Page 1

CUGETÄ‚RI


MOTTO : Dăruiesc această carte, celor care o vor citi și mai cu seamă vor înțelege cele arătate, spre a fii de ajutor și folos în evoluția spiritului ce-l are.


Vă rog, cu solicitudine, să aveţi amabilitatea, de a citi cu atenţie, şi fără a trece prin filtrul minţii D-voastre, şi fără a interpreta ideile de mai jos. Doar aşa, ve-ţi înţelege profunzimea lor, Mulţumesc.


II Prin cele arătate mai jos, nu am dorit să aduc vre-un prejudiciu nimănui, de nici un fel. Cele prezentate sunt în mare parte, trăirile mele intime, şi a ce am ajuns să înţeleg în această viaţă. Cei care le vor citi, să reflecteze asupra ideilor prezentate, şi să nu le analizeze. În lecturare, să folosiţi riguros punctuaţia arătată. Să aveţi în vedere că textul ce urmează, nu reprezintă pagini de beletristică. Ideile prezentate să se folosească după mintea celor ce citesc, aşa cum vor considera aceştia că le vor fi de folos, şi să tragă învăţămintele de rigoare. Rândurile ce urmează, conţin Adevăruri ce pot fi aprofundate dar nu comentate. Aceste Adevăruri au fost obţinute prin revelaţie, nu numai prin studiu. Orice dorinţă de a obţine avantaje din cele scrise, vor suporta consecinţe neplăcute, independent de voinţa celor de azi. Doresc ca fiecare să primească, ce ştie

DUMNEZEU, că voi aveţi nevoie.


III - În rândurile ce vor urma, unele idei sunt poate

mai dificil de înţeles, şi nu pentru a pune la încercare răbdarea cititorului ci, ca acesta prin ideea sugerată, să aprofundeze tema citită, prin, şi din alte surse. Ce urmează sunt doar unele cugetări, prin care nu se doreşte a se susţine o dizertaţie, sau ceva care să fie explicat şi dezbătut în amănunţime. Reprezintă doar a fi jaloane a unor subiecte ştiute şi nu, de către noi toţi. Dacă subiectul ar fi fost mai pe larg desfăşurat, nu ar fi fost suficient spaţiu şi s-ar fi pierdut din farmecul lecturări, şi nu ar mai fi fost cugetări . Prin acest mod, se doreşte ca interesul cititorului să crească în mod exponenţial, aşa având posibilitatea de a evolua, în cugetări. Nimic din tot ce este obţinut fără străduinţă, nu va fi de folos. Butada care spune că “niciodată nu rezistă, castelul creat pe nisip”, reprezintă şi aici un adevăr.


IV - În dorinţa transmiteri a unui mesaj oarecare, şi

oricât de lipsit de importanţă ar fi, tot ai nevoie de ceva timp pentru al concepe, şi apoi scrie. În cazul în care ai pretenţii de la intelectul tău. Consideri că îţi este greu să citeşti, să înţelegi, atunci când primeşti fără nici un efort, un text, o carte interesantă !?. Dacă nu eşti în măsură, nu critica autorul, mai aşteaptă. Cu cât este mai puternic mesajul în stări emoţionale, cu idei profunde, cu trăirile care au fost, şi cu atât mai mult pentru a o concepe, au fost probabil necesari mulţi ani, uneori nu a fost suficient doar o viaţă. Încearcă să înţelegi de cât timp a avut nevoie, a fost necesar, celui care le-a trăit, gândit şi apoi scris. Poate merită un pic de străduinţă din partea cititorului. În aceste pagini nu mi-am propus să fac educație informațională. Aceste rânduri, sunt cu dorința ca cei care le vor citi, să poată afla că dincolo de ce se cunoaște, este și o altă posibilitate prin care se poate înțelege că informațiile obținute pot avea și alte dezvăluiri, înțelesuri. Vă mulţumesc pentru înţelegere.


V

TATĂL NOSTRU CARE EŞTI ÎN CERURI Sfânt e Numele TĂU, Vie Împărăţia TA, Facă-se voia TA, Precum în Ceruri, Aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, Care ne este spre fiinţă, Dăne-o nouă astăzi, Şi ne iartă nouă, Greşelile noastre, Precum şi noi iertăm, Greşiţilor noştri. Şi nu ne lăsa pe noi duși în ispită, Şi ne izbăveşte, De cel rău.

Amin.


VI

O EXPLICAŢIE LA RUGĂCIUNEA TATĂL NOSTRU, LĂSATĂ DE BUNUL IISUS HRISTOS.

TATĂL NOSTRU, care eşti în Ceruri, Sfânt e numele TĂU. Imaginaţi-vă braţele LUI IISUS, Deasupra capului SĂU.

TATĂL NOSTRU, Nu al meu, ci al NOSTRU. Fără excepţie.! Câtă smerenie şi iubire, pentru noi toţi, Ne-a aşezat şi pe noi la acelaşi nivel cu EL.! Numai este vorba de o zeitate îndepărtată Care supărată aruncă tunete. Este Înrudirea noastră, Punctul cel mai înalt al legăturii noastre, care este Deasupra capetelor celor mai mulţi dintre noi. Cu braţele ridicate, într-o atitudine de supunere. Braţele ridicate, arată către Cerul spre care nădăjduim, Şi pe care începem să-l simţim în esenţa LUI. Îi vom respecta Numele şi menirea SA.!


VII

VIE ÎMPĂRĂŢIA TA Asta urmează să faci tu, ca Împărăţia să fie veşnică. Aceasta este produsul manifestărilor noastre. Noi te reprezentăm aici, pe pământ. În măsura în care facem aşa, Ne apropiem mai mult de TINE, de ÎMPĂRĂŢIA TA.

FACĂ-SE VOIA TA, Aceasta este îndrumarea, Pe care trebuie să ne o dorim, Să se împlinească. Dar pentru a se realiza, Noi vom urma Învăţăturile TALE.


VIII

PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PE PĂMÂNT Purtăm mâna SA pe umeri noştri, Cu responsabilitatea de a vedea Voia LUI, împlinită, Ea cade asupra noastră. Avem libertatea de a alege calea, Pe care să o urmăm, Şi să o facem cunoscută. Să ne dorim ca Armonia de sus, Să fie şi jos.

PÂINEA NOASTRĂ DE TOATE ZILELE, DĂNE-O NOUĂ ASTĂZI. Ne rugăm LUI, pentru a fi ajutaţi aşa cum EL, Consideră că noi avem nevoie, În fiecare clipă a existenţei noastre, În plan fizic şi spiritual. Dorinţa noastră, prin smerenie, De a ne lăsa în VOIA SA.


IX

ŞI NE IARTĂ NOUĂ GREŞELILE NOASTRE, Prin recunoşterea greşelilor noastre, Şi nu a păcatelor, ce nu pot fi iertate, Arătăm că am înţeles, unde şi ce am greşit.

PRECUM ŞI NOI, IERTĂM GREŞIŢILOR NOŞTRI. Greşelile noastre, pentru a fi iertate, Trebuie ca mai întâi, noi să iertăm, Căci prin iertarea dată , celor din jur, Ne iertăm pe noi înşine, evoluăm. Să arătăm iubire şi înţelegere, În totul şi în toate, Aşa cum noi toţi am fost iertaţi.


X

ŞI NU NE LĂSA PE NOI DUȘI ÎN ISPITĂ, DUMNEZEU nu poate ispiti întru pierzanie, Pe nimeni şi nimic, căci este Creaţia SA. Ispitirea ar fi, de a urma drumul cel Drept, Dar nici asta nu ar face, Căci ne-ar lipsi de liberul arbitru. Este momentul când ai înţeles, Atât cât îţi este dat, Când poţi aprecia şi discerne, Dintre ce este bine şi ce este rău. Este dorinţa impetuoasă de a fi ridicaţi din haos, Şi a veni din nou în Armonie, Cu haina primită, curată.

ŞI NE IZBĂVEŞTE DE CEL RĂU. Este rugămintea ce o adresăm Bunului IISUS, De a veni în ajutorul nostru, Şi pentru a ne elibera din haos. Este strigătul nostru de deznădejde, Că noi, cu puterile noastre, Nu putem ajunge din nou, în Lumina din care am plecat. AMIN.


XI

O altfel de explicație spre înțelegere dată a rugăciuni TATĂL NOSTRU Vă rog să analiza-ți rugăciunea aceasta și printr-o observare atentă veți constata că este creată din mai multe dorințe, idei și care nu au nici o legătură între ele. Este ca și cum enoriașul este dornic să se exprime ÎNALTEI DIVINITĂȚI, cât mai concis și la subiectul dorit, de parcă timpul ar fi limitat. Lasă impresia că pentru a o aduce la forma pe care o știm azi, au contribuit mai mulți erudiți, fiecare aducându-și contribuția după conceptul care-i guverna. Rugăciunea prin conținutul pe care îl are, este de o deosebită importanță pentru fiecare dintre noi. În această circumstanță se poate accepta posibilitatea ca ea să fi fost creată de către Consiliul de la Niccea din anul 325 a.D., de cei care au fost invitați, și nu cum a fost atribuită prin exprimare, Lui IISUS. Probabil că pentru a se concepe Rugăciunea, cei care au creat-o aveau cunoștiințe, informații profunde ale cunoașteri legăturii strânse dintre Divinitate și profan.


1

XII O ALTFEL DE ÎNŢELEGERE A RUGĂCIUNI,

TATĂL NOSTRU

Organismul uman, are şapte mari centri energetici. Vom arăta cum fiecare centru energetic, corespunde unui vers din rugăciune. Sahastrara - Tatăl Nostru, care ne eşti în ceruri, Sfânt e numele TĂU. Ajuna

- Vie Împărăţia TA,

Vishuddha - Facă-se voi TA, precum în ceruri aşa şi pe Pământ. Anahata - Pâinea noastră cea spre fiinţă, dăne-o nouă astăzi, Manipura - Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm, greşiţilor noştri. Swadhisthrna- Şi nu ne duce pe noi în ispită, Muladhara - Ci ne izbăveşte de cel rău, căci a TA este Împărăţia, şi Puterea, şi Slava, în veci. AMIN. ---///---


2

XIII Cum se manifestă

reprezintă

DIVINUL

absolutul

SPIRITUALUL ESENŢIALUL MATERIA

conştient ne conştient conştient ne conştient subtilă densă

spiritual cauzal mental astral atavic fizic

----------------------------------------------

PUTEREA DIVINĂ SUPREMĂ ERARHIZAREA

Nu ezistă pentru EL ascendenţi sau Dumnezei. Şi cu adevărat, nu există pentru EL, somn, relaxsare. Este singurul legiutor al Universului. Pentru EL nu există stăpân în Univers. Adorabilul DUMNEZEU al lumi- EL este cauza – Dincolo de tot ce cunoaştem, Supremul legiutor al legiutorilor, Supremul Stăpân. A tot Puternicul, Creaţia. din cultura Indiană aflat de la REMUS BĂLAN


XIV

ANALIZA CHAKRE-lor ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

(de jos în sus) - 1 Chakra Muladhara: = culoare pranică, - portocaliu, spre roşu incandescent; = gonadele, - se află în strânsă forţă cosmică; (energia Devi sau Kundalini) = se alimentează cu prană roşie trandafirie, ca şi sistemul nervos uman; = deficitul produce dereglarea sistemului nervos; = se preferă culoarea roşu trandafiriu; = între învelişul fizic şi cel astral, se formează, energia psihoinformaţională, (Shen Qi); = diferenţa de potenţial pranic, este înpinsă în dublul fluidic, şi repartizate corpului dens, fizic; = potenţialul pranic, conturează duoă energi: ying şi yang, polarizând Energia Qi, energia vieţi.

- 2 Chakra Swadhisthana: = culoare pranică, nuanţe solare; = punctual de forţă al suprarenalelor; = ar un mare rol în dezvoltarea capacităţi, de a călători prin timp şi spaţiu, al corpului, în astral, el consolidează Corpul astral; = prana iese prin culorile roşu închis şi trandafiriu, oranj, galben, verde, albastru, violet; = alimentează chakrele, petalele de lotus, formând, curenţi pranici,

energie Divină care întreţin viaţa omului; = unirea culori de albastru cu violet, şi unirea nuanţei de portocaliu cu roşu închis,alimentează energetic petalele, spiţe: I= 4 spiţe, II= 6 spiţe, III= 10 spiţe, IV= 12spiţe, V= 16 spiţe, VI= 96 spiţe, VII= 960 spiţe, etc.


XV

- 3 Chakra Manipura: = culoarea este un roşu combinat cu verde; = se numeşte, plexul solar; = are un dublu fluidic, şi conţine simţul înrăuririi astrale, caun corp astral, se poate considera ca fiind centrul sensibilităţi; = preferă culoarea de verde.

- 4 Chakra Anahata: = are nuanţa de aur strălucitor; = este zona de înfluienţare a inimii şi a respiraţiei; = are un dublu fluidic, şi determină centrul conştiinţei, a emoţiilor, altei fiinţe umane; = în învelişul astral, acesta determină, capacitatea de traducere a vibraţiilor astrale; = preferă culoarea galben intens, strălucitor. - 5 Chakra Vishuddha: = are culoarea de argintiu cu nuanţe albastre; = este zona tiroidei şi a paratiroidelor; = are o fiziologie dublu fluidic, a centrului auzului şi dublu fizic al astralului; = preferă culoarea violet albastru. - 6 Chakra Ajna: = culoarea determinantă este 1/2 roz cu galben, şi ½ albastru purpuriu; = este punctul celui de al treilea ochi, aici se află glanda pituitară; = se află sediul văzului, ca fiziologie al corpului astral, şi centru al clarviziuni şi ca centru fiziologic al dublului fluidic. - 7 Chakra Sahasrara: = are un miez de culoare albastru, şi cu petale deosebit de colorate; = este zona hipotalamică; = susţine energetic fiziologia mentală; = este zona facultăţi văzului, ca fiziologie astrală şi continuitate în conştiinţă,

ca fizioloc al dublului fluidic; = culoarea preferată este violetul pal, strălucitor.


1

P a l i n o d i e ================ Ce a fost, s-a dus, Ce este, e. Şi va mai fi, ce se cuvine. Nu te munci să şti, de ce Că nici nu poţi, Şi nici nu-i bine. Speranţa noastră e să fim. Himera doruIui de a fi, Că sântem, ne-o închipuim Din doruri, de a ne închipui Aruncă-n vânt, o sărutare O clipă, spre, urmare. DUILIU ZAMFIRESCU

TAINA

CREDINŢEI

Dumnezeu, s-a arătat în timp, S-a îndreptat în Duh, S-a vestit de îngeri, S-a propovăduit întru neamuri, S-a încrezut în lume, S-a Înălţat întru Slavă.


2

C U G E T A R I =================

- OmuI rău, e cu desăvîrşire rău, atunci, când, se preface că e bun; - O conştiinţă fără Dumnezeu, e ca un tribunal fără judecători; - A nu te mânia niciodată, e semn de mare înţelepciune; - Mânia, e o scurtă nebunie, - Durerea este o învăţătură; - În ani durere, am învăţat să mă rog; - Leneşul, e frate cu cerşetorul; - Trîndăvia, e mama tuturor păcatelor; - A ponegri pe altul, e cea mai mare crimă; - Altora, să ierţi întotdeauna, ţie niciodată; - Din faptele tale, vei fi judecată, sIugă vicIeană; - O cameră fără cărţi, e ca un trup fără suflet; - Acel ce ştie să înduioşeze, ştie tot; - Nimic nu e mai liber precum C U G E T A R E A !!.

VICHENTIE MALĂU preot călugăr M-rea Neamţ.


3

NĂDEJDEA CREDINŢEI ============================ Nădejdea mea este Tatăl, Scăparea este Fiul, Acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, mărire ŢIE!

Lama lui 0ccam ============== Dacă două sau mai multe ipoteze par a fi egale, atunci, cea mai simplă explicaţie, este cea mai corectă. - Iubirea nu se compensează, decât cu iubire. [ Nicu ] - Eu,... nu ştiu nimic; Tu, ... nu şti nimic; Ei, ... nu ştiu nimic; Noi toţi ştim ceva; Dar dacă am avea credinţă Am şti cu mult mai mult. [ Nicu ] - Cugetările, sunt profunde adevăruri, care nu trebuiesc răstălmăcite. Fiecare dintre noi ştie cum se aşează oul..., după ce a văzut. Ele, reprezintă stări sufleteşti şi spirituale prin care trece omul, în acel moment. De asemenea, sunt vârfuri de inteligenţă, mici adevăruri. Orice formă de răstălmăcire a celor ce for fi citite, arată valoarea fiecăruia, în deschiderea ce o au. [ Nicu ]


4 - Suferinţa, nu duce la evoluţie spirituală, eventual rezolvă dezarmonii, create anterior, orgoli exacerbate. [ Nicu ] - Viaţa e o călătorie, nu o destinaţie. [ Nicu ] - Viaţa pe care o ai, este aşa cum ţi-o doreşti. [ Nicu ] - Omul, cu cât este mai spiritualizat, cu atât mai puţină nevoie, are de forma materială. [ Nicu ] - Exprimându-ţi o dorinţă cu sufletul, adesea este posibil să se realizeze. (?) - În viaţă, învaţăm, şi o dată cu trecerea timpului, înţelegem. [ Nicu ] - Adevărul, pentru fiecare dintre noi este, cumulul de informaţi obţinute de-a lungul existenţei acelui spirit, până la un timp To. [ Nicu ] - Niciodată, nu-ţi poţi construi fericirea, pe nefericirea altuia. [ Nicu ] - Cu cât o fiinţă este mai evoluată, cu atât mai puţin, NU acceptă violenţa. [ Nicu ] - Cu cât un om este mai virtuos, cu atât mai repede, va fi uitat. [ Nicu ]


5 - Să faci în aşa fel, încât, prin tot ceea ce gândeşti, vorbeşti, şi faci, să nu ajungi să spui vreodată, îmi pare rău. [ Nicu ] - Orice drum, începe cu primul pas dar, nici un drum nu duce la destinaţie. (?) - De unde să încep?, Să începi cu tine însuţi ... Depinde de scara la care ai acces. [ Nicu ] - Deşi nimeni nu Te însoţeşte, eu, Te voi urma, căci pentru mine, nu este cale de întoarcere. [ Nicu ] - Un cămin, nu reprezintă doar patru pereţi, este cu mult mai mult. [ Film-casa noastră ] - ADEVĂRUL, este întotdeauna, înaintea iubiri. (?) - În nici un Univers cunoscut, nu există stagnare, sau involuţie, iar timpul, este cel care determină. [ Nicu ] - Mai bine ca lumea să considere că te înşeli în unele considerente, decât să renunţi la ele. - TAGORE - Viaţa necercetată, nu merită a fi trăită. -

SOCRATE

- În viaţă, nu vom şti chiar totul dar, măcar să înţelegem o parte, şi e foarte mult. [ Nicu ]


6 - Prin om, materia se spiritualizează, se Îndumnezeeşte, şi astfel pământul, evoluează, şi odată cu el, tot ce există pe acesta. [ Nicu ] - Vede-mă c-un ochi, ca să te văd cu doi. [ popor ] - Decât cu un prost la câştig, mai bine cu un deştept la pagubă. [ popor – TATA ] - A-ţi imagina, înseamnă totul, a şti nu înseamnă nimic. (?) - De principiu, ne dorim, ceeace nu avem nevoie. [ Nicu ] - Iubirea, este cheia care deschide orice uşă. [ Nicu ] - Nimic nu înalţă pe om, mai mult ca iubirea. [ Nicu ] - Când deschizi „ochii”, atunci îţi pui întrebarea, iar cînd eşti pregătit, afli şi ADEVĂRUL. [ Nicu ] - Banul, te închide în casa de bani, credinţa te închide în biserică dar, ADEVĂRUL este dincolo de toate acestea, încearcă să ai cugetul liber. [ Nicu ] - Cu cît ştiu mai mult, cu atît îmi dau seama, de cât de puţin ştiu. - SOCRATE. - Leneşul mai mult aleargă, şi scumpul mai mult păgubeşte. [ popor –TATA ]


7 - Fiecare pasăre, pe limba ei piere. [ popor ] -

A te lăuda, arată dorinţa de a ascunde adevărul. [ Nicu ]

- Să-ţi trăieşti fiecare clipă a vieţi, ca şi cum aceea, ar fi ultima. [ Nicu ] - Viaţa-i scurtă, s-o facem lungă nu se poate, hai s-o facem lată. [ Nicu ] - Căsnicia este ca un ghiveci, în care ea, n-ar trebui să fie „iaso...mie”, iasă două mii, şi nici el gura „leului”. [ Nicu ] - Prin tot ceeace gândeşti, vorbeşti şi faci, îţî arăţi valoarea, cine eşti, şi nimeni nu ţi-o poate schimba, decît, tu însuţi. [ Nicu ] - Adevărata iertare, vine atunci când ai uitat, şi nimic, nu este mai nobil ca iertarea. [ Nicu ] - Cea mai frumoasă amintire, este atunci când aceasta îţi „spune” ceva. [ Nicu ] - Ajutorul pe care vrei să-l dai, trebuie mai întîi să-ţi fie cerut, pentru că altfel se transformă în păcat. [ Nicu ] - Nu căuta sfinţenia în cei din jurul tău, caut-o mai întâi în tine însuţi şi dacă o găseşti, fi mulţumit, şi nu aştepta mulţumiri de la oameni. [ Nicu ]


8 - Unii se ridică prin păcat, iar alţi coboară prin virtute. [Nicu] - Dacă te consideri mai... , arată, nu aici. !! [ Nicu ] - Orice om poate fi cumpărat, depinde doar de numărul de zero-uri. [ Nicu ] - Uneori, bogăţia este o stare, iar în alte situaţi, sărăcia este o virtute. [ Nicu ] - Niciodată să nu minimalizezi pe cel de lângă tine, că, nu şti cu cine vorbeşti. [ Nicu ] - Când plecăm din această existenţă, nu luăm cu noi decât iubirea pe care am dăruit-o, şi pe aceea pe care am primit-o.!!! Altceva nimic, este doar fum. [ Nicu ] - Viaţa, este o stare de conştiinţă înaltă, prin care viul Spiritual, materializează experimentele trecute, prezente şi viitoare, pentru a evolua. [ Nicu ] -

Când drumul către aproapele tău l-ai uitat, sfârşitul nu-i departe. (?)

- DUMNEZEU dăruieşte ADEVĂRUL, cu picătura şi de cele mai multe ori, cu diviziuni ale acesteia, sau chiar deloc, pentru că altfel, omul s-ar zminti de tot. [ Nicu ]


9 - Iubirea pentru Divinitate, nu trebuie să fie în detrimentul, celui de lângă tine. Se crează un păcat. [ Nicu ] - Nu trebuie considerat, că cineva este stăpîn asupra, cuiva, om, plantă, animal, că-i poate conduce destinul. Singurul în măsură este DUMNEZEU UNIVERSAL. [ Nicu ]

- Un zâmbet, nu se plăteşte, dar valorează mult. El, îi îmbogăţeşte pe cei cel primesc, Şi nu-i sărăceşte, pe cei ce-l dăruiesc. Durează, un moment, dar se păstrează în minte, veşnic. Nimeni, nu-i atât de bogat, Încât să nu aibe nevoie de un zâmbet; Dar nici atât de sărac, încât să nu-l poată oferi. Un singur zâmbet. Zâmbetul, este un gest tandru, de prietenie şi inteligenţă. El destinde sufletul împovărat, Şi redă speranţa, celui descurajat. Când întâlneşti pe cineva, Care nu este în stare să-ţi zîmbeacă, Chiar dacă tu ai merita-o, fi mai mărinimos şi zâmbeşte, tu. Căci tocmai de acest gest, are cea mai mare nevoie. (?)

- În Faţa Lui DUMNEZEU, toţi oameni sunt la fel, diferenţierea se face doar prin tot ceeace noi, gândim, vorbim şi facem. [ Nicu ]

- Iubirea, este atributul, starea cea mai evoluată, pe care un om, o fiinţă, poate să o dea. [ Nicu ]


10 - Cel mai bun ajutor pe care poţi să-l primeşti, este să te ajuţi singur. [ proverb latin ]

- Gura nebunului, uneori, mare adevăr grăieşte. [ popor ] - Posibilitatea, de înţelegere a existenţei tale, duce la a afla ... , cine eşti.?!! [ Nicu ] - Niciodată, să nu spui că rugăciunile ce le faci, sunt destule. Sufletul tău simte nevoia, din ce în ce mai mult ca el, să se înalţe..., prin rugăciune. [ Nicu ] - Cea mai grea luptă din viaţă, este aceea, cu tine însuţi. - Trebuie să fi „pregătit”, să poţi primi ADEVĂRUL. [ Nicu ] - Când omul, şi-a înţeles menirea vieţii lui, atunci, evoluţia lui s-a apropiat mai mult de ADEVĂR, şi e mai aproape de capătul evoluţiei sale, pe acest Pământ. [ Nicu ] - Viaţa omului, este ca o lumânare. Unele ard mai repede, altele mai încet, unele luminează mai puternic, altele mai ... . [ Nicu ] - Grosimea buzunarului, nu arată gradul de inteligenţă, cel mult a obrazului. [Nicu] - Lumea pe care o creem, este lumea, în care trăim. (?)


11 - Mulţi m-au cunoscut, destui au crezut că înţeleg, dar foarte puţini au fost lângă mine. Bunul IISUS

- Viaţa, pentru unii, e o scurtă nebunie, iar pentru alţii, e o lungă veşnicie de suferinţă. [ Nicu ]

- Sfera, este corpul geometric, cel mai perfect pentru a acumula o cantitate mărită de materie, de volum. [ Nicu ]

- Cel mai frumos dar pe care poţi să-l faci sufletului tău, este să dăruieşti.

[ Nicu ]

- Fortuna audacaes juvent, ( Norocul îi ajută pe cei îndrăzneţi ). [ proverb latin ]

.

- Omul, cu cât se „grăbeşte” mai mult în viaţă, cu atât mai repede va ajunge să spună... , îmi pare rău. [ Nicu ]

- DUMNEZEU, nu crează reguli, omul este cel care le face. Eşti liber să gândeşti, să vorbeşti şi să faci cum crezi de cuviinţă. Aprecierea va fi la sfârşit, atunci când te întorci de unde ai plecat şi, aşa vei arăta ce-ai învăţat. [ Nicu ]

- Solfegiul, are şapte note muzicale, dar cât de variată este muzica ce o crează. Apropo de cele scrise. [ Nicu ]

- Cu cât consideri că ştiI mai mult, cu atât mai mult, te îndepărtezi de ADEVĂR. [ Nicu ]


12 - eu sunt, un biet om. care se străduieşte, aşa cum poate, să ajungă la ADEVĂR. [ Nicu ]

- Dacă vrei să fi mare, mai întâi, trebuie să fi mic. (?) - Viaţa omului, e ca o frunză-n vânt până când, acesta nu-şi găseşte menirea, scopul, pentru care există, şi când a găsit-o, atunci începe o luptă, cu el însuşi. [ Nicu ]

- Faestina laentae: (grăbeştete încet ). [ proverb latin ] - Tot ceeace omul greşeşte, păcătuieşte, doar DUMNEZEU aduce la normalitate. [ Nicu ]

- Sănătatea,(o armonie),e o stare, nu ajută la evoluţie. [Nicu] -Omului bun,îi este greu să mintă,să creeze dezarmonie. [Nicu] - Mişcarea, întreţine viaţa. [ Nicu ] - Maens sana, in corporae sano: (minte sănătoasă, în corp sănătos). [ proverb latin ]

- Niciodată, nu e ca odată. [ popor ] - Apără-ne DOAMNE, de noi înşine, de neputinţele noastre. [ Nicu ]


13 - Cel care fură 1000 de lei, este considerat „găinar”; cel care fură 100.000 de lei, este tâlhar; cel care fură 1.000.000 de lei, este „om de afaceri “. [ Nicu ]

- Capul tău (meu) în astă viaţă, n-a produs ... decât, mătreaţă. [ Cincinat Pavelescu, epigramist ]

- Toate întrebările sunt bune,răspunsurile pot fi diferite. [ Nicu ] - A oferi cultură, înseamnă a oferi setea, restul vine de la sine. [ Antoine de Saint Exupery ]

- DUMNEZEU nu pedepseşte niciodată. Aceasta ne-o cerem noi, în urma analizări faptelor noastre, a ceeace noi am creat, în viaţa noastră. Înalta Divinitate, nu aprobă nici o pedeapsă. [ Nicu ]

- Pentru iertarea greşelilor şi păcatelor noastre, fiecare dintre noi, trebuie să ceară îndurare şi iertare, căci nimeni nu poate interveni pentru altul, înaintea Lui DUMNEZEU. [Nicu]

-

Cunoaşterea nu poate fi moştenită, ea se câştigă, se obţine. [ Nicu ]

- Vaerba volant, scripta manaent; (vorba zboară, scrisul rămâne).

[ proverb latin ]

- Sunt trei stări de afecţiune: iubire, ură şi cea mai rea, este indiferenţa. Feriţi-vă.!!! [ Nicu ]


14 - Nu vă lăsa-ţi amăgiţi de formă, căutaţi esenţa.!! Ea este aceea care vă va scoate la Lumină. ! [Nicu]

- Niciodată să nu spui niciodată ... , că va fi odată. [ Nicu ] - Cel mai mare duşman al tău, eşti chiar tu însuţi. (?) - Nu irosiţi timpul, din el este făcută viaţa. [pe aripile vântului] - Cu fiecare zi ce trece, murim câte un pic. Depinde de noi şi de cei din jurul nostru, cât de plăcută va fi trecerea. [ Nicu ]

- Nu uitaţi că fiecare zi, aşteaptă de la voi, să gândiţi, să vorbiţi şi să faceţi fapte cît mai bune. Doar aşa ve-ţi avea zilele luminoase. [ Nicu ]

- Doamne IISUS HRISTOS, Fiul Lui DUMNEZEU, ajută-mă să pot merita, şi accepta Iubirea Ta.

[ Nicu ]

- O viaţă trăită în prea multă armonie, duce ca ea să fie anostă, atunci se pierde bucuria de a trăi. Face-ţi în aşa fel încât, să vă bucura-ţi de acest Dar, viaţa. Luptă,! şi nu lăsa ispita să-ţi fisureze, globul tău de Lumină, pentru care te-ai străduit atât de mult. Viaţa, este făcută din multe încercări şi testări. [ Nicu ] -

Doar o minte deschisă, poate primi iubirea. (?)


15 - Se spune că hârtia suportă totul !!. Astăzi, am trecut la calculator. [ Nicu ]

- Niciodată, să nu aşteptaţi să vi se mulţumească, pentru faptele bune pe care le-aţi făcut, voi mulţumiţi LUI DUMNEZEU, pentru că vi s-a permis să le face-ţi. [ Nicu ]

- Cu cât vom căuta să ştim mai mult despre IISUS, cu atât mai puţin vom afla, pentru că IISUS, este doar: Calea, Adevărul şi Viaţa. [ Nicu ]

- Frumuseţea nu trebuie căutată numai în formă, ci şi în spirit. O stare, fără alta, nu reprezintă frumuseţea totală. Să fim impresionaţi, atunci când le găsim în simbioză. [ Nicu ]

- Spiritul, înainte de a se manifesta într-o nouă renaştere, cu opţiune, îşi alege un nume. Este numele celui dorit să-i fie mentor spiritual. După naştere, numele pe care îl vor alege părinţii, naşii, nu va fi acceptat de nou născut. Cei care procedează aşa, sunt spiritele mai evoluate în Astral. [ Nicu ] - Dacă vei analiza un om, şi-l vei dezbrăca de toate, calităţile şi defectele lui, vei constata că a rămas în final, un munte de egoizm. [ Bernard Shaw ] - Pentru a găsi ADEVĂRUL, credinţa şi ştiinţa, trebuie să fie în egală măsură, altfel !!!. E distrugere. [ Nicu ]


16 - Nici o fiinţă nu moare. După terminarea misiuni pentru care a venit în existenţa materială, fizică, ea se retrage în universul de origine. Pentru ca plecarea şi despărţirea să-i fie cât mai uşoară, aceştia nu trebuiesc plânşi. Fiecare lacrimă lăsată de către cei rămaşi, crează asupra spiritelor plecate, mari regrete. Plânsul este, manifestarea orgoliul celor rămaşi. Îi este de un real folos celui plecat, să îi mulţumim lui, pentru iubirea pe care a dat-o, d-alungul existenţei lui. Este „bagajul” cu care acesta se prezintă la „analiză”. De asemenea trebuiesc aduse mulţumiri Înaltei Divinităţi pentru tot ce acel om a adus creaţiei. [ Nicu ]

- Se consideră că spiritul uman, (sufletul), vine în noua existenţă, cu un bagaj informaţional de ~5%. Acesta, fiind-ui necesar, la rezolvarea „testelor” lui, din acea existenţă. Spiritul, oricare ar fi, NU se poate divide, se pot multiplica doar Marile Entităţi Spirituale.  Uneori, când un spirit elevat, se manifestă în planul fizic, şi are o misiune de mare ajutor, pentru creaţie, poate deţine, sau primi informaţii, cu mult mai mult, - geniile. [ Nicu ] - Dacă am considera, că dealungul celor 2000 de ani, de când a fost IISUS HRISTOS, în această lume, miliarde, şi miliarde de oameni, s-au rugat LUI, şi dacă fiecare dintre aceştia, prin rugăciunile făcute, ar forma o biluţă albă, s-ar crea un munte mai mare ca cel de pe Marte (~20.000m). Detractarii LUI IISUS, nu se pot justifica. Avînd în vedere cele de mai sus EL ESTE, EXISTĂ. [Nicu]


17 - Omului, dacă vrea, îi este destul de uşor să dăruiască iubire sufletească, să dărâme orice oprelişti, de orice ordin ar fi în jurul său, dacă este nevoie, doar să aducă iubire celor din jur, dacă vrea, dacă poate.!! [ Nicu ] - Greşeala recunoscută, e pe jumătate iertată. [ popor ] - În general, oamenii, îşi acceptă semenii, după etalonul pe care îl au, în care ei înşişi se potrivesc. Cei care nu se încadrează, sunt respinşi, ne înţeleşi. [ Nicu ] - Prin tot ceeace gândeşti, vorbeşti şi faci, schimbi structurile tale, fizice, biosice, noesice şi chiar tot ceeace este în jurul tău. [ Nicu ] - Ajută-mă Doamne, să pot merita Iubirea Ta. [ Nicu ] - Sunt oameni, oricare ar fi, care nu acceptă ca manifestarea lor, să fie oricum. Activitatea lor, de orice fel este bine împlinită, bine determinată, cu un scop precis, şi de la care nu se abat, de la principiul lor. Aceştia, sunt tipicarii. Ei trebuiesc să fie ghidaţi, „conduşi” după principi etice şi morale înalte, pentru a fi puşi în valoare şi a da ce este mai bun. Nu trebuiesc lăsaţi la voia întâmplări, pot să „cadă”, şi să creeze mari dezarmonii. Pe aceşti oameni te poţi baza, căci nu-ti vor înşela aşteptările. [ Nicu ] -

Ce crezi, viaţa îţi aparţine tie, sau tu, aparţi vieţii.!!? [ Nicu ]


18 - Viitorul este imprevizibil. Omul, este un generator de energie. În funcţie de nivelul de evoluție al său, prin ceeace gândeşte, vorbeşte şi face, viitorul se poate schimba, în valoarea energetică, creată. Viitorul apropiat sau îndepărtat, se poate modifica de către masele de oameni. În această situaţie, viitorul nu mai poate fi controlat. De aici TEAMA celor ce conduc destinele omenirii. De aici dorinţa micşorări populaţiei planetare. Planeta poate susţine cu hrană ~ 80 miliarde de oameni. Se caută înfometarea omenirii pe orice căi. Hrana fiind cel mai rapid şi la „îndemână” mijloc de exterminare, de manipulare. Celelalte forme de constrângere, sunt mijloace colaterale. Anihilarea dorinţei prin orice forme, aducerea voinţei umane la forme incipiente, animalice, de subzistenţă. În acest fel , civilizaţia umană, va intra într-un regres, pe o perioadă foarte lungă de timp, greu de determinat. Consider, doresc, ca energiile Subtile, aferente acestei planete, vor reuşi păstrarea echilibrului, şi evoluţia Viului, din orice plan, dimensiune, şi că Terra nu va intra în dezarmonie.!! [ Nicu ] - Oare cel care critică, ştie mai bine.?! Ca să ştii, trebuie mai întîi să faci, dar de atâta critică mai ai timp.?! Critica pe care o face, nu este mai mult necesară lui.?! Cel care critică este în stare să facă cel puţin la fel de bine.?! Să ne vedem puterile noastre şi după aceea … . [ Nicu ] - Din tot ce se „consideră” hrană, ai ales bine.?! Şti oare unde te duce felul de hrană pe care o foloseşti.? Dacă ţi-ai ales drumul, alege şi ce mănânci. [ Nicu ]


19 - Ajută-mă Doamne, să pot aduna puţina iubire pe care o am, şi să ţi-o dăruiesc Ţie. [ Nicu ] - Niciodată să nu-ţi doreşti să fi cine nu eşti, că va veni o zi, când ai să-ţi arăţi cu adevărat, cine eşti, şi ... . [ Nicu ] - Ajută-mă Doamne IISUS HRISTOS, să–mi doresc, ce-mi doreşti TU Doamne, ce Şti că am nevoie. [ Nicu ] - Spiritul uman ( ca şi celelalte), face parte din creaţia Divină. Prin rugăciune, meditaţie ... , omul, se raportează la nivelul Astral, şi primeşte noi valenţe, cu care poate armoniza ce este în jurul lui. Cu cât legătura, dintre om şi Astral, este mai puternică, acesta poate face „minuni”. [ Nicu ] - Cea mai apropiată formă de exprimare fizică, în armonie cu Universul, este, floarea. După acestea, sunt toate celelalte plante, şi ... . [ Nicu ] - Toţi cei care au adus emoţi plăcute în sufletele celor din jur, nu sunt spirite oarecare. [ Nicu ] - Doamne, pentru tot ceeace noi gândim, vorbim şi facem fapte bune, eu, ÎŢI mulţumesc. [ Nicu ] - În jurul nostru, a spaţiului în care existăm, gravitează sfere, de la unele mici, până la unele mai mari, care conţin informaţi, de orice fel. În funcţie de nivelul nostru de evoluţie, le putem accesa, şi folosi cum avem nevoie. [ Nicu ]


2o - Să oferi atât de mult, încât, atunci când va fi momentul, ori care ar fi, să nu mai ai ce da. Va fi minunat. [ Nicu ] - Nu căuta alinarea suferinţelor tale, la doctor, la preot, sau aiurea, caut-o la DUMNEZEU, că este singurul care ştie ce tu ai nevoie, şi cum să te ajute. [ Nicu ] - Aducându-ne aminte, că din totdeauna se ştie, că prin cuvânt, se clădeşte viitorul. Omul, prin felul de exprimarea verbală, sau scrisă, arată nivelul de inteligenţă pe care o are, bogăţia lexicului, a culturi, a unei întregi evoluţi. Dacă vom avea în vedere, că vorba „aruncată”, fără gândire, poate crea multe dezarmoni, atât în interioriul,cât şi în exteriorul său,ne-am strădui să fim mai atenţi.?! Până capătă experinţă în elocinţă, să procedeze, ca înţeleptul cu apa-n gură, ... să tacă şi să asculte. [ Nicu ] - Atât în Universul apropiat nouă, cât şi cel mai îndepărtat, există, energie. Ea este forţa motrică, care animă tot Universul cunoscut şi necunoscut. Este posibilitatea pe care o are Marele Univers de a evolua. Totul se bazează pe energie, în orice plan (brană), dimensiune. Nimic nu poate fii fără energie. [ Nicu ] - Nu trebuie să te consideri că eşti mai, ... decât ceilalţi. [ Nicu ] -

Nu tot ce primeşti de le DUMNEZEU, este şi dorinţa ta. [Nicu]

- Inteligent te naşti, deştept devi. Dar când sunt amândouă.?!


21 - Nu locul unde te rogi, sau prin cine, te va ajuta să te ridici, ci rugăciunile profunde pe care le faci. [ Nicu ] - Eu, tu, noi toţi şi toate merg către viitor. Dar viitorul în ce direcţie este.!?? [ Nicu ] - Noaptea, e un sfetnic bun, dar prea mult întuneric, crează, monştri. După o vreme, iar se va arată Soarele. Bucurăte de lumina lui. [Nicu] - Mulţi dintre cei din jurul nostru, care sunt mari, au sufletele mici. [ Nicu ] - Doamne IISUS HRISTOS, ajută-mă, ca la întoarcere mea, să-ŢI pot arăta haina, la fel de curată, precum mi-AI dat-O, la botezul meu. [ Nicu ] - Atunci când vei privi în urma ta, sufletul tău, este mulţumit de ce ai realizat.? Străduieşte-te ca data viitoare, să faci şi mai bine. În felul acesta te vei apropia şi mai mult de ADEVĂR. [ Nicu ] - Nici un vis nu durează o veşnicie. Doar proşti visează ce nu pot avea. (?) - Îţi doresc, să ajungi, în cel mai scurt timp posibil, a-ţi depăşi condiţia umană. Să fi OM, în egală măsură, cu sufletul tău. Ridică-te şi evoluiază, este spre binele tău. Nu încerca.! Doreşte-ţi.!!! [ Nicu ]


22 - Poţi obţine ce vrei, în afară de forma pecuniară. De tine depinde, cât de mult şi de bine, te poţi raporta la dimensiunea Astrală, a Universului apropiat, sau mai îndepărtat. Când vei reuşi, nici o barieră cunoscută acum, nu te va mai putea opri. [ Nicu ] -

Înlăuntrul nostru, toţi suntem la fel, cultura, şi celelalte ... fac diferenţa. [ Confucius ]

-

Cine vorbeşte, nu ştie; iar cine ştie nu vorbeşte. [ popor ]

-

Ferice de cel ce nu suferă de nimic, şi vai de el, că nu va învăţa nimic.!! [ Nicu ]

-

Critica e bună dar, e bine să începi cu tine însuţi. Aşa, vei înţelege mai bine „cum să critici”. [ Nicu ]

-

Omul are tendinţa, de a se depărta de cel care îi face bine, care îl poate ajuta. [ Nicu ]

- Fiecare, acţionează, după nivelul lui de evoluţie, inclusiv cel spiritual, care este de mare importanţă. [ Nicu ] -

Unde nu este, nici DUMNEZEU nu cere. [ popor ]

- Când spiritul tău este suficient de elevat, atunci, la dorinţa ta impetuasă, cînd vei merge, nu vei mai atinge solul, ai să pluteşti. Atunci, te vei afla, aproape de sfârşitul evoluţiei tale, în plan fizic. [ Nicu ]


23 - Orice trup este animat de un spirit, printr-un cordon ombilical energetic, de „argint”. Odată detaşat trupul de spirit, partea materială se transformă, în elementele constitutive. Niciodată spiritul nu se va putea reâncarna, în ce a fost trup. Adevărul, este că spiritul se renaşte, primeşte alt trup. Acestă informaţie este cunoscută de la IISUS, şi nu numai. Cum ar putea un spirit evoluat, uman, sau altceva, să se reâncarneze într-un alt trup?. Cu cât spiritul e mai evoluat, cu atât mai mult are nevoie de un trup, mai evoluat. Trupurile sunt într-un depozit, şi îşi alege pe cel care vrea.? Ideea este preluată din dogma budistă, asociată cu cea hinduistă. Atenţie la exprimare. Gândiţi mai profund. Reîncarnare, înseamnă preluarea aceluiaşi trup sau, altul.!!! Şi în filozofia occidentală, antică se considera această formă, ca adevăr. Se mai considera că spiritul poate trece de la un trup la altul, etc. ... Multe dorinţi umane. Trupul este preluat de spirit, odată cu începerea divizări zigotului, prin învăluire, la exteriorul trupului mamă. Cînd s-a format inima şi sistemul circulator, [aproximativ după trei luni], pentru embrionul uman, spiritul intră în noul trup, şi ciclul se repetă, de fiecare dată. [ Nicu ] - Când rugăciunile tale, făcute cu evlavie, iubire, vor fi auzite, ai să înţelegi din starea emoţională prin care vei trece, ce înseamnă să fi iubit de DIVINITATE. [ Nicu ] - Inutilă este toată strădania, efortul pe care îl faci, dacă nu ajuţi viul, creaţia din jurul tău. [ Nicu ] -

Un popor fără cultură, este un popor ușor de manipulat.


24 - Prin felul în care dorești să ajuți pe cel de lângă tine, aflat în suferință de orice fel, și cum o faci, arăți valoarea inteligenței tale. [ Nicu ] - Cu cât sunt mai multe adjective, exagerări într-o propoziţie, cu atât construcţia exprimări, conţine o minciună mai mare. [ Nicu ] - Deşteptăciunea, [cultura, cumulul de informaţi obţinute], reprezintă doar o parte din ceeace eşti. Inteligenţa, este strălucirea, perla „coroanei”. [ Nicu ] - Hrana umană, se poate clasifica în două părţi, în funcţie de ce se doreşte: - pentru a evolua în funcţiile intelectuale, se folosesc ca alimentaţie: fructe, legume, zarzavat-uri; - pentru a dezvolta masa musculară, hrana este formată din carne animalieră. Aceasta, nu poate fi considerată ca o posibilitate de mâncare, ci doar un substituent, al acesteia. În funcţie de ce vrei să fi !!. Alege-ţi. Ce mănânci, aia eşti ... , ca dezvoltare.!! Hrana, nu are influienţă numai a energizări viului, ci şi a altor factori constituienţi ai viului. Alimentaţia, duce la ridicarea nivelului evolutiv al tuturor energiilor propri. [ Nicu ] - Mâncarea cea mai bună, mai gustoasă, este aceea în care s-a pus iubire, harul pe care îl are cel care a făcut-o. [ Nicu ] - Când omul îşi găseşte propriul său sens, al vieţi sale, atunci, acesta va putea suporta aprope orice. (?)


25 - Omul primeşte, ce şi cât are nevoie, în funcţie de programul şi credinţa pe care o are. [ Nicu ] - Cel mai mare merit pe care un om poate să-l aibe, este acela că are posibilitatea să înţeleagă că rugăciunile, ce le face, vor putea fi ascultate. [ Nicu ] - Minciuna, oricât de bine ar arăta, sau ne-ar conveni, tot minciună este. Orice ambalaj ar avea, nu va dăinui, şi nu este de nici un folos nimănui. Va distruge tot ce am clădit prin adevăr, şi străduinţă. Doar adevărul, oricât de greu ar fi de suportat, va dăinui etern, în favoarea noastră. Este o pârghie care ne lansează în evoluţia noastră, pe drumul cel bun. [ Nicu ] -

Acum, azi, sunt oameni mari, dar … , cu suflete mici.!! [ Nicu ]

- Când mulţumim pentru ceva, considerăm că am primit ceeace aveam nevoie. Dar oare aşa este.?! Chiar aşa este.?! Ştie oare cineva, cu certitudine, de ce are nevoie.?! [ Nicu ] -

Ascultă, priveşte şi taci, Ascultă să înveţi să vorbeşti. Priveşte să înveţi, să clădeşti, Şi taci să înţelegi şi să faci. [ Ştefania ]

-

Nu privi să-ţi aminteşti, Ci aminteşte-ţi să priveşti. [ Ştefania ]


26 - O diplomă, oricare ar fi ea, atestă doar „nivelul” de „cunoştiinţe”, şi nu nivelul de inteligenţă. Aceasta este nativă, te naşti cu ea, pe când adevăratele cunoştiinţe se obţin prin studiu personal şi susţinut. [ Nicu ] - Inteligenţa, se manifestă şi prin felul în care îl înţelegi pe cel de lângă tine, şi pe care nu-l vei umili prin „deşteptăciunea” ta, atunci când el are nevoie de ajutorul tău, aşa cum ţi-l cere el. [ Nicu ] - Dă lingura flămândului, şi nu polonicul când e sătul.!

[ proverb rus ]

- Cu cât eşti mai inteligent, cu atât, eşti mai aproape de creaţie. Urmăreşte-te.!! [ Nicu ] - Sfatul pe care îl dai, ţi se potriveşte doar ţie, nu şi celor din jurul tău. Nici marii înţelepţi nu-l dau.!! Dă doar sugesti, fiindcă doar ele reprezintă experienţa ta de viaţă. [ Nicu ] - Toată viaţa m-am străduit, să pot merita pe deplin, darul ce mi-a fost dat. Acum, spre sfârşit, realizez, că a fost prea mult efort, şi prea puţină bucurie. [ Nicu ] - Punctualitatea oricui şi în orice, este apanajul celui care se respectă, şi se doreşte a fi respectat de cei din jurul lui, este valoarea ce şi-o atribuie. Este apanajul regelui. [ Nicu ]


27 -

Să ceri de la altul, ceeace tu însuţi poţi să dai. [ Nicu ]

- Omul, este un puternic generator de energie. Acesta, prin tot ceeace gândeşte, vorbeşte şi face, crează energii sub formă de sfere luminoase, de diferite culori, în funcţie de energia implementată. Pe acestea rămâne şi amprenta celui care a creat-o, „semnătura”. Biluţele, au şi o vibraţie, în lungimea de undă, a luminii ce o caracterizează. Sferele acestea se vor duce acolo unde, şi pentru ce au fost create. În drumul lor, se vor alipi şi alte energi asemănătoare (culoare, etc.). Dacă nu şi-au realizat ţinta, se întorc la cel care le-a creat, şi îi vor „mulţumi”, după merit. În general, creaţiile noastre energetice, nu au o culoare pastel. Şi de aici apar unele suferinţe, la unii oameni. [ Nicu ] - Mai bine să fi dispreţuit pentru ceace eşti, decât să fi apreciat pentru ceace nu eşti. [ Andre Groud ] - Întotdeauna, la toate „problemele” existente, este cel puţin o rezolvare, important pentru noi, este să găsim acea posibilitate necesară. [ Nicu ] - Iubirea, este o stare de emulaţie, de transformare pentru o perioadă de timp, a psihicului, şi a unor reacţi enzimatice şi emoţionale. Acestea au stabilitate şi durată, atunci când iubirea, este altruistă. [ Nicu ] -

Socoteală cinstită, prietenie lungă. [ Nicu ]


28 - Dacă s-ar putea ca gura să-ţi tacă şi sufletul să să vorbească, ce bine ţi-ar fi. [ un bătrân ascet ] ATENŢIE!! Citiţi, dacă aveţi cunoaştere.!! Nu comenta. - Paralel cu noi, există o multitudine de lumi. Unele dintre ele sunt mai evoluate. Cele care sunt mai dezvoltate, au dorit ca şI noi, Terrieni, să evoluăm mai repede. Conform teoriei lui Darwin – a evoluţiei speciilor – se poate considera un adevăr, până la un anumit punct. Viul, evoluează în diferiţi timpi. Acesta, s-a manifestat evolutiv, până la un anumit puct când, o civilizaţie superioară a intervenit, şi au urgentat, dezvoltarea primatelor. O dată cu acestea, a evoluat şi Terra. Datorită tot, a unor civilizaţi evoluate, (Astral), s-a dorit ridicarea nivelului conştiinţei umane, forţând evoluţia omului. A apărut socialismul (socializarea). Fiecare om când a venit în noua viaţă, în zona expermentală, i-a fost schimbat programul, cel avea. Multitudinea de spirite, nu şi-au mai putut respecta programul stabilit. Conştiinţa umană se dezvoltă pe o bază, nestructurată, ne fondată. În urma acestei situaţi, s-a redat omului o parte din drepturi, prin acea mişcare socială. Omul, prin cele cinci simţuri, nu percepe decât forma fizică, materială, dar el este supravegheat permanent, în mod global sau particular. [ Nicu ] - De la diviziunii ale atomului, şi până la marginile Universului cosmic cunoscut, totul se bazează pe diferite forme de energii. [ Nicu ]


29 - Mergând pe aleile unui cimitir, am observat lângă un mormânt, o băncuţă pe care era inscripţionat „mai stai puţin”. Multă vreme ne-am întrebat, cui era adresată rugămintea: celui venit, celui plecat, sau trecătorului ?!. Noi nu ştim!. Poate reuşiţi voi să aflaţi. [ Nicu ] - Nimeni nu are dreptul să judece pe nimeni. Dacă se va aprofunda, vom înţelege că nu trebuie să ne judecăm nici pe noi înşine, că are cine să judece pe noi toţi, şi pe fiecare în parte. Se ştie, că nimic din tot ce este important în existenţa noastră, nu este întâmplător, şi că suntem determinaţi de un program, din-nainte stabilit. Aprofunda-ţi. Important este să ne păstrăm echilibrul în spirit. [ Nicu ] - Orice boală, este o dezarmonie, este un efect, şi are o cauză energetică. Dispariţia boli se poate obţine, prin conştientizarea cauzei şi anihilarea boli, a efectului. [ Nicu ] -

Întotdeauna, este un moment când poţi spune, este prea târziu. [ Nicu ]

- Starea de neputinţă, oricare ar fi ea, este întotdeauna, doar temporară. [ Nicu ] -

Niciodată, spiritul nu-şi poate alege, viitoarele rude. [ Nicu ]

- Numai cel care nu se ridică la valoarea de OM, poate să spună, că este supărat... [ Nicu ]


30 -

-

DOAMNE IISUS HRISTOS, pentru tot ce am greşit, cer îndurare, pentru tot ce nu am făcut, cer iertare, pentru tot ce trebuie să fac, cer ajutor, cu iubire DOAMNE!!!

Viaţa, este o scurtă nebunie.!! [ Nicu ]

- Dacă rugăciunile pe care le faci nu sunt, şi nu pleacă din tot sufletul tău, ele nu vor ajunge unde doreşti, niciodată. Orice gest, mimică, adoraţie „ieftină”, nimic din tot ce sunt paleative, nu te apropie mai mult, de Divinitatea la care te raportezi. Rugăciunile, sunt „ascultate”, doar când sufletul tău comunică cu DIVINITATEA. [ Nicu ] - Strugurele, este cel mai complex fruct de pe planetă. El conţine, cei mai multi atomi de săruri, metaloizi, metale, şi vitamine multiple. Abţinerea de la consumarea acestuia, este o mare greşeală. În cazul nici unei boli, NU trebuie interzis, poate doar, ponderat consumat. [ Nicu ] -

Prin Dăruirea Lui DUMNEZEU, Prin Iubirea, Bunului IISUS, Prin Ajutorul dat de Sfântul Duh, Am ajuns să fiu, ceeace sunt ..., un om. Mulţumesc Sfintei Treimi. [ Nicu ]

-

Corectitudinea, ţine prietenul aproape. [ Nicu ]


31 - Dansul din zilele noastre, are la bază, dorinţa de manifestare a omului, ca formă elaborată, a ce se cunoştea. Încă din cele mai vechi timpuri, când acesta, încerca să ajungă în posibilitatea, de a comunica cu lumea spiritelor, pentru al ajuta. Se mai folosea, se ajuta de gesturi, mimică, îmbrăcăminte ca ţinută, sunete, etc. [ Nicu ] - Orice instrument, generator de frecvenţă, care să inducă diferite stări ale creierului, nu poate ridica valoarea acestuia. Experimentul este „fad”, fără consistenţă, omul este cu mult mai complex. Pentru a se ridica parametri umani, a putea intra în diferite stări, acesta, trebuie să se ridice pe el însuşi, să fie în armonie, cu el şi cu tot ce este în jurul lui. Prin stare indusă, se doreşte accesul în alte planuri, dimensiuni, Astral. Oare noi cei de aici, îi putem înşela pe aceia?! Hai-da de. !!! [ Nicu ] - Chiar dacă nu merit Iubirea TA, Bunule IISUS, te rog, ajută-mă. [ Nicu ] -

Pentru un om mai evoluat, puterea minţi, este totul. [Nicu]

-

Nu tot ceeace îmi este necesar mie, ai şi tu nevoie. [ Nicu ]

-

Cine-i inteligent, nu se supără, niciodată. [ Nicu ]

-

Doar proşti se plictisesc, pisicile, niciodată. [proverb egiptean]

-

Ziua de mâine, începe cu ce faci azi. [ Nicu ]


32 - Nici o formă de religie, nu deţine în totalitate, ADEVĂRUL SUPREM acesta, este chiar DUMNEZEU. Fiecare dintre ele au o mică parte. Cu cât se vor încrâncena de a arăta ce valoare au, cu atât mai mic va fi ADEVĂRUL cel deţin. Acesta creşte, o dată cu evoluţia spirituală a adepţilor, şi a celor care exprimă ADEVĂRUL, cunoscut de ei. Dogmatismul crează involuţie, cel mult stagnare, este o abatere de la evoluţia spiritului, pe care îl are omul. Cei care deţin puţinul „ADEVĂR”, ostracizează, blamează, pe cei care nu sunt de accord cu ei. Atunci care ADEVĂR se doreşte a fi ştiut ?! Nu aderaţi la dogma impusă, lasă-ţi sufletul liber şi vei ajuge să cunoşti ADEVĂRUL, cât vă este dat. Căutaţi DIVINITATEA prin armonia voastră.Fi-ţi în LUMINA DIVINĂ, să fiţi în armonie cu aceasta, şi armonizează tot ceace este în jurul tău. Ridică-te deaupra a ce ai fost. Evoluiază în tot ce eşti ca om. [ Nicu ] - Există o scară a valorilor real umane. Fiecare om, prin evoluţia lui, stă singur pe o treaptă. Oricât de asemănători pot fi, nu vor exista doi, care să fie identici. Va exista întotdeauna un factor care să-i deosebească. [Nicu] - Cele scrise, nu trebuiesc citite ca pe un ziar, în ele trebuie căutată esenţa, ideea, partea de dincolo de exprimare, vibraţia sufletului. Atunci vei înţelege. [ Nicu ] - Am primit atâta Iubire de la Bunul IISUS, încât nu ştiu ce să fac cu ea. [ Nicu ]


33 - Cel care conduce cu inima, poate conduce o lume. (?) - Fiecare dintre noi , în funcţie de cum gândeşte, vorbeşte şi face, îşi pregăteşte locul unde va ajunge, când se va întoarce, din această „excursie”. [ Nicu ] - Teamă să-ţi fie întotdeauna de tine, că nu ai făcut totul, ca să poţi merita, IUBIREA ce o primeşti de la ÎNALTA DIVINITATE. [ Nicu ] - Întotdeauna să ascultăm şi să ţinem cont de glasul sufletului, care ştie cu mult mai mult şi mai bine ce trebuie să facem noi. Dacă îl vom lua în considerare, vom avea mari realizări. [ Nicu ] -

Nemulţumirea de azi, duce la nemulţumirea de mâine, amplificată. [ Nicu ]

- Îţi doresc cu tot sufletul, ca în cel mai scurt timp, să poţi să ajungi, ca prin IUBIREA LUI DUMNEZEU, şi a evoluţiei tale, să realizezi, la dorinţa ta expresă, materializarea din neant, a ce consideri, că cei din jurul tău au nevoie, în acel moment. Nu sunt glumeţ.!! [ Nicu ] - O dată cu trecerea timpului, în om se dezvoltă nevoia să ştie cine este, de unde vine şi unde se va duce. [ Nicu ] - Adevărul, oricât de mult ar fi plătit, niciodată nu va putea fi cumpărat. [ Nicu ]


34 - Uşa casei tale, trebuie să fie deschisă, la propriu, încă dinainte de a se apropia, acel cineva. În felul acesta, arăţi că cel venit, era aşteptat şi dorit. La plecare, cel venit, trebuie condus oricât de puţin, acesta înţelegând, că este invitat şi altă dată. [ Nicu ] - Faptele bune, nu mai sunt fapte bune, dacă ceri să fi recompensat la fel, sau chiar mai mult. Acestea trebuiesc făcute cu bucurie, că le-ai făcut, şi atât.!! Altfel, pot lăsa un gust „amar”, în sufletul, celui care a primit, darul. [ Nicu ] - Când a început să-ţi pese de creaţia LUI DUMNEZEU, atunci ai intrat într-o nouă etapă de evoluţie. [ Nicu ] - DUMNEZEU a făcut ziua şi noaptea, şi altele, şi au fost frumoase. Omul de azi, le-a făcut după puterile lui, şI sunt urâte, şi greu de suportat. [ Nicu ] - Când o insectă se aşează pe tine, dai cu palma ca s-o ucizi. Şti cine te-a lovit pe tine.?! Nu tu, ci chiar DUMNEZEU, pentru gândul, vorba şi fapta ta. [ Nicu ] - Oricâtă cultură, tehnologie, ştiinţă, ar avea omul, niciodată nu se va putea substitui lui DUMNEZEU. Cel care a pretins, este azi, opusul LUI. [ Nicu ] - Preocupările zilnice ale fiecăruia, sunt pe măsura evoluţiei fiecăruia, din toate punctele de vedere. [ Nicu ]


35 - Orice formă de viață și mai cu seamă cu consum mare de energie, simte, are nevoia de a se întinde. Aceasta este necesară pentru a aduce, a echilibra energia consumată după o vreme de activitate. Energia este preluată din „depozitul general” al organismului, și trimis în tot corpul fizic. După ce s-a efectuat echilibrarea, surplusul de energie vitală trimisă în corp, dar și energia reziduală rămasă în urma activități, se reîntorc în „depozitul general” unde se reconfigurează pentru a fi folosită ulterior. Energia oricare ar fi, este prețioasă în tot Univesul. [ Nicu ] - Cu multă vreme în urmă, omul, avea nevoie pentru a evolua spiritual, de unele încercări puternice, fizice. În ziua de azi, încercările sunt şi de ordin psihologic. [ Nicu ] - În urma unui efort, concurs, de orice fel, ai obţinut o mare apreciere. După savurarea succesului, ce ai făcut cu dovada meritelor tale.?! NIMIC.! Aproape fiecare dintre noi, excelează într-un domeniu, atunci care este mai „grozav”? Mai „bun”.! La ce ne folosesc întrecerile.?! Mari orgolii, ascunse. Cei mai buni nu ies în faţă. Sunt fericiţi cu ceeace „ştiu” că sunt, şi îşi desăvârşesc, darul primit. Nu „pietrele” de pe coroană, sunt o valoare, ci doar cele ascunse, care nu ies în faţă, iar când sunt aduse, le eclipsează pe celelalte. [ Nicu ] - Între părinţi şi copii, sunt legături energetice, atât de puterenice, încât ele, nu se întrerup nici după plecarea unuia, înapoi, în Astral. Ele dispar, atunci când spiritul din Astral, se renaşte. [ Nicu ]


36 - Prima, şi cea mai importantă condidiţie de a primi ADEVĂRUL DIVIN, este necesitatea de a avea stabilitate emoţională, cât mai echilibrată. [ Nicu ] - Cu cât haina este mai bogat ornamentată, mai scumpă, cu atât cel care o poartă, are mai puţină credinţă. [ Nicu ] - DOAMNE IISUS HRISTOS, te rog, dacă mai poţi, iartă-mă şi pe mine, şi ajută-mă să pot primi IERTAREA TA. - În această existenţă, m-am străduit aşa cum am ştiut, şi învăţat să fac, cât mai mult din Voia TATĂLUI al FIULUI şi al SFÂNTULUI DUH. - Dacă SFÂNTUL DUH, ne dă posibilitatea de a fi, în acestă formă de manifestare a VIULUI, atunci SFÂNTUL DUH al MORŢI, ne aduce de unde am plecat. [ Nicu ] - Adevărata viaţă pe care trebuie să o ai, este atunci când alegi, şi te bucuri de orice frumuseţe ce te înconjoară, de fiecare sunet armonios, de orice culoare pastel, de orice tril al unei păsări, de orice iubire, pe care o dai, şi o primeşti, de tot ce este armonie, lângă tine şi oriunde. Bucurăte de fiecare zi, pe care o primeşti. Nu te lăsa amăgit de altceva. Îţi faci un mare rău. Nu vei înţelege că exişti. Nu intra în caruselul amăgirilor. [Nicu] -

Blondă ca o lacrimă de Soare, dacă Soarele a plâns vreo dată. [ M. Eminescu ]


37 - Cum e oare mai bine?: Să mergi în acele locuri ca să ştii, sau să ştii prin trăire, fără a mai ajunge acolo !!!. Analizează !. [ Nicu ] - DUMNEZEU nu are nevoie de suferinţa nimănui, fiecare îşi trăieşte viaţa, aşa cum crede de cuviinţă. La suferință ajunge în urma a ce a gândit, vorbit și făcut. [ Nicu ] - Spiritul, nu poate alege data, locul, părinţi, unde se va naşte. El ştie doar misiunea proprie, pe care o are de îndeplinit în noua existenţă fizică. Uneori, spre maturitate, omul, îşi schimbă locul de evoluţie, pentru a-şi desăvârşi menirea misiuni, DIVINE. [ Nicu ] - Fiecare fiinţă, om, animal, în momentul de relaxare totală (somn), pot avea stări de vise. [ Nicu ] - Cu cât inteligenţa este mai mare, cu atât mai mult are nevoie de un spaţiu, mai mare de manifestare. [ Nicu ] - Niciodată, INALTA DIVINITATE, nu se va regăsi, în nici un loc, unde, este grandomania umană. [ Nicu ] - Înţeleptul care a minţit pentru a salva pe cel urmărit, a considerat, că păcatul minciuni sale, el, îl poate îndura mai uşor, decât cel urmărit, furia celor nemulţumiţi. Minciuna nu poate avea nici o scuză, ea fisureză globul de cristal, al fiecăruia, şi tare greu se revine la normal. [ Nicu ] -

O colivie chiar dacă este din aur, tot colivie rămâne. (?)


