Page 1

CPH Airport udbud 2014 overskrift

Clear Channel


Der skal st책 noget super fedt her

Clear Channel


2 Forord

4

Tenderers offer

5

VirksomhedsprĂŚsentation

6

Forord

Erfaringer fra sammenlignelige koncessioner Syn pĂĽ mediemarkedet Strategi Muligheder Businessplan

Indhold

Finansielt tilbud

Clear Channel


Forord

Forord

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipisc-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipisc-

ing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

ing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut

ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut

wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ta-

wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ta-

tion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

tion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure

ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure

dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie

dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis

at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui

at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui

blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis

blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis

Clear Channel


Tenderers offer

Clear Channel


K ON C ESS I ONER

Clear Channel


Clear Channel Int. erfaringer med skandinaviske lufthavne

Clear Channel Danmark eksempler på koncessionsaftaler

6.000.000 €

4.500.000 €

3.000.000 €

1.500.000 € Partner

Medier

Kontrakt indgået

Omsætning Mio. kr. 2011

Omsætning Mio. kr. 2012

Omsætning Mio. kr. 2013

Banedanmark

Europosters, billboards og Adshels

1998

31,137

27,957

25,506*

MetroService

Adshels, banners og giant lightboxes

2001

11,596

12.019

11.605

Byudstyr

2010 Vundet efter udbud

3,633

3,738

4,130

Esbjerg Kommune

Clear Channel har igennem en længere årrække haft reklameretten i Helsinki og Oslo lufthavne.

0€ 2010

2011

2012

2013

Nedenfor vises en sammenligning af udviklingen i salg og reve-

Horsens Kommune

Byudstyr

2011 Vundet efter udbud

Køge Kommune

Byudstyr

2012 Vundet efter udbud

HEL revenue €

nue per PAX for de tre lufthavne.

OSL revenue €

CPH revenue €

Det skal bemærkes, at der i Helsinki og Oslo sker et ikke 0,522

1,412

ubetydeligt mediekøb fra Heinemann og lufthavnene hos Clear Channel.

0,550

0,40

Et stort taktisk digitalt netværk blev implementeret i HEL i 2012 og OSL udruller i 2014 et større digitalt netværk med store

0,30

skærme i Arrival områderne, samt taktiske placeringer i gates. * Medier bodelt med DSB, hvilket ændrede sammensætningen af medier fra tidligere år.

0,20

Der sker en løbende koordinering mellem de nordiske lande i forhold til udveksling af informationer om kommende kampag-

0,10

ner og produktlanceringer. Denne koordinering vil blive yderligere intensiveret under Nordic Regional Excellence paraplyen lanceret ultimo 2013, hvor der i højere grad end i dag vil ske en

0

2010

2011

2012

2013

fælles markedsføring af de tre lufthavne i forhold til Nordiske taktiske mediekampagner.

HEL rev/pax €

OSL rev/pax €

CPH rev/pax €

Clear Channel


FRE M T I D I G M Ø DES T R U K T U R

Clear Channel


Samarbejdsrelationen mellem CPH og Clear Channel Danmark A/S

Forslag til mødestruktur Aktivitet

Frekvens

Deltagere

Hvor

Kommentar

Salgsmøde

Månedligt

Salgsteam / CPH key account

CPH eller CCD

Bestående aktivitet

managers

Clear Channel ønsker at fortsætte den tætte og løbende dia-

Vi bruger partnere som komplimenterer vores kompetencer og

log med CPH også i en kommende kontraktperiode. Det er dog

forstår hvad CPH brandet kan og skal. Vi ønsker at innovere vort

væsentligt at vi udvider gruppen af deltagere til også at inklud-

produkt så dette hele tiden er tidsvarende og understøtter de

ere Clear Channels samarbejdspartnere inden for systemer og

fastsatte målsætninger, såvel økonomisk, som i forhold til op-

IT, så vi sikrer at vi udnytter de nyeste muligheder for digital

fyldelse af CPH’s overordnede vision.

kommunikation.

Koncessionsmøde

Kvartalsvis

CCDK ledelse/CPH MKT ledelse

CPH eller CCD

Bestående aktivitet

Inspirationstur

1 g. årligt

CCDK ledelse/CPH MKT ledelse

Tbd

Bestående aktivitet

CCDK ledelse+digital partner

CPH eller CCD

Se næste afsnit

CPH

Byggemøder, der sikrer tæt

Innovationsforum/tænketank Halvårligt, eller efter behov

ledelse/CPH MKT ledelse

Til højre fremlægges vort forslag til overordnet mødestruktur

Implementeringsmøde

I byggeperiode hver 7. dag,

CCDK projektleder + digital

herefter 2 gange årligt

partner/CPH Key Acct. Mgr. /

dialog i etableringsfasen af ny

CPH IT

digital installation

Innovationsforum / Tænketank CPH

En styregruppe får til opgave at monitorere markedet med

Panelet er sammensat, så alle relevante aspekter dækkes i

henblik på at indsamle data, som er relevante for udviklingen

forhold til den løbende udvikling af løsningen. Det gælder ud-

af den digitale OOH-løsning i CPH. Styregruppen består af et

viklingen inden for teknologi, hardware, software, forbrugerad-

panel af relevante nøglepersoner, der mødes halvårligt for at

færd, medievaner, medieindkøb, kommunikation mv.

gennemgå trends og tendenser i markedet.

Tænketankens fornemste opgave er altid at holde trit med

I panelet sidder repræsentanter fra CPH, Clear Channel, CPH’s

udviklingen og scanne markedet for innovationer, som kunne

mediebureau, en partnerlufthavn, en fremtidsforsker, samt

bringes i anvendelse i CPH. Det sikrer, at løsningen altid er på

Combine.

niveau, ligesom at gæster i lufthavnen efterlades med et indtryk af en ”state-of-the-art” løsning.

CPH

Combine

Clear Chnnel

Clear Channel


Møderække

2. Salgsmøder – hver måned a. Forretningen på det daglige niveau

Møder i 2013

b. Herunder økonomi, pipeline, projekter, leadudveksling, samt sparring og udveksling af udviklingsmuligheder. Vi ønsker at afholde møder på 4 niveauer, for at sikre aligment på operationelle og strategiske niveauer samt udvikle os i fællesskab som samarbejdspartnere.

c. Sikre at på det operationelle niveau på et dag-til-dag niveau skaber forretningen d. Deltagere: CC Sales + CC Projekt + CPH Salg

Vi ønsker at mødes på alle organisatoriske niveauer – hvor de enkelte mødetyper afspejler de forskellige områder af forretningen samt de sidestilles af de organisatoriske niveauer. På den måde mødes salg med salg og har fokus på det operationelle dag-til-dag og management fra begge parter mødes på et mere strategisk plan og diskuterer udvikling. Vi ønsker at videreføre ”den åbne bogs politik”. Vi er overbeviste om at tættere samarbejde på alle niveauer kan udvikle os alle og ikke mindst vækste forretningen.

3. Strategiske møder – hvert kvartal

Månedsmøder

a. Forretningen på et mere strategisk niveau b. Herunder økonomi, forecast, projekter af mere strategisk karakter, samt sparring og udveksling af udviklingsmulighed-

04.02.2013

08.04.2013

07.05.2013

03.06.2013

13.08.2013

15.10.2013

05.11.2013

03.12.2013

er. c. Sikre at vi hele tiden følger sporet og at vi sammen udvikler

Business Review A møder

og vækster forretningen d. Deltagere: CC Sales Manager + CC Management + CPH

14.02.2013

11.04.2013

05.12.2013

Salg /Management

Workshop 1. Bi-weekly projektmøder - Hver 2. uge a. Meget operationelt niveau b. 1 time sammen i CPH, for at klare dag-tl-dag udfordringerne og projekter c. Dette skal sikre at dagligdagen kører som smurt og at projekter bliver fulgt til dørs. Skal ydermere sikre at at udfordringer og ideer løses on-the-fly og ikke så forretningen kan operere gnidningsfrit. d. Deltagere: CC Salg/Projekt + CPH Salg /Projekt

4. Inspiration – halvårligt a. Vi ønsker at inspirere og udvikle begge parter på alle niveauer. Innovationsforum med stipulerede målsætninger

07.02.2013

og KPI’er b. Vi ligger derfor op til at afholde en halvårlig session med fokus på at tage forretningen til next level i. En inspirationstur – hvad gør andre lufthavne, og hvordan kan vi bruge dette til at udvikle forretningen? ii. En inspirationsdag – besøg hos anden virksomhed eller en gæstetaler – Fokus på at udvikle kompetencer og være med på det nyeste inden for alt der kan gavne forretningen c. Deltagere Alle fra de daglige teams samt management.

Clear Channel


Teknisk drift - diverse indput

Ny fælles Nordisk forretningsmodel – ”Nordic Regional Excellence”:

Drift og vedligeholdelse – ”analoge medier”

Clear Channel har medio 2013 igangsat et nordisk projekt, der

Clear Channel Danmark A/S har siden 2010 haft stationeret

skal styrke samarbejdet mellem de fire Nordiske business units

en person på CPH til at forestå den daglige drift af udstyret. I

på områder inden for salg og marketing, IT, Operations og sys-

forbindelse med en forlængelse af koncessionsaftalen for en ny

temer, shared services med mere.

periode forudsættes denne struktur bibeholdt. Denne person indgår i vort Operations team i Hvidovre jf. nedenstående or-

Formålet med samarbejdet er at skabe en stærk Nordisk plat-

ganisationsdiagram.

form med en høj grad af kompetence og en vis grad af centralisering.

(Indsæt organisationskort her)

Eksempelvis vil en digital udrulning og implementering af nye digitale medier i CPH blive ledt af vores Norske organisation, der bliver fælles nordisk ”center of excellence” inden for digitale implementeringer.

Drift og vedligeholdelse – ”digitale medier”

Drift og vedligeholdelse – ”digitale medier” Den tekniske drift vil blive overvåget centralt af CC Norge / Signio og evt. ”on-site” service vil blive løst i samarbejde med CC Norge – digitale kompetencer og organisering (skal udarbejdes)

Signio – systemleverandør og samarbejdspartner for Clear Channel Danmark A/S (skal udarbejdes)

CPH IT jf. aftalte SLA’s.

Systemet vil blive specificeret så en maksimal oppetid kan sikres.

(indsæt model for overvågning her)

Clear Channel


Teknisk drift - diverse indput

SCALA Content Manager

Skærme og tekniske specifikationer

Energiforbrug

Beskrivelse af Scala software platformen til digitale medier.

Scala reference: Airport

Alle skærme er nøje udvalgt på basis af gennemgående tests

Energibesparende foranstaltninger.

