Page 1

NICOLET. Eigenschappen

‘Ik ben het typische voorbeeld van een doorzetter’

Werkervaring

VPRO, Glossy, Grazia

Media, Informatie & Communicatie ‘Ik wil meer leren’

Twee Bachelors op zak what’s next?


CURRICULUM VIT Stage

w

Personalia Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Nationaliteit: Mobiel: E-mail:

N.C.W. Akerboom, Nicolette St Ludgerusstraat 42 3553 CS Utrecht 15 februari 1988 Nederlandse 0610323211 nicoletteakerboom@hotmail.com

Opleiding HBO 2009 - 2012 Media, Informatie & Communicatie, Hogeschool van Amsterdam, richting Redactie & mediaproductie HBO Bachelor Communicatie, 2005-2009, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, richting Eventmanagement & Styling, HAVO Diploma behaald in 2005, Profiel Cultuur en Maatschappij

n

rsusse

juli - december 2012 Grazia (uitgave van Sanoma Med ia) Gedurende mijn stage bij Grazia schreef ik artikelen voor de meest actuele ru briek van het tijdschrift: Hot St ories. De onderw erpen die centraal stonden in de artikelen w aren over het algemeen showbi zz en human inte rest gerelateerd. april - juli 2010 Glossy (uitgave va n Audax Publishin g) te Amsterdam

Tijdens mijn stag e bij Glossy hield ik me bezig met diverse prod ucties. Ik produc eerde o.a. artikelen voor de lifestyle-pagina’ s. Ook schreef ik vaak de retros tijl, binnenkijken bij, en de showbizzpagina’s. januari - juni 20 09 VPRO te Hilversu m Bij de VPRO was ik verantwoordel ijk voor het mede-organisere n van diverse ev enementen, zoals voorverton ingen, prijsuitrei kingen en promotionele ac tiviteiten op Pink pop. Daarnaast verzorgde ik o.a. de radiopromo’s, online marketing, kijkci jferanalyses en he t traffic van promotiemateria al. september - dece mber 2007 Leeuwarden Stud iestad te Leeuw arden Bij Leeuwarden Studiestad was ik verantwoordelijk voor het mede-or ganiseren van di verse evenementen, zo als de studiebeur s, het comedycafé en ee n politieke discus sieavond. Verder schreef ik persberichten en teksten voor de website van Leeu warden Studiest ad.

uid ul, Z o e S n id die i het e ople d n stu olgd op ng en n j i e ll m u gev Aanv voor writi blijf cursussen usiness r e v b t , eb ik ns he ltuur Tijde (2008), h aanse cu a ore Kore van K ign. d e i geb ive des t narra Talen • Nederlands • Engels • Frans • Duits

of cu ing en/

Spreken Goed Goed Matig Matig

Lezen Goed Goed Redelijk Redelijk

Schrijv Goed Goed Matig Matig


TAE.

ven

Werkervaring

2012 Greetz.nl Projectmedewerker

Ik werk mee aan het ‘product tagging’ project. Ik voorzie producten van een titel en een beschrijving. Daarnaast geef ik de producten ‘tags’ zodat deze producten makkelijk kunnen worden gevonden op de website van Greetz en in zoekmachines.

2012 T&E uitzendbureau Horeca op diverse evenementen

PETE

NTIE

ub

Als verkoopassistent zorgde ik ervoor dat mijn afdeling schoon en aangevuld was, stond ik mensen te woord en bemande ik de kassa.

2010 Hogeschool van Amsterdam Studentmedewerker

Diverse werkzaamheden om de open dagen, en andere evenementen die de Hogeschool van Amsterdam organiseert, in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld voorbereidingen, mensen welkom heten en voorlichten.

2009 Pathé Rembrandt Servicemedewerker

Takenpakket bestond uit het te woord staan van mensen, het schoonhouden van zalen en foyers, verkoop van kaarten en concessions.

2009 VPRO Medewerker VPRO/3VOOR12 promotieteam

Diverse werkzaamheden op Lowlands en Pinkpop zoals leden werven en 3VOOR12 promoten. Daarnaast heb ik grafisch werk aangeleverd voor de promotie werkzaamheden op Lowlands.