38 -

Cel deştept, se pictiseşte, când nu are ce citi, Cel inteligent, nu se plictiseşte niciodată, Geniile, nu au timp să se plictisescă. [ Nicu ]

- Nu toţi cei care trec prin faţa Academiei, sunt şi academicieni. [ Nicu ] - Când ai totul, nu ai nimic, iar când nu ai nimic, ai totul. [ M.Eminescu ] - Dacă vei râde când afli noi informaţi, atunci vei râde de tine însuţi, de neştiinţa, de puţina ta pregătire. [ Nicu ] - Orice terapie pentru sănătate, este bună, cu condiţia de a fi sănătos. [ Mariana ] - Când o idee este definitivată, atunci apare cuvântul. Cuvântul este forma prin care ne exprimăm, ce suntem. Posibilitatea de a arăta ce gândim. [ Nicu ] - Orice „DAR” primit de la ÎNALTA DIVINITATE, obligă pe cel care-l primeşte, să fie pe măsura „DARULUI”. [ Nicu ] - Iubirea pe care o dai, şi pe care o părimeşti, în timpul vieţi, trebuie să fie ca valoare, în egală măsură, şi la valori cât mai înalte. Aceasta va duce la armonia, cu care te prezinţi la judecata finală. [ Nicu ] -

Dăruind, vei dobândi. [ N. Stainhard ]


39 - Pentru completarea unei vieţi împlinite, să faci daruri celor din jurul tău. [ Nicu ] - Unul din marile daruri primite de om, este şi acela de a asculta pe cel de lângă tine, cine poate. [ Nicu ] - Ne facem viaţa atât de agitată, încât uităm să ne bucurăm de ea. [ Nicu ] - De predilecţie, cel de „jintă română”, este tentat, atras, de tot ce nu este românism, nu-i dă nici un interes, oricât de valoros ar fi. Este fascinat de ceeace este străin, ca de un miraj, indiferent de voloarea acestuia. Cei străini, promovează, până şi cele mai ne însemnate manifestări, de orice fel, şi ridică la nivel de mare valoare orice nimic. De multă vreme am pierdut iubirea de Ţară, de Neam, parcă am fi nişte venetici pe acest pământ străbun. Procedând aşa, va veni o vreme când, ne va fi dor, ne vom dori o ţară, pentru că pe aceasta o vom pierde. Vom rătăci pe alte meleaguri, multă vreme, multe secole, doar cu dorinţa şi amintirea în suflet, a ceace am avut, am fost „cei mai buni dintre traci” (Herodot). Abia atunci vom aprecia ce am avut, dar nu va mai fi niciodată. Vom alerga pe toată planetă, în sus şi în jos, ne vom pierde identitatea de neam. Multă durere psihică şi fizică vom îndura. Cred că singurii vinovaţi, suntem chiar noi, fiecare dintre noi. Trăitorii de acum, sunt nişte involuaţi, ajunşi în RAI. [ Nicu ] -

Mai de folos este un dram de minte, decât o oca de noroc. (?)


40 - Să fim deschişi, la orice informaţie care este în jurul nostru că noi, chiar dacă nu vom avea nevoie imediat, de acestea, prin cumulare, ne creem noi sinapse şi care ne va ridică nivelul de inteligenţă. [ Nicu ] - Fiecare trebuie să înţeleagă, că poartă o mare responsabilitate, pentru felul în care îşi aduce aportul, în felul său, la desăvârşirea civilizaţiei, din care face parte. [ Nicu ] - Oare ştim totul?!. Dar când vom şti, la ce ne va ajuta?!. Vom constata că toată străduinţa, a fost inutilă. [ Nicu ] - De cele mai multe ori, noi oamenii, cerem fel şi fel, de la Divinitate, sau de ori unde. Nu ne întrebăm dacă, avem nevoie, dacă merităm, dacă ne trebuie neapărat, dacă ne este de folos într-un fel, dar vrem. !! Vrem cât mai mult. Pentru a primi ce ne dorim, ce-am făcut, cât ne-am stăduit !!, ce-am dăruit noi înşine ?!, NIMIC !!. Dar vrem. În cele mai multe cazuri, cei ce cer, sunt cei ce nu au ce dărui, și nu numai spiritual. [ Nicu ] - Omul, pentru tot ce a gândit, vorbit, şi făcut, de-a lungul vieţii, şi-a primit recompensa în această lume. După ce a ajuns în locul de origine, pentru acel spirit, nu mai este relevant ce a obţinut acel suflet, în afară de iubire. [ Nicu ] - Niciodată, regretele nu ajută, în nici un fel. Cu cât vor fi mai profunde şi mai justificative, cu atât mai mult arată nimicnicia aceluia. [ Nicu ]


41 - Adevărul se reflectă, cu sau fără voia noastră, în totul şi în toate. Acesta, se manifestă chiar şi la nivel bio celular. Armonizarea pe care îl dă adevărul, ajunge de la micro, la macro organism. Starea de armonie, se observă şi în jurul celui care are drept crez, Adevărul. [ Nicu ] - Oricât de mare ar fi spaţiul în care trăieşti, şi dăruit cu de toate, acesta are o cheie, a neputiinţei, sau are zăbrele, şi la un moment dat, tot mic ţi se va părea. Este una din nemulţumirile firi, a creaţiei. [ Nicu ] - Iubirea, ca şi zmerenia la om, trebuie să vină din suflet, şi nu prin suferinţă, autoflagelare. [ Nicu ] - Viaţa, ţi-a fost dată ca o şansă, de a îţi mări averea de iubire, care este esenţială, în viitorul loc de origine. [ Nicu ] - Mai de folos îţi va fi să faci muşchi la creier, că vei evolua, decât să-i ai la braţe, să te poţi căţăra în copaci. [ Nicu ] - Cu cât un om este mai evoluat, în orice sens, cu atât mai puţini apropiaţi adevăraţi, va avea. [ Nicu ] - Niciodată, capul nu trebuie lăsat prea plecat, că, s-ar putea să nu-l mai poţi ridica din... ţărână. [ Nicu ] -

Esenţele, se păstrează în vase mici, (şi ascunse). (?)

-

Cine insultă pe alţi, nu se poate ridica pe sine. (?)


42 - Cu cât un om, este mai virtuos, cu atât mai repede, va fi minimalizat, uitat. [ Nicu ] - Evoluţia fiecăruia, se face după evoluţia spirituală, sau se raportează la ea. Pentru a rezolva încercările, cât mai bine, mai uşor, mai repede, la care suntem supuşi, este absolut necesar să ne deschidem către spiritualitate. Oricât de mult se va ruga altcineva pentru noi, şi oricâtă credinţă va avea acesta, nu-l va putea ajuta, pe cel aflat în nevoi. Rugăciunile făcute de cel de alături, întăresc rugăciunile celui aflat în nevoi. IISUS ne spunea, că doar Credinţa ne vindecă !!. Credinţa fără dogme, este armonie, este ceeace noi am pierdut, şi numai aceasta, ne va aduce la normalitate. [ Nicu ] - Credinţa, este la acei, care fac cât mai mult din voia TATĂLUI CERESC, şi nu a acelor care „îşi zic” că sunt credincioşi. [ Nicu ] - Oricât de bine pregătit informaţional ar fi cel din neamul tău, se consideră că tot mai demn de luat în seamă este un oarecare, şi care nu şti cât de mult te poate ajuta. [ Nicu ] -

Doar o inimă deschisă poate primi iubirea.!! (?)

- DUMNEZEU este iubire, iar iubirea este în DUMNEZEU - Dacă am putea da timpul înapoi, am mai învăţa din încercările vieţi trăite !?. [ Nicu ]


43 - Când omul, a ajuns să ţină cont de conştiinţă sa, atunci, a făcut un pas spre evoluţie. [ Nicu ] - Spiritul, este o energie subtilă. Acesta, în funcţie de cât de evoluat este, are nevoie să se manifeste în plan material, pentru a pune în aplicare, ceeace a învăţat ca teorie, într-o altă dimensiune, în Astral. Experienţele acestea, se fac de câte ori spiritul, are un motiv(e), suficient de puternic(e), pentru a interacţiona cu materia. Forma pe care o ia spiritul în materie, este denumit, ca suflet..Sufletul se poate manifesta în diferite forme de alcătuire a materiei, în funcţie de locul ales în Univers. Aceasta, nu se face aleatoriu, la voia spiritului - suflet, totul se face coordonat, în funcţie de evoluţia spirituală, şi de tema propusă, de testului dorit de spirit, şi nevoile acestuia a terminări testelor anterioare. Nimic nu este lăsat la voia întâmplări. Toată această transformare, are loc pentru evoluţia spiritului şi a materiei, ce ia parte la experiment. Aceste manifestări au loc, până când energia primară subtilă, evoluiază în Energie Subtilă Finită, asemănătoare LUI DUMNEZEU UNIVERSAL, de la care a plecat, s-a desprins, o scântee, şi se va întoarce o flacără. [ Nicu ] - Cei cu o deschidere mai largă, pot înţelege că oameni, nu pot fi înţeleşi, indiferent de câtă cultură ar avea aceia. [ Nicu ] - Marii oamenii, se conduc după principii, de la care nu se abat niciodată, indiferent de consecinţe. Inteligenţa lor, nu le permite să fie fanatici. [ Nicu ]


44 -

Multe flori sunt, dar puţine Rod în lume o să poarte, Toate bat la poarta vieţi, Dar se scutur multe moarte. [ criticilor mei- M.Eminescu ]

- Ne-am desprins o scântee, am „hălăduit” prin Univers şi am învăţat totul, după care ne întoarcem de unde am plecat, în această „aventură”, la DUMNEZEU TATĂL UNIVERSAL. Nu creatorul. [ Nicu ] - Cu iubire, te rog, Pe Tine Doamne IISUS HRISTOS, să mă ajuţi, să pot să merg în Urma TA. [ Nicu ] -

Trăind în cercul vostru strâmt, Norocul vă petrece. Ci eu în lumea mea mă simt Nemuritor şi rece. [ Luceafărul, M. Eminescu ]

- O dată cu obţinerea unui mare Dar Divin, vine şi o mare responsabilitate, dar ele, niciodată nu vor depăşi puterile celui, care le-a primit. [ Nicu ] - În ziua de azi, mulţi oameni mor de foame, de ne ajutorare, şi cei puţini care îi pot ajuta, se „uită” în oglindă. [ Nicu ] - Dacă în perioada pre medievală, o catedrală, se construia, cu mijloacele de atunci, doar în câţiva ani, azi, nu suntem în stare s-o construim, nici într-o sută de ani. Totul este ce fel de „om” face lucrarea. [ Nicu ]


45 - La început a fost forma gând, de aspect şi consistenţă diafană, ca un balon dar fără a avea limite. Dacă s-a insistat asupra acestuia, gândul, capătă contur şi formă. Odată ce a ajuns în acest stadiu, gândul, începe să vibreze, vibraţia este culoare, lumină. În funcţie de intensitate, valoarea gândului, vibraţia creşte sau scade, şi culoarea este mai închisă, sau pastel. Aceasta este energia emanată de om, în faza incipientă. Cuvântul, este forma de exprimare a gândului, explică gândul, îi dă contur. Exprimarea cu cât este mai conturată, mai profundă, mai pe înţelesul tuturor, vibraţia gând-cuvânt creşte, culoarea devine mai frumoasă, mai intensă. Atunci când omul, doreşte să creeze în formă materia, pune în aplicare gândul-cuvânt, creând o energie mai mare. Omul este un puternic generator de energie. Prin tot ceeace el gîndeşte, vorbeşte şi face, omul evoluiază. Cu cât energia emisă este mai înaltă, cu atât are posibilitatea de a evolua în Astral, este mai mare. Pe măsură ce omul evoluează, nu va mai avea nevoie să se manifeste în plan material, îi va fi suficient planul emoţional, şi cel conceptual. [ Nicu ] - Cu cât spiritul va fi mai evoluat, cu atât timpul de existenţă în plan fizic, va fi mai îndelungat, dar şi testele vor fi mai complexe, şi mai mult de ordin psihologic. [ Nicu ] - Pentru un om inteligent, recluziunea, nu este greu de suportat, greu este pentru cei care nu au o deschidere largă. [ Nicu ] -

Inteligenţa este liberă, ea nu poate fi încătuşată. [ Nicu ]


46 - Fiecare om e „predispus” a greşi, mai mult, sau mai puţin, în funcție de hotărârea celui în cauză. Acestea pot fi iertate, înţelese, dar NU şterse. Repetarea greşeli, în aceiaşi termeni, condiţii, crează premizele unei dezarmonii, ce nu poate fi trecută cu vederea, de aici reprezentând păcatul. Pentru remedierea, aducerea la normalitate a echilibrului energetic, trebuie ca cel care a creat, să sufere o atenţionare. Cu cât dezarmonia va fi mai gravă,şi mustrarea va fi pe măsură. Energiile ajung în echilibru, dar nu se anulează, rămân în evoluţia noastră, ca o lecţie. Dezarmoniile grave, atrag după sine suferinţe fizice, de la cele simple, până la cele complexe, mutilări fizice, iar altele, sunt suferinţe psihice, la care uneori i-au parte şi cei apropiaţi ai acestuia. Atenţie!!, la ceeace gând, vorbim şi facem. [ Nicu ] - Pentru a primi în armonie, unele Sărbători religioase, unii oameni, se pregătesc prin a ţine post. Postul, este posibilitatea, prin care noi, ne raportăm, şi ne armonizăm, prin tot ceeace, gândim, vorbim şi facem, de a fi demni, de acel moment. Strădania noastră, nu trebuie impusă în nici un fel, şi de nimeni, acesta fiind o hotărâre deliberată. Postul are două forme de manifestare: pentru suflet şi pentru trup. Rugăciunile şi faptele bune sunt pentru sufet, pe când hrana, este pentru trup. [ Nicu ] - Cel mai bun dietetician, este chiar organismul în sine, el ştie cel mai bine de ce are nevoie. Dă-i ceeace îţi cere, dar nu exagerat. [ Nicu ]


47 - Rigiditatea gândiri, nu duce niciodată la inteligenţă, cel mult la acumularea de informaţi. Gândirea trebuie să fie cât mai elastică, flexibilă, să poată aprofunda informaţia, dacă nu o va face, atunci se transformă în dogmă, şi se va bloca, nu va putea evolua. [ Nicu ] - Limba prin care un popor se exprimă, este vie. Dar ea, trebuie condusă de cei care ştiu să o facă, la nivelul cel mai ridicat, căci altfel, aceasta se va deteriora, şi nu-şi va mai putea arăta valoarea proprie. [ Nicu ] - Întotdeauna, să faci aşa cum îţi „spune” sufletul tău, că niciodată nu vei greşi, pe când raţiunea îţi poate juca feste, dar sufletul nu. Ai încredere în fidelitatea lui. [ Nicu ] - Mulţumesc, eu, azi, cel ce sunt, tuturor ENTITĂŢILOR BENEFICE FUNDAMENTALE, şi tuturor celor care în orice fel m-au ajutat din totdeauna, să fiu ceeace sunt. [ Nicu ] - Omul, prin TOT ceeace el, gândeşte, vorbeşte şi face, poate crea dezarmonie. Dezarmonia creată nu poate avea clemenţă, de nici un fel, nici chiar prin propria dorinţă de aducere la normalitate. Ea se „şterge” doar prin compensare energetică, suferinţă. Nu există iertare, nici chiar din partea celui agresat. Nici DUMNEZEU nu poate ierta, pentru că dacă ar face, şi EL ar FI cel care ar intră în dezarmonie.Trebuie păstrat un echilibru, în tot şi în toate. Informaţia rămâne creată, şi nu se şterge, se păstrează etern. Noi suntem cei care ne construim atât Rai-ul, cât şi Iad-ul, personal. Altceva este doar iluzie, amăgire.!! [ Nicu ]


48 - Încercând să înţeleg teoria Big Bang-ului, am apelat laTeoria atracţiei Universale. Aceasta ne explică că, energia necesară, ca doi atomi să fie în coeziune, este necesară o energie, egală cu pătratul maselor lor. Extrapolând această idee, la masa planetei noastre, realizăm necesarul energetic ca fiind fantastic. Dezvoltând ideea, la nivel solar, galaxie, a universul cunoscut, ca fiind doar 25% din masa Universului, ne pierdem în imposibilitatea de a înţelege forţa necesară, aglomerări într-un spaţiu restrâns, a întregi materi din Univers, şi care, ar fi dus la Big Bang. Continuând cu aflarea masei Universului, adăugăm şi masa, şi energia întunecată, ca fiind încă 75% din masa totală a Universului, să mai adăugăm şi tot ce a absorbit găurile negre, încă de acum 18 miliarde de ani, putem noi oare să „înghiţim” teoria Big Bang-ului.?!! Oamenii de „ştiinţă”, în urma unor observaţii insuficiente, şi greşit analizate, nu au putut să dea o explicaţie veridică, de cum a luat fiinţă Universul, şi s-au lansat într-o teorie puerilă, din care acum, le este greu de ieşit, şi construiesc un eşafodaj iluzoriu, care să se potrivească la ce vor ei. Cu mult mai aproape de adevăr, este teoria branelor, care poate explica cu mult mai bine, deplasarea Universului. Poate chiar aduce noi înţelegeri asupra acestuia, şi din alte puncte de vedere, cu mult mai bine, decât s-a făcut până acum. Explicarea exstenţei universurilor paralele, diversitatea acestora. Continuând ideea, să reflectăm şi la imposibilitatea de a ţine unificată, toată forţa atomică, a întregului Univers. Dacă din curiozitate a-ţi dori să aflaţi nemărginirea, măreţia Universului, şi ce este el, priviţi transmisiile telescopului Hubbel. Ve-ţi fi deosebit de impresionaţi. Nu tot ce se dă pe piaţă, trebuie şi crezut.! [ Nicu 2010 ]


49 - Oricât de mult se doreşte, şi se susţine că expansiunea Universului s-a început dintr-un punct, nu are veridicitate. Deplasarea Universului, tot aşa de bine se poate face începând cu un plan. Universul nostru, ca şi altele, poate să fie limitat în expansiune. După un anumit timp, acesta poate să reia deplasarea către înapoi. Mişcarea poate fi făcută circular sau între două planuri opuse. Prin absorbţia de către găurile negre, a materiei şi a energiilor, din Univers, şi trimiterea acestora într-un alt univers paralel. Este valabil şi reciproca, ca Universul nostru să primească energie, materie, din alte Universuri, din alte dimensiuni. Materia şi energia sunt într-o continuă mişcare, transformare, ea, nu se consumă iremediabil niciodată. [ Nicu ] - În funcţie de cum omul îşi compune şi desfăşoară viaţa, el poate să acceadă la teste, mai mult, sau mai puţin complexe, care îl vor propulsa într-o formă superioară de evoluţie. După felul de vibraţie pe care o avem, ne vom raporta la forma cea mai apropiată, extremă, de vibraţie pe care o creem, Rai/Iad, evoluţie-suferinţă. Aceste două feluri de acumulări de energi, captează vibraţiile, după specificul lor. Este liberul nostru arbitru, unde vrem să ajungem. [ Nicu ] - „Cel mai bun ajutor pe care poţi să-l primeşti, este să te ajuţi singur”, exprima un dicton latin. Nu te poate ajuta nimeni, eşti ca o surcică pe luciul unui ocean. De asta ai venit în această lume, să arăţi cine eşti cu adevărat, să pui în aplicare tot ce şti. Cel care doar aşteaptă ajutorul, va claca, este pierdut. Adună-te, roagă-te, să fi repus pe drumul cel bun. [ Nicu ]


50- Toată Creaţia este a LUI DUMNEZEU. Ea are Spirit, Suflet, dat de DUMNEZEUL UNIVERSAL, şi trup, de la DUMNEZEUL CREATOR. Atunci când ne rugăm, este bine să ne raportăm, la unul dintre aceştia, ca vibraţia noastră să ajungă unde trebuie, că noi, suntem vibraţia lor. Rugăciunile trebuiesc făcute în gând, cât mai clar, şi nu a avea un subiect ambiguu, fără „cap şi fără coadă”, şi nu de cerinţă materială. [ Nicu ] - Un om, cu cât este mai spiritualizat, cu atât mai mult are nevoie să înţeleagă, să ştie motivaţia pentru care el există, în acel moment. Va fi pentru el cheia de boltă, a meniri lui. Doar aşa va aduce la finalizare ceace şi-a propus să fie. [ Nicu ] - Această planetă, este deosebit de frumoasă, este minunată. Se poate considera că este un colţ de RAI. Regretul cel mare este că omul, creează, şi trăişte în mare şi grea suferinţă. Dezarmonizează întreagă, această planetă,cu tot ce cupride ea. Distruge tot, fără a se gândi, la viitor. [ Nicu ] - Civilizaţia noastră, cea actuală, este atât de dezvoltată, de evoluată tehnologic, încât a început să fie, doar de consum. Puţini sunt cei care, mai au interes, preocupare, pentru ce este valoros, pentru ceeace ridică valoarea omului. Aceasta este una din condiţiile ce duc la pierderea, distrugerea omului, a civilizaţie, din care face parte. Ne preocupăm, şi suntem atraşi de tot ce este non valoare. Am început să pierdem chiar şi frumuseţea sufletului, cu care am fost înzestraţi, de DUMNEZEU. Vai de noi.!! [ Nicu ]


51 - Când cineva, de oriunde, se manifestă în normalitatea umană, suntem atraşi ca de o minune, bizarerie, ceva ieşit din comun, de care ar trebui să ştie toată lumea, de parcă acela, ar fi vinovat. Aceasta este valoarea „noului“ om, al celui de azi. [ Nicu ] - V-aţi întrebat vreo dată, cum vă vin unele idei, aşa dintr-o dată ?!. Nu este întâmpător, şi nici că în acel moment strălucim de isteţime. Totul, se datoreză tuturor celor, care au trăit, au fost pe acest pământ, de-a lungul tuturor vremurilor. În toată existenţa lui, omul crează energie, cu gândul, cu vorba, şi cu fapta. Această energie rămâne ne alterată, şi poartă amprenta energetică a celui care a creat-o. Se manifestă ca o sferă, mai mare sau mai mică, şi de culori diferite în funcţie de ce fel de energie este. Aceste sfere, se află în jurul nostru. Ele conţin informaţi de orice fel. În momentul în care noi, vibrăm într-o anumită frecvenţă, şi pe lângă noi trece acea informaţie, şi mai cu seamă dacă avem nevoie de ea, acea sferă se va deschide, şi vom afla. În acest fel se manifestă Cartea Akaşa. [ Nicu ] - Nici o greşeală nu poate fi iertată decât dacă, cel ce a comis-o, va crea o armonie, cel puţin egală, cu dezarmonia pe care a creat-o. [ Nicu ] - Uneori, darurile ce le primim, sunt forme de a ne arăta nouă, cine suntem, valoarea noastră. [ Nicu ] -

O inteligenţă încătuşată, duce la nebunie. [ Nicu ]


52 -

Religia fără ştiinţă, este şchioapă, Ştiinţa fără religie, este oarbă. [ ALBERT ENSTEIN ]

- Tot ce se poate obţine din natură, şi cultivat în cadrul acesteia, este necesar şi benefic, tuturor celor care sunt din zona, ţara respectivă. Ce este în afara acesteia, sunt exotice, şi fac deliciul consumatorului doar pentru un moment, şi nu le sunt de nici un folos. Pentru cei care îşi schimbă domiciliul, aceştia au nevoie de un timp relativ de lung, este cazul fiecărui individ în parte, de a se acomoda, cu locul ales. Fiecare zonă de pe Pământ, are o anumită încărcătură şi vibraţie energetică specifică aceleia. Este matricea locului respectiv. Pentru cei care vor să se armonizeze, să revină la normalitatea lor, o pot face doar, cu ce provine din locul lor de baştină, de origine, din care provin. [ Nicu ] - Nimeni şi nimic nu este perfect, din tot ceeace omul cunoaşte. Totul este perfectibil în Univers, oricare ar fi el. Doar DUMNEZEUL CREATOR, aduce într-o anumită formă materia, substanţa, căreia îi dă un sens spre evoluţie. Numai DUMNEZEUL UNIVERSAL, poate da continuitate, viaţă, la ceeace a fost creat. Doar aici, şi aşa, se poate avea adevărata perfecţiune, existenţa veşnică. Se dă curs creaţiei umane, doar dacă este spre binele omului, şi dacă acesta are nevoie. [ Nicu ] -

Prevederea, este mama înţelepciuni. [ proverb popular ]

- Omul, sfinţeşte locul. [ proverb popular ]


53 - Cu cât sunt mai multe ritualuri, cu atât mai puţin adevăr spun. [ Nicu ] - Poţi se te hrăneşti doar cu aghiazmă, şi dacă postul nu este ţinut cu sufletul, cuget şi simţiri, atunci, acesta nu este decât o amăgire a omului. [ Nicu ] - Unii dintre noi, se ascund după o expresie ca: toţi greşim, aşa că nu este nici o problemă dacă vei greşi şi tu. Cât de puţin ceri de la tine, de la evoluţia ta.!! [ Nicu ] -

Cel care are multe citate, nu are opinie. [ Nicu ]

- „Cuvântul zideşte“, este o metaforă străveche. Conţine un mare adevăr. Prin cuvânt, ne manifestăm gândul. Creerul nostru, în anumite stări de emulaţie, crează bioenergi de diferite frecvenţe. Forma de vibraţie cea mai înaltă, este aceia de tip alfa. Vibraţia ei, aduce la normalitate, chiar şi celula dezarmonizată. Dacă bioenergia de tip alfa, noi o vom face să fie mai mare, mai puternică, cu atât vom putea să armonizăm, ce este în jurul nostru. În ajutor, şi pentru obţinerea acestor calităţi, sunt necesare concentrările asupra unui subiect, cu rugăciunile trăite, şi nu cele vorbite, sau cu mintea aiurea, făce-ţi-le în gând, etc. Să facem cât mai multe fapte bune, şi numai altruiste, căci doar aşa se vor cizela şi armoniza structurile noastre. Cu cât ne vom strădui să facem mai des şi mai intens, cu atât, vom fi mai aproape de ADEVĂR. Străduiţi-vă să nu rămâne-ţi în urmă, că nu vă fi bine. [ Nicu ]


54 - Cândva, undeva în Siberia, trăiau trei bătrâni, neştiutori de carte, într-un bordei pe jumătate îngropat în pământ. De-alungul vremii, pe la ei au venit cei care aveau nevoie de ajutor, şi plecau alinaţi de dorul, cu care veneau. Unele din aceste întâmplări, au ajuns şi la urechile Marelui Patriarh al Moscov-ei. Acesta, trimite o suită de preoţi, care să analizeze, şi să „cerceteze” cazul. Marele „sobor” de preoţi, ajunge cu surle şi trâmbiţe, la cei trei moşnegi. Îi descoase de ce fac, şi mai cu seamă, cum fac. Moşnegii, cu emoţie şi zmerenie, în faţa celor sosiţi, spun că se roagă, zicând: DOAMNE AJUTĂ ŞI PE ACESTA. Şi DUMNEZEU, le auzea ruga. Marii preoţi, le spun acestora că rugăciunile nu se fac aşa, ci altfel, şi le spun câteva rugăciuni, mai apropiate de cler. După o vreme, îi întreabă dacă au înţeles, şi învăţat. Bătrânii se uită unul la altul, şi cu modestie, spun că parcă au înţeles ceva. Cei sosiţi, dojenindu-i pe bătrâni, le spune ca pe viitor, aşa să facă, cum au fost învăţaţi, şi pleacă. Cei rămaşi, încearcă să-şi amintească ce li s-a spus, dar nu reuşeau. Considerând că ar fi bine să li se mai spună o dată, ei pleacă, după acei preoţi. Cineva din marea suită observă că după ei vine un nor, din ce în ce mai repede, şi acesta se apropia de ei „văzând cu ochi“. Speriaţi de eveniment, sau oprit şi aşteptat. Când norul s-a apropiat de ei, i-au văzut pe cei trei moşnegi. Au fost întreba-ţi de graba lor. Au spus că au uitat rugăciunile, primite, şi doresc să li se mai spună o dată. Mai marele dintre ei, uimit foarte, le spune ca şi pe viitor să se roage, aşa cum ştiu ei.[istorioară reală, aflată în pildele ortodoxism-lui] [Nicu]


55 - O exprimare verbală cu cât este mai corectă, mai literar posibil, arată valoarea celui care se manifestă, în faţa noastră, cine este, şi câte „parale“ face. [ Nicu ] - Diogene, unul din marii filozofii ai lumii antice, avea „domiciliul” într-un butoi, ce se afla pe malul mări. Într-o zi, pe când se afla într-o piaţă din Atena, vede în mijlocul drumului, o piatră destul de mare, şi care îngreuna trecerea, călătorilor. Se dă deoparte, şi aşteaptă să vadă când şi cine, va da bolovanul la o parte. Trece timpul, răbdarea lui scade. Aprinde o lumânare, şi începe să se învârtească în jurul pietrei. Cei care treceau, îl întrebau ce caută ziua-n amiaza mare, cu lumânarea aprinsă. Cu simplitate, le spune că el caută un OM. Miraţi, aceştia, plecau mai departe. El aşteaptă. La un moment dat, se apropie un tânăr,şi se opreşte lângă piatră. Se uită la ea, pentru a-şi da seama dacă puterile lui sunt suficiente, de a da piatra din drum. După reuşita acestuia, Diogene, strigă în gura mare, că acela este OM-ul pe care îl căuta. Morala: comportaţi-vă, şi fiţi OAMENII. [ Nicu ] - Pentru a putea înţelege gândul, vorba şi fapta cuiva, trebuie să fi deschis, să vibrezi în aceeaşi lungime de undă cu celălalt, să poţi să pătruzi în sufletul lui, dacă merită. [ Nicu ] - Omul când îşi deschide sufletul, nu poate privi o icoană. Sufletul ştie câtă Lumină este acolo, şi nu-şi poate aţinti privirea, lui de om. [ Nicu ] -

Un om, cu adevărat OM, nu îşi crează datorii. [ Nicu ]


56 - Doresc ca aceste rânduri, să fie citite cu multă atenţie, şi cu adâncă profunzime. Sunt gânduri filozofice, şi nu materiale.! Din principiu, tot ceeace creem, are valoare pentru noi,şi pentru cei din jurul nostru. Omul, atunci când greşeşte, sau păcătuieşte, crează dezarmonii de orice fel, sub orice formă, după puterile lui. Nimeni, din toti cei ce sunt în ARMONIE, nu pot, şi nu au voie de la LEGILE DIVINE, ca să absolve de responsabilitate, pe cel cei vinovaţi. Dezarmonia iertată, i-ar determina, pe aceştia să intre în vibraţii joase, şi să suporte ei înşişi, consecinţele. Care ar mai fi limita dintre RAI şi IAD.!? De altfel, cei vinovaţii, ar putea să greşească la nesfârşit, ştiind că ei, vor fi iertaţi. În această situaţie, vinovatul va mai învăţa ceva.!? Unde se va ajunge.?! ÎNALTA DIVINITATE, nu doreşte, şi nu ar face bine dacă, ar putea să ierte ceva, sau pe cineva. Aceasta, ajută doar pe cel ce cere. În situaţia în care cel vinovat, este agresor asupra cuiva, cel agresat mai poate cere să se facă dreptate?!, el cum poate fi despăgubit?!, şi cui să se plângă.!? Atunci INALTA DIVINITATE, de partea cui este.!? A celui care a respectat Legea DVINĂ, sau a celuilalt. Unde este locul ei.!? Singura iertare ce putem să o avem, este atunci când noi înşine cerem, şi dorim să fim iertaţi de cel, sau de cei faţă de care am greşit, imediat ce ne dăm seama de ce am făcut. Ceeace se propăvăduieşte, este doar dogmă în unele religii, şi se doreşte, ca omul să ţină capul plecat, pentru a fi uşor de manipulat. IISUS, a spus: - „Cunoaşte-ţI ADEVĂRUL, şi acestea, vă va face liberi”. (vezi pag. 159, alin 1) [ Nicu ]


57 – V-aţi întrebat vreo dată de rolul pe care îl are în dogmă IAD-ul, şI focul veşnic de acolo.!! IAD-ul, poate fi considerat locul de recluziune, pentru cei care la „apreciere, cântărire”, au fost acceptaţi și invitați să le fie „oaspete”. Focul veşnic, sau al gheniei, reprezintă creuzetul în care cei care au încălcat LEGILE DIVINE, le sunt arse, până la purificare sufletele, celor care nu pot ajunge în RAI, locul lor de origine. Arderea se manifestă doar asupra marilor dezarmoni create. După această „prelucrare”, spiritul este acceptat în ASTRAL, dar acesta se va manifesta, de pe o treaptă inferioară, celei pe care a avut-o iniţial. În RAI, nu pot fi primiţi decât cei care sunt energie pură. [Nicu] - DUMNEZEU, a fost îngăduitor, când ne-a izgonit din RAI. Din cele mai vechi timpuri, această civilizaţie, s-a remarcat doar prin distrugere, în tot şi în toate. Este o civilizaţie compromisă. Această „minunată şi deosebită civilizaţie”, trebuie băgată într-un creuzet şi arsă, fără excepţie, fără păreri de rău. Focul IAD-ului, este purificatorul, este locul de care ne temem, dar foarte mulţi vor avea parte de el. S-a ajuns prea departe în răutate, şi dezarmonie, nu mai este nici timp, şi nici sens, pentru întoarcere. Am distrus aproape tot, planeta, şi chiar pe noi înşine. Nici o formă de guvernare, nu a făcut totul, pentru om. DOAMNE, IISUS HRISTOS, SFINTE DUH, opreşte pe toţi cei care acţionează împotriva TA. Metaforic, în context, sens este posibilitatea prin care noi oameni, recunoaştem, direcţia bună de urmat, şi unică pentru a fi primiţi în evoluţie. [ Nicu ]


58 - Chiar dacă nu ne convine, chiar dacă ne opunem, în final, ne supunem în Voia TATĂLUI CERESC. [ Nicu ] - Momentul de cumpănă, scadenţa evoluţiei noastre din această etapă, a sosit. A început în jurul anului 1990, şi continuă. În tot ce priveşte creaţia de pe această planetă, ea este într-o degringoladă, manifestată prin boli umane, boli la animale, erori constructive de orice fel. Lipsuri în toate domeniile, multe nemulţumiri sub orice formă, sărăcie, chiar malnutriţie, îmbogăţiţi peste „noapte”, şi fără scrupule, bani irosiţi inutil, şi fără discernământ, cei ce au, vor mai mult. Milioane de oameni care nu mai pot să gândească la ziua de mâine, şi care mor cu miile într-o zi, din lipsă de asistenţă. O mulţime de dezarmonii, apar în „explozie”, în ultima vreme. Nou născuţi, cu multe malformaţi, copii abandonaţi. Achiziţionări cu efort de aparatură scumpă, şi care nu este pusă funcţiune, în locurile unde este mare nevoie de ea. Natura este într-o continuă stare de degradare, nu numai de către om, dar parcă se „răzbună” pe noi. Planeta însăşi parcă ne „pedepseşte“ pe noi. Cutremure, tzunami, furtuni, etc. Terorism, războaie, vânzări de armament oricui, şi de orice fel, fără a avea un control. A înşela, este la mare valoare. Accidente de orice fel, şi sub orice formă. Aleşi ai popoarelor, nu se mai interesează de acestea. Politica statelor, şi chiar acea planetară, este făcută după interese personale, şi de grup, organizaţiile internaţionale, nu se mai fac simţite, chiar dacă primesc fonduri de la aderenţi. Totul se desfăşoară ca într-un carusel, care nu mai are control. Întreaga omenire, este ca un stup de albine nebune. Acesta este începutul sfârşitului, pentru unii. [ Nicu ]


59 - Unii dintre noi, cu percepţi extra senzoriale mărite, percep starea actuală, ca fiind una de mare cumpănă. [ Nicu ] - Rugăciunile mele de mulţumire, întotdeauna vor fi puţine, din cauza neputinţei mele, de a-ŢI mulţumi, cum se cuvine; Rugăciunile de iertare, vor fi atâtea, pentru cât pot fi iertat; Rugăciunile de ajutor, vor fi atât de multe, după neputinţa mea cea mare, DOAMNE. [ Nicu ] - Atunci când dăruieşti, trebuie să o faci cu tot sufletul, cu toată fiinţa ta, într-un mod altruist. Să dăruieşti nu din obligaţie, în urma unui impuls, (vise, etc.), ci din iubire. Ceace vei dărui, să fie ce ţie îţi place, ce îţi doreşti tu. Şi în totdeauna, darul făcut, să fie făcut, în Numele TATĂLUI, al FIULUI şi al SFÂNTULUI DUH. Abia atunci, darul ce l-ai făcut, va fi primit la superlativ. [ Nicu ] - Dacă tu, şi sufletul tău, nu vibrează la suferinţele aproapelui tău, atunci, trăieşti degeaba. [ Nicu ] -

Moartea, nu se invită la o cafea.!! [ pr. Arsenie Papacioc ]

-

Tot ce crează omul cu suferinţă şi iubire, are valoare. [Nicu]

- O altă cale de a evolua, în această existenţă, este şi posibilitatea pe care o avem, de a putea privi în interiorul nostru, cât mai adânc, şi să ne străduim să înţelegem cauza, menirea, efectul, a ceace suntem. [ Nicu ]


60 - În lumea invizibilă din jurul planetei, sunt energii de mare valoare, unele subordonate SFÂNTULUI DUH al MORŢI şi care, au ca menire, întreruperea existenţei în Plan fizic, a celor care şi-au terminat programul impus, şi ca aceştia, suflet-spirit, să poată revini, în locul lor de origine, în ASTRAL. Finalizarea, se face în urma unei confirmări superioare. În cazul în care, acestuia i se prelungeşte existenţa, din diferite motive DIVINE, este lăsat în aşteptare, o perioadă (moarte clinică), şi se anulează sau nu, după caz, întreruperea, până la terminarea noului program, acceptat. Se întâmplă destul de rar, aceste situaţii. Totul este deosebit de bine organizat. Câte odată, apar unele erori la copii, cu vârsta între zero, şi un an. Cauzele, cu certitudine, nu se cunosc, dar sunt destul de multe speculaţii. [ Nicu ] - Mă rog BUNULUI IISUS HRISTOS,să mă accepte de a veni în urma SA, chiar dacă voi fi ultimul, cel de pe urmă. [ Nicu ] - Denaturarea adevărului în orice sens, sub orice formă s-ar face, rezultă o minciună. Pentru reechilibrare, nu există decât suferinţă. [ Nicu ] - Am ajuns să ştiu atât de multe, cam până la genuchiul broaştei, când se odihneşte. [ Nică a lui Ştefan a Petrei ] şi eu - Un principiu puternic, implementat în gând, vorbă şi faptă a ta, şi după care trebuie să te ghidezi în viaţă, este că tu faci banul, şi nu el pe tine. Să nu ai doi stăpâni. (?)


61 - Înpotriva voinţei, sau a interesului cuiva, nimeni şi nimic nu poate acţiona, sau/şi a crea ceva bun. [ Nicu ] - Singurul rol al ÎNALTEI DIVINITĂŢI, este de a ajuta, şi de a îndruma creaţia, în nevoia ei de a evolua. [ Nicu ] - Cel care îşi atribuie merite, acela, are doar meritul de a fi ... orgolios (fanfaron). [ Nicu ] - Spiritele în ASTRAL, nu pot avea stări emoţionale, ele sunt doar energii pure. [ Nicu ] - Pentru toţi poeţii, există multe cuvinte de laudă, pentru Eminescu, a rămas doar Lumină, fără cuvinte. [ Nicu ] - Conform teoriei lui Darwin, viaţa a apărut în apa oceanului planetar. Apa acestuia, este şi a fost aşa sărată, din totdeauna. În această situaţie a teoriei expuse, fiinţele terestre, nu ar avea nici o disfuncţie organică, dacă ar utiliza-o, pentru băut, uz. Dar situaţia, este tocmai opusă, folosindu-se în consum, doar apa „dulce”. Ce părere aveţi. !! [ Nicu ] - E greu ca omul să mănânce normal, spun unii, dar cine a reuşit să mănânce anormal.!!? Exprimarea.!! [ Nicu ] - Unele state, cu muzeele lor, se mândresc cu exponatele ce le au, din toate timpurile. Acestea sunt creaţia acelui neam.?! Ele sunt obţinute prin jaf şi cotropire. În mare parte, au fost furate. S-au făcut crime, până la atrocităţi. [ Nicu ]


62 - Prin evoluţie, se poate pricepe posibilitatea care ţi-a fost dată, sau o ai, de a privi şi înţelege, ce este dincolo de „normalitatea” celorlalţi. [ Nicu ] - Ce se înţelege prin forma de normalitate, a omenirii.!? Care oameni intră în forma de normalitate.!? [ Nicu ] - Fiecare dintre noi, primeşte în existenţa lui, ce merită după gând, vorbă, şi faptă, atât de la DIVINITATE, cât şi de la umanitate. Să nu ne mirăm de „încercările” noastre, la care suntem supuşi. [ Nicu ] -

Din chaos Doamne-am apărut Şi m-aş întoarce-n chaos ... Şi din repaos m-am născut, Mi-e sete de repaos. [ Luceafărul – M. Eminescu ] Haosul, este dezarmonie, este locul, spaţiu, timp, ce nu poate fi controlat, sau supus unor reguli clare. Este locul prefacerilor, al posibilităţi energiei, materiei, să poată lua o nouă formă, este creuzetul în care unele suflete care au creat dezarmonii, se întorc pentru a fi reformate, reconsiderate, de a se putea ca ele însele să se poată raporta la Armonie. Repaosul, se poate considera forma finită, desăvârşită, a energiei, materiei, este finalul, bucuria împliniri la care s-a ajuns, este sfârştul tuturor încercărilor, este bucuria de a ajunge în final, în Armonia mult căutată, dorită, de noi toţi, este odihna bine meritată, a celor ajunşi, este starea de atingere a perfecţiuni universale, de a ajunge la sublimul, mult visat, de fiecare dintre noi. [ Nicu ]


63 - Aprecierile corecte, şi cele care merită a fi luate în considerare, sunt cele care vin din partea celor avizaţi, şi care ei înșişi, se raportează, la ce se face referire. [ Nicu ] - Adevărata înţelepciune, este atunci când îţi recunoşti, propria ignoranţă. [ Socrate ] - Una din marile posibilităţi pe care le are omul în evoluţia lui, este că în timpul somnului, sufletul, se poate detaşa parţial de trup, şi contactează pe cei din Astral, de care este dependent, în evoluţia lui pământeană. (?) - Cu cât urci mai sus, pe scara evoluţiei tale, cu atât „drumul”, cel parcurgi, este mai greu, mai frustrant, din multe puncte de vedere. Simţi că nu mai faci parte dintre cei ai tăi. Cei din jurul tău, te înţeleg, mai mult sau puţin, iar altora nu le pasă. Singurul confesor, auditoriu, este cel căruia I te rogi, CEL care îţi conduce paşii. [ Nicu ] - Cu multă atenţie, şi cu mult discernământ, să vă alege-ţi cui vă rugaţi, şi cum vă rugaţi, celui căruia îi cere-ţi ajutorul, în călăuzirea voastră, în această lume, dimensiune. Cu cât altruismul vostru va fi la o cotă superlativă, cu atât mai mult, ve-ţi ajunge să fiţi mai desăvârşiţi. [ Nicu] - Dacă azi eşti „mult prea”, ieri ce-ai fost, mâine ce-ai să fi. Ce stă la baza, în ce eşti azi.!? Oare, aprecierile noastre sunt suficiente în a ridica omul, într-un plan dincolo de puterile noastre de înţelegere.!? [ Nicu ]


64 - Dacă, prin absurd aş putea mulţumi, ŢIE DOAMNE, în fiecare clipă a existenţei mele, tot mi s-ar părea că este prea puţin. [ Nicu ] - Dacă rugăciunile tale sunt ocazionale, atunci, degeaba le faci. Trebuiesc făcute cât mai multe într-o zi, şi noaptea, şi uneori, după puterile voastre, chiar dacă le veţi face şi în somn, şi tot nu sunt destule. Cu cât vor fi mai multe, cu atât voi, vă veţi raporta, alinia, vă veţi armoniza, cu DIVINITATEA, veţi evolua. [ Nicu ] - Străduiţi-vă să vă armonizaţi pe voi înşivă, prin gând, vorbă, şi faptă, cât mai mult, ca să puteţi vedea marea Armonie din jurul vostru, Esenţa, din care face-ţi parte, ea este totul în Univers. Să vă detaşaţi de formă, căci aceasta, vă va ţine pe loc, şi ea poate să fie oricum, în orice fel, sub orice aspect. Când a-ţi reuşit, veţi constata că a-ţi făcut un mare pas către înainte, spre evoluţia voastră, căci acesta este scopul venirii noastre, în această dimensiune, lume. [ Nicu ] - Dacă vibraţiile tale, şi a rugăciunilor ce le faci, sunt suficient de ridicate, atunci, ele vor ajunge acolo unde, şi către cine le-ai trimis. Ca răspuns că acestea au fost ascultate, şi că raportarea ta s-a făcut corect, vei primi o stare energetică deosebită, o trăire aparte, şi uşor de constatat, aproape insantaneu. Atunci comunici cu DIVINITATEA, în mod direct. [ Nicu ] -

Doar proşti visează la ce nu pot avea. [ proverb egiptean ]


65 - Atunci, când vă veţi uita în oglinda de pe perete, şi chiar şi în aceea din sufletul vostru, să puteţi fi în stare, să vedeţi şi altceva decât chipul vostru, şi să nu aveţi motiv să vă speriaţi, de ce veţi vedea. Dorinţa mea, este să vedeţi multă iubire, şi lumină. [ Nicu ] - Viaţa, este cel mai minunat DAR, cel poate primi un spirit. Este forma, prin care acesta se manifestă, în funcţie de dorinţele, aspiraţiile, de a pune în „scenă”, a ceeace simte, crede că are nevoie. Este libertatea totală a lui, şi culmea, la momentul acţiunilor sale, nu dă „socoteală” nimănui, moral. Este liber. Este ca un copil pe o pajişte cu flori. De el depinde cât de mult, de plăcută îşi va face această excursie. Cu câte „premii” se va întoarce acasă. Bucuraţi-vă de viaţă. [Nicu] - În toată existenţa voastră, să vă feriţi cu multă abnegaţie de cel mai perfid, de cel mai terifiant duşman al fiecăruia, de cel care poate cuprinde totul, ORGOLIU. Este, şi are posibilitatea, ca şi pe cei mai buni, mai frumoşi, să-i distrugă. Analizaţi-vă, şi nu permite-ţi să fiţi agresa-ţi, de nimic din ceeace cuprinde orgoliul, în nici un fel. [ Nicu ] - Nu este obligatoriu, ca cei care au bani, să aibe merite morale deosebite. (?) - Cinstea, nu poate şi nici nu trebuie a fi recompensată, în vre-un fel, ea trebuie apreciată cât mai bine. [ Nicu ] -

Dacă vrei să distrugi pe cineva, laudă-l. (?)


66 - Se întâmplă ca în Univers, nu toate civilizaţiile să ajungă la un apogeu fericit. De cele mai multe ori, acestea clachează, din cauze cosmice ori, a unei evoluţi tehnologice ieşite de sub control. Previziunea nu tocmai fericită, a evoluţiei civilizaţiei actuale este, că şi noi ne vom prăbuşi, vom intra într-un colaps de autodistrugere, prin reaua voinţă ce o avem faţă de noi înşine, şi care va distruge omul de azi. Parcă alergăm în întâmpinarea acestui dezastru, ne străduim cu inconştenţă, să vină mai repede, mai amplu, mai nimicitor. Nu vedem nimic, nu ne interesează nimic, doar scopul nostru propriu. Care.!? Este o lipsă, din ce în ce mai mare de interes a celor în drept. Sunt preocupaţi de interese personale, meschine, ei sunt cei care pot din punct de vedere ştiinţific, tehnologic, financiar, material, şi sub orice alt aspect sau formă, şi care ar trebui să contribuie nemijlocit la a ajuta civilizaţia, şi implicit planeta albastră, casa noastră a tuturor, până nu este prea târziu. Toţi vor să evolueze, în toate direcţiile, fără ai interesa, de felul în care se obţin acestea, dar n-au nici un fel de scrupule. Suntem într-un moment de mare degradare morală. Resursele de orice fel sunt atribuite fără sens, fără discernământ, doar cu dorinţa de a scăpa de ele. Parcă suntem conduşi la a ne distruge. Este o totală lipsă de organizare, de hotărâre în a determina, alegerea căii celei mai bune de urmat, în vederea salvări noastre. „Capetele luminate”, în loc să caute posibilităţi de a ajuta, pe cel care a ajuns să nu mai aibe nici o speranţă a zilei de mâine, își bat joc de toate și de toți. Unii mor prin inaniţie, şi ei sunt preocupati de cum să ajungă pe alte planete. Pe această planetă, în sec. XXI, sunt încă pete albe, de necunoaştere, a acesteia.!! [ Nicu ]


67 - Prin bagajele din viaţa noastră, mai avem şi o mare greutate, pe numele ei, PROSTIA !!, care ocupă un loc de „cinste”, în marele nostru orgoliu. [ Nicu ] - Tratamentul ocazional, nu trebuie urmat la ore fixe pentru că altfel, ar crea dependenţă fizică, el se practică pentru aducerea la normalitate a organismului, ce se află în dezechilibru. Doar tratamentul de întreţinere, are nevoie de un orar cât de cât fix, el determină organismul, să funcţionaze chiar în parametri de „avarie”. [ Nicu ] - Nu uitaţi că fiecare zi aşteaptă de la voi, să gândiţi, să vorbiţi, şi să face-ţi fapte cât mai bune. Doar aşa veţi avea zilele luminoase. [ Nicu ] - Cel care are multe citate, nu are opinii, şi nici înţelegere asupra a ceeace se discută. [ Nicu ] - Niciodată să nu strici,ceeace nu poţi,să faci mai bine. [ Nicu ] - Cel care nu are principii, nu are nici conduită, în viaţă. [ Nicu ] - Omul de calitate, nu va promite niciodată, fără a avea convingerea, că poate să-şi respecte cuvântul dat. [ Nicu ] - Un om, cu un spirit elevat, sau cel puţin, bine educat, nu va refuza în a acorda ajutorul cel poate oferi celui, care l-a solicitat. Cel care invocă „motive” de neputinţă, acesta, chiar că nu poate, şi că tocmai el are nevoie de ajutor. [ Nicu ]


68 - Cel care îşi iubeşte ţara, neamul, va avea întotdeauna o formă de exprimare, cât mai corectă, mai îngrijită, în raport cu forma literar-gramatical vorbită/scrisă, şi faţă de înţelegerea auditoriului, căruia i se adresează. [ Nicu ] - Omul, cu cât va critica mai mult, şi va fi mai nemulţumit de ceea ce vede la cei din jurul lui, cu atât în viaţa sa, nu va fi nimic remarcabil. Neputinţa sa, în toate cele, nu-i va permite să fie ce-şi doreşte. [ Nicu ] - Fiul rătăcitor, s-a întors la casa părintească, la rădăcinile sale, abia atunci când a înţeles fapta sa. Nu a venit sărind într-un picior de bucurie, ci, cu lecţia învăţată, şi nu se aştepta ca cei de acasă să îl accepte, să fie fericiţi că „loaza” lor s-a întors. În sufletul lui era regret, smerenie, pentru cei pe care i-a părăsit, cu atâta nepăsare. Asta au văzut cei de acasă, pe chipul său, şi l-au iertat şi s-au bucurat, că este iar alături de ei. [ Nicu ] - La unele popoare, felul de manifestare a consideraţiei unilaterale sau globale pentru omul de valoare, se arată cu precădere, atunci când acela a plecat dintre noi. Îl plângem, îl regretăm, spunem că a fost cel mai ... , îi aducem fel de fel de omagieri, dar când era lângă noi, era tratat cu multă nepăsare, chiar de cei mai apropiaţi lui. [ Nicu ] - Dacă în existenţa ta te-ai străduit, şi ai făcut totul, ca bagajul tău nedorit să-l lepezi, şi ţi-ai „ornat” sufletul, cu noi daruri de iubire, înseamnă, că n-ai trăit degeaba. [ Nicu ]


69 - Fiecare primeşte de la ÎNATA DIVINITATE,ce are nevoie, în funcţie de câtă credinţă are, în a se raporta cât mai mult, la vibraţia ACESTEIA. [ Nicu ] - Greşelile şi păcatele fiecăruia dintre noi, nu pot fi iertate. Dezarmoniile create, se aduc la normalitate, doar prin armonie, de cel puţin aceeaşi valoare cu anormalitatea creată. Rugăciunile, sunt o formă de armonizare a celor care le fac. Cei care se roagă pentru aducere în armonie a celor dezarmonizaţi, doar foarte puţin îi pot ajuta pe aceştia, dar foarte mult se ajută pe ei, că se pot alinia, ÎNALTELOR VIBRAŢII. Ei vor evolua mai mult şi mai bine. Nici DUMNEZEU şi nici o altă Divinitata nu poate ierta {aşa cum s-a stabilit}. Iertarea, trebuie să vină din noi, din ÎnDumnezeirea noastră, din ceeace noi suntem. [ Nicu ] - Una din cele mai importante stări ale viului ce se manifestă pe această planetă, sunt emoţiile, specifice doar aici. Este o calitate destul de rar întâlnită în Univers, şi de mare importanţă, în evoluţia sa. [ Nicu ] - Apără-mă DOAMNE de prieteni, că de duşmani, am eu grijă. [ proverb românesc ] - Filozofia, este forma elevată a celorlalte ştiinţe. Aceasta se apropie mai mult de esenţă, de adevăr. [ Nicu ] - Numai ADEVĂRUL SUPREM are o singură explicaţie, celelalte sunt ale fiecăruia dintre noi. [ Nicu ]


70 - Vă provoc la un exerciţiu mai profund de înţelegere, a evenimentelor ce s-au desfăşurat de la începutul secolului XX, şi până în zilele de azi. Pentru a înţelege tema în discuţie, lăsăm la o parte tot ce se referă la partea economică, de gândire, de evoluţie materială a statelor, care au fost implicate, în noua formă de guvernământ, a omenirii. Omul, este manifestarea spiritului, în forma materială, fizică. Înainte de a se renaşte, spiritul doreşte de a expermenta, de a pune în plan material, ceeace a învăţat în ASTRAL, şi a rezolva testele neonorate anterior. Pentru aceasta, se crează un program acceptat de DIVINITATE, şi de la care spiritul/suflet/om nu trebuie să se abată. Lumea noastră fizică,este condusă,şi organizată din ASTRAL, şi este posibilitatea ce se oferă energiei subtile, de a se manifesta şi înţelege şi altfel. O dată stabilite aceste criterii, continuăm. S-a dedus, ca pentru o evoluţie a spiritului mai rapidă, acesta să fie ajutat şi călăuzit în plan fizic, „ca un experiment”. Trebuie înţeles că în ASTRAL, şi în tot Universul subtil energetic, materia este o formă inferioară de evoluţie. Societate, socializare, socialism, este felul prin care se dorea evoluţia, coroborată cu interesele spiritului. Prima încercare de a se pune în practică, a fost în urma primului război mondial, când doar o mică parte, a participat. Abia după cel de al II-lea război mondial, condiţiile aveau să ia amploare, şi experimentul putea fi pus în valoare. Suflet-om, mai elevat şi cu orgolii mărite, s-a simţit discriminat că trebuia să ajute pe cei din urmă. Societatea în cauză a reuşit să se dezvolte, într-un „pas alert”, fără a avea o bază în evoluţie, şi suflet-om, s-a dezvoltat, a evoluat, pe un fundament pre-


71 - car, instabil, şi fără a putea să-şi ducă la îndeplinire, angajamentul făcut. Datorită multitudini de nemulţumiri ale suflet-om, în plan planetar, în anul1989, au avut loc acele transformări social-politice și economice. Suflet-om, s-a văzut debusolat de noua situaţie în care se afla, şi a căzut până la nivelul lui iniţial de evoluţie ca spirit. Aceasta fiind valabil pentru fiecare stat, ţară, neam, în parte. Întreaga civilizaţie planetară este nemulţumită de haosul în care se află, şi este ameţită, bulversată, în urma şocului primit, şi a decăderi acestuia. Acum, această civilizaţie, este foarte vulnerabilă şi poate fi uşor distrusă, „cucerită”, Trece printr-o situaţie cum nu a mai fost, dealungul evoluţiei ei, prin amploarea ce o are. Principiile, tehnologia, ştiinţa, întreaga cunoaştere, înglobată în această civilizaţie, nu o vor putea ajuta dacă, nu se va desmetici din „ameţeala” ei, şi să se reculeagă, pentru a hotărâ, drumul ce trebuie urmat. (continuare în pag 121) [ Nicu ] -

Nimeni nu poate să fie mai mult, decât ceeace este. [ Nicu ]

- Fiecare formă de manifestare a creaţiei, primeşte în fiecare zi un dar, ziua însăşi, este viaţa, iar alţi mai merituoşi, primesc iubire adevărată. [ Nicu ] - Recompensa cea mai bună pentru faptele bune primite, este iubirea, ca şi tu la rândul tău să faci cât mai multe fapte bune. [ Nicu ] - Asumarea responsabilităţi, este un semn de mare evoluţie sufletească. [ Nicu ]


72 - Evoluat este cel care aduce armonie sieşi şi celor din jurul său, şi nu cel care deţine multe informaţii, acela deţine doar un palmares. [ Nicu ] -

Inteligent te naşti, deştept devii. [ proverb românesc ]

- Orice formă de manifestare a viului în plan material, are nevoie de ajutor.Materia, este spaţiul limitat de evoluţie, de testări, şi care duce la neputinţă, este o„lume” greu de suportat. [ Nicu ] - Presa, ca factor informaţional de orice fel, vorbit, scris, sau vizual, are posibilitatea şi mai cu seamă obligaţia, de a dirigui sensul către evoluţie a culturi, a naţiei sale. Este începutul, forma prin care se face impunerea nivelului de culturalizare a maselor, determină valoarea ridicării stachetei de inteligenţă a poporului. Celelalte forme educaţionale superioare, aprofundează interesul către felul de cultură, spre care doreşte cel interesat să o facă. [ Nicu ] - Cultura, nu trebuie lăsată la bunul plac al protipendadei zilei, politicienilor, a „oamenilor de bine”, sau a oricui, ea este produsul a unui timp foarte îndelungat de evoluţie a unui popor, a unei naţii. Ea trebuie cultivată şi ridicată la nivele cât mai înalte, pentru binele omului. Abaterea de la această înţelegere, duce la o decădere greu de remediat. [ Nicu ] - Uneori, când câştigi, ieşi în pierdere, alteori, când pierzi, ai de câştigat. [ film Un alt început ]


73 - De câte motive crezi că ai avea nevoie pentru a face fapte bune?. Cât de mult crezi că vrei să le faci.!? [ Nicu ] - În nimicnicia noastră de oameni, ne atribuim fel de fel de drepturi, merite, mai mult sau mai puţin reale, de fel şi fel. Unii docţi, sau mai puţin, atribuie cu drept de „proprietate", faptul că Bunul IISUS, a venit în lumea asta, într-un anumit loc, pentru un anumit număr de oameni, şi fiind considerat ca o proprietate a cuiva, şi că doar ei sunt cei aleşi. Aleşi dintre cine?. Pentru ce.? Erau mai buni?, sau nu, !?... Că pentru ei s-a milostivit TATĂL CERESC, ca să-i ajute. Pentru şi prin ce s-au remarcat ei, în nevoia de a fi ajutaţi.?! Ce-au făcut cu mesagerul trimis.?! N-au fost în stare să-şi recunoască propria vinovăţie, nici până azi. În orgoliul lor exsacerbat, nu pot să înţeleagă că ÎNALTA DIVINITATE, nu are în vedere unicitatea.Tot ce primim de acolo, la asemenea dimensiuni, este pentru întreaga civilizaţie, pentru întreaga planetă, că cei de acolo nu fac părtinire. Nu consideră pe unii mai buni, mai frumoşi, etc. ca alţi. IISUS HRISTOS a venit pentru mine, pentru tine, pentru noi toţi, pentru toată planeta, a venit pentru a ne îndrepta pe noi, pentru a merita Iubirea DIVINĂ. Noi, ca indivizi, nu reprezentăm mai nimic. Valoarea noastră constă doar în totalitate, în ceeace noi toţi suntem ca evoluţie planetară. [ Nicu ] - În fiecare dintre noi, DUMNEZEU a înglobat o fărâmă de iubire. Datoria noastră este să o găsim şi să îi mărim valoarea, ca recompensă la ceeace suntem. [ Nicu ]


74 - La singura formă de plată a iubirii adevărate, se răspunde cu iubirea necondiţionată. Orice altă formă de recompensare, este un surogat. [ Nicu ] - Orgoliul nu ne arată cel mai bine calea ce trebuie urmată, şi de cele mai multe ori, este opusul drumului ce trebuie urmat. Este încercarea, este testul vieţi noastre. [ Nicu ] - Tot ceeace a fost conceput şi creat de DUMNEZEU, s-a făcut pentru a fi de ajutor omului, în evoluţia lui, şi nu pentru ca el acesta să distrugă. [ Nicu ] - Ferice de cei care au dăruit iubire necondiţionată, şi de cei care au primit-o, că mult s-au îmbogăţit. [ Nicu ] - Cu cât ÎNALTA DIVINITATE te dăruieşte mai mult, cu atât tu, te obligi mai mult în faţa EI. [ Nicu ] - Drumul cel mai scurt dintre două puncte, este linia, „frântă, curbă, închisă”, drumul cunoscut. (o glumă) [ Nicu ] - Nu vă întrebaţi ce face ţara pentru voi, întrebaţi-vă ce face-ţi voi pentru ea. [ J.F.Kenedy. ] -

Nu timpul crează omul, ci omul crează timpul. (?)