Systemet er fuldt integreret med Scalas Content Manager der

Santiago Chile Airport – CHILE

foretaget af Clear Channel International, samt praktiske tests i

Det anbefales at slukke alle skærme ned i perioden 01:00-05:00

styrer hardware, playlister og afspilningslister i et digitalt net-

Olaya Herrera Airport – COLOMBIA

marken i mange lande. Vi har ikke valgt ”lavpris” løsninger, men

af hensyn til miljøet og energi forbruget ?

værk.

Larnaka International Airport – CYPRUS

derimod løsninger af højeste kvalitet med en teknisk levetid på

Systemet styrer såvel ”statiske” som digitale medier under

Copenhagen Airport – DENMARK

min. 5 år.

samme kontrakt og / eller placering

Dubai airport – DUBAI

Vi har ligeledes vægtet tilgang til reservedele og udvidede ga-

Systemet autogenererer playlister når dette er planlagt i Ad

Bangalore Airport – INDIA

Manager modulet

Hyderabad International Airport - INDIA

Systemet håndterer produktioner og godkender mediefiler før

New Delhi Indira Gandhi Airport - INDIA

CAPEX budget

afvikling

Auckland International Airport – NEW ZEALAND

Energiforbrug og tekniske specs.

Investeringsramme pr. år (udstyret leases dog ind på operation-

Indbyggede ”links” til medierne i Content Manager modulet

Oslo Airport – NORWAY

Skærm type A 46” – fabrikat xxx

al lease kontrakter). Det er muligt for CPH at købe udstyret ud af

Systemet bestiller og godkender playlister

Ninoy Aquino International Airport – PHILIPPINES

Type B 65-“ – fabrikat yyy

kontrakterne ved kontraktens ophør afhængig af hvornår kon-

Styring af segmenterede kampagner, dvs. time spots, bestemte

Henri Coanda Airport – ROMANIA

Type C Led skærm fabrikat ZZZ

trakterne er indgået.

dele af dagen osv.

Königsberg Airport – RUSSIA

Styring af konflikter, f.eks. konkurrerende annoncører lige efter

Sheremetyevo Airport – RUSSIA

hinanden på playlisten

Lansaria Airport – SOUTH AFRICA

Rapportering af ”proof of play”

Aldeasa, Airport Retail Operator - SPAIN

rantier fra leverandørside, så enhver defekt kan rettes inden for

Udrulningsplan

kort varsel.

Tal skal opdateres....

Paderborn Airport – SWITZERLAND År

2015

2016

2017

2018

2019

Beløb i mio. kr.

10,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Clear Channel har ikke modtaget subsidier og eller markedsføringstilskud fra nogen skærmleverandører.

Istanbul Domestic Airport – TURKEY Istanbul International Airport – TURKEY Heathrow Airport – UK Manchester Airport – UK

Clear Channel


Clear Channels samarbejdsp a r t n e r e i n d e n f o r d igit a l e løsninger

Clear Channel


Combine Profil

Combine er et digitalt funderet bureau med en 360°-tilgang til digitale løsninger. Bureauet udgøres af +130 specialister i digital kommunikation og marketing: business intelligence-konsulenter, designere, forretningsudviklere, udviklings- og systemkonsulenter, softwareingeniører og tekniske specialister. Vores passion er at skabe morgendagens standarder inden for digital kommunikation. Vores tilgang er holistisk og frem for alt brugerorienteret. Som en digitalt funderet virksomhed er vi bredt orienteret inden for teknologiske tendenser, innovation og brugeradfærd på digitale platforme. Vores mange forretningsområder sikrer desuden en sund og kritisk tilgang til teknologi og software. Løsninger udvikles ud fra strenge krav til brugervenlighed og fremtidssikring. Combine er en del af Nordjyske Kommunikation, som ejes 100 % af Nordjyske Holding, der har en omsætning på 969 mio. kr. og en egenkapital på 374 mio. kr. Koncernen havde sin opstart tilbage i 1767. Vores kunder er blandt andre: Hummel, Wonderful Copenhagen, Bianco, Q8, Statens Museum For Kunst, Louis Nielsen, Region Hovedstaden, TV2, Interflora og VisitDanmark.

Clear Channel


Digital Signage

Vores team med speciale i Digital Signage & Wayfinding arbejder med wayfinding, signage, digital merchandising og in-store TV. Vi udvikler innovative løsninger for markedsledende kunder inden for retail, restauration, sundhed og transport –eksempelvis; OKQ8 Sverige, Select Service Partner, KIA Motors, Indeks Retail, Region Midt, XL-Byg, Flytoget Oslo, og Hummel.

Vi udvikler vores løsninger i samarbejder med førende hardware og softwareleverandører på markedet. Samarbejdet involverer anerkendte leverandører som SCALA, AOpen, NEC, Mdina Media, Samsung og LG.

Clear Channel


Combine Business Intelligence (big data)

Combine IT og Hosting

Combine er udviklingspartner for Select Service Partner

Vi udvikler innovative og værdiskabende Business Intelligence

Vores løsninger driftes og serviceres typisk fra vores topmod-

Vi står bag den fulde implementering af Select Service Partners

Combine er valgt som hovedleverandør af en komplet Digi-

løsninger til alle typer forretningsrelevante rapporterings- og

erne it- og hostingcenter, som er en vigtig komponent i en fuld-

digitale salgskanaler og varetager 220 dynamiske skilte i de dan-

tal Display-platform til Det Nye Universitetshospital i Skejby.

analysebehov herunder også datamining af Big Data. Løsnin-

integreret løsning. It- og hostingcenteret er bygget som et fuldt

ske og norske lufthavne. Løsningen tilbyder hovedkontorene i

Løsningen skal understøtte brugerens rejse fra P-plads til des-

gerne laves ofte i samspil med kundens forretningskritiske tran-

ISO-certificeret serversite på flere lokationer i Danmark.

henholdsvis København og Oslo at kontrollere og opdatere den

tination ved hjælp af interaktive og passive skærmløsninger.

dynamiske skiltning på samtlige skærme fra Sønderjylland til

Platformens omdrejningspunkt er SCALA-software med dyb in-

Nordnorge.

tegration til Elektronisk Patientjournal, Klinisk Logistik og sted-

Combine er desuden udviklingspartner på et kommende

database.

API-baseret Pre-order System til forudbestilling af måltider i

Løsningen bliver den største af slagsen i Norden med mere end

CPH.

1800 installationer.

saktionsdata.

Region Midt

Clear Channel


V I R K SOm H EDSPR Æ SE n T At I ON

Clear Channel


Kontaktinformation

Virksomheden

Clear Channel Danmark A/S Grønningen 23, 2. sal 1370 København K Tlf: +45 36 44 02 44 CVR: 13 53 76 07 www.clearchannel.dk

Bestyrelse

Rolf Kenneth Ek (formand) Jens Stener Pedersen Jonathan David Bevan

Moderselskab

Revision

Clear Channel Overseas Ltd., London, UK

Ernst & Young godkendt Revisonsparnerselskab Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg

Bankforbindelse

Kontaktperson

Nordea Bank Danmark

Adm. direktør Jens Stener Tlf: 23 83 54 38 jst@clearchannel.dk

Regnskab 2011 og 2012 vedlagt.

Virksomhedspræsentation

Clear Channel


Clear Channel International Clear Channel DK er en del af Clear Channel International (CCI) som med hovedsæde i London, hver dag arbejder med annoncørerne for at skabe inspirerende out-of-home reklamekampagner på tværs af mere end 30 lande.

CCI er en del af Clear Channel Outdoor Holdings, Inc (CCO), en af de absolut største out-of-home medie virksomheder med repræsentation i 44 lande og med over 1.000.000 medier.

Konceptet for vores virksomhed er bygget op omkring samme princip uanset om vi er i Danmark eller i Asien.

$3.03 billion

5.000

30

Omsætning

Medarbejdere

Datterselskaber

Vores total omsætning i 2012 var på $3.03 billion

Vi er ca 5.000 medarbejdere

Vi er en global virksomhed med datterselskaber i 44 lande fordelt på hele Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien og Oceanien

Virksomhedspræsentation

1.000.000

4.500

450 mio

Displays

Digitalt netværk

Kontakt

Mere end 1.000.000 reklameflader sikre brands kontakt med forbrugerne i forskellige miljøer på tværs af forskellige formater

Vores digitale netværk, Clear Channel Play består lige nu af mere end 4.500 skærme fordelt på 14 lande

vores medier eksponeres mere end 450 millioner mennesker over hele verden

Clear Channel


Organisationen Ledelsen

Clear Channel Danmark Clear Channel Danmark A/S er i dag landets førende udbyder af outdoor reklame, men i virkeligheden er vi ikke så store endda. Vi hylder nemlig nærhedsprincippet

og arbejder tæt sammen med den enkelte kunde for at sikre at kundens kommunikationsmål opfyldes. Jens Stener CEO I Managing Director

Vi er beliggende på Grønningen i indre København, samt med repræsentation i Aarhus og Aalborg.

CC siden Juli 2012 Group Executive VP, Tryg, 2008 - 2011 VP Corporate Branding / VP Health Care & Pension, 2006 - 2008 VP, DaimlerChrylser, 2000 - 2006

281 millioner

100

50%

Omsætning

Medarbejdere

Markedsandel

Vores omsætning i 2011 var

Vi er ca. 100 medarbejdere

Vi er den førende outdoor

DKK 281 mio.

(funktionærer)

virksomhed i DK med en

år 2012: 97, år 2011: 102, år 2010: 107

markedsandel på 50%

1907

80

1.500

Historie

koncessioner

Læskærme

Vores historie går tilbage til 1879, da

Vi har ca. 80 betydende

Vi har i dag mere end 1.500

Ritmester Allan Dahl fik tilladelse

konssionsaftaler med bla.a kommuner,

læskærme fordelt på hele landet

til etablering af en forretning med

busselskaber, benzinselskaber, de-

opslag, bekendtgørelser og

tailkæder og lufthavne

Ralph Cadan

Jakob Knudsen

CCO I Commercial Director

Director of Contracts and Operations

CC siden November 2012

CC siden 2002

Director Private Product Line,

Manager – Service & Operations,

Tryg, 2009-2012

Frederik Meyer

Kristian Knudsen

Trans-Media / More Group Denmark A/S, 1997-2002

Business Executive & Co-Investor,

Director of Sales and Marketing

CFO I Chief Financial Officer

»Manager – Freight Forwarding Division,

Venture Companies, 2007-008

CC siden Januar 2013

CC siden Oktober 2012

Erik Aaen Transport A/S, 1993-1997

Director Sales, Products & Marketing,

CEO/Managing Director,

Associate,

GE Money Bank, 2002-2007

SBS Radio A/S & Radio NOVA A/S, 2007-2012

Danske Bank Corporate Finance, 2010-2012

Country Manager (4 different placements), Anheus-

Associate,

er-Busch, Inc., 1997-2007

Nordea Corporate Finance, 2008-2010 Finance Director and CFO, DAMCO, 2006-2008

avertissementer på jernbanestationer

Virksomhedspræsentation

Clear Channel


Organisationsopbygning

Vores organisering og vore kompetencer sikrer, at vi vil kunne

Kommerciel

Back-office

løfte revitalisering og digitalisering af CPH.