2008 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Studentmedewerker

Diverse werkzaamheden om de open dag van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden in goede banen te leiden.

Overige

om.nl tteakerbo le o ic press.com .n w te: ww oom.word si rb b e e k W a e tt • icole Office, g: www.n : MicrosoftAfterEffects, n e d • Weblo e h ig strator, utervaard • Comp shop, Indesign, Illu to sh en, Pho aver & Fla uziek, Lez M , n io sh Dreamwe a jven, F sses: Schri • Interegeving, Fotografie Vorm

S

• c omm unica • re tief s sulta terk atge • te richt amsp eler • c reati ef • fl exibe l • st erk i n org • in anise vent ren ief • so ciaal

Via T&E ben ik werkzaam in de horeca bij onder andere concerten, festivals, beurzen en congressen.

2010 Vroom & Dreesmann (Utrecht) Verkoopassistent

COM


5xnicolet.

Nicolet’s favorites wie ben ik en wat doe ik graag in mijn vrije tijd? vijf dingen die belangrijk zijn in mijn leven. Vijf dingen die bij mij passen; mijn favorieten!


Eindeloos theeleuten

k

Thee, ik sta er mee op en ik ga er mee naar bed. Als ik een stuk tekst moet schrijven of iets moet vormgeven dan duik ik eerst op de bank met een grote kop thee. Ik schrijf alles op wat in me opkomt en ga vervolgens aan de slag met de opdracht, wederom onder het genot van een warm kopje thee. Daarnaast is thee ook heerlijk om even mee te ontstressen. Absoluut mijn favoriete drankje dus.

koffers pakken Het avontuur opzoeken is één van de dingen die zorgen voor een uitdaging in mijn leven. Een half jaar studeren in ZuidKorea was één van die uitdagingen. Een totaal andere wereld met een totaal andere cultuur is natuurlijk ontzettend leuk, maar ook ontzettend interessant. Het avontuur hoeft natuurlijk niet aan de andere kant van de wereld te liggen. Het zit ‘m voor mij bijvoorbeeld ook in het aanleren van een nieuwe competentie.

I

w design

Naast schrijven ben ik dol op vormgeving. Mijn vrije tijd gaat dan ook voornamelijk op aan schrijven en vormgeven. Uren kan ik achter mijn computer zitten om te Photoshoppen of Indesignen, heerlijk vind ik dat! Sinds mijn 18e speel ik met het programma Photoshop. Al gauw volgde InDesign. Sinds kort hou ik me ook bezig met Illustrator en video’s maken in After Effects. Hiermee daag ik mezelf uit om mijn kwaliteiten uit te breiden en te verbeteren.

Klik!

Zoals elke vrouw sjouw ik elke dag met een grote tas. Éen van de belangrijkste dingen in die tas is mijn fotocamera. Zo kan ik altijd belangrijke momenten op beeld vast leggen, als ik de camera op tijd uit mijn grote tas heb gevist tenminste. Beelden zijn voor mij dierbare herinneringen, ze brengen mij even naar een andere tijd. Het was voor mij dan ook een logische keuze om in de vrije ruimte van mijn opleiding Communicatie het vak fotografie te volgen.

Altijd sociaal

Of ik nou boodschappen doe of een interessant gastcollege heb, iedereen kan mij en mijn belevenissen volgen. Ik gebruik de sociale netwerken om mezelf en mijn website te profileren. Daarvoor ben ik eindeloos online. Resultaat: ik zit vastgeplakt aan mijn telefoon. Via mijn telefoon zorg ik voor updates, houd ik contact met mijn vrienden, stuur ik berichten de wereld in en ben ik op de hoogte van het laatste nieuws.


MEMEME. avontuurlijk. REIZEN door oost-Azië is een verrijking voor mijn persoonlijkheid geweest En heeft me een schat aan onuitwisbare ervaringen opgeleverd.

ambitieus. Ik pak

kansen met beide handen aan. Een half jaar studeren en wonen in Seoul was een kans die ik niet kon laten liggen.

een autodidact.

Mezelf dingen aanleren is één van mijn kwaliteiten. Ik ben altijd op zoek naar een nieuwe uitdaging om mijn kennis te verbreden.

flexibel. Ik ben niet bang om mijn mening aan te scherpen of aan te passen

NICOLETTE IS... sterk in organiseren.