- Ferice de cel care prin străduinţă, evlavie, şi iubire a reuşit ca Marea Poartă, să-i fie deschisă permanent. [ Nicu ]


75 – Doresc să fac o precizare: - Spiritul este o energie pură, obţinută din Marele Univers, al energiei subtile şi de-a lungul a unui timp oarecare, miliarde de ani.! Acesta a evoluat prin toate trăirile şi experienţele pe care le-a avut în timp, şi în diferitele planuri ale materiei. Pentru a-şi îmbogăţi valoarea energetică, acesta va dori să participe la cât mai multe experienţe, în planul fizic. Cu cât un spirit este mai evoluat, cu atât el se va îndepărta de materie, care este o formă manifestată involuată şi care ajută în final, de a evolua spiritul. Trecerea spiritului, a energiei determinate în diferite manifestări, este numit suflet. Este cel care însufleţeşte noua formă, în noul plan. Totalitatea a ce este spirit-suflet-om, nu este şi nici nu va fi posibilă transferarea, nici parţială, şi nici în totalitate într-un alt trup, sau formă tehnologică oricât de avansată ar fi. Acesta este unic, şi nu poate fi manipulat de nimeni. Prin absurd, şi în cel mai fericit caz pentru experimentator, dacă s-ar realiza, ar fi o copie de foarte proastă calitate şi care nu ar fi decât în linii generale, ce a fost originalul. Clonele, sunt forme de viată, cu suflet înprumutat, şi care au o existenţă, de „legumă”, de scurtă durată, şi care nu pot avea iniţiativă, creativitate. Cyborg-ul, nu are spirit-suflet, el este doar o „maşinărie” sofisticată, de o înaltă tehnologie, cu o anumită programare. Conştiinţa, este egală cu forma evoluată a spiritului-suflet şi cu ce i se permite sufletului, să se manifeste în noul plan. Mai este numit EU-l interior, al omului. După unele considerente mai actualizate, spiritul nu îşi transferă în totalitate, întreaga sa valoare. Spiritul, este de origine DIVINĂ,necunoscută nouă acum. [Nicu]


76 – În momentul de faţă, nu avem nici menirea, şi nici calitatea de a crea din materie neînsufleţită, forme de viaţă animate, identice cu cele care sunt prin LEGEA firi. [ Nicu ] - Se consideră, că dacă preotul face o rugăciune asupra unui mormânt, sau ori unde, şi locul acela s-a sfinţit. Oare. !? Pentru o vreme, locul înmormântări unui trup uman, poartă amprenta celui care a fost depus. De la caz la caz, aceasta este mai „vie”, sau nu, din punct de vedere energetic, (fiindcă doar asta rămâne) dar numai în funcţie de cum a gândit, vorbit, şi făcut, în timpul vieţi, cel plecat. În ziua de azi, totul se sfinţeşte. Ridicarea la nivel de sfinţenie, este la îndemâna oricui, pentru orice. A ajuns să fie monden, să se „sfinţească” toate nimicurile fără valoare şi fără importanţă. Credinţa adevărată, a scăpat de sub control, şi a căpătat rol de breloc, de fantezie. Adevărata Sfinţire nu o face omul oarecare, şi nici chiar preot fiind. Pentru aşa ceva, este necesară o lungă pregătire, din toate punctele de vedere, umane şi spirituale. Acesta se poate considera ca fiind un Har (dar) Divin, pentru cel ales, aşa cum pentru importanţa şi seriozitatea spovedaniei, sunt preoţi aleşi. Credinţa nu trebuie etalată cu surle şi trâmbiţe, trebuie păstrată în sufletul nostru, ca forma cea mai de preţ, a înălţări noastre spirituale. [ Nicu ] - Plăcerea de a asculta muzică, este atunci când îţi „deschizi” urechile, şi nu când eşti nevoit, să le acoperi. [ Nicu ] -

Doar prostia şi Universul, nu are limite. [ Albert Enstein ]


77 - Ubi baenae, ubi patria. – unde este bine, acolo este patria. ( proverb latin ) - Cel care are pretenţii de la el, nu va începe o formă de exprimare, vorbit sau scris, cu o formă negativă. [ Nicu ] - Roagă-te pentru binecuvâtarea hranei tale, şi tu însuţi vei fi binecuvântat. [ Nicu ] - Fructifică fiecare clipă a existenţei tale, la modul superlativ, că odată ce timpul a trecut, nu-l vei mai putea recupera, niciodată. [ Nicu ] - Cultura este necesară a se efectua nu numai pe câmp, dar şi pe ogorul minţii noastre. [ Nicu ] - Când eşti într-un impas, să faci un pas înapoi, să te reculegi, şi după aceea ai să poţi merge mai departe. (?) - IQ-ul, nu reprezintă în totalitate, inteligenţa unui creier. Acesta este coordonat într-o oarecare măsură, de evoluţia spiritului renăscut. Pentru o evidenţiere mai corectă, se ia în considerare şi parametrul evolutiv al spiritului. [ Nicu ] - Nereuşitele rezolvării ale testelor noastre, nu trebuiesc căutate în traumele celor din jurul nostru deoarece, fiecare dintre noi, are încercările sale. [ Nicu ] - Mulţi aleargă după ADEVĂR, dar puţini sunt în adevăr. [Nicu]


78 - Tot ce există în Univers, nu sunt în acelaşi grad de evoluţie. Aceasta, este valabil şi pentru spirite. În ASTRAL, fiecare spirit are locul lui, în funcţie de gradul său de evoluţie. Regula generală, ce determină evoluţia spiritelor pe planeta pe care ele se manifestă, se va face până la evoluţia deplină. Spiritele involuate se vor manifesta în planul acelei planete, până la desăvârşirea lor. IISUS, a spus că: - „Ferice de cei săraci cu duhul, că a lor va fi Împărăţia”. Consider, că acesta este substratul la care se făcea referire. - În ASTRAL, spiritele nu se pot manifesta sub nici o formă, ele învaţă. Bucuria cea mare este atunci când în planul fizic, material, îşi pun în valoare voinţa lor, şi învăţăturile obţinute prin tot ce au acumulat. Viaţa se dă oricui care este pregătit şi când acesta doreşte, şi din acest motiv, viaţa este considerată, a fi un mare dar. [Nicu] - Sunt unii oameni mai evoluaţi care atunci când vor, sau este nevoie să cunoască unele informaţi, aceştia în urma unor meditaţi, sau prin ingurgitarea unor lichide, a inhalări de substanţe halucinogene, sau în timpul somnului, sufletul lor se deplasează locul necesar obţineri informaţiilor, chiar de la sursă. Alteori, sufletul obţine informaţiile necesare, din Akaşa, prin ASTRAL. [ Nicu ] - De cele mai multe ori, „ispita” acţionează asupra celor care în testele lor, au de rezolvat dezarmonii, create în vieţi anterioare. Sunt tentaţi, pentru a constata cât de bine şi-au însuşit „lecţia”, şi dacă sunt stabili pentru a continua. [ Nicu ]


79 – Locul pe care îl vom avea dincolo, ni-l construim din această viaţă. [ Nicu ] - Omul, în existenţa sa, manifestă deseori stări de dispreţ, indiferenţă, faţă de cel/cei de lângă el. În momentul în care nu mai este lângă aceştia, apare regretul, deznădejdea. Lipsă de iubire şi apreciere. [ Nicu ] -

Iubirea, se hrăneşte şi creşte, doar din iubire. [ Nicu ]

- Cu cât te lauzi mai mult cu credinţa ta, cu atât mai mult te îndepărtezi de ADEVĂR. [ Nicu ] - Ferice de cel care a început să-şi pună întrebări, pentru că acela, a intrat pe făgaşul desăvârşiri, a intrat într-o nouă evoluţie superioară lui. Răspunsurile vor veni şi ele, pe măsura evoluţiei noastre. [ Nicu ] - Nimeni, dar absolut nimeni, nu are dreptul şi nici posibilitatea de a schimba viitorul. Este interzis atât omului, cât şi oricărei divinităţi. Orice schimbare a trecutului sau chiar influenţarea prezentului, într-un fel oarecare ce ar duce la alterarea programului stabilit anterior, al spiritului. Acasta trebuie să urmeze necondiţionat „drumul” hotărât. [ Nicu ] - Bolile, sunt dezarmonii la nivelul fizicului sau psihicului. Cauza ce o generează, este nevoia noastră de a cunoaşte şi/sau de a rezola testele acceptate, şi de a reveni în Armonie, într-un plan superior. [ Nicu ]


80- Probabil că aveţi cunoştiinţă de piamida lui Keops, sau Kufu. Aceasta ar fi fost construită din ~ 2,5 milioane de blocuri de piatră, cu greutatea aproximativă a unuia, fiind cuprinsă între 500kg şi ~70.000kg. De menţionat faptul că, suprafeţele pietrelor, sunt deosebit de bine tăiate, fasonate, cu o înbinare perfectă, aşa cum sunt o parte din zidurile de la Machu Pichu. Unii egiptologi consideră că a fost ridicată pe la anul 2500 î.e.n., cu ajutorul a 20.000 de muncitori, în timp de 30-40 de ani, plenitudinea unei vieţi de adult a acelor vremuri. La timpul acela, în Egipt nu se cunoştea roata, sau folosirea animalelor la diferite munci şi nici măcar bronzul. Conceptul de roată, a fost adus de la hitiţi, după~anul1200 î.e.n. Sculele,(dălţile)pe care le-au folosit, erau din cupru, care este ne feros, uşor maleabil şi ductil, şi nu este uşor de obţinut. În urmă cu 50 de ani, se considera că piatra, a fost adusă din sudul Egiptului, pe plute ce navigau pe Nil, numai la revărsarea acestuia, de două ori pe an. Mai recent, s-a reevaluat prezumţia, şi extracţia pietrei s-a făcut dintr-un munte, ce se afla chiar lângă locul, unde s-a construit piramida. Se dislocă un munte, şi nu rămâne un alt „munte” de pietre nefolosite,?! Unde sunt. ?! le-a luat vântul.?! Ridicarea blocurilor de piatră, s-a făcut până la înălţimea de 147m., fără scripeţi, doar pe un plan înclinat, şi fără utilizarea animalelor de povară, uşor de făcut, nu. ?!! Efortul suplimentar fiind, ca pentru construcţia unei alte piramide. De precizat, după afirmaţiile directorului de la muzeul de istorie egiptean, că nu au participat sclavii ci,doar oamenii liberi,egiptenii, şi care au făcut acest efort de bună voie, atâta timp, o viaţă, de dragul faraonului, cel considerau zeu.?!!


81- Având în vedere faptul că populaţia ţări era doar 2-3 milioane de locuitori, şi că pe lângă cei care lucrau efectiv la ridicarea piramidei, erau încă cel puţin 10 sau 15 oamenii, la un muncitor. Aceştia erau cei care: adunau grânele, care pregăteau hrana, care aduceau apa, care aveau grijă de animale, care se ocupau de sănătatea întregi colectivităţi, care tăiau copacii şi îi pregăteau pentru a fi folosiţi ca role, care confecţionau sfori, odgoane, care tăiau piatra şi o fasonau, care transportau blocurile de piatră, care aduceau sculele în starea de folosinţă, care ţineau la respectarea planului de construcţie, şi enumerarea continuă spre amănunt, dar care nu este de neglijat. Adăugăm la tot acest efort logistic, demn de un stat cu mari resurse economice şi tehnice din zilele noastre, mutarea unui munte,şi nevoia stringentă a efectuări unei asemenea construcţi, de care să nu beneficieze nici chiar Keops. Ciudată iubire a faraonului-zeu, care-şi distruge poporul său, printr-o muncă, şi efort inutil. Cei care încă mai susţin, prezintă totul cu o aşa naivitate, de parcă doresc să se convingă pe ei înşişi. [ Nicu ] - Luând în considerare cele de mai sus, putem avansa ideea că, această construcţie s-a făcut în alte vremuri, cu alte metode, de alt cineva. Ştiim de la chimie şi fizică, că masa atomică şi coeziunea moleculară, este dată de numărul de electroni de pe nivelele energetice ale atomului. Acţionând asupra atomului, şi spărgând nivelele energetice pe care se rotesc electronii în jurul nucleului, atomul este lipsit de masă, deoarece electronii se vor deplasa haotic, în jurul nucleului, şi implicit în toată masa, pentru un anumit timp, şi acesta poate fi manipulată, fără nici un efort fizic. [Nicu]


82 - Viitorul începe de cum visezi ce-ţi doreşti, dar nu vei şti dacă acestea se vor realiza. [ Nicu ] - Orice formă şi dorinţă de a vindeca a unui terapeut, în forma alopat, homeopat, sau cu terapii alternative, trebuie să se facă, nu numai cu acordul bolnavului, dar şi cu dorinţa şi implicarea acestuia, şi în urmarea cu stricteţe, în unele cazuri, a celor sugerate. Sunt situaţii când, cu toată străduinţa depusă, rezultate favorabile, nu se arată. În aceste situaţi, bolnavul trebuie să recurgă la conştientizarea cât mai profundă şi a înţelege cauza, care a generat efectul, cu condiţia de a nu fi într-o stare terminală. Terapeutul, dacă este în măsură, poate ajuta bolnavul cu deschidere a, „harul” pe care îl are. [ Nicu ] - Câtă consideraţie îţi acorzi în limitele modestiei, în tot ceeace gândeşti, vorbeşti şi faci, cam tot atât, vei primi de la cei din jurul tău. [Nicu] - Nevoia de a scrie, nu reprezintă o stare euforică, o bucurie nestăvilită, este doar dorinţa de a dărui celor din jur, din prea plinul tău. [ Nicu ] - Plantele, pentru a se dezvolta, au nevoie de lumină, apă, şi substanţe nutritive, şi chiar CO2. Dacă cel puţin unul din aceste elemente nu se manifestă, atunci nu mai are loc producerea de fotosinteză. În lipsa luminii, planta stagnează, şi nu mai produce oxigen. Dacă o plantă, oricare ar fi ea, ar folosi oxigen, ar muri într-un timp foarte scurt, s-ar otrăvi. [ Nicu ]


83- Ştiu atât de puţin, încât, de la un educator, nu aş obţine notă de trecere dar, ceeace mă salvează, este străduinţa depusă dealungul timpului. [ Nicu ] - Dorinţa de comunicare, se manifestă prin gradul de inteligenţă. Cu cât este mai sclipitoare, cu atât mai mult doreşte noi contacte. [ Nicu ] - Căutaţi adevărul, în tot şi în toate, şi acesta vă face liberi. Nu acceptaţi orice explicaţie, a oricui, căuta-ţi în profunzime. Doar aşa veţi evolua, în spirit. [ Nicu- parafrază ] - Când vei trăi, şi vei simţi ca cei care şi-au dedicat viaţa neamului şi ţării, abia atunci vei conştientiza, şi vei face parte din acea ţară. [ Nicu ] - Fericirea, este atunci când poţi, şi vrei să dăruieşti din prea plinul pe care îl ai, celor din jurul tău. [ Nicu ] - Orice fiinţă din altă lume ce ne înconjoară, nu este atât de ticăloasă, aşa cum este omul. [ Nicu ] - Nimeni nu poate diminua meritele nimănui, nici chiar cel care le are. [ Nicu ] - Unii bătrâni, când pleacă din propria viaţă, duc cu ei un imens bagaj de informaţii, de care foarte puţini beneficiază. De mult ajutor ar fi pentru cei rămaşi în urmă, dacă acelor bătrâni, li s-ar arăta mai multă atenţie. [ Nicu ]


84 – Gândul este energie. Cuvântul este forma gândului. Atunci când ne rugăm, ceeace ajunge la CER nu este cuvântul ci, energia pe care noi am creat-o, prin gând şi cuvânt. Această energie poartă amprenta noastră unică şi reprezentativă, şi care ne diferenţiază, unii de alţii. [ Nicu ] - Dogma cu cât este mai profundă, mai bine întipărită în suflet, cu atât este mai uşor de condus, de manipulat, profanul. Pentru a ajunge la ADEVĂR, cugetul trebuie lăsat liber şi nu îngrădit cu diferite forme de constrâgere, chiar dacă i se dă o tentă cu înţeles divin. [ Nicu ] - Spirit, este la baza a ceeace suntem acum, suflet-om. Doar acesta este asemănător LUI DUMNEZEU, CELUI care ne-a creat în trup și care este efemer, şi poate lua diferite forme, în funcţie de nivelul energetic propriu și din care face parte planeta, şi spiritul respectiv. [ Nicu ] - Cu cât iubirea este mai profundă, mai intensă, cu atât mai mult accepţi micile dezarmonii ale celui iubit. [ Nicu ] - Bucură-te de ce ai azi, că mâine îţi vei dori ce ai, şi nu vei mai avea, şi vei regreta. [ Nicu ] - Manifestarea conştiinţei, reprezintă forma cea mai înaltă de evoluţie, spre care se îndreaptă sufletul. (?) - Îngerii LUI DUMNEZEU, nu au nevoie de recunoaştere a meritelor lor, ei sunt mulţumiţi că le pot face. [ Nicu ]


85 - Îndepărtarea de la tine a unui obiect, oricare ar fi el, pentru a rezolva unele probleme urgente, pecuniare, te va face mai sărac, decât ai fost înainte. [ bunicii ] - În această formă de existenţă în care suntem, totul este efemer, totul este perisabil, în afară de ce este venit dintr-o altă lume. Chiar planeta însăşi, este într-o continuă prefacere, schimbare. Această formă şi fel de viaţă, ne exemplifică nivelul nostru de evoluţie şi gradul, în care suntem. [ Nicu ] - Unii oameni, se străduiesc câţva ani pentru a acumula o cantitate cât mai mare de informaţi, şi se consideră a fi deosebiţi. Alţii, care s-au străduit mai multe vieţi anterioare, cred că sunt oameni obişnuiţi. Fiecare a înţeles cine este. [ Nicu ] - Cel care reuşeşte să îşi umple sertăraşele cu peste 50% din capacitatea lor, nu va mai fi interesat, atât de mult de acumulări materiale. Cel care a umplut sertăraşele cu ~ 75%, din testele efectuate, interesul material nu mai este prioritar. Cel care a ajuns la peste 80%, interesul este doar spiritual, se apropie de evoluţia finală. [vezi pag. 406 #2 Nicu ] -

PoţI fi foarte generos, atunci când nu ai nimic. [ Nicu ]

-

Amore, more, ore, re, probantum amicitiae. Cu iubire multă, se verifică prietenia. [ proverb latin ]

- Cel care nu îşi respectă cuvântul dat, nu merită încrederea celor din jur. [ Nicu ]


86 - Creierul uman, în timpul vieţii, se dezvoltă până la capacitatea maximă la femei, în jurul vârstei de 25-27 ani, şi la bărbaţi, 30-35 ani. Această dezvoltare, ajunge la ~ 100 mild. de neuroni, şi se află localizaţi pe partea superioară a creierului, în materia cenuşie. Dacă neuronii nu sunt utilizaţi, aceştia se auto distrug, în proporţi şi timp diferite, de la caz la caz. Creierul funcţionează ca şi un calculator, în sistem binar, şi doar pentru procesarea informaţiilor, obţinute prin studiu, prin deprinderi, etc., nu şi cele a imaginilor vizuale. Pentru reţinerea informaţiilor vizuale creerul foloseşte un alt procedeu, prin suprapunere a imagini noi, peste cea veche, reţinută anterior, tehnica şablonului. Neuronii, sunt celule cu rol, funcţie nervoasă, şi care au o prelungire mielinizată, numit axon. Informaţia se reţine, atunci când doi sau mai mulţi axoni, se unesc şi formează o sinapsă. Unirea axonilor, are loc cu ajutorul voinţei individului, şi a unuia sau mai mulţi atomi, dintr-o substanţă, sau a mai multor atomi din substanţe diferite. Prin sudarea axonilor, se obţine, pentru scurt timp, o explozie de lumină, şi căldură, proces ce se va repeta de fiecare dată, la reactivare.Această sinapsă nu mai funcţionează atunci când, este o întrerupere a axonilor în plan mecanic, sau lipsa atomilor, ce au generat sinapsa. Pentru „aducerea” la suprafaţă a informaţiei, este necesar şi suficient, ca atomii din substanţele ce au concurat la formarea sinapsei să se creeze din nou, este ca şi o cheie. Atunci când unul sau mai mulţi atomi lipsesc, se formează starea de amnezie temporară, creată din cauza anemiei. Prelungirea acestei stări, duce până la irecuperarea memoriei. Apropo de „maens sana, ... .”! [ n.n. Nicu ]


87 - Majoritatea oamenilor de pe această planetă, se roagă Divinităţii. Fiecare dintre noi, avem nevoie de ajutor, să putem rezolva unele probleme, create de noi în prezent sau în trecut, în fel şi chip, în cea mai mare măsură. În neputinţa noastră, pasăm problmele create de noi, tuturor Divinităţilor, ca şi cum le-am da lor „teme de cercetare”. Le punem la încercare, priceperea lor.!? Nu vi se pare hilară atitudinea noastră.?! Cine crează probleme, să şi le resolve singuri, după puterile fiecăruia. Să aibe responsabilitate pentru ceeace gândeşte, vorbeşte şi face, în existenţa lui. Ce ai făcut ca să meriţi Iubirea DIVINĂ, să primeşti ajutorul cerut.?! Tu cum L-ai ajutat pe DUMNEZEU.? Cum ai gândit, vorbit şi făcut, câtă iubire ai dăruit.? [ Nicu ] - Aerarum humanum est, persistarium, ... .! [ proverb latin ] A greşi, este omeneşte, dar a persista în grşeală, ... nu mai este de la DUMNEZEU. [ Nicu tr. liberă ] - Capul plecat, sabia nu-l taie. [ proverb popular ] Nu fi prea credul şi nu pune la încercare, căci după aceea, nu mai poţi face nimic, nu mai există posibilitatea nici să-ţi pară rău, ... este tardiv. Demnitatea de om şi valorile neamului tău, te obligă să ai verticalitate în faţa oricui, şi a oricărui pericol, şi să nu fi laş. Doar animalele ţin capul în jos, că aşa au fost create. Valoarea omului, constă şi prin felul temeinic argumentat, al adevărului conştientizat, susţinut, prin combativitatea opiniilor lui. Aşa vei arăta celor din jur, cine eşti cu adevărat, că provi din neamul cel mai drept şi mai bun, dintre traci, (Herodot). [ Nicu ]


88 - Niciodată capul nu trebuie lăsat prea jos, căci s-ar putea să nu-l mai poţi ridica din ţărână. [ Nicu, parafrază ] -

Să apleci capul atât, cât să nu te doară gâtul. [ Mariana ]

- Adevărul, înseamnă informaţie. Tot ce crează omul prin „puterile” lui, crează adevăr-uri mici, nesemnicative, ca o joacă de copii. Dacă privim cu atenţie în jurul nostru, există o imensă cantitate de informaţii, adevăr-uri deosebit de diferite şi de mari ca valoare, căci cu greu pot fi înţelese, create de Sfânta Natură. Care este provenienţa lor,?! evoluţia.?! Poţi să crezi.!! Priveşte în profunzimea lor, pentru a putea înţelege ceva. Dar pentru asta trebuie să îndepărtezi din gândire, orice formă de preconcepţie, „dogmă”, uneori, chiar ştiinţifică. Posibilitatea de a înţelege este în noi, în evoluţia noastă a fiecăruia în parte, şi a noastră, la modul general. [ Nicu ] - Cel care consideră că a făcut mai mult decât alţii, pentru cineva, acela, a făcut mult prea puţin. [ Nicu ] - La fiecare pas se iveşte şansa, posibilitatea, de a face o faptă bună, dar trebuie ca noi să vrem să o facem. [ Nicu ] - Să te străduieşti să poţi să înţelegi pe cel de lângă tine, în tot ceeace este el, şi atunci tu vei fi cu totul altfel. [ Nicu ] -

Orgoliul, cu cât este mai mare, cu atât sufletul este mai mic. [ Nicu ]


89 –

Omul inteligent, îşi recunoaşte greşeala, pe când cel orgolios o accentuează. [ Nicu ]

- Dacă îţi doreşti să ai un corp atletic, şi o minte pe măsură, îţi sugerez: - renunţă la viaţa stresantă cotidiană, dar nu de la o activitate care să–ţi facă plăcere şi să antreneze forma creativă, a creierului; - să ai trei mese principale la ore fixe, şi două secundare, dimineaţa şi după amiaza; - fiecare masă consumată să fie formată cantitativ din ¾ fructe, legume, zarzavat, şi diferenţa ce vrei; - după amiză, o oră de relaxsare; - seara câteva ore de amuzament; Asta dacă ... , îţi doreşti o viaţă armonioasă. E greu.?! [ Nicu ] - Să ai sănătate.! Este o dorinţă exprimată ca o urare. Dar ce este sănătatea.?! Este o stare de armonie, ca şi starea de saţietate, de sete, etc., până la nivel de celulă. Sănătos poţi să fi la 20 de ani, sau la 90 de ani, totul depinde de programul personal, (vezi mai în urmă). În funcţie de cât de desfăşurat este programul, organismul îşi arată vârsta, uzura la care a ajuns omul acela, şi în urma felului de evoluţie avute. Omul inteligent, priveşte chipul interlocutorului, la care va obseva gestica, felul de exprimare al acestuia, şi va înţelege cu cine stă de vorbă. Vârsta biologică, nu are prea mare relevanţă. Longevitatea omului, nu depinde de el însuşi, el este într-o legătură strânsă cu Astral-lul, de unde este condus, (într-o oarecare măsură) în aplicarea programului hotărât. [ Nicu ]


90 – Rai-ul, se află acolo unde a fost imaginat, de fiecare. Iad-ul, se află pe Pământ, aşa cum spun unii, în lumea noastră, creat de noi, prin fiecare zi. Este valoarea pe care fiecare dintre noi o arată prin manifestare, în evoluţia sa, atât a inteligenţii, cât şi a celei spirituale. Existenţa noastră umană, în viaţa pe care am primit-o, este necesară, pentru ca omul să poată evolua pe o treaptă superioară, în ASTRAL . Scopul vieţi primite, este că trebuie să aducem în armonie, cel puţin egal, dacă nu mai mult, ceeace am greşit în acest plan, în această lume. Aducerea în armonie, nu se poate face decât în dimensiunea, planul, în care ai greşit, prin dezarmonie. Viaţa pentru unii, este o mare încercare. Când vei înţelege, ce bine îţi va fi.!! [ Nicu ] - Prin existenţa umană, spiritul este supus unei constrângeri prin neputinţă, a voinţei sale. Este adus într-o formă de claustrare, atât de mult, încât, el se va determina de a reveni în Armonia din care a făcut parte. Aceasta, îi va da posibilitatea de a evolua, pe o treaptă superioară în ASTRAL. Renaşterea în această „lume”, nu este întâmplătoare, este o forma de recluziune, de suferinţă a spiritului rebel, pentru ca acesta să înţeleagă, şi să fie adus în normalitate. Nemulţumirea noastră, a manifestări noastre crează Iad-ul. [ Nicu ] - Întotdeauna, minciuna se plictiseşte să fie singură, şi atunci, îşi cheamă în ajutor alte minciuni, mai mici, mai mari, după nevoi. În felul acesta, panta de cădere, este asigurată. Feriţivă.!! Minciuna îşi face loc în multe feluri. [ Nicu ]


91 – Apa de izvor, apa nativă, din interiorul planetei, este structurată, după locul în care ea a fost recoltată. În funcţie de locul obţineri probei, apa îngheaţă sub diferite forme geometrice, arhitecturale. Forma pe care o prezintă apa, este valoarea inteligenţei pe care o are apa ca probă, din locul geologic, sau teritorial extras. Având în vedere cele de mai sus, menţionez că, apa existentă în diferite forme de manifestare a materiei, structurarea acesteia, este total diferită, în funcţie de nivelul evolutiv a materiei. Apa, îşi însuşeşte valoarea energtică, şi arhitecturală, după loc și caz. [ Nicu ] - Doar cei ce trăiesc în armonie, clipă de clipă, pot aduce Armonie, la tot ce este în jurul lor. Toţi cei care se pot bucura de armonia acestora, o pot păstra, doar dacă şi ei, la rândul lor, dezvoltă acea armonie, şi devine ţelul vieţi lor. [ Nicu ] - Factorul de inteligenţă, I.Q., va fi pe deplin edificator, doar atunci când vor fi luate în considerare, şi următoarele caracteristici: factorul de Spiritualitate, nivelul factorului de Spiritualitate, şi nivelui de evoluţie al planetei, de unde provine subiectul.[Nicu] - Când cel pălmuit întoarce şi celălalt obraz, crează premizele ca cel care a greşit, să greşescă mai mult. Îl ispitește. Atunci, cine este mai vinovat.?! Până când agresorul îşi va da seama (sau nu), de fapta sa, va trece multă vreme. Probabil că acesta a reacționat așa din diferite motive anterioare situației nou create. În această situaţie se mai poate pune în discuţie, îngăduinţa.?! [ Nicu ]


92 - Unul din mesajele, pildele lăsate de Bunul IISUS, este: „ferice de cei săraci cu duhul, că a lor va fi ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR”. Se face referire la dimensiunea, la care se raportează omul. Să ţinem cont că IISUS, nu putea jigni în nici un fel, şi sub nici o formă, pe nimeni. Dorea să explice evoluţia spiritului omului. Semnificaţia, este că aceşti săraci cu duhul, sunt cei puţin evoluaţi în planul, dimensiunea respectivă, în care se află. Se înţelege că ei se vor renaşte de mai multe ori, până când aceştia se vor ridica, vor evolua. [ Nicu ] - Cu fiecare zi ce trece, omului îi va fi din ce în ce mai greu să aducă la normalitate, în armonie, tot ceace el a distrus, cu toate raciile din orgoliul lui nemăsurat. Nu mai este mult şi se va distruge pe el însuşi.! [ Nicu ]

- Omul, prin rugăciunile profunde de mulţumire pe care le face Înaltelor Divinităţi, se transfigurează pe el însuşi, şi se apropie mai mult de Divinitate, va fi în armonie cu EA. Rugăciunile de iertare aduse Divinităţi, este conştientizarea noastră, pentru tot ceeace noi am făcut în dezarmonie prin gând, vorbă, şi făptă, de-a lungul existenţei noastre, şi este nevoia impetuoasă pe care o avem, de a intra în Armonie, cu tot ce suntem, şi tot ce ne înconjoară. Atunci când „puterile” noastre nu ne mai pot fi de folos în totalitate, cerem ajutorul celor mai mari în Armonie, pentru ca noi, să venim în, şi la normalitate. [ Nicu ] -

Răutatea, este forma extinsă a prostiei. [ Nicu ]


93 - Pentru a aduce o precizare faţă de cele relatate mai sus, menţionez că doar greşelile şi păcatele care nu aduc atingere sub nici o formă altcuiva, decât celui care le-a săvârşit şi sub recunoaşterea acesteia, şi se determină înţelegerea efectului faptei în sine, dezarmoniile pot fi diminuate sau iertate dar, nu şterse din istoricul acelei fiinţe. [ Nicu ] - Pentru a înţelege multitudinea şi adevărata valoare a informaţiilor din jurul tău, debarasează-te de câte ori simţi nevoia, de tot ce este grosier şi preconceput în tine, şi acumulat până atunci. Fii deschis la tot ce este în jurul tău. După aceea, trebuie să te armonizezi pe tine însuţi, prin tot ceeace eşti, gând, vorbă şi faptă, şi să ajungi la valoarea cea mai ridicată, de care eşti capabil, în acel moment. Şi ca apoi să-ţi doreşti a înţelege armonia, şi pe cei din jurul tău. Doar în felul acesta tu, te vei curăţa de balastul informaţional de care nu mai ai nevoie, şi vei intra în Adevărul din care provin toate informaţiile care ne înconjoară. Din acest Adevăr, facem parte integrantă cu toţii. [ Nicu ] - Considerând că omul este un generator de energie, şi valoarea energetică a acestuia fluctuiază în intensitate odată cu gândul, vorba, fapta sa, şi mai cu seamă atunci când face rugăciuni, ş.a.m.d. . Este mai bine ca el, să spună rugăciunea cu voce, şi nu în gând, deoarece, energia creată prin glas este mai mare, mai puternică. Ochii, în acele momente, sunt ca două proiectoare, ce emit energia creată, şi trebuesc ţinuţi închişi, căci în loc să o păstreze pentru ce a fost creată, ea se va pierde, inutil. [ Nicu ]


94 - Remarcă proprie: Oare există pedeapsă născocită de om şi pe care să o primească cei care au distrus un neam, o ţară un popor.?! Cei care s-au perindat în ultimul timp, la conducerea acestei ţări, sau manifestat, ca duşmanii cei mai înverşunaţi ai locului şi al „sânul” poporului, din care ei provin. Şi Iad-ul se ruşinează de faptele lor, şi nu-i pot accepta acolo că i-ar face de râs, pentru ceace ei au făcut. Se mai poate dori clemenţă pentru aceştia.?! Atitudinea lor laşă, îi determină să nu se poată nici, pedepsi. Judecata pentru ei, deocamdată este să-şi „macine” şi să-şi „guste” pedeapsa ce o merită fiecare, pe îndelete, în extazul valori lor de epigoni desăvârşiţi. Au trădat pe bunicii, părinţii şi chiar pe proprii lor copii. Au distrus vieţile, idealurile şi valorile acestui neam, au îndepărtat de ţara „mumă”, milioane de oameni, copii ai acestei Ţări. Se întrec cum să distrugă Ţara, în fel şi chip, în modul şi felul cel mai artizan cu putinţă. Nici duşmanii străini, şi cei mai răi ai acestei ţări, nu s-ar fi comportat aşa de mizerabil. Îmi este ruşine că trăiesc aceste vremuri, alături de ei. Mă simt jignit profund în sufletul meu de Român. La timpul şi momentul de plenitudine al vieţi mele, am dăruit tot ce a fost mai bun, şi am fost drept în faţa tuturor. Aşa am rămas, şi mă consider, a fi unul dintre descendenţii tracilor, apreciaţi a fi cei mai buni dintre neamurile lor, dar, acum, ... pot doar să, ... . Regret.!! Conducătorii de dinainte ai acestei Ţări, ar trebui consideraţi ca nişte sfinţi, cărora, le este ruşine de ceeace noi suntem azi, de cum acţionăm noi, prin gând, vorbă şi faptă. - “Unde eşti Tu Ţepeş, Doamne, …” . [ Nicu ]


95 - Fericirea. V-aţi întrebat vreodată ce este?!, prin ce, şi cum se manifestă ea.?! În urma observaţiilor şi constatărilor noastre ca oameni, făcute în timp, am ajuns la concluzia că fericirea, este starea de armonie interioară, şi emanată în jurul omului care, a creat-o. Ea se obţine în timp, după „puterile”, şi străduinţa celui care prin gând, vorbă şi faptă, îşi crează, şi conduce viaţa, într-un deplin echilibru al său, şi cu cel din jurul său. Când va atige acastă stare, valorile evoluţiei lui, se vor mări, şi pe chipul său, apare un zâmbet de înţelegere, a stări de armonie în care se va afla permanent. „Ferice de cei săraci, cu duhul că a lor va fi Împărăţia Cerurilor.” [ Nicu ] - „Munca înobileză omul”. Un dicton cu multă profunzime. Omul, pentru a efectua o activitate, şi mai cu seamă importantă, depune un efort deosebit, (uneori !!) aducând în creativitatea sa, toată forţa intelectuală de care dispune, în acel moment. Neuronii şi sinapsele sale, se i-au la întrecere, de cum să facă cât mai bine, acea acţiune. Toate acestea, duc la o evoluţie mărită a omului. [ Nicu ] - Crede şi nu cerceta. Un îndemn pentru toţi cei care nu au ajuns la un nivel de percepţie al Adevărului, în plenitudinea sa. Orice interpretare greşită, poate aduce mari deservici celui în cauză, ducând-ul pe acesta pe o cale contrară nevoilor sale de evoluţie. [ Nicu ] -

Pentru orice obiect, există întotdeauna un cumpărător. [ Nicu ]


96 – Spiritul, este o formă energetică de înaltă subtilitate, care se manifestă aşa, doar în ASTRAL. Această energie, este mai mare, sau mai mică, în funcţie de nivelul evoluţiei sale, în care se află în Astral, Se manifestă sub forma unui „abur”, mai mult sau mai puţin condensat. Doar cele mai evoluate, au contur, şi sunt mai mari. Astralul, este dimensiunea în care ele se află, se manifestă, şi este locul cel mai apropiat de forma iniţială, de originea din care noi am fost creaţi, provenim ca energie. În ASTRAL, nu se manifestă doar unele energii, cu potenţă umană, acolo sunt tot ce este Creaţie, din această lume fizică. Este o altă dimensiune doar energetică, identică cu aceasta, ca şi o imagine reflectată într-o oglindă. Atunci când aceştia doresc să se manifeste în dimensiunea materială, ele se vor concretiza doar, într-o formă materială, potrivită cu evoluţia sa. În funcţie de evoluţia lor, din nivelul Astral, ele vor avea corpul fizic, materia, forma fizică, în care ele se vor renaşte. Un corp mare, nu înseamnă un spirit mare, şi invers, un corp mic, nu înseamnă un spirit mic. Este doar o obţiune. Spiritul într-o nouă renaştere, i-a o formă ectoplasmatică, şi ea va determina, noua Creaţie, suflet ... şi ce este. Această formă de manifestare, consider că este valabilă, fără a face extrapolări nefondate, a fi doar pentru evoluţia noastră terestră. Fiecare formă de evoluţie, de pe alte planete au particularităţile lor, în funcţie de gradul evolutiv al planetei, şi implicit, al acelei forme de „civilizaţie”. Nimic din tot ce este în Univers, nu este lăsat la voia întâmplări, căci atunci ar fi haos. Totul este într-o continuă transformare, spre desăvârşirea acelei energi incipiente. [ Nicu ]


97 - Teoria care a fost emisă ca explicaţie în formarea Universului nostru, este după părerea mea nefondată, fiindcă nu răspunde la multe puncte logice, și diferite teorii. Consider că forma care poate să răspundă, este teoria branelor. Aşa cum se consideră, că Universul nostru nu este singur în delimitarea lui, şi ca el sunt multe altele, (multi vers). În fiecare dintre acestea, există o formă de manifestare a materiei. Noi cunoştem destul de puţin despre acest subiect. Găurile negre, ar putea avea ca funcţie, transferarea materiei dintr-un Univers în altul. Mă determină să cred aşa, că antimateria, nu putea să se creeze odată cu Bing Bang-ul, deoarece aceasta, s-ar fi anihilat încă de la început, iar după aceea, aceasta nu se formează, transformă, sau crează, ... din ce.?! Este explicaţia care poate atinge cele mai multe puncte. Transferul de materie se face în mod continuu aşa şi fără a fi existat, un început ... , cândva. [ Nicu ] - IISUS, a spus că: - „Atunci când se va vorbi în Numele MEU, EU voi fi printre ei.“ Prin aceasta, trebuie înţeles că întotdeauna cuvântul crează, zideşte, deci atenţie la exprimare. !! [ Nicu ] - Doar iubirea, necondiţionată, altruistă, este aceea care ne poate curăţa de toate neputinţele noastre, de tot lestul nostru, doar ea ne va apropia de IISUS. [ Nicu ] -

Orgoliul, cu cât este mai mare, şi prostia este pe măsură. [ Nicu ]

- Ce dăruieşti uneori şi fără voie, aceia primeşti. [ Nicu ]


98 - Cei stigmatizaţi, sunt oameni foarte religioşi, sau purtă-

tori ai unui mesaj Divin. Aceştia sunt afectaţi de o durere spirituală intensă, în interiorul lor, care îi afectează în plan fizic și cu cât aceştia se apropie de DUMNEZEU. Mesagerul crede. Mesagerul are credinţă Iisus a fost Crucificat prin încheieturile de la mâini, dar Biserica L-a ilustrat Crucificat prin palme, ... „o imitaţie” de adevăr. Următoarele cuvinte, sunt ale LUI IISUS, către Discipoli Săi, la Cina cea de Taină. Este mesajul Său către ei, şi cum aceştia să ducă mai departe „Biserica” LUI, după ce El, va fi „murit”. Adevărata „Biserică” a Lui IISUS, este cu mult mai mult.

“Împărăţia LUI DUMNEZEU, este înăuntrul tău, şi peste tot în jurul tău. Despică o bucată de lemn şi acolo SUNT EU, ridică o piatră şi Mă vei găsi pe MINE.” “Cel ce descoperă înţelesul acestor spuse nu va simţi gustul morţii”. Acela, se va ridica peste valoarea lui de om. Prin IISUS HRISTOS am fost salvţi o dată, şi ne-a învăţat să nu ne temem de nici un rău. Căci IISUS e în noi, împreună cu Sfântul Duh, pentru totdeauna. Între om şi DUMNEZEU, nu trebuie să fie intermediari. Biserica de azi, este o instituţie, manifestată prin dogme, lemn şi piatră, ceeace denotă îdepărtarea ei de ADEVĂR. În 1945, un pergament a fost descoperit la Nag Hamadi,


99 - conţinând: Spusele secrete ale LUI IISUS HRISTOS, Însuşi. Pergamentul, este Evanghelia după Toma, cum a fost considerat de cărturari, ca fiind cea mai fidelă înregistrare a cuvintelor LUI IISUS, cel adevărat. Vaticanul şi Biserica Ortodoxă, refuză să recunoască această Evangelie, şi a declarat-o, ca fiind o ... erezie. (?) - Raiul, este în similitudine egal cu ASTRAL-lul. Motivul pentru care Adam şi Eva au fost izgoniţi din Rai, este acela că au mâncat din forma „materială", din pomul cunoașterii, și aceștia au decăzut spiritual. „Supărarea" LUI DUMNEZEU, a fost faptul că aceștia nu mai puteau ca ei să rămână acolo, că nu s-a ţinut cont de spusele LUI, de faptul că aceştia se hrăneau acolo cu o forma energetică pură. Când au mâncat din forma „materială”, din pomul cunoaşterii, aceştia au decăzut spiritual. Pentru noua formă existenţială a lor, DUMNEZEU le-a spus că pentru viitor, hrana lor să fie doar aceea care le-o va da pământul lucrat cu sudoarea frunţi lor, şi nu altfel, că mare rău va fi pentru ei de nu vor face aşa. Cât de mult au respectat oamenii îndemnul, se vede. [ Nicu ] -

Fii recunoscător celui care te-a dojenit, căci astfel ţi-ai sporit înţelepciunea. (?)

-

Ceeace faci în acest moment, este viitorul tău. (?)

-

Stâlpul uşi, nu este niciodată afectat de carii. (?)


100 -

DUMNEZEU, a zis omului, că hrana lui, să-i fie dată de rodul pământului, şi nu altfel. [ Nicu ]

-

Furia creşte qi-ul, bucuria calmează qi-ul, supărarea risipeşte qi-ul, teama scade qi-ul. (?)

-

Apa care curge, nu este niciodată stătută. (?)

-

Adevăratul mister al lumi este vizibilul, nu invizibilul. (?)

-

Stropul de imperfecţiune, potentează misterul frumuseţi. (?)

-

Fii recunoscător celui care te-a vătămt, căci ţi-a oţelit voinţa. (?)

-

Viaţa, nu trebuie judecată, căci nu vei mai avea timp să o trăieşti. (?)

-

Suferinţa sufletescă şi tristeţea, consumă energia. (?)

-

Planta care înfloreşte, îşi arată iubirea şi recunoştiinţa, pentru cei care o admiră, şi o îngrijesc. [ Nicu ]

- Cu credința sau istoria unui popor, nu se face turism. Ele nu sunt de vânzare nici ca imagine comercială. Fac parte din forma pură, a unui neam. [ Nicu ]


101 -

Cine crede-n zbor, este stăpân peste zare. (?)

-

Învăţat, e omul care nu termină niciodată de învăţat. (?)

-

Prin a dărui, omul se desăvârşeşte pe el însuşi. [ Nicu ]

-

Bătrânul tace: iubirea şi jocul meu, e înţelepciunea. (?)

-

Limba, este întotdeauna, marele poem al unui popor. (?)

-

Cu penele altuia te poţi împodobi, dar nu poţi zbura. (?)

- Prin recomandarea pe care noi o facem celor din jurul nostru, este tocmai, ceeace noi înşine avem nevoie. [ Nicu ] -

-

Cel care se vaită mai mult, şi este nemulţumit, acela are multe păcate.

[ Nicu ]

Dacă prostia ar durea, mulţi oameni ar muri în chinuri. (?)

- Inteligenţa nu are nevoie de diplomă, ea se constată. [Nicu] -

Valoarea unui om, constă şi în respectarea cuvântului dat. [ Nicu ]

-

O taempora, o moraes. Ce timpuri, ce moravuri – [ proerb latin ]


102 - Fiecare dintre noi, este propriul său administrator, al vieţi sale. Nimeni nu poate, nu are dreptul de a interveni, de a coordona viaţa altcuiva în nici un fel, sub nici o formă. Suntem singuri noştri stăpâni, ai propriei noastre existenţe. Prin gând, vorbă, şi faptă, ne construim propriul nostru viitor şi suntem proprii responsabili. Nimeni nu poate să ne facă nici bine, nici rău, dacă noi nu vrem. În totul şi în toate, este liberul nostru arbitru. Se manifestă auto determinarea fiecăruia dintre noi. Singurul aspect care poate influenţa eventual existenţa noastră, într-o oarecare măsură, constă în propriul program de evoluţie, pe care l-am conceput înaite de naştere, în viaţa dăruită. Lamentarea noastră în fel şi chip, arată valoarea pe care noi o avem, ca evoluţie. [ Nicu ] - Se consideră că planeta Terra, ar avea o existenţă de ~ 4,5 - 4,6 miliarde se ani. Aproximativ un million de ani, ar fi fost necesar, ca planeta să poată primi, accepta viaţa. Planeta, la început, nu putea susţine viaţa în evoluţie într-un grad mai ridicat. Pe măsură în care cei ce trăiesc pe o planetă, o vor determina ca şi aceasta să evoluieze. Menţionez că prima etapă de dezvoltare a vieţii pe planeta noastră, a fost ~ 300.000 de ani. C/f. teoriei lui Darwin, evoluţia vieţii s-a desfăşurat pe această planetă, de la primate incipiente, şi până la homo sapiens-sapiens, în timp de ~ 600.000 de mii de ani. Având în vedere această explicaţie, concluzionăm că, pe această planetă, au evoluat cam cinci sau şase civilizaţi. Se pare că unele, mai sunt şi acum încă. [ vezi pag 28, Nicu ]


103 -

Uneori, DUMNEZEU, pune în gura nebunului, vorbe de adâncă subtilitate. [ popor ]

Hrana necesară fiecăruia dintre noi, este în funcţie de gradul de evoluţie al nostru. [ Nicu ]

- Înalta Divinitate nu risipeşte Iubirea Sa, asupra celor care nu sunt suficient de merituoşi. [ Nicu ] - Când cei din jurul celor aflaţi în suferinţă, se opun practicări unor tratamente spre ajutorarea celor bolnavi și pe care ei nu le ştiu, „bine voitorii”, cei care consideră că îl apără pe cel bolnav, fac mai mult rău, atât unuia cât şi a celuilalt. În totul şi în toate, este o limită, şi marea majoritate, nu o ştiu. Prin opunerea celor „bine voitori”, aceştia vor prelua în timp, o parte din dezarmoniile celui apărat, pentru că nu a permis revenirea la normalitate, în armonie, a celui care şi-a termint perioada de „gândire”. [ Nicu ] - O faptă bună, oricât de generoasă ar fii, nu poate compensa, anihila, un păcat, oricât de mic ar fi fost acela. Fapta bună, rămâne doar ca o faptă bună şi atât. Păcatul, atunci când se crează, în funcţie de gravitatea sa, crează o vibraţie joasă, ca valoare, după dezarmonia creată. Păcatele se pot aduce la valoare zero, doar atunci când se crează o vibraţie cel puţin egală, dar de preferat mai mare, şi de semn contrar păcatului săvârşit. Păcatele nu pot fi „cumpărate” cu fapte bune. Dezarmonia creată, nu se compensează decât cu suportarea vibraţiei create, determinând pe cel în cauză, să înţeleagă, ce a comis. [ Nicu ]


104 - In vino vaeritas, et in aqua, vitae est. În vin este adevărul, şi în apă, viaţă este. [ proverb latin ] - Dogma, este forma incipientă care duce spre credinţă. Credinţa, are diferite nivele de trăiri. Aceasta nu se obţine, nu se conştientizează, în timpi scurţi, ci este nevoie de multe „trăiri” în vieţi, pentru a ajunge la iluminare, la forma superioară de evoluţie spirituală. O cale de a ajunge mai repede, este de a face unele „sacrifici" mari, în favoarea creaţiei. Cei care se abat de la aceste reguli ale Universului, vor avea mult de pătimit, de suferit, pe măsura dezarmoniilor create. Credinţa în adevărata sa valoare, nu este doar forma mistică, sau aceea „tradiţională”, prin care omul se raportează. Este de o profunzime de nebănuit, ce poate ridica spiritul, suflet-om, la nişte valori de ne bănuit. IISUS spunea: „- Că dacă a-ţi avea credinţă, cât un bob de muştar, a-ţi putea muta munţii din loc”. Şi noi, ne spunem că suntem credincioşi.!! Dacă noi suntem aşa, atunci Apostolii, cum au fost.?! Având în vedere, că aceştia au stat în preajma LUI IISUS, şi au primit har de la EL. [ Nicu ] -

Aranjarea atomilor într-un anumit fel, după dorinţă, pot crea diversitatea materiei. [ Nicu ]

- Viaţa este un minunat dar, făcut de DUMNEZEU. Viaţa, trebuie trăită fără constrângeri, jaluoane, îngrădiri de orice fel. Viaţa trebuie trăită în armonie cu tot ce este în jurul tău. Trebuie să te bucuri de acest dar, de viaţa ta. [ Nicu ]


105 - Prin a cere iertare ÎNALTEI DIVINITĂŢI, cel care solicită, recunoşte greşelile şi păcatele şi dezarmoniile făcute şi doreşte revenirea în armonie. [ Nicu ] - Cum considera-ţi d-voastră că este mai bine, să mergi într-un loc important pentru al cunoşte, spre a şti, sau să nu mergi în acel loc şi să şti, să ai trăirile de acolo. ?! Analizând acestă dilemă mai profound, ajungem la concluzia că cel ce trebuie să vadă, să ştie, este că în bagajul lui de evoluţie ca spirit, informaţiile nu se regăsesc. Pe când la cazul în care, cineva din motive obiective, nu poate să ajungă în acel loc important dar ştie, şi deţine datele respective, în memoria evolutivă a sa, acesta mai trebuie să ajungă acolo.?! Diferenţa dintre cei doi, este că primul este un spirit/sufet/om tânăr, pe când al doilea, este unul bătrân. [ Nicu ] - Vreţi să ştiţi cât de armonizat sunteţi.? Vă propun un test practic, dacă sunteţi conştienţi de pericolul la care vă expuneţi. Atunci când veţi observa un grup de câini, care se ceartă, să vă apropiaţi de ei, şi prin puterea d-voastră energetică, a ceeace sunte-ţi, să-i determina-ţi, să se liniştească. Dacă nu ve-ţi reuşi, înseamnă că mai aveţi de lucrat cu evoluţia spre armonie. Acesta este motivul pentru care uneori câini atacă, este lipsa de armonie, de iubire, a noastră, şi nu a lor, a acelor fiinţe docile. Trebuie să arăţi că le eşti superior lor prin iubire, şi nu invers. Atunci te vor respecta, şi iubi. În situaţia în care a-ţi reuşit, dovedeşte că sunteţi pe drumul cel bun. Continuaţi dar fără câini. [ Nicu ]


106 - Când legăturile dintre oameni sunt cinstite, atunci, devine o prietenie lungă. [ Nicu ] - Dacă orgoliul nostru, ne-ar permite să-l ascultăm pe cel de lângă noi şi nu am fi atât de preocupaţi de „inteligenţa” noastră, doar de noi înşine, ne-am da seama, de adevărata valoare pe care o avem. [ Nicu ] - V-aţi întrebat vre-o dată de ce se ciocnesc paharele numai cele în care se află vin.? Care este semnificaţia.? Prin culoarea ce o are vinul, acesta încântă ochiul. Prin parfumul cel degajă, incintă fosele nazale. Prin buchetul de arome, bucură papilele gustative. Prin consistenţa sa, simţi puterea lui. Pentru ca şi auzul să nu rămână fără a cunoaşte vinul, s-a recurs la ciocnirea paharelor. Astfel, cele cinci simţuri, participă la a fi prieten cu vinul. Considerați acestă explicație, ca un omagiu adus acestei băuturi cunoscute din celei mai vechi timpuri, așa cum se credea a fi, băutura zeilor. [Nicu] - Cine foloseşte prea des în exprimare acelaşi cuvânt, dovedeşte existenţa unui vocabular restrâns, a unei culturi de formă beletristică puţină, redusă, ne onorantă. Este valabil, şi pentru cei care sunt specializaţi într-o anumită activitate, şi care nu-i exsonerează, nevoia de a avea cultură. De aceea, greutatea de a fi înţeles de către auditoriu, este greoaie, şi lasă posibilitatea la diferite înţelesuri, a gândurilor, greşit exprimate. Este de preferat pentru aceştia, să facă precum „înţeleptul cu apa în gură”. [ Nicu ]


107 - Toate formele de manifestare a creaţiei sunt unice, fiecare cu particularităţile sale şi între ele nu poate exista o concurenţă. Orice formă de întrecere, de concurs, este un orgoliu dus la extrem, sau sunt interese mercantile, care doresc, asemenea manifestări. Cel mai bun concurs pentru un om, este să se întreacă pe el însuşi, să arate, că de la zi la zi, este mai bun, mai frumos, în tot ceeace el gândeşte, vorbeşte şi face. Să se auto depăşească, să caute superlativul din el. Să arate frumuseţea cu care el, a fost înzestrat de DUMNEZEU. Aceasta, este adevărata întrecere ... , cu tine însuţi. [ Nicu ] - Omul, nu trebuie să îşi „conducă” existenţa încordat, închistat, să nu vadă, să nu simtă frumuseţea din jurul lui, să nu iubească creaţia Divină, căci aşa va îmbătrâni cu fiecare celulă a sa, înainte de vreme, şi nu se va bucura de darul făcut, viaţa. Trebuie să fie degajat, să se simtă liber, în cuget şi simţiri, să-şi lase sufletul să „zburde”, să considere că fiecare zi este o bucurie pentru el, că se contopeşte cu natura, că este liber de orice constrângeri, că orice face, este o plăcere, o distracţie creatoare. Atunci el va fi şi se va simţi ... , tânăr, toată viaţa sa. [ Nicu ] - Într-o exprimare vorbită sau scrisă, cuvintele lungi dau greutate idei, privind ca o metaforă, este ca vinul vechi, este ca ceva, care te pune să meditezi, este ca o simfonie, pe când cele scurte, cu înţeles, arată fineţea de stil, chiar o formă poetică, este subtilitatea în gândire a celui care se exprimă, este ca o şampanie, este ca un dans săltăreţ, ca o joacă, este ... . [ Nicu ]


108 – V-aţi întrebat de ce raportarea noastră se face atât de greu, la ÎNALTELE DIVINITĂŢI. ?! Noi avem o posibilitate energetică destul de redusă, mică, fiindcă ăştia suntem, şi ne este greu să ne ridicăm prin tot ceeace suntem, atât de sus. Ne este mai uşor, să ne ridicăm la nivelul altor energii, nu aşa de mari ca valoare, dar uşor superioare nouă. Simţim că suntem mai aprope de ei, că-i înţelegem pe cei care au fost sau sunt, că îi avem în apropierea noastră. Cu referire la cei care au fost, înaintaşi noştri, din toate domeniile cultural-sociale. Totul depinde de ceeace suntem noi, de gradul nostru de evoluţie, informaţională şi spirituală. [ Nicu ] - Ce înseamnă să fi fericit, ce a-ţi simţit.? Cum v-aţi explicat acea stare emoţională.? Este simplu de înţeles. În anumite momente de relaxsare, create voit sau indirect, de noi, are loc în interiorul nostru, a ceeace noi suntem, o serie de reacţi chimice, ce conduc la o armonie mai mult sau mai puţin amplă, în funcţie de elevarea ce o avem. Cu cât armonia noastră este mai mare, acela poate armoniza, şi ce este în jurul său, aproape sau la distanţă. [ Nicu ] - Referirea la spiritualitate, nu înseamnă, neapărat trimitere la DIVINITATE, oricare ar fi ea, ci la ceeace suntem noi, ca entităţi evolutive. [ Nicu ] - Politeţea excesivă, extrapolată, este forma care ţine la distanţă două suflete, din care a omorât iubirea. [ Nicu ]


109 -

Arst brava, vitae longa. Artă de durată, viaţă frumoasă. [ proveb latin ]

-

DOAMNE, DUMNEZEUL nostru, IISUS HRISTOS, SFINTE DUH, TE rog să mă ierţi pentru tot ce eu, nu am reuşit să aduc la bună îndeplinire, a ceeace am promis, TE rog, să mă ierţi pentru ce am făcut, şi nu trebuia, TE rog, să mă ajuţi să pot îndeplini programul cel am, prin voia TA, Ajută-mă DOAMNE, să pot să fac doar voia TA, a LUI IISUS HRISTOS şi a SFÂNTULUI DUH, în fiecare clipă a existenţei mele. [ Nicu ] - Ce este gândul, vorba, fapta. Care este semnificaţia? Să nu uităm, că omul este un generator de energie. Toate acestea, sunt energii manifestate într-o anumită formă. Gândul este creerea unei energi, care este diafană, subtilă. Vorba spusă, trebuie bine „cântărită” în exprimare că ea, crează conturul acelui gând. Fapta, este aceea care aduce în realitate, în planul fizic, material, gândul şi vorba. [ Nicu ] - Doresc să remarc faptul că cei bolnavi, de diferite afecţiuni, cu stări de deficienţă fizică, după un tratament ineficace de cele mai multe ori, nu fac nimic în a se apropia de Divinitate. Dacă ar face, ei ar intra în Armonie, şi le-ar ridica valoarea energetică şi s-ar însănătoşi. [ Nicu ]


110 - Doresc să fiu bine înţeles, şi să nu se considere că sunt lipsit de compasiune pentru semenii mei dar, este o ruşine adusă naţiei, din care noi provenim. Fac referire la solicitările ce au loc la tv., şi nu numai, pentru rezolvarea a fel şi fel de situaţi sentimentale, conjuncturale, ale unor părinţi, etc. şi care solicită diferite ajutoare de la popor, în mod direct. Poporul îşi onorează obligaţiile faţă de stat. Pentru rezolvarea problemelor lor, sunt o multitudine de politicieni şi organisme plătite din bani publici, cu sarcină clară de activitate, şi care ar trebui să ia măsurile cuvenite. Acestea sunt prevăzute chiar prin Constituţie. Este un sistem de etică, care reglementează programele audio-video. Dacă aceştia nu o fac, poporul trebuie să-i „ajute” să revină în normalitate, iar dacă nu iau în considerare, înseamnă că se complac şi ei în situaţia dată. Aprecierea pe care o au cei din ţările străine faţă de noi, este îndrepţăţită, şi nu trebuie să ne supere, să ne simţim jigniţi, fiindcă ăştia suntem, fără o „coloană vertebrală” dreaptă, fără etică, fără mândria de a fi ... OM. Suntem o adunătură de suflete-om ... , mici, ce nu îşi pot găsi drumul în această existenţă. Şi când ne gândim că, strămoşi noştri, au fost cei mai drepţi şi buni dintre traci. „E ruşine lumi, să vă zică vouă(nouă), oameni.” Eminescu [ Nicu ] - Frumuseţea este ... , în ochii celui care priveşte. (?) -

Nici frumuseţea, nici banul nu-l fac pe om fericit, ci numai înţelepciunea şi cumpătarea. (?)


111 - Rugăciunea „TATĂL NOSTRU“, este plină de semnificaţii şi înţeles, cu trimiteri la legăturile dintre dimensiunea Astral şi aceea, Pământeană. Este cea mai importantă şi mai folositoare dintre Rugăciuni. Aceasta a fost creată şi dăruită nouă, de Bunul IISUS, celor care vor să urmeze Învăţăturile date de EL. Prin Rugăciunea spusă, şi mai cu seamă simţită de noi, aceasta ne aduce în armonia noastră, în tot ce noi suntem. Pe lângă aceasta, se explică succint, diferitele legături dintre ce este sus şi ce este jos. Ca exemplificare, este: „Facă-se Voia TA, precum în Cer-urii aşa şi pe Pământ”. La o analiză profundă, vom înţelege că aşa cum este organizat Sus, aşa este şi jos, este ca şi cum am privi într-o oglindă, aşezată între cele două dimensiuni. Diferenţa se face prin faptul că Sus, este manifestare pură a energiei, iar pe pământ, aceasta însufleţeşte materia,etc. [Nicu] - Unii oameni, se străduisc să acumuleze mari cantităţi de informaţi. Doresc să ştie cât mai mult. Sunt ca un burete ce se încarcă de ce nu este nevoie celor din jur. Tot acest efort este zadarnic dacă, tot ce pot şi sunt în stare, nu se manifestă prin dăruire altruistă,asupra celor din jurul său. Vor avea o viaţă ca a lui Faust, vor duce o viaţă searbădă, lipsită de bucurii, împliniri, satisfacții. Este ca o plantă care se dezvoltă uneori chiar armonios dar, care nu este de folos nimănui, nu este dorită. În comparaţie cu o altă plantă, ce se dedică celor care o doresc, şi care se bucură de prezenţa ei, este apreciată de cei lângă care se află. [ Nicu ]


112 -

Faptele bune, nu se fac în grabă. [ Nicu ]

-

Atunci când mai mulţi analizează un caz, nu va exsta nici un vinovat, în verdictul greşit dat. [ Nicu ]

-

Vrei să cunoşti ce te înconjoară?. Priveştele de aproape; Vrei să te bucuri de ele?. Priveşte-le de departe. (?)

-

Dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbună-te!. Dacă vrei să fi fericit o viaţă, iartă. (?)

-

Răzbunându-te, te faci egal cu adversarul, iertându-l, te arăţi superior lui. (?)

-

Oricine are dreptul să fie prost, dar unii prea abuzează de acest privilegiu. (?)

-

Copilul nu datorează părinţilor lui numai viaţa sa, ci şi creşterea primită. (?)

-

Oamenii sunt ca şi vinul: cu timpul, fie devin din ce în ce mai buni, fie se transformă în oţet. (?)

-

Dacă s-ar clădi Casa Fericiri, cea mai mare încăpere ar fi Sala de aşteptare. (?)

-

Dacă aştepţi momentul potrivit, te întrec alţi care nu-l aşteaptă. (?)


113 - Vieţile noastre se încheie, în ziua când rămânem tăcuţi, în privinţa a ce ne înconjoară, şi care contează. (?) - Printr-un exerciţiu de imaginaţie, să vă gândiţi ce este iubirea, ura şi indiferenţa. Sugerez să priviţi un punct imaginar, care decrie o mişcare circulară. La plecarea din punctul iniţial, iubirea este la cea mai intensă manifestare. Când va ajunge la jumătate de cerc, iubirea se transformă ca valoare şi intensitate, scade şi se transformă în cea mai mare ură. Continuând mişcarea circulară, spre a atinge punctul de plecare, ura se va diminua şi se va întâlni cu iubirea. Doresc să arăt prin aceasta, că iubirea şi ura sunt uneori inconfundabile, că se poate trece de la o stare la alta, destul de uşor. Aceste stări emoţionale, sunt uşor de acceptat de fiecare dintre noi, şi le trăim toată viaţa. Cea mai grea şi mai neplăcută manifestare de emoţie, şi de ne dorit, este indiferenţa, pe care o găsim, în centrul cercului. Este echidistantă de tot ce este sentiment. Este forma de manifestare, care nu face cinste nimănui. [ Nicu ] - Din tot ce este cunoscut de om, nimic nu este în contra pondere cu o iubire adevărată. [ Nicu ] -

În viaţă, este ca şi la balul mascat, când toată lumea îşi scoate masca, se întrerupe şi veselia. (?)

-

Când te ocupi prea mult de defectele altora, nu mai ai timp să le îndrepţi pe ale tale. (?)


114 - Iubirea, trebuie acceptată cu iubire şi bucurie, căci altfel, ea nu-şi va atinge scopul pentru care a fost dăruită. Ea constituie emanaţia a unor părţi subtile din sufletul nostru şi dacă nu va fi înţeleasă, receptată la valoarea ei, rămâne doar un deziderat, care nu foloseşte nimănui. [ Nicu ] - Când un bărbat şi o femeie, doresc ca viaţa lor să o petreacă împreună, pentru o perioadă lungă de timp, fizionomia şi caracterul se schimbă, împrumântâd unul de la celălalt trăsăturile aceluia. Cel care are un caracter mai puternic, îl va influenţa pe celălalt, transformându-l într-o oarecare măsură, după cum este el. Spre bătrâneţe, cei doi, vor avea trăsături comune, total diferite de cum erau la început. [ Nicu ] - Din tot ce este cunoscut de om, nimic nu este în contra pondere cu o iubire adevărată. [ Nicu ] - Fericirea de durată a unui om, constă doar în iubirea pe care el o dăruieşte, la tot ce este în jurul lui. Va simţi cum bucuria celor din jurul său, se va repercuta asupra sa, şi aceasta, îl va urma pentru totdeauna, oriunde s-ar afla. Ferice de cel care cu iubire, mulţumeşte celor din neamul lui, a tuturor celor vorbitori de limbă română, din toate timpurile, a celor care s-au nevoit pe acest pământ ROMÂNESC, şi care s-au jertfit pentru bine celor care vor veni. [ Nicu ] -

Uneori, plătim mai mult pentru ce putem primi gratis. (?)