- Analog – som i dag

- Analog – som i dag

I alle aspekter af vores organisation – management, salg, sup-

- Digital Development

- Digital Supporter:

port og produkt – alle vil vi være best-in-class i forhold til at

- Digital Development

- Spothåndtering

kunne løfte opgaven.

- Digital strategi

- Spotoptimering

De rette medarbejdere, med de rette kompetencer supporteret

- Produktudvikling gennem nyeste teknologier – hard-

- RTB

af kontinuerlig udviklingsprogrammer til at sikre at vi er på for-

ware/softeware

- CC Norge?

kant med udviklingen og efterspørgslen fra markedet.

- Optimering af placeringer gennem flowindsigt / pax ind-

Vi vil tage udgangspunkt i vores nuværende organisering og til-

sigt samt mulighederne for at ramme passagererne i det

fører denne digitale ressourcer på alle plan.

rette øjeblik

- Analog – som i dag

Laver en digital organisation i organisationen

- Forståelse for det digitale medies virkemiddel og

- Digital Supervisor:

muligheder (interaktion, segmentering, etc) Salget - Salg af analog – som i dag

Operations

- Optimering af oppe-tider - Overvågning

Project

- CC Norge?

- Salg af digitale medier

- Analog projektledelse – som i dag

- Produktforståelse

- Digital projektledelse

- Markedsforståelse

- DIGITAL MANAGER

- Digital tekniker - Vedligehold dag-til-dag

Den digitale organisation

- Forståelse for indkøbsprocessen af digitale medier

- [SE BESKRIVELSE FRA CATHRINE]

- Forståelse for kreativitet – kreativ udnyttelse af mediet

- Kontakt til reklame og digitale bureauer

1. Digital KAM Airport (eneste der er 100% dedikeret Airport)

- Forståelse for kreativitet – kreativ eksekvering

- Interne ansavr sammen med digital development

2. Digital Manager

- Forbrugerindsigt

manager

3. Digital Development Manager

- Forståelse for det digitale medies virkemiddel og mulighed-

- Analyse (gennem Adform)?

4. Digital Supporter

er (interaktion, segmentering, etc)

5. Digital Supervisor

- Fra Google / Jubii / Adform ?

6. Digital Tekniker

Clear Channel


Den fulde organisation

Salgsorganisationen

Salgschef

Salgschef

Digital manager

Digital Development Manager

Projektleder Analog

KAM BTB

KAM High-end

Digital Supporter (CC Norge)

Digital Supervisor (CC Norge)

Development Manager Analog

Projektleder Analog

Digital manager

KAM BTB

KAM High-end

KAM Digital

KAM Taktik

KampagneplanlĂŚgger

KAM Digital

KAM Mediebureau

Digital Tekniker

Supervisor Operations

OpsĂŚtter

Analyse & Marketing

Clear Channel


Salgsorganisation - Kompetencer/Erfaring

Jakob Knudsen Direktør, Kontrakter og Operations Erfaring med Airport - + 4 år - Ansvarlig for etablering og drift af reklameudstyret opsat under kontrakten

Salgschef Jepser Høyer

Erfaring med projektledelse/udvikling Projektleder Analog Stephanie Espersen

Digital manager

KAM BTB Tia Daniels

KAM High-end Christa Topp

- +12 år - Outdoor branchen – Banedanmark, DSB, Steen & Strøm, Dansk Supermarked, Arriva, City Trafik, Nobina m.fl. - Etablering af reklamemedier i Københavns Metro, Københavns Lufthavne, Esbjerg Kommune, Horsens Kommune, Køge Kommune, Banedanmarks arealer med mange flere.

KAM Digital

KAM Taktik Michael Arbo

Stærke sider i udvikling og projektledelse 1. Lang praktisk erfaring indenfor branchen 2. Godt kontaktnet til leverandører og underentreprenører 3. Sikrer at tidsplaner og aftaler overholdes Digital erfaring - +2 år - Leverandørkontakter, udvælgelse af paneler m.v. Stærke sider i det digitale fag 1. Godt kontaktnet på leverandørsiden 2. God almen forståelse af teknik delen 3. Fokuserer altid på at finde den bedste kvalitet af hardware frem for at satse på billigste løsning.

Clear Channel


Christa Topp Prevost

Tia Daniels

Key Account Manager Airport

International Key Account Manager Airport

Erfaring med Airport

Erfaring med salg

- 9 År

- År 20 år (15 år i US og 5 år her i DK)

Kunder:

- Kunder: ExxonMobil, Shell, PWC, Fullbright & Jaworski, Accen-

- Brancher; Airlines, Travelindustry, Tourism offices, Mobiltelefon-

ture, NIKE, Dell, Intel, University of Texas, Abbott, Pfizer, AstraZen-

er/elektronik branchen, Transport, Offentlige institutioner, Hårde

eca, Novo, ALK, etc…

hvidevarer, Byggemarkeder, Parfume/kosmetik

- Brancher: Wedding (Social), Oil & Gas, Medicinal, IT, Associa-

- Long term (kontrakter storkunder) / short term (Taktisk kampag-

tions, Education, Etc.

nesalg)

- Long term / short term: Begge, men sidste mange år long-term

- Bureauer: MEC, Maxus, Starcom Zenith, Havas, Facemedia

- Bureauer: DMC (Destimation Management, Professional Con-

International: ansvar for internationale OOH mediebureauer 30%

gress Organizor, Event Bureauer, Div. Agencies

/national 70 %

- International/national: Both

Erfaring med salg i Airport:

Erfaring med salg i Airport:

- 3 års erfaring med Domestic Airports Denmark og 1½ års erfaring

- År – 3 mdr

med CPH Airport

- Kunder: Eton, Victoria’s Secret, Hamley, … Wallman, Marriott,

Kunder:

Arp Hansen, Regus, Hudson, Nigel, Nørrebro bryghus, Woco,

- Brancher: Airlines, Travelindustry, Tourism Offices, Mobiltelefon-

Crone & Co, Experience Partner, …

er & Elektronik, Fragrance/cosmetics, Tax Free, Finance

- Brancher: Konsulenthuse, Film, TV, Radio og div. Medier, Mode/

- Long term (Annual kontrakter) 60% / short term taktiske kam-

brand, Foreninger, Personlig Pleje/Brand, Peronlig Forhandler,

pagner 40%

Produktionsvirksomeheder, rejsebureauer, rejser indland (ho-

- Bureauer: Posterscope, OMD, PHD, Mec, Havas

teller), restauranter og cafeer,

- International media agencies & clients 70% /national clients

- Long term / short term: Both

30%

- Bureauer: None except introducing diverserse PCO, DMC, Event

- Stor erfaring med OOH, stor kontakt flade til mediebureauer,

Bureauer – Brandecho, Vendator

kunder såvel national som internationalt. Stort fokus ligger på

- International/national: both, but mostly international

større årskontrakter samt sælge taktiske kampagner.

- Kort beskrivelse af din rolle på teamet: International B2B og longterm

Stærke sider i salget 1. Resultatorienteret

Stærke sider i salget

2. Opbygning og vedligeholde relationer (long term relations)

1. 1Longterm vedholdenhed

3. Kreativ & evner til at sælge ind i forhold til kundens behov

2. Kundeorienteret og relationsskaber (networker ++) 3. Organised and good at following up

Digital erfaring - Andet digital berøring (kodning, indkøb …) – OOH Kampagner

Digital erfaring

synergi med SMS, QR codes løsninger. Projektsalg af digital ligth-

År: N/A

boxes i Billund Airport

Salg: none

Andet digital berøring (kodning, indkøb)

Clear Channel


Stephanie Espersen

Kontaktflader & ansvar

Projektleder Erfaring med Airport

Salgschef

- Siden september 2013 Rolle på teamet: Digital manager

Som projektleder er jeg ansvarlig for den overordnede struktur på

Projektleder Analog

priser og produkter, samt vedligeholdelse deraf. Ansvarlig for materiale til ansøgninger/tilladelser til CPH. Ansvarlig for eksekvering af større kreative løsninger, promotions, nye tiltag, samt op-

KAM BTB

KAM High-end

KAM Digital

KAM Taktik

følgning på kampagner i samarbejde med kunder/partner. Id-kort ansvarlig for alle kortholdere hos CC. Ugentlig dialog med CPH og andre samarbejdspartnere. Tæt dialog med salget vedrørende guides og leads til løsninger og kunder. Erfaring med projektledelse / udvikling: - 1 år

Salgschef

Salgsafdeling

Digital Manager

Projektleder

- CPH Lufthavn, diverse arrangementer for Musikparlamentet.

Kontaktflader og ansvarsområder

Kontaktflader og ansvarsområder

Kontaktflader og ansvarsområder

Kontaktflader og ansvarsområder

Planlægning fra A-Z

– Salg og salgsledelse

- Salg

- digitalt fokus

- analogt fokus

- Overordnet ansvar for alt salg i CPH, samt

- Kunder

- Digitale Bureauer

- Reklame Bureauer

- Medie- og musikbranchen

Stærke sider i udvikling og projektledelse 1. Overblik med øje for detaljen 2. Stort drive og god til mange bolde i luften 3. Elsker kreativitet og eksekvering

salgsledelse af medarbejdere.

- Internationale & Nationale

- Kunder:

- Analoge & Digitale

- Egen portefølje (Mediebureauer og large accounts) - CPH Marketing - Reklame Bureauer

Stærke sider i det digitale fag 1. En oprigtig interesse og tro i mulighederne

- Internationale & Nationale - Eksterne Interessenter

2. Faglig baggrund jf. mine studier

- CPH – operationelt niveau

3. Nysgerrig omkring muligheder inden for kreativitet og ek-

- Andre lufthavne i CC regi – sparring og

sekvering

- CASC - Mediebureauer

- Internationale & Nationale - Reklame Bureauer - Internationale & Nationale - Eksterne Interessenter

- Internationale & Nationale - produktion - Eksterne Interessenter - CPH – projekter

- Internationale & Nationale -

- CPH – digital sparring

- Andre lufthavne i CC regi – sparring

produktion

- Andre lufthavne i CC regi – digital

- Analoge leverandører

- Eksterne Interessenter

sparring

- Interne Interessenter

- Andre lufthavne i CC, leadopsamling

- Digitale leverandører

- Salgsafdelingen – sparring og leadge-

- Airlines Sales

- Mediebureauer (hjælp til sælgere)

nerering

- Interne Interessenter

leadgenerering

- Salgsafdelingen – sparring og leadge-

- Mediebureauer (hjælp til sælgere)

nerering

- Interne Interessenter

- Digital Development Manager

- Management

- Uddannelse af medarbejdere

- Booking og leverance - Projektledelse

- Sparring med Kommerciel og digital afdelinger - Uddannelse af medarbejdere Clear Channel


Clear Channel Airport

International specialisering og vidensdeling om lufthavne

Med baggrund i et ønske om at optimere Clear Channel Out-

Clear Channel Interspace

doors (CCO) lufthavnsekspertise, er der etableret en interna-

• Koncessionshaver i flere end 200 mindre lufthavne

tional enhed under ledelse af Beat Röschlin. Enheden varetager

• Til stede i 44 stater

en række funktioner på tværs af de respektive lande. Funktioner

• 13 lufthavne i Canada

som også Clear Channel Danmark A/S kan få gavn af. Enhedens

• 16 lufthavne i Latinamerika og Caribien

ansvarsområder er bl.a. at:

Øvrige verden

• Opbygge ekspertise inden for udvikling af lufthavnsreklam-

Koncessionshaver i 38 lufthavne fordelt på 16 lande i 4

emiljøer

verdensdele, eksempelvis:

• Stille specialistviden til rådighed med henblik på at iden-

• Johannesburg

tificere reklamepotentiale med fokus på lokale behov i den

• Sydney

respektive lufthavn

• Beijing

• Skabe de bedste forbindelser til de internationale me-

• Helsinki

diespecialister med fokus på lufthavnsannoncering

• Athen

• Opbygge en stor portefølje af internationale højtprofilere-

• Rotterdam

de annoncører.