Met een afgeronde minor Eventmanagement & -styling op zak, ken ik de fijne kneepjes van het organisatievak. Ook ga ik zelf altijd planmatig te werk.

Nauwkeurig. ik werk heel nauwkeurig; zonder het puntje op de I ben ik niet tevreden.

w

cREATIEF. Er is altijd een

nieuwere, leukere, spannendere oplossing! Ik ben in staat om deze creativiteit om te zetten in prachtige ideeën en producten.

een teamspeler.

Samenwerking geeft mij de kans om te leren van anderen.

gedreven. Ik ben een typisch voorbeeld van een doorzetter. Als ik iets wil, dan zal dat me lukken. Ik geef niet gauw op en streef altijd naar het beste resultaat. Met hard werken en veel inzet gaat het altijd lukken.

leergierig. Nieuwe

dingen leren, nieuwe vaardigheden in de praktijk brengen, nieuwe visies uitproberen. Ik ben altijd op zoek naar manieren om mijn kennis uit te breiden en te gebruiken.

dol op schrijven. Tijdens mijn verblijf in

Zuid –Korea ontdekte ik het plezier van schrijven. Ik kreeg veel positieve reacties op mijn reisblogs. Eenmaal thuis ben ik verder gaan bloggen en ook hier ontving ik positieve reacties op.


STUDIE. De wereld van Nicolette Vr, 24, zkt tkmst. Dat ben ik, Nicolette. Met een Bachelor Comm unicatie op zak en bijna afgestudeerd aan de opleiding Media , Informatie & Communicatie, ben ik hard op weg om mijn dromen waar te maken. Dromen, ik creeër ze keer op keer opnieuw om ze vervolgens na te streven. Altijd he bben ze te maken me t mijn passies. Schrijven, fotografere n, grafisch ontwerpen , dingen creëren en organiseren, dat do e ik het liefst. Ik vond het allemaal in de opleiding Commun icatie. Al vroeg in deze opleiding moest ik kiezen. Kiezen voor een specialisatie. Sch rijven? Grafisch ontwerpen? Of toch Ev entmanagement? Ik ko os voor het laatste. Tijdens een semester op uitwisseling in ZuidKorea ging ik aan de slag met mijn andere passie: vormgeving. En daarmee bleef er nog maar één wens ov er: ik wil beter leren schrijven. Gedurende mijn afstudeerjaar in 2009 kwam het gevoel dat ik nog niet klaar was voor de toekomst. Ik wilde meer leren, ik wilde meer kunnen, ik wilde meer doen. Mijn wens om beter te leren schrijven bracht me naar Amsterdam, naar de opleiding Media , Informatie & Commun icatie. Ik heb me altijd geïnteresseerd in de wereld achter tij dschriften, films en tv-programma’s. Het was dan ook vanzelfspr ekend dat ik tijdens deze studie voor de afs tudeerrichting Redacti e & Mediaproductie koos. “Als je iets graag wilt, dan lukt dat ook” , zei een vriend ooit tegen mij. Hij ha d gelijk. Ik kreeg de ka ns om écht een kijkje te nemen achte r de schermen door sta ge te lopen bij de tijdschriften Glossy en Grazia. Met topstages op zak volgde ik mijn weg om mijn wens te verwezenlijken. Daaro m koos ik in het derde jaar van mijn studie voor het uitbreiden va n mijn kennis met de minor Schrijven & Redigeren. Tijdens deze minor verdiepte ik me o.a. in de Nederlandse taal, lee rde ik korte & krachtig e teksten schrijven en hield ik me bezig met verschillende journalist ieke genres. En nu sta ik op het pu nt een nieuwe weg in te slaan. Een weg om een nieuwe droom te verwezenlijken: ee n baan vinden in de mediawereld waar sch rijven en organiseren samenkomen. Kortom een baan waarin ik mi jn beide studies kan co mbineren.