115 - Amintindu-ne de cauza izgonirii din RAI, a lui Adam şi a lui Eva, motivaţia reală ce a stat la baza acestei acţiuni, nu a fost lipsa de iubire ce o avea DUMNEZEU pentru creaţia SA. Prin neascultarea îndemnului făcut de DUMNEZEU, a primilor oameni, de a nu se „atige” de pomul cunoaşterii, pentru că altfel, lor, nu are să le fie bine, aceştia, prin acţiunea lor, au creat dezarmonie în RAI. Nu s-au mai supus Lui DUMNEZEU, voinţei Sale. A fost creerea de către cei doi, a unui punct de haos, chiar în Armonie. Situaţia nu putea fi acceptată, şi astfel s-a creat necesitatea izgonirii, a celor neascultători, din Marea ARMONIE. Considerând ca o glumă, Creatorul îşi dă seama că această ultimă creaţie a SA, nu se ridică la nivelul aşteptat, şi o alungă din preajma SA, din RAI. [ Nicu ] - Prostia şi Universul, nu au limite. După ultimile cercetări, Universul este finit. [ Albert Enstein] - Mulţi sunt cei care promit, şi chiar lui însuşi, dar foarte puţin sunt cei care îşi respectă cuvântul dat. [ Nicu ] - Să face-ţi în toată existenţa voastră, ca prin gând, vorbă şi faptă de zi cu zi, să vă creaţi armonia cât mai perfectă de care aveţi nevoie, voi înşivă. Armonia pe care o veţi avea, să fie cât mai aproape de aceea Divină. Astfel, armonia voastră, va erupe în jurul vostru, şi la dorinţa expresă, va acţiona asupra a tot ce este în jurul vostru. [ Nicu ]


116 - Omul a creat din totdeauna, de la apariţia sa în această dimensiune, dezarmoni. De la cele mici, până la cele mari, şi chiar foarte mari. Ele l-au ajutat în evoluţia sa, într-o oarecare măsură, şi acesta a înţeles parţial, ce nu trebuie să facă. O mare parte din energiile create, au scăpat de sub controlul celui care le-a format. Omului îi este acum aproape imposibil de a aduce la normalitate pe el, natura şi chiar planeta însăşi. Rezolvarea acestei probleme, deosebit de gravă, de a aduce în Armonie totul, o poate face doar Cel care a mai făcut-o, o dată, IISUS. [ Nicu ] - IISUS a fost Răstignit de către evrei, o singură dată. Creştinii de nenumărate ori. (?) - Valoarea armoniei din fiecare dintre noi, determină posibilitatea, forţa, puterea, ca prin credinţă, să reziste în faţa haos-lui din jurul său. Uneori, pentru a învinge, haos-ul se foloseşte de cei dragi, ai celui aflat în armonie. [ Nicu ] - Când standardul tău de evoluţie, îl laşi să coboare dincolo de etică, moralitate, tabieturi, orgoliul bine argumentat cu modestie, etc., să consideri că drumul pe care mergi, nu este cel de care ai nevoie, nu este pentru ceeace eşti tu. Nu are legătură cu orgoliul neîntemeiat prin ne evoluţie. Standardul, este stacheta, nivelul tău de manifestare prin gând, vorbă, şi faptă, este evoluţia ta, evoluţie ce trebuie să o desăvârşeşti, cu fiecare clipă a vieţi tale. [Nicu]


117 - Orice dogmă referitoare la credinţă, are ca prim punct, iertarea de păcate. Dar păcatele nu pot fi iertate. Asta nu a înţeles omul, după Sacrificiul şi Învăţătura lăsată de IISUS. Cultul religios, nu face altceva decât să absolve iluzoriu pe cel care, a adus abateri de la Învăţăturile Divine, şi acesta se face părtaş, la păcatul săvârşit. A-pro-pos de bulele papale. Ăsta a fost scopul iertări.?! Atunci DUMNEZEU pe cine şi ce să ierte.?! În defavoarea cui.?! Să-i ierte pe toţi.?! Haida de, ce nebunie ar fi.!! Singurul mod de a se ierta păcatul, trebuie făcut prin conştientizarea, înţelegerea temeinică a ce s-a făcut, a dezarmoniei create, în dezacord cu Învăţătura, şi Legea Divină, care nu se modifică cu nimic, pentru nimeni, niciodată. Pe de altă parte, între făcătorul de bine şi cel care primeşte, orice intermediar este de prisos, nu are nici un merit. Acela nu face altceva decât să fure din fapta bună, a samaritean-ului, al trei-lea, este cel care s-a opus DIVINITĂŢI. DIVINITATEA asistă la faptele bune, şi la evoluţia noastră, şi se bucură, dar nu intervine. IISUS, când a venit printre noi, nu a făcut-o pentru iertarea păcatelor noastre, ci pentru aducerea la normalitate, a manifestări omului. Nicăeri în Gnosticism, nu se face referire la implicarea LUI IISUS, la iertare a cuiva, ci la faptul că acela care a greşit, păcătuit, a înţeles situaţia, şi cu recomandarea, să revină în normalitate. Chiar EL însuşi spune: - Nu am venit să stric LEGEA, ci s-o îndrept.!! ( vezi pag. 145 şi 146 ) [ Nicu ]


118 - Noi toţi, cei anonimi, care de-a lungul vieţi noastre, ne-am străduit la locul de activitate, şi nu numai, în modul cel mai exemplar, de multe ori nu am primit nici ce ne revenea de drept. Am salvat vieţile semenilor noştri, am realizat mari avantaje celor din jurul nostru, am ajutat pe cei care aveau nevoie de o mână întinsă, de un OM. Nu am primit mulţumiri, felicitări, omagii, medalii sau orice gratificare, noi am fost fericiţi că ne-am făcut datoria cu onoare, în faţa „EU”-lui nostru personal. Nu înţeleg, de ce se face atâta vâlvă, când câte unul dintre noi, pleacă „acasă”, şi care nu s-a remarcat atât de mult, decât prin ce trebuia să facă, prin obligaţiile ce le avea. Cei gratificaţi au făcut-o doar din omenie.!? Dacă nu, mai merită atâtea adulări.!? [ Nicu ] - Niciodată pădurea nu se va duce după copacul rătăcit, el trebuie să urmeze pădurea din care provine. Dacă nu o va face, acesta se va înstrăina, şi nu-şi va cunoaşte rădăcinile din care a pornit. Nu va şti niciodată potenţialul lui. Dezvoltarea lui se va face anevoie, cu mult efort, şi nu va fi pe măsura dorinţelor lui. Va creşte, dar nu va şti ce „fructe" poate să dea, fiindcă, s-a îndepărtat de matricea în care se putea recunoaşte. Va avea o viaţă fără multe satisfacţi. Deci, atenţie la sfaturile ce vi se dau.!! Gândiţi-vă bine înainte de a pleca la drum. [ Nicu ] -

Când ajungi să şti ce ai nevoie, nu mai ai nevoie de nimic. [ Nicu ]


119 - Mulţi dintre noi am uitat să fim cei, pe care I-a Creat DUMNEZEU. Ne-am îndepărtat atât de mult de ceeace am fost încât, nici nu ne mai aducem aminte de cum era la început. Prin manifestarea sa, suflet-om, este într-o fază de regresie evolutivă, deosebit de mare. Să consideraţi că este valabil pentru oricine, din orice ţară, de pe orice continent, de ori unde, de pe această planetă. Să aveţi în vedere că puţine, chiar foarte puţine, sunt adevăratele valori umane, indiferent de statutul lor social, raportat la această civilizaţie. Am pierdut din vedere, chiar şi interesele personale, din adevărata evoluţie a noastră. Ducem o viaţă haotică, fără sens, activitatea noastră nu mai are un scop, suntem ca un roi de albine care nu mai are pe matca, liderul conducător, un ţel valoros, spre care să tindă. Ne trăim o viaţă anostă, într-o degrigoladă de mici şi meschine interese, ce le considerăm bucuri, realizări, dar de fapt suntem goi în interiorul nostru. În realitate, nu avem nimic cu care se ne mândrim, să spunem cu mândrie, că suntem OM. Cei care au regresat atât de mult, spirit/suflet/om, în viitorul apropiat, vor fi trimişi într-o lume, dimensiune, pe măsura evoluţiei lor, a ceeace ei sunt. Asta este cumpăna, evaluarea fiecăruia, este pasul pe care unii îl vor face într-un alt nivel. Puţine şanse au cei care se vor căi, de ceeace sunt. Singuri răspunzători pentru ce vom fi, suntem noi înşine. Nimeni şi nimic nu ne poate ocroti de viitor. Este o evoluţie normală a Marelui Univers. [ Nicu ]


120 – Din cele mai vechi timpuri, mamele au născut destul de greu, uneori chiar cu preţul vieţi lor. Mulţi din cei care s-au născut, au fost mari oameni, şi care au adus mari servicii rasei umane, şi nu numai. Nu facem referire la cei care prin venirea lor, au distrus Creaţia Divină. Astăzi, copii se nasc destul de uşor, dar puţini oameni de valoare apar, sunt „oameni” mari, dar cu suflete mici. Oare este suficient dacă ști să folosești un calculator. ?! Este un moment de răscruce pentru om. [ Nicu ]

- Doresc să fac precizarea, că atunci când acceptăm prin a dărui încrederea nostră cuiva, a alege prin vot pe cineva, noi înşine ne facem răspunzători de totalitatea acţiunilor celor aleşi, ş vom suporta consecinţele create de ei, şi implicit a faptelor noastre. Deci ATENŢIE ce facem. [ Nicu ] - Dragostea este sinonimă ca înţeles actual, cu tot ce-i „trece” omului prin cap. De la forma erotică, ce are loc între doi parteneri, până la … etc.. Iubirea este starea emoţională cea mai înaltă, pe care o poate „atinge”, pe care o poate crea omul, faţă de orice formă a Creaţiei DIVINE. Sunt o multitudine de forme de a iubi. De la a iubi omul ales, a iubi un animal nu numai de companie, a iubi o plantă, etc. Această emulaţie, iubirea, poate duce la dezvoltarea spre desăvârşire, a omului. Nu există nici o legătură, de nici un fel între cele două expresi. Se poate considera că sunt chiar antagonice. Deci, ATENŢIE la exprimare, cuvântul crează. [ Nicu ]


121 - În urma unor constatări şi observaţii, am ajuns la concluzia că în genele umane, există o particularitate ce determină pe cei proveniţi din aceeaşi părinţi, să aibe o manifestare, unul faţă de celălalt, de reţinere, de ne acceptare, de la idei şi până la forma fizică. Probabil că este nevoia de compatibilitate, o formă reminiscentă a evoluţiei de supremaţie a omului. Aceasta situaţie, se manifestă nu întotdeauna ca o regulă strictă, ci mai degrabă ocazională, în funcţie de gradul de evoluţie al fiecăruia. [ Nicu ] - Reluând, şi continuând ideea de la pag. 70-71, facem precizarea că tot ce cuprinde Universul, este într-o continuă evoluţie permanentă. Planeta noastră beneficiază şi ea de această bine facere, a dezvoltări, şi intră într-o nouă vibraţie superioară. Generatoarele de energie cele mai puternice de pe Terra, sunt oamenii, dar nu este esclus nimic din tot ce este viu. În funcţie de elevarea lor ca specie, aceştia se vor încadra sau nu, în vibraţia planetei pe care o locuiesc. Cei care nu sunt suficient de meritorii, se vor întoarce în Astral, pentru o reeducare şi de a ajunge la nivelul superior la care planeta se află. Precizez că fiecare formă de dezvoltare a unei civilizaţii, pe o planetă, are şi un companion de energie pură, un Astral, care s-a creat tocmai, şi prin energiile pure, a celor care o locuiesc, în planul de manifestare al planetei. Trierea se va face, în funcţie de tot ce noi am gândit, vorbit şi făcut, de-a lungul existenţei, a fiecăruia dintre noi, şi de fiecare civilizaţie, oriunde s-ar afla aceasta. [ Nicu ]


122 – DOAMNE, mi-e dor, mi-e sete de Adevăr, şi de Dreptate. Tânjesc după oameni care sunt în armonie, şi dăruiesc armonie, celor din jurul lor, după memoria celor care au făcut sacrificiul suprem, ca noi să fim mândri de originea noastră, de cei care în adevăr şi drept înţeles, se pot numi, Oameni, „de la vlădică, şi până la opincă”. DOAMNE, este strigătul meu de durere, pentru ce a ajuns cel de azi, pentru deosebit de mica voloare, ce o are acest popor acum. Curăţă-ne DOAMNE, de tot ce este „putregai” în noi, şi taie tot ce nu este valoare. Trimite la „reciclare” pe toţi cei care nu se pot numi cu adevărat Oameni. Ajută-ne DOAMNE, să mai putem fi invidiaţi de cei care ne cunosc, că noi avem resursa, potenţialul, să ne putem numi cu Adevărat, că suntem Oameni. [ Nicu ] - Sunt unii oameni, de valori educaţionale diferite, pe care îi „dor umeri, picioarele, sunt striviţi” de marele orgoliu pe care îl poartă. Nu văd, şi nu pot să înţeleagă decât că ei, sunt un fel de axis mundi, că ei reprezintă totul, că sunt deosebit de importanţi, în totul şi în toate, şi faţă de oricine. Dar atunci când pleacă din existenţa sa, rămâne în urmă, doar un punct de haos, nimic prin ce să amintească în bine, omeniri, de fosta prezenţă a sa. Eu m-am străduit să fiu doar un om, şi nu ştiu dacă am reuşit în final. Am să mai încerc, poate, ... . [ Nicu ] - Înainte de a te supăra pe cineva, analizează cu discernământ profund, dacă nu eşti chiar tu, cel vinovat. [ Nicu ]


123 – Doresc să aduc o explicaţie, asupra unui punct de vedere, destul de controversat, dezbătut, şi cu multe incertitudini. Adevărul este dat cu picătura, şi nu oricui. Subiectul atins este: cine sunt, de unde viu, unde mă duc. Aşa cum am mai spus, spiritul se metamorfozează, şi se manifestă în suflet-om, în anumite condiţi, ale Legilor Universale. Sufet-ului/om, pentru a se acomoda cu noua stare în care se află, îi trebuiesc, de la caz la caz, în funcţie de gradul de evoluţie al spiritului, şapte ani tereştri, şi tot de atâta, la final, la plecarea din planul fizic, material. Spiritul mai puţin evoluat, are nevoie de un timp mai scurt de acomodare pe pământ, pe când unul superior, mai lung. Situaţia se schimbă, atunci când este momentul de a pleca din lumea în care a evoluat. Celui evoluat, timpul este mai scurt, pe când la celălt, timpul este mai lung. Explicaţia poate avea următorul raţionament: faptul că entităţile aparţin şi sosesc, din nivele energetice diferite. Cele inferioare, sunt mai uşor acomodabile cu planul material, fizic, pe când cei superiori energetic, mai puţin. Pentru revenirea în dimensiunea Astral, se formează, apare Tunelul de Lumină [T.L.], care la începutul lui, manifestă culoarea specifică nivelului de evoluţie la care se află spiritul. T.L.,se poate considera ca şi cum ar fi o „gaură de vierme”, ce trimite entitatea, în dimensiunea, spaţiul corespunzător lui. Dacă entitatea-om este suficient de elevată, hotăreşte înainte de a se tăia cordonul de argint, situaţie care nu-i mai permite întoarcerea. Trebuie să aleagă dacă în viitor, mai vrea să revină, tot în lumea din care a plecat, sau să acceadă spre o nouă dimensiune, superioară celei în care s-a desăvârşit. T.L., nu apare în toate cazurile. [Nicu]


124 - Gândul, vorba şi faptele bune pe care omul la face în timpul vieţi sale, vor fi „pomana” sufletului său, doar ele îi vor fi de ajutor în drumul său, spre Astral. Atunci când din om rămâne doar sufletul, cei care l-au cunoscut, i-au fost apropiaţi, fac fel şi fel de danii, în dorinţa ca celui plecat să-i fie bine. După aproximativ patruzeci de zile, sufletul nu recepţionează aproape de loc la daniile ce se fac pentru el. Atunci el are nevoie de iubire, de amintirea, de recunoaşterea a tot ce a făcut bun în viaţa sa, este ca un rămas bun, pentru cei de pe pământ. Aceasta este posibilitatea, prin care sufletul, se poate „elibera” de viaţa pământeană, se poate detaşa de lumea în care a fost. Fiecare dintre noi are posibilitetea se a alege drumul. [ Nicu ] - Cei care în existenţa lor, au avut prin ce să se remarce şi ies în evidenţă, se manifestă cu deosebite calităţi, faţă de cei din jur, sunt consideraţi de cei care îi cunosc, ca nişte „zei”. [ Nicu ] - Muzica se aude, şi începe dansul, toţi se grăbesc spre ring, şi cred că pot dansa. dar sunt destul de mulţi care duc piciorul greşit. Aşa ca şi în viaţă. [ Nicu ] - În funcţie de programul pe care noi l-am creat şi dorit, avem în această lume, atât rai-ul, cât şi iad-ul. De nemulţumirea noastră, noi suntem vinovaţi. [ Nicu ] -Frumuseţea chipului tău, vine din ce ai acumulat în suflet.[Nicu]


125–Armonia noastră totală,este reprezentată de suflet şi trup. Atenţia nu trebuie acordată doar pentru grija sufletului. Este o foarte mare nevoie de a aduce şi trupul în armonie şi acesta, nu trebuie tratat cu o lipsă de interes, de neglijenţă, şi chiar de sfidare. El, cu tot ceeace cuprinde, până în cele mai mici componente, se străduieşte clipă de clipă, pentru ca tot ce suntem noi împreună, să ducem la bun sfârşit programul ce-l avem de îndeplinit . Grija pentru trup care este aşa cum ştim, templul fiecăruia dintre noi, nu trebuie manifestată numai cu substanţe chimice care nu-i sunt de prea mare folos. El are nevoie de conştientizarea noastră, de iubire, şi de ai mulţumi pentru tot efortul pe care de multe ori îl face, ascultând „porunca” creierului. Trupului nu trebuie să i se comande, el ştie şi fără îndemnul nostru, cum să procedeze. În el, este implementat până la nivel de celulă, ce trebuie să facă. Dacă se va proceda altfel, va ieşi din armonie, şi mai cu seamă atunci când acesta este obosit. Îl vei uza înainte de vreme, va claca, va intra într-un program de auto distrugere. Trebuie considerat ca un prieten devotat, altruist, şi care vrea să te ajute. Din când în când, trebuie să-i mulţumim, şi nu global, formal, ci fiecărei părţi, organ în parte, şi mai cu seamă atunci când acesta a obosit. În acele momente are nevoie să-i dăruim iubire conştientizată, şi atunci activitatea, organ, trup se va înbunătăţi. Trupul şi sufletul, lucrează în simbioză, în armonie, unul faţă de celălalt, aşa cum au fost creaţi, şi nu prin dominarea unuia de către celălalt. Tot ce este făcut cu forţa, prin subordonare, nu va duce la nimic bun, în totul şi în toate. Doar aşa armonia totală se va crea, şi tot ce suntem, va fi într-o evoluţie ascendentă. [ Nicu ]


126 – În cărţile Sfinte, se arată că DUMNEZEU nu vrea pedepsirea păcătosului, ci îndreptarea lui. Îndreptarea să se facă prin recunoşterea dezarmoniilor create de acesta, şi revenirea în normalitate, în Armonie. Se poate înţelege că scopul Divinităţi, este că toată Creaţia să evoluieze, repede şi bine. Orice formă de „pedeapsă”, determină pe cel în cauză, să intre într-un alt program de reeducare, ce îl va întârzia în evoluţie, şi care nu va fi de folos nimănui. [ Nicu ] - Ca un exerciţiu de înţelegere mai profundă a celor citite până acum, aduc ca probă, câteva întâmplări deosebit de reale, şi importante, din ceeace s-a petrecut în timpul vieţii LUI IISUS, când a fost printre noi. În noaptea de joi, după Cina cea de Taină, în Grădina Gheţimani, după ce toţi Apostolii au adormit, IISUS se roagă către TATĂL CERESC, spunând: - „Doamne, dacă este posibil, I-A de la MINE, această cupă, şi nu lăsa să MI se întâmple, Suferinţa dată”. După o pauză, IISUS reia, şi spune: - „Facă-MI-se MIE, după vrerea TA Doamne, şi ajută-MĂ să duc la bun sfârşit, VOIA TA” . Este deosebit de importantă pauza. Prin ea se poate înţelege, într-un mod evident, şi important, dialogul dintre DUMNEZEU şi IISUS, şi care arată prin aceasta originea Divină a acestuia. În ziua de Vineri, este adus în faţa lui Pilat, şi acesta ÎI zice: - „Nu ÎŢI dai seama că te pot Crucifica, că te pot omorâ”?!. IISUS, îi spune:


127 - -„Asupra MEA, nu ai nici o putere, decât aceea pe care ţi-a dat-o TATĂL MEU CERESC”. Pentru că IISUS ştia cine este, şi de misiunea ce o avea, de îndeplinit, şi conştient de ajutorul pe care ÎL VA primi. EL nu S-A plâns. Nu este consemnat de nimeni, nicăieri, că ar fi fost altfel. Mai mult, a încurajat pe cei care erau din Familia SA, şi pe cei care asistau la SUPLICIUL SĂU. A acceptat cu stoicism, toate agresiunile ce s-au făcut asupra SA. Consideraţi că a fost doar o întâmplare venirea LUI IISUS printre noi?!. Prin EL, omenirea a căpătat un echilibru în spiritualitate, pe întreaga planetă. Pentru ca Misiunea LUI să aibe succes, să se poată realiza, mai mult decât au făcut-o cei de dinaintea SA, a fost creat în Astral, un întreg program, în care nu s-a omis nimic, până în cele mai mici amănunte. [ Nicu ] - Un deosebit dezavantaj, care se crează asupra tuturor vorbitorilor de limbă română, prezenţi şi viitori, este faptul că cei din canalele media, şi nu numai, se străduiesc să se exprime tot mai mult, în graiul altor ţări, şi să arate cât de „deştepţi” sunt, şi ne fiind de ajuns, folosesc tot felul de jargoane de mahala, stâlcind frumoasa limbă română, limba acestui neam. Au un vocabular sărac de cuvinte româneşti, de beletrstică, şi o gramatică a limbi române, ca a unor streini de ţară. Dorinţa lor de emancipare, este de prost gust. Exprimările lor, au ajuns să nu mai poată fi înţelese, dar sunt „apreciaţi”, ca fiind intelectuali. Vai de noi. [ Nicu ]


128 – Omul când se roagă Divinităţi, pentru alinarea suferinţelor sale, şi nu numai ale lui, intră în relaţie profundă cu fizicul său, sau al altuia, ca acesta să intre în armonie pentru anihilarea suferinţei. [ Nicu ] - Una din coordonatele vieţii, este că trebuie să te străduieşti, ca să nu fii dator cu nimic nimănui, doar alţi să-ţi fie datori ţie. Aceasta nu înseamnă a avea orgoliu, este doar faptul că tu eşti în Armonie, şi poţi ajuta pe cei din jurul tău. [ Nicu ] - Orice formă de inteligenţă care se poate manifesta, concepe, construieşte, crează forme superlative, după „puterea” sa, şi niciodată nu va distruge ceeace nu poate să facă mai bine, mai frumos, decât a fost creat anterior. [ Nicu ] - Pentru fiecare dintre noi, există o cale, o posibilitate de a intra în armonie, în funcţie de ceace suntem noi, de evoluţia pe care o avem. Trebuie avut în vedere, că nu este un singur drum, partea dificilă este ca să ajungem să ne dorim să facem acest pas, mai mic sau mai mare, după cum dorim şi putem. [ Nicu ] - Toate aspiraţiile, încep cu o dorinţă. Orice dorinţă, pentru a se realiza, trebuie să rămână în limitele decenţei, a posibilităţilor noastre. Dacă de la început vom pleca cu dorinţa etică, şi pe tot parcursul, până la final, vom păstra dorinţa, realizarea va fi pe măsura puterilor noastre. Important este să avem în totul şi în toate, discernământ, altfel, … . [ Nicu ]


129 – Doresc să explic atât cât pot, şi să răspund la o întrebare destul de controversată, vis-a-vis de evoluţia omului. Pentru am fi mai uşor să mă explic, şi să fiu înţeles, doresc să fac trimitere la Biblie, aducând în evidenţă, Cartea patriarhului Ezechil, din Testamentul Vechi. Pentru cei de credinţă creştină, este mai uşor de înţeles. Se menţionează numele de Samiatza, şi a doisprezece tovarăşi, cu care acesta a venit, pe Pământ, în rândul oamenilor. Mergând cu înţelegerea cu mult mai în urmă, şi în baza artefactelor găsite, în arheologie şi în miturile diferitelor popoare, naţii, de la polul nord în jos, constatăm următoarele: Teoria Darwin-istă, a Evoluţiei Speciilor, nu are continuitate până la final, în explicaţie. În susţinerea ideii, aduc ca prim argument, faptul că doar omul, în constituţia sa, are 44 de cromozomi ne pereche, plus doi cromozomi perechi. Au grai şi posedă conştienţă, mers biped corect, şi altele. Aceasta face diferenţierea de celelalte mamifere, terestre sau marine, şi prin care nu se susţine, ideea de mai sus. Apariţia omului, s-a făcut, aşa cum susţin arheologi, antropologi, cercetători, că în baza mai multor descoperiri, printre care şi a scheletului lui Lucy, în Africa Centrală, ar avea o vechime de ~ 2,5-3 milioane de ani. Din acaste constatări. rezultă că omul, a avut o altfel de evoluţie. Mai mult, aduc ca argument, că pe suprafaţa planetei, sunt oameni cu ten diferit, date antropometrice diferite, bărbaţi care nu au păr pe faţă, cei din Peru. Speculând ideea, putem formula că omul are la bază, diferite elemente de bază, dar care au suportat o intervenţie genetică, identică.


130 - Această intervenţie în evoluţie, este oare doar a doua?!, şi care a avut loc în mai multe zone, de pe planetă, în urmă cu ~ 450.000 de ani. În Africa Centrală, s-a folosit ca material genetic gorila, urangutanul, cu care se aseamănă antropometric africanul, europeanul, şi cei din Asia Mică şi Mijlocie. Pentru Asia extremă, materialul genetic, a fost folosit pe mamifere mai mici. S-a ales materialul biologic, acela care se afla în număr cât mai mare, şi care avea un potenţial de procreere mărit. Populaţia de pe continentul American actual, a rezultat din cei care au trăit în Atlantida. Pentru a se înţelege această idee, trebuie citit cu atenţie Dialogurile lui Platon. Ultimul experment, s-a făcut în Africa Centrală, în apropiere de Muntele Kilimangiaro, (Kenia, Zanzibar). Cei care au evolut cel mai bine, au fost transmutaţi în „Rai”, între cele patru fluvii, din Asia Mică, Eufrat şi Tigru, care încă mai sunt, şi Pichon şi Gheon, din care a rămas doar albia de scurgere a apei. Trebuie studiat exodul celor din centrul continetului African, spre nord, şi trecerea acestora, pe barajul natural, ce se afla între Africa şi Europa, Gibraltar. O altă ramură ajunsă în nord, s-a îndreptat către Peninsula Arabiei, către Asia Mică, şi mai departe. Cert este că evoluţia umană, şi nu numai ea, ca formă biologică de astăzi, nu ar fi putut să fi ajuns la ceace suntem acum, fără o intervenţie superioară, din punct de vedere tehnologic, şi nu numai. Prin rândurile scrise, nu mi-am propus să răspund la acest subiect atât de vast. Important este faptul că umanitatea, doreşte răspuns la întrebarea „cine suntem?!”. [ Nicu ]


131 - Faptele bune nu trebuiesc făcute doar cu ocazia anumitor evenimente ale anului, sau personale, căci aşa nu ajută prea mult pe cel care le face. Este doar o mască a bunelor intenţi. [ Nicu ] - Omul nu trebuie să ceară Divinităţi ca ea să i se subordoneze lui, pentru că el se roagă pentru orice îi trece prin cap, sau crede că are nevoie. Aceasta nu va putea să facă, fiindcă omul trebuie să fie în Armonia Divină, şi nu invers. Ce s-ar întâmpla dacă Divinitatea ne-ar asculta, ... . [ Nicu ] - Pe această planetă şi în jurul nostru, al fiecăruia dintre noi, se află tot ceeace avem nevoie, pentru existenţa şi spre evoluţia noastră. Trebuie să fim doar capabili să ştim ce vrem, şi să „întindem” mâna spre „copacul” ce dăruieşte. Atunci vom putea să ne bucurăm de totul şi de fiecare clipă, din viaţa noastră. [ Nicu ] - Logica nu este o ştiinţă, cu ia nu poţi demonstra. Ea este apanajul doar a celor care pot înţelege cauza, efectul unei acţiuni săvârşite, o poți „vedea” dincolo de manifestare. Prin ea se poate prevedea rezultatul unui experiențe viitoare. Trebuie înţeles scopul acţiuni, şi efectele ce decurg în urma acesteia, nivelul de vibraţie ce rezultă. Logica poate arăta valoarea, profunzimea, evoluţia a celui care se foloseşte de ea. [ Nicu ] - Prietene, sufletul se vindecă cu descântece, acestea, sunt vorbele frumoase, care fac să nască în suflete, înţelepciunea. [ medic trac ]


132 - Nimic altceva, nu va aduce un beneficiu sănătăţIi umanităţii, şi creşteri şanselor de supravieţuire pe pământ, decât evoluţia către o dietă vegetariană. [ Albert Einstein ] -

Un sens pe care îl are Sf. TREIME: DUMNEZEU, este sus în ceruri, IISUS, este fiul, este omul, ce se află între Divinitate şi lutul din care a fost creat. Sf. Duh, este pământul, dătătorul de viaţă, în tot ce îi oferă omului, pentru a se desăvârşi. [ Nicu ]

- Conduita omului în raport cu DIVINITATEA, trebuie să fie permanentă şi nu sporadic, doar când el are nevoie. Rugăciunea pe care acesta o exprimă, trebuie să fie mai întâi primită de suflet, care o obţine prin simţire, în raport cu cel căruia i se roagă, şi de care omul este mai atras. În acele momente, percepe o mai intensă trăire, faţă de DIVINITATEA la care el se raportează, este mai aproape de Cel, sau Cei, cărora le cere ajutorul, şi aşa va şti cui să se raporteze, în plan conştient. Rugăciunea pe care o face, trebuie să fie aceeaşi, zi sau noapte, şi chiar în somn, după o îndelungată practică. Se va crea o legătură din ce în ce mai puternică, între cele două lumi, şi ajutorul de care are nevoie omul, va fi primit. În timpul practici, rugăciunea pe care o faci, crează o vibraţie de o anumită frecvenţă, lungime de undă, şi care este, a Celui căruia i se roagă, din acest motiv, adresarea trebuie făcută, unidirecţională, pentru a ajunge la destinaţie. Rugăciunea este forma de identificare a suflet-om, faţă de Entităţile din ASTRAL. [ Nicu ]


133 – Multe sunt căile pe care le poate urma un om, pentru a ajunge la Divinitate. Importantă, este străduinţa sa. [ Nicu ] -

DUMNEZEU a creat omul, şi omul s-a creat pe sine. [ Nicu ]

- Dogma spune că DUMNEZEU, a creat omul după chipul şi asemănarea SA. Este oare chipul celui care l-a creat.?! Este atât de rău.?! Omul este spirit/suflet şi după aceea este om.?! Cine a creat spiritul care este energie pură.?! Cine, şi cum se metamorfozează spiritul în suflet-om.?! Dumneze-ul care a creat omul, nu este cel din care provenim, este doar cel Creator, şi căruia nu-i semănăm, sub nici o formă. Doar ne-a ajutat să fim, ceeace suntem. Omul de azi, este parte spirit Divin, şi parte a creaţie celor care au avut posibilităţi, tehnologice şi inginereşti, de a aduce creaţia incipientă, aceea care a fost pe această planetă. Tot ce s-a creat în jurul acestei idei este doar un mit. [ Nicu ] -

O societate, nu poate fi funcţională, atâta timp cât unii se distrează, şi alţii muncesc pentru aceea. [ Platon ]

-

Dincolo de noi, este o altă raţiune, de care raţiunea mea nu ştie nimic. [ Cloude Pascale ]

- DUMNEZEU este cel mai mare „mercantil”. Dăruieşte iubire celor care ÎI pot returna iubire cu camătă, şi necondiţionat, din partea celor care o primesc. [ Nicu ]


134 -

Nu orgoliul te va ridica de la pământ, ci doar smerenia. [ Nicu ]

- „Cine nu va primi Împărăţia Lui DUMNEZEU ca un prunc, nu va intra în ea.” [din Învăţătura LUI IISUS, Luca18;17] -

Împăratul Traian, spune: - Mă întorc în Dacia, ţara străbunilor mei. [ de la istoricul grec, Kristodomus ]

- Unele persoane care au citit aceste pagini, au rămas dezamăgite, că nu au aflat ceva surprinzător, de „bon ton”. Exprimarea ideilor s-a făcut tocmai pentru a fii înţelese de toţi. Aceştia s-au străduit doar să citească, fără a înţelege ideea. Se aşteptau să afle ineditul zilei. Ei doar au citit, şi atât. Aceştia mai au nevoie să se străduiască, până să găsească firul director al vieţii. Eu nu am pretenţia că sunt deţinătorul Marelui Adevăr, m-am străduit cu puţina mea cunoaştere ce mi-a fost dată, să aduc o rază de Lumină celor care vor s-o vadă. [ Nicu ] - Nimeni nu ar putea prezice cu certitudine viitorul, şi nimeni nu ar putea fi sigur, de ce s-a întâmplat în trecut. [ Stephen Hawking ] -

Să poţi să înţelegi, înseamnă într-un fel, să deţi controlul. [ Stephen Hawking ]

-

Ştiinţa ar trebui să poată „citi”, mintea LUI DUMNEZEU. (?)


135 - Mulţi ştiu să citească, dar foarte puţini pot să şi înţeleagă, ce citesc. [ Nicu ] -

Credinţa, pictează icoanele din biserică. [ M. Eminescu ]

-

Unde simplu spun acolo, şi îngeri se adună, iar unde este mândrie, acolo e pustie. (?)

-

Puterea rugăciuni nu este în cuvinte multe, ci în puritatea stării de rugăciune. [ Arsenie Boca ]

- O parte din oamenii zilelor noastre, cu un bagaj educativ, informaţional sărac, aduc adulaţii zeului, zeilor creatori. Datorită evoluţiei tehnologice la care a ajuns civilizaţia actuală, în faţa unor oamenii lipsiţi de cunoaştere, şi care sunt destul de mulţi, deţinătorii pot fi consideraţi ca nişte zeii. Ne închinăm zeului creator, care a transformat materia dintr-o formă involuată în ceeace suntem, şi nu celui din care provenim. Este o mare eroare fundamentală, care duce la o încetinire evoluţiei noastre, în tot ce suntem. Consideraţi că pentru darul vieţi ce l-aţi primit, mulţumţi ca unor zei, celor care au ajutat să te naşti, în loc să mulţumiţi părinţilor, ce te-au zămislit. Omul pierde din vedere că el, înainte de toate, la originile lui, este spirit-suflet creat de, şi din TATĂL UNIVERSAL, care este energie pură, ca şi spiritul nostru. Partea interesantă, este posibilitatea care există în metamorfozarea din spirit, în om, sau oricare altă fiinţă. Trebuie reconsiderat şi reactualizat acest fel de credinţă, pentru ca omul, să evoluize. [ Nicu ]


136 - Rugăciunile noastre, întotdeauna sunt în funcţie de elevarea noastră, din toate punctele de vedere, de câtă deschidere avem către Divinitate, de dincolo de ceeace suntem de fapt. [ Nicu ] - V-aţi întrebat vre-o dată care este cel mai neînsemnat, sau cel mai important secret pentru om.? Cel mai puţin şi la înţelegerea fiecăruia dintre noi este, rezolvarea nevoilor fiziologice, foame, sete, … etc. Secretul cel mai important pentru om nu este cel economic, politic, sociologic, militar, ş.a.m.d., este cel prin care putem ajunge la „poarta” RAI-ului, şi să fim primiţi. Foarte puţini dintre noi, cei din această dimensiune, ştiu cu adevărat, acest secret. De mii de ani, cei aleşi, spun frânturi din acest secret, şi foarte puţini sunt cei care ascultă, şi înţeleg, şi dau curs. Vă imaginaţi cum ar fi dacă s-ar cunoaşte la un nivel mai larg?, ce înbulzeală la „poarta” RAI-ului ar fi?!. Considera-ţi că există un alt secret mai mare.?! [ Nicu ] - Toţi cei care în orice fel, se implică în viaţa altor fiinţe, om, animale, plante, etc. şi indiferent care sunt ele, aceştia, îşi asumă o mare responsabilitate, faţă de cei ajutaţi. Cei implicaţi, determină într-o oarecare măsură, de la caz la caz, schimbarea programului propriu, de evoluţie al acelei fiinţe. Aceasta este valabil, pentru medici, cei din culte, pentru toţi cei „făcători” de bine. Deci atenţie.!! [ Nicu ] -

Nu ceeace oamenii adoră, este şi DUMNEZEU. [ Nicu ]


137 – Când spiritul metamorfozat, vine în această dimensiune umană, păstrează în subconştientul lui, o orecare sumă de informaţii, adevăruri, obţinute teoretic în Astral, din nivelul, din care el face parte, dar de care el singur, prin propriile lui „forţe”, nu şi le poate aminti. Este nevoie de un „de-clik” făcut de cineva, care se află „trezit”. Când cei din jurul acestuia, care pot să aducă spre relevanţă, unele idei, şi cei care îi „ascultă” pot înţelege, auditoriul va fi surprins de banalitatea celor spuse. Informaţiile erau cunoscute de aceştia, încă de multă vreme. Nu era ceva nou, care să le suscite interesul. Aşa cum am mai spus, o cantitate impresionant de mare, de informaţi (Cartea Akaşa),se află în jurul nostru, dar nu toţi suntem pregătiţi să le accesăm, se le „citim”, spre o aducere aminte. Unii dintre noi, se simt agresaţi, jigniţi de aceste situaţiI, şi replică, după cum pot, în loc să mulţumească, pentru ajutorul primit, că şi ei la rândul lor, pot percepe altfel. Dacă informaţiile exprimate nu pot fi percepute la voloarea lor, de către ascultători, denotă că aceştia, nu sunt suficient de bine „pregătiţi”, în a le primi. [ Nicu ] - Omul prin dorinţa sa de a şti, de a se perfecţiona într-un anumit domeniu, cantitatea, numărul de sinapse dintr-un segment al creerului va creşte, în raport cu interesul dat. Cu cât valoarea preocupărilor sale este mai mare, şi este mai aproape de sublim, cu atât mai mult acela, se va apropia de a „înţelege”, neînţelesul. [ Nicu ] -

Moartea, este frica celor puţin credincioşi. [ Nicu ]


138 – Superioritatea adevărată a unui om, nu constă niciodată în clasificarea creată de el. Adevărata valoare a acestuia, este atunci când în faţa unei valori umane mai mici, el se va pleca cu înţelegere şi iubire, pentru cei diferiţi lui. [ Nicu ] - Gândul, vorba şi fapta aduse la superlativ, în folosul creaţiei la orice nivel, poate fi considerat, ca fiind artă. Este posibilitatea pe care o are omul ... , de a-şi arăta valoarea, de a se descoperi pe sine, în toată sensibilitatea sa, la care a ajuns. [ Nicu ] - Omul „evoluat” al zilelor noastre, în „marea” sa dezvoltare, a ajuns să fie cea mai involuată fiinţă, din punct de vedere emoţinal. Nu se mai poate gândi, nici la el însuşi de ceeace a ajuns. Excepţiile ... , fac excepţie. [ Nicu ] - Remarc acum, două forme de manifestare a orgoliului, dar ele sunt cu mult mai multe. Situaţia în care se jigneşte, cu sau fără „motiv”, pentru cei care o fac, arată din partea lor, puţina evoluţie de orice fel. Cealaltă posibilitate este atunci când cel jignit, cu sau fără „motiv” se supără, şi nu poate dărui clemenţă celui în aflat în inferioritate. Pentru cele două cazuri, trebuie arătată înţelegere de cei care au puterea de discernămât, că şi ei odată, cândva s-au manifestat ca ceilalţi. [ Nicu ] -

Minciuna este primul element de etică, ce distruge omul.


139 - Omul în toată existenţa lui, crează tot felul de dezarmonii, mai mari sau mai mici. Sufletul, după terminarea vieţi, şi a misiuni cu care a venit, el nu poate accede în Astral, decât după ce s-a curăţat de tot ce are legătură cu această dimensiune. Prin tot ce acesta a gândit, vorbit şi făcut, el a creat posibile dezarmonii mai mari sau mai mici. Dacă acest spirit, din cauza a unor dezarmonii mari nu poate eleva într-un nivel superior, atunci, un alt spirit bine voitor, preia o parte din „balastul” celui „oropsit”. Cu toată străduinţa sa, spiritul bine voitor nu reuşeşte, din vari motive să aducă la normalitate ce şi-a propus, el va suporta rezolvarea acestora, în existenţa sa viitoare, a acelor dezarmonii, ca şi cum ele, ar fi fost create de el însuşi. De principiu, sufletul bine voitor, este cel care a avut o tangenţă, sau cunoscut anterior pe cel în cauză. De aceea se spune că cei care duc greul unei existenţe, trag păcatele celor de dinainte, până la al şaptelea neam. Se consideră că dezarmoniile mai mici dintre oameni, se pot rezolva până atunci, în totalite. Pentru marile dezarmonii create şi care nu fac parte din Programul Divin, şi care nu sunt necesare Creației, la nivel general, sufletul, energia aceea, este pierdută. [ Nicu ] -

O modestă floare, cuprinde atâta iubire, încât unui om, îi este greu să priceapă. [ Nicu ]

- Vreu să cunosc mintea LUI DUMNEZEU, restul sunt detalii, altfel spus, vreau să ştiu ceeace este dincolo de timp şi formă. [ Albert Einstein ]


140 - În Astral, spiritul nu are posibilitatea de a se manifesta, şi de a pune în practica concepţiei sale, a celor învăţate teoretic, spre a înţelege. Din cauza acestei situaţii, atunci când spiritul se manifestă în forma suflet-om, energiile subtile din Astral, nu vor interveni în desfăşurarea programul stabilit, al acelui spirit. De la această regulă se fac excepţi, doar atunci când, programul acelui suflet-om, concură spre realizare cu alte programe importante, ale altor suflet-om, sau trebuie să ducă la bun sfârşit, un program Divin. Desfăşurarea programului, este şi rămâne doar în responsabilitatea acelui suflet-om. În felul acesta va evolua. [ Nicu ] - Legile Universale sunt deosebit de simple. Sunt create pentru a fi înţelese de oricine, indiferent de gradul de evoluţie al fiecăruia, din tot Universul, şi nu lasă loc la interpretări de nici un fel, pentru nimeni. Unii, prin deschiderea de înţelegere prin educaţie, ce li s-a oferit, aduc la un nivel atât de alambicat Adevărul, încât nici ei înșişi nu-l mai pot pricepe. În felul acesta de explicaţie ce îl arată, ei se îndepărtează de ce este Adevăr Universal. [ Nicu ] - În vechime, erau necesare un număr redus de legi, fiindcă oamenii erau mai apropiaţi de Divinitate. Astăzi avem un număr impresionant de legii, care sunt de la cele preferenţiale, la cele care acoperă pe cei care fac fără de legi. Cei din ziua de azi, au pierdut linia dreaptă, conduita, etica, foarte mulţi rătăcim prin hăţişul tenebrelor create de noi înşine. Aceea vor avea mult de suferit. [ Nicu ]


141 – Nu ştiu cui, şi la câţi vor folosi toate aceste informaţi. Mi-ar părea rău, ca acestea să se piardă, şi să nu aducă un folos. Rergret că ce pot transmite celor din jurul meu, au un ecou atât de mic. în sufletele oamenilor. Am mai spus că eu, nu sunt deţinătorul Marelui Adevăr dar, prin ceeace mi sa dat să le spun, oamenii ar putea fi mai buni ca valoare, să evolueze. Toţi consideră că ştiu orice informaţie, şi chiar mai mult, ori care ar fi, şi că pentru ei nu este nouă, că este o banalitate, şi că este lipsită de interes, de sens, asta fiind într-o lume debusolată, de un orgoliu exsacerbat, şi care nu vine de la Înalta DIVINITATE. Arată de fapt, nimicnicia noastră. Nu mai suntem în stare să dăruim ce am primt la momentul de început al Creaţiei noastre, IUBIREA. Ultima dată când am primit-o, a fost prin IISUS care a spus: - Iartă-i DOAMNE, că nu ştiu ce fac.!! Ea,iubirea,este singura posibilitate prin care putem să evoluăm. Aşa cum se consideră că unele civilizaţi anterioare, s-au distrus prin ele însele, de asta vom avea şi noi parte. [ Nicu ] -

Îndepărtează DOAMNE de la mine lauda, şi iubeşte-mă aşa cum şti TU că merit. [ Nicu ]

-

Tot ce poate face singur DUMNEZU, acolo tu nu poţi face nimic. [ Nicu ]

-

Puterea rugăciuni, stă în calitate, şi nu în cantitate. [ Arsenie Boca ]


142 – Omului îi este greu să se înţeleagă pe el însuşi, uneori îi este chiar imposibil. Vă puteţi imagina că dacă s-ar reuşi, ce va simţi, auzi, cum sunt trăirile celui de lângă el.?! Oare pshicul aceluia va putea să reziste.?! Dezvolta-ţi. [ Nicu ] - Doresc să analiza-ţi, de ce asupra unor teritori ocupate, vin valuri de năvălitori, intruşi din alte seminţii, care pretind şi ocupă acel spaţiu. M-am întrebat, şi răspunsul cel mai corect la care am ajuns, este că cei care trăiesc în locul respectiv, trebuie să merite pe deplin, de a-şi desfăşura existenţa acolo, câtă vreme este în armonie cu el. Pământul nu este de drept şi de fapt al nimănui, de la însă-şi întreaga planeta, până la locul de înhumare, el este al tuturor, al celor care au trăit, trăiesc sau vor trăi în acel loc. El este al celor care merită să locuiască acolo, şi a căror valoare energetică se aseamănă, uneori până la a se confunda, în vibraţie. Pământul este viu, şi are un câmp energetic propriu, (vezi reţeaua Hartman), şi fiecare se va aşeza în locul potrivit cu el, cu nivelul lui de evoluţie. [ Nicu ] - O faptă bună doar parţial făcută, fără iubire totală, nu reprezintă nimic pentru nimeni. Când vrei s-o faci, dăruieşte-te pe tine însuţi. [ Nicu ] - Cu cât orgoliul omului este mai mare, cu atât acesta este mai departe de perfecţiune. [ Nicu ]


143 – În tot Universul mare, mic, este o continuă manifestare a energiilor de orce fel, sublime sau mai puţin. Ele sunt într-o continuă transformare, aceasta având loc pe diferite planete, şi care dau condiţi diferite de evoluţie, materiei. Amintindu-ne că noi suntem formaţi dintr-o „pulbere de stele”, din energie pură, dorim să expermentăm în plan fizic, ce am învăţat teoretic, în Astralul acelei planete, al acelei civilizaţi. Aceasta fiind menirea dată, de la începutul creeri noastre Divine, în Univers. Planetele sunt diferit evoluate şi nu numai energetic. Pe aceste planete, civilizaţiile îşi manifestă energiile pure. Venirea pe planeta unde are loc exprimentul, energiile pure se manifestă în valuri cu intermitenţe. Pentru a accesa acea planetă, civilizație, dar și pentru noua formă de evoluție, se crează un alt program Divin, de la care nu se poate abate nimeni. Fiecare val conţine, un număr diferit de energii evoluate, şi ele primesc pentru evoluţia lor, un program asemănător cu cel avut anterior, de vechia civilizație plecată. Aceasta este necesar, ca fiecare să treacă prin aceleaşi încercări, trepte de evoluţie. Din acest motiv se spune că, istoria se repetă, şi că nimic nu este nou sub soare. [ Nicu ] - Pentru a înţelege profunzimea a ceeace este în jurul omului, acesta are nevoie nu numai de o cunoaştere exactă, ştiinţifică pentru a explicita cele știute, îi mai trebuiesc şi altfel de date, care sunt de ordin şi după posibilităţile lui de percepţie ale sufletului său. Înţelegerea Adevărului, nu se poate obţine decât atunci când sufletul intră în vibraţie mărită, fiind cheia care duce la descoperirea a ceeace este dincolo de el. [ Nicu ]


144 - Întotdeauna ce faci pentru tine, se duce o dată cu tine, dar ce faci pentru altul, rămâne. (?) - ÎNALTA DIVINITATE, nu are nevoie de laudele nimănui, nici ale celor din Astral, şi mai cu seamă nici de cele ale oamenilor, a „credincioşilor”. Singura dorinţă, este evoluţia Creaţiei. [ Nicu ] - Iuda Iscarioteanul, unul din Apostolii LUI IISUS, era cunoscător a patru limbii străine, avea noţiuni de matematică, filozofie, şi a legilor iudaice. Acesta a fost singurul dintre Apostoli, care a înţeles suficient de bine ce le spunea Bunul IISUS. În dorinţa de a arăta celor din sinedriu, oficialilor bucuria de Mântuire ce o aducea IISUS poporului evreu, s-a convenit ca MESIA să spună mesajul LUI, în adunare. Cei din sinedriu, de teama faptului că se simţeau ameninţaţi prin ce au făcut, au deturnat adevăratul sens al prezenţei aşteptată de unii, şi l-au acuzat pe IISUS. Chiar dacă nu place celor care sunt în conducerea unui popor, adevărul acesta va ieşi la iveală întotdeauna. [ Nicu ] -

Ca să poţi fi înţeles, trebuie să înţelegi tu însuţi. [ Nicu ]

- Cel care nu-l înţelege pe cel de lângă el, din apropierea sa, nu se poate înţelege nici pe el însuşi. [ Nicu ] - Un spirit real elevat şi care nu se consideră el, acela va accepta pe cel de lângă el, aşa cum a reuşit acesta să fie. [ Nicu ]


145 - Din cele mai vechi timpuri, omul a adus ofrande, daruri, formelor de manifestare neexplicabile din jurul său. Cu trecerea timpului, cei care conduceau unele forme de religie create a acelor vremuri, au ajuns să înţeleagă că prin manipularea şi a lipsei de cultură şi înţelegere, isteţime a enoriaşilor, ei pot obţine avantaje nemeritate. Dorinţa de înavuţire a acestora a copleşit darul spiritualizări şi, au creat noi forme de excrocare, şi care cu timpul, au devenit rit popular. Omul prin natura sa, şi în dorinţa de a evolua în orice fel, a creat asupra sa, greşeli şi păcate, de orice fel, şi faţă de oricine. Prin conştientizarea acestora, omul a dorit să aducă la normalitate, dezarmoniile create, făcând diferite daruri, celor care credeau ei, că îi puteau „ajuta”. De aici şi până la a cădea în plasa celor rău intenţionaţi, a „călăuzitorilor spirituali”, nu a fost decât un pas. Unul din marile neadevăruri exprimate şi susţinute de aceştia, a fost că DIVINITATEA poate să ierte. După un timp, aceasta nu a mai fost suficient pentru ei şi, s-au erijat în cei care după bunul lor plac, după cum cred şi vor ei, greşelile şi păcatele enoriaşilor pot fi iertate, contra unor daruri, de la cele modeste, la unele mai substanţiale. Trebuie avut în vedere că prin aşa ceva, s-a pierdut adevărata legătură cu DIVINITATEA. Aceasta a avut ca amploare, şi mai cu seamă s-a realizat, la cultele creştine. Se făcea la „mica înţelegere”. Doresc să aduc încă o precizare în plus, în ceeace privesc greşelile şi păcatele săvârşite de om. În perioada medievală, renascentistă, papalitatea de la Roma avea mari cheltuieli, războaie duse între pretendenţii la scaunul papal, de la mituire, şi finanţare a unor conducători de state, şi pentru a avea susţinerea lor, la ridicarea a diferite


146 - construcţi militare sau civile, necesare sau nu, şi care aveau diferite scopuri de utilizare. Se mai includ în cheltuieli şi sumele date pentru obiective de cult, şi chiar artă. Erau interese de tot felul, etc.. Posibilităţile financiare ale Scaunului Papal, la timpul acela, au ajuns la imposibilitatea de a mai fi solvabil. Atunci papă era, Leon al X- lea, 1513 a.d., a „legalizat” această formă de dijmuire a credinţei, pentru propriile nevoi. Pentru a depăşi situaţia respectivă, s-a hotărât să se vândă ca la „târg” absolvirea de greşeli şi de păcate ale celor care considerau, că se făceau vinovaţi de ceva. Să nu crede-ţi că se dorea binele enoriaşilor. Cine dorea iertarea, trebuia să plătească în bani, sau alte detereminări materiale. Forma prin care se recunoştea primirea sumei, se făcea printr-o „chitanţă”,numită Indulgenţă Papală, şi se diferenţia prin aspect, şi chiar cu sigiliu Papal, în funcţie de bani daţi. Valoarea acestora era diferită, de la omul de rând, care achita o sumă modică, câţiva bănuţi preotului, care nu putea să îi dea nici o confirmare de primire a banilor. Meseriaşii dădeau mai mult, prin impunere de către mai marii, în cinul bisericesc ai locului, cam 10 bănuţi. Cavalerii rătăcitori, plăteau o sută de bani sau o monedă de aur. Cavalerii înstăriţi, o pungă cu bani de aur. Cei care făceau parte din anturajul monarhic, plăteau 10, 20, pungi cu bani de aur, etc., după erarhizarea rangului său. Sumele cu cât erau mai mari, acestea se primeau de către cei care erau pe scară erarhică, mai aproape de Papă. Uite aşa se iertau păcatele atunci, şi cum s-a ajuns ca şi noi să fim iertaţi azi de DUMNEZEU, prin biserică. [ Nicu ]


147 - Orice formă ar lua invidia, orice motivaţie i s-ar da, nu face altceva, decât să arate orgoliu nostru. Evenimentele vieţi unui om, sau a unei colectivităţi, reprezintă starea, trăirile necesare, de care au nevoie, de a evolua. Pentru aceştia, situaţia în care se află uneori, nu este destul de confortabilă, chiar dacă viaţa le oferă unele avantaje, de orice fel. Acestea sunt încercări, testări ale spiritului, sufet-om, şi sunt uneori, deosebit de greu de îndurat. De aceea, noi trebuie să ne preocupăm de problemele, testele noastre, aşa cum sunt ele. [ Nicu ] - Orice minciună, de orice fel, este un abuz de încredere ce îţi acordă, cel de lângă tine. [ Nicu ] - Nu tot ce am reuşit să înţeleg eu, este şi pe măsura nevoilor celor de lângă mine. [ Nicu ] - Adevărul scris în cărţi, reprezintă doar o parte din ce avem nevoie. Pentru a şti mai mult, trebuie să ne uităm şi în „SUS”, şi cu cât o vom face mai repede, şi mai des, cu atât mai bine ne va fi. [ Nicu ] - Eminescu Mihail, marele nostru poet, a fost, este şi va fi, pentru această naţie română, şi pentru toţi cei vorbitori de limbă română, aşa cum este IISUS, pentru întreaga această planetă. [ Nicu ] - Ce este frumos,şi LUI DUMNEZEU ÎI place, dar nouă muritorilor de rând.?! [ proverb popular ]


148 – Sărac nu este cel care, nu are o bucată de pâine, că ziua ce va veni, nu-i va aduce o îmbunătăţire a situaţiei lui, dar şi mai sărac este cel care are peste nevoile sale, şi nu poate dărui din prea plinul său. Fiecare găseşte înţelegere şi mângâiere, la cei care sunt în aceeaşi situaţie cu el. [ Nicu ] - Cultura educaţională a unui om, se face cel mai bine şi temeinic, doar prin studiul cărţilor, doar în felul acesta am ajuns să fim ceeace suntem azi, din toate punctele de vedere, informaţionale. Calculatorul, este doar un instrument, care facilitează unele activităţi dar, el nu poate să se substituie cărţi, nu te poate face mai deştept. Ceeace poate face este să îţi aducă aminte, unele date pe care le ai uitat, sau informaţi complexe, de specialitate, la care nu ai avut acces. Unii consideră că această civilizaţie şi cultura ei, a început odată cu aceştia, că ei sunt cei mai ... . Calculatorul, este o nouă „jucărie” creată de om, şi de care este atât de mândru, încât nu se poate despărţi de el. Într-o discutie, pe orice temă, dacă nu ai o pregătire educaţională pe măsură, trebuie să taci, şi asta denotă atunci, valoarea pe care o ai. Mai poţi face apel la calculator.!? Ce părere vor avea cei din jur.?! Dacă ne bazăm doar pe „zeul calculator”, ce se poate întâmplă dacă într-o zi nu am avea energia electrică.?! Totul s-ar opri, ar fi un timp de bulversare şi, puţini ar fi cei care vor putea continua activitatea cotidiană. Bucuria lecturări unei cărţi, este deosebită. [ Nicu ] - Prostul nu e prost destul,dacă nu este şi fudul.[proverb popular]


149 - Când doi oameni, chiar dacă sunt de acelaşi sex, se îmbrăţişează cu gânduri şi vorbe curate, atunci fapta lor, urmează Învăţătura LUI IISUS, care a spus: „ ... iubeşte-ţi aproapele tău, ca pe tine însuţi.” Bunul IISUS dorea să înțelegem că noi toți avem una și aceiași origine, și îmbrățișarea duce la contopirea și amestecarea tuturor particulelor ce le avem în această lume. Că prin urmarea Învățăturilor Divine primite, arătăm cine suntem, valoarea noastră de evoluție. [ Nicu ] - În timpul ăsta al nostru, sunt „sfinţi”, prea ..., şi mult prea ... „sfinţi”, care mai de care. Sunt sfinţii acestei lumi strâmbe, cu valori pe care ei le-au creat pe pământ. Aceştia substituie termenul ca înţeles cu cel din Ceruri, şi pentru aceeia care se roagă doar Divinităţi Cereşti. Sunt mai mulţi sfinţi în lumea noastră, decât în Ceruri. Totul se sfinţeşte, totul se face în voia „divină”,indiferent ce se sfinţeşte, sfinţit să fie, că mai departe se ocupă cei „sfinţiţi”. Cei care „sunt”, şi se sfinţesc, au ca dumnezeu, banul, şi tot felul de avantaje, care NU fac parte din harul Divin. Faţă de această situaţie, mai este întradevăr ceva sfânt.?! Această Înălţare Divină, sfinţenia adevărată, a intrat în derizoriu, şi nici nu se mai ştie cum se poate ajunge la a fi Sfânt. [Nicu] - Doar oamenii de valoare au principii, şi acestora, le este dificil să le încalce, fiindcă ele reprezintă, jaloane de etică, moralitate, ale vieţi lor. Pentru cei care nu au principii, nici nu au ce pierde. [ Nicu ]


150 – O altă explicaţie prin care se poate înţelege greşita teorie a Big Bang-ului, este chiar inaccepţiunea condensări materiei din Univers, şi apoi extincţia acesteia. În conformitate cu Teoria formări găurilor negre, ele apar în momentul când un corp ceresc îşi consumă propria energie până la epuizare, şi intră într-un colaps total, formând o gaură neagră. Aceasta se poate crea și o printr-o condensare a materiei, până când acel corp astral intră în colaps și se formează o pitică albă. Acestea sunt de mărimi diferite, în funcţie de mărimea corpului ceresc intrat în remisie. Datărită acestor date clare pe care le avem, atunci cum se mai poate considera teoria Bin Bang-ului, ca fiind un punct de vedere ştiinţific.?! [ Nicu ] - Mulţi dintre noi ne considerăm a fi credincioşi dar, v-aţi întrebat ce reprezintă.?! Este posibilitatea, trăirea pe care o ai vis-a-vis de învăţăturile pe care le-a lăsat Cel căruia vă închinaţi şi ÎL măriţi. IISUS, printre multe învăţături, îndrumări, pilde dăruite, sunt şi acestea: - iubeşte-ţi aproapele, ca pe tine însuţi; - ce vei face celui de lângă tine, MIE ÎMI vei face. De câte ori v-aţi oprit lângă cel aflat în suferinţă, în nevoi, cum a-ţi fost alături de el, ce aţi făcut pentru el.?! Vă recomand, să nu vă purtaţi ca nişte farisei, dacă tot vă considera-ţi, ...credincioşi. [ Nicu ] - Întreaga Creaţie are nevoie de iubire, fiindcă ea însăşi nu poate dărui atâta iubire, care să fie compensată. [ Nicu ] -

Unde nu este, nici DUMNEZEU nu cere. [ proverb popular ]


151 – Din cauza orgoliului pe care îl avem, mulţi consideră că noi suntem ca DUMNEZEU, că ne raportăm ca EL dar, de fapt noi suntem parte din DUMNEZEU, din care provenim ca energie şi nu din punct de vedere al creaţiei. [ Nicu ] - Oamenii zilelor noastre, ş-au închis uşa, poarta sufletului lor. Se îndepărtează unii de alţi, prin imposibilitatea de a dărui iubire, a tot ce este în jurul lor. Se retrag tot mai mult în interiorul lor, şi în felul acesta se pierd pe ei înşişi. Viaţa lor devine anostă, fără nici un fel de bucurie pentru zilele ce le primesc. Aceasta este marea conjuctură în care se află această civilizaţie, de a se pierde pe ea, prin ea însăşi. [ Nicu ] - Când un grup de oameni, cu bună ştiinţă crează o dezarmonie faţă de societatea din care ei fac parte, „pedeapsa” de aducere la normalitate ce o vor primi, nu este fracţionată după numărul lor, ea este integrală, pentru fiecare în parte. Fiecare dintre ei va primi, şi va trebui să aducă la normalitate, conform Legilor Universale, ce au creat. [ Nicu ] - Un om, trebuie să fie pregătit pentru orice situaţie în care s-ar afla, de la cele sociale, la cele festive ale celor dragi, la tot ce se determină în jurul lor, şi până la plecarea din existenţa sa. Aceasta arată gradul de conștientizare, de evoluţie al său. Este adevărata sa valoare. [ Nicu ] -

Vezi-ţi bârna din ochiul tău, şi nu paiul din ochiul altuia. [ proverb popular ]


152 – În mare parte a consistenţei telurice a acestei planete, se află clorura de sodiu (sarea de bucătărie). Tot ce se manifestă pe această planetă, conţine sare de la începutul, începutului. Este suficient ca unul dintre noi mai „erudit” să exprime un punct de vedere ne fondat, şi toţi se „luminează” de ideea dată. Sunt fascinaţi. La o privire şi analiză mai profundă, constatăm că lipsa din orice organism biologic, al acestei substanţe, duce la dezechilibre la anumite nivele ale corpului, de la cele minore, la cele profunde, ajungând chiar la o încetinire a gândiri. Interdicţia consumului, este o mare eroare. Ionii de sodiu, dau posibilitatea activări memoriei, a unei inteligenţe mai agere. Ei stau în bună măsură la baza creeri sinapselor, ale neuronilor, filete nervoase, din toată substanţa cenuşie a întregului sistem neuronal. Cel mai bun dietitician al nostru, este chiar corpul cel avem, el ştie cu mult mai bine de ce avem nevoie ca el să fie în parametri cei mai optimi. El un „calculator” de mare precizie, foarte complex. Să vă străduiţi să ajunge-ţi să ascultaţi şi să înţelege-ţi ce vă comunică, vă va fi de folos în evoluţia voastră. Folosirea în hrană a sării, şi a tot ce avem nevoie, trebuie făcută cu moderaţie, de la individ la individ, în funcţie de activitatea depusă, de vârstă, de anumite disfuncţi, boli, dar nu interzisă. Toată existenţa noastră trebuie dusă cu multă moderaţie în totul şi în toate, excesele ne vor costa.!! [ Nicu ] - Legile Divine, Universale, nu pot fi „înşelate” de nimeni, sub nici o formă, oricum ar fi acestea ambalate de noi. [ Nicu ]


153 - Auto controlul nostru, lasă mult de dorit, este deosebit de superficial, este de o nepăsare atât de mare, încât va duce la mari dureri în viitor, sub orice formă. Este valabil nu numai pentru individul în sine, ci extrapolat, se poate extinde până la nivel de planetă. Ne este greu de înţeles că prin gând, vorbă şi faptă, organizăm toate structurile ce le avem, şi nu sunt puţine. Prin lăsarea la voia întâmplări a manifestărilor noastre, amplificăm micul haos din noi, şi din jurul nostru, este ca şi cum nu ne pasă de ce suntem sau vom fii. Este la îndemâna oricui oricât de cult ar fi, nu are importanţă, trebuie să se trezească, să scuture de pe el indolenţa, şi să-şi dorească a evolua. Dacă nu vom înţelege, evoluţia noastră în această situaţie, se face şi ea la voia întâmplări, şi haosul se amplifică. De-a lungul existenţei noastre, după manifestările de valoare scăzută ce le creem, vom avea tot mai multe teste de rezolvat, care mai de care mai dificile, după haosul creat de noi, şi în noi. Auto controlul manifestat se constată de obicei la cei meticuloşi, tipicari. Aceştia au înţeles importanţa faptului că sunt un generator de energie care, cu cât este mai puternic, cu atât el este mai evoluat, ca spirit. Cu fiecare zi, cere-ţi mai mult de la voi, ajutaţi-vă conştientizând, ce puteţi fi, prin gând, vorbă şi faptă. Acesta este drumul de urmat către desăvârşire. [ Nicu ] - Darurile făcute de Divinitate şi nu oricui, este şi acela de a avea posibilitatea de a asculta şi înţelege, pe cel de lângă tine, de a fi alături de el. [ Nicu ]


154 - Dacă şi la momentele importante din viaţa noastră, a fiecăruia dintre noi, găsim scuze să nu ne întâlnim, să ne vedem, să ne bucurăm împreună de acel moment, sfârşitul este aproape pentru noi toţi. [ Nicu ] - „Ferice de cei săraci cu Duhul, că a lor va fi ÎMPĂRĂŢIA”. IISUS face referire la nevoia renaşterii de mai multe ori a unor spirite, în această lume, pentru a evolua. Din acest motiv se explică şi dictonul că: – „Unde nu este nici DUMNEZEU nu cere”. [ Nicu ] - Uneori, unii oameni, au nevoie pentru a „merge” mai departe, de un imbold. Acesta poate veni de oriunde, sau sub orice formă, din tot ce-l înconjoară. Câte odată, este „tras” de mânecă doar, doar se va trezi din apatia sa. Se întâmplă la unii, că nici atunci când li se arată drumul, direcţia, ei să nu înţeleagă sau, să nu vrea să înţeleagă. Consideră că pentru ei este destul de bine, aşa cum este. Evoluţia pentru fiecare, trebuie îndeplinită, că vrem sau nu. Opunerea faţă de evoluţie, determină pe cel în cauză, să fie „admonestat” şi, aceasta atrage după sine, supunerea la unele teste suplimentare, pentru ca cerbicia sa, să scadă. Vă sugerez, ca să vă „treziţi”, să fiţi atenţi cu voi înşivă, în totul, şi în toate. Vă va fi bine vouă. [ Nicu ] - Tot ce este tânăr, este şi frumos, este armonia manifestată în el. Dar greu este să găseşti frumuseţe la cei în vârstă. [ Nicu ]


155 – Când voi, veţi simţi cu toată fiinţa voastră, cu tot cugetul vostru, cu tot ceeace sunte-ţi în toate structurile ce le aveţi, bucuriile şi tragediile acestei lumi, trăirile ei, oricare ar fi ele, ale tuturor acestor forme de civilizaţi, ale acestei planete cu tot ce cuprinde, în toate dimensiunile ei, atunci nu veţi mai aparţine locului unde v-aţi născut, neamului vostru, ţări voastre, ci a-ţi ajuns evolutiv să fiţi, Fii acestei planete, de care vă veţi simţi răspunzători în totalitate, pentru tot ce se întâmplă pe EA. Ferice de cel care a ajuns, a făcut un „pas” de uriaş, spre a se armoniza pe el și ce este în jurul său. [ Nicu ] - În minunata înţelepciune a poporului, el a creat bazme şi poveşti. Acestea pot fi considerate, ca aspiraţi ale sale. Pentru exemplificare, personajul Făt-Frumos, este fiu, bărbat din popor, este exponentul care întruneşte multe calităţi, este cel mai brav şi înţelept dintre toţi cei aleşi, el poate duce înainte neamul său. În starea socială, nu este nici prea sărac dar, nici prea bogat. Fata împăratului, în configuraţia dată, este uneori frumoasă, şi fără prea multe însuşiri, ca piatra în casă, şi care la alegerea unui soţ, acela va primi jumătate din împărăţie. [ Nicu ] - Cei care se cred cei mai „mari” şi mai „tari”, şi mai „deosebiţi” din această lume, sunt cei mai nevolnici, şi mai puţin de a fi invidiaţi de noi toţi. [ Nicu ] - Orice formă de manifestare a materiei, are un A.D.N. specific ei. Unul din atributele acestuia, este acela de a înbunătăţi valoarea sa, pentru ca materia să evoluieze. Aceasta se face, fără voia noastră directă, evoluăm încet. [ Nicu ]