• Zürich

Clear Channel Outdoor har på nuværende tidspunkt konces-

• Oslo

sionsaftaler med følgende lufthavne på verdensplan:

• Budapest

USA

• Basel

• Koncessionshaver i de mest brugte amerikanske lufthavne

• Birmingham

(6 ud af 10)

• Verona

• Flere end 550 mio. passagerer årligt

• M.fl.

• Dækker 6 ud af 10 amerikanske passagerer • Dækker 70% af alle amerikanske forretningsrejsende

Clear Channel


Clear Channel dĂŚkker store dele af verdens lufthavne, i Europa, Nordamerika, Caribien og Oceanien

VirksomhedsprĂŚsentation

Clear Channel


Clear Channel Danmark A/S

Fokus: At skabe værdi via outdoor medier

Kompetencer og koncessionspartnere

Clear Channel Danmark A/S har rødder tilbage til 1879, hvor

Clear Channel Danmark A/S er i dag landets førende udbyder af

ritmester Allan Dahl fik tilladelse til etablering af en forretning

outdoorreklame med en markedsandel på ca. 55 %. Vi har flere

med opslag, bekendtgørelser og avertissementer på jernbanes-

end 80 betydende koncessionsaftaler fordelt på kommuner,

tationer. I 1907 blev ritmesteren efterfulgt af Jernbanereklamen

busselskaber, benzinselskaber, togselskaber, butikskæder og

A/S, som igen blev erstattet af Trans-Media i 1971. I 1996 blev

indkøbscentre.

Trans-Media solgt til det førende engelske outdoorselskab More

Uddrag af koncessionsaftaler:

Group som i 1998 blev en del af Clear Channel Communications

• 41 kommuner

Inc. (CCO).

• DSB

Clear Channel Danmark A/S tilbyder i Danmark en bred vifte

• Banedanmark

af produkter, der spænder fra elektroniske reklamer, projicer-

• Metroselskabet I/S (Københavns Metro)

ing i Metroen over Adshel byudstyr, reklamer i forbindelse med

• Lokalbanen A/S

busser og tog, Billboards, Europlakater på stationer, Center-

• City-Trafik A/S

plakater til reklamer på indkøbsvogne etc. Fælles for alle out-

• Arriva Skandinavien

door medierne er, at de er opsat på de mest attraktive pladser.

• Dansk Supermarked A/S

Clear Channel Danmark A/S arbejder ud fra en filosofi om ud-

• Coop Danmark A/S

vikling af værktøjer og viden, og vi lægger stor vægt på at oper-

• Steen & Strøm Danmark A/S (Storcentre)

ere på markedets egne præmisser. Baseret på innovativt brug af

• KFI A/S

teknologi og grundlæggende forståelse af forretningsmæssige

• Statoil A/S

behov og udfordringer, bidrager Clear Channel Danmark A/S

• Jet benzin

Produktportefølje?

til sine kunders udvikling af værdiskabende kommunikationskanaler.

Virksomhedspræsentation

Clear Channel


u d vik l i n g p 책 m e d i a m a r k e d e t

Clear Channel


Generel udvikling på mediamarkedet de næste år

Lovgivning og permissions

Fra media buying til audience buying

Krav til dokumentation

Med stadig større vægt på data, er der også kommet større

– I større og større udstrækning efterspørges indkøb af målgrup-

Øget fokus på online og de sidste års krise, har flyttet på kravet

fokus på data og privacy, og beskyttelse af forbrugere på nettet.

per i stedet for at købe selve mediet og oftest på auktionsbasis.

til dokumentation for effekten af annoncering. Man ser ofte, at

Første iteration var cookie direktivet, og for tiden arbejdes der

Dette øger også hastigheden og afregningsmodellen. Man kan

der efterlyses direkte 1-1 målinger af, hvor meget salg en given

på ”right to be forgotten”-forordningen, som stiller endog meget

populært sige, at man går fra ”Deal time” til ”Real time”. I ste-

aktivitet skaber, hvor mange besøg osv. Det har dog også udstil-

vide krav til beskyttelse af forbrugerens data. Problemet ligger

det for at der indgås aftaler, som dækker fremtiden, indkøbes

let det problem, at man ofte ikke er i stand til at attribuere ef-

også et andet sted, idet langt de fleste virksomheder har meget

relevante brugere i realtid, ud fra hvad annoncøren og bureauet

fekten fra annoncering korrekt, og derfor vælger de medier der

”svage” permissions overfor deres brugere (”må vi kontakte dig

anser som den rette pris. Dette sætter de nuværende salgs- og

a) kan måles og b) optræder sidst i købsbeslutningsprocessen.

med tilbud via elektronisk post”), og på papiret dermed ikke

forretningsmodeller under pres, da alle brugere hidtil har haft

udnytter de mange nye (til tider dubiøse) annonceprodukter,

den samme faste pris.

der dukker op i kølvandet på børsnoteringer af store amerikanske mediavirksomheder.

Free er ikke gratis

Mobile momenter

Sociale medier, adresserbarhed og #hashtags

I takt med at kravet til indtjening stiger hos Facebook/YouTube/

Selvom anvendelse af mobile enheder stadig stiger, følger mo-

De sociale mediers fremmarch har skabt klynger af konversa-

Google/Twitter opleves en stigende kommercialisering af deres

bilannonceringen ikke med i samme takt. Dette skyldes ikke

tion, som de fleste virksomheder gerne vil være en del af, eller

produkter, hvilket påvirker den gratis tilstedeværelse, som virk-

mindst, at effekten ikke følger med annonceringen, og at mål-

ligefrem starte. De har tidligere været svære at komme ind på

somheder historisk har kunnet opretholde på disse medier. For

retningsmulighederne slet ikke er på linje med, hvad der muligt

livet af, men med #hashtagging er der nu en mulighed for at

at komme i kontakt med sine likers/followers/viewers skal der

i andre dele af online-verdenen. Lignende problemer knytter

genvinde en smule kontrol, da disse gør at man både kan sætte

betales ved kasse 1, og annonceprodukter får forrang overfor

sig til QR-koder, som aldrig har fået den gennemslagskraft,

en adresse på nye samtaler, og adressere eksisterende via ek-

klassisk organisk og viralt indhold. Senest er Google begyndt

reklamebranchen havde håbet på. Lignende problemer knytter

sempelvis annonceprodukter.

at teste et stort remarketing-format, der vil vende op og ned på

sig til NFC og Bluetooth, der også har skuffet massivt som an-

den værdi, man har fået af den metodisk opbyggede søge-tilst-

nonceringsmulighed.

edeværelse. Clear Channel


Udvikling på outdoor-mediamarkedet de næste år

Digitaliseringen udrulles gradvist

Fra et statisk digitalt medie til et fleksibelt digitalt medie

Mange af de traditionelle statiske digitale outdoor posters vil

De digitale outdoor medier vil på kort sigt arve salgsmodellerne

gradvist blive digitaliseret. De faldende anlægsinvesteringer til

fra de traditionelle statiske outdoor medier og vil på længere

digital outdoor (CAPEX) vil skubbe på udviklingen, men de digi-

sigt være inspireret af den dynamiske optimering af placeringer

tale outdoor medier vil på kort sigt ikke have kritisk masse, som

og det auktionsbaserede indkøb, som vi kender det fra online

vi kender det fra de traditionelle serier på outdoor.

annoncering. Således vil afviklingen gå fra statiske og predefi-

Gradvis digitalisering af Københavns Lufthavn

1. Digitalisering

2. Agile annoncering

3. Adresserbare indkøb

nerede rotationslister for annoncerne til dynamiske rotation-

Digital opgradering

Budskabsstyring baseret på variable

Budbaseret auktionssystem

slister, som udvikler sig baseret på ændringer fra en dynamisk

Sponsoreret placering

Event digitalisering

Brugermåling

markedsplads.

Tematiserede Koncepter

Beacons

Etablering af digitale posters som nyt medie De digitale outdoor medier er et nyt medie, som hverken er traditionel statisk outdoor, TV eller online display. Det vil have andre formater, kræve en anden effektdokumentation og vil på sigt have egne salgsmodeller. Hertil hører også behovet for redaktionelt indhold på digitale posters. Derfor vil digitale posters skulle etablere sig som et nyt medie hos indkøberne over tid.

Clear Channel


1. Digitalisering

2. Dynamisk annoncering

Produkttilbud

Forslag til KPI’er for overgang til næste fase

Produktudbud

Forslag til KPI’er for overgang til næste fase

- Opsætning af nye digitale storskærme

- Brugertilfredshed over 75% med nye skærme/områder

- Åben tilgang til upload af materiale så annoncører/bureauer

- Brugertilfredshed over 75% med annoncering /event

- Oprettelse af 3 integrerede løsninger (langtidsleje) baseret på

- Udsolgtgrad over 80% Brugertilfredshed over 75% med nye

selv kan uploade/udskifte

- Annoncør tilfredshed over 75%

nedtagning af eksisterende analoge storformater

skærme/områder

- ”Optimering” af placeringer baseret på data omkring passag-

- Oprettelse af 1 sponsoreret placering (langtidsleje) baseret på

- Udsolgtgrad over 80%

ertrafik, afgange etc.

nedtagning af eksisterende analogt storformat

- Digitalisering af events

- Se endvidere oprindeligt notat

- Se endvidere oprindeligt notat

Type af annoncører/budskaber

Hvad skal der til?

Type af annoncører/budskaber

Hvad skal der til?

