NicolasRyan17

VN

Trường dạy nghề thẩm mỹ Xinh Xinh. Trường thẩm mỹ chuyên nghiệp Xinh Xinh la một trong những trường dạy chăm sóc da, dạy massage hang đầu của Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc da, massage. Trường thẩm mỹ Xinh Xinh la nơi cung cấp kiến thức đầy đủ va chuyên sâu nhất về nghề dạy chăm sóc da, dạy massage cho bạn để bạn có thể lam việc như một chuyên viên thẩm mỹ cho các Salon, Spa. Sau khi kết thúc các khóa học chăm sóc da,học massage tại Xinh Xinh, bạn có thể lam việc ngay tại các trung tâm lam đẹp, Spa, Resort va có thể tự lam đẹp cho chính mình một cách khoa học nhất. Trường dạy nghề thẩm mỹ Xinh Xinh Tel: 0944 609959, 028 66763396 Address: 179 Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, TP. HCM Email: xinhxinhschool@yahoo.com Website : https://daythammy.com/

https://daythammy.com/day-hoc-cham-soc-da-massage.html