156 - Din cele mai vechi timpuri, oamenii au adus incantaţi, rugăciuni fel şi fel, tuturor formelor, evenimentelor, pe care ei nu le puteau înţelege. O mare parte a acestei civiizaţii din acest timp, procedează ca în vremurile de mult apuse. Nivelul de înţelegere, a raportului divinitate-om din ziua de azi, nu s-a schimbat aproape de loc faţă de cel de atunci. Îndoctrinarea psihicului este adânc implementat în subconştientul nostru, că să nu dorim să „deschidem” ochii pentru a înţelege noua evoluţie în care ne aflăm, cu Divinitatea. Probabil, că multora ne este mai comod de a nu gândi profund situaţia, sau nu suntem destul de evoluaţi ca spirit, pentru a analiza noile date. Raportarea omului la Divinitate azi, trebuie făcută cu esenţa sufletului, a spiritul, şi care să descopere, să arate originea divină a lui. Determinarea omului faţă de Divinitate, trebuie să fie în, şi cu profunzimea tuturor structurilor lui, să fie cât mai mult timp în comuniune cu ea, în Lumina şi Vibraţia ei. Comoditatea ce ne o acordăm, duce la întârziere în evoluție. În momentul de faţă, fiecare om trebuie să devină conştient de cine este, de unde vine, şi încotr-o va merge. Acest deziderat nu trebuie să fie la voia întâmplări. Acesta este momentul de conjunctură, de trecere, de la o etapă de evoluţie perimată, învechită, la pasul pe care doar cei care se pot adapta noilor „date”, vor merge mai departe. Trebuie avut în vedere, că aceia care nu pot trece peste acest prag, revenirea într-o nouă existenţă umană va fi destul de prelungită, faţă de timpul pământean. Asta atrage după sine, o întârziere în evoluţia spiritului în plan fizic, pământean şi nu numai, dar şi a unor corecturi ce se vor face asupra sa,şi care vor fi cu multă suferinţă,de ori ce fel.[Nicu]


157 – În ziua de azi, tot mai mulţi oameni din ţările mai dezvoltate economic, tehnologic, etc., caută cu ardoare, doresc că ce este în jurul lor, să se sfinţească. Este o dorinţă considerată de aceştia, atât de necesară, încât vor să fie sfânțit, tot felul de obiecte, construcţi, etc.. Considerând că tot ce este sfânt, este şi Armonie. Oamenii simt nevoia de a fi în Armonia Divină, de a se întoarce la matricea mamă. Principalul aspect este că „armonia” lui, a omului, de multe ori este atât de puţină, încât logica nu mai are loc. Pentru a reveni în normalitatea armonică, el trebuie ca mai întâi să înceapă din interiorul lui, să dezvolte aceea armonie care mai este, şi că doar aşa se va putea intra într-o Armonie mai largă. Cu cât eşti mai mult în armonie, cu atât mai mult te vei putea manifesta în Armonie Sublimă. [ Nicu ] - Când IISUS a spus: „că doar credinţa ta te-a vindecat”, a dorit să arate că prin tot ce noi suntem zi de zi, ne apropiem mai mult sau mai puţin de Armonia Divinități. Dacă cel în suferinţă nu este, sau nu îşi păstrează armonizarea primită, degeaba este totul. Pentru cei care au puţină credinţă, şi fiind în această situaţie, vor suferi unele dezamăgiri. De noi depinde totul. [ Nicu ] - Iubirea oricât de mare, de multă ar fi pentru cineva, nu este suficient pentru împlinirea sa, nici pentru cel care o dăruieşte, nici pentru cel care primeşte dacă, nu este însoţită de dăruire venită din sufletul său, pe măsura iubiri, a ajutorului de care cel iubit are nevoie, la timpul şi momentul potrivit. [ Nicu ]


158 - Părul şi unghiile umane, sunt o reminiscenţă a corpului genetic care a stat la baza a ceeace suntem noi azi. Când A.D.N. nostru va evolua, s-au va fi „ajutat” să evolueze, atunci omul, civilizaţia de acum, va trece într-o nouă eră de dezvoltare a acestei lumi. [ Nicu ] - Spiritul este energie pură. El nu are cum să ştie ce este, cum se manifestă stările emoţionale, de orice fel, asupra viului, pentru că în Astral nu sunt. În această situaţie, el este nevoit ca în existenţa sa umană, să obţină cât mai multe informaţi despre manifestarea în planul viului, al materiei. Acesta este unul din motivele reale, pentru care unii oameni sunt în suferinţă. Experienţele acestea vor ajuta spiritul să înţeleagă ceeace este într-o altă lume, civilizaţie. [ Nicu ] - Nu căutaţi ineditul, sfinţenia ori unde, în orice, străduiţi-vă ca prin tot ceea ce gândiţi, vorbiţi şi face-ţi, să descoperi-ţi şi să crea-ţi sfinţenia dorită, căutată, în voi. [ Nicu ] - Sunt unii oameni care de bună voie, îşi aleg dieta ne fiind constrânşi, de ceva anume. Este o trimitere la cei vegetarieni. Aspectul acesta de hrană îndelungată şi strict respectată, determină pe cel în cauză, ca structurile lui să se schimbe, şi o dată cu acestea, se schimbă şi câmpurile lui energetice, fără ca el să conştientizeze. În felul acesta cel în cauză trece într-o altă formă de conştiinţă, mai superioară. Avem în vedere faptul că structurile vegetale sunt mai aproape de Energiile pure, către care noi trebuie să aspirăm. [Nicu]


159 - Doar păcatele, dezarmoniile care nu aduc nici un fel de prejudiciu nimănui, şi nu afectează pe nimeni, pot fi iertate, dar nu şterse, fiindcă ele fac parte din istoria acelui om. Acestea, păcatele se compensează doar prin faptele bune săvârşite cel puţin în egală măsură cu dezarmonia creată, dacă nu chiar mai mult (vezi pag. 56). DUMNEZEU a dat zece porunci clare omului, iar cei care conduc cultele, din toate timpurile, au creat nenumărate legi, dogme, asta pentru a arăta enoriaşilor săi, cât de păcătos este omul, şi cum acesta trebuie pedepsit de Divinitate, prin ei, în fel şi chip. Omul, s-a erijat ca fiind trimisul Divinităţi. Aşa o fii în realitatea Cerească.?! Unii chiar cred. [ Nicu ] - Mulţi oameni, spun că nu au timp pentru ei, pentru a-şi rezolva probleme lor, sau pentru a păstra legăturile cu cei din care provin. Timpul nu este vinovat ci, doar noi, pentru că nu ne orgasnizăm, după cum avem nevoie. Un alt aspect al acestei situaţi, este faptul că uşa în spatele căreia se află iubirea, am reuşit să o închidem. [ Nicu ] - Adevărul în care crezisă poată să stea în lumină, trebuie să crezi în el, să te lupţi pentru el, să-l faci cunoscut, că doar aşa poate ajunge în mintea şi sufletul oamenilor. [ Nicu ] - Timpul, nu trebuie irosit fără rost, fiindcă din el, ne este făcută viaţa.! [ film, Pe aripile vîntului ] - Ferice pentru cel care în viaţă nu a schimbat adevărul, căci aşa sufletul lui se va simţi liber. [ Nicu ]


160 - Doresc să aduc precizearea corectă şi indubitabilă că, după vârsta de ~ doisprezece ani, Bunul IISUS a avut cu certitudine ca dietă, hrana fiind din fructe, legume şi uneori zarzavaturi, şi nicidecum carne, de ori ce fel. Iar de băut, a fost apa de cele mai multe ori. Matur fiind, când avea ocazia, savura cu multă plăcere şi bucurie, vinul bun, de calitate, ne amestecat cu apă. [ Nicu ] - DUMNEZEU, este Armonie şi Iubire perfectă, care nu ar fi putut crea sub nici un aspect de accepţiune, o formă antagonică Sieşi, pentru că în această situaţie ar fi duplicitar, şi contravine Legilor Universale. Cei pe care noi oamenii îi considerăm opuși ai Divinități, sunt de fapt cei care ne admonestează când părăsim drumul cel drept ce trebuie urmat. Ei sunt cei care ne păzesc ca noi să nu greșim.Noi suntem cei care îi considerăm răi,că suntem pedepsiți pentru dezechilibrele ce le facem. Forma de opunerea faţă de DUMNEZEU, a fost creată de omul care a creat ritualuri, dogme de orice fel, pentru a ţine sub control psihic, mistic, pe cei din jur, şi care nu erau suficient de bine pregătiţi, pentru a înţelege şi primi Adevărul. Antagonicul este creat de fiecare dintre noi, care prin tot ce gândim, vorbim şi facem, ne opunem Armoniei Divine, şi tot ce creem dezarmonic, se repercutează asupra noastră. [ Nicu ] - Întotdeauna apa stătută, se va tulbura şi va ajunge să pută, şi va fi ocolită. Apa curgătoare, întotdeauna va fi limpede şi cristalină, şi îl va bucura pe cel care este în armonie. Aşa se întâmplă şi cu unii oameni. Fiecare după după cum gândesc, vorbesc şi fac. [ Nicu ]


161 - Întrebările sunt de două feluri: - cele care te determină să înţelegi răspunsurile pe care ţi le pui, şi de care ai nevoie, - şi cele la care încă nu ai acces să înţelegi pe deplin. Important este să ţi le pui, fiindcă ele te vor ajuta să afli Adevărul mai devreme sau maiu târziu. [ Nicu ] - Precizez că doar spiritul mai evoluat, înainte de a primi acceptul de a se manifesta în această dimensiune, şi în baza programului exprimat, se crează un corp energetic, care va conţine elementul definitoriu, structura până la nivel de celulă, şi care corp energetic, va duce la îndeplinirea misiuni cerute în plan fizic, material. Din acest motiv, sunt unele situaţi de sănătate ale omului, când este deosebit de greu, uneori imposibil de adus la normalitate. [ Nicu ] - Oricare fiinţă, oricât de evoluată ar fi, nu are dreptul, permisiunea, de a judeca pe cei care sunt în evoluţie inferioară lor, şi nici chiar a celor de o seamă cu acesta. De aici rezultă că, fiecare dintre noi suntem responsabili, răspunzători de tot ce gândim, vorbim şi facem. [ Nicu ] - Planeta noastră Terra, este cartografiată în două emisfere, nord şi sud. Din cauza structuri sale, aceasta, generează un câmp magnetic atât în interiorul ei, cât şi în jurul ei. Influienţa acestui câmp magnetic influenţează tot ce este în interior planetei, pe aceasta, cât şi în atmosfera ei. Acest motiv, determină să ne poziţonăm corpul, pentru o odihnă relaxantă, cu capul către polul magnetic din emisfera în care suntem. [ Nicu ]


162 - Atunci când suflet-om, ajunge să fie într-un impas de orice fel, subconştientul lui ştie că a ieşit din armonia proprie, şi caută ajutor de la Divinitate, pentru a se putea replia şi a ajunge în Armonia Universală, din care provine. [ Nicu ] - Doar cel smerit, şi cel care a înţeles cauza suferinţei sale, poate primi darul vindecări, pentru încercările ce le are. Adevărata credinţă ce o are în interiorul fiinţei lui, şi nu manifestări religiose de orice fel, posibilitatea conştientizări, a motivaţiei şi înţelegere a cauzei ce a generat starea de fapt, vor duce la normalizare a vieţi sale. Doar aşa se vor putea ajuta pe ei însişi, de a scăpa de încercările ce le sunt date, iar suferinţele se vor sfârşi. [ Nicu ] - Politeţea dintre oameni, cu cât este mai mare, cu atât ea este mai departe de a dărui iubire, de la suflet la suflet. Aceasta crează un zid între cei politicoşi, care nu le permite să fie în armonie cu cei din jurul lor. [ Nicu ] - Smerenia este una din posibilităţile pe care le avem pentru a evolua în spirit. [ Nicu ] - Cel mai mare dar oferit de Univers, de această dimensiune, este faptul că tot ce cuprinde, poate evolua. [ Nicu ] - Într-o anumită etapă a evoluţiei omului, suferinţa, crează asupra acestuia, smerenie. [ Nicu ] - Creerea contactelor între oameni nu este greu de realizat, greu este de a le păstra. [ Nicu ]


163 – Această planetă, cu tot ce este ea constituită: aer, sol, subsol, apă, poate fi considerat ca un imens laborator, în care energiile subtile de orice valoare, se pot manifesta prin a evolua, şi înţelege practic, teoria ce au acumulat-o. Aici au posibilitatea de a înţelege valoarea acţiunilor pe care le întreprind, asupra lui sau, a ce este în jurul său. Este şansa acordată în mod egal, tuturor energiilor. Opţiunea este a fiecăruia, de a arăta cine este. La sfârşitul experimentului, testări, va primi locul pe care îl merită în plan Astral. Încet, încet, cu paşi mărunţi ... . [ Nicu ] - Oameni în general, când conjuctura în care se află nu le este favorabilă, consideră că înaintaşi lor, părinţi, bunici, sunt cei vinovaţi de orice formă de insucces al lor, insucces în planul sănătăţi, în plan profesional, etc.. Nerealizarea noastră, în orice domeniu, trebuie căutată mai întâi în noi înşine, în ce suntem, să analizăm, şi după aceea să ne uităm la cei din urmă, la A.D.N.-ul lor, şi altele. Doar aşa ne vom înţelege pe noi înşine. [ Nicu ] - O parte din cei care au citit aceste rânduri, au considerat că ei le ştiau,se poate aduce în exemplificare,istorioara următoare: - după călătoriile făcute de Coloumb, acesta a fost întrebat de un grup eletist al vremi, cum a ajuns la acea înţelegere a descoperirilor, fiind imposibil, vis-a-vis de ce se ştia. Coloumb a cerut un ou fiert tare, şi a rugat pe cei din asistenţă, să aşeze acel ou pe axa longitudinală, vertical pe masă. Toţi au spus că nu se poate. Coloumb a luat oul, şi l-a lovit de masă, şi a rămas vertical. Cei de faţă, au spus că şi ei ştiau aceasta.!! [ Nicu ]


164 - Din „zori apariţiei omului”, acesta a încercat să găsească diferite explicaţi la tot ce se întâmpla în jurul său. Dacă observaţiile lui, prin ce ştia, nu îşi găseau sens, atunci intervenea misticul, ritualul de la cel simplu, la cel complicat, şi care a luat diferite forme, dogmele. S-a dorit cunoaşterea legături, a implicări lui, a rolului pe care el îl are aici pe pământ, cu înţelegerea legături dintre dimensiunea energetică RAI, Astral, etc. şi această lume fizică, materială, în care ne aflăm. Au fost mai multe şanse de înţelegere, de impulsionare, oferite de Divinitate, în diferte locuri pe pământ, ca civilizaţia umană să evolueze, să se trezească din amorţeală spirituală în care era atunci, şi în care este şi acum. Nu se face referire la extra tereştri. Din punct de vedere al înţelegeri religiilor, omul zilelor noastre, nu a evoluat în cunoaştere, în Adevăr, el se află ca loc, nu departe de ce era în urmă cu două mii de ani. Faţă de Învăţăturile ce i-au fost date omului, de Adevăraţi Mesageri Divini, omul a rămas pradă involuţiei sufleteşti, în care se zbate şi în ziua de azi. Adevărul despre cum este structura, construcţia în Astral, este total diferit de înţelegerea ce se oferă azi. Acum se joacă o piesă de teatru de proastă calitate, şi nu despre ce şi cum, ar trebui să fie adevărata religie. Omul, „structura”, locul în care el se află în relaţia lui cu Divinitatea, este cu mult mai simplă. Universul energetic, Divinitatea a ales calea care este mai uşoară, pentru a fi urmată de toată „suflarea” şi nu cum o face omul. Cu cât complexitatea religiei se dezvoltă, cu atât este mai uşor acesteia, să conducă enoriaşul. [ Nicu ]


165 - După cum se ştie, A.D.N.- ul, este elementul cheie, cărămida care se regăseşte în mod foarte asemănător, în tot ce este însufleţit pe această planetă, şi chiar în ea însăşi. Atunci când am fost creaţi în spirit, din Energie Sublimă, a fost adăugat şi elementul de bază principal Divin, Iubirea. Acesta se regăseşte în totul, şi în toate de pe această planetă. Prin asta, se poate arăta indubitabil provenienţa, legătura sa, la Divinitatea, din care suntem originari. Este un mare Dar, o şansă, deosebit de rar întâlnită în spaţiu. Se consideră că în Univers, din acest punct de vedere,nu sunt multe alte planete asemănătoare cu Terra și cu cei care o locuiesc. S-a dezvoltat o altă formă de spiritualitate, mai aparte. Datorită unei evoluţi greşite, cu care omul a început drumul său spre desăvârşire, şi având ca element principal iubirea, aceasta a fost „încătuşată”, ascunsă în interiorul său uman. Dacă omul zilelor noastre, nu va reuşi să găsească „cheia” sipetului în care este ascunsă nestemata, iubirea, această civilizaţie va trece prin mari şi grele încercări, existând chiar şansa să se auto distrugă, fiindcă drumul de acum, nu ne este în programul de evoluţie. Omenirea trece printr-un greu moment de reevaluare a potenţialului său. Noi toţi, trebuie să înţelegem priorităţile fiecăruia, a tot ce este pe această planetă, şi să ne aducem împreună, pe calea dreaptă, spre Adevăr, să redevenim omul divin. Acesta este un mesaj laic, al unuia căruia i-a fost dat să înţeleagă şi altceva. [ Nicu ] - Dacă un conducător de grup, de ţară îndrumă poporul la a crea o stare de abundenţă asupra lor, se consideră că el este un dictator. A făcut oare pentru el personal.?! Aşa putem considera pe toţi mari conducători. [ Nicu ]


166 – Dacă ai două mâini, două picioare, te poţi numi doar ..., creatură, dar dacă prin străduinţă şi efort de orice fel te cizelezi, te înzestrezi, te poţi numi OM. [ Nicu ] - Un om care nu credea decât în puterea armelor, a puteri, a visat o Cruce. Interpretarea visului de către cei apropiați lui, a fost după cum şi-a dorit el, cel mare. A luat armele şi a plecat să cotropească pe cei ne„credincioşi", în numele Sf. CRUCI. Ca răul să fie făcut pe deplin, Adevărurile ştiute şi scrise, de până atunci, de cei Buni, sunt modificate, şterse, interzise sau chiar arse. Aşa s-a creat Biblia, după bunul plac al cuiva. Dorinţa unora de aventuri, de descoperiri, de înavuţire, de mărire, de a aduce suferinţă semenilor săi, ei „credincioşi” fiind, au luat Crucea şi multe arme, şi au plecat să distrugă popoare, culturi, civilizaţi, în numele Divinităţi, pe care doreau să o salveze de necredinţă. Cine nu avea credință.?! Cu Crucea înainte, cei care făceau rău, s-au ascuns în spatele Ei, cei care ÎL „iubeau” pe DUMNEZEU. Au vrut să scape de politeismul vechi, şi au creat un politeism nou, modern, după nevoile societăţii. Singura armă de care are nevoie omul în credinţa sa, este IUBIREA altruistă, necondiţionată de nimeni şi de nimic, faţă de toată creaţia. Drumul cel drept şi curat pentru a ajunge la credinţă, este să o faci în Spiritul DIVINITĂŢII. Doar aşa omul, se va putea ridica pe el însuşi. [ Nicu ]


167 - Uneori, când citim câte un text, ni se pare că nu este suficient de explicit pentru al înţelege, că este atipic, că prezintă greşeli de orice tip, de orice formă. Concluzionăm că ce am citit nu are valoare sau, că cel care a scris nu ştia să se exprime. Dar v-aţi dat şi răspunsul că cele citite la momentul respectiv, d-voastră nu eraţi suficient de pregătit pentru a înţelege.?! Deci, înainte de a clasifica valoarea cuiva, încercaţi şi vă reevaluaţi potenţialul pe care îl aveţi, vis-a-vis de informaţia ce va fost oferită. Atunci când ai înţeles ideea prezentată, orice altă formă stilistică, nu mai are relevanţă, scopul a fost atins. [ Nicu ] - Filosofia adevărată, şi nu aceea de salon, cu greu este posibil a se numi, a fi o ştiinţă. Se poate considera mai degrabă posibilitatea, şansa pe care o are un om, de a înţelege ..., neînţelesul. Acesta este un Dar Divin, şi nicidecum o posibilitate obţinută prin orice fel de studiu. [ Nicu ] - Nimeni şi nimic nu este mai important în viaţa noastră, decât adevărul, aşa cum este el, şi nu mistificat. El este înainte de credinţă, de iubire, de ... , multe altele. Cu Adevăr şi prin Adevăr, începe totul, se clădeşte totul, şi în el se oglindeşte totul. Căutaţi să rămâneţi în Adevăr, şi drumul vostru va fi cel de care veţi avea nevoie. [ Nicu ] - Niciodată să nu râzi de calităţile, capacitatea celui din faţa ta, că atunci vei râde de tine, de ne ştiinţa ta. [ Nicu ]


168 – Permanent în jurul nostru, se manifestă tot felul, şi orice fel, de miracole. Fiecare dintre noi, atunci când suntem „pregătiţi”, putem fi martori, la acele momente. Totul depinde de noi înşine, de valoarea noastră de evoluţie, de ceeace suntem noi, în raport cu Divinitatea. [ Nicu ] - Purtăm în noi, o fărâmă din IISUS CRISTOS, este alături de noi, dar nu suntem în stare să-L recunoştem, atunci când este lângă noi. [ Nicu ] - Mărturisim şi spunem cu emfază, cu un fel de laudă, că suntem credincioşi. Dar dacă am face o retrospectivă în noi înşine, ne dăm seama că nu ne-am ridicat nici la pretenţia de a spune că suntem practicanţi întru credinţă. Prin ce am gândit, vorbit şi făcut, nu merităm să fim atât de iubiţi de Divinitate. Cu răutăţi de tot felul, făcute de când ne sculăm, şi până la culcare. Cu daruri mărunte făcute celor din jur, considerăm că vom „cumpăra” bunăvoinţa Divinităţi. Câtă străduinţă, efort, dăruire, sacrifici, până la cele de sine, a-ţi făcut !?. [ Nicu ] - DUMNEZEUL TATĂL CERESC, a creat, a dat posibilitatea energiilor Divine de a putea trece în diferite planuri, dimensiuni, chiar brane, pentru ca aceste energii să poată cunoaşte şi evolua, cât mai superior, să se desăvârşească pe sine, şi a tot ce este în jurul lor. [ Nicu ]


169 – Tot ce primeşte viaţă, moare câte puţin în fiecare clipă a vieţi sale. (?) - Strămoşi noştri, se închinau la cruci de piatră şi aveau inimi de aur, iar noi avem acum cruci de aur şi inimi de ... . (?) - Cu cât îţi vei dori mai mult obţinerea a ceva ce consideri important în viaţa ta, şi de care crezi că-ţi este impetuos necesar, cu atât obţinerea va fi mai grea, mai dificilă, cu mai multe piedici în realizare. Dacă nu vei acorda atâta importanţă dorinţelor tale, oricât de vitale le consideri, ele se vor rezolva uneori chiar de la sine, fără efort, zbucium, ca şi cum fac parte din normalitate. [ Nicu ] - Pentru normalizarea situaţiilor mai critice din viaţa noastră, ca acestea să se rezolve, nu este destul, suficient să ne rugăm Divinităţi, oricare ar fi EA. Trebuie ca noi să ne dorim foarte mult ca programul, situaţia respectivă să se schimbe. În fiecare dintre noi este puterea prin dorinţă puternică, de a schimba, îmbunătăţi într-o oarecare măsură, ceeace suntem. Divinitatea, prin menirea SA, nu vrea, şi nici nu poate să modifice programul propus de noi, cel iniţial. În cea mai mare parte din viaţă, ni se întâmplă, ceeace noi ne-am dorit, prin gând, vorbă şi faptă. [ Nicu ] - Orice minciună, de orice fel, se repercutează întotdeauna asupra celui care a creat-o. [ Nicu ] -

Curiozitatea, crează posibilitatea de a evolua. [ Nicu ]


170 - Armonizarea fiecăruia dintre noi, constă nu numai în a gândi, vorbi şi a face fapte bune, dar este absolut necesar să avem în vedere felul, şi natura hranei pe care o folosim în dieta noastră zilnică. Aceasta, în funcţie de elevarea noastră, trebuie să fie compusă din elementele cunoscute drept hrană, cu produse pe măsură. Cu cât suntem mai elevaţi, hrana trebuie consumată, numai din ce ne oferă natura. Pe măsura evoluţiei noastre, vom folosi produse cât mai apropiate de Soare şi cât mai departe de Pământ. Toate acestea fac parte din nevoia noastră de a dori să ne schimbăm, Această transformare trebuie făcută şi cu tot ce este în jurul nostru, în cele ce ne înconjoară, în activitatea zilnică, şi nu numai, etc. Elevarea noastră, poate fi considerată ca fiind, gradul de armonie pe care îl avem. [ Nicu ]

- În urmă cu câteva pagini, am amintit că minciuna este o formă de păcat, mai mare sau mai mic. Prin posibilitatea celor citite până acum, putem să analizăm acest subiect, şi precizăm că în urma oricărei forme de minciună, chiar şi aceea de „a ajuta”, se pot întâmpla situaţi dezastruase, l orice nivel. Aceasta se poate exemplifica prin lucrarea Othelo, prin Romeo şi Julieta, unde prin dorinţa de a face o faptă bună, s-a creat o tragedie. Minciuna poate schimba destine, aduce suferinţe de orice fel, şi care nu pot rămâne nepedepsite. De aceea este bine să ne păstrăm cu tot ce suntem, numai în adevăr, clipă de clipă a vieţi noastre. [ Nicu ] -

Nici un om nu este stăpânul vieţi, nici chiar a lui. [ Nicu ]


171 – Posibilitatea de a câştiga, ţi-o oferă doar jocurile de noroc, dar ce este obţinut prin muncă, străduinţă, efort de orice fel, se consideră a fi un merit de drept. Norocul, nu este de la DUMNEZEU. [ Nicu ] - Iubirea altruistă, este atât de puternică, încât poate rezolva probleme ale celui iubit(ă), de orice natură, în pofida celor care sunt bine pregătiţi informaţional. Starea emoţională prin care trece cel care iubeşte, îi permite acestuia să ia legătură cu Astralul, şi în felul acesta va găsi rezolvarea corectă, la situaţia dată. [ Nicu ] -

V-aţi pus întrebarea ce rol, semnificaţie, are butada: - „Ce-ţi este scris, în frunte ţi-e pus.” Înțelesul cel poate avea, nu este că în viaţa noastră trebuie să ni se întâmple ceva, dar şi timpul când trebuie. De-a lungul existenţei noastre din acest plan, avem tot felul de teste. Unele dintre ele pot fi amânate şi atunci, cu ajutorul unor analgezice, efecte diferite ca placebo, etc., devansăm momentul când vom rezolva subiectul în cauză. Trebuie avut în vedere că prin această amânare, facem ca încercarea, testul, să capete un cu totul alt grad de complexitate, datorat şi nivelului nostru de evoluţie, dincolo de cel ales iniţial. Orice amânare, a evenimentelor care trebuie să fie, nu este bună pentru noi, că va fi... . [ Nicu ] - Butada care spune că: - „Întortochiate sunt căile Domnului”, cuprinde un mare Adevăr. Încercaţi prin logică, să înţelege-ţi sensul. [ Nicu ]


172 - Critica de jos în sus, oricât de justă ar fi, nu va fi acceptată niciodată, de către cei care conduc. De ce.?! [ Nicu ] - Adevărul oricare ar fi, este echivalent cu informaţia de orice fel. Cu cât deţii mai multe informaţii, cu atât mai mult ai posibilitatea de a înţelege mai profund, ce este în jurul tău. „Cunoaşte Adevărul, şi acesta te va face liber”. [ Nicu ] - Se spune că în faţa LUI DUMNEZEU, „toţi oamenii sunt egali”. Precizarea trebuie făcută că egali, nu suntem de fiecare dată când ne întoarcem „acasă”. Egalitatea este doar o singură dată, atunci când spiritul, va ajunge la ultimul nivel de evoluţie, faţă de criteriile Divine, când spiritul a terminat desăvârşirea pe această planetă. Toate spiritele ajunse la acest nivel, vor fi egale între ele, şi implicit faţă de Divinitate. [ Nicu ] - Atunci când raportul de evoluţie, de înţelegere dintre sufletul tău şi Divinitate, apare o undă de îndoială, pe orice temă, se va crea un timp de pauză, un timp necesar de aprofundare de către tine, a nivelului tău de evoluţie, la care ai ajuns, şi care, va determina nevoia unei consolidări mai mari, mai puternice, în ceeace ai devenit. Nu trebuie să te laşi amăgit de ispită. Cel mai bine pentru tine, este că ce nu înţelegi, şi chiar dacă doare, fizic sau spiritual, să nu dai importanţă, pentru că vei pierde elanul tău, spre desăvârşire. Ai încredere că Divinitatea nu te va trăda niciodată. [ Nicu ]


173 - A-ţi avut curiozitatea de a vă întreba ce rol are în viaţa noastră, ispita. ?! Aceasta nu trebuie privită cu teamă, că ar fi creaţia a nu ştiu cui, a cuiva rău. Ea este aceea care ne temperează elanul cu care alergăm către un final glorios, dorit cu nerăbdare de multă vreme, de fiecare dintre noi. Este un moment de respiro, de analiză a tot ce noi am gândit, vorbit şi făcut până atunci. Avem posibilitatea de a face o retrospectivă a vieţi, a drumului parcurs până atunci. Să înţelegem ce am făcut bine s-au nu, să corectăm drumul pe care îl vom alege în viitor. Mai poate fi considerat, că am fost prea pasivi, că nu ne-am implicat, cu ce am acumulat. Tot ce s-a realizat de fiecare dintre noi în viaţă, se rezumă la un moment dat, într-un punct, ispita. Aceasta îţi poate fi de ajutor, în parcursul vieţi. Este momentul de a alege un alt fel de evoluţie, a unui alt fel de etapă necesară, ce se deschide pentru noi. În momentul când se întâmplă, nu intraţi în panică, analizaţi cauza şi hotărâţi ce este bine de rectificat în viaţă. Consideraţi că aceasta este doar un test asupra cugetului şi necesar, pentru al întări. Nu vă lăsa-ţi amăgiţi. [ Nicu ] - Aptitudinile prin care se remarcă un om în viaţa lui, nu pot fi consirate ca fiind daruri Divine. Acestea sunt doar expresii ale voinţei spiritului, înaite de renaştere. Divinitatea poate face din orice formă de manifestare a creaţiei, chiar dacă nu se remarcă într-un mod deosebit, un instrument al voinţei Sale, prin care acordă darul Său, oricărei forme de manifestare a viului: om (primeşte har, în urma unei chemări în locul de origine), animal, pasăre, plantă, cristal, etc. Ar trebui să privim cu atenţie, către aceştia. [ Nicu ]


174 - Inutilă este toată strădania, efortul de orice fel depus, dacă, nu ajuţi viul, creaţia, din jurul tău. [ Nicu ] - Cu cât sunt mai multe adjective, exagerări într-o propoziţie, exprimare, cu atât construcţia exprimări, conţine o minciună mai mare. [ Nicu ] - Dreptate se face atunci când, cel care a creat asupra cuiva o dezarmonie, este pedepsit, iar cel care a fost păgubit în orice fel, va fi pus în drepturi. [ Nicu ] - Întrebarea „de ce” pusă într-un fel imperativ, atât ţie, cât şi celor din jur, şi nu numai, este de a cere un răspuns la o informaţie la care nu ai acces. Felul acesta de întrebare, pusă astfel, nu-ţi va fi de ajutor pentru că uneori, are un înţeles de test mai puţin benefic, asupra „tăriei” cugetului tău. În acel moment eşti pe marginea prăpastiei. Atenţie, nu te lăsa amăgit de revolta din suflet tău. [ Nicu ] - Cei care fac aprecieri de orice fel, asupra a orice, se substituie în a fi arbitru în clasificări. Cine dintre noi are calitatea reală de a judeca.?! Noi trebuie să facem doar constatări a ceace este în jurul nostru, şi face parte din viaţa noastră, de zi cu zi. [ Nicu ] - Programul fiecărei forme de viaţă, din orice dimensiune, este greu de corelat cu a unui alt exemplar, din aceeaşi formă de manifestare a lumi sale. Excepţie fac doar exemplarele care dăruiesc IUBIRE. [Nicu]


175 - IISUS a zis: - „EU sunt CALEA, ADEVĂRUL şi VIAŢA.” Pentru a se înţelege pe deplin semnificaţia acesteor cuvinte, se poate explica prin: CALEA, este drumul pe care omul trebuie să-l parcurgă, respectând Învăţăturile SALE, pentru a ajunge la ADEVĂR. ADEVĂRUL,semnificând ÎNALTA DIVINITATE, la care omul trebuie să se raporteze. VIAŢA, reprezentând eternitatea din care omul a fost creat. - Să nu consideraţi niciodată că ceeace vi se întâmplă este fără noimă, că nu are vreo explicaţie, este fără sens. În tot ce ne dă viaţa, în existenţa noastră, nimic nu este fără a avea o logică suficient de bine întemeiată. Să aveţi în vedere că toată viaţa noastră, se desfăşoară ca un curs de educaţie, de orice fel deosebit de important. Unele lecţii, sunt dincolo de gândul, vorba şi fapta noastră, sunt posibilităţi de a înţelege ce au făcut alţii. [ Nicu ] - Atunci când asupra omului se revarsă iubirea aproapelui său, acesta consideră că este o minune dar, la cea mai mică adiere a vântului uită şi, îl Crucifică. [ Nicu ] -

Numai proşti visează sau speră la ceace nu pot avea. (?)

- Cu cât eşti mai sus pe scara evoluţiei spirituale, cu atât DIVINITATEA nu-ţi îngăduie să greşeşti. [ Nicu ] -

Cine nu are credinţă, are nevoie de biserică. Când ai credinţă suficientă, nu mai ai nevoie de biserică. Credinţa adevărată, „mută munţi din loc.” [ Nicu ]


176 – În viaţă, nu numărul de ani trăiţi contează, nu acesta este scopul ci, cât de bine ai reuşit să duci la bun sfârşit programul propus iniţial. Acest rezultat este important, este relevant pentru strădania depusă. El te va propulsa în locul pe care îl meriţi, în Astral. Viaţa trebuie „privită”, considerată ca fiind ceva foarte serios, şi nu o „plimbare, o excursie” de plăcere. Felul în care trăieşti, cum îţi duci existenţa, arată valoarea pe care o are spiritul tău. [ Nicu ] - Prin rugăciunea pe care o fac unii oameni, ei emit o gamă de unde energetice, care îi determină să se armonizeze. Aceştia simt nevoia unei apropieri faţă de Armonia Universală, din care fac parte. O altă formă de apropiere, de raportare la Divinitate, este ca prin liberul arbitru, fără nici o constrângere de nici un fel, este postul, de dinaintea unor evenimente religioase importante. Postul se ţine numai pentru sine, pentru nimeni altcineva. Unii oameni consideră că este destul şi suficient pentru ei, dacă, vor avea o dietă alimentară potrivită, şi atât. Alţii adaugă şi alte feluri de manifestări ale lui, faţă de ce este în jurul său, şi în felul acesta, armonia proprie se va dezvolta mai mult în timp, odată cu efortul depus. Cu cât conştientizarea Armoniei este mai profund în etic şi psihic, fără ai aduce un prejudiciu de normalitate, cu atât mai mult, acela, va avea noi valenţe de evoluţie. Orice formă de manifestare care nu contravine etici, moralităţi sociale, te duce într-un plan superior. [ Nicu ] - Dacă eşti prea plin de tine, atunci nu mai încape şi DUMNEZEU în tine. [ Justin Pârvu ]


177 – Pentru fiecare dintre noi, indiferent de treapta scări de evoluţie pe care suntem, există forme de ispită care pot să destabilizeze trăinicia a ceeace eşti. În felul acesta se pune la încercare trăinicia, evoluţiei tale. [ Nicu ] - Greşelile şi păcatele sunt dezarmoni de la cele minore ce pot fi rezolvate într-un timp relativ scurt, chiar de cel care le-a făcut, dacă conştientizează, şi ajung până la cele majore. Pentru aducere în normalitate a dezarmoniilor medi, cel vinovat, va avea de suferit în viaţa respectivă, după şi pe măsura a ce a creat. În ceeace privesc dezarmoniile mari, cei care au creat, pot primi ajutor numai de la spiritele mai evoluate, ne născute, şi care îşi asumă responsabilitatea rezolvări lor, în cadrul familiilor în care se vor naşte. În baza ajutorului dat, spiritele respective, vor primi un bonus pentru a putea urca în evoluţie. Dezarmoniile deosebit de grave, doar cei în cauză le vor normaliza, în exstenţele următoare. Cu cât dezarmonia creată este mai mare, cu atât este mai greu de adus în Armonie, acel om-suflet-spirit. Ele fac parte din libereul arbitru al nostru, de a expermenta diferite situaţi, ce contravin Legilor Universale. Fiecare din aceste dezarmoni, sunt teste ale temeiniciei cu care s-a studiat în Astral, şi punerea lor în practică, în această dimensiune. [ Nicu ] - Să fim mulţumiţi de fiecare dată când, suntem contactaţi de cei din jurul nostru, că într-un fel sau altul, le putem fi de folos, că nu trecem prin această viaţă inutili. Aşa arătăm nouă înşine şi Divinităţi, că „sămânţa” iubiri, nu a fost aruncată inutil, pe sufletul nostru. [ Nicu ]


178 – Suflet-om, de când se renaşte şi până când pleacă din existeţa sa, el se manifestă ca un generator de energie. El este într-o continuă legătură cu Astral-ul,pe toată perioada. În funcţie de energia creată la un moment dat, el se raportează atunci, la o anumită formă de Divinitate. De noi depinde cui ne adresăm în viaţa noastră. [ Nicu ] - Numele celui pe care ÎL omagiem, căruia ne rugăm, sau ÎL sărbîtorim, este IISUS, este numele pe care Divinitatea La ales. Numele LUI a fost pus şi pe Crucea Supliciului Său. Cristos sau Hristos, a fost dat de om, şi nu de Divinitate. Acela care a Înviat, a fost IISUS. Exprimându-ne altfel, greşim faţă de Cel pe care ÎL iubim. [ Nicu ] - În A.D.N.-ul fiecărei forme de viaţă, se află un program de multiplicare a speciei. Substanţele sunt comune în tot Universul dar, combinarea acestora, pe această planetă se va face după cum va fi nevoie. Constituirea noul organism, încă de la început, este în sarcina spiritului şi a sufletului. Aceste forme energetice, crează noua formă de viaţă, după cum este nevoie pentru o bună îndeplinire a programului lor. Conceptul că suntem parte din stele, reprezintă doar o formă poetică. [ Nicu ] - Tot ce face omul la nivel superelativ benefic, în orice domeniu se poate numi artă. [ Nicu ] - Dresorul cel blând,este animalul cel mai feroce,omul. [Nicu]


179 - Nimeni, niciodată, nu poate ajuta pe nimeni, în ai rezolva „temele” ce le are de făcut, în viaţa sa. El singur este răspunzător de rezultatul obţinut. [ Nicu ] - Atunci când nu ştim de ce am primit, sau chiar noi aveam, şi nu ne păsa, va veni la scurt timp un moment, în care vom simţi lipsa şi, chiar nevoia a ce nu am apreciat. Uneori este prea târziu, şi rău ne va părea. [ Nicu ] - Este o butadă, care spune că „istoria se repetă”. Această afirmaţie, conţine un mare adevăr. Consideraţi că toate spiritele la momentul de maximă evoţie, trebuie să fie în egală desăvârşire faţă de Divinitate. Fiecare spirit, în egală măsură, trebuie să fie la fel de bine pregătit, unul faţă de celălalt, că toţi trebuie să treacă prin toate etapele de evoluţie. Corectitudinea DIVINITĂŢI UNIVERSALE nu poate accepta decât egalitate între toate formele de evoluţie, din dimensiunile respective, din care provin. La final, nimeni nu va putea să spună că este mai bine pregătit decât celălalt. Aceasta este Dreptatea Divină. [ Nicu ] - În tinereţea vieţi mele, am trecut şi eu pe lângă şcoală o vreme, şi strălucirea ei m-a ajutat să înţeleg câte ceva. [Nicu] - Căutaţi-i pe aceia de la care aveţi de învăţat, şi nu îi trataţi cu indiferenţă, sau chiar mai rău. Ei vă pot ajuta să nu trece-ţi prin multe încercări neplăcute, şi uneori chiar grele. Să fiţi fericiţi dacă ei sunt alături de voi. [ Nicu ]


180 - Să judeci cu mintea şi cu sufletul, să poţi înţelege adevărul din toate. [ Nicu ] - Pe lângă iubire, la fel de important ca element din viaţa unui om, este timpul. Prin acesta ne putem desăvâși pe noi înşine, în tot ce suntem. Nu trebuie irosit în mod inutil, pentru că lipsa acestuia dă posibilitatea, crează asupra fiecăruia, unele încercări mai greu de rezolvat. [ Nicu ] - Oricât de generos de altruist ar fi omul, totul se rezumă într-un final, la sinele propriu. [ Nicu ] - În timpul zilelor noastre, cuvântul iubire, şi-a piedut semnificaţia profundă a înţelesului cel are. Reprezintă doar o formă de politeţe, de amăgire a sufletului. Preocupările noastre oricare ar fi ele, pe care noi ni le-am ales, ne îndepărtează din ce în ce mai mult, de adevărata valoare, de semnificaţia, de sensului cuvâtului iubire. Omul de azi, a ajuns să fie deosebit de superficial, în tot ceeace el este, în totul şi în toate. Stările lui emoţionale de valoare s-au estompat, el a devenit searbăd. Deosebit de puţini suntem aceia care pot să dăruiască cu adevărat iubire profundă. [ Nicu ] - Adu-ţi aminte că cea mai mare virtute este aceea de a ierta. şi de a uita. (?) - Biserica, prin adevăr şi iubire, este prima care poate îndruma, care poate călăuzi pe cel rătăcit. [ Nicu ]


181 - Referitor la Teoria Evoluţiei Speciilor, elaborată de C. Darwin, fiecare specie de pe Terra, a evoluat dintr-o altă fiinţă inferioară. Se poate aduce în discuţie şi Teoria creaţionismului, care stă la baza apariţiei vieţii. Aici trebuie analizat o multitudine de „izvoare” care concură la înţelegerea acestei teorii. Sunt dovezi că omul, este diferit de alte fiinţe, chiar din punct de vedere anatomic, are laringe, poate articula cuvinte, mai are şi conştienţă, mai are un alt număr diferit de cromozomi, un mers biped corect, şi o altă formă de energie proprie, manifestată într-un fel diferit. Cine le-a implementat.?! Au fost dumnezeii creatori. Atenţie cui ne închinăm. Mesageri ai altor civilizaţi superioare. Pentru apariţia unei fiinţe pe această planetă, este o altă teorie, a panspermiei. Multe laboratoare de cercetare biologică, au analizat această teorie şi care analiză, nu a dus la nici un rezultat cât de cât mulţumitor. Reacţiile chimice a unor elemente simple, sunt uşor de combinat, greu este să le faci ca ele să „gândească”, cum să evolueze. Dacă nici substanţele chimice luate spre cercetare, şi a condiţiilor din acel moment al creării planetei, atunci, ... !! În această situaţie, cum a apărut viaţa pe această planetă.?! O altă teorie (panspermia) este aceea că, A.D.N. a călătorit prin spaţiul cosmic, un timp oarecare, şi printr-o „fericită” întâmplare, a ajuns pe această planetă, care era constituită din aceleaşi substanţe, ca multe alte planete din Univers. În această situaţie, ar trebui ca Universul să fie „însămânţat” cu un număr mai mare de planete, să abunde cu diferite


182 - forme de viaţă, la diferite niveluri. Trebuie avut în vedere ca un fapt important că A.D.N.-ul manifestă o formă de viaţă cu un anumit program de multiplicare. Cine a implementat viaţă în A.D.N., cine l-a desăvârşit.?! Dacă aceste cărămizi ale vieţi „zburdă” prin Univers, la voia întâmplări, rezultă că viaţa era în galaxia noastră cu mult înainte de formare Sistemului nostru Solar, şi chiar a galaxiei. Darwin explică în Teoria sa că, de la stadiul incipient de formă A.D.N., sunt necesari ~ 600.000 de ani tereştri, pentru a se ajunge la homo sapiens sapiens, la omul zilelor noastre. Din cele arătate, rezultă că în Univers sunt un număr imens de alte civilizaţi, în diferite stadii de evoluţie, iar unele, au chiar milioane de ani avans. La fel se pot considera şi unele planete, şi chiar sisteme solare. Având în vedere Teoria Bing-Bang-ului, care după unele calcule ar fi avut loc ~ 13,5-13,6 miliarde de ani tereştri, înţelegem că unele teori nu au fundament real. Dacă la momentul bing-bang-ului nu există viaţă, atunci A.D.N. cum şi de unde a provenit în acest Univers.?! Mergând mai departe cu analiza, reese că, pentru ca acele civilizaţi să fie unde sunt acum, ele nu au evoluat în acest Univers, nu ar fi avut timpul necesar. În urma analizării sumare a celor prezentate, care teorii mai sunt viabile.?! Ne învârtim într-un spaţiu restrâns de înţelegere, a capacităţi noastre limitate, de lipsă de voinţă a adevăratei cunoaşteri. Interesant de gândit. [ Nicu ] - Este o butadă destul de cunoscută, precum că,: „Haina îl face pe om” Aceasta a fost creată, de cei care aveau doar haine. [ Nicu ]


183 - După unele „considerente”, apa dulce, apa potabilă a planetei, se reduce simţitor, din qvari motive. Oare este real.?! Omul zilelor noastre, poluează apa potabilă dar nu o consumă. Aceasta se comportă ca un catalizator asupra a tot ce este viu pe această planetă, şi chiar a planetei în sine. Apa are un circuit în natură, bine cunoscut de multă vreme. Prin evaporare apei din întregul ocean planetar, aceasta revine pe suprafaţa zonelor de uscat, sub formă de precipitaţii, de apă potabilă. În felul aceste, rezervele de apă dulce, se refac încă de la începuturile creări posibilităţilor apariţiilor vieţii pe Terra. Solul, se comportă ca un filtru, care purifică apa reziduală. Aceia care lansează teorii alarmiste, panichează omenirea, induc în eroare, o manipulează pentru interesele unei conduceri planetare, în vederea reduceri numărului civilizaţiei umane. Aceştia caută fel de fel de motive pentru a învrăjbi omul, contra om. În felul acesta, ei vor avea mari avantaje în diversitate. Este cunoscut, că prin lipsa de educaţie, a evoluţiei creerului uman și nu numai, fiinţa, omul, devine o masă de manevră a celui care doreşte să fie şi mai puternic. Sugerez ca înaite de a considera ca „mari” adevărurii, ca cele spuse de unii „binevoitori" ai omului, ai planetei, voi să căutaţi adevărul din spatele celor exprimate. Doar aşa veţi şti adevărul, şi cum trebui să vă conduce-ţi viaţa, pentru binele general. [ Nicu ] - Cu cât o situaţie vă va irita mai mult, cu atât aceasta se va repeta. [ Nicu ]


184 - După cum ne arată rugăciunea Tatăl Nostru, ...precum în Cer, aşa şi pe Pământ, ... se subînţelege că este un dualism. Este o manifestare a unui singur coordonator, asupra a două lumi total diferite. Una este o lume energetică, şi cealaltă, o lume fizică, materială. Fiindcă am stabilit această relaţie, se poate aduce spre înţelegere şi următorul aspect: - atunci când în această lume fizică, omul crează o dezarmonie de orice fel, şi faţă de oricine, chiar şi atunci când prin plecarea lui din această lume, nu va scăpa de ele. Acesta va fi marcat, pentru ca el să ţină cont, în elaborarea noului său program de studiu. Toate abaterile făcute, le luăm cu noi şi în planul energetic, acestea urmărindu-ne, pentru a rămâne „treze”, în amintirea noastră, ca noi să învăţăm mai bine Legile Universului. În funţie de ceeace noi creăm, şi temeinicia cu care învăţăm, aşa va fi şi existenţele noastre, indiferent unde ne aflăm. [ Nicu ] - Fiecare fiinţă, în funcţie de scara, de nivelul de evoluţie, are un anumit număr de câmpuri energetice. Acestea, la o fiinţă sănătoasă pulsează, vibrează, mai mult sau mai puţin, în funcţie de starea de sănătate, pe care o are. Referindune la om, atunci când el exprimă un adevăr deformat, o minciună, câmpurile energetice se blochează. Blocarea lor, duce la dezarmoni asupra organismului, şi a fiecărui organ în parte. Cu cât dezarmoniile sunt mai mari, faţă de Legile Universale, aşa zise păcate, câmpurile energetice se retrag către fiinţa om, aducândul pe acesta, într-o stare de blocaj funcţional, atât a organelor interne, cât şi a întregi fiinţe. Aceasta moare. [ Nicu ]


185 - Aşa cum am arătat mai sus, omul este un generator de energie. În funcţie de felul său de manifestare, acesta poate crea asupra sa, unele dezarmoni. Acestea pot să aducă unele organe interne ale acelui om, într-o stare de disfuncţie sau blocaj grav. Câmpurile energetice ale organelor sale interne, şi chiar a întregului organism, nu mai pulsează. În situaţi de dezarmonii grave, se poate ajunge şi la deces. Unii oameni, fără a înţelege profund conştietizat nevoia de a fi într-un anumit loc cu valoare energetică mare, sau chiar în apropierea unor oameni cu valori energetice mai ridicate, ei vor căuta armonia ce se emană. Pentru cei care găsesc armonia necesară deblocării lor energetice, vor considera că au avut parte de un miracol. Cel care poate beneficia de un asemenea eveniment, a ajuns să înţeleagă că pentru evoluţia sa, are nevoie de o schimbare. El fiind blocat energetic, acesta nu mai poate evolua, în orice direcţie, a vieţi sale. Oamenii evoluaţi în spirit, sunt ca şi faruri călăuzitoare, jaloane ce trebuiesc urmate. Aceştia, în exzistenţa lor umană, au o misiune mai deosebită, aceea de a ajuta pe cei în nevoie. Pentru binele nostru, al tuturora, este de dorit să ne apropiem de ei, să înţelegem mesajul dat de aceştia. [ Nicu ] - Cu cât te străduieşti mai mult să te disculpi, dezvinovăţeşti, să te justifici, pentru ce ai făcut, cu atât mai mult te acuzi. [Nicu] - Acela ce doreşte să arate că educaţia pe care ş-a format-o este la un nivel elevat, se va exprima în scris sau vorbit, la modul cel mai cult, vis-a-vis de limbajul academic al ţări sale. [Nicu]


186 - Cu un deosebit regret, menţionez faptul că unii din înnaintaşi nostri mai recenţi, ai perioadei moderne, au lăsat posterităţi unele „adevăruri” lipsite de fundament real, şi chiar tendenţios. Aceştia au adus mari deservicii, din multe puncte de vedere, urmaşilor lor, pentru o lungă perioadă de vreme. Fac referire la faptul că ei, fără a se folosi de o logică elementară, afirmă că Legiunile romane ar fi cucerit Dacia, şi care la timpul acela, avea o suprafaţă deosebit de mare. Dacă aceştia ar fi avut curiozitatea şi interesul real să studieze profund, şi nu din saloanele protipedadei acelor vremuri, pe cel mai mare popor, neam, din acele vremuri, atunci ... . Această afirmaţie nu este falsă, sau exprimată cu emfază. Studiaţi, căutaţi şi veţi afla adevărul. Ar trebui să avem în vedere că Legiunile, erau formate numai din mercenari, aduşi din toate provinciile cotropite. Trebuie avut în vedere că fiecare neam, are o anumită tipologie de a fi. Ei nu aveau în sufletul lor, în trăirea lor, nimic care să-i determine, să rămână foarte fermi, nu aveau acea legătură puternică ce-i lega de palma de pământ al neamului său. Aceasta se întâpla chiar dacă ei erau sub jurământul făcut conducătorilor militari sau nu. Spre exemplificare, citiţi Scrisoarea a III-a a lui Eminescu, chiar dacă pare patriotardă. Are un „sâmbure” de adevăr. Merită, chiar dacă o veţi face pentru a vă aminti. Pe aceia, nu-i lega nimic de locul în care se aflau. Atunci, cum poate o armată oricât de bine organizată ar fi, şi chiar sub presiunea pedepselor cu moartea, din partea condutorilor militari ai săi, să lansezi o ipoteză cu gir de adevăr, că poporul dac, a dispăprut în câţiva ani. Trebuie înţeles că armata romană, oricât de bine era organizată, ea nu funcţiona ca un mecanism, ca un dispozitiv mecanic,


187 - aceea era formată din fel şi fel de tipologi umane. Trebuie avut în vedere un fapt deosebit de important că poporul dac, era cu mult mai numeros decât vor să recunoască cei care defăimează „pe cei mai buni şi mai drepţi dintre traci”. Cei în drept, şi care au un dram de sânge de dac în inimă, să aducă adevărul pur la suprafaţă. Doresc ca aceste rânduri, să nu fie considerate ca o explozie de orgolui exacerbat din partea mea. [ Nicu ] - Ferice de acela care prin străduinţa sa, în orice fel, în orice formă, a ajuns să poată dărui tuturor celor din jurul său, iubire altruistă, curată sinceră şi pură. Este un dar Divin, făcut aceluia. Căuta-ţii, vă vor fi de mare ajutor. [ Nicu ] - Pentru ce omul zilelor noastre, este nevoit să se roage atât de mult la Divinitate, să se poată realiza dorinţele sale. Noi ce de astăzi, cu preocupările noastre cotidiene, de orice fel, ne-am distanţat spiritual. Rugăciunile spuse de noi, nu mai au vibraţia, tăria şi trăirea a ceeace noi ne dorim să fim auziţi de Cei de Sus. Am rătăcit drumul cel drept, ce ne ducea către Înalt. Astăzi, ne este greu de multe ori, să facem şi o mică rugăciune.Oare ce facem noi azi, este atât de important încât sîntem nevoiţi să neglijăm bucuria ce o putem acorda sufletului. ?! Ce este mai important pentru noi, o trăire meschină, încorsetată de tot felul de piedici impuse de unii dintre noi.?! Suntem atât de obsedaţi de satisfacerea capriciilor noastre, de nulitatea lor, încât ne-am rătăcit drumul cel drept. Singurul mod de a reveni în normalitatea în care noi am fost creaţi, este doar marea noastră dorinţă, de a ne ruga. [ Nicu ]


188 - Noi, aceştia din ziua de astăzi, ne considerăm că suntem a cincea formă de viaţă, şi umană, ce a existat pe această planetă. Aceia care au ajutat să fim ceeace suntem azi, au adus ca formă superioară de evoluţie în genele noastre, felul incisiv, competiţional sub orice formă. Această manifestare, se găseşte la toate formele de viaţă, de pe această planetă. Omul, este singura formă a viului care uneori, fără a avea o anumită nevoie de supravieţuire, el ucide. Unii dintre noi o fac cu o deosebită plăcere, bucurie, mândrie că el, a făcut acea faptă reprobabilă pentru un om, care se consideră evoluat. Se pare că la puţine fiinţe de pe această planetă, şi chiar din Univers, se manifestă asemenea „calităţi”. Formele de compasiune, de dăruire a iubiri altruiste, sunt reminiscenţe ale unei trecute civilizaţi, de al căror A.D.N. beneficiem. Trebuie avut în vedere şi într-o deosebită atenţie, că tot ceeace ni se întâmplă în viaţa noastră ca suferinţă, se datorează faptului că prin gând, vorbă şi faptă, am încălcat Conduita Universului, Se poate extrapola ideea că omul, a fost izgonit din Rai, a doua oară. Puteţi să vă imaginaţi ce deosebită responsabilitate ne-am „asumat” prin ce am primit tacit, fără a fi de acord!!. [ Nicu ] - Culorile roşu, galben şi albastru, sunt elementele de bază, din spectru, definirea razei de lumină. [ Nicu ] -

Dacă nu poţi ajuta, atunci nu face rău. (?)


189 - Pentru a evolua în spirit, este nevoie de efortul, de strădania noastră. Niciodată, sub nici o formă, omul nu va fi pregătit dacă, se va folosi de orice formă de tehnologie. Dezvoltarea ştiinţei, nu poate trimite omul în Rai. [ Nicu ] - Cu cât un suflet-om, este mai evoluat, cu atât mai mult nu va accepta ca el, sau cei din jurul lui, să creeze dezarmonii, să strice ordinea, sau ceeace a fost creat. Acela se poate considera că merge pe drumul cel bun, spre evoluţia sa. Se va strădui să nu strice ci, să creeze, să aducă perfecţiunea, în jurul său. [ Nicu ] - Cunoscuta butadă : – - „că dacă a-ţi avea credinţă cât un bob de ... , ve-ţi reuşi să mutaţi munţii din loc” sau – - „a-ţi spune muntelui să se mute, şi el o va face”. Acestea nu trebuiesc luate ca o fantezie. Credinţa este sinonimă cu armonia. Cu cât prima este mai mare, cu atât mai mare va fi şi armonia. Reprezintă mari adevăruri care, pot fi înţelese doar atunci când, credinţa omului ajunge la valori ridicate. În prima fază, armonia nu este permanentă, ea îşi schimbă valoarea, în funcţie de ceeace suntem noi, în totalitate. Aceste stări evolutive, pot fi atinse doar când omul, prin gând, vorbă şi faptă,conştientizând,se va ridica pe el, prin el însuşi. Doar acesta este singurul mod de evoluţie. La timpul potrivit vouă, veţi constata cele arătate, le veţi observa, şi veţi fi mai aproape de adevăr. „Căutaţi Adevrul şi el, vă va elibera”. [ Nicu ]


190 – Puţini sunt cei care în această lume, în ziua de azi, pot dărui iubire altruistă. Nu-i îndepărta, apropiete de ei. Bine îţi va fi. [ Nicu ] - După cum rezultă din afirmaţiile celor care sunt în drept să o facă, ne aflăm în a cincea formă de manifestare a evoluţiei vieţii, pe această planetă. Dacă pentru civilizaţia planetară în care ne aflăm, este guvernator, Bunul IISUS, deducem că şi în cazul celorlalte civilizaţii, au fost Alţii. La fel va fi, întotdeauna. Aşa cum noi, şi tot ce este viaţă pe această planetă, şi în vastul Univers, totul se raportează fără drept de tăgadă, la Codul de Legi Universale. Unul dintre punctele importante al acestui Cod, este o totală şi continuă evoluţie. Forma cea maiSuperioară Energeticăca evoluţie din Univers, DUMNEZEU, are şi ea nevoie să evoluieze, pentru că altfel, aceasta, nu ar mai putea guverna, întregul Univers. [ Nicu ] - Prin înţelegerea mai bine, mai corectă a locului în care se află omul, se poate considera că acesta, ocupă spaţiul dintre Cer şi Pământ. Se află într-un dualism continuu. Este într-o continuă legătură, indiferent de dimensiunea existenţei sale temporare. Sunt două forme a cărei legături profunde, le are în mod permanent manifestat. Se manifestă prin legături foarte puternice, şi de care nu se poate despărţi niciodată. [ Nicu ] -

Fiecare fiinţă, are nevoie de iubire, de o mângâiere. [ Nicu ]


191 - O discuţie inteligentă, este atunci când nu se fac divagaţii de la subiectul iniţial. Orice formă de argumentaţie, arată lipsa de veridicitate a celor expuse sau un bagaj informaţional redus. [ Nicu ] - Noi toţi am auzit, am citit, şi chiar am vorbit despre Rai şi despre Iad. Din curiozitatea noastră umană, v-aţi întrebat ce rol au acestea, cum se ajunge la ele.?! Dante Alegrieri prin trilogia lăsată omenirii, face unele referiri. Despre Rai, ştiim cam ce este. Cum ajungem, tot puţin ştim. Din cartea mediană a lui Dante, Purgatoriul, rezultă unele elemente interesante. Se poate considera că această oprire, este nevoia strict necesară a unora, pentru curăţarea sufletului lor, de dezarmoniile create în această dimensiune. Cei care sunt în dificultatea de a merge mai departe, de a se replia cu cei din „contingentul” lor, se reanalizează, până când pot deveni strălucitori, şi promovează în merit. Iad-ul, crează posibilitatea ca unii dintre noi, cei ajunşi în acel loc, să ne putem întoarce acasă. Acesta nu este locul care trebuie să ne sperie ci, ceeace noi creăm în această lume. Nu Iad-ul este rău, ci noi, prin ceeace contravenim Legilor Universale. În noi este răul. [ Nicu ] - Conştienţa unui om adevărat, este cel mai neînduplecat judecător. Şi prin aceasta se poate constata valorea unui om. [ Nicu ] - Să îţi respecţi întotdeauna rugăciunea pe care o faci căci altfel, eşti un jalnic fariseu. [ Nicu ]


192 – De ce atunci când este bine, frumos, când te bucuri de iubirea curată şi frumoasă, a celor din jur, vine o clipă, cu mult prea repede, în care totul se năruieşte.?! De ce.?! Nimeni nu a greşit cu nimic, faţă de nimeni. Este un moment de grea cumpănă a vieţii noastre. Atunci simţim în profunzimea sufletelor noastre, ce înseamnă iubirea curată, nevinovată, dăruită de o fiinţă neprihănită. Ne este dificil să ne revenim acum, când nu mai este cine să umple inimile noastre, cu iubirea lui curată şi pură. Abia când trecem prin situaţi dificile ale vieţilor noastre, când iubirea profundă ce o primeam, nu mai are cine să ne dea, atunci, totul se prăvăleşte în noi. Tot ce era cunoaştere de orice fel de până atunci, dispare. Devenim „debusolaţi”, în propriul nostru eu. O perioadă de timp, vom trăi din amintirii. În această lume ca dimensiune şi societate, nimeni nu vrea şi nu poate ajuta pe nimeni, cu nimic. Suntem pe cont propriu. Ceeace ni se întâmplă, nu poate fi controlat de nimeni din această dimensiune. Cei din această ţară, care din diferite motive mai puţin altruiste, se joacă, fără nici un fel de responsabilitate faţă de pacient, şi nici faţă de aparţinătorii acestuia. Este un punct de vedere real, asupra societăţii în care mă aflu acum. Poate în alte locuri, ... . Regretăm enorm, că nu l-am iubit pe cât marita, pe acel suflet minunat. Întotdeauna ne dăm seama prea târziu. Odată în viaţă, ai şansa să te poţi întâlni şi bucura, de prezenţa, unui asemenea înger minunat. Puiuţul nostru iubit. Ne este deosebit de greu să acceptăm această stare. [ Nicu ]


193 - Un om cu cât este mai evoluat ca spirit, trăirile, emoţiile, de orice fel, sunt percepute mai intens. [ Nicu ] - Atunci când poţi, să conştientizezi mai profund răul ce l-ai făcut, situaţia, devine din ce în ce mai greu de suportat. [ Nicu ] - V-aţi întrebat vreodată, cu o mai mare profunzime, ce înseamnă să fi bun.? Faptele bune, sunt făcute doar de cei care sunt mai evoluaţi, mai bătrâni, în spirit. Bun nu înseamnă să faci o danie cuiva, cu un scop anume, sau nu, pentru tine, sau pentru acela. Asupra ta, sau a altuia, nu are nicio relevanţă în evoluţie, ajutorul dat. Este un ajutor cel oferi, aşa cum ai învăţat acasă, în Astral. A fi bun nu are o conotaţie în ceva. Respecţi doar Legile Universale, şi nu vei primi un premiu. Este posibilitatea pe care o ai prin evoluţie, mai superioară, să te poţi cufunda în Armonia Universală. Fapta bună este de a aduce, a crea armonie asupra ta sau, şi a ce este în jurul tău. Forma antagonică a binelui, o ştim destul de bine fiecare dintre noi, şi nu trebuie căutată prea profund. [ Nicu ] -

Este demn şi necesar de reţinut: „omul sfinţeşte locul (casa, ţara)” (vechi proverb popular)

– Smerenia este o treaptă importantă în evoluţia fiecăruia dintre noi. Nu se poate face rabat. [ Nicu ] -

Fiecare moare încet, de când s-a născut. [ Nicu ]


194 - Atunci când nu înţelegi ceva, nu-ţi încorda „muşchii” creerului, că va veni o vreme când ai să poţi să o faci în mod lejer, fără efort. [ Nicu ] - Un om inteligent, întotdeauna are de transmis, de spus ceva. Cel deştept, mai rar. Aceasta se datorează faptului că inteligenţa este obţinută cu predilecţie în Astral. [ Nicu ] - Prin rândurile ce urmează, doresc să aduc o precizare, pe care o consider deosebit de importantă. DUMNEZEUL UNIVERSAL niciodată, dar absolut niciodată, nu va dori să ajute, nu poate, nu ajută ca materia să promoveze ca formă de manifestare a viului. ÎNALTA DIVINITATE ajută viul, ajută doar pe cel care provine din EL însuşi, pe cel pe care L-a creat. Pentru ca el, omul, prin evoluţia sa ca energie Divină să se implice în ridicarea dimensiuni fizice, a materiei. Spiritul-suflet-om, este cel care prin evoluţia sa, ajută dimensiunea fizică, materia să evoluieze, prin informaţia acumulată în existenţa sa. [ Nicu ] – Fiecare societate, civilizaţie din orice dimensiune, evoluiază prin ea însăşi. În baza acestui principiu, la nivelul fiecărei familii, şi în cadrul ei, într-un mod aleatoriu, la consideraţia spiritelor mai evoluate, se renasc pentru ca prin ceeace ei sunt, să ridice nivelul valoric energetic, al neamului respectiv. Această acţiune are loc şi în favoarea spiritului renăscut. El va purta responsabilitate pentru realizarea sa. [ Nicu ]


195 – Orgoliul manifestat de atât de mult timp la oameni, a obţinut o inteligenţă în manifestare, în funcţie de evoluţia fiecărui individ în parte. Cu cât un om este mai „cizelat”, mai evoluat, cu atât ispita este mai „şireată”, acţionează mai subtil. Să ne tulbure cugetul evoluat. Este posibilitatea omului să „arate” valoarea acumulată în sinele său. Face parte din încercarea la care noi suntem testaţi, în temeinicia a ceeace am acumulat. [ Nicu ] - Lumina ca şi lichidele, nu pote fi compresibilă. Lumina este direcţionată, este adusă într-un fascicul mai mare, sau mai mic ca şi diametru de trimitere a sa dar, nu se condensează, într-un spaţiu, volum restrâns. Ea este energie care se manifestă asupra materiei. Iubirea umană, poate suporta o condensare nesemnificativă asupra unei fiinţe. Condensarea Iubiri Divine, este energie pură şi, atunci când ne este dăruită, în funcţie de nevoia pe care o avem, se poate percepe ca un fulger, ce ne atinge, şi ne trezeşte. [ Nicu ] - Când se consideră că nu mai este nimic de spus, că totul a fost explicat, atunci urmează altceva. [ Nicu ] -

Decât cu un prost la câştig, mai bine cu un deştept la pagubă. [ proverb popular –de la tata ]

- O glumă sau, un joc de cuvinte: Doamne, doamne şi iar doamne, şi deasupra alte doamne.