- Eksisterende poster kunder får materiale vist på skærme

- De nye skærme kræver et digitalt annoncestyringssystem som

- Uanset materiale kan det uploades – dermed åbent for ”alle”

- System som optimerer, hvornår visningen er bedst, baseret på

- Mulighed for at vise annoncørers bio/tv-spot

eksempelvis Vukunet, Emediate eller Adform

- Alle med aktive kampagner (eks. på TV eller display), som

dynamisk input (programmerbar adserver). Eksempelvis Vuku-

- For øvrige se oprindeligt notat

- Konceptsalg af kombineret digital/tema kræver flere ressourc-

gerne vil ramme målgruppen.

net, Emediate eller Adform

er, specielt til visualisering

- Super-premium annoncører til events (eks. i forbindelse med

- Eventsalg kræver flere ressourcer, specielt til visualisering

- En stor del vil dog stadig komme fra eksisterende annoncører,

bil-lanceringer)

-Programmering og håndtering af ”visninger” kræver en traf-

der ”blot” skal have mulighed for at aflevere billedfiler fra deres

ficker ressource

poster-materiale

Clear Channel


3. Adresserbare indkøb

Produkttilbud

Forslag til KPI’er for overgang til næste fase

- Fysisk måling af effekten (hvor mange, hvor lang tid har set)

- Realiseret budpris > Grundpris = Merindtjening

- Byd på de brugere, der er de rette på det rette tidspunkt

- Annoncør tilfredshed over 75%

- Returvej med tilbud eksempelvis gennem brug af ibeacons

- Aktivering > 5% på ibeacon per besøgende

(evt. via Advantage) - Se endvidere oprindeligt notat

Type af annoncører/budskaber

Hvad skal der til?

- Fuldstændig åbent. Kan være alle annoncører og kan i teorien

- Login-bart budsystem, der er forbundet til adserver, så der

foregår uden brug af salgsstyrke (dog mulighed for at arbejde

kan købes og afvikles i realtid

med black/whitelist)

- Målesystem der opsamler og aggregerer data omkring hvem

- Tapper samtidig ind i online video og RTB annoncemarkedet

der ser, hvor længe). Både på Wifi niveau (eks. euclidanalytics) og på kamera niveau (eks. AMSCREEN) - Yield management ressource, der sætter og styrer auktion - Research ressource til at sætte målesystem op

Clear Channel


Integration med mobil og sociale medier

Cases på lancering af nye medier

- Integrationen af de digitale outdoormedier gennem brug af

Hastighed ved adaptationen af nye medier er påvirket af flere

Case: Online video annoncering

mobilen og de sociale medier vil altid kræve en opt-in fra bru-

sammenhængende faktorer.

- Har været længe om at få det forventede momentum.

gerne.

- Ikke kritisk masse ved det nye medie

- Et kendt format fra TV-annoncering og få omkostninger til pro-

- Interaktionen vil være baseret på brugen af kendte teknologier

- En begrænset udbredelse reducerer dækningsevnen og

duktion.

såsom QR-koder, Bluetooth, SMS samt nyere teknologier såsom

dermed hastigheden ved adaptationen.

- Men begrænset dækning på mediet har begrænset brugen.

ibeacons.

- Brug af nye ikke tidligere benyttede annonceformater

- Efter lancering af dansk YouTube kanal er dækningsevnen

-Se mere her: http://www.youtube.com/watch?v=sUIqfjpInxY

- Nye formater påvirker ofte produktionsomkostningerne

- Ibeacons er baseret på iOS og forudsætter brugen af en app.

negativt.

Således vil ibeacons potentielt kunne indbygges i Advantage

- Øgede produktionsomkostninger på nye medier med be-

Case: Digitalisering af biografreklame

app’en.

grænset dækningsevne reducerer hastigheden ved adapta-

- Har været en vanskelig overgang til et digitaliseret format.

- Med den aktive app og den rette permission vil brugerne

tionen.

- På trods af gode medieegenskaber og dækning en svær ind-

kunne få lokale push-beskeder med hjælp af ibeacons i de dig-

- Brug af nye teknologier for samhandel

blevet meget højere ogannoncørerne strømmer nu til mediet.

fasning af det nye format.

itale posters.

- Nye teknologier og dermed kapitalomkostninger hos an-

- Lancerede med et mindre brugt format med dyr produktion.

- Brugen kan stimuleres ved at brugeren får en værdikupon fra

nonceindkøber reducerer hastigheden ved adaptationen.

- Det nye format fik først succes da udbyder tilbød at konvertere

udvalgte annoncører, når denne starter app, og man kan også

TV-spot til bioformat.

køre en Advantage lodtrækning blandt dem der har brugt deres kort den pågældende dag.

Case: RTB display annoncering - En langsom tilpasning af RTB indkøb på både sælger- og købersiden. - Indkøber har skullet investere i nye teknologier og sælger har været tilbageholdende for at slippe reklamelageret løst på markedsvilkår. - Det nye indkøb fået momentum når både køber og sælger oplever en mergevinst. Clear Channel


Hvordan sælges det ind til kunderne? Arbejde med en solid dokumentation Digital outdoor er generelt dårligt dokumenteret Oparbejde en solid dokumentation

Gør det nemt at arbejde med mediet Nem produktion af kreativt materiale Arbejde med standardiserede materialeformater Arbejde med etablerede teknologier til indkøberne

Clear Channel


Digital møder Beaconteknologi der gør budskabet relevant for modtageren

Ved at digitalisere skĂŚrmene kan budskaberne tidsbestemmes og kombineres med Beaconteknologien, hvilket giver de rejsende reklamen med pĂĽ farten samt en hel ny oplevelse.

Clear Channel


business plan

Clear Channel


DIGITALE UDVIKLINGSFORSLAG

Clear Channel


OVERSIGT ORD VISION

Clear Channel


1

Terminal 1

1

2

F12 Hængende Format: 265 x 123 cm Placering: ved café Erstatter: 2 stk. Eurosize Pris

2

Eurosize Hængende Format: 117 x 171 cm Placering: ved legeområdet, før gates Erstatter: 1 stk Eurosize Pris:

F12

Eurosize

Clear Channel


Mock-up 1 side Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

F acts fact 1: scing elit, sed diam nonummy fact 2: scing elit, sed diam fact 3: scing elit, sed diam nonummy fact 4: scing elit

Mock-up 1 side Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

F acts fact 1: scing elit, sed diam nonummy fact 2: scing elit, sed diam fact 3: scing elit, sed diam nonummy fact 4: scing elit

Clear Channel


Spectakular

Terminal 2 Airside 5 1

Spectacular, monteret

Eurosize

Format: 590 x 281 cm Placering: Jameson skilt ved Nytorv Erstatter: Jameson skilt Pris

2

Eurosize, monteret Format: 117 x 171 cm Placering: promotion område før Pier B Erstatter: Ny placering Pris

3

3

Spectakular

2

Spectacular, hængede fra loft Format: 500 x 200 cm, dobbeltsiddet Placering: Ved siden af Scandinavian Souvenirs Erstatter: Ny placering Pris

4

4

1

Spectacular, hængede fra loft Spectakular

Format: 500 x 200 cm, dobbeltsiddet Placering: Ved siden af Starbucks Erstatter: Nuværende analog skilt Pris

Spectakular 5

Spectacular, hængede fra loft Format: 500 x 200 cm, dobbeltsiddet Placering: Ved siden af LEGO butik Erstatter: Ny placering Pris

Clear Channel


Mock-up 1 side

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

F acts fact 1: scing elit, sed diam nonummy fact 2: scing elit, sed diam fact 3: scing elit, sed diam nonummy fact 4: scing elit

VirksomhedsprĂŚsentation

Clear Channel


Mock-up 1 side

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

F acts fact 1: scing elit, sed diam nonummy fact 2: scing elit, sed diam fact 3: scing elit, sed diam nonummy fact 4: scing elit

Clear Channel


Mock-up 1 side Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

F acts fact 1: scing elit, sed diam nonummy fact 2: scing elit, sed diam fact 3: scing elit, sed diam nonummy fact 4: scing elit

Mock-up 1 side Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

F acts fact 1: scing elit, sed diam nonummy fact 2: scing elit, sed diam fact 3: scing elit, sed diam nonummy fact 4: scing elit

Clear Channel


Pier A

1

s s

Eurosize, fritstående Format: 117 x 171 cm, dobbeltsiddet Placering: Foran gate Erstatter: Ny Placering Pris

2

Eurosize, fritstående Format: 117 x 171 cm, dobbeltsiddet Placering: Foran gate Erstatter: Ny Placering Pris

3

Eurosize

3

s s

Eurosize, fritstående

Eurosize, fritstående

2 1

s

s

s

Format: 117 x 171 cm, dobbeltsiddet Placering: Foran gate Erstatter: Ny Placering Pris

S

4 s

s

Format: 117 x 171 cm, dobbeltsiddet Placering: Foran gate Erstatter: Ny Placering Pris

4

s

Eurosize

Eurosize

10 stk. skærme, monteret Format: 46” Placering: I alle gates Erstatter: Ny placering Betales af udbyder

Eurosize

Clear Channel


Mock-up 1 side

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

F acts fact 1: scing elit, sed diam nonummy fact 2: scing elit, sed diam fact 3: scing elit, sed diam nonummy fact 4: scing elit

Clear Channel


Pier B 1

Spectakular, monteret Format: 500 x 200 cm Placering: Pandevæg for arrivals Erstatter: Ny placering Pris

s 2

Spectakular, monteret Format: 500 x 200 cm Placering: Pandevæg for departures Erstatter: Foliering Pris

3

s

s

F12, monteret Format: 265 x 123 cm Placering: ved gate Erstatter: F12 Pris

4

s s

F12, monteret Format: 265 x 123 cm Placering: ved gate Erstatter: 2 stk. Eurosize Pris

Spectacular

F12, monteret

S

s

4 s 3 2

F12, monteret Format: 265 x 123 cm Placering: ved gate Erstatter: F12 Pris

6

s

s

Format: 265 x 123 cm Placering: ved gate Erstatter: F12 Pris

6

s

5

Spectacular 5

s

1

F12 F12

s F12

12 stk. skærme, monteret Format: 46” Placering: I alle gates Erstatter: Ny placering Betales af udbyder

F12

Clear Channel


Mock-up 1 side

pandevĂŚg departure Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

F acts fact 1: scing elit, sed diam nonummy fact 2: scing elit, sed diam fact 3: scing elit, sed diam nonummy fact 4: scing elit

Clear Channel


Mock-up 1 side

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

F acts fact 1: scing elit, sed diam nonummy fact 2: scing elit, sed diam fact 3: scing elit, sed diam nonummy fact 4: scing elit

Clear Channel


Terminal 3, 1. sal 1

Spectacular

Eurosize, fritstående

3

4

Spectacular

3

Spectakular, hængende fra loft Format: 500 x 200 cm, dobbeltsiddet Placering: ved siden af restaurant Erstatter: Ny placering Pris