PORTFOLIO. Bloggenie van schrijven hoMuijdnt,

d n blog. Iemand rlijk ee u u olgen t a n g is te v . heeft lo b e t n om ece meest r icoletteakerbo n . w w via w . ess.com log bij wordpr en web enissen e ik b e h n belev In 2008 over mij . Deze avonn e d u o geh Korea l, Zuid- en op www. in Seou ind ijn te v njij.nu turen z waarbe l. u o e s nicoletin

Redactiestages

Stage lopen bij een tijdschrift was één van mijn ambities toen ik aan de opleiding Media, Informatie & Communicatie begon. Zowel in het tweede als in het vierde jaar slaagde ik er in om deze droom te verwezenlijken door een stagplek te bemachtigen bij respectievelijk Glossy en Grazia. Belangrijke dingen die ik heb geleerd zijn: doelgroepgericht schrijven, het uitbreiden van mijn woordenschat, het schrijven van lange en korte artikelen en het stellen van prioriteiten. De redacties hebben me niet alleen voorzien van nieuwe kennis, maar hebben me ook ervaring en een goed gevuld portfolio opgeleverd.

VPRO stagegids

Tijdens mijn stage bij de VPRO heb ik een stageplan ontworpen in de vorm van de VPRO Gids. Met deze gids laat ik zien dat ik ook grafische kwaliteiten beheers. De uiteindelijke opmaak en de teksten in de gids zijn allemaal door mezelf gerealiseerd.

video cv Uitdagingen, ik houd er van. Mijn meest recente uitdaging is een video cv in de vorm van kinetic typography. De uitdaging lag in het programma AfterEffects, dat ik tot voor kort nog nooit had geopend. Binnen een maand heb ik mezelf dit programma aangeleerd. Resultaat zien? Kijk op www.nicoletteakerboom.nl.

personal GLOSSY Op aanvraag maak ik gepersonaliseerde tijdschriften van 24 of 32 pagina’s. De teksten en het beeld in deze tijdschriften worden verzorgd door familie en vrienden van de ontvanger van het tijdschrift. Ik voeg het beeld en de teksten samen in de vormgeving. Daarnaast zorg ik voor de eindredactie van de artikelen.

Nicolet.

elf. Een over mez ft ri leer, h sc ezelf profi Een tijd m ik n ri a en bij wa an gebruik aat tijdschrift k ik t a d st hrift tijdschrift een tijdsc n. In het een re n e e it lf ic e ll z er me het so v o e ti a form mijn cv, in rtfolio. po id re uitgeb


Aanbiedingsbrochure AMBO/ANTHOS thos

i

, Informatie In de opleiding Media ik mijn geluk & Communicatie kon r kwam grafisch niet op, want ook hie Dit keer in design weer aan bod. andere passie; combinatie met mijn ingsbrochure schrijven. Een aanbied verij was de maken voor een uitge est een nog opdracht. Hiervoor mo rtaald boek niet in Nederlands ve lezen. Over worden gezocht en ge nbiedingstekst dit boek moest een aa de pagina in geschreven worden en md was voor de brochure, die beste lgens worden het boek, moest vervo vormgeven.

Personal weebbsisitete was altijd een

Een eigen w rder heb ik me er aan t ee ren. Maar droom. Nie t te realise e h m o d g a n naar een gewa op zoek be d ij lt a ik t a e in 2010 omd ing heb ik m n een g a d it u e w nieu en va op het mak toch gestort ook website. website zijn e d p o n e g dingen De tekenin uitdaging; n e e n a v l s onderdee n vervolgen t potlood e e ik m b n e h re ĂŤ st re a c rna erken. Daa w t e b rs e l e a a it te si ig d de web m o n ze o k u Van it ervoor ge te houden. l a a tr u e n eden op simpel en ijn vaardigh m ik n a k s deze basi ikkelen. d gaan ontw ie b e g vinden e n li n o formatie te in is te si b ideale Op de we ok is het de o n e lf ze over mij te tonen. n portfolio plek om mij m.nl tteakerboo www.nicole

Cadeauboekjes Ik

ben dol op schrijven, m voor een po aar heel so ms ruil ik m tlood en te ken ik er op ij deze creati los. Het resu n pen in eve uitspatt ltaat van ing met po cadeauboe tlood is teru kjes. In deze g te vinden boekjes spe boekje de in hoofdrol in elt de ontv a een zelf ge wordt onde schreven ve nger van het rsteund do rhaal. Het or de door verhaal mij zelf ge tekende afb eeldingen.