196 – Deosebit de important nu este o funcţie, sau un grad profesional oricât de pompos ar suna, şi oricât de multă străduinţă ai depus dacă, nu ai ajuns să fi, un OM. [ Nicu ] - Ceeace ai reuşit să acumulezi în sufletul tău, de orice fel, sunt necesare doar ţie. Cei de lângă tine, sau din jurul tău, au şi ei nevoie la rândul lor, la a avea acces la testări, pentru a înţelege ca şi tine, Adevărul din viaţa lor. Tot ce este dăruit, fără ca cel ce primeşte să nu îşi aducă aportul în vreun fel, ajutorul oferit, nu-i va fi de folos. Aşa cum este dictonul: - „Fiecare trebuie să-şi ducă crucea”. [ Nicu ] - Paradisul terestru, nu este doar o butadă, este un fapt real. Acesta se află în sufletele celor care prin străduinţa lor, au reuşit să creeze armonie în ei, şi în jurul lor. [ Nicu ] - Orice formă de manifestare a unei credinţe, nu are grade de superlativ. Nu se poate considera că una dintre ele este mai superioară decât o alta. Nu se poate compara cu nimic. Fiecare dintre noi, prin voinţă proprie şi prin auto determinare, poate să ajungă la un nivel superior de evoluţie a spiritului, şi care în timp, se va concretiza în posibilitatea de a te apropia mai mult de Divinitate. Se poate spune că ai credinţă, sau nu. Atât. [ Nicu ] -

Tu însuţi prin iubirea dăruită, vei ajunge în iubire. [ Nicu ]

-

Cel mai uşor pentru a înţelege, este exemplu. [ Nicu ]


197 – Considera-ţi că despre Rai şi despre Iad, se ştie, cât de puţin, de fiecare dintre noi. Se cunoaşte şi mai puţin, despre ce se întâmplă până atunci. Conform credinţei creştine, se interzice deschiderea mormintelor înainte de şapte ani. Acest timp ar fi cu aproximaţie necesar sufletul, să se purifice, şi să se desprindă în totalitate de lumea în care el a fost. Sufletul, în această curăţare de lumea fizică şi reconsiderare a sa, are loc o aducere aminte, o vizualizare a vieţi trecute, cu tot ce a creat, şi cu tot ce s-a întâmplat. În funcţie de conduita vieţi trăite, sufletul va fi condus către direcţia şi locul meritat. Este momentul în care la final, sufletul metamorfozat în spirit, şi care după caz, va primi locul meritat în Astral. Aceia care nu sau putut curăţa de dezarmoniile create, ele fiind deosebit de grave faţă de Legile Universale, va fi trimis într-o dimensiune mai greu de suportat,decât ce ştim despre Iad. În acel loc, timpul nu are valoare. Sufletul este conştient, dar el nu se poate manifesta, pentru o perioadă deosebit de lungă. Se poate asemăna acel loc, cu spaţiul deosebit de mic, şi izolat fonic, şi pentru o perioadă nedeterminată. Se crează posibilitatea ca cel în cauză să reflecteze profund, la ce a creat, în viaţa sa. Acesta este adevăratul Iad. Inconvenientul apare atunci când sufletul realizează că el nu poate să evoluiaze. Câţi dintre noi s-au întrebat care este motivul.?! Ce rol are această oprire.?! [ Nicu ] - Pentru fiecare problemă creată, Divinitatea a dat cel puţin o rezolvare. Căutaţi-le. (?)


198 – D-alungul paginilor citite cu atenţie sper, a-ţi observat că s-a făcut referire la evoluţia spirituală. Precizez că acest atribut, nu are nici o legătură cu nici o formă de credinţă. În zilele noastre, această exprimare, are ca sens destul de forţat, şi neînţeles de cei cel folosesc, cu sinonimul, de a avea credinţă. Evoluţia spirituală a unui om, în înţelegerea corectă, este valoarea, nivelul la care el a ajuns ca evoluţie. Acesta este sensul corect. [ Nicu ] - Faptele bune, daniile, se fac doar din ce este numai al tău, şi nicidecum al altuia, indiferent de grad de rudenie, prietenie, sau oricare altă formă de apropiere. Dania, se face din ceeace tu prin efortul tău, străduinţa ta ai obţinut, poartă amprenta ta. Procedând altfel, valoarea faptei bune, poate fi considerată a fi o faptă reprobabilă, care va „apăsa” în timp, şi pe cel care a făcut-o, dar şi pe cel care a primit-o. Faptele noastre pot avea încărcături energetice diferit, care pot afecta pe cei din jur. Înainte de a face ceva, gândeşte-te bine. [ Nicu ] - Cei mai mulţi dintre noi. nu preţuiesc ce au decât atunci, când nu mai au, sau văd la alţii, ce ei au pierdut. [ Nicu ] - Maşina cea mai bună pe care poţi s-o ai, este aceea pentru care ai posibilitatea de a o întreţine. [ Nicu ] -

Câţi părinţi îşi merită copii, şi câţi copii îşi merită părinţii. [ Nicu ]


199 - Nu-ţi trăi viaţa în grabă, opreştete din cînd în când şi admiră frumuseţea care este în jurul tău. În felul acesta, viaţa ţi se va părea mai plină de bucurii. [ Nicu ] - Fiecare dintre noi, constată că din când în când, parcă se deschide o fereastră în mintea noastră, şi aceasta se „luminează”, asupra unor întrebări puse sau nu, anterior. Întrebările ce ni le punem de-a lungul vieţii, sunt la nivelul de înţelegere pe care îl avem. În funcţie de gradul de evoluţie, a celui în cauză, „iluminările” de care beneficiază, sunt mai dese. Cu cât pregătirea noastră va fi mai elaborată, vom considera că avem acces la esenţă, la Adevărul Suprem. Aceasta este determinată doar de orgoliul nostru. Este o încercare a echilibrului nostru, a forului interior. Se determină posibilitatea pe care o avem, în a primi noi adevăruri, noi informaţi. Atunci când vom considera că am intrat în esenţa Adevărului, oricât de mic ar fi, după un timp, constatăm că suntem atât de departe de înţeles încât, trebuie să ne reevaluăm, să reconsiderăm tot ce ştim. Trebuie să înţelegem destul de bine că tot ce ni se întâmplă, nu este ocazional, şi că toate evenimentele din jurul nostru la care participăm, ne ajută să evoluăm. [ Nicu ] - Deosebit de greu este de suportat tăcerea dintre doi oameni, ce se cunosc de mult. [?] -

Cu bani îţi cumperi patul, dar nu şi odihna. [actor Sandu Gruia ]

-

Cu bani îţi cumperi plăcerea, dar nu şi fericirea.[Sandu Gruia ]


200 – Omul, în dorinţa sa de a afla,de a şti ce este în jurul lui, crează tot felul de explicaţi, care mai de care mai alambicate. Elementele, evenimentele mai importante ce au loc, se desfăşoară în viaţa noastră, omul dă înţelesuri de la cele simple, la cele mai complicate şi uneori fără sens, chiar aberante. Uneori, din consideraţiile pe care le ai ca om, în funcţie de nivelul de evoluţie, de cantitatea de informaţii pe care le are cel în cauză, de accesul la Adevăr, poate înţelege o părticică din ceeace este neânţeles la timpul acela. [ Nicu ] - V-aţi pus întrebarea vis-a-vis de Adevărul pe care L-a dat IISUS atunci când a spus că doar prin EL vom ajunge la DUMNEZEU. IISUS este cel care are bucuria şi iubirea de a ne aduce în locul meritat de noi, în dimensiunea reală, căreia îi aparţinem de fapt. [ Nicu ] - Unii oameni, consideră că în ziua de azi se practică, de cei în drept sau nu, creştinismul, şi că nu s-a ajuns la dogmă. În timpurile din urmă, acel care se considera creştin, ducea o viaţă total diferită de a celor de azi. Era creştin cu toată fiinţa lui. Acela, prin tot ce era el, se diferenţia prin gând, vorbă şi faptă, de cei de atunci, şi de cei de acum. Convigerea pe care ei o aveau în credinţă, era atât de mare, că puteau fi în stare de mari sacrifici de sine. Azi, pe alocuri, se mai pot întâlni oameni care simt şi trăiesc întru` CRISTOS. Cu o floare … . În zilele noastre, credinţa este doar o dogmă, o aducere aminte, potrivită doar pentru unii. [ Nicu ]


201 - Urmaţi calea de mijloc a vieţii, este mai dreaptă şi mai scurtă. Produce mai puţină suferinţă. Nu este uşor şi nici tentant dar, aduce mari satisfacţi, în propria ta evoluţie. [ Nicu ] - Înainte de a aşterne aceste rânduri, era un ciclon de idei, idei care se străduiau să iasă la iveală. Acum, după ce acestea au fost eliberate din strânsoarea creerului meu, după ce am golit „sacul”, mă simt puţin cam gol în interiorul meu, dar mulţumit de faptul că am reuşit să dăruiesc celor din jur, diferite jaloane necesare în viaţă. [ Nicu ] - Omul prin natura creaţiei lui, vede doar ce vrea el să vadă, în funcţie de nivelul lui de înţelegere, de elevare. Cu greu va vedea ceeace este Adevăr în jurul său. [ Nicu ] - Apreciază la timpul potrivit, ce ai lângă tine, căci după aceea, apar regretele dar ..., este tardiv. Regretabil este că nu ai apreciat, iubit/ă aşa cum merita ce ai avut. Dureros este şi faptul că cel rămas, nu a înţeles. Nu căutaţi himere, fiţi deschişi la ce este în jurul vostru. [ Nicu ] - Cel care are, doreşte să aibe ultimul cuvânt, şi că el consideră că decizia lui este cea mai bună, se adevereşte că ar fi aşa. Se arată că doar orgoliul este mai mare, dar nu şi ce este mai bine. [ Nicu ] -

Fereşte-mă Doamne de prieteni, că de duşmani am eu grijă. [ proverb popular ]

-

Vulpea unde nu poate să ajungă, spune că strugurii sunt acrii. [ proveb popular ]


202 - Adevărata valoare a unui om, nu constă în starea lui socială, ci în valoarea pe care o are sufletul său. [ Nicu ] - Când cineva drag nouă pleacă dintre noi, sufletul nostru devine uşor debusolat. Nu ne mai găsim echilibru de dinainte. Viaţa capătă un sens greu de înţeles, diferit pentru fiecare în parte în funcţie de gradul, valoarea sentimentelor avute. Această stare psihică, nu va dura un timp îndelungat, ea va fi până când sufletul celui plecat, va reuşi să se detaşeze, se se cureţe de tot ce a fost legat de această lume fizică, materială. Sufletul, odată eliberat din această dimensiune, va pleca spre lumea energetică Astral, locul de origine. După asta,se va aşterne acceptarea situaţiei,dar nu se va uita. Toţi cei pe care doar i-am cunoscut, sau am avut relaţii intime, reprezintă istoria noastră a fiecăruia, şi ea nu poate fi schimbată oricât dorim uneori, unii dintre noi. [ Nicu ] - Aşa cum se ştie, nici un om nu este la fel cu un altul. Suntem atât de diferiţi, încât nici nu ne putem imagina. Fiecare dintre noi în această dimensiune, are la bază propriul program, cu unele tangente ale altor fiinţe. În funcţie de nivelul de evoluţie al spiritului, acestuia i se acordă posibilitatea de a avea acces la un program educaţional Universal. Acest program se desfăşoară în tot Universul. Evoluţia se face în etape pentru fiecare individ. Până la aproximativ jumătate din scara de evoluţie a spiritului, acesta, se va confrunta cu teste, cauză v/s efect. Înainte de final cu o treaptă sau două, acesta înţelege cauza. Pentru a se desăvârşi, spiritul are impetuos nevoie să poată anticipa efectul, înainte de a se declanşa cauza. Doar în aceste condiţii apare Iluminarea. [ Nicu ]


203 - O frumoasă poezie: Totul trece în astă viaţă, Este totul trecător, Idealuri sunt destule, Urmărind pe muritor. Bucurii şi cu petreceri, Evocate din prilej, Se duc toate, Ca şi norii de vârtej. [ Maria ] - Pe lângă valoarea spirituală a unui loc de cult, aceasta creşte sau nu, şi datorită enoriaşilor care se manifestă prin stările lor emoţionale, trăirile profunde ce le au. Prin intensitatea celor ce se roagă, aceştia vor primi ce au dăruit, ce au lăsat în acel loc. [ Nicu ] - În fiecare formă de manifestare a viului, sunt unele specimene din acea dimensiune care, doresc şi chiar îşi impun uneori, sub orice formă, voinţa lor. Această dorinţă, poate avea ca scop interese personale, familiare, de grup sau de ţară. Cei care mai presus de ei, pun interesele majorităţi, a neamului, ţări, vor avea întotdeauna aprecierea meritată. Oamenii au denumit pe aceştia, politicieni. În zilele noastre, valoarea înaltă a spiritului politicianului, a atins valori atât de meschine, de mici,încât merită a fi dispreţuiţi. Vina o au chiar ei. S-au îndepărtat de ţelurile poporului, de aspiraţiile neamului. Din acest motiv, politica a ajuns să fie considerată cea mai de jos formă de preocupare a omului. Ca răul să fie pe deplin împlinit, racolează şi pe unii adepţi. [ Nicu ]


204 - În urma unor observaţi, studii asupra primatelor, s-a constatat că acestea sunt atrase, curioase, interesate, de tot ce este nou, şi care le crează amuzament. Tot ce este uşor de înţeles, şi nu prezintă un efort prea mare intelectual. Din totdeauna, copiilor le-au fost date spre joacă şi amuzament, şi pentru ai ţine ocupaţi, tot felul de obiecte, jucări lipsite de importanţă. Acestea nu puteau ridica nivelul de inteligenţă, dar îi ţineau ocupaţi. În decursul timpului, şi până în ziua de azi, sau creat asemenea preocupări. Astăzi, jucăria la modă şi care ţine pe tot omul preocupat,este Internetul. Cu toţii sunt interesaţi de această nouă şi modernă „jucărie”. Se pierde din vedere că Internetul, este în principal, un instrument de lucru evoluat, dar care nu are rolul de a-ţi crea un bagaj cultural, informaţional desăvârşit. Ajută la a-ţi aminti, sau a te pune în tema dorită, cu unele informaţii uitate sau recente. Acumularea de informaţii, dă posibilitatea de a şti dar, nu te face nicidecum inteligent. Latura care este mai puţin accesată, este dorinţa de a citi beletristică. Acestea au ca scop creerea, formarea, dezvoltarea, unui orizont mai larg spre înţelegere. Dă posibilitatea de a pătrunde în esenţa cuvântului, a ideii. Încet dar sigur, prin efortul de a şti cât mai mult din orice domeniu, devi inteligent. Aceasta este forma superioară de evoluţie a eu-lui. [ Nicu ] - Aşa cum arată preceptele, să le considerăm biblice, păcatele sunt suportate de cei care se renasc, cu până la al şaptelea neam. Dacă ar fi aşa, întreaga populaţie a acestei planete, ar fi într-un strigăt de durere. [ Nicu ]


205 – În paralel cu preceptele lui Aristotel, se poate considera că înainte de efect, este cauza. Aceasta se manifestă în orice dimensiune. Cauza determină amploarea, evoluţia, scopul şi chiar valoarea efectului. [ Nicu ] - Am să vă aduc aminte de conştietizarea pe care o aveau străbunii noştrii, în raport cu Divinitatea. Oamenii din acele vremuri, erau de mare armonie, verticalitate. Când cei juruiţi unul altuia doreau aducerea alături de ei, a unuia sau a mai mulţi copii, se rugau Divinităţi. Îi cereau acesteia ca cel care va fi alături de ei să fie ... , cel mai ... din sat, dintre cei de o vârstă cu el, sau ea. Se rugau până la venirea copilului, fără a condiţiona un anumit timp, dată, şi o făceau şi după aceea, spre a aduce mulţumire Divinităţi, pentru cel venit. Într-un timp oarecare de legătură cu cei de Sus, dorinţa le era îndeplinită după voia lor. Şi astăzi este posibil doar dacă, avem suficientă credinţă în sufletul nostru. Atenţie la ce-ţi doreşti, că s-ar putea să se întâmple, realizeze. Nu sfătuiesc pe cei doritori decât dacă, se simt destul de puternici în evlavie, căci altfel pot avea surprize nu tocmai plăcute. [ Nicu ] - Spiritele nu au ca menire a se manifesta ca înger pentru, sau în favoarea cuiva. Îngerii sunt energi de valori diferite, în funcţie de gradul de evoluţie al fiecăruia. Aceștia se pregătesc pentru venire în această lume. Au ca atribuţie, supravegherea unui suflet/om, ca acesta să-şi îndeplinească programul cel are. [ Nicu ]


206 -

Sufletul fără rugăciune, se pierde. (?)

- Înainte ca spiritul să se renască, primeşte ca o îndrumare, poruncă de bază de a ajuta, în noua viaţă ce o va primi, să dăruiască iubire celor din jurul său, iubire din toată fiinţa sa, din tot sufletul său, oricui îi va fi cerut, fără a condiţiona în vre-un fel darul făcut. [ Nicu ] - În urma unui concurs, întrecere, ţi s-a atribuit un premiu, acela nu a fost câştigat ci, obţinut în urma unei strădani a ta. Ceeace se câştigă, este de la jocurile de noroc unde efortul făcut, nu este prea mare de nici un fel. [ Nicu ] - Oare este drept ca societatea să cheltuiască sume destul de mari pentru a trata, fără şansă de reuşită, pe cei care se droghiază de bună voie, cheltuindu-şi banii pe iluzii deşarte, şi care nu au adus nici un fel de aport ţării, poporului. Un sfert din populaţia ţări, a muncit şi s-a străduit zeci de anii, pentru a fi o bunăstare a lor şi a ţări, şi la apogeul vieţii lor ce primesc, foame, lipsuri fel şi fel, boli care nu le sunt tratate, şi pentru care au plătit, şi acum li se cer alţi bani să susţină pe cei care le crează un simulacru de ajutor, tratament. Aceasta este recunoştiinţa societăţi de azi, pentru cei care au fost cinstiţi, curajoşi, drepţi. Este o societate onestă.!!? [ Nicu ] - Fiecare prin ceace a gândit, vorbit sau făcut, îşi crează propriul său Rai sau Iad. [ Nicu ] - Cel care blamează, nu arată gradul de cultură, ci cât de evoluat ca spirit este el. [ Nicu ]


207- Dacă nu poţi ajuta, atunci nu face rău. (?) - Ca o constatare la care are acces oricine, observăm că familiile care doresc şi au copii mulţi, (exclus cele cu motivaţi spirituale), sunt aceia care au o evoluţie nu prea ridicată. Omul cu cât este mai conştient de valoarea sa, cu atât mai mult doreşte ca urmaşi săi să fie mai desăvârşiţi din punct de vedere spiritual. [ Nicu ] - Câţi dintre cei care a-ţi avut posibilitatea și a-ți citit aceste rândurii, a-ți înțeles cele arătate, v-aţi pus întrebarea dacă cel ce a expus aceste idei, are un motiv serios, real pentru ca cei din jur să ia cunoştiinţă de cele arătate.?! Fiecare dintre cei curioşi în a citi, a-ţi avut o înţelegere diferită. Vă rog să înţegeţi că cele arătate au un scop bine determinat pentru fiecare dintre noi. [ Nicu ] - Cu cât vei fi mai armonizat, în tot ce eşti, cu atât mai uşor îţi va fi să te raportezi la baza informaţională Akaşa. [Nicu] -

Leneşul mai mult aleargă, şi scumpul mai mult păgubeşte. [ proverb popular – de la TATA ]

-

Cheia este făcută pentru oameni cinstiţi, şi nu pentru, ... . [ proverb popular ]

- Ce dăruieşti, să fie ceeace îţi place ţie, căci doar atunci te vei bucura de darul făcuit. [ Nicu ] -

În faţa prostiei, nu ai argumente. (?)


208 - Vă rog să aveţi în vedere aşa cum am mai spus, că omul este un generator de energie cu potenţial diferit, în funcţie de gradul său de evoluţie spirituală. Doresc să aduc în vedere faptul că atunci când omul se roagă, meditează etc., energiile sale se modifică, în măsura intensităţi depuse, şi faţă de Divinitatea aleasă. Fiecare formă de Divinitate are anumită vibraţie, a lungimi de undă, culoare. Pentru ca noi să putem fi recunoscuţi de Divinitatea căreia ne raportăm în rugăciune, trebuie să o facem doar către aceea. Dacă ne vom ruga la mai multe Divinităţi fără pauză, atunci nu vom fi în stare ca noi să ne schimbăm valorile energetice, şi nu ne facem „auziţi”. Rugăciunea va fi doar ca o obligaţie, ca un rit religios. [Nicu] - Pentru a avea un somn odihnitor, relaxant, sugerez ca patul să fie aşezat în aşa fel încât capul să fie pe direcţia nord-sud, pentru cei din emisfera planetară nordică. Aceia din emisfera sudică, îşi vor aşeza corpul cu capul către sud. În acest fel se respectă una din legile fizici, mişcarea centrifugă, care se raportează şi planeta noastră. Ca să se ajungă ca şi organele interne ale corpului să se odihnească, trebuie să vă aşezaţi pe partea dreaptă, cu spatele către răsărit. În acest fel tot organismul va intra într-o relaxare profundă, şi la trezire nu vor fi amorţeli. [ Nicu ] - Această dimensiune fizică, materială, este pentru unii prea mare, iar pentru alţii prea mică pentru că sunt limitaţi în a dărui, a arăta potenţialul său, prin dăruire. [ Nicu ]


209 - A fi bun nu înseamnă că dăruieşti şi iubire. Respecţi doar Legile Universale. A iubi, este cu mult mai mult, este tot ce ai acumulat în sufletul tău din totdeauna, este ce a fost mai bun şi mai frumos din toate trăirile tale, experienţele avute, este armonia ta, este sublimul atins la superlativ, este tot ce dăruieşti din toate acestea şi multe altele, fără a aştepta ceva, este ... . [ Nicu ] - Pentru ca punctul tău de vedere să poată fi acceptat, înțeles de cei din jurul tău, trebuie ca tu însuți să-ți dorești și să accepți ideile pe care le au aceștia. Doar așa ceeace vrei să exprimi, va fi pe măsura auditoriului. [ Nicu ] - Dacă rugămintea celui de lângă tine, oricare ar fi ea, îți este greu de înțeles sau de realizat, sau consideri că te obosește, înseamnă că mult din ce ai învățat, ai uitat. În urma acestei situați, vei avea nevoie de mult timp și străduință, pentru a reveni în normalitate. [ Nicu ] - În viață, omul, are multe căi de desăvârșire. Drumul care este la libera apreciere, este cel de cultură, etică și moralitate. Acestea fac parte din viața socială. Când din motive diferite omul se oprește, uneori cei din jurul acestuia, îl vor ajuta să depășească momentul, și va merge mai departe. Uneori, când pierdem firul drumului către Divinitate, și ne este greu de a continua, ghidul spiritual, cere ajutor și vor fi aceeia care ne vor ieși în cale, pentru a continua drumul. Când ne-am ,,oprit", pentru un respiro, pentru o reconsiderare a ceeace suntem, vom ,,alerga" spre a ne ocupa locul bine meritat în calea noastră. [ Nicu ]


210 - Uneori, mai înalt este omul când stă în genunchi, decât atunci când este în picioare. [ Arsenie Boca ] - Atunci când cei care ÎL urmau pe BUNUL IISUS, au spus că hrana lor s-a împuținat, că aceasta era pe sfârșite și că ei trebuie să plece, ÎNVĂȚĂTORUL a cerut să i se aducă ceeace ei aveau ca formă de hrană întreagă, ne fragmentată. IISUS a înmulțit doar peștii și pâinile întregi, pentru că doar ce are aspect, conținut, formă, structură, este asemănător până la identitate cu ce a fost creat inițial, poate fi multiplicat, și trebuie în mod obligatoriu să se păstrează matricea întregului, altfel este o nouă creație, un nou adevăr, la care au acces doar Dumnezeii Creatori. Este una din Legile Universale. [ Nicu ] - ,,Căutați Adevărul, și acesta vă va elibera," așa a spus Bunul IISUS. Aflați, căutați și mai cu seamă străduițivă să înțelege-ți adevărul, chiar trunchiat în orice fel dar analizați, este șansa, cărarea ce vă va duce către Adevărul Suprem. Nu acceptați un gând, o expresie care nu are nici un fel de fundament de susținere, și fără a fi analizată cât mai riguros, altfel reprezintă o înșelare a cugetului tău, a ceace ești. În tot ce ne înconjoară și oricât de puțin știm, despre o informație transmisă de cei care nu au fost suficient de bine pregătiți, se crează un punct de plecare spre aprofundare. Este posibilitatea de a vă apropia mai mult de Adevărul Înaltei Divinităti. [ Nicu ] -

Regretele tardive, mai mult acuză pe cel care le are. [ Nicu ]


211 - Este în firea omului, oricât de bine pregătit ar fi, și în orice domeniu, ca atunci când are ceva ieșit din comun, și din ceeace nu este obișnuit în lumea sa, și este doar al lui, el să se blazeze în timp, să considere chiar lipsit de importanță ce deține, și la un moment dat, să-i fie indiferent aceluia. Dar va veni o zi când, printr-un rimember, va regreta atitudinea pe care a avut-o, dar e prea târziu. Lasă ușa camerei iubiri deschisă și nu numai descuiată, acolo unde o ți ascunsă. Nu considera că iubirea o poți fragmenta, porționa, că poți dărui mai mult sau mai puțin, așa cum ai chef. Iubirea este atunci când iubești, sau nu. Atât. Lasă iubirea să inrupă din tine, și atunci vei fi fericit. Vei simți că tot ce este în jurul tău este minunat. Momentul bucuriei a trecut. A rămas doar amărăciunea a ce n-ai făcut la timpul potrivit. [Nicu] - În gândirea, înțelegerea noastră de oameni limitați în evoluție, considerăm că sfânt este doar cel care se comportă, manifestă, vorbește în numele Divinități. Este o eroare ce se face, din lipsă de cunoaștere profundă, a ce reprezintă Voia Divină. Doresc să aduc în evidență faptul corect, că un spirit cu cât este mai elevat,el se poate manifesta în noua viață în care va veni la dorința sa, sau a unui program Divin, cu orice formă de aptitudini, veleități în orice domeniu. Trebuie înțeles, că cel care aduce mare ajutor altruist celor aflați în suferință, pe orice palier al vieți, cei care crează mari și deosebite opere de artă, grafic sculptural, muzică, etc.,cei preocupați la un nivel larg de conservarea naturi, de cel care ... , pot fi considerați cu potențial, ca fiind niște sfinți. Ei, acolo unde vor fi, sunt mesageri Divini, și aduc Armonie, Iubire și Lumină Sfântă. [ Nicu ]


212 - Omul, prin posibilitatea primită încă de la începutul creației sale de a dărui iubire, el acum o face în mod diferit, și prin asta arată gradul, nivelul său de evoluție. [ Nicu ] - Dacă o dată, o singură dată în viața ta primești mulțumiri, recunoștiință curată, ne alterată de la un seamăn de al tău, să ai convigerea că nu ai trăit degeaba. [ Nicu ] - Dacă a-ți avut ocazia în perigrinările făcute să ajunge-ți și la M-rea Voroneț, pe peretele vestic se află o pictură impresionantă care ilustrează succint Testamentul Nou. Așa cum știm, DUMNEZEU, la Judecata de Apoi va trimite pe Fiul Său, să judece creația. Nu va judeca chiar EL însuși, fiindcă nu ÎI este permis. Bunul IISUS nu va judeca nici EL, pentru că se află deasupra creației, și nu are dreptul, posibilitatea de a se coborâ la nivelul materiei. Pentru ca judecarea să fie imparțială, va fi un cântar ca formă simbolică, atașat jilțului Domnesc, deținătorul Legilor Universale. Încă un motiv în plus să înțelegem că judecarea se va face de fiecare dintre noi, pentru noi înșine, și va fi foarte critică. [ Nicu ] - Dacă vrei să se modifice ceva în jurul tău, atunci începi schimbarea, cu tine însuți. (?) - De moarte să nu te temi, ea este doar un prag. Dar important este cum ți-ai trăit viața. [ Nicu ] - Omului de azi, îi este mai ușor să denigreze pe oricine, decât să recunoască o valoare reală de lângă el. [ Nicu ]


213 - De multă vreme, de multe generații, am fost educați ca să nu luăm atitudine, atunci când cel de lângă noi greșește, păcătuiește. Să ne rugăm pentru iertarea lui. Am văzut în rândurile de mai sus cum este cu iertarea. O altă formă de a îngădui, de a accepta faptele comise de cel din jurul tău, este pasivitatea. Dacă analizăm cu corectitudine prin prisma celor știute, realizăm că dacă nu iei atitudine față de cele întâmplate, te faci făptaș în egală măsură, la dezarmoniile create. Această situație este prevăzută în legislațiile internaționale. Prin impasibilitatea arătată, ai dovedit că ești de acord, iar vina este și a ta. Din alt punct de vedere, la întoarcerea din această dimensiune, vei fi întrebat de ce ai fost de acord cu situațiile create ca dezarmonii.?! Trebuie avut în vedere și aspectul că felul nostru de a ne manifesta, crează asupra fiecăruia și până la întreaga planetă, evoluția în totalitate. Analizați și hotărâți cum este mai bine, să taci și să accepți în continuare dezarmoniile ce se crează în baza unei dogme care a avut nevoie de acoperire!. [ Nicu ] - Moartea nu este un păcat. Ea este o viața întreruptă, dar important este cum ai trăiot-o cu adevărat. [ Nicu ] - Tot ce este de o complexitate mărită, nu duce la nimic bun. Omul nu poate stăpâni mai mult decât îi este dat. [ Nicu ] - Orice obiect de cult, este posibilitatea ce ți se oferă de a-ți aminti de Divinitate. [ Nicu ]


214 - Puțini oameni de pe această planetă, din această civilizație, pot vedea „ideea, punctul" prin care se poate ajunge la a înțelege rolul său din viața sa, la a pricepe neînțelesul. Orice idee, poate fi atinsă în funcție de nivelul de pregătire în totalitate a înțelegeri adevărului, și nu neapărat nformațional. Aici mai concură și posibilitatea individului de a avea o pregătire lăuntrică a sufletului său. Mai puțini sunt aceeia, care pot să abordeze acel punct. Scopul final nu este de a atinge țelul propus ci, posibilitatea, șansa pe care o ai de a pătrunde ideea în adevăratul său ens. Destui sunt cei care pot să citească dar, nu tuturor le este dat să și înțeleagă ce citesc. [ Nicu ] - Vine o vreme, când aproape fiecare om se „îmbolnăvește" de a arăta ceva a ceeace de fapt nu este el în mod clar, profund, dar dorește, simte să fie pentru a se desăvârși. [ Nicu ] - Inteligența este diferită de la individ, la individ. Ea poate fi explicată grafic, sub aspectul unui vector. Cu cât acesta este mai scurt, el nu poate avea o vibrație, de nici un fel, și implicit va fi fără amplitudine. Este o inteligență rigidă, neprelucrată. Rezultă de aici că evoluția acelei ființe este redusă. În cazul unei ființe elevate, vectorul inteligenței, formează sinusoide cu amplitudini din ce în ce mai mari. „Este vie". Arată posibilitatea pe care o are, de a se manifesta în orice direcție. Cu cât inteligența este mai amplă, ea va putea să acceadă în profunzimi de neimaginat. Acesta este modul prin care inteligența poate fi explicată, cum este diferită de la un individ la altul. [ Nicu ]


215 - La început, cu foarte mult timp în urmă, când a apărut omul, acesta era doar o formă de viață biologică. Din cauza faptului că omul acela avea un bagaj informațional redus, era determinat de a considera că ce se întâmpla în jurul său, era un adevăr, o informație. Odată cu trecerea timpului, cantitatea de informații obținută de către întreaga civilizație umană, se poate concluziona în a ști. Posibilitatea de a ști, a fost apanajul celor care au acumulat, avut, multe experiențe în viața lor. Cu cât acestea au fost mai multe și mai complexe, omul acela, a dobândit o nouă posibilitate de evoluție. Aceasta este înțelegerea în profunzime a informațiilor din jur. Cu cât poți „stăpânii" mai bine cunoașterea, ajungi să înțelegi. Înțelegerea, este posibilitatea pe care o are omul, în a evolua, acesta fiind un alt prag necesar spre desăvârșire. Când omul, și întreaga civilizație ajunge la o cotă superioară de a deține și a înțelege ce știe, urmează o nouă etapă. Evoluția nu se termină în această ipostază, este determinată de parametri sociali personali, și ai întrgii civilizații, și după o perioadă se va trece într-o formă superioară în care informația nu mai este relevantă, pentru că ea va fi în fiecare. Cu cât înțelegerea va fi mai profundă, cu atât vom fi mai evoluați. Această situație va duce câtre o evoluție la nivel de semizei creatori. Trebuie avut în vedere că o dată cu evoluția umană, evoluiază și toată creația de pe această planetă. De asemenea, planeta va trece într-un alt nivel mai superior de manifestare energetică. Aceștia sunt primii pași spre o evoluție Superioară. Prin aceste etape de evoluție, au trecut și alte civilizații care au avut continuitate în existență. [ Nicu ]


216 - A știi, este în accesibil oricui. A înțelege, este o posibilitate ce se găsește la puțini oameni. Funcția aceasta se obține de fiecare în parte, în urma unor încercări, teste efectuate în timp apropiat sau, dealungul existențelor sale anteriooare. Evoluția noastră în timp, va crea o altă șansă să ajungem într-o înțelegere mai profundă în totul. Vom fi mai aprope de DIVINITATE. [ Nicu ] - Vârsta omului, nu este impusă de nimeni. Fiecare dintre noi, prin voia noastră conștientă și inconștientă, determină durata vieții. Lungimea vieți depinde de noi prin ceeace gândim, vorbim și facem. [ Nicu ] - Un dar făcut de tine, în timpul vieții tale, are o valoare mai mare, din toate punctele de vedere, decât darul făcut de urmași, după ce tu ai plecat. Darul ce tu l-ai făcut, te reprezintă, poartă amprenta a ceeace ești tu, oriunde s-ar afla acel obiect, va exsista și după ce tu vei fi plecat. Acesta este unul din marile Adevăr-uri ale Universului. Mulți cei cu spirit mare au spus: - Dăruind vei dobândi.! [ Nicu ] - Sfârșitul este mai aproape doar celui care își face griji pentru viitorul său, decât pentru cel care nu are interese, și care să îi strice armonia. [ Nicu ] - O viață lungă, nu-i poate fi de nici un folos celui care nu lasă nimic în urma sa. [ Nicu ]


217 - Fiecare om de pe această planetă, deține un „ciob" de Adevăr, mai mare sau mai mic. Suntem tare mândri de agoniseala făcută. Considerăm că suntem deosebit de importanți, și nu acceptăm pe nimeni să fie alături de noi, pe piedestalul unde ne-am suit. Ne impunem punctul nostru de vedere, cu tenacitate ca și cum am apăra o comoară. Cu cât știm mai puțin, orgoliul este mai mare și nu ne permite să ne deschidem mintea, orizontul pentru o înțelegere mai amplă. Posibilitatea de a înțelege este mai mare atunci când ea, nu este dogmatică. Lasă-țí mintea liberă. Acceptă orice informație, orice punct de vedere că s-ar putea să fie mai valoros decât ai acumulat tu. Trebuie avut în vedere că dincolo de fiecare dintre noi, este un alt Adevăr, mic sau mare, dar este. Omul trebuie să înțeleagă că oricât de deștept este, el nu poate să cuprindă tot Adevărul, pentru că atunci, nu ar mai fi om. Totul se reflectă în nivelul nostru de evoluție. Deocamdată, inteligența este un factor determinant în a clasifica locul pe care îl meriți. [ Nicu ] - Unul din efectul de piramidă de energizare, se manifestă la 1/3 de la bază. De ce de la bază.?! Reprezintă 1/2 din volumul formei geometrice. [ Nicu ] - Nimeni nu este mai bun, decât cel de lângă el. A fost cineva, și acela a fost sacrificat de cei fără credință. Cei care se cred buni, sau chiar mai buni, să-și arate lor, că pot fi mici, umili în fața celor smeriți, așa vor afla devărata lor valoare, altfel orgoliul îi vor întârzia în evoluția lor. „Ca să fi mare, mai întâi trebuie să fi mic". [ Nicu ]


218 - Evoluția viului se manifestă în această dimensiune în mod gradual, pentru fiecare formă de viață, pe fiecare palier. Energiile din Astral se exprimă la diferite niveluri de desăvârșire. Referitor la oameni, ei se renasc având diferite valori de evoluție, pentru ca dezvoltarea să nu se facă în salturi. Spiritele vin la întrupare în valuri, cu diferite grade de evoluție, pentru ca ele să se poată ajuta de la valul superior, la valul inferior. În acest fel, la sfârșitul evoluției finale a acelui val, nu se va putea justifica, că unii au avut o alt fel de evoluție. Fiecare val inferior, învață din experiența celui anterior. În situația în care se ajunge că spiritele nu se mai pot renaște atunci, se crează situația de a se creea, „naște" o altă nouă formă de civilizație cu alt fel de veleități. Aprofundează. Caută să înțelegi. Este interesant. [ Nicu ] - Ferice de cel ce vine în numele celui Înalt Divin. Important este și cum vine, cum se manifestă față de cel la care îi bate la ușă. Important este cuvântul Celui de Sus, să-l aduci și acelui care se închină ca și tine. Această misiune nu te absolvă însă, ca să acorzi respect celui care te primește cu iubire. Înainte, ușa de la intrare se construia de înălțime mică. Dacă doreai să intri, te aplecai cu considerație pentru cei care te primeau. Erai nevoit să-ți descoperi capul, indiferent ce purtai pe el, ca să nu-ți cadă capul sau ce aveai pe el. Așa era la cei obișnuiți, cei din popor. Aveau smerenie. La casele mari, ușa era înaltă, după măsura orgoliului celor care intrau. [ Nicu ]


219 - Cu cât iubirea este mai intensă, și altruistă, izvorâtă, pornită din tot cugetul, cu atât mai mult ea poate aduce, crea, armonie asupra celor care sunt iubiți. Iubirea este cel mai desâvârșit medicament, și fără reacții adverse, și care este la îndemâna oricărui muritor. Ea poate armoniza orice tulburare umană. Prin iubirea dăruită, omul se poate substitui incipient, poate arăta că aparține LUI DUMNEZEU. [ Nicu ] - Orice formă de manifestare a orgoliului, cu cât este mai mare, îndepărtează pe cel în cauză, de Adevăr. Căuta-ți la cei de lângă voi, ceeace nu vi se „potrivește" și în felul acesta, vă ve-ți desăvârși autocontrolul. Aveți posibilitatea de a vă desăvârși. [ Nicu ] - Utilizarea într-o propoziție sau chiar într-o frază, a unuia și aceluiași cuvânt și care este lipsit de sens, de logică spre înțelegere, folosit în mod repetat, se poate subînțelege că cel în cauză are mari lacune. Acestea pot fi lexicale, informaționale, sau uneori „secrete". Se mai poate subînțelege că vorbitorul în cauză, nu știe ce să mai spună și cuvântul respectiv indică nevoia creeri unei pauze de respiro. Oricum ar fi, expunerea, prezentarea subiectului, este greu de înțeles, de urmărit. Se aseamănă cu o bâlbâială puierilă, din care nu se înțelege prea mult. Cel mai bine este să gândim, asupra idei ce vrem să o facem cunoscută, înainte de a vorbi. O exprimare corectă, inteligibilă, determină auditoriul să fie atent, și plăcut impresionat de alocuțiunea servită. [ Nicu ]


220 - O butadă spune că nu trebuie să judeci pe altul, că are cine să judece pe fiecare dintre noi. Este o idee eronată în care s-a implementat dorința celui care a greșit într-un oarecare mod, și care caută un subterfugiu de la a nu fi pedepsit. Întreb, atunci de ce au fost date legi din toate timpurile, de la cele Divine, până la cele sociale din zilele noastre.? Evoluția are loc individual, dar și în toată civilizația umană. Oare este mai bine pentru tine, sau pentru societate, ca omul să se abată de la regulile Universale fără a fi atenționat de cei din jurul tău.? Va fi bine din orice punct de vedere pentru cel care a greșit sau creat dezarmoni, unele chiar ireparabile, și să spui că are cine să judece.?! Cum se poate ca omul să gândească atât de interesat de propria persoană. Omul acela va evolua.? Va fi corectat mereu, și din greșeală în greșeală..., unde se va ajunge în timp.?! Cel care a primit acceptul de la Divinitate de a fi considerat evoluat, de a primi acest dar, are și obligația de a ajuta în orice fel, orice formă a Creației. Este datoria, obligația pe care o are acel om în fața Divinități. Așa zisele veleități cu care ne mândrim sunt de fapt sarcina cu care am fost investiți de Egregorul nostru Superior. [ Nicu ] - Printr-o îmbrățișare platonică, cu efuziune de adevărată iubire, ce o reverși asupra acelei ființe, vei constata, vei simți că te ridici la nivel de Zei. Acel moment este atât de minunat încât îți va rîmâne în memorie, o lungă perioadă de vreme. Dăruiți iubire, detașîndu-vă de tot ce este surogat al vieți ce o duce-ți zi de zi. [ Nicu ]


221 - Omul, la apariția sa ca formă de viață, nu avea nici un fel de informați. Acesta a fost prima etapă de evoluție. După o vreme, acesta a acumulat fel și fel de informații diversificate. Deținătorul de informații este ca un burete plin cu apă și care nu știe ce să facă cu ea. A fost a doua formă de evoluție. Treapta următoare de evoluție a omului,este atunci când acesta aduce, pune în aplicare toate cunoștiințele acumulate de civilizația sa, în a ajuta întreaga Creație. Pasul următor va fi atunci când el va fi în măsură să creeze, în a ajuta, prin ce este necesar spre bine, a civilizației sale. Va fi un Dumnezeu creator. La această evoluție, participă implicit și planeta noastră. Evoluția viului, nu are sfârșit în Univers. Orice formă de cunoaștere nu are limite. [ Nicu ] - Orice rugăciuine făcută, adresată Divinități, te ridică pe tine, și te va apropie de desăvârșire. Dacă rugăciunile vor fi altruiste și pentru ajutorul Creației oricare ar fi ea, sau a celor dragi ție, atunci vei dărui o părticică din viața ta, celui pentru care te rogi. Așa cum spunea Bunul IISUS: ,,Iubește-ți aproapele tău, ca pe tine însuți". Atunci vei fi un bun creștin, că vei duce la înțelegere și practică Învățăturile lăsate nouă, de Bunul IISUS. [ Nicu ] - Punctualitatea, este apanajul regilor. Dacă vrei să avansezi în evoluție, dă curs acestei sugesti. [Nicu] -

Viața este prea scurtă pentru a o umple cu minciuni. (?)


222 - Atunci când cineva se roagă pentru cel aflat în suferință, cel bolnav intră într-un program de revenire în Armonia Universală (A.U.), Divinitate. În funcție de nivelul de evoluție a celui care face rugăciunea, cel în suferință, cu potențialul său de a se raporta la A.U. poate intra mai repede, în a rezolva dezarmonia pe care o are. Toată evoluția noastră depinde permanent de voia noastră de cum noi gândim, vorbim și facem. În felul acesta se manifestă liberul arbitru. [ Nicu ] - Pentru o altfel de înțelegere mai profundă a ce este omul, sugerez următorul „tablou”. După cum știm, omul are mai multe părți componente, corpuri. Cel mai important este acela Divin. Din acest concept, rezultă că noi suntem o parte componentă din DUMNEZEUL DIVIN. De-a lungul vremii, omul a suferit transformări mari și grave în dimensiunea materială, ce duceau la o întârziere de evoluție. Din cauza acestui motiv, ÎNALTA DIVINITATE a trimis în această dimensiune pe cei care erau în măsură să aducă pe calea cea bună, pe întreaga Creație de pe pământ. S-au străduit, cu tot ce erau Ei. Au creat o apropiere față de ÎNALTA DIVINITATE. Pentru că spiritul omului nu este suficient de elevat, sau pentru că această Dimensiune în care se află este creată ca omul să obțină altfel de valențe evolutive, se comportă prin aducerea a unor dezechilibre, de diferite valori. Oare acest comportament să fie datorat chiar valori mici a planetei pe care el evoluiază.?! Analiza-ți această imagine a omului și veți constata că este ilustrarea Sf. Treimi. Interesant.!! [ Nicu ]


223 - Cei care aduc „modificări” trupului lor prin adăugări de fel și fel, operați estetice care nu sunt vitale, ele vis-a-vis de Legile Universale, sunt ca o nemulțumire pentru ce a primit ca trup, de la „Sf. Natură”. De aici se ajunge ca în viața sa viitoare, să primească un trup hidos. Acesta reprezintă nemulțumirea avută anterior pentru corpul avut. Este considerată ca o lecție asupra darului primit. Darul Divin trebuie acceptat așa cum ți-a fost dat. [ Nicu ] - Doresc să precizez că nimeni nu are nici o obligație morală față de nimeni. Singura datorie, obligație dată de Înalta Divinitate, și pe care o avem, este să iubim pe cel de lângă noi „cu toată ființa ... ” Așa arătăm valoarea pe care am atins-o. [ Nicu ] - Credința se formează, se construiește prin dorința, necesitatea sufletului de a fi mai aproape de Armonia Universală. Pentru a-ți arăta, demonstra credința, nu este nevoie să faci o serie de ritualuri create de ... . Prin asta arăți doar forma, dar nu și credința, ea este nevoia de a dărui iubire. În final, credința este IUBIRE adevărată, altruistă care pornește din suflet, din nevoia de a dărui o parte din el. Este atunci când ajungi să înțelegi, să simți nevoia de a dărui ce ai, dincolo de lumea reală în care te afli. Spiritul nostru provine din IUBIRE, și își va încheia periplu doar atunci când va fi asemănător cu cel din care este. Trebuie să fi bine pregătit pentru a susține că ai credință. Credința este aceia care arată nivelul de evoluție. Credința adevătată te înalță pe culmi nebănuite. [ Nicu ] -

Viața este greu s-o trăiești, atunci când ai îndoieli. (?)


224 - Înainte de ani 1990, țările care aveau coordonare socialistă, oamenii erau într-o dezvoltare etică și morală peste valoarea pe care aceștia o dețineau. Acum, fiecare dintre noi, își arată ceeace de fapt sunt în evoluția lor. [ Nicu ] - Am aflat cu toți de teoria Big Bang-ului, despre formarea Universului stelar. Conform Teoriei a III-a a Relativități, a lui Enstein, așa cum am mai arătat și cu altă ocazie, pentru ca materia să-și micșoreze dimensiunea atomică, este necesar o forță mai mare decât coeziunea atomică a acelei substanțe. Ce forță este necesară pentru a comprima toată materia din Univers. Privind dintr-un alt punct de vedere acest aspect, și în conformitate cu Legile chimiei și ale fizicii, aflăm că în Univers, atunci când au loc explozii de proporți, la presiuni și temperaturi uriașe, de ne imaginat, materia se transformă de la elemente chimice simple, cu puțini electroni pe nivelul energetic deci ușoare, până la substanțe cu electroni mai mulți și mai grele. Printre elementele grele din Univers, sunt substanțele radioactive, aurul, plumbul. În acest contest, Teoria Bing Bang-ului mai are relevanță.?! Ar însemna că Universul să fie format din aur, diamante, și alte substanțe grele. Analiza-ți. [ Nicu ] - Trebuie căutat în noi, în interiorul nostru, să alegem ce este mai bun și mai frumos și să ne fie călăuză fermă în conducerea vieți pe care o avem. [ Nicu ] - Cu toți facem alegeri în viață dar,greu este să le suportăm. (?)


225 - Credița omului, poate fii sinonimă cu nivelul de teste, încercări, trăiri a întregii existențe din toate timpurile aceluia. Este întreaga experiență teoretică și practică dobândită de când a primit acceptul de a fii. Toate acestea îl determină pe om să poată primi ajutor, la un anumit moment greu, sau nu. - „Credința ta te-a ajutat.” Bunul IISUS. ( Nicu ) - Am convigerea că mulți a-ți auzit întrebarea: - Ce ai face dacă într-o dimineață, ți s-ar spune că este ultima zi din viața ta. Fiecare dintre noi, vom răspunde după „puterile” ce le avem, dar dacă doriți un răspuns corect, atunci să fiți sinceri și profunzi în felul în care vă explicați. Este un moment de rimember, a tot ceeace fiecare dintre noi suntem. Veți constata răspunsuri interesante. [ Nicu ] - Nu locul Îndumnezeește omul ci, omul se Îndumnezeește pe el însuși, prin ceeace gândește, vorbește și face. Poți să locuiești în biserică dar, dacă nu ești demn de a te ridica de jos, efortul este inutil. Elevarea noastră trebuie căutată în noi înșine. [ Nicu ] - Valoarea reală, de obicei este acoperită de non valoare. Adevărul iese întotdeauna la suprafață chiar dacă nu ne convine. Acesta este mai puternic decât nimicnicia omului. [ Nicu ] - Ferice de cei care nu acumulează averi nejustificabile, căci aceștia vor fi bogați în viitor. Nu este de glumă.!! [ Nicu ]


226 - Viața în această dimensiune, are un rol educativ important care determină forma energetică din Astral, să pună în practică ceeace a învățat teoretic. Dacă în lumea de dincolo educatorii sunt îngerii, în această dimensiune fizică, materială, cei care îndrumă sunt altfel de educatorii, cu mijloace educative diferite pentru spirit/suflet/om. Și aceștia sunt entități energetice cu putere Divină, cu rol de a învăța Creația, forma corectă de a se manifesta în această lume fizică, materială. Aceștia nu sunt răi dar folosesc mijloace edutive mai dure, pentru ca noi Creația, să înțelegem că școala în care ne aflăm, este o formă de îndrumare de mare importanță. Educatorii din această dimensiune nu trebuiesc îndepărtați ci, tu trebuie să te comporți în așa fel încât să nu fi păcălit de variantele ce ți se oferă, alege calea care este dreaptă, corectă. Energiile de valori reduse, sunt create de om și pot agresa pe acesta, doar atunci când se lasă afectat prin comportament. Așa vei avea șansa să pui în practică, ce ai învățat teoretic. Oriunde te-ai afla, nimeni nu are nimic împotriva ta. Mergând pe uliță bagi bățul prin gard și asmuți câinii, aceștia te vor aduce la normalitatea etici necesare. Cine este vinovat de atitudinea avută.?! Suporți consecințele a felului în care ai gândit, vorbit și făcut. Nimeni nu este vinovat de suferința noastră. Este calea pe care noi o alegem, testăm pe „pielea” noastră consecințele experiențelor noastre. Printr-o punere corectă în practică a celor învățate, viața ta va fi plăcută, indiferent de Dimensiunea în care te aflii. În orice dimensiune te ești pregătirea ta, trebuie făcută cu maxim interes. Doar așa ai posibilitatea de a evolua în această școală, de pe această planetă. [ Nicu ]


227 -

Greșelile din tinerețe, se plătesc la bătrânețe. (?)

- Postul religios, este o dorință proprie și nu o impunere a cuiva, este un obol dăriut de enoriaș, Divinități prin liber consimțământ. Este legământul pe care îl faci Divinități, tu om. Este recunoașterea de supunere a ta în fața Divinității. Este recunoașterea a locului cel meriți, pe scara evoluției. Este... . [ Nicu ] - Am avut ocazia să constat ca unora dintre cititori acestor rânduri, să li se pară că cele arătate, sunt „anoste, fără cap și fără coadă”. Dacă atenția și bunăvoința arătată ar fi fost mai profundă,înțelegerea acordată dezvăluia noi orizonturi la care nu vă așteptați. În situația în care nu s-a arătat un nou câmp informațional, să aveți în vedere că nu cel care a scris atât, este sau a luat-o pe arătură ci cel care nu este suficient în temă cu subiectul dat. Prin efortul cel veți depune în timp, veți afla. [ Nicu ] - Acela care nu are puterea asumări responsabilități gândului, vorbei și faptei sale este, este un laș, și va arăta întotdeauna către altul care este cu mult mai bun decât el. Aceia sunt bipezi de cea mai joasă valoare. Nu poți pune bază pe așa ceva. Feriți-vă de asemenea indivizi, că mult rău vă va aduce. Fiți drepți și responsabili în tot ceeace sunte-ți. [ Nicu ] -

Ferice de cei care păstrează vie, amintirea înaintașilor lor.

- Orice formă de creativitate obţinută prin gând, vorbă sau faptă, va duce la ridicarea nivelului de inteligenţă. Feriţi-vă de a avea mintea liniştită. [ Nicu ]


228 - Ț ine-ți minte : - Că ziua de ieri, crează cum va fi ziua de mâine. [ Nicu ] - Să căutați în viața voastră doar Adevărul, că prin el se poate ajunge a înțelege cine ești, de unde vii și încotro te îndrepți. În existența voastră, să nu acceptați, să vă coduce-ți după adevărul pe care îl considera-ți. Vă va călăuzi pe un drum greșit. Adevărul fiecăruia este subiectiv, este după puterile fiecăruia dintre noi. Dincolo de ceece suntem este altceva cu mult mai desăvârșit decât putem înțelege. Faci parte din Marele Adevăr, dar nu deți decât o părticică. Prin puterea de analiză a fiecăruia, credem că noi exprimăm adevărul dar, este total fals. În scrierile din orice timp am căuta, Adevărul este diferit, se oferă oricui dar nu toți îl pot pătrunde. Când veți reuși să înțelege-ți, atunci a-ți pătruns într-o nouă etapă a desăvârșiri spre infinit. [ Nicu ] - În unele rânduri anterioare, s-a atins tema de Astral. Considera-ți că alături de planeta noastră Terra, se află o altă planetă asemănătoare cu aceasta dar, în totalitate fiind energetică. Sunt ca două planete gemene, una lângă alta. Se spune că ce este sus este și jos, și multe alte asemănări. Din acest punct, dezvoltați ideea și veți înțelege legătura dintre cer și Pământ. [ Nicu ] - Universul se coordonează după Adevăr, înțelegere și mai cu seamă principii. Puțini oameni au în conduita lor ca valoare, principii. Aceia care nu știu ce înseamnă a avea principii, vor avea multe lecții de învățat. [ Nicu ]


229 - Boala ca manifestare, este un efect al unei dezarmonii mai mici sau mai mari la nivelul unui organ, sau a unei părți din corp. De exsistența bolilor se știe de multă vreme, de mii și mii de ani. Aceste dezarmonii sunt create de fiecare dintre noi în exsistențele noastre în planul fizic, material. Ele poartă întotdeauna amprenta celui care le-a creat. Pentru ca efectul acestora să dispară, cel în cauză trebuie să poată, și să-și dorească a conștientiza ce a determinat efectul. Determinând cauza, aceasta nu va dispare insantaneu sau imediat. Va trece un timp relativ de lung, în funție de cel în cauză, de nevoia lui de a depăși starea de blocaj al evoluției sale. În această situație, cauza respectivă începe prin a se estompa ca manifestare, până la a ajunge doar ca o formă fără contur. Cauza nu se va anihila, ea durează încă un timp până când se crează certitudinea de a se compensa. Efectul generat de cauză va fii încă un timp, până când în baza unui declic de orice fel, totul va intra în armonie, normalitate. După cum știm, pentru modificarea unui program al cuiva, nimeni nu poate aduce modificări de nici un fel, nici de cel aflat în cauză. Unii oameni, se roagă Divinități pentru ca acel efect asupra lor să dispară. În acest fel, cel în cauză, solicită de fapt o amânare a posibilități de conștientizare, ceeace va duce la o amplificare a cauzei, o „dobândă”. Am aflat și constatat că de-a lungul timpului indiferent de starea materială, socială, informațională, de aderarea la un cult, ei pot avea diferite suferințe. Prin ceeace au fost și s-au manifestat, nu au reușit de a depăși situația plății. Atunci când cineva încearcă să justifice o stare de boală a cuiva, pune în seama hranei, a genelor transmise de la antecesori, a A.D.N.-ului, etc. Trebuie privit cu seriozitate. [ Nicu ]


230 - Întotdeauna să-ți dorești să ai atât cât poți cuprinde cu capul, cu brațele și cu picioarele. Tot ce este în plus, nu ai nevoie. [ Nicu ] - Mulții oameni cu preocupări puține, tind să aibe unele ticuri de diferite manifestări. Unora le este greu să și gândească, să își aducă aminte de ce au fost impresionați în viața lor. Această relaxare a întregi lor ființe, dă posibilitate creerului lor limbic, ca acesta să le ceară să facă ceva din primele acțiuni din perioada ancestrală a evoluției lor ca ființe. Unele dau curs și se apucă să mănânce fără discernământ, alții fac, ... . [ Nicu ] - În urmă cu câțiva zeci de ani, a fost creată, lansată ideea că printr-o tehnologie avansată, capacitatea intelectuală a unui om aflat în momentul de trecere din lumea aceasta, în aceea de dincolo, respectivului muribund să fie supus unui tratament prin care să i se transfere bagajul informațional al acestuia, unei alte ființe, persoane mai tinere, care să beneficieze de acest avantaj. Cel care în viața sa, a obținut un rezultat în urma experiențelelor testelor trăite, acestea aparțin numai celui care a trăit acel moment. Ele fac parte și sunt numai ale celui care a primit încercarea respectivă. Aceste trăiri, nu pot fii „împrumutate” de la cel care a primit rezultatul trăirilor, pentru că au fost necesare numai celui în cauză. În situația când s-ar crea posibilitatea efectuări transferului de date, primitorul nu se va putea folosi de ele că acestea vor fi în creirul noului posesor ca un nor fără contur, fără nici o determinare de trăire, de efort depus pentru soluționare. [ Nicu ]


231 - Când ți s-a dat șansa, posibilitatea de a veni în această dimensiune, viață, consideră-te a fi un norocos prin faptul că ai ai ocazia de a avea un respiro, un moment de relaxsare, de a te bucura de drumul pe care ți-l alegi. Vii dintr-un loc în care faci doar ce trebuie ca tu să înveți după puterile tale, nivelul de evoluție pe care îl ai, Legile Universale. Acestea sunt foarte bine studiate, fără a ți se îngădui nici cea mai mică greșeală. În existența pe care o ai, să te bucuri cu tot ceeace ești, cu fiecare parte a trupului tău, cu fiecare celulă a ta, cu tot ce simte sufletul tău că este bucurie pentru tine și pentru cei din jurul tău. Crează în jur iubire curată și plină de armonie, dăruiește-o celor de lângă tine, din jurul tău ca bucuria să fie deplină. Nu vii aici pentru a suferi în fel și chip, asta doar dacă ai nevoie, o meriți. Poți aduce în armonie dezechilibrele create, prin a aduce bucurie celor din jur. Bucură-te de fiecare clipă cât ești aici, că nu vei mai avea șansa prea curând. Ești cel care prin „puterea” ta și prin propriul arbitru ce ți-a fost dat, să îți construiești „vacanța” ce o ai. În dinensiunea de dincolo, este o altfel de exuberanță, pe care nu ai creat-o tu, nu face parte din liberul tău arbitru, este ceva foarte bine organizat la care participi fără comemtarii. [ Nicu ] -

Nimic nu este mai scump, decât ceeace primești gratis. [ Gib Mihăescu ] - Cei care sunt prieteni cu minciuna și căreia îi acordă o importanță mărită, toată viața lui va fii trăită în minciună. [ Nicu ] -

În Astral, spiritele nu pot avea amintiri altfel, ... .! [ Nicu ]

-

Toți aud dar, puțini sunt cei care și înțeleg.! [ Nicu ]


232 - Aceia care doresc să se apropie de Înalta Divinitate, spun diferite rugăciuni, aflate pe diferite căi. Aceste rugăciuni au fost create de cei din alte timpuri, sau chiar de cei din zilele noastre dar, fiecare a făcut-o după nevoile de orice fel ale lui, sau/și după nivelul lui de evoluție. Deci rugăciunile îl reprezentau pe el. Rugăciunea pe care o spui, este forma unui dialog ce are loc între om și Divinitate. Este felul prin care omul se face remarcat, considerat că a intrat pe făgașul, drumul cel Drept și necesar lui, de a evolua. Din cauza acetor motive principale, omul trebuie să aibe propria rugăciune ce a primit-o prin mijlocirea propriului îngeraș, coordonator. Această rugăciune este indicat de a nu se face cunoscută, pentru că își va pierde din importanța sa. Excepție se face de la rugăciunea Tatăl Nostru, deoarece aceasta a fost creată cu scopul de a fi ca ajutor tuturor, în plan general. Este ca un far călăuzitor care arată drumul ce trebuie urmat spre a ajunge în Lumină. [ Nicu ] - Așa cum știm, în dimensiunea Astral, totul se manifestă doar în plan energetic. Este o lume a purități. Cei de acolo, se prezintă ca entități dezvoltate la nivel de maturitate. Acest punct, se consideră a fii momentul cel mai desăvârșit ca evoluție a acelui spirit/suflet/om. Este jumătatea vieții acelei ființe, oricare ar fi, în lumea fizică. Se poate considera ca fiind plenitudinea acelei entități. [ Nicu ] - Cel care este o valoare, este în primul rând, pentru el. Puțini din jurul acestuia îl vor aprecia și înțelege și accepta a ceeace este el. Mulți dintre ei, nu știu nici ce este cu ei. ,,Unde nu este, nici Dumnezeu nu cere". (zicală populară). [Nicu]


233 - Puțini, deosebit de puțini din cei de pe această planetă, din această dimensiune, pot să conștientizeze, să înțeleagă adevărata valoarea ce se află în, și la cei din jurul lor. În nimicnicia lor de suflete mărunte, prin obținerea a unor gratificați pompoase, se cred, consideră că au ajuns un fel de axis mundi. Că fără bunăvoința lor nu ar mai răsări soarele. Cei care sunt cu adevărat spirit/sufet/om, manifestări în această dimensiune, nu vor ieși în față. Se vor simți jenați, de o considerație ce lor le va părea a fi o jignire. Uitați-vă în jurul vostru și poate veți avea bucuria, șansa de a întâlni asemenea entități. [ Nicu ] - A avea, a trăi o viață și așa efemeră, fără etică, moralitate, fără principii, va fi ca și cum trăiești în întuneric, ca o cârtiță. Ea nu știe nimic. Cel care poate înțelege această situație, este ferice de el că a făcut un pas spre elevarea sa. [ Nicu ] - Cei care nu au a spune nimic important,sau să destăinuie o idee a lor, fac referire la citate sau la unele articole, lucrări, etc.. Este destul de ușor acestuia, să mascheze necunoșterea și chiar neînțegerea în domeniul respectiv. Se împăunează cu vezi Doamne, cât de erudit este el. Că nu-și mai încape în pielea lui de câte știe. Aceștia sunt cei care vor să parvină, fără să depună un efort substanțial în vederea educației sale, fiindcă pentru așa ceva se cere străduință, abnegație, dăruire, iar ei sunt mai comozi, în ceeace sunt. Ce au realizat alții, este meritul lor și, au fost lansate pentru a-ți fi ușor să mergi mai departe, ca și tu să-ți aduci aportul tău. Citatele în orice situație, trebuiesc folosite cu zgârcenie, căci doar așa vei putea arăta adevărata valoare pe carte o ai. [Nicu]


234 - Se spune că acest teritoriu al țării noastre, este binecuvântat de Înalta Divinitate. Asta a fost într-o perioadă anterioară, când cei trăitori pe aceste meleaguri, erau oameni de mare valoare, cum puțin erau în lumea cunoscută, și aceia meritau acest loc. Cei din ziua de azi au pierdut privilegiul de a trăi în, și aici. Dintr-un pământ minunat cum era cu ceva timp în urmă, noi cei de azi, am creat un deșert. Aceștia suntem noi, cei de acum, indiferent de unde ne aflăm. Lașitatea din noi, ne-a determinat să părăsim țara mumă și să hălăduim aiurea, pe meleaguri străine, ca niște cerșetori apatrizi, fără nici un Dumnezeu. Alții, dintr-un deșert, au creat un rai. În curând ne vom pierde și identitatea, fiindcă ne va fi rușine de cum vom fi clasificați de cei care sunt în țara noastră. [ Nicu ] - Vă rog să aveți în considerare că atât în lumea aceasta, cât și în Astral și chiar în Iad, totul, absolut totul, este bazat pe o stratificare evolutivă a valorilor din nivelul respectiv. Clasificarea valorilor este nu numai în lumea noastră dar, și în alte sisteme solare, și chiar în tot Universul cunoscut sau mai puțin cunoscut. Să considerați că și materia ce se află în sistemele solare unde se manifestă civilizațiile, și acelea sunt diferite ca evoluție. Nimic nu este adus, sau lăsat sub formă de grămadă. Totul este deosebit de bine organizat, planificat, până la nivel de sublim, de ne înțeles oricăruia dintre noi. Cu certitudine că întregul Univers în care suntem dar, și celelalte Universuri dincolo de noi, și paralele cu noi, nu avem nici o explicație de cine, sau de ce au fost create, cu ce scop, etc. . [ Nicu ]


235 - Omul ca și creație, provine din Adam și Eva, și copii lor, Abel și Cain, care și-a ucis fratele. Fiind doar cei trei, omenirea nu putea să se creeze. Cain fiind mai tânăr a abuzat de Eva, mama sa, și a creat primul incest. Asta este originea acestei omenirii, relatată de teologi, cu orice fel de interese. Rezultă că această civilizație, are la începuturi crima fraticidă și agresiunea față de părinți, respectiv incestul. Noi astăzi pedepsim asemenea fapte, și ne dezicem de ele. Din vechi timpuri, și mai cu seamă atunci când s-a creat biserica, omul a fost educat să ceară iertare pentru toate greșelile și pentru toate păcatele săvârșite. Azi, noi cei aflați în suferință, ne văităm de situația în care ne aflăm, de durerile pe care le îndurăm, și cerem iertare. Prin această smerenie, putem să normalizăm ce s-a făcut din totdeauna, vizând și pe noi cei de azi.?! Entitățile Benefice Fundamentale, care supraveghiază, îndrumă, conduce această lume, poate trece cu „vederea” ce a fost creat ca formă energetică în această dimensiune, a încălcări Legilor Universale.?! Oare Înalta Divinitatea, care este armonie, poate merge, are dreptul de a trece la o altă pagină din evoluția noastră.?! În jurul acestei planete, și a fiecăruia dintre noi se află o pătură energetică de valoare scăzută care ne apasă și îi simțim durerea. Prin regretul nostru, uneori de formă, alte ori de circumstanță, sau din orice alt motiv, ne vom curăța de ce am făcut.?! Omul cel de azi se plânge că acea cruce pe care o duce, este prea grea pentru el. Vaietele noastre de durere poate oare îndupleca Divinitatea.?! Încă o dată, lașitatea umană se arată. [ Nicu ]


236 - Considerând veridic și suficient de argumentat Teoria Big Bang-ului, aduc un motiv prin care se poate dezechilibra susținerea teoriei. În locul și timpul cât a fost o explozie, se crează o presiune deosebit de mare în funcție de masa asupra căreia are loc experimentul, densitatea acesteia, energia pe care o poate opune forței explozive. După atingerea punctului critic al presiunii, materia ezistentă în acel spațiu, se dezintegrează, se deplasează rectiliniu și radial față de centrul exploziei, cu viteză uniform accelerată, până când în zonă va rămâne un gol. Trebuie avut în vedere proporțiile, și la ce scară se desfășoară experimentul.!! Aproape imediat, în spațiul unde a avut loc explozia, se crează un vid mare pe măsura forței, puterii exploziei care a fost și în care nu se mai află nimic, dar absolut nimic. Acest experiment, situație, este cunoscut de când s-a creat praful de pușcă. Așa cum s-a ajuns la supoziția că și noi facem parte dintr-un multivers, rezultă că atunci când a fost explozia, unda de șoc ar fi destabilizat echilibrul Universurilor paralele cu al nostru. În acest fel s-ar fi perturbat normalitatea Marelui Univers. La Universurile din jurul Universului nostru, cum se desfășoară. Se poate calcula, firește cu o anumită eroare, puterea exploziei care ar fi avut loc. Ce rezultat ar putea fi.?! Pentru rezolvare nu sunt necesare calcule sofisticate, făcute de mari facultăți, sau laboratoare de prestigiu, este nevoie doar să te întrebi. După cum s-a observat, în centrul Marelui Univers nu există nici urmă de explozie, la asemenea proporții ale Universului. Vă rog să reflectați asupra acestui punct de vedere. [ Nicu ]


237 - În cutumele multor religii, nu se regăsește dorința de iertare a greșelilor, a păcatelor oamenilor, oricare ar fi ele sau, ori cum au fost făcute. Animalele au și ele păcate, păsări, insecte, pănă unde se poate ajunge în felul acesta.!? Enoriașii catolici și ortodocși sunt îndemnați să se roage Divinității, pentru iertare. Fiecare face după „puterile” lui. Vedem adesea în jurul nostru, o mulțime de oameni care sunt în diferite forme de suferințe. Printre aceștia sunt și cei care s-au rugat, și unii dintre ei chiar cu multă evlavie. Oare rugăciunile lor nu au ajuns unde trebuie, sau păcatele lor nu pot fi iertate. În această situație, cel în cauză s-a rugat în zadar și, nu a primit niciun ajutor Divin. Dacă ar fi fost iertat, viața lui s-ar fi desfășurat armonios. Rugăciunile pe care le facem întru iertare, sunt doar o dorință a noastră, izvorâtă din cuget, suflet prin faptul că am înțeles dezarmoniile pe care le-am creat dealungul timpului. Iertarea este doar un deziderat al celor care constată situația de dezarmonie existentă dar, nu o pot rezolva. Ei sunt la jumătatea drumului spre înțelegerea situației. Orice formă de dezarmonie creată, nu poate fi anihilată, ștearsă din evoluția noastră, pentru că aceasta face parte din experiențele din viețile avute. Presupunând că ce s-a greșit, păcătuit ar putea fi șters, atunci trebuie să reluăm testul respectiv dar, sub o formă cu mult mai complexă. Am bate pasul pe loc fără a înțelege ceva. Procedând în felul acesta consumăm energia planetei inutil. Aceasta nu este destul dar, luăm locul altui spirit dornic să evoluieze, și care merită o nouă viață, prin străduința depusă. [Nicu]


238 - Prin a-ți cere iertare pentru ce ai greșit, nu înseamnă smerenie. Se poate înțelege că prin a-ți cere iertare fără conștientizarea dezarmoniei create, este un act de lașitate, de lipsă de respundere a ceeace ai făcut. Deci, iertarea vine odată cu înțelegerea a ceace ai creat. Este de preferat să îți asumi responsabilitatea pentru ce ai făcut prin gând, vorbă sau faptă, decât să fi iertat. Prin iertare evoluția ta este mică, limitată. Să ai verticalitate în cugetul tău și atunci îți va fi bine. [ Nicu ] - Fiecare formă de viață de pe această planetă, sau de oriunde din Univers, se dezvoltă, evoluiază prin propriile sale forțe, puteri, străduințe. Nimeni nu este ținut la sânul ... . Evoluția fiecăruia este obținută fără nici un fel de intervenție din partea nimănui. Ceeace primim este doar asistență, coordonare în vederea bunei desfășurări a propriului program ce ni l-am asumat atunci când am dorit o nouă viață. Suferința ca stare, se poate considera că este acceptată, primită de forma de viață, pentru ai fi un diriguitor necesar ei spre evoluție, în lumea în care se află. Având în vedere acest aspect, atunci când ne rugăm Divinități pentru însănătoșire cuiva, prin această emulație noi intervenim spre a nu se realiza programul stabilit, dorința celui în cauză.!? Singurul aspect favorabil pentru cel care se roagă în favoarea altcuiva este că acela își ridică nivelul de conștiință și conștiență, la niveluri din ce în ce mai ridicate. Acela va deveni mai armonizat față de cei din jurul său. Prin gând, vorbă și faptă făcute cu iubire adevărată, ne vom asigura viitorul existenței noastre. [ Nicu ]


239 - Atunci când avem unele nemulțumiri față de realizările obținute sau de ceeace noi suntem, și mai cu seamă când ele sunt interioare, ne exprimăm față de cei din jurul nostru și îi acuzăm pe ei de neputința, de realizările pe care nu le-am obținut. Prin aceasta arătăm ceeace de fapt noi avem nevoie să fim. Le reproșăm acelora ceeace noi nu suntem sau/și ce subconștientul nostru, dorește să fie. [ Nicu ] - Cu cât suflet-om se integrează mai mult în această dimensiune fizică, materială, cu atât de mult el se depărteză de dimensiunea Astral, locul de origine. [ Nicu ] - Fiecare dintre noi, toți cei aflați în această dimensiune, nu este singur nici un moment în existnța sa. El este însoțit permanent de o formă energetică care îl secondează. [ Nicu ] - Nimeni nu poate ajuta pe nimeni decât dacă, celui care ajută îi este dat, să o facă. Orice altceva este doar dorință obținută prin șlefuirea suflet-om dealungul experiențelor, suferințelor, testelor avute de acesta, în viața sa. Intervenția oricăruia dintre noi în viața celui pe care dorim să-l ajutăm, în orice fel sub orice formă, este o imextiune în programul personal dar și a celui Universal. [ Nicu ] - Cea mai bună mașină pe care poți să o ai, este aceea pen-

tru care ai bani să o întreți. [ Nicu ] -

Ceeace ești, strigă mai tare decât ceeace spui. (?)