Spectacular

Spectacular

Format: 117 x 171 cm, dobbeltsiddet Placering: uden for SAS Lounge Erstatter: Ny placering Pris

2

Spectacular

Eurosize

2

6

5

Spectakular, hængende fra loft Format: 500 x 200 cm, dobbeltsiddet Placering: ved siden af restaurant Prego Erstatter: Ny placering Pris

4

Spectakular, hængende fra loft Format: 500 x 200 cm, dobbeltsiddet Placering: over promotionområde Erstatter: mindre digital skærm Pris

5

7 1

Spectakular, hængende fra loft Format: 500 x 200 cm, dobbeltsiddet Placering: ved siden af Victoria Secret Erstatter: Nuværende spectacular Pris

6

Spectakular, hængende fra loft Format: 500 x 200 cm, dobbeltsiddet Placering: ved siden af Kaufmann Erstatter: Nuværende spectacular Pris

7

Spectacular

Spectakular, monteret på væg Format: 1.000 x 400 cm Placering: opgang efter check-in T3 Erstatter: 2 stk. departure spectacular Pris Clear Channel


Mock-up 1 side

Mock-up 1 side

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipisc-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipisc-

ing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

ing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut

ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut

wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ta-

wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ta-

tion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

tion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

F acts

F acts

fact 1: scing elit, sed diam nonummy

fact 1: scing elit, sed diam nonummy

fact 2: scing elit, sed diam

fact 2: scing elit, sed diam

fact 3: scing elit, sed diam nonummy

fact 3: scing elit, sed diam nonummy

fact 4: scing elit

fact 4: scing elit

Mock-up 1 side

Mock-up 1 side

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipisc-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipisc-

ing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

ing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincid-

ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut

unt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ta-

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci

tion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

F acts

F acts

fact 1: scing elit, sed diam nonummy

fact 1: scing elit, sed diam nonummy

fact 2: scing elit, sed diam

fact 2: scing elit, sed diam

fact 3: scing elit, sed diam nonummy

fact 3: scing elit, sed diam nonummy

fact 4: scing elit

fact 4: scing elit

Clear Channel


Mock-up 1 side

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

F acts fact 1: scing elit, sed diam nonummy fact 2: scing elit, sed diam fact 3: scing elit, sed diam nonummy fact 4: scing elit

Clear Channel


Spectacular

Pier C, 1. sal

1

Eurosize

Eurosize, fritstående

Eurosize

Format: 117 x 171 cm, dobbeltsiddet Placering: Foran gate Erstatter: Ny Placering Pris

2

Eurosize

s 3

s

Eurosize, fritstående Format: 117 x 171 cm, dobbeltsiddet Placering: Foran gate Erstatter: Ny Placering Pris

s

4

2 s

3

Eurosize, fritstående

1

Format: 117 x 171 cm, dobbeltsiddet Placering: Foran gate Erstatter: Ny Placering Pris

4

s

s

Spectacular Format: 500 x 200 cm Placering: På glasrude Erstatter: Ny Placering Pris

S

8 stk. skærme, monteret Format: 46” Placering: I alle gates Erstatter: Ny placering Betales af udbyder

s s

Clear Channel


Mock-up 1 side Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

F acts fact 1: scing elit, sed diam nonummy fact 2: scing elit, sed diam fact 3: scing elit, sed diam nonummy fact 4: scing elit

Mock-up 1 side Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

F acts fact 1: scing elit, sed diam nonummy fact 2: scing elit, sed diam fact 3: scing elit, sed diam nonummy fact 4: scing elit

Clear Channel


Spectacular

1

Pier D

1

Spectacular Format: 500 x 200 cm Placering: På trævæg før paskontrol Erstatter: Panorama Premium Large Pris

Clear Channel


Mock-up 1 side

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

F acts fact 1: scing elit, sed diam nonummy fact 2: scing elit, sed diam fact 3: scing elit, sed diam nonummy fact 4: scing elit

Clear Channel


Pier F

1

Eurosize, fritst책ende Format: 117 x 171 cm, dobbeltsiddet Placering: Langs gange, placeres i venkel Erstatter: Ny Placering Pris

2

Eurosize, fritst책ende Format: 117 x 171 cm, dobbeltsiddet Placering: Langs gange, placeres i venkel Erstatter: Ny Placering Pris

3

Eurosize

Eurosize

Eurosize, fritst책ende Format: 117 x 171 cm, dobbeltsiddet Placering: Langs gange, placeres i venkel Erstatter: Ny Placering Pris

Eurosize

1

2 3

Clear Channel


Mock-up 1 side

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

F acts fact 1: scing elit, sed diam nonummy fact 2: scing elit, sed diam fact 3: scing elit, sed diam nonummy fact 4: scing elit

Clear Channel


Vinkel skærm

Baggagebånd 1 & 2 1

Vinkel skærm Format: 46”, dobbeltsiddet Placering: Baggagebånd 2 Erstatter: Ny placering, PG’er fjernes Pris

2

Vinkel skærm

Eurosize Eurosize Eurosize Eurosize

Vinkel skærm Format: 46”, dobbeltsiddet Placering: Baggagebånd 1 Erstatter: Ny placering, PG’er fjernes Pris

3

4

5

Eurosize, fritstående Format: 117 x 171 cm, dobbeltsiddet Placering: gangen mellem bånd 1 og 2 Erstatter: Ny placering Pris

6

2 4 1

3

Eurosize, fritstående Format: 117 x 171 cm, dobbeltsiddet Placering: gangen mellem bånd 1 og 2 Erstatter: Ny placering Pris

5

Eurosize, fritstående Format: 117 x 171 cm, dobbeltsiddet Placering: gangen mellem bånd 1 og 2 Erstatter: Ny placering Pris

6

Eurosize, fritstående Format: 117 x 171 cm, dobbeltsiddet Placering: gangen mellem bånd 1 og 2 Erstatter: Ny placering Pris

Clear Channel


Mock-up 1 side Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

F acts fact 1: scing elit, sed diam nonummy fact 2: scing elit, sed diam fact 3: scing elit, sed diam nonummy fact 4: scing elit

Mock-up 1 side Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

F acts fact 1: scing elit, sed diam nonummy fact 2: scing elit, sed diam fact 3: scing elit, sed diam nonummy fact 4: scing elit

Clear Channel


k k k

Baggage

k

k

k 1

11 stk. kube x 8 skærme Format: 46” Placering: På baggagebånd Erstatter: Rotating Lightbox Pris

k k k k k

Clear Channel


Mock-up 1 side

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

F acts fact 1: scing elit, sed diam nonummy fact 2: scing elit, sed diam fact 3: scing elit, sed diam nonummy fact 4: scing elit

Clear Channel


1

Eurosize

Metro

1

Eurosize, fritst책ende Format: 117 x 171 cm, dobbeltsiddet Placering: metro Erstatter: Ny placering Pris

2

Eurosize, fritst책ende

Eurosize

2

Format: 117 x 171 cm, dobbeltsiddet Placering: metro perron Erstatter: Ny placering Pris

Clear Channel


Mock-up 1 side

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

F acts fact 1: scing elit, sed diam nonummy fact 2: scing elit, sed diam fact 3: scing elit, sed diam nonummy fact 4: scing elit

Clear Channel


Etableringsplan Spectacular 1.000 x 400 cm Enkeltsiddet

Spectacular 590 x 280 cm Enkeltsiddet

Spectacular 500 x 200 cm Enkeltsiddet

Spectacular 500 x 200 cm Dobbeltsiddet

Eurosize fritstående 117 x 171 cm Enkeltsiddet

Pier B

2

Pier C

1

Pier D

1

46” Skærm Kube x 8

46” Skærm Vinkel x 2

46” Skærm Gates Enkeltsiddet 10

4

12

3

8

3

Pier F 1

Terminal 1 1

Terminal 2, 1 sal

2

1

1

1

5

1 4

Baggage Metro I alt

F12 265 x 123 cm Enkeltsiddet

4

Pier A

Terminal 3, 1 sal

Eurosize fritstående 117 x 171 cm Dobbeltsiddet

11

2

11

2

2 1

1

4

7

6

13

5

30

Clear Channel


PRODUKTREJSEN

Clear Channel


Færre medier, Higher Impact Vi har gjort lufthavnen med attraktiv for annoncører og rejsende gennem afvikling af gammel produktportefølje og udvikling af ny og mere tidsvarende. Energibesparende teknologi implementeret Vi har revitaliseret produktporteføljen, som imødekommer annoncørernes behov. Afviklet mange og små formater, der visuelt og fra et high-end annoncørperspektiv gjorde lufthavnen mindre interessant. Reduktion i antallet af formater med 80%.

Clear Channel


PG til High Impact

Holdt os til succesfuld implementering af alle de ĂŚndringer vi foreslog da vi startede vores samarbejde. - Etablering af nye ikoniske medier - Udvikling af eksisterende medier pĂĽ strategisk gode placeringer


Clear Channel


Salgsrejsen

1. Salg

[DATA SKAL GENNEMARBEJDES] [GRAFER INDSÆTTES]

- Øgede taktiske budgetter. 2. Annoncører - Introduceret 100+ nye annoncører herunder mange store internationale brands. 3. Omsætning - Øget gennemsnit omsætning per panel med XX%. - Outperformet outdoorspend i Danmark. - Outperformet outdoorspend i Shoppingcentere.

Clear Channel


Clear Channel


C lear channel airport filosofi

Clear Channel


CPH – et HUB i verdensklasse

Effektiv drift

Konkurrencedygtighed

”Vi skal have en effektiv drift og høj service – det skal

”Det vil sige høj kvalitet og konkurrencedygtige priser”

kunne betale sig at drive forretning i CPH”

•Taktiske budskaber fra butikker og restauranter i

• Wayfinding løsninger gør det nemmere at navigere

CPH gør der nemmere for passagererne at identificere

i lufthavnen for passagererne, og sikrer en effektiv

attraktive tilbud og øge indtjeningen for koncession-

afvikling af flyafgange.

shavere.

Ekstraordinære kundeoplevelser

Brand essens

”Vi skal give vores kunder mere end det, de forventer

”CPH er det første og sidste man oplever af Danmark –

service baseret på passagerernes ønsker og behov”

vi skal være symbolet på dansk værtskab”

• Målrettet kommunikation vil bringe mere relevante

• Underholdning og inspiration skaber en afslappet

budskaber til passagerne.

stemning og giver mulighed for at showcase Danmark og rejseoplevelser generelt

Clear Channel


Vækstskabende ”drivers”

Gennem det seneste årti har den globale lufthavns reklame-

Reklameprogram og produktdesign

Første skridt for Clear Channel, i udviklingen og design af et

En forståelse af passagersammensætningen på givne tidspunk-

branche oplevet hidtil uset vækst. Måske mere interessant end

reklameprogram til lufthavnen, er altid at opnå den mest de-

ter, hvor lang til passagerne bruger i de forskellige områder af

dette er dog vores overbevisning, om at den fremtidige udsigt

taljerede forståelse af passagerstrømme, passagerdemografi

lufthavnen og hvad de foretager sig i hvert trin af deres rejse,

således at man kan matche dette til de behov annoncørerne

giver os en væsentlig viden, som sikre at vi i vores planlægning

har. Først da kan vi bestemme den rette blanding af medier samt

placerer de rigtige produkter på de rigtige steder, således at de

den optimale placeringsplan for en lufthavn. Da der ikke findes

bliver set af passagererne på det rigtige tidspunkt.