e

het hemagazine Sokken, schoolspullen, taart, sjaals. Iedereen koopt wel eens wat bij HEMA. Om de merkbeleving te vergroten bedacht ik tijdens het crossmedia-project van mijn opleiding Media, Informatie & Communicatie, samen met mijn groepsgenoten, een sponsored magazine voor dit oerhollandse merk

Weken van brainstormen, teksten schrijven, redigeren, fotograferen & vormgeven volgden. Resultaat: HEMAgazine. Een tijdschrift met een vrolijke, frisse vormgeving waarin alles zelf geschreven en gefotografeerd is. HEMAgazine is niet alleen één van de mooiste dingen die ik tijdens deze opleiding gemaakt heb, maar het is ook het meest leerzame project. Een tijdschrift vanuit het niets opzetten vereist heel wat creativiteit en discipline. Dit in combinatie met de realisatie van HEMAgazine maakte het leerzaam en uitdagend. HEMA zelf kon natuurlijk niet achterblijven en stuurde ons de volgende reactie: “Het resultaat is daadwerkelijk ‘Echt HEMA’! Na het lezen van het tijdschrift zijn wij klaargestoomd voor de herfst en jullie doel, dat de lezer zich extra verbonden voelt met het merk, is zeker behaald.”


NICOLET stages

leeuwarden studiestad 28 augustus 2007, mijn allereerste stagedag. Leeuwarden Studiestad was mijn plek voor drie maanden. Organiseren stond centraal tijdens deze stage. Zo organiseerde ik onder andere het student comedy café, een perstraining en het debat ‘Politiek doe je zo!’ Naast organiseren kwam ik ook in aanraking met de pen. Ik schreef namelijk persberichten en teksten voor de website. Bij Leeuwarden Studiestad zette ik ook mijn eerste babystapjes wat betreft vormgeving. Hier maakte ik kennis met Photoshop.

VPRO In 2008 was het tijd om af te studeren aan de opleiding Communicatie. Ik kwam uiteindelijk terecht op de communicatie afdeling van de VPRO. Een half jaar lang hield ik me bezig met de meest uiteenlopende

dingen. Radiocommercials maken, evenementen organiseren, Pinkpop voorbereiden, kijkcijferanalyses, online marketing & traffic rondom promotiemateriaal behoorden onder andere tot mijn werkzaamheden. Ik begaf me, wat betreft de werkzaamheden, vaak op onbekend terrein, zoals bij het maken van radiocommercials en het schrijven van teksten voor het internet. Dat maakte stage lopen bij de VPRO uitdagend en daardoor erg leerzaam.

Glossy (audax publishing) In 2010 werd het tijd om één van mijn dromen waar te maken; ik bemachtigde, tijdens mijn oppleiding Media, Informatie & Communicatie, een stageplek bij Glossy. Schrijven leer je pas écht goed in de praktijk. Glossy was hierbij een goede keuze. Ik kreeg veel artikelen om te schrijven en de redactie gaf mij

k a bruikbare tips. De belangrijkste dingen die ik bij Glossy heb geleerd, is het doelgroepgericht schrijven, actief formuleren & het schrijven van korte teksten. Daarnaast heb ik leren plannen en prioriteiten stellen, wat heel belangrijk is als je werkt met deadlines.

grazia (sanoma media) Mijn laatste stage liep ik in 2011 bij Grazia. Ik koos wederom voor een stage bij een vrouwenblad, omdat me dit eerder goed was bevallen. Ook hier kreeg ik de kans om mijn portfolio aan te vullen. Mijn favoriete artikelen waren artikelen in de categorie human interest en real life. Bij Grazia leerde ik langere artikelen schrijven, omgaan met zeer korte deadlines en creatief omgaan met woorden. Daarnaast schreef ik ook regelmatig artikelen voor op de website, wat ook een belangrijk leerpunt is geweest.


l n . m o o b letteaker

o c i n . w w w

Vormgeving: Nicolette Akerboom Tekeningen: Nicolette Akerboom

Tekst: Nicolette Akerboom

Druk:prijsprinter.nl

Nicolette Akerboom  

CV in de vorm van een tijdschrift

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you