240 - În urma unor reflecții asupra legăturilor dintre oameni,

consider că cei din vechime aveau dreptate când spuneau că fiecare dintre noi, are drumul său. Că orice incluziune în desfășurarea vieți unuia dintre noi, nu este posibil. Suntem entități diferite de la micro la mari diferențe între noi, și fiecare are nevoi diferite de a ne putea manifesta în viața, în darul ce ne-a fost oferit. Cu multă atenție, discernământ trebuie făcută orice intervenție asupra cuiva, și numai dacă este impetuos necesar. Trebuie să ne reținem pe noi înșine de la bunele noastre intenții, care pot de cele mai multe ori să aducă prejudicii nebănuite asupra celor de lângă noi. Fiecare dintre noi avem ghizi spirituali care știu foarte bine ce nevoi avem, în viață. [ Nicu ] Pentru a fi în stare să dăruiești iubire adevărată, curată, trebuie să treacă mult timp, uneori chiar mai multe vieți. Iubirea este qintesența tuturor valorilor tale. Prin ea arăți cine ești. [ Nicu ] -

-

Aducem omagii celor care au obligația etică și morală, pen-

tru care ei s-au pregătit și sunt remunerați pentru ce fac dar, celor care ajută pe cel de lângă ei, nu-i vede nimeni. Non valoarea ajută și se recunoaște pe sine prin non valoare. Ce este de valoare recunoaște doar Divinitatea. [ Nicu ] - Niciodată să nu ridici omul, oricare ar fi el, la nivel de idol. Procedând așa, la un moment dat, vei fi dezamăgit, debusolat și îți vei pierde controlul asupra vieții tale. Aprecierea pe care o faci, să fie în limitele normalității, a eticii de bun simț, a înțelegerii. [Nicu]


241- Orice univers ar fi și oriunde s-ar afla, are, prezintă u-

nele delimitări în spațiul său. Având în vedere acest aspect, rezultă că atunci când a avut loc explozia, inițierea Big Bang-ului, toată materia cuprinsă în punctul de maximă concentrare a acesteia, să fi fost în centrul acelui univers vid. Dacă concentrarea de materie ar fi fost alt undeva decât în centru, explozia, forța rezultată ar fi împins delimitările universurilor din imediata vecinătate. Rezultă de aici că în această situație se creea un fenomen de haos generalizat. În baza fotografieri Universului nostru, s-a constatat că acesta nu a suferit nici un fel de „tamponări” la marginile lui. Dacă nu se ține cont de acest aspect, atunci Teoria multiversurilor nu este fondată. Atunci ne gândim cine, cum a așezat toată materia în centrul spațiului în care urma să se producă explozia.?! Trebuie avut în vedere că în Universul nostru sunt milioane de galaxii. Fiecare dintre ele prezintă găuri negre, una sau două sau poate trei. Unele dintre acestea au ca dimensiune în diametru, ani lumină. Să avem în vedere că în galaxii sunt o multitudine de găuri de vierme. Ca tabloul să fie mai complex, se adaugă portaluri nenumărate, având posibilitatea de a transporta într-o altă dimensiune ceeace intră pe aceea „ușă”. Cercetătorii, savanți de azi, trebuie să reflecteze, să se pună în acord cu tot ceeace se știe acum, și să nu se considere adevăr, literă de lege, care nu suportă modificări a ce se știa din urmă cu o sută de ani. Se ia doar informațiile care convin, pentru a explica, lămuri unele situați inexplicabile. Dacă se procedează așa, oameni de știință devin din ce în ce mai puțin credibili, doar dacă nu se adresează copiilor. Pentru ce se mai fac cercetări și experiențe fel de fel dacă rezultatul este o minciună.!! [ Nicu ]


242 - Se vorbește de multă vreme despre ispită, în fel și chip. Aceasta este un element, o formă, prin care se testează de către îngerul pesonal, ghidul spiritual, valoarea la care a ajuns omul în cauză. Ispita este solicitată de către ghidul spiritual, când acesta consideră că cel ocrotit de el, are nevoie. Ispita este o formă energetică de diferite valori, și care este specializată pe diferite teste, de cum este nevoie pentru cel asupra căruia, trebuie încercat orgoliul. Ispita nu este rea. Această testare este necesară pentru că cel în cauză, și care a ajuns la un nou „prag” de evoluție. În existența noastră din această dimensiune, avem mereu nevoie de fel și fel de încercări pentru îndrumare și șlefuire, pe calea ce trebuie urmată în mod corect. Atunci când avem câte o „încercare”, nu trebuie să intrăm în panică, să ne speriem, trebuie doar să fim lucizi. Ghidul spiritual ca educator, îndrumător și suflet-om elev, împrenă se desăvârșesc în evoluție prin subiectele, temele cercetate. În urma unui studiu mai mult sau mai puțin aprofundat de către om, în funcție de caz, acesta primește spre examinarea sa, o ispită, un test. Acest exercițiu este necesar să se constate cât de aprofundat, de temeinic este cel în cauză, a evoluat pe tema respectivă. Uneori, din motive de sau a lipsei aprofundare, de confuzii a temei respective, după un timp, testul se repetă dar, cu un coeficient mai ridicat de complexitate. În urma evaluări omului, acesta va primi noi învățături spre a se desăvârși. Deci, ispita nu este ceva de care trebuie să ne temem. [Nicu]


243 - Orice formă de bacterie sau microb, este o formă de viață într-o anumită stare de evoluție. Acestea ne pot ajuta sau nu, prin diferite ipostaze. Fiecare dintre ele se manifestă pe o anumită lungime de undă, pe o scară vibrațională. O frecvență diferită de aceea în care ea se manifestă, o poate ucide sau îi schimbă structura, forma ei de a fi. Pentru combaterea ei, este suficient de a se crea un dispozitiv care să emită o frecvență necesară, cu acea particulă a vieții, ca ea să ne fie prieten sau dușman. Legătura dintre noi nu trebuie să fie una ostilă, de o parte ele și de cealaltă noi. Trebuie manifestată o prietenie de coezistare și ajutor. Biologi, fizicieni și alții, să caute și să studieze acest subiect, pentru ca folosirea antibioticilor și a altor substanțe chimice, să se diminuieze. Tot ce este viu de pe această planetă trebuie reconsiderat, are nevoie de alt statut. Medicamentele, sunt substanțe de sinteză care nu întotdeauna ne sunt de ajutor. De preferat ar fi ca cercetători, cei în drept, să găsească variante mai optime nevoilor actuale și nu neapărat în chimie. Distrugerea acestora printr-o agresivitate mărită duce la o luptă indecisă, de o parte sau de alta. În pierdere vom fi mai mult noi, oamenii. Combaterea impetuos necesară a acestora era în gândirea, evoluția omenirii, din anii ~1940. Astăzi, prin evoluția la care am ajuns nu numai informațional dar și tehnologic, trebuie să căutăm și alte căi de înțelegere a ceeace este în jurul nostru. Să căutăm în noi și alte căi mai favorabile, desăvârșirii noastre. [ Nicu ]


244 - Mulți dintre cei care sunt în/de cult ortodox, și nu numai că se roagă, cer iertare pentru greșeli, păcatele săvârșite în fel și chip. Am mai discutat despre această temă cu câteva rânduri mai sus. Acum privim dintr-un alt punct de vedere acest subiect. De cele mai multe ori, cel vinovat nici nu conștientizează ce a creat dar, știe în subconștient că ce a făcut, nu era ce trebuia. Se poate considera că dorința de iertare a unui enoriaș, este o formă de lașitate, de ne asumare a responsabilități pentru ce a gândit, vorbit sau făcut. Este teama și fuga de urmările care vor veni. Pedeapsa. El nu realizează că în felul acesta, cel în cauză, își dublează fapta reprobabilă și consecința va fi pe măsură. Atenție cu cerutul de iertare, mai bine gândiți, vorbiți și face-ți totul, în armonie, și atunci vă va fi bine. [ Nicu ] - Din totdeauna omul, societatea când nu a înțeles pe cel de lângă ei, acela a fost considerat atipic pentru ei, prin ceeace era el, a fost un paria și a fost maltratat, schingiuit, iar alți arși în numele unei dogme create chiar de ei, cei mici, cu un mic fond de adevăr îndoelnic. Astăzi, nu mai sunt maltratări fizice dar, se fac agresiuni psihice asupra celor care se remarcă. Sunt tratați cu dispreț, cu indiferență, oricât adevăr ar spune. Cauza care generează această situație, este chiar omul în sine, nivelul precar de evoluție, de pe toate palierele. [ Nicu ] - Întotdeauna, să aveți în vedere că orice dar pe care îl veți primi, veți avea de plătit un preț, care nu vă va conveni. Parafrază la Calul Troian. [ Nicu ]


245 -

FĂ-Ț I TIMP

În trecerea grăbită, în lume către veci, Fă-ți timp măcar o clipă, să vezi pe unde treci. Fă-ți timp să vezi durerea și lacrima arzând. Fă-ți timp să porți cu milă, să te alini oricând. Fă-ți timp pentru adevăruri și adâncimi de vis. Fă-ți timp pentru prieteni cu sufletul deschis. Fă-ți timp să vezi pădurea, s-o asculți lângă izvor, Fă-ți timp să asculți ce spune o floare, un cocor. Fă-ți timp pe munte seara singur să te rogi, Fă-ți timp frumoase amintiri de unul să invoci. Fă-ți timp să stai cu mama și cu tatăl bătrân, Fă-ți timp de o vorbă bună, de-o coajă pentru câini. În trecerea grăbită, în lumea către veci, Fă-ți timp măcar o clipă, să vezi pe unde treci. Fă-ți timp să fi aproape de cei voioși, Fă-ți timp să fi de al casei, și în slujba LUI CRISTOS. Fă-ți timp să guști frumosul din tot ce e curat. Fă-ți timp că ești de unele mistere înconjurat. Fă-ți timp cu orice taină sau adevăr să stai, Fă-ți timp căci toate sunt, din toate să înveți. Fă-ți timp să dai vieții adevăratul lui preț. Fă-ți timp acum că știi, zadarnic ai să plângi. Fă-ți timp a nu uita. Comoara risipită a vieții, n-o mai strângi. [ poet Rud Yard Kipling ]


246 - Consider că fiecare dintre noi a auzit de Potopul biblic. Acest diluviu s-a manifestat, pe suprafața întregi planete, fiind știut din miturile multor popoare. Analizând ideia, se poate considera că o ploaie oricât de abundentă ar fi, nu poate niciodată să inunde teritorii atât de vaste, și mai cu seamă ca noul nivelul creat, să se ridice la mai multe sute de metri, să ducă corabia pe muntele Ararat, din Anatolia, să poată îneca o mare parte din vietățile de atunci. Întrebarea este cum a putut atmosfera să conțină atâta apă.?! Dar mai cu seamă de unde provenea aceasta. Calotele glaciare și vârfurile munților, aveau atunci cu mult mai multă zăpadă decât ne putem închipui. Era periooada de vârf a prezenței erei glaciare mici. Pentru ca întrebarea să fie și mai complicată, se pune întrebarea firească - unde este acum această apă.?! Aceasta poate să fie pierdută în urma unui cataclism, ciocnirea cu un corp rătăcitor prin spațiu cosmic. Se mai poate pierde eșalonat și în cantități mici, pe perioade lungi, prin acțiunea de maximă intensitate a activități solare. În momentul de față se știe că acum planeta trece printr-un moment de încălzire. Grosimea gheți planetare s-a micșorat. Acum este cu mult mai multă apă decât era la momentul acelui Potop. Trebuie avut în vedere că acest element nu se pierde prin consumarea lui, că apa are un circuit permanent în subsolul planetei, la suprafața sa, cât și în atmosferă. Un răspuns nesatisfăcător, care nu răspunde chiar la toate întrebările este că s-a prăbușit pe Terra un asteroid de aproximativ un km. Dar o asemenea situație a fost doar o dată.?! Dacă s-ar întâmpla, ar distruge scoarța terestră, și ar duce la unele cataclisme care pot scufunda uscatul. A fost apă multă care acum nu mai este. Magie.!! [ Nicu ]


247 - Prin străduința voastră permanentă de evoluție, să vă doriți, și să ajunge-ți a fi aparținători cu tot ceeace sunte-ți, ai acestei planete, și mai cu seamă în conștiință. [ Nicu ] - Important este să cunoști prezentul cât mai bine, să te implici în realizarea lui, de la nivel personal, până la cel planetar, căci doar așa vei reuși să înțelegi trecutul, și să poți întrevedea viitorul. [ Nicu ] - Rugăciunile pe care le face-ți Înaltei Divinități, să nu fie într-o falsă smerenie, sau cu diferite regrete. DUMNEZEU, nu ne vrea cu capul plecat, să ne târâm ca niște râme în conștientizarea noastră, că am comis dezarmonii. Vrea să fim drepți, așa cum trebuie să fim în fiecare zi a vieții noastre, în totul și în toate. Să arătăm că suntem parte din DUMNEZEU. Dialogul pe care îl avem să fie ca între TATĂ și fiu, să fie firesc, fără a avea conștiența pătată de cine știe ce dezarmonie. DUMNEZEU nu vrea pe nimeni îngenuchiat, sau punându-și „cenușă în cap”. Să ne creem viața de zi cu zi, în armonie. [ Nicu ] - Prin străduință și conștientizare, a ceeace gândești, vorbești și faci în mod continuu, poți ajunge să fii permanent în armonie. Este raportarea ta la tot ce te înconjoară. Acesta este un deziderat ce poate fii atins. Să considerați că nu este o utopie, trebuie doar să vrei, să-ți impui standardele dorite, cât mai înalte. Nimeni nu te poate ajuta în acest sens, tu trebuie să vrei, să evoluiezi. [ Nicu ]


248 - Acest fir de praf numit Terra, din minuscula galaxie a acestui Univers, se pare că are o particularitate mai puțin întâlnită civilizațiilor cunoscute, și în spațiul cosmic. Aceasta este legătura ce se află între spirit și materie. (?) - DUMNEZEU nu are nevoie de nici un fel de sacrificiu. Ceeace așteaptă DUMNEZEU de la noi, este ca fiecare prin ce gândește, vorbește și face, să conștientizeze cât mai mult, necesitatea de a fi în Armonia Divină. Omul poate sacrifica doar ce nu este armonie în el. Să sacrifice dezarmoniile din el, și pe care el însuși le-a creat. Sacrificarea din sine, prin curățarea spre evoluție, și nu distrugerea sa, sau a celor din jurul său, este cel mai de dorit moment al vieții omului. Unii cred greșit că pentru evoluția lor, au nevoie de a sacrifica prin ucidere, alte forme de viață. Prin acest fapt, el va crea alte dezarmonii mari, în viața sa, pentru care cel în cauză va avea mult de suferit. [ Nicu ] - Întotdeauna cel care nu înțelege, nu are suficiente informați despre o temă, un subiect dat, va arăta cu degetul către celălalt, și nicidecum către sine. [ Nicu ] - Oricât de bun ai fi, și oricât de bune intenți ai avea, nu vei putea ajuta pe toți cei din jurul tău. Tu cum ești.?! [ Nicu ] -

Cunoaște-te pe tine însuți. Nimic să nu fie în exces. (sugestie a celor din vechime, pentru cei de azi - Templul din DELPHI)


249 - Nici o minciună oricât de mare ar fi, nu poate acoperi nici odată un adevăr. [ Nicu ] - Dintre cei trăitori ai acestui neam, pe aceste meleaguri, s-au sacrificat pe ei și pe cei din neamurile lor, pentru ca neamul, poporul și țara lor, să nu fie „atârnată”, să nu fie la bunul plac al celor care erau puternici, din acele vremuri. Pe cei care s-au sacrificat i-am făcut martiri, sfinți, am dăruit onoruri ca celor care au ocrotit acest popor. Astăzi noi, ne uităm la seriale tv. create de ei, foștii dominatori, la produse industriale de dubioasă calitate a acestora, îi admirăm pentru ce ne oferă. Pot doar să remarc diferența de etică, moralitate, valoare a acestui om al zilelor noastre. Cine am fost ș i cine suntem azi. [ Nicu ] -

Important nu este să trăiești, ci să trăiești în cinste. [ Socrate ]

-

Nu te poți scălda în apa aceluiași râu, de două ori. [ Heraclit ]

- Orice carte la început, este deosebit de greu de scris. La mijlocul ei, este mai ușor. Dar când se ajunge la sfârșit, respiri ușurat. [ Nicu ] -

Virtutea trebuie să fie ca un far, în viața unui om. (?)

- Eticile, principiile, sunt jaluane după care trebuie să ne conducem viața. Pentru cei care nu le au,viața pe care o duc,este searbădă. (?)


250 - Starea de apatie, de delăsare, de a nu lua atitudine, de a fi pasiv, de a nu te implica față de o situație creată de cei din jurul tău, determină asupra celui în cauză, o stare de lipsă de evoluție, și nu este bine pentru toți. A nu se considera că nemulțumirea ta nu este remarcată, ea va avea răsunet în tot ce este în tine, și în tot ce este în jurul tău sau, și asupra celui care a greșit, chiar dacă acesta nu se află lângă tine sau, nu te-a auzit. Rămâne manifestat în jurul planetei, și aceleași forme de nemulțumire se vor aduna și vor avea un răsunet care va îndrepta situația creată. Prin puținul pe care îl manifești, vei contribui la aducerea în normalitate a ceeace s-a creat dezarmonic, într-un timp oarecare, în funcție de implicarea ta. Dezinteresul tău creat din diferite motive, va atrage după sine consecințele meritate. Cei care participă după considerentele lor, vor fi socotiți vinovați, după aportul adus. La momentul respectiv se va crea un vortex care va antrena și va curăța dezarmoniile făcute, și vor fi atrași și cei pasivi. Gândește-te că faci parte dintr-un program general evolutiv. Tu ești cel care poți să duci, să tragi carul în care se află societatea, civilizația în care te afli, spre o cale mai bună. Este responsabilitatea ta de om evoluat, de a tinde către mai bine, de a aspira în desăvârșire. În felul acesta de participare, îți exprimi dorința și valoarea ta asupra societăți în care te afli, ca ea să devină mai bună, din toate punctele de vedere. [ Nicu ] - Fiecare formă de civilizație, oricare ar fi ea, își crează propriile coordonate după care se raportează, în funcție de evoluția la care a ajuns. [ Nicu ]


251 - Fără răutate, cu milă pentru toți. [ A. Lincoln ] - DUMNEZEU Universal, nu poate, nu are cum să aducă armonie asupra tuturor celor de pe această planetă. Fiecare se manifestă după considerentele și nevoile sale de evoluție, și în urma testelor pe care le-au primit. Deoarece sunt prea multe dezarmonii, încrengături, legături asupra tuturor și în această situație s-ar crea un haos care nu ar putea fi reglementat, poate niciodată. [ Nicu ] - Ce poate fi secret.?! Ce este secretul.?! Cum poate fi înțeles secretul.?! Cine are dreptul de a ști secretul.?! Există întradevăr ceva secret în tot ce ne înconjoară.?! Dacă informația respectivă ar fi atât de secretă, aducându-se la a nu fi deținut de nimeni, atunci informația nu mai poate fi secretă, pentru simplul motiv că nu este deținută de nimeni. Secret este pentru cei care cu acea informație, pot aduce prejudici diferite, acolo unde ei sunt depășiți de cunoaștere. Deținerea de informații deosebite este pentru cei care le au, șansa de a fi cu un pas înaintea celorlalți. [ Nicu ] - Prin străduință în a evolua spre desăvârșire, se poate ajunge prin concetrare, să se aducă în armonie, a unei forme vii, aflată într-un echilibrul instabil, a unei stări degradate, a unei stări de dezechilibru. Normalizarea se poate face până la forma de armonie, de creere a acelei forme biologice. [ Nicu ] - Nivelul de evoluție al unei ființe, se poate constata prin iubirea altruistă dăruită. [ Nicu ] -

Fiecare înțelege, atât cât îi este dat lui să priceapă. [ Nicu ]


252 - Conjunctura la care s-a ajuns ca nevoie de evoluție a civilizației umane, cât și a evoluției planetei noastre, ne determină pe noi oamenii să facem un pas înainte. Unora dintre aceștia le este mai dificil de a înainta, pentru că evoluția lor din unele puncte de vedere a ajuns la saturație. În această situație acestora le este greu să recepționeze, și mai cu seamă să înțeleagă nevoia impetuasă de a se transforma. Este ca atunci când un dispozitiv nu poate să facă decât ce ia fost dat să facă prin natura construcției sale. Cei în cauză trebuie să se „trezească”, să realizeze că este impetuos necesar de a evolua. Așa cum am mai arătat, în Univers nu este cale de întoarcere. În această situație trebuie să-și regrupeze forțele în totalitate și să meargă în același pas cu societatea din care face parte. Atunci când pauza se crează și devine din ce în ce mai mare, celui în cauză îi va fi greu să ajungă pe drumul evoluției, pe acela care i-a fost coechipier cândva. Pentru a-l ajunge pe respectivul, efortul ce trebuie depus, va fi pe măsura timpului trecut. Cei cărora le este greu să se adapteze noi situații, va trece într-un program prin care să poată accesa noul timp. Nimeni nu așteaptă pe nimeni, fiecare este pe cont propriu. Cursa în care se află, este cu el însuși, cu nevoia de a se desăvârși pe sine. Trebuie înțeles, că în toată viața noastră la tot ce este superior momentului nostru de evoluție, este necesar de a recepționa momentul și de a ne adapta situației noi. [ Nicu ] * Nimeni, dar absolut nimeni nu are acceptul, nu are dreptul de a interveni în orice fel, asupra oricui, indiferrent din ce dimensiune este. Se poate ajunge la schimbarea programului general Universal, și nu este de dorit. Atenție ce dorim. [ Nicu ]


253 - În momentele de cumpănă din viața fiecăruia dintre noi, căutăm alinare, mângâiere a suferinței pe care o avem și, ne rugăm Divinități pentru a primi ajutor. Dar tot ce se desfășoară în jurul nostru nu ține seamă de dorințele, de trăirile ce le avem. Se desfășoară cu totul altfel de cum ne doream, ne imaginam. În această dimensiune, prin nivelul de evoluție al fiecăruia, suntem supuși la diferite încercări care mai de care mai ciudate, pentru a ne putea completa sertărașele desăvârșiri. Suntem puși, de cele mai multe ori, în situația fortuită de a „accepta” pentru a ne arăta supunerea, și a primi posibilitatea de a merge mai departe, lăsând în urmă trăirile noastre modeste. Ne desfășurăm viața, de parcă am fi niște piese de joc într-o piesă pe care nu o înțelegem, pe care nu o știm. Este un joc orb, la voia întâmplări, se desfășoară așa cum crede fiecare dintre noi, că este bine. Se dorește de către coordonatorii, ghizii noștri spirituali, o întărire a cugetului, al sinelui, este o pregătire pentru viitor când vom fi nevoiți să luăm hotărâri însemnate. Dar aceste încercări dor în suflet, și e greu de suportat. [ Nicu ] - V-ați întrebat vreo dată, dacă prin acțiunile pe care le întreprinde-ți în orice conjunctură, face-ți ceace trebuie.?! Din cauza lipsei de informații necesare în acel moment, a înțelegerii acestora, nu sunte-ți în măsură de a știi datele ce sunt asupra celor față de care vei acționa. Cu toată dorința de a nu greși sub nici o formă, realizarea va fi un eșec. Nimeni din această lume, nu este în măsură de a avea acces, de a deține elemente informaționale vis-a-vis de oricine. O acțiune forțată, duce la posibile dezarmonii. [ Nicu ]


254 - Pentru a avea posibilitatea să te apropii de ce reprezintă Adevărul, mai întâi este necesar de a te „curăța” de orice informație nocivă, mincinoasă ce ți-a fost inoculată, de-a lungul timpului, a evoluției tale ca om. Următorul „pas” necesar pentru a primi acceptul de a te deschide, este acela de a curăța tot ce s-a adunat în această lume. Purificarea constă prin a gândi, vorbi și a face la un nivel din ce în ce mai aproape de Armonie, și ținând seamă, de forma de hrană pe care o consumă. Curățarea se face în plan biosic, noesic și eteric. De o importanță deosebită este transformarea ce are loc în timp, atunci când te apropii de Divin. Apropierea se face progresiv, în funcție de strădania fiecăruia, și așa cum își propune cel în cauză, de a merge pe „drumul cel drept”. Cu pași mărunți, încet, încet, te apropii de desăvârșire. [ Nicu ] - Când un om cinstit descoperă că a greșit, fie încetează să mai greșească, fie încetează să mai fie cinstit. (?) - Omul face din alb-negru și din negru face alb, și se crede filozof. Oare așa este.?! [ Nicu ] - Atunci când ai început să accepți și să înțelegi pe cel de lângă tine, ai mai urcat o treaptă pe scara evoluției tale. [ Nicu ] - Ferice de cei care în viața lor pot gândi cu sufletul și nu cu mintea. [ Nicu ] -

Ceeace ești, strigă mai tare decât ceeace spui. (?)


255 - Suntem unii dintre noi care după mulți ani de activitate, uneori douzeci, treizeci de ani, nu reușim să înțelegem pe deplin, în totalitate, profesiunea pe care am desfășurat-o. Uneori, se întâmplă ca unul mai tânăr, care profesează aceeași meserie, să vină și să ne arate că se poate și altfel. Noi nu am știut. Este firesc. Nimeni nu le poate ști pe toate. Alte ori, informațiile ce le deținem sunt insuficiente pentru că preocupările de zi cu zi, nu sunt în noul contest în care ne aflăm. Evoluția civilizației în care ne aflăm, se desfășoară într-un tempo mai alert. În momentul în care dăruind iubire, înțelegere pentru cel de lângă noi ne arătăm valoarea pe care o avem, obținută de-a lungul vremii. Trebuiește să avem ușa iubiri deschisă, pentru că am venit în această existență tocmai de a ne ajuta, completa unii pe alții ca astfel să reușim să devenim mai buni, mai evoluați. Când ne supărăm pe cei din jur că le-am dat prea multă iubire, considerăm noi, arătăm de fapt puțina noastră evoluție. Să fim atenți cu cei de lângă noi, că merită iubirea pe care nu o pot pimi din partea noastră. [ Nicu ] - Cu cât mai mult îți dorești să amplifici auto controlul asupra ta, cu atât mai mult va crește nevoia de a evolua. Nivelul de capacitate, de inteligență, va crește. [ Nicu ] - Este atâta emulație la omul de astăzi, încât credința, este lăsată în favoarea banului. [ Nicu ] - Nu zăbovi în trecut și nu anticipa viitorul. (?)


256 - Toată creația din Univers, este animată de o formă de energie pură. În această civilizație de pe Terra, sunt ființe în diferite stadii de evoluții, care se roagă Divinității pentru qvarii motive. Referindune la specia umană, acesta se străduiește să se raporteze Înaltei Divinități, prin rugăciuni, pe considerentul că Ea l-ar fi uitat, abandonat, lăsat în suferință sau în diferite nevoi, pe care acesta le are, mai mult sau mai puțin importante. Responsabilitatea pe care o are Înalta Divinitate, și pe care și-a asumat-o, nu-I peremite așa ceva. Fiecare dintre noi, facem parte din programul planetar de evoluție a acesteia. Având în vedere acest fapt, evoluția fiecăruia este colectivă. Noi ne desăvârșim individual dar, cu ajutorul celor din jur. Raportarea la Divinitate a fiecăruia, se face în conformitate și cu valoarea spiritului, a celor de lângă tine. O dată creat ca spirit/suflet/ființă, Înalta Divinitate ajută cum știe mai bine, că acea formă de viață are nevoie de a rezolva încercarea dată. Trebuie înțeles că testul pe care îl avem de rezolvat, este necesar de a-l rezolva singuri, pentru a arăta nivelul la care avem dreptul de a fii. Înalta Divinitate nu favorizează, nu îți șoptește, nu trișază, pe nimeni cu nimic, NICIODATĂ. [ Nicu ] - Din totdeauna cei judecați au fost cei merituoși, și nu cei care trebuiau a fii judecați. [ Nicu ] - Atâta timp cât gândești, vorbești și faci fapte bune, ești în Armonia Lui DUMNEZEU, IISUS și a Sf. DUH. De cine sau de ce îți mai mai poate fi teamă. ?! [ Nicu ]


257 - DUMNEZEU nu vrea pe nimeni să fie în suferință. Suferința este doar pentru cei care au puțină armonie, credință, înțelegere, determinare în sufletele lor cele mici, și atunci ei devin cei vulnerabili. Această stare nu este accepătată de nici o formă de Divinitate Superioară. Dezechilibrul pe care îl avem, este o determinare a voinței noastre, a fiecăruia dintre noi, a spiritului nostru, ce vrea îndreptarea fiecăruia. Nu DUMNEZEU este vinovat de suferința noastră. Evoluția mică pe care o avem, ne crează suferința, și suntem puși la încercare, pentru a arăta cine suntem, și a ne corecta drumul pe care mergem. [ Nicu ] - Din cauza unor neînțelese, și greșit traduse idei, exprimări, învățături ale Bunul IISUS, întâi și înaite de toate EL este ADEVĂRUL, care izvorește din tot ce a fost, este și va fii EL. Pentru a ajunge la Adevăr, trebuie ca fiecare dintre noi, așa cum poate, să-L urmeze pe IISUS, în baza a ce ne-A învățat. Doar prin Adevăr și calea arătată, noi oamenii, toată creația de pe această planetă, va reuși să aibe viață veșnică cât mai curând posibil, cu cât mai puțină suferință. Așadar ca exprimare și înțeles corect, IISUS, este Adevărul, Calea și Viața, și nu altfel. Se caută Adevărul pe care dorești să-l urmezi și după aceea îți cauți calea ce te va duce acolo unde îți este voia. [ Nicu ] - Greu este să suporți suferința dezarmoniilor create de tine dar, și mai grea este suferința pe care o ai de pătimit, din cauza celor vinovați, atunci când tu ești neprihănit. [ Nicu ]


258 - Pentru a înțelege cât mai bine rândurile ce urmează, vă rog să vă concentrați mai profund. Arătam în paginile anterioare, că totul este desemnat gradual manifestat atât în Rai, Iad, cât și această lume pământeană. Nimeni și nimic nu este egal în aceste Dimensiuni. Este considerat pentru civilizația umană a acestei planete, că are 72 stadii de dezvoltare de evoluție, în care omul de azi, este situat la nivelul zero, în proporție de 90%. Cei care sunt mai avansați abia dacă ating prima jumătate a nivelului doi. Trebuie avut în vedere că arta, tehnologia de orice fel, deținută de un popor, o țără, un continent, sau chiar planetar, nu ridică evoluția omului. Tehnologia este un „cuțit” care te „poate” ajuta să ai o viață mai ușoară, dar nici decum să fii evoluat. O tehnologie avansată, poate distruge o civilizație, așa cum s-a mai întâmplat cu unele popoare care au fost distruse. A folosi calculatorul, sau orice utilaj performant, nu înseamnă că ești superior cuiva. Poți stăpâni la un anumit grad, o unealtă de o anumită perfecțiune. Evoluția unei ființe ori care ar fii, este cu mult mai mult. Atunci când consideri că ești evoluat, înseamnă că îți pasă, că te contopești, că realizezi că faci parte cu tot ce ești, din tot ce este în jurul tău. Este suferința celui de lângă tine, pe care o percepi efectiv, te doare și pe tine, ceeace îl doare pe acela. Este trăirea prin fiecare fibră, particulă a ce ești tu. Simți nevoia impetuasă de a fi de ajutor în orice fel. După tot ce am arătat, ele sunt doar un ghid de conduită morală.

Acestea nu reprezintă decât o mică parte din ceeace înseamnă să fie elevat.


259 - Să-ți pese de tot ce este atât creație Divină, cât și de orice creație făcută de om. Evoluția unui om, se poate considera că este quint esența întregi valori a ce este acela, prin tot ce a acumulat dealungul ezistenței sale, în toate viețile avute, de la începutul, începutului tău.

Referindune la cea mai elevată formă de manifestare, spirit/suflet/om, și că în funcție de nivelul de evoluție la care el se află. Se consideră că acesta se află până la prima jumătate de dezvoltare a sa, este nevoie ca el să acumuleze informații, experiențe de orice fel. În acest stadiu, el poate fi de folos doar sieși și abia la sfârșitul primei trepte, să-și aducă un mic aport față apropiați lui. Aceasta este datorată, involuției sale. Atunci când educația individuală s-a îmbunătățit, încetul cu încetul, vom avea capacitatea de a nu fi doar pentru sine. Se crează în baza evoluției, posibilitatea de a percepe nevoile celor din jur și nu numai. Cu cât evoluția va fi mai avansată, cu atât cel în cauză, se va manifesta pentru un grup, colectivitate, spațiu, și chiar planetar. Acel spirit/suflet/om, nu își mai aparține lui, țelul lui este de a ajuta, călăuzi pe cei care sunt la început de drum. Privind în urma desfășurări civilizației omului, constatăm veridicitatea celor arătate. Egali unii față de ceilalți, vom fii doar atunci când un număr oarecare de spirite au ajuns la sfârșitul programului de cizelare, de evoluție la nivelul acestei planete și a civilizației de pe ea. Abia atunci se poate considera că spiritele sunt egale în fața Lui DUMNEZEU. Ajunși în acest stadiu de evoluție, spirit/suflet/om se se poate considera că s-a mântuit, că a evoluat atât cât i-a permis civilizația și planeta de pe care a învățat. [ Nicu ]


260 - Omul, din cele mai vechi timpuri, și-a creat diferite forme de divinități pentru orice, și care i se potriveau ca nevoi și mai cu seamă, în funcție de evoluția pe care o avea. Odată cu trecerea timpului, nevoile omului de a se raporta la divinitate s-au schimbat datorită în principal evoluției sale. Sunt unele popoare care au împrumutat de-a lungul existenței lor, tot felul de divinități. Bine pentru un popor, este să-și păstreze și a aducă în actualitate, și să promoveze zeitățile care se potrivesc acelui popor. Diferitele sărbători pe care un popor le are în credință sau parte socială, sunt necesare și se potrivesc doar acelui neam. Orice acceptare de împrumut a oricărei zeități sau sărbători laice de către un alt popor, îl va determina pe acela să își piardă identitatea de neam, și evoluția lui, să fie după interesele statului dominant. Trebuie avut în vedere că fiecare grupare umană, are nevoie să se conducă după propriile sale principii. Doar așa va evolua într-un mod sănătos lui. [ Nicu ] -

Amintesc una din multele butade și anume: „ai grijă ce-ți dorești, că-ci s-ar putea să se întâmple”. Să nu crede-ți că este doar o glumă. Dorința se poate realiza doar dacă, celui care o face, îi este suficient de mult, „ușa deschisă” către Divinitate. Totul depinde de fiecare dintre noi. [ Nicu ] - Civilizațiile care au fost, care au „trecut” pe această planetă, s-au distrus prin diferite motive. Actuala evoluție umană și nu numai, va dispare din cauza dorințe de acumulare a unor elemente efemere a dorinței de „emancipare”, a unor clase dominante și a lipsei de iubire. [Nicu]


261 - Unii oameni, folosesc expresia de reîntrupare ca o posibilă revenire la o nouă viață, în trupul care a fost părăsit la terminarea vieți anterioare. Conceptul este diferit ca sens. Renașterea se face primind un nou trup adecvat pentru spirit/ suflet, în noua sa formă de manifestare superioară celei anterioare. El trebuie să se renască, să primească un nou trup pe măsura evoluției la care a ajuns. Această situație are loc pentru fiecare dintre noi, fără excepție. De la această regulă se abat doar entitățile energetice cu mult mai evoluate decât omul și care, la voința lor pot părăsi trupul dar, fără a se tăia „cordonul de argint”. Trebuie făcută precizarea că nu este trimitere la E.T. . Sunt situați când ele însele își crează un nou trup cu aspect uman, după voință și necesitățile ce se impun în acel moment. Motivul păstrări trupului este diferit, și pentru noi este incert înțelegeri ce o avem. Asta se întâmplă doar atunci când o situație deosebit de importantă necesită prezența în două sau mai multe locuri, în același timp, a aceluia. După terminarea misiuni importante la care a participat, el se regrupează, și devine ca aspect pentru cei din jur, un spirit/suflet/om în totalitate. Abia acum se poate considera o reîntrupare. Această situație se poate întâmpla după momentul de iluminare a acelei manifestări. [ Nicu ] - Nici odată, cu orice ocazie, să nu promiți ceeace nu poți să faci atunci sau în viitor. Vei avea mari și multe greutăți, a nu îți ține promisiunea. [ Nicu ]


262 - Mulți vorbesc de speranță. Ea este o „dorință” fără fundament. Este o iluzie cu o anume strălucire pe care noi ne bazăm fără a face nimic efectiv. Se poate considera ca o „Fata morgana”. Spunem că avem speranță și atât. În felul acesta, nu am rezolvat nimic din ce doream. Dacă vrem cu adevărat să realizăm țelul propus, trebuie să ne dorim cu multă impetuozitate, cu toată ființa noastră, aducerea în realitate, a ce considerăm că este necesar. Procedând în felul acesta, în funcție de cât de mult te implici în acel viitor, se poate realiza mai mult sau mai puțin, mai repede sau mai târziu, după puterea noastră. În urma realizări, ai depus și ești o parte din aceea dorință. Rugăciunea, concentrarea, meditația, sunt forme din ce în ce mai elaborate ale eu-lui profund al fiecăruia. Ajutorul de care ai nevoie suplimentar, va veni de la Divinitate. Acesta este singurul mod în care îți poți aduce aportul la dorința ta expresă. [ Nicu ] - Trebuie avut în vedere că în Astral sau pe Pământ (inclusiv), și chiar în Univers, nimeni și nimic nu este egal în evoluție. Totul este manifestat gradual, în funcție de experiențele pe care le-am acumulat, expermentat dealungul vieților noastre. Dacă ar fi egalitate în tot ce este în cele două dimensiuni, lumile pot fi anoste, vor fi blocati în lumea lor, și cei manifestați, sunt lipsiți de dorința de a evolua. Spiritele cer, doresc o nouă renaștere ca în acest fel, ele să obțină noi experiențe, ce le vor determina să evolueze. Egalitate este abia la sfârștul evoluției în dimensiunea în care s-a manifestat. [ Nicu ]


263 - Considerentul prin care se acceptă de către unele cercuri ce se consideră științifice, că acele forme de viață gigantice, dinozauri, etc. cu denumiri impozante, și care au fost pe Pământ, într-o perioadă cu foarte mult anterioară, (65 milioane de ani!!) se pot considera ca fiind erori, sau o dorință de a ieși în fața celorlalți, într-un timp scurt. Componentele acelor trupuri erau organice și în concluzie, oasele acestora nu puteau să ajungă în timpurile noastre atât de bine conservate în sol, mlaștină, apă, sau chiar țiței. Dacă curiozitatea noastră ne îndeamnă să căutăm în cultura altor popuare,de pe toate continentele, și vom afla că antecedenți lor cunoșteau acele ființe. Despre ele se amintește și în basmele noastre populare. Basme, legende, mituri nu pot dăinui timp de milioane de ani. Dacă cei care dau verdicte în tot felul de fapte puțin explicabile, și nu s-ar lansa în explicați fără a avea cel puțin un suport logic, rezultatelor activități lor, iar determina să caute și să arate adevărul ocolo unde îl caută. Succesul se formează atunci când se depune un efort real pentru a aduce la lumină, adevărul curat, cât mai aproape de cum a fost el. Prin aceasta se arată străduința reală a cercetări alese. Atunci când interesul este pentru dorințe frivole, efemere, rezultate nu vor dăinui. ( Nicu ) - Toate darurile primite de om de la Înalta Divinitate, sunt importante pentru fiecare spirit/suflet/om, în parte. Darurile primite, au importanță și necesitate în evoluție a fiecăruia dintre noi, la timpul și momentul potrivit. Nici un Dar nu este mai deosebit, mai important, mai special. Acestea reprezintă o apreciere dar și o resposabilitate. [ Nicu ]


264 - În această lume fizică, materială, spiritul are posibilitatea de a rezolva unele din problemele trecute și/sau actuale evoluției lui. Este singura șansă ce o are spiritul de a remedia sau a crea răspunsul la noi teste. Viața ce se desfășoară în această lume, are o importanță deosebită pentru evoluția fiecăruia. Acesta este singurul fel de a obține unele experiențe de viață. Acum este momentul în care omul are șansa de a avea liberul arbitru, doar asupra a ce nu contravine programului avut. Pentru „pasul” următor, Dante Alighieri avea o precizare, considerând-o ca fiind Purgatoriu. După terminarea programului avut, se ajunge într-o altă zonă care are rol ca cei veniți, să se curețe, debarasa, să se purifice de tot ce reprezintă viața pe pământ. Acolo este posibilitatea ca sufletul venit, să se manifeste prin a combina forma materială cu aceea energetică. Sufletul dă curs imaginației pentru a-și crea „casa” dorită sau orice altceva. Timpul pentru așa ceva este scurt, în funcție de fiecare în parte. Când sufletul nu mai are nici o legătură cu forma materială, nu mai este „murdar” de orice partea de pe pământ, acesta se va deplasa în a treia zonă. Trecerea se face în funcție de la caz la caz, după nivelul de evoluție al fiecăruia. Etapa următoare existenței unui spirit, se face în zona energetică, sublimă. Este dimensiunea în care spiritul se supune Înaltei Divinități. Aici este locul în care spiritul învață din Legile Universale. Prin toată străduința depusă de fiecare prin gând, vorbă și faptă, prin manifestarea spirit/suflet/om, își crează posibilitatea de a urca pe „scara” desăvârșiri, mântuiri. [ Nicu ]


265 - Această civilizație umană, este la un nivel de evoluție destul de mic, față de „timpul” care a venit. Toate formele de viață de pe această planetă, au rămas în urmă cu nevoia de evoluție a lor dar, și față de planeta pe care ei sunt. Cei care pot fi recunoscuți ca merituoși în evoluție, sunt deosebit de puțini. Dintre aceștia, sunt uni care tind către evoluție, dar ei nu sunt prea mulți. Cei care pot analiza profund această situație, vor constata cele arătate. Este nevoie de a se elibera de ce sunt ei în această lume, de a merge pe un alt „drum” care-i va duce într-o civilizației umane superioară față de aceasta în care suntem. Cei puțini sunt pe punctul de a trece pragul de selecție. Fiecare dintre noi și toți laolaltă, trecem printr-un moment de cernere a acestei lumi, civilizații. Acei foarte puțini dintre noi, sunt pe punctul de a trece, sau au și trecut într-o nouă etapă de evoluție, dezvoltare. Când străduința voastră este încununată cu succesul treceri acelui prag, veți avea posibilitatea să constatați că tot ce este în jurul vostru, se vede mai clar, mai luminos. [ Nicu ] - Mulți oameni au ca hoby, pasiune, de a avea lângă ei, diferite forme de viață, animale, păsări, plante, etc. ... . Datorită iubirii ce o dăruiesc acestora, structurile lor energetice, capătă inflexiuni, vibrații de la cei pentru care și-au creat obligația etică, morală, de ai iubi, îngriji, ș.a.m.d. . Atunci când unul dintre acești dăruitori de iubire se află în preajma altor ființe de același fel, ele vor recunoaște că omul acela are o determinare pentru acele forme de viață. Situația se manifestă și în contra pondere, față de cei/cele care nu se regăsesc în sfera de interes a omului, și vor reacționa ca atare, în funcție de momentul, starea acelor ființe. [ Nicu ]


266 - Cel mai important, esențial pentru fiecare dintre noi, este întrebarea, de ce am venit pe această planetă, şi care este rolul cel avem în această dimensiune. Este să înțelegem dacă nu tot, cel puțin o parte din tot ce ni se întâmplă în viața noastră. Este esențial în evoluția viitoare. (?) - DUMNEZEUL UNIVERSAL a dat atâta libertate spiritului, că cel plecat de la EL,trebuie să găsească singur calea,drumul de întoarcere „acasă”. Asupra fiecăruia dintre cei plecați, s-a creat o mare responsabilitate, un liber arbitru, care să-i determine pe aceștia, de a lua hotărârile cele corecte pentru evoluția lor. În urma eșecurilor avute, cei în cauză, vor avea în palmaresul lor, experienţe diferite şi vor învăța să caute drumul cel ,,drept". Încercările prin care acele energii Divine lansată în spațiu, vor determina obținerea unei evoluții deosebit de vaste, și cărora li se va permite întoarcerea la „sursă”, și atunci ele, vor putea fi considerati ca FII al Lui DUMNEZEU. Să nu vă așteptați ca asta să se întâmple cu noi prea curând. Totul, dar absolut totul în existența noastră, depinde de fiecare dintre noi, de felul în care gândim, vorbim sau facem, oriunde ne-am afla în Univers, și implicit de evoluția la care vom fii. Nimeni dintre semenii noştri, nu poate lua hotărâri în favoarea nimănui. Rugăciunile, sau orice ajutor dat celor apropiaţi, nu pot ajuta pe acela, atâta timp cât cel în cauză nu înţelege, nu realizează că are nevoie de a reveni pe drumul cel Drept. Ajutorul este de prisos. Este dreptul fiecăruia de a hotărâ ce vrea să facă. În Univers, constanta timp nu este dar DUMNEZEU, așteaptă pe toți cei plecați. [ Nicu ]


267 - Un punct de vedere de luat în seamă. Atâtea promisiuni pe care le facem și nu le respectăm. De ce crede-ți că se căsătorersc oamenii.? - Din pasiune.? - Nu, de ce.? Pentru că avem nevoie de un martor la viața noastră. Sunt miliarde de oameni pe Pământ. Ce înseamnă o viață.? Însă, într-o căsătorie, promiți să-ți pese de toate. De toate pe care le-ai creat bune sau rele, pe cele îngrozitoare, lumești, ... . De toate, întruna, în fiecare zi. Spui: - viața ta nu va trece neobservată, pentru că o voi observa eu. Viața ta va lăsa o mărturie, pentru că eu sunt cel care ți-am fost martor-. (dintr-un film) - Doar aici, în lumea asta în care ne aflăm, putem aduce în echilibru tot ceeace am creat ca dezarmonie, dealungul existențelor noastre. Aici plătim mai mult sau mai puțin pentru ce am făcut. Aici avem posibilitatea temeinic de a pune în evidență Legile Universale. Să nu considera-ți că cineva, se poate sustrage în vreun fel, de la judecarea sa. Nici unul dintre noi nu va putea merge mai departe în evoluția sa, dacă nu a echilibrat prin suferință tot ce a gândit, vorbit sau făcut ca dezarmonie, dealungul vieților sale. Răsplata pentru armonia pe care am creat-o în această lume, o vom avea, prin locul cel vom obține ca evoluție, în Astral. Poate am mai spus aceste idei dar, acum o fac pentru a accentua importanța deosebită ce o are această dimensiune, și manifestarea fiecăruia dintre noi. Remarc, că pentru a fi un spirit/suflet bătrân, nu este nevoie să ai experințe neplăcute, dezarmonice. [ Nicu ]


268 - Suferința de orice fel, ajută pe cel în cauză să i se diminueze orgoliul și al transforma până la al aduce în valoare opusă stări incipiente. Durerea este bună, este necesară evoluției, nu vă feriți de ea, aceasta cizelează omul în tot ce este el. [ Nicu ] - Am citit de curând pe programul internet, o apreciere vis-a-vis de cei care se străduiesc ca exprimarea în limba română, să se facă într-o formă literară cultă, pe măsura frumoasei limbi academice, ce ne-a fost lăsată de înaitași noștri, și că aceștia ar fi nici mai mult nici mai puțin, niște nebuni. Cei care aveau asemenea apreciere, se considerau sănătoși la cap, poate doar prin faptul că ei, nu aveau nevoie să se străduiască să-și însușească ce părinți, educatori lor, sau străduit să-i învețe. Cine considerați că are mai mare nevoie de ajutor în educația care se face acum, acei care o obțin prin studiu, sau cei care se străduiesc prin distracții.?!! [ Nicu ] - Printre încercările cele mai grele pe care ispita ne le dă, spre încercarea cugetul nostru este și supunerea la încercarea conștientului, din punct de vedere al credinței. [ Nicu ] - Pentru o fericire completă, să nu ceri Luna de pe cer, să te mulțumești și cu stelele pe care le vezi. (?) - Atunci când adevărul va cere să iasă la iveală, și pietrele vor strga Marele Adevăr. [ Mihai Eminescu ] -

Cel ce își cinstește mentorul, se cinstește pe el. (?)


269 - Se discută în diferite „cercuri” mai mult sau mai puțin științifice. despre Lumi Paralele. Din curiozitate și nu numai, chiar cu un interes spre înțelegerea necunoscutului, am ajuns să aflu că alături de noi, cei de acum, din această dimensiune, sunt multe alte lumi. Se are în vedere că lângă noi, sunt multe alte forme de viață, în diferite planuri de manifestare, și cărora nu le dăm suficientă atenție sau/și intervenim asupra lor, în fel și chip. Doresc să aduc în evidență părerile și doar atât, ale unor cercetători, care consideră că lumile paralele sunt doar ale civilizației umane din această dimensiune. Că ele se pot multiplica la nesfârșit, de câte ori vrea omul, prin întoarcerea voită în trecut sau în viitor. Acestea nu sunt lumii paralele ci doar, o călătorie holografică. Se poate considera a fi o teleportare a imaginii, și atât. Spiritul//suflet/om rămâne în dimensiunea inițială. Acesta nu poate părăsi sub nici o formă dimensiunea în care el a venit de la început. Dacă se analizează mai profund, se va înțelege că acele holograme, nu pot acționa în nici un fel, sub nici o formă, asupra acelei dimensiuni în care a ajuns. Nu se pot face deplasări în alte lumi, sau cel puțin acum cu nivelul de cunoștiințe și tehnologie pe care le avem. O discuție a ce va fi, devine subiect de S.F. și nu o temă științifică, așa cum este pretenția. Pentru a fi într-o altă lume, cel ajuns acolo nu are dreptul și nici nu poate să contribuie într-un fel oarecare, asupra acelei dimensiuni. S-ar schimba echilibrul creat în acea dimensiune. În cărțile S.F. publicate în urmă cu câțiva zeci de ani, se lansau idei de lumi paralele. Lumile paralele se pot interpătrunde unele cu alte dar, nu pot


270 - interacționa în nici un fel, cu acestea. Doresc să fac precizarea că orice formă de viață, așa cum am mai precizat, are la bază un spirit, căruia nu i se permite de către Legile Universale să se deplaseze unde vrea. Spiritul/sufletul nu poate părăsi dimensiunea în care el a venit. Acest aspect, de importanță totală, le-a scăpat din vedere sau, a fost ignorat acest adevăr, din qvari motive. Cert este că nimic nu poate părăsi dimensiunea aleasă. Prin absurd dacă s-ar întâmpla, atunci, acea formă de viață ar fi distrusă, de energia din noua dimensiunea. Înaitea celor de azi au fost și alții care au căutat să știe cât mai mult despre tot, și despre toate, în funcție de capacitatea evolutivă a individului, (vezi Jules Verne, Aisak Asimov, Efremov, etc.) Nimic nu este nou sub Soare. În afară de aceste lumi, sunt și alte forme de civilizație superioare, din alte Universuri paralele cu al nostru. Doresc să fac precizarea că nu fac trimitere la ideile cu civilizazațiile E.T., din acest Univers. Subiectul acesta reprezintă o temă foarte complexă, cu trimiteri în diferite domenii ale științei, și care la timpul de acum nu sunt în măsură de a putea aduce edificări, nici chiar incipiente. Am căutat pe internet mai multe referiri la acest subiect dar, explicațiile sunt ne concludente. Sunt păreri diferite dar care nu ating în totalitate tema. Căutați mai întâi să înțelege-ți ideia, și după aceia veți constata la ce nivel de complexitate se ajunge. [ Nicu ] - Adevărata credință, se poate subînțelege ca fiind dorința impetuoasă la care ai ajuns, de a te schimba în bine. [ Nicu ] -

Zeii, nu pot face atât de mult, pe cât poti face tu pentru tine.


271 - Rugăciunile pe care le face enoriașul, trebuiesc să fie în amplitudine, cu măsura valoari celui care face adresare către Divinitațe. Dacă în conținutul rugăciuni se află o extindere a dorințelor de orice fel, și către orice Divinitate benefică, ele nu se vor realiza, datorită faptului că enoriașul nu va putea „acoperi” cu energia sa, a tot ceeace el dorește. Energia, evoluția lui este prea mică, și aceasta se „diluiază” se pierde, fără a-și atinge scopul dorit. De aceea rugăciunea trebuie să fie concisă, directă și fără ca enoriașul să se piardă în amănunte sau, asupra a ce el nu are control, cunoaștere. [ Nicu ] - În conceptul de înțelegere al fiecăruia trebuie avut în vedere faptul că omul (referindu-ne doar la această formă de viață), în manifestarea sa în plan fizic, nu este urmărit cu rele intenți de către Divinitate, ca un „vânător” ce caută greșeli, păcate, și alte abateri de la Legile Universale. Acest concept a fost creat la începuturile conștientizări umane și care avea ca rol important, al acelor vremuri de început, în a educa prin teamă, pe tot omul. Rolul ce îl are Divinitatea, nu este de pedepsire în vreun fel ci, de a ajuta omul, să meargă pe drumul care trebuie. Divinitatea nu cuantifică, nu ține un registru cu greșelile săvârșite de fiecare dintre noi, și astfel făcândune răspunzători pentru faptele săvârșite. Vinovați suntem noi înșine pentru ce am făcut. Pedeapsa pentru corectarea dezarmoniilor create, o vom cere, dori noi. Dacă măsura de coerciziune va fi prea moderată față de ce s-a creat, atunci când vom fi într-o situație necesară reechilibrări, vom alege ce este mai bine pentru noi, de a nu mai greși, și a înțelege și a alege ce este bine. ( Nicu )


272 - Pentru a se înțelege conceptul de cum este a fi un om evoluat, trebuie acceptată idea că foarte puțini doresc a oferi ajutor celor aflați în nevoi și suferință, la orice nivel de manifestare a vieți, și chiar a acestei planete, și aceia care o fac au motive mărunte. Evoluție, nu înseamnă doar a avea informați de orice fel. Atunci când conștiența, elevarea se manifestă la un nivel ridicat nu se poate accepta că o societate, să conducă oameni. Omul se va conduce singur în etică, moralitate fără agresiune, față de tot ce este în jurul său. Omul, ca și tot ce are viață, a fost creat pentru a trăi liber, fără constrângeri create de semeni săi. Asta înseamnă a domina în orice fel, tot ce este în jurul său. Se pune întrebarea dacă noi, această civilizație umană, am ajuns la un nivel de evoluție ridicat, și când facem agresiuni asupra tuturor formelor de viață. Nici cei care au o atitudine pasivă față de agresiunile, nedreptățile care se fac, să nu se considere că sunt evoluați. Nu ne pasă de nimeni și de nimic, nici chiar de noi înșine. [ Nicu ] - În urma obțineri și determinări imagini WAMP, s-a constatat că Universul nu este gol în interior, cum ar rezulta în urma unei explozi de o asemenea amploare. Materia din Univers, nu se află într-o aglomerare spre exterior, radial și echidistant față de centru, spre marginile Universului. O altă contradicție, este a formei Universului, care nu este sferic, ci prezintă o formă aplatizată și ovală a acestuia, prin care se poate înțelege încă o dată că nu a fost explozia Big-Bang . La timpul acela Ed. Habell, a încercat să dea, să formuleze o explicație ne fondată, și unii au luat drept adevăr. [ Nicu ]


273 - În naivitatea lor, mulți oameni consideră că DUMNEZEU, este atât de naiv încât să fie la bunul plac al fiecăruia, așa cum dorește omul, și să facă cum vrea omul. Că DUMNEZEU se lasă înduplecat de smiorcăiala unuia care a dat de greu. Că pe Înalta Divinitate o apucă „plânsul”, atunci când unul dintre noi, are o problemă mai dificilă creată de el, și că aceluia, îi este greu să o rezolve. Parcă DUMNEZEU ar fi răspunzător de toate dezarmoniile, prostiile, de involuția acestei civilizații. Lipsa noastră de gândire, de analiză a doctrinei în care credem, ne face să fim atât de vulnerabili în evoluția noastră, și chiar să stagnăm în dezvoltarea a ceeace suntem. Ar trebui să înțelegem bine că Divinitatea, nu este subordonată omului în nici un fel, și nici nu-i este datoare acestuia cu ceva. Cei care nu vă spun adevărul este din cauză că nu știu, sau le este lor mai bine, ca noi să nu-l cunoaștem. Acordați atenția cuvenită celor care relevă adevărul. [ Nicu ] - În urmă cu câteva mii de ani, ființele de atunci comunicau telepatic, și se înțelegeau destul de bine fără grai. Astăzi, calitatea de a gândi telepatic nu o mai avem, am pierdut-o în favoarea exprimării cuvântului. Datorită acestei situații, trebuie avut în vedere ca exprimarea să fie cât mai clară, cu înțelegere a temei respective, să fie la subiect. Altfel ne vom pierde inteligența și puterea de discernămât și vom stagna timp îndelungat, până când vom realiza valoarea pe care o are cuvântul. [ Nicu ] -Credința este aceeia care ne va aduce cu bine la destinație.(?)