Clear Channel Pillars of Success

Optimised airport advertising business

til fortsat vækst er betydelig. Fra et reklameperspektiv er kombinationen af den fænomenale vækst i antallet af flypassagerer, mængden af tid passagererne bruger i lufthavne samt faldende tv-og avispublikummer, alle med til at drive væksten for reklamebranchen i lufthavnen. Som

Tailormade advertising program & advertising porducts

Clear & innovative sales & marketing strategy

Dedicated & specialised airport team

The right commercial terms & partnership structure

to ens lufthavne, er hvert enkelt reklameprogram skræddersyet til de specifikke behov hos den enkelte lufthavn. Selvom dette

I årenes løb har denne kombination af placering og psykograf-

kræver betydelige investeringer i form af tid og ressourcer, vil

isk planlægning, gjort det muligt for os at udvikle et sæt af retn-

det færdige reklameprogram dermed altid opfylde de vigtigste

ingslinjer, som vi anvender aktivt til at udvikle en mere udførlig

behov hos lufthavnen, annoncøren og passagererne – en kom-

og skræddersyet reklamemasterplan og i takt med at digitale

annoncørens reklamebudgetter bør derfor allokeres mod disse

bination, som medfører maksimal indtjening.

medier har åbnet for nye muligheder bliver timing af budskaber

platforme.

Som en del af enhver udbudsproces eller potentiel ny kontrakt,

endnu en dimension som skal bringes i spil.

På trods af den voksende styrke af lufthavnsreklamebranchen,

vil Clear Channels dedikerede lufthavnshold sammen med

et resultat af dette, og helt i modsætning til alle andre reklameplatforme i verden, er lufthavne i dag en af de få virkelig globale reklameplatforme med et voksende publikum. Større andele af

Genuine understanding of advertiser needs

eksisterer der dog i øjeblikket betydelige forskelle mellem de

Mens andre operatører har været kendt for at ofre sig på no-

vores technologipartner starte med at analysere samtlige as-

indtægter, som genereres af lufthavne med ens passagertal

gle af disse områder for at vinde en ny kontrakt, har mange års

pekter af lufthavnen og dens publikum, forinden den decidere-

og publikums demografi. Denne ulighed demonstrerer, at de

erfaring vist os, at opnå maksimal indtjening fra en reklame-

de udvikling af reklameprogrammet påbegyndes.

generiske vækstdrivere for lufthavnsreklame ikke alene er til-

koncession uden først at opbygge disse stærke fundamenter,

strækkelige til at sikre en lufthavn maksimal mulig indtægt.

er en umulig opgave, som i sidste ende vil resultere i en ikke

Hos Clear Channel mener vi, at en optimeret lufthavnsreklam-

tilfredsstillende kontrakt. Det er afgørende at sikre en kontinu-

ebranche kun kan opnås, på baggrund af et stærkt fundament.

erlig udvikling af produktet – i et mediemarked som hele tiden

Vi kalder disse institutioner for ”Clear Channel Pillars of Suc-

udvikler sig skal porteføljen af medier tilpasses løbende for at

cess” (Clear Channel’s byggesten for succes).

møde annoncørernes behov og ønsker.

Clear Channel


Planning guidelines Passager mindset, behov og bevægelsesmønster

Anbefalede formater

Ankomst

Når passagererne kommer ind i lufthavnen er de typisk en lille smule stressede og skal have styr på hvor der er checke in og om flyet afgår til tiden. Opmærksomheden er rettet mod Departure skærmene og det kan være svært at fange folks opmærksom hed.

• Enkle statiske budskaber • Større formater vil være mest effektive • Bagbelyste for større impact

Check in

Når check-in counteren er fundet kan passagererne slappe af og vente på at blive checket ind. De opholder sig således sbudskaber.

• Mulighed for mere komplekse budskaber • Mulighed for at kommunikere taktisk for CASC • Større formater for impact

Security

Når check in er overstået bevæger passagererne sig mod security området, her kan der stadig være en smule stress pga security proceduren, men der er ventetid undervejs.

• Mulighed for mere komplekse budskaber • Mulighed for at kommunikere taktisk for CASC • Digitale skærme med skiftende budskaber

Less is more

Kvalitet Alle reklame produkter skal matche eller overstige kvaliteten af de mærker, som vi søger at tiltrække

I betragtning af eksklusiviteten af lufthavnens miljø, passagerer profilen og karakteren af de brands, som traditionelt reklamer-

Eksklusivitet

er i lufthavnen arbejder vi i Clear Channel ud fra 4 kriterier:

Eksklusive mærker foretrækker eksklusive

kvalitet, eksklusivitet, fleksibilitet, innovation.

reklame løsninger og er parate til at betale en merpris for dette

Ved hele tiden at måle for løsninger op mod disse kriterier sikrer Shoppingcenter

Passagerne har nu god til at udnytte alle de muligheder der findes i shoppingcenteret eller i lounges.

• Mulighed for såvel branding som taktiske budskaber • Digitale skærme med skiftende budskaber

vi et produkt med fokus på kvalitet fremfor kvantitet. Denne ”Less is more”-tilgang blev oprindeligt introduceret af Clear Channel for mere end 10 år siden i Zürich lufthavn og bliver i

Go-to-gate

Gate, afgang

Arrival, på vej til baggagen

I det passagerne bevæger sig ud i fingrene er de målrettede og afslappede.

• Mulighed for såvel branding som taktiske budskaber • Digitale skærme med skiftende budskaber • Større bagbelyste analoge formater for impact

Ventetiden i gaten kan være lang og kan udnyttes til underholdning, men som afgangstiden nærmere stiger stressniveauet.

• Mulighed for længere budskaber • Digitale skærme med skiftende budskaber

Ved ankomst i gaten og på vej mod baggageudleveringen, passagererne er målrettede og bevæger sig direkte mod ankomstområdet.

• Mulighed for at kommunikere taktisk for CASC, transport og København som destination • Digitale skærme med skiftende budskaber

stigende grad anerkendt af lufthavne rundt om i verden, som den optimale strategi for udviklingen af højtydende lufthavnsreklamekoncessioner, samtidig med denne tilgang sikre at lufthavnens miljø ikke bliver rodet og uoverskueligt. Dette var også fundamentet i vores tilgang da vi fornyede CPH i 2012,

Fleksibilitet Forskellige annoncører har forskellige behov taktisk og strategisk. Vores reklame produktportefølje skal derfor være bred nok til at levere mod ethvert behov

hvor reducerede antallet af flader betydeligt.

Innovation Lufthavne er det perfekte miljø for innovation og kreativitet. Vores reklame produktportefølje der-

Arrival, baggagen

Pick-up

Passagererne ankommer i baggagen og venter ved båndet i ro og mag.

• Mulighed for at kommunikere branding som taktiske budskaber • Digitale skærme med skiftende budskaber

Udenfor baggageområdet venter familie og venner på at hente ankommende passagerer, de er spændte og meget opmærksomme

• Mulighed for at kommunikere branding som taktiske budskaber • Digitale skærme med skiftende budskaber

for favne de allernyeste teknologier og kreative reklame løsninger

Clear Channel


Hvad efterspørges i markedet?

Digitalisering som drivkraft for vækst i CPH

Den rivende udvikling der har været i mediemarkedet har sat

Mens digitale medier bliver mere og mere almindelige i ”out of

De digitale muligheder i CPH åbner op for et nyt potentiale

sine spor på alle analoge medier og de digitale medier har været

home” industrien, så har mange lufthavne, storcentre og andre

idet man på lige fod med andre digitale medier kan tilpasse

i støt vækst også gennem finanskrisen, hvor mediemarkedet ge-

transit-steder, gennem de seneste år, begået omkostningsfyld-

budskaber efter specifikke tidspunkter og behov, man ændrer

nerelt blev hårdt ramt. Denne udvikling er en direkte spejling af

te fejltagelser, som resultat af investeringer i forkerte teknol-

således mediet instrumentalitet. Dette betyder, at en der åbnes

hvad annoncørerne efterspørger og her står digitale mulighed-

ogier og salgsstrategier. Mens omkostningerne forbundet til

en dør til en række nye annoncører og til budgetter hos eksis-

er øverst på agendaen.

hardware og software fortsat er faldende, hvilket gør digital-

terende annoncører som ellers går til dagblade, TV og digitale

Man har på annoncørsiden efter en langsom start forstået at

iseringen til en mere omkostningseffektiv reklameplatform.

kanaler.

forbrugerne er intelligente væsner der i takt med teknologiens

Dermed opnås det maksimale udbytte af en investering i digi-

fremmarch har fået foræret en række nye hjælpemidler til at

tale medier ved først at forstå det fulde potentiale for delle me-

navigere som forbrugere. Det skaber transparens og annon-

die, og ved dernæst at forstå, hvordan man kan udvinde dette

cørerne er blevet tvunget til at forholde sig mere nuanceret til

potentiale.

Digitale medier ligger i hjertet af vores strategi for CPHs udvikling,

deres kunder og finde nye måder at kommunikere, hvor de i

Clear Channel har altid set digital reklame som en platform til

fordi at CPH i kraft af sit unikke kendskab til sammensætning af

højere grad tænker over hvordan de kan skabe værdi for den

at generere “nye penge “ fra nye annoncører og som en platform

passagerer på specifikke tidspunkter og hvordan disse bevæger

enkelte kunde. Og det er her at de digitale medier kommer i spil

til at øge forbruget fra eksisterende annoncører. En investering

sig rundt minder om den viden man har i digitale kanaler. Dette

– man kan nu arbejde med langt mere relevante budskaber og

i digital, for at generere de samme penge fra de samme annon-

betyder at vi kan anvende samme principper for eksponering

skræddersy kommunikation baseret på behov i specifikke situ-

cører har aldrig været en mulighed/løsning for os. Gennem en

af budskaber og således gøre kommunikationen relevant for

ationer på specifikke tidspunkter.

strategi om at investere i de bedste produkter, have en unik

specifikke målgrupper på specifikke tidspunkter. Dette vil sam-

Det er denne tankegang vi gerne vil introducere i CPH, med re-

tilgang til placeringsplanlægning, begrænsning af antallet af

men med den innovation og kreativitet digitaliseringen bringer

spekt for passagerne, CPHs strategi og den stemning der er og

annoncører, for at sikre, at vi kan levere eksklusivitet og sikre,

ind i lufthavnens miljø være fundamentet for øgede indtægter.

skal være i en lufthavn af CPH’s kaliber. Vi tror på at denne måde

at vores annoncører bruger den fulde kapacitet af digital, har

at tænke på er den eneste rigtige vej for lufthavnsreklame, de

Clear Channel været i stand til at opfylde alle strategiske og fi-

digitale flader skal være integrerede i lufthavnens samlede

nansielle mål, der er sat for denne del af vores forretning.

STATS PÅ MEDIESPEND OG HVAD DER POTENTIELT KAN FLYTTES

udtryk og fungere som inspirationskilde, underholdningsplatform og navigation for passagerne.

Clear Channel


Marketing strategi

I betragtning af de hundredvis af lufthavne, som Clear Chan-

Research

Det er væsentligt at digitaliseringen af reklamefladerne bring-

nel forvalter på verdensplan og de mange års erfaring vi har

Det er altafgørende at vi forstår så meget som muligt omkring

er værdi for passagerne og ikke skaber unødigt stress i form af

opnået, har Clear Channel gjort lufthavnsmarkedsføring til en

de passagerer, der passerer gennem lufthavnen for at kunne

skiftende billeder, animationer etc. derfor foreslår vi at der til-

kunst. Der er ingen gætterier eller læringskurve involveret når vi

give annoncørerne den data de har brug for når de skal ret-

føjes et modul i den spørgeskemaundersøgelse CPH selv ud-

påtager os en ny lufthavn. Den tid der bliver brugt på læring af

færdiggøre budgettildelingen. Køb af reklamer i lufthavne har

fører løbende for at få feedback på hvordan de digitale flader

hvilke marketingsteknikker og hvilke initiativer der skal imple-

traditionelt set været en følelsestung beslutning snarere end

påvirker passagernes oplevelse af lufthavnen. Dette giver os

menteres svarer til den tid og indtjening der er tabt.

en objektiv. Problemet med dette er, at lufthavnen reklame

mulighed for at teste forskellige modeller og således optimere

er unødigt sårbar over for budgetnedskæringer, når der er en

på afviklingen løbende.

Clear Channels plan for effektiv lufthavnsmarkedsføring er no-

økonomisk nedtur eller ændring hos beslutningstager. Med dig-

get, vi har udviklet og finpudset over mange år og som giver

italiseringen er det nødvendigt at vi retfærdiggør investeringen

Salgsmateriale

en køreplan til succes. Det allerførste skridt, når vi på tager os

med et solidt datagrundlag både i ind-salget, men også i form

Website, print, nyhedsbreve, Sociale medier….etc.

en ny kontrakt er udviklingen af en 3-årig marketingsplan, som

af opfølgninger under og efter kampagnen.

omfatter alt fra de indledende salgs- og marketingsmaterialer

Vi foreslår derfor, at der etableres et set-op hvor der kan leveres

PR

samt begivenheder, som der kræves for at starte programmet

data til annoncøren, som dokumenterer hvorledes dennes

PR har altid spillet en vigtig rolle i Clear Channels marketing-

op.

kampagne er blevet eksponeret:

strategi. I tæt samarbejde med vores marketingsafdeling, er

Vi kender CPH produktet rigtig godt allerede, men den grun-

INDSÆT DASHBOARD

Clear Channels PR hold dygtige til at få vigtige nye historier og

dlæggende ændring vi går efter med digitaliseringen kræver at

Denne opfølgning giver annoncøren et enkelt overblik over sin

nye muligheder i både fagpressen og forbrugerpressen, hvilket

vi kigger på CPH som et nyt produkt, der skal positioneres på

kampagne, hvilket på denne måde matcher den opfølgning

hjælper til med at fremhæve, hvad der sker i lufthavnen. Uanset

en helt ny måde overfor annoncørerne. Derfor vil vi starte forfra

man får på andre typer medier. Det kræver at implementeres et

om det er at organisere en kommende begivenhed for at fre-

og analysere hvordan vi lancerer dette mest effektivt i markedet

system der kan suge data ud af CPH’s passager registrering og

mme et nyt lufthavnsreklameprogram eller om det er at sikre,

og taler til de behov der står øverst på annoncørerne dagorden.

kombinere dette med mapping af passagertyper, og optimalt

at hvert nyt produkt lanceres med den højest mulige profil for

Grundlæggende vil vi arbejde med forskelige marketing ele-

vil denne information findes online således at annoncøren kan

at skabe spænding i markedet, så vi er eksperter i at få denne

menter:

monitorere sin kampagne løbende i real-time.

vigtige del af strategien til at spille.

Lancering Overfor bureauer og annoncører

Clear Channel


Extraordinary Travel moments Det er en del af CPH´s strategi at levere ekstraordinære rejse øjeblikke til deres gæster, så hvordan kan vi ved hjælp af vores medier bidrage til dette: Kanaler Feel like splashing out (12%)

At your service (4%)

Gør det nemt at handle, vis relevante tilbud der tilpasses mål-

Information om hvor man finder gratis ydelser så som wifi,

grupper/destinationer. Er der eksempelvis afgange til Paris, bør

mobilopladere, arbejdspladser, hvilepladser, legepladser – alt

der reklameres for guidebøger/blade med artikler om Paris.

sammen kan sponsoreres af annoncører.

Eller er det skisæson er det vigtigt at få det rigtige solcreme

Internationalt nyhedsfeed, vejrudsigter og anden væsentlig in-

med på turen.

formation leveres af diverse medier.

Essensen af at få et godt måltid inden man drager afsted – men

Tilbud fra CPH, information om Advantage etc.

hvad kan man nå, hvad koster det og hvor lang tid det tager

Finansieres primært af CPH – sponsorater af indholdsleverandører

at indtage maden, information om dette gør det nemmere at nå det hele inden flyet boardes. Restauranter kan tilpasse bud-

Advertisers (80%)

skaber alt efter tidspunkt på dagen, afstande til restauranten

Kampagne aktiviteter af såvel taktisk som branding karaktér.

etc. Der kan evt. tilføjes et bestillingsmodul således at man kan

Der udøves censur i forhold til hvilken type annoncører og bud-

bestille sin mad mens man står i kø ved security.

skaber der accepteres.

Finansieres af CASC koncessionsejere

Finansieres af annoncører

Going somewhere (4%)

Check in på CPH app/facebook udløser en rabatkupon af en art

Vise billeder/filmklip af fantastiske rejseøjeblikke/destinationer

+ du kan se hvem der ellers er i lufthavnen. Kan man evt. mål-

til inspiration. Samarbejde med eks. National Geografic eller

rette annoncering efter den givne sammensætning af gæster?

en anden billede leverandør måske kombineret med gæsternes egne øjeblikke. I gates/opholdssteder vises lidt længere

Gæstfrihed

sekvenser. Mulighed for at vise Danmark frem som turist desti-

Velkomst – gratis WIFI punkt i bagagen til download af WOCO

nation, og der kan laves aftaler med danske design producenter

app

om sponsorater. Finansieres primært af CPH – sponsorater af indholdsleverandører

Sig farvel

Clear Channel


Overordnet prisstrategi

Clear Channel ønsker at optimere omsætningen fra annoncer-

En fastlæggelse af den konkrete kontaktpris eller pris pr ek-

ing i lufthavnen inden for de rammer, godkendelsesprocedurer

sponering afgøres ud fra mange elementer, men kunne være

og ønsket om høj mediakvalitet, der er angivet i udbudsmate-

som nedenstående.

rialet.

Pier B: 20-25 min (mean) 18 min (median)

Pier C: 25-30 min (mean) 19 min (median)

12%

- %-del af dagligt rejsende som er nye - Antal gange de rejsende passerer området (frekvens)

gennem at fastsætte både kvantitativt og kvalitativt.

- Hvornår de rejsende sidst har passeret skiltet

35%

22% 17%

28% 65%

47%

- Daglige brutto- og nettotal

Det er Clear Channels opfattelse, at optimeringen bedst nås

CASC Nytorv: 12 min (mean) 6 min (median)

Pier F: 20-25 min (mean) 20 min (median)

50% 65%

75%

Pier A: 20-25 min (mean) 16 min (median)

59%

76%

55%

49%

79%

39%

- Hvor de rejsende kommer fra – I hvilke område har de sidst Kvantitativt

passeret.

Ved hjælp af CPH’s gennemførte analyser der beskriver de re-

- Tidsrum – hvornår på døgnet bliver skiltet passeret.

jsendes flow gennem Københavns Lufthavn (se kort og flow) er det være muligt at udregne hvor mange personer der passerer

Kvalitativt

et givent reklameområde Dette vil vi i højere grad end tilfældet

Udover det kvantitative priselement vil prisen også fastsættes

er i dag benytte til at udregne kontaktpris og dermed priser på

ud fra det kvalitative element. Eksempelvis ud fra parametrene.

det givne reklameområde.

- Udformning af mediet - Størrelse på mediet

Man kunne dog også forestille sig, at man implementerede end

Landside (total): 25-30 min (mean) 20 min (median)

CASC T2: 26 min (mean) 16 min (median)

CASC T3: 25 min (mean) 15 min (median)

Duty Free (Main shop): 8 min (mean) 6 min (median)

CASC (total): 40-45 min (mean) 33 min (median)

Airside (total): 60-75 min (mean) 56 min (median)

Flow

- Etc.

mere dynamisk prissætning på baggrund af de teknologier som allerede benyttes i CPH. Der henvises her til de sensorerne som

En prisfastsætning ud fra både kvalitative og kvantitative ele-

ved hjælp af bluetooth registrerer, på et mere detaljeret niveau,

menter skal sikre realistiske og valide bruttopriser som umid-

hvordan de rejsende bevæger sig rundt i Københavns Lufthavn

delbart kan sammenlignes på tværs af medierne i lufthavnen,

dagligt. På baggrund heraf kunne man forestille sig at annon-

men også i forhold til andre medier som er i konkurrence med

cørerne betalte for de eksponeringer/OTS som det give reklam-

de medier som tilbydes i Københavns Lufthavn.

Plane Ankomst ved dør landside

Check-in

Security

Prisfastsætningen som beskrevet i ovenstående er både gældende for de analoge og de digitale medier. Dog vil de digitale

Ankomst til pier

Ankomst ved gate

Boarding

Average dwell time CPH: 115-120 min før STD

eområde frembragte. Denne metode benyttes i forvejen på medier som TV og radio.

CASC

Landside: 25-30 min SEC: 5-10 min

Airside: 60-75 min

medier dog i høj grad blive prisfastsart efter de kvantitative elementer.

CASC: 40-45 min

Piers: 20-30 min

Boarding: 15-25 min

Clear Channel


Clear Channel Danmark Grønningen 23 2. sal 1270 København K 36 44 02 44 www.clearchannel.dk Kontaktperson Jakob Knudsen 26 15 08 28 jkn@clearchannel.dk

Airport pitch2