274 - Mulți dintre noi vorbim și ne considerăm credincioși. Puțini sunt cei care ar putea să perceapă adevăratul înțeles, sens al acestei exprimări. Unii enoriași ortodocși sau catolici, nu discutăm despre celelalte rituri de credință, ei consideră că nici nu este nevoie să se caute sensul la acest subiect. Credința se obține în timp și cu străduință vreme îndelungată, uneori chiar mai multe vieți. Dacă mergi la biserică și te rogi, nu înseamnă că ești credicios. Ești doar un practicant la acel rit de credință. Nu este destul, acela este doar începutul. Credința nu se poate defini în profunzime. Este tot ceeace prin gând, vorbă și faptă ai reușit să faci și să te raportezi la Legile Universale. Ea vine din tot ce ești tu, cu toate experiențele, cu toate trăirile pe care le-ai avut din totdeauna. Credință este atunci când ești calm în fața orcărei încercări, probleme ce îți sunt date ca să le rezolvi, tu rămâi calm și poți realiza felul în care trebuie să obții rezultatul final, cel mai optim. Este atunci când ști că nimeni și nimic nu te poate conturba de a merge pe drumul cel drept. Este atunci când simți că alături de tine este o forță pe care te poți baza cu fermitate, că nu ești singur. Că tu însuți ești o forță în toată plenitudinea ta. Tot ce s-a spus, nu este tot ce reprezintă adevărata credință. acesta este cu mult mai mult. [ Nicu ] -- Când sufletul părăsește trupul, este ca un elev care iese bucuros de la școală. (?) -Cunoaște-te pe tine însuți, și atunci vei cunoaște Universul. (?)


275 - Deschide cartea, și vezi ce au gândit alți. Închide cartea, casă să ști ce vei face tu. (?) - Cu cât înțelegi mai mult, cu atât mai mult te simți responsabil față de tot ce este în jurul tău și chiar mai departe. Înțelepciunea este greu de suportat, fiindcă trebuie să-i înțelegi pe toți, și ei nu te pot înțelege pe tine. Trăiești într-o altă lume, nebănuită de ceilalți. Vezi totul dintr-o altă perspectivă care este diferită de ceeace văd toți ceilalți. Ajungi să te simți stingher, ca cineva care nu este bine venit lângă ceilalți. Cei care pretind că te acceptă, o fac din politețe, curiozitate, interes, și puțini, cei care te iubesc. „Ferice de cei săraci cu duhul, ...”. [ Nicu ] - Adevăratele DARURI ce sunt date asupra acestei lumi, reprezintă Iubirea și ajutorul pe care ni-l dă DUMNEZEU, ca tuturor să ne fie bine, și să mergem pe drumul de care avem nevoie, spre desăvârșirea, împlinirea noastră. [ Nicu ] - Credința pe care o are un om, este dorința lui de a fi în armonie cu sine și cu ceeace estew în jurul său. [ Nicu ] -

A știi, este puțin. A înțelege, este cu mult mai mult. [ Nicu ]

- Cine consideră că deține multe informați, ajunge la un moment dat se realizeze că nu înțelege mai nimic. (?)


276 - Mulți dintre noi vorbim despre Divinitate. Dar ce este sau cine este aceasta, nimeni nu știe și mulți nici nu și-au pus asemenea întrebare. Doresc să aduc în Adevăr că, DUMNEZEU nu face parte din pantheonul Divinităților. EL este cel din care tot ce este viu în Univers, provenim. Este Energie pură, din care noi suntem. La EL se află amprenta, matricea a tot ce se află în Univers. Divinitatea se poate considera ca fiind aceeia care printr-o evoluție cu mult superioară celor de azi, au fost aleși pentru a fi instrumentele LUI DUMNEZEU, în această dimensiune, de a ajuta pe cei care sunt la început de evoluție. Dacă vom analiza profund, vom înțelege în conformitate cu imaginile de pe icoane, că aceia au fost oamenii dintr-un trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat față de momentul în care suntem noi, cei actuali. Se poate considera într-un mod decent, că omul de la începuturile creeri conștienței sale, a creat un melanj, între adevărata Divinitate și o parte iluzorie. Atunci când noi privim de aproape câteva furnici de pe o suprafață, uneori putem observa că una dintre ele, se diferențiază de celelalte. Dacă le vom privi de la o distanță mai mare, imaginea lor se va pierde, și vom avea o perspectivă mai largă. Din acest motiv DUMNEZEU are nevoie de instrumente atât de elevate în această lume. Divinitatea are posibilitatea unei priviri de ansamblu, și nu vede pe individul, omul care se manifestă în această „civilizație” datorită faptului că ea este prea sus. De aceea, și aceasta are nevoie de ajutor, și alege dintre cei de pe pământ, pe cei care le pot fi de folos, în a face voia Tatălui Ceresc.


277 - Îi ajută pe cei mici să evoluieze. Rugăciunea, adorația are influiență asupra celui care o face dar și asupra celui sau celor care o face. Meditația, contemplația etc., crează posibilitatea pentru acel individ, ca el să creeze un câmp energetic necesar lui personal și care este aproximativ la fel cu cel căruia i se rogă. În acea situație, el se va face remarcat de Divinitate. Acesta iese în evidență, se diferențiază de grup și acele entități, îl vor observa, și vor acorda atenție, la ruga sa. Pentru ca noi să primim ajutorul de care considerăm că avem nevoie, este impetuos favorabil și necesar, ca fiecare dintre noi să se raporteze la valorile Divinități, cât mai mult timp. [ Nicu ] - Astral-ul, Rai-ul, reprezintă alte dimensiuni, și de acolo ies doar cei care se renasc în lumea fizică, materială. Nimeni nu părăsește această dimensiune la voia întâmplări, în urma unui impuls oarecare. Intrarea și ieșirea de acolo, se face sub un control strict. Cei care cred altfel, nu știu, sau fabulează. [ Nicu ] - Omul poate iubi cu adevărat și nu doar afișând un simulacru de afecțiune. Abia atunci când spiritul lui a „îmbătrânit”. Cu cât are multe experiențe și teste trăite, el poate arăta, dărui iubire curată la cât maiu mulți din jurul său. Doar acela este în măsură să înțeleagă ce este iubirea. [Nicu] - Când trăiești din amintiri, atunci nu vei mai avea loc pentru amintirile cele noi. [ Nicu ] - Întotdeauna durerile cele mai mari, vin de la cei pe care îi iubești. [ Nicu ]


278 - Așa cum se cunoaște, omul este un generator de energie. În funcție de nivelul său de evoluție, energia pe care o crează este mai puternică sau nu. Având în vedere acest aspect, realizăm că viitorul este imprevizibil. Acesta se crează de fiecare individ, familie, grup, societate, civilizație planetară. Este greu de cunoscut viitorul foarte apropiat pentru un om, dar pentru un viitor mai îndepărtat nici nu se poate discuta. Viitorul se construiește, se crează, în fiecare clipă de viață planetară. Din acest motiv, nici Divinitatea nu îl știe. Se pot face unele presupuneri, în funcție de situațiile create anterior predicției dar, ce va fi cu certitudine, nu se poate ști. Cu certitudine, viitorul se „construiește” în fiecare zi. După considerentele arătate, fiecare dintre noi este răspunzător în diferite grade de vinovăție, pentru cele create. Prin conștientizare avem posibilitatea de a evolua mai repede sau mai încet. O evoluție accelerată, fără sincope, poticniri de orice fel, determină, crează posibilitatea, ca cei în cauză, să nu aibă nevoie de suferință. [ Nicu ] - În lumea asta nimic nu este al tău, nici cămșa de pe tine. Totul în dimensiunea aceasta este efemer, trecător. Nici viața pe care o ai, nu este a ta pentru totdeauna, și pe aceia trebuie s-o dai înapoi, mai devreme, sau mai târziu. Bucurăte de ce ai primit bune și mai puțin bune, și iale asa cum ți-au fost date. Dăruiește celor de lângă tine ce-ți prisosește, sau ce-și doresc ei, ca și ei să se bucure de ce nu au obținut. Să fii fericit pentru tot ce ai primit în viața ta. Să consideri că tot ce ai primit îți trebuiau și aveai mare nevoie mare nevoie în evoluția ta. [ Nicu ]


279 - Sub conștientul nostru, al fiecăruia, este cel mai aprig și neîndurător judecător. Ne pedepsește exemplar, cu dorința de a învăța bine, ce nu trebuie să facem. Admonestarea cugetului, este cu mult peste judecata Divină. [ Nicu ] - Încă cu mult timp în urmă umanitatea a primit o serie de adevăruri. Cei care le dețineau, au dorit ca acest avantaj să le fie favorabil. Înainte de a fi biserica, au fost deținătorii de Mari Adevăruri, acei gnostici. Printre aceștia fiind și Apostolii, Ucenici Lui IISUS. Începând cu Consiliul de la Nicea de la anul 325, când s-a pus bazele întocmiri unei cărți care să cuprindă o parte din adevărurile dorite a fi date spre cunoașterea omeniri. Cel care au întrezărit unele avantaje, a fost și Atanasie, mitropolit al Alexandriei, din Egipt. Ascunderea adevărului de orice fel, a continuat până la constituirea Bibliei, sec. VIII - XI. Pentru manipularea omului, au ascuns, și chiar au interzis răspândirea acelor Adevăruri, sub amenințări foarte aspre, ajungând până la uciderea celor care nu se supuneau biserici. Așa s-a întemeiat, format biserica, care a creat de-a lungul timpului, o dogmă, ce se propăvăduiește azi, spre manipularea enoriașilor. De ce omului îi este greu să spună adevărul.?! Este așa de minunat să trăiești în adevăr și nu o facem. [ Nicu ] - Rugăciunile pe care le facem, trebuiesc modificate de câte ori nivelul nostru de evoluție se modifică. Prin acest fel de manifestare, ne raportăm la Divinitatea căreia ne adresăm pentru rezolvarea problemelor noastre. [ Nicu ]


280 - Un popor, poate fi asemuit cu un leu din junglă. Când acesta este bolnav, flămând, obosit, nu mai are dorința, puterea, de a arăta celor din jur, cine este regele lor. Dacă este bunăstare atunci, este și dorința de procreere. [ Nicu ]

- În rândurile ce urmează, vă prezint o posibilitate de a se face deplasări cu aparate de zbor de tip avion-rachetă. Aceste aparate de zbor sunt prevăzute cu motoare cu reacție folosite la avion ca în prezent,și motor cu reacție utilizat la rachete. Decolarea și aterizarea se face în mod obișnuit ca pentru un avion actual. Particularitatea constă în zborul propriu-zis. După o decolare ca un avion, până la altitudinea de 5.000 m., se face în mod obișnuit. Continuarea zborului în atmosfera rarefiată, se va face la un unghi diferit față de orizont, potrivit cu locul de destinație. Aparatul se ridică în atmosfera rarefiată, adică aproape de verticală, până la altitudinea care dă posibilitatea unei aterizări planate, la destinația dorită. Zborul se face în urma unei programări pe calculatorul de la bordul avion-rachetă, care va lua în considerare și parametri atmosferici. Avantajul îl reprezintă faptul că acel consum de carburant pe bază de hidrocarburi, va fi limitat, cu mult micșorat, el fiind necesar doar pentru începutul și terminarea zborului. Trebuie avut în vedere și timpul realmente necesar efectuări zborului propri-zis. Considerând că distanța terestră a fusului orar la ecuator, este de aproape 1.600 km. Cu cât măsurătoarea se face mai aproape de poli, distanța terestră a fusului orar, va fii mai mică. Toate cursele aeriene, se vor face în sensul invers de rotație a planetei. [ Nicu ] (12 noe. 2016)


281 - Cu cât dăruiești mai mult din ce ai, cu atât mai repede te vei desprinde de această lume. Suferințele vor fii mai puține. Satisfacțiile vor fii mai mari. [ Nicu ] - Atunci când cineva se supără dintr-un motiv, situație, în subconștientul său realizează că el, omul a greșit într-o oarecare măsură dar, și îi este greu acestuia să o recunoască. Orgoliul lui este atât de pregnant în structurile sale încât, nu poate depăși acel moment, să poată realiza noua situație. Că poate fii și o altă cale de a ști sau a înțelege, că este o nouă abordare a temei respective, dintr-un alt punct de vedere, la care el nu avut acces până atunci. Evoluția noastră, va fii mai rapidă doar atunci când vom accepta, că nu totul a început cu noi. [ Nicu ] - Forma energetică pură care guvernează Universul, ajunge la un moment dat să explodeze, și astfel să creeze mici particule de energie pură, ce se răspâdesc în marele Univers. Aceste particule sunt absorbite de unele „câmpuri”, forme de evoluție, și atunci începe periplul de evoluție al acelei energii pure, până când aceasta va ajunge la desăvârșire, și atunci se va reântoarce la origine, la cel care a creat-o. [ Nicu ] - Oamenii, pentru o faptă bună oarecare, cred și doresc să fie adulați, aplaudați de cât mai mulți dntre semeni lor, considerând că ei sunt cu totul deosebiți. Dacă sceștia ar ști că pentru a urca o treaptă spre desăvârșire, întreaga civilizație de pe această planetă ar trebuii să aplaude, și tot nu le-ar fi suficient de a pune piciorul pe treapta următoare a scării evoluției umane. Vă imaginați ce valoare avem.?! Cine suntem.?! [ Nicu ]


282 - Credincioșii de orice confesiune, sau rit religios ar fii, au uneori dorința de a se ruga. Rugăciunile, cum cred că am mai spus-o și cu altă ocazie, trebuiesc făcute cu detașare a sinelui, în acel moment. Ca o referință la acest aspect, imaginați-vă un evlavios care se roagă lângă un copac. Viața se desfășoară în cursul ei normal, oameni trec pe lângă cel care se roagă, și ori nu-i dau atenție, sau nu-l observă. Să ajungi să te transpui într-o altă dimensiune, într-un alt spațiu și timp. Să simți că nu mai aparți acelei dimensiuni, a acelui moment de la început. Aceasta înseamnă a te ruga, altfel este doar un simulacru copilăros prin care consideri că intri în legătură cu Înalta Divinitate. Este o amăgire, o pierdere de timp. [ Nicu ] - Atunci când facem daruri fără gând de reconpensă,în structurile noastre interne, au loc unele modificări, începând cu cel mai mic nerv și cea mai mică celulă din organism. Această situație duce către armonizarea întregului, a tot ce ești. Orice acțiune altruistă făcută, ridică nivelul de evoluție. [ Nicu ] - Universul nu are secrete. Cei care privesc spre el nu pot să acceseze Adevărul ce îl conține. Este neputința noastră de a ști și mai cu seamă de a înțelege ce este Universul. [ Nicu ] -

Atunci când câmpul va fi bine pregătit, va veni şi cel care îl va însămânţa. (?)

-

Fiecare om, este deţinătorul propriului său adevăr. [ Nicu ]


283 - Niciodată să nu vă lăsați cumpărați etic, fizic, moral, sau altfel, căci mari încercări, probleme ve-ți avea. Fiți drepți și cu principii de conduită și valoare înaltă. La timpul și momentul necesar, va fi cine să vă dăruiască fără a vă cere ceva în schimb, ce considerați că vă este necesar. Gândindu-vă în acest fel, viața vă va fi o bucurie. [ Nicu ] - Înalta Divinitate face „daruri” spiritelor care vor să se „evidențieze” în lumea asta, prin a se manifesta prin cântec vocal, instrumental, dans de orice fel, desen, pictură etc. . Toate acestea, au o valoare mică pentru evoluția respectivului spirit. A-ți observat că sunt atât de comune aceste calități, că nu mai surprinde pe nimeni când are ocazia să vadă așa ceva la cei din jurul său. Dintre aceștia se remarcă și spirite care sunt de excepție. Sunt entități cu evoluți mai superioare care uimesc prin ce dăruiesc. Printre darurile de mare valoare, se află acela prin care poți aduce alinare unui suflet, în suferință. Darul care este ceva mai deosebit este cel prin care spiritul respectiv își va manifesta iubirea altruistă și profundă, până la dăruirea de sine, pentru tot ce va fii în jurul său, în lumea fizică, materială. Vai de acela care nu respectă promisiunea făcută, atunci când n-a îmlinit dorința deosebită, avută, a lui însuși. [ Nicu ] - Ferice de cel pe care îl doare întristarea celui de lângă el. Ferice de cel pe care îl doare lipsa de iubire a celor de lângă el. Ferice de cel pe care îl doare neputința celui de lângă el. Ferice de cel pe care îl doare suferința de orice fel a celui de lângă el. Ferice de cel care simte cu sufletul său durerea celor din jur.Nicu


284 - Este o lipsă de cunoaștere, de înțelegere a noastră, a tuturora, de a nu putea pătrunde în profunzimea datelor referitoare la IISUS. Prin aceasta aflăm valoarea ce o avem. Evenimentul IISUS, nu trebuie păstrat doar dogmatic, religios. Privit așa, este atât de minimalistă dorința noastră de a ne apropia de Adevăr încât, ar trebui să ne jenăm când amintim numele LUI IISUS. IISUS este pentru această planetă cu tot ce cuprinde ea, Armonia, Iubirea și Lumina a întregi manifestări a viului. Am fost atenționați încă de la început de valoarea celui care este IISUS, în această lume mică. Trebuie înțeles prin îndemnul lăsat, că EL, este: ADEVĂRUL, CALEA și VIAȚA. Prin venirea LUI în această dimensiune, s-a schimbat tot ce era în dezarmonie, și aducerea pe calea cea dreaptă. De aceia IISUS trebuie conștientizat, că se află în tot ce este pe pământ, în spirit și materie și în manifestarea noastră. Stă în puterea fiecăruia de a se raporta în funcție de evoluția ce o are, la CEL care este IISUS. Că este în tot ce știm și mai cu seamă, ce nu știm. Când vom înțelege acest aspect, atunci vom afla menirea pe care o are Bunul IISUS asupra a ceeace suntem. [ Nicu ] - Cei care au ajuns să aibe principii, simt nevoia ca cei din jurul să-i acorde considerația meritată. Pentru a avea aprecierea celor din jur, mai întâi trebuie să o acorzi tu, acelora. Atunci te vei face remarcat prin înțelegerea dăruită, amintindu-ți cum erai și tu cândva. [ Nicu ]


285 - Atât de mult L-a iubit omul pe IISUS, încât de la început cei din neamurile LUI, au căutat tot felul de motive, pentru AL acuza și pedepsi pe nedrept. „Iubirea” acelora a fost atât de mare că în final, au hotărât să-L Crucifice, o barbarie de nedescris. Ca aceia să arate pe deplin de ce sunt în stare, au dorit ca și amintirea despre EL să fie uitată. Învățăturile, pildele, scrierile, au dorit să fie arse, șterse din mințile celor care le știau, și au pus minciunile care le convenea lor. Și-au pus o „haină de lup” și au intrat în „stână”, dându-se ca fiind „Bunul Cioban”. Dacă azi, Bunul IISUS ar fii din nou printre noi, mulți s-ar gândi să facă ca data trecută. Puțini, foarte puțini ar veni în ajutor, chiar cu prețul vieți lor. Ne închinăm cu așazisa evlavie nemărginită, LUI IISUS. Aceștia suntem noi oameni de ori unde, niște farisei. nu putem să dărium iubire nimănui,oricât de afectuoși ne arătăm că am fii. Construim în jurul nostru tot felul de iluzii care de care mai fantastice, împopoțonâd, ornând viețile ce le avem, cu minciuni ce ne „gâdilă orgoliul” nemăsurat. [ Nicu ]

- În Univers, sunt o multitudine de manifestări a energiilor de orice fel și sub orice formă și valoare. Acestea se pot deplasa prin spațiu din Univers dar, nu pot interacționa sau agresa nimic. Cu atât mai mult nu pot agresa planete, pe care sunt diferite niveluri de evoluție. Acestea au aură, nimb de protecție Divin al Universului nu permite imixiuni în dezvoltarea acelei civilizații. Precizez că acea protecție, este impenetrabilă la orice agresiune, din afara acelei planete. Dezechilibrul energetic planetar, poate fi creat doar de civilizația planetei în cauză. [ Nicu ]


286 - De-a lungul vieți mele am avut multe, prea multe încercări, teste de orice fel, sub orice formă, care mai de care mai greu de trecut. Toate acestea m-au făcut să îmbătrânesc mai repede să trăiesc mai profund, mai mult decât ar fii trebuit. În acest fel am înțeles cum să pot intra în profunzimea a tot ce este, și mă înconjoară. Am obosit de atâta dăruire, de a face totul la un nivel cât mai înalt, mai superior. Am cerut de la mine mereu, de a face totul la modul superlativ, de a fi mai bun cu fiecare zi. Acesta să fie oare motivul pentru care arăt și cer celor din jur ca și ei să dea tot ce au mai bun. Să evoluieze mai repede. [ Nicu ] - Se poate considera că suferința are multe forme, feluri de a se manifesta asupra viului. Suferința de orice fel,nu trebuie cosiderată ca fiind numai o contrapondere a ceeace în existența noastră, am făcut. De aceasta, nu are nevoie numai viul, materia doar, dar chiar și sufletul, pentru care reprezintă o lecție, ce și-a propus-o înainte de a veni în această dimensiune. Ea are ca principiu aducerea în echilibru, în normalitate a ceeace suntem. De asemenea are un rol important în micșorarea orgoliului, până ce acesta ajunge ca valoare să fie opus momentului de început, adică orgoliul să fie sub zero, cât mai mult. În acest fel se crează posibilitatea ca evoluția noastră să crească, să evoluieze, să ne desăvârșim. Orgoliul reprezintă treptele, testele de încercare pe care sufletul îl are de la început de parcurs. Acesta, în multele noastre existențe din dimensiunea fizică, materială ne va ajuta să ne cizelăm, șlefuii în tot. [ Nicu ]


287 - Așa cum s-a stabilit, omul este un generator de energie. În funcție de nivelul său de evoluție, el crează energii de diferite valori. Această situație se manifestă și atunci când el prin energia creată prin rugăciune, concentrare, etc., se raportează la Divinitatea pentru care s-a făcut, s-a creat acea energie. Înalta Divinitate ce coordonează această planetă, este formată din toate entitățile Divine cărora ne rugăm noi toți cei din această lume. Atunci când ne rugăm, trebuie s-o facem doar pentru cei care sunt adepții aceleiași Divinități. Dacă procedăm altfel, vom crea asupra noastră dezechibre energetice. Fiecare dintre noi este responsabil doar pentru cei din „casa” lui. { Nicu ] - Prin asumarea responsabilități a tot ceeace gândești, vorbești și faci, determină pe acela, să nu fie „prieten” cu minciuna. Că el se păstrează, dorește să fie în adevăr. Aceasta arată că cel în cauză, a făcut un pas mare pe scara evoluției sale. [ Nicu ] - Cel mai important fapt în a-ți dorii să ajungi să fii în Armonie, Iubire și Lumina Înaltei Divinități, este să te păstrezi, și să te conduci doar după adevăr, oricare ar fii el în acel moment, al vieții tale. Trebuie avut în vedere că adevărul se modifică odată cu experiența, testele ce-ți sunt date spre rezolvare. Reprezintă o continuă dezvoltare a omului. Orice abatere de la acest principiu ține la distanță pe cel care aspiră la a face încă un pas către evoluție. Adevărul este primul criteriu care crează, dă posibilitatea de a urma Învățăturile Bunului IISUS. [ Nicu ]


288 - Universul cel mare, cuprinde multe alte universuri mai mici în care se află o multitudine de corpuri astrtale. Orice corp astral, stele, planete după configurare, ele încep să aibe viață și să manifeste unele aspecte, forme de evoluție. Viața pe acele corpuri astrale, se desfășoară, manifestă în mod diferit, în funcție de programul ce i-a fost implementat inițial. Conducerea, coordonarea spre viitor al acelui corp astral, se face de către un Administrator, Guvernator ce are în grijă dezvoltarea, evoluția până la final al viului, de pe acel corp astral. Nimic din tot ce este în Univers, nu este lăsat la voia întâmplări. Totul are o logică, un plan de dezvoltare, de evoluție. Nimic nu este haotic în orice colț al Universului. Tot ce se desfășoară în Univers, se face după un plan bine elaborat, și prin respectarea Legilor din Univers. Acestea au ca scop să ducă în final, la evoluția Universului. [Nicu] - Vă rog să conștientizați că orice formă de viață din această dimensiune este constituit din cele două elemente, spirit și materie. Spiritul este cel care crează, dă sens aranjări atomilor, a formări materiei, a substanței care va ajuta spiritul de a-și îndeplini programul său. Un spirit elevat, știe acest adevăr și are o prietenie, respect, simpatie pentru trupul său, dar nu dusă la exsagerări, căci atunci este batjocură și nu este corect. Lipsa de respect pentru acel trup, poate duce la situație de revoltă a acelei materii. Pentru un bun parteneriat, cel care conduce, este spiritul. Respectă, dacă vrei să fii repectat. Iubește, dacă vrei să fii iubit. Să faci celui de lângă tine, ce ți-ai dori să ți se facă ție. Așa ne-a Învățat Bunul IIsus. [ Nicu ]


289 - De cele mai multe ori în timpul zilei, auzim de la unul sau altul, că este bine să ne distrăm în orice chip sau fel. Că viața trebuie să o trăiești cât mai mult, distrându-te. Dar oare noi oamenii, și nu numai, am venit în această dimensiune doar pentru a privi viața ca o glumă, o joacă.!! Trăind în acest fel, este oare voia noastră proprie, și acest fel de manifestare face parte din programul nostru de evoluție.?! Dacă îndemnul cel primești este de la un cunoscut, un „prieten binevoitor”, să consideri că nu știe ce spune, sau nu a gândit profund, că a vorbit la voia întâmplări. Când îndemnul este dat de unele instituți, să ai în vedere că aceeia îți oferă o cale de a fii scos din rândurile celor care analizează, care gândesc, care pot avea opinii, și ca TU să nu stai în drumul lor, al intereselor lor, ce sunt împotriva ta. Se crează tot felul de distracți infantile oriunde, și chiar lipsite de „gust”, de amuzament și chiar de a-ți suscita interesul cât de puțin, sau a fii la un nivel de cultură acceptabil. Uneori, la ce participi ca distracție, este sub limita bunului simț intelectual, al unui om din secolul XXI. Aceia doresc ca evoluția ta să fie cât mai înceată, mai mică, să fii cât mai departe de interesele importante ale tale sau ale societăți, ca în acel mod să fii ușor de manipulat, deturnându-ți atenția de la ce ai nevoie. Dorința lor este ca să fie cât mai puțini dintre cei care gândesc, și care se implică la viața socială. Face-ți cum considerați că vă este necesar și de valoare. [ Nicu ] - Înainte de a face ceva, trebuie să ne gândim, să înțelegem că dacă prin acțiunea noastră realizăm ceeace ne dorim din punct de vedere subiectiv sau, este necesar și creativ pentru cei din jur. Atunci dăm valoare la ce dorim să facem. [ Nicu ]


290 - Așa cum am stabilit, omul prin tot ce gândește vorbește și face, crează energie. Energia manifestată de acesta, este inclusă doar într-o sferă. Potențialul uman, nu-i permite ca acesta, să creeze energii rectilinii. În paginile anterioare, am explicat înțelesul acestor energii. Se discută despre universuri paraleleîn care se află omul, că el s-ar afla în multe dimensiuni concomitent. S-au încercat multipicarea unor forme de viață dar, sau soldat cu un eșec. Creațiiile respective, nu au avut viață lungă. Omul crează energii care-l caracterizează ca individ. Până la un punct, acestea facparte din evoluția sa. Se poate considera că acele energii complectează ce suntem. Acestea sunt doar emanații energetice ale lui, și nu alte lumi. Acele energii sunt creația lui și îi poartă amprenta până când, va „pleca” din aeastă dimensiune, și atunci sferele respective se vor sparge de la sine, și energia conținută,se va disipa și va fii absobită de planetă. Mulți vorbesc despre fizica cuantică dar, explicația corectă, o știu puțini, doar cei carte au aprofundat tema aceasta. Lumi paralele sunt, dar ele se află în dimensiuni de evoluție, spații diferite față de noi. Uneori s-a creat posibilitatea ca prin falii, porți energetice, ca entități din alte dimensiuni, să vină în lumea noastră dar, și cei de aici să părăsim această lume. Posibilitățile care crează aceste situații, nu se cunosc. Sunt doar prezumții. Paralel cu noi în această dimensiune, se poate considera ca fiind toate celelalte forme de viață, pe nivele de evoluție diferite. În marele Univers, sunt o multitudine de alte universuri mai mici în care se află manifestări ale viului.vezi pag. 27/45/51/88/93/109/115/124/175 [Nicu ]


291 - De când omul și-a dezvoltat capacitatea de a înțelege existența lui, a dorit să știe cu o clipă,cu o zi,cu un timp mai târziu, evoluția evenimentelor la care va participa direct, sau nu. Când omul ajunge să înțeleagă că această posibilitate nu este necesară, că a știi anticipat, mai mult îi va bulversa viața, va fi mai complicată, că nu se va desfășura așa cum a fost creată. Totul trebuie să se desfășoare la timpul și momentu potrivit, așa cum a fost programat. [ Nicu ] - Omul fiind un generator de energie mai mare sau mai mic, în funcție de valoarea evoluției la care el se află, transferă energia pe care o crează, și o deține în permanență asupra sa, și chiar peste obiectele de îmbrăcăminte ce le are pe el dar, și a tot ce este în jurul său. Acesta este unul din motivele pentru care uneori nu ne simțim în „largul” nostru alături de ei. Cauza este nivelul de evoluție al celui în cauză. [ Nicu ] - Cei care prin liberul lor arbitru doresc să aducă un omagiu Înaltei Divinități și țin post alimentar, dar de fapt se gândesc și crează un fel de hrană ce se aseamănă cu aceea oprită de la consum, o fac prin eschivări, paleative, subterfugi și considera acea dăruire, „sacrificiu” ce vor să-l facă, că este bine, firesc dar de fapt nu se pot detașa de viața dusă de zi cu zi, că sunt „legați” de traiul obișnuitmai mult decât realizează. La finalul penitenței, pentru că a fost doar un simulacru, un post de „paradă” la finalul stabilit ca post, cel în cauză, nu se va putea simți împlinit prin dorința avută, nu se va bucura pe deplin de realizarea sa, și sufletul său va fi mâhnit. [ Nicu ]


292 - Când ai ajuns ca prin gând, vorbă și faptă să nu faci rău nimănui, ai mai făcut un pas în evoluția ta. [ Nicu ] - Va venii o vreme, când toate frământările vieții tale, când toate trăirile avute, când toate contactele cu cei pe care i-ai cunoscut direct sau indirect, de-a lungul timpului, a vieții tale, toate acestea se vor estompa într-un timp trecut, și te vei putea detașa de totul și de toate, te vei simți o ființă, un suflet liber. Toate vor fii doar niște amintiri, în care consideri că nu ai fost implicat, și pe care le lași în urmă, ca și cum toate acelea nu te interesează. Le lași în urmă, într-o ceață a trecutului, ca și cum acelea, nu au fost parte din viața ta. Se poate considera că tu ai mai făcut un pas către desăvârșire, împlinire, către evoluția ta. [ Nicu ] - În rugăciunile pe care le face-ți Înaltei Divinități, nu trebuie să vă văitați de încercările, greutățile vieții. Trebuie să acceptați acest dar,ca pe o posibilitate de a cunoaște și experimenta noi potențiale ale ceeace sunteți. Înalta Divinitate nu vă vrea îngenuchiați. Trebuie să arătați că sunteți parte din DUMNEZEU. Doar cei involuați, cei mici la suflet se lamentează. Arătați că prin efortul și strădania voastră, sunteți în măsură ca Înalta Divinitate să se bizuie pe voi. Când veți fii în stare să „priviți viața în față”, atunci aprecierea Divină vă va acoperii. Așa veți arăta cine sunteți și valoarea pe care o aveți. [ Nicu ] - Viața este minunată, bucurați-vă de ea. Face-ți ca fiecare zi, să vă umple sufletul de farmecul ei. [ Nicu ]


293 - Iubirea adevărată, nu obosește niciodată. Atunci când iubești din alte considerente, iubirea ți se pare o fii o corvoadă, și din ce în ce mai greu de dus. [ Nicu ] - Omul zilelor noastre, trece pritr-o grea cumpănă. Din cauza multiplelor „bariere, stavile” ce le-au ridicat oamenii unii față de alții, sufletul acestora a devenit mai încordat, mai puțin sensibil la frumusețe, la iubirea altruistă. Omul prin tot ce este azi, s-a îndepărtat de Armonia din, și prin care el a fost creat. Tot ce este în jurul lui, are o valoare doar de satisfacere a nevoilor lui primare, de animal sălbatic. Ceeace este armonie, iubire, și Lumină Divină, ce dă adică frumusețe acelui om, au fost îndepărtate și a lăsat loc, a scos la iveală involuția a ceeace suntem. Cei ce suntem azi, nu putem arăta puțina valoare pe care o avem, din cauza orgoliului cel are fiecare. Suntem atât de „plini” de noi încât, ne sufocăm noi înșine de ce am creat asupra noastră, chiar și atunci când iubim. Se simte nevoia unei intervenți, a unei cotituri în evoluție, a unei remanieri asupra unora dintre noi. S-a acumulat prea mult dezinteres, ură, față de cei din jurul ficăruia dintre noi. Am ajuns să nu ne mai înțelegem pe noi înșine. Să nu ne mai găsim locul și omul potrivit nouă. Am creat un haos general care ne-a orbit, și am reușit să rătăcim drumul cel bun de care aveam nevoie. Ce se va întâmpla cu noi înșine, cu această civilizație. [ Nicu ] -

Armonia interioară se manifestă pe chipul acelui om. [ Nicu ]


294 - Evoluția noastră, nu constă în a acumula orice ar fii. Desăvârșirea sufletului, a vieții tale, se face prin a dărui din ce ai primit, din „prea plinul” tău. [ Nicu ] - La formele de viață care au sângele cald, acesta, este de culoare roșie. Acest fapt se datorează oxidului de fier. Planeta aceasta, se manifestă ca un solenoid magnetic, care își închide câmpul magnetic, prin cei doi poli. Animalele își caută locul de odihnă după punctele energetice de la suprafața solului. Omul din emisfera nordică, în dorința de a se relaxa, odihni cât mai bine, se recomandă ca acesta se se așeze cu capul către nord. Cel din emisfera sudică, să se așeze cu capul către sud. Explicația este că prin poziția aleasă, să nu intersecteze liniile magnetice ale Pământului. Sângele din acel corp să ajungă în tot trupul, pentru a face circuitul necesar. [ Nicu ] - Ce fel de om este acela care consideră că poate trăii fără iubire și onoare.?! Merită oare aprecierea celor din jurul său.?! [ Nicu ] - Uneori, călătoria îți este de mai mare folos decât destinația.(?) -

Ce nu te omoară, te întărește. [ Friedrich Nietzche ]

- Cea mai mare realizare a vieți noastre din această dimensiune, este de a ajunge să fii cu adevărat OM. [ Nicu ] -

Nimeni nu te scarpină mai bine, decât mâna ta. (?)


295 - Dacă sfatul ce ți-a fost de folos, nu are importanță cine ți la dat. (?) - În Marele Univers, sunt o multitudine de alte forme de evoluție a entităților, a spiritelor energetice. Făcând referire la planeta noastră cu tot ce locuiește pe ea, se poate constata că fiecare formă de viață, este folosită direct sau indirect ca „hrană” sau substituient de „hrană”, de către alte specii cu același nivel de evoluție sau, chiar puțin mai ridicat. În nivele I și II de evoluție, apar tot felul de dezarmonii, dezechilibre fizice, la fiecare individ în parte. Este modul prin care cei ce nu se adaptează, nu respectă Legile Universale, poate fii corectat, educat. Se duce o luptă cu sinele, pentru a face un pas către armonie. Acest fel de manifestare al entităților, este valabil exclusiv, până la nivelul al III-lea de evoluție. De la nivelul al III-lea, entitățile nu se mai confruntă cu dezarmonii ce au vibrați scăzute. Acele entități vor scăpa de suferința fizică, a materiei. Se va duce „lupta” în plan psihologic. Pe măsura evoluției entităților, și a nivelului în care se află planeta respectivă, se va experimenta spre cunoaștere, alte lecții, care sunt necesare spre desăvârșirea acelor energii subtile. Așa cum am mai spus, tot Universul cu ce cuprinde, este într-o continuă evoluție, transformare. Tot ce este în Univers, este perfectibil, nimeni și nimic nu a ajuns la o formă finală de desăvârșire Nici chiar Înalta Divinitate. [ Nicu ] - Când te uiți adânc într-un abis, atunci și el te va privi cu profunzimea sa. [ F. Nieczh ]


296 - Există o legătură, o simbioză între Divinitate și om. Divinitatea, este axată pe cunoașterea Legilor Universale. Datorită faptului că Ea nu poate avea date, elemente din care să rezulte nivelul de evoluție a formei de dezvoltare a unei civilizații planetare din Univers, atunci alege o formă de viață de pe o planetă, ca investind-o cu unele atribute, calități mai subtile de evoluție, să constate felul de manifestare la care a ajuns acea civilizație. Prin acest experiment, se poate impulsiona evoluția întregii civilizații, luată în studiu. La acest experiment, participă orice formă de viață. Uneori, oamenilor li se dau date, informații, încercări pe care nu le înțeleg, sensul lor fiind ascuns, tocmai ca ei să poată arăta rezultatul corect la testul dat. În urma unor situații mai puțin obișnuite, sau care nu sunt pe înțelegerea sau pe dorința celui în cauză, omul se revoltă, considerând ca o nedreptate ce i s-a întâmplat. Nemulțumirea, suferința psihică a lui, poate ajunge până acolo încât cere socoteală pentru cele întâmplate și dorește „a se lua cu DUMNEZEU de piept”. Acest aspect, arată dorința de dreptate pe înțelesul său, arată dorința de a fi în Adevăr. Omul ca exponent al unei evoluții mai superioare, este ales ca etalon de studiu mai pregnant. Cei aleși, sunt cei cărora le sunt date diferite încercări, teste dintre cele care au o complexitate ridicată. Tocmai din acest motiv se spune în cărțile apocrife că, cei aleși sunt instrumente

prin care se să facă voia Înaltei Divinități. Omul ales, prin felul său de manifestare, va arăta și cât de bine este condusă aceea civilizație, și cum trebuie acționat pe viitor. Totul este într-o îngemănare ce duce spre perfecțiune. [ Nicu ]


297 - În funcție de dorința spiritului și a programul întocmit, când acesta este în Astral, își va crea trupul. Când spiritul întrupat dorește să treacă mai puțin observat, el va avea trupul de dimensiuni mai mici. Dacă spiritul renăscut vrea să fie la fel cu toți cei din jurul său, atunci corpul său va fii în limitele obișnuitului. Pentru spiritele care doresc să se impună, să arate valoarea pe care o au, vor fii mai corpolenți. În felul acesta cei din jurul lor nu vor putea trece pe lângă ei, fără a le acorda atenție. [ Nicu ] - A știi, a cunoaște, este ca atunci când ai un fruct, care este mai mult sau mai puțin colorat la exterior, dar nu are gust. Este ca atuci când fructul oricare ar fii, este crud, nedezvoltat, care nu a ajuns la maturitatea lui de a se dezvolta și a arăta ce poate el, arăta potențialul pe care îl are. A practica fără a ști, este ca atunci când fructul are un potențial maxim de a arăta ce poate dar, este mic cu o formă mai puțin prezentabilă, și care nu este atractiv. De aceea când știi trebuie să pui și în practică. [ Nicu ] - Cuvântul reprezintă o formă energetică de o importanță mai mare sau mai mică, în funcție de nivelul de evoluție a celui care rostește cuvântul. Substantivele comune, au o încărcătură energetică mai mică. Diferit față de acestea, sunt substantivele proprii, care se referă la nume de oameni prezenți în această dimensiune sau plecați. Repetarea acestor nume în mod frecvent, crează posibilitatea ca el să fie participant alături de tine. Când se pronunță sau se repetă mai des numele unor Entități Spirituale Înalte, aceea va fii lângă tine mai tot timpul. [ Nicu ]


298 - Cu cât evoluția unui spirit la om este mai mare, cu atât mai mult aceluia i se vor îndeplini dorințele proprii dar, și cele care sunt în favoarea celor pentru care vrea el. De asemenea, acela poate fii dăruit cu haruri pe măsura evoluției lui. [ Nicu ] - În această manifestare în care ne aflăm, sunt trei dimensiuni certe plus una timpul, stabilită ca fiind o constantă. Pe alte planete, la alte civilizații pot fi cu mult mai multe dimensiuni. Depinde de nivelul de civilizație la care a ajuns acea manifestare a viului. Constanta timp, în afara conștientizări ca valoare a sa, astronomică, fizică, ea poate fi percepută prin altfel de trăiri. Percepțiile diferite ale omului, crează, dau altfel de valori timpului. În funcție de stările emoționale, de trăirile prin care trece omul, valoarea timp se modifică pentru el, într-o perioadă de spațiu-timp, în care se află în mod subiectiv sau efectiv. Valoarea timp, pentru acesta se modifică de la o stare afectivă, la alta. Timpul poate fii conștientizat, trăit, prin ceeace omul gândește, vorbește și face, în timpul său. Important pentru fiecare dintre noi este ca timpul să fie folosit eficient. Să conștientizăm că este ireversibil. [ Nicu ] - Cuvântul, este forma stilată a gândului. Prin el, se poate arată nivelul, valoarea evoluției ca spirit. Felul în care se face exprimarea, se arată, denotă cine suntem. Cuvâtul spus și mai cu seamă scris, este cartea de vizită a fiecăruia. [ Nicu ]


299 - Se discută în unele „cercuri” despre faptul că din avioane reactive, s-ar lansa în aer, unele substanțe nocive vieții. Cei care ar produce acele substanțe, cei care crează instalațiile de lansare de substanțe, de montaj, cei care zboară acele aparate, le va fii bine lor, și famiilor lor. ?! Fac precizarea că la fiecare o 1.000 de metri altitudine, temperatura scade față de aceia de la sol, cu 6-7 grade. La această temperatură de peste minus 50 de grade, îngheață și alcoolul, dar acea soluție. Varianta cu lansare de prafuri, rezultă că acestea s-ar lipi de avion, din cauza condensului de pe el, și a energiei statice creată de frecarea cu aerul, și iar bloca comenzile de zbor, ar cădea. Viteza de zbor este între 850 și 900 de km. la oră. Avioanele reactive indiferent dacă sunt de clasă mică sau mare, ele zboară la altitudini de aproximativ 10.000 metri, în funcție de greutatea aparatului de zbor și de condițiile meteo. Gazele emanate de arderea kerosenului în camera de ardere a motorului, se ridică la temperaturi de peste 1.000 de grade. Cantitatea de carburant consumată de avioanele mici, este de la 350-400 litri pentru o oră de zbor. Cele mari, cu greutate de peste 200.000 kg.,consumă între 11.000 la12.000 litri de kerosen într-o oră de zbor. Pentru ca piesa, camera de ardere să reziste, aceasta este creată din titan, deoarece acesta poate rezista. În timpul zborului, rezultă o mare cantitate de gaze la temperaturi și presiuni de sute de grade și atmosfere. În aceste condiții rezultă în urma avionului, văzut de la sol, unele dâre albe create, formate din condesul rezultat din diferența de temperatură a gazelor eliminate de motor. Pregnant asupra dârelor este atunci când se dă comanda de forțaj, accelerare maximă. Se numește siaj aerian.


300 - Avioanele turbo propulsoare, cele cu elice, zboară la altitudini de până la 5.000 de metri și au un consum de carburant mai mic și nu creză siaj aerian. La altitudini mari, masele de aer se deplasează cu viteze de zeci de km. la oră. În această situație cine de pe pământ ar fii în siguranță. Acele substanțe s-ar împrăștia pe toată suprafața pământului, într-un timp foarte scurt. GÂNDIȚI. !!! Acestea sunt date reale și nu fictive. Consider că cei care le-au lansat, sunt doar zvoniști. [ Nicu ] - Extincția în masă a rasei umane, se poate face acum ușor, comod și fără agresivitate, doar prin „alimente și medicamente”. Acum ele nici nu hrănesc și nici nu ajută oameni să se vindece de maladiile ce le au ci, doar aduc avantaje celor care le produc. Aceasta se face cu un control riguros, pe zone, rase, evoluți diferite. Oameni nu trebuie să moară toți dintr-o dată, s-ar dezechilibra economia planetară. Așa ceva ar fi dezastruos pentru cei care conduc această planetă. Totul se face eșalonat. De aceia se abate interesul, claritatea de la adevăr, așa cum reiese din pagina anterioară, și din multe alte situații și zvonuri puierile, ca omul să nu discearnă felul în care se complotează împotriva sa. Cei care sunt ușor influențabili, sunt aceia care au un bagaj redus de informați și pot fi ușor influențabili. În situațiile deosebite nu concluzionați fără discernămât. [ Nicu ] - Nimic nu este mai important în existența noastră, decât aceeia de a dărui iubire curată și pură, celor din jurul tău. [ Nicu ]


301 - Orice rugăciune pe care o face-ți, să fie făcută cu toate simțurile, cu tot ce ești, cu conștiința, cu mintea limpede trează, față de orice fel de droguri. Să fii conștient profund, în totalitate, de ceeeace faci. Așa vei primi ajutorul, te vei face receptorul de care este nevoie. Rugăciunea este un instrument deosebit și puternic prin care se poate raporta la Inalta Divinitate. [ Nicu ] - Prin acumulare de informații, oricât de multe sau de vaste sunt, nu ne putem arăta valoarea noastră de a fii OAMENII. Calitățile umane, sunt cu mult mai deosebite. Ele fac parte din ceeace ai realizat de-a lungul existențelor tale. Asta înseamnă evoluție. Este foarte prețioasă, și nu se găsește la oricine. Ferice de cei care au ajuns într-o asemenea situație. [ Nicu ] - Odată cu apariția primelor forme de viață, a început să se scrie istoria evoluției umane. La început, totul era bine și frumos, pentru că acele ființe nu și-au manifestat voința. Totul era în armonie. Fiecare etapă de dezvoltare a formelor de viață, au creat pentru cele următoare, ceeace antecesori lor au făcut. Această situație s-a accentuat, pe măsura timpului în care ființa s-a dezvoltat. Încercările prin care trece omul de azi, este ce au creat predecesorii noștri, și dezvoltat, sub toate formele. Omul de astăzi, se confruntă cu tot ce se consideră „evoluție”, așa cum va fi și pentru cei care vor veni în viitor. Când omul va ajunge la un nivel de dezvoltare, în totalitate cu evoluția acestei planete, vom părăsi planeta, pentru a începe o nouă evoluție, cu alte încercări. [ Nicu ]


302 - Readucând în discuție conceptul prin care se presupune că a avut loc Bing Bang-ul, aduc unele argumente ce justifică lipsa, cel puțin din punct de vedere logic că așa ceva este o supoziție ne fondată pe nimic din tot ce este cunoscut. Unde a fost situat în Univers, acel punct de singularitate care a explodat. În urma exploziei, în locul unde a fost punctul respectiv, s-ar fii creat un spațiu gol, chiar vid. Universul ar fii fost atunci ca o „gogoașă”, cu interiorul gol, și toată materia se disipa în spațiu, în mod radial. Un alt punct care relevă lipsa de logică, este acela prin care cei ce se discută, se pronunță vis-a-vis de Bing Bang, este faptul că punctul de singularitate deținea atât masă cât și energie la un nivel inimaginabil de mare. Prin explozia sa, ar fii trebuit să creeze o gaură neagră, care s-ar fi înghițit pe sine și nicidecum să expulzeze materia. Pentru a înțelege ce am spus, nu sunt necesare studii foarte elevate, să fii mare specialist, este suficient să folosești în gândire, legile simple ale fizici studiate la liceu. Sunt mulți oameni de știință care în dorința de a-și arăta excepționala pregătire, aruncă în jurul lor, tot felul de idei cât mai năstrușnice pentru a epata pe cei din jurul lor. [ Nicu ] - Atunci când vei fii suficient de bine pregătit, în nivelul tău de evoluție, unii din jurul tău, îți vor deschide ușa, te vor chema, vor dorii prezența ta, alături de ei. Este timpul să înțelege-ți că schimbarea de care avea-ți nevoie s-a produs. A-ți pășit într-un alt nivel superior de evoluție. Abia de atunci începe drumul cel greu. [ Nicu ]


303 - Îl rog pe cititor, să intre într-o hologramă virtuală și să-și imagineze civilizația umană de acum ~ 200.000 de ani, din punct de vedere energetic. Noi suntem a patra sau a cincea civilizație pe această planetă. Prin ultima sa apariție manifestarea omului de atunci prin gând, vorbă și faptă, era puțin „dezvoltată” ca amprentă energetică. Cei de atunci, ș-au pus mai puțin amprenta asupra lor, dar și a civilizației din care ei făceau parte. În acea perioadă evoluția planetei era și ea mai mică. Spiritele care au evoluat până atunci, puteau să părăsească planeta, mai repede, pentru o altă evoluție, într-o altă civilizație. Cu cât a trecut timpul, omul a evoluat energetic dar, s-a diversificat și manifestarea lui. Valoarea energetică emanată de om, a crescut exponențial dar, și a planetei. Pentru ca omenii să fie egali în evoluție, ei trebuie să treacă prin tot ce omenirea a creat. Planeta a evoluat și omul pe măsură. Ca spiritele să ajungă la final de evoluție pe această planetă, ele, ca suflet-om, trebuie să treacă prin toate etapele create de ei dar, și de cei de dinaintea lor. Abia atunci ei vor fii egali ca evoluție. Pentru a ajunge la un asemenea stadiu de evoluție, vom fii nevoiți să ne renaștem de mai multe ori dar, și stările emoționale vor fi mai complicate, mai diverse și mai greu de suportat. Viața va fii din ce în ce mai greu de dus, de evoluat, de trăit. Momentul acesta este punctul de colaps, de răscruce, la care a ajuns această civilizație. Civilizațiile dispar prin erorile pe care fac dar, și datorate unor cataclisme naturale, a impactului cu alte corpuri rătăcitoare prin spațiu cosmic. [ Nicu ]


304 - Creierul ancestral, limbic, este forma primară a sistemului nervos al omului. Acesta coordonează cele cinci simțuri ce stau la baza nivelului de evoluție primar. În scest stadiu inferior, omul nu poate evolua în plan superior. Pentru a eleva, este necesar de a trece dintr-un plan secund al simțurile instinctive, la a dezvolta posibilitățile superioare ce decurg din planul afectiv, educativ, informațional și a tuturor evoluțiilor sale de până atunci. Cea mai importantă funcție a creierului ancestral este acela de a se reproduce. De aceia îi este destul de greu de al trece pe un plan secund. Abia atunci când omul se va debarasa de interesul ce reprezintă sexsul sub orice motivație, acela va începe a evolua. Sexul din evoluția primară, reprezintă un lest al nevoi de a se desăvârși în plan superior. Pentru a avea posibilitatea de a porni pe un drum nou ce duce la un plan superior de dezvoltare, trebuie să ne revizuim aspirațiile, dorințele de orice fel legate de sex. [ Nicu ] - Greșala creată, nu poate fii iertată chiar dacă cel în cauză, își cere iertare. Pentru a fii iertat, este necesar conștientizarea din suflet a dezarmoniei făcute și nu exprimarea unei formule de politețe, care nu arată regretul, trăirea acelei stări. Un al doilea motiv pentru care nu poate fii iertat, este și atunci când cel în cauză, repetă greșeala în aceleași condiți. [ Nicu ] - Pentru a te bucura în totalitate de darul primit, apreciază-l pe cel care ți l-a făcut. [ Nicu ] - Apreciază-l pe cel de lângă tine la valoarea lui, căci așa vei arăta evoluția pe care o ai. [ Nicu ]


305 - După multă străduință de a te apropia de Înalta Divinitate, prin rugăciunile pe care le faci, la un moment dat, ghidul tău spiritual, îți va sugera ca rugăciunea pe care o faci de atât de multă vreme, să le aduci o modificare, o schimbare în ce reprezintă legătura ta cu Divinitatea. De aceia să nu consideri ceva ciudat când ghidul tău spiritual, îți va cere ca rugăciunile tale, să fie altfel. O altfel de adresare, o altfel de rugăciune. Să urmezi îndemnul primit prin conștientizare directă și indirectă, deoarece în acel moment ai ajuns la un plan superior de evoluție spirituală, față de cel avut până atunci. [ Nicu ] - Cu cât rugăciunile pe care le vei face vor fii pornite din suflet, din interiorul cel mai profund a ceeace ești, acele momente te vor ajuta să evoluiezi ca spirit/suflet/om . În timp, rugăciunile te vor „șlefui”, și vei avea nevoie de a-ți modifica ruga, așa cum noua situație o cere. Reprezintă noul nivel la care ai ajuns. Acea elevare, este o nouă etapă la care ești, este o nouă treaptă în a te ridica, pe scara apropieri de Înalta Divinitate. Se crează posibilitatea de a înțelege mai profund tot ce este în jurul tău. [ Nicu ] - Iertarea care poate fii făcută, reprezintă o mare responsabilitate atât pentru cel în cauză dar, mai cu seamă pentru Înalta Divinitate. Prin aceea faptă bună, cel ce iartă, consideră, promite că cel vinovat nu va mai greși. Atenție cu dorința de a ierta. [ Nicu ] -

Răspunsul blând, înlătură mânia. (?)


306 - Prin rândurile ce urmează, nu doresc să creez dezarmonie față de nimeni, în nici un fel. În perioada precreștină, în numele unor Divinități, se făceau tot felul de sacrificii. După venirea în această lume a Lui IISUS, sacrificiile au continuat dar cu precădere asupra oamenilor care, acceptau deliberat supliciul prin expunerea în public a aderări lor la un cult Suprem Divin. În acel fel, ei se dăruiau prin conștientizare, unui principiu Înalt. Arătau valoarea evoluției lor ca entități, și a principiilor pe care ei le stăpâneau în Planul Divin. Doreau ca prin acest fel să creeze un nou Drum spre evoluția acestei civilizații planetare. Astăzi noi, îi numim Sfinți. Cei din ziua de azi, dețin cantități uriașe de informați dar, valoare lor în Planul Divin, este redus. Se lasă loc la tot felul de interpretări și manipulări a datelor știute, ca în felul acesta să-i avantajeze. Teama celor care cunosc parte din Adevăr, îi determină să se ascundă, la propriu și la figurat, de cei din jurul lor. Frica ce o manifestă, rezultă din nimicnicia ce o au. Referitor la cei care au avut detenți pentru diferite motive, fiind mireni sau clerici, aceștia au acceptat recluziunea, ca pe o formă a situației sociale în care se aflau, dar nicidecum că prin sacrificiul făcut, ar ajuta Credința, sau ar duce civilizația planetară spre o evoluție superioară. Câți din cei de azi, ar accepta sacrificiul suprem, în a ajuta ca civilizația aceasta să se ridice în unele punctele de vedere. Suntem oameni cu atribuți și funcții mari în societate dar, cu suflete, spirite mici. [ Nicu ]


307 - Întotdeauna, asupra gândurilor, vorbelor și a faptelor noastre, se va derula consecința ce le-a creat. Depinde de noi ca rezultatul a ceeace realizăm, să fie în armonia cu noi și cu cei din jurul nostru. [ Nicu ] - IISUS. I-a explicat Lui Juda, care era un erudit, Misiunea pe care o avea de îndeplinit în acea lume. Juda a acceptat (atenție - a acceptat), și a încercat să-i facă să înțeleagă și pe cei din Sinedriu. Aceia erau preocupați de interese mărunte, meschine, și nu au înțeles minunăția Misiuni Lui IISUS. Pedeapsa Divină pe care a primit-o Juda, nu a fost că l-ar fi „trădat” pe Bunul IISUS ci, faptul că s-a sinucis și nu a putut accepta și suporta situația care s-a creat prin fapta sa. [ Nicu ] - Pentru a deveni mai bun, mai evoluat, trebuie ca mai întâi să cunoști ce înseamnă să creezi dezechilibre, să fii rău. În urma acestui fapt, cunoscând ce reprezintă răul, poți să cauți, să mergi spre Adevăr, șI spre Lumină. [ Nicu ] - În tot Universul cunoscut din care facem parte, dar și din cel necunoscut, nimic nu este asemănător, identic cu aceeași formă de manifestare a viiului material sau energetic. Totul este într-o manifestare proprie acelei entități de la cele mai mici particule, până la forma de sine. [ Nicu ] - Cel ce oferă o nouă șansă fără a analiza cauzele, dă dovadă de un deosebit și mare caracter. (?) -

Lasă trecutul în urmă, pentru a porni spre viitor.

(?)


308 - Tot ceeace gândești, vorbești și faci în timp, dealungul vremurilor și a tuturor evoluțiilor, devine perfectibil. Niciodată nu vom atige perfecțiunea. Dacă aceasta se va întâmpla, atunci vom fii Dumnezei Divini. Vom fii din nou la origini. [ Nicu ] - Atât de mult efort și multă energie se consumă, uneori fără merit, fără rost, pentru ca un om să poată fii, să se manifeste în această dimensiune, existență. Este greu chiar și de imaginat. Tratăm cu atât de multă superficialitate totul. Ar trebui să ne fie multă jenă. [ Nicu ] - Ș tia-ți că: spiritul care se renaște, este răspunzător prin gând, vorbă și fapte față de țara, neamul și poporul din care aparține în acel moment, să aducă armonie și iubire nu numai la momentul prezent dar, și față de cei care au fost înaintea lui. Atenție nepăsări și felului cum ne manifestăm. Repercursiunile nu vor fii plăcute. [ Nicu ] - Intelectual nu este cel purtător de un petic de hârtie pe care este scris numele său ci, cel care deține un vast bagaj informațional ce poate fii de folos celor din jur. [ Nicu ] - La nivelul nostru de cunoaștere actuală, nici o formă de energie cunoscută acum, nu poate fi anihilată. Orice formă de energie, se poate transforma dintr-o stare, în alta. [ Nicu ] Nici odată nu ai să poți spune că ai terminat ceva pentru totdeauna, oricare ar fii acesta. [ Nicu ] -


309 - Butada care spune că în fiecare dintre noi se află DUMNEZEU, este foarte reală. Atunci când vom reuși să-l găsim în tot ceeace suntem noi, va fii o mare realizare evolutivă, deoarece vom înțelege cine suntem, de unde venim și încotro vom merge. Va fii un moment deosebit de important pentru această planetă, cu tot ce cuprinde ea. Structurile noastre se vor schimba la nivel superlativ, față de ceeace suntem astăzi. [ Nicu ] - Oricât de puțin a-ți face din și prin iubire, și acela va repara Universul. (?) - Problema oamenilor nu este că țintesc prea sus și nu reușesc ci, că țintesc prea jos și reușesc. (?) - Puțini oameni pot să aducă armonie celor din jurul lor dar, deosebit de mulți sunt cei care fac rău. (?) - Adevărul, întotdeauna este însoțit de iubire. Doar în acest fel, se poate să ajungă la sufletul căruia îi este adresată. Este posibilitatea deschiderii uși de la camera sufletului celui caruia ne adresăm. [ Nicu ] - De bani, se plânge oricine dar, de minte multă sau prea puțină, niciunul. (?) -

Îmbătrnind, omul vede mai puțin dar, mai departe. (?)

-

Să dorești să-l cunoști pe cel care cunoaște. (?)


310 - Cel care te iubește, nu doar te laudă, îți arată și greșelile. [ Nicu ] - Toți Marii Învățători care au fost într-o perioadă anterioară, se hrăneau cu fructe, legume, zarzavaturi și beau apă și vin. Erau Înalt Spiritualizați. Acum în lume, sunt aproximativ 40.000 de oameni care au renunțat prin voința proprie sau au fost conduși de Înalta Divinitate, imediat după naștere, la a nu beneficia de hrana fizică, materială, și să consume o „hrană”energetică din univers. Sunt numiți autotrofi. Aceasta reprezintă nu neapărat un nivel de evoluție superior ca spiritualizare, ci este nivelul lui de evoluție într-un plan superior față de cel avut anterior. Fac precizarea că nu este nici o legătură între a mânca și a fii un spirit creștin deosebit și unul elevat în plan universal. Aceștia au ajuns la posibilitatea se raporteze mai profund la Legile Universale. [ Nicu ] - În încercări, situați grele, la care noi oamenii nu avem o posibilitate de rezolvare, dorim să se creeze o minune Divină. Minunile au loc, se fac uneori, pentru cei încercați dar, acela în viața sa trebuie să se fii remarcat prin ceva care a creat armonie pentru cei din jurul său, cel puțin. Nu trebuie doar să vrei îndeplinirea minunii, trebuie mai cu seamă să meriți, atât cel în cauză, cât și cei din jurul său, cei care doresc minunea. Ducând o viață anostă, obișnuită, nu poți avea pretenți. Dacă nu se realizează, ne mai și supărăm pe Divinitate. Cel care așteaptă îndeplinirea minunii, trebuie să merite pe deplin acel bonus Divin. [ Nicu ]


311 - Pentru cei care sunt la început de evoluție, și care se află la un prim val de manifestare pe această planetă, au nevoie de a cunoaște ce este durerea, suferința fizică a materiei, spre a înțelege cât mai bine ce înseamnă dezechilibrele create, în raport cu Legile Universale. Aceste încercări, teste, cu cât sunt mai ample, ele arată unele stări mai diferite, în care se află cel în cauză. Acestea sunt raportări la Legile Universale dar, și dezechilibre create direct sau indirect, dealungul existențelor sale, în vederea puneri în practică a ceeace s-a studiat teoretic în Astral. Durerea, suferința, sunt uneori, situați ale lipsei de iubire, manifestată în orice fel. Creerea acestor stări, duce la a avea un prim contact cu felul de energii de pe această planetă. După învățarea temeinică a acestor Legi, se trece în nivelul al doilea de evoluție. Aici are loc punerea în valoare a dorinței de procreere a speciei. Apare dorința uneori impetuoasă de a face sex. În această dimensiune, are loc tot ce aparține dorinței de proprietate, de orice fel ar fii ea. O caracteristică a dimensiuni doi este faptul că se interpătrunde cu stările din nivelul unu. Spre terminarea acestui nivel, are loc cunoașterea psihică. Acum este momentul când stările emoționale ale sinelui, se manifestă împotriva voinței egoului. Este o luptă între conștient și inconștient. La aceste lecții, participă și cei din jurul celui care este elementul principal. Odată cu cel în cauză, învață și cel de alături, cei care ajută. De menționat că la trecerea dintr-o etapă în alta, au loc unele teste ce arată temeinicia a celor învățate.


312 - De precizat că toți din aceste nivele evolutive, în momentul de față, în gândire, vorbă și faptă, se exprimă prin sensul cuvântului <dragoste>. Pentru ei cuvântul iubire nu mai este cunoscut sensul este estompat, este difuz și nu mai face parte din stările emoționale puternice ale sufletului. Prin această manifetare, se arată apropierea de pragul dintre nivelul doi și trei. La nivelul al trei-lea de evoluție, manifestarea are loc total diferit față de nivelele anterioare. Ființele sunt în armonie cu ele însele, cu cele din jurul lor, dar și cu planeta însăși. Nivelele următoare vor fii în funcție de felul în care va evolua această civilizație. La această situație evolutivă, mai concură și alte civilizați, diferite de a noastră, care ne supraveghiază. Omul fiind un generator de enegie, poate schimba viitorul într-un mod imprevizibil, nici de DUMNEZEU cunoscut. Adresarea către Divinitate, va fii într-un nou concept. Trebuie specificat că fiecare planetă și mai cu seamă cele pe care se află o civilizație, aceasta are un nivel de evoluție ce este transmis celor ce o ocupă. Planeta noastră a ajuns la nivelul cinci. Acest fapt are importanță, pentru că tot ce este viață nu va putea părăsi planeta, decât după ce formele de viață au ajuns la acel nivel. Părăsirea planetei se poate face și mai înainte dar, aceia nu vor fi mântuiți adică, nu și-au terminat programul de evoluție necesar, cel putea primi de la acea planetă. Va rămâne cu o evoluție ne finalizată, și plecând pe altă planetă, într-o altă dimensiune, nu va fii suficient de bine pregătit de a obține de la acea planetă ce îi poate oferi, spre a evolua pe deplin. [ Nicu ]


313 - Cu cât înțelepciunea este mai profundă, cu atât mai mult, vei putea dărui mai multă iubire, la tot ce este în jur. Înțelepciunea și iubirea, nu au limite în Univers. [ Nicu ] - Cine este în măsură să conștientizeze, să înțeleagă marea responsabilitate ce o are, prin Adevărul exprimat : „eu sunt parte din CEL ce SUNT”. !? [ Nicu ] - Cine crede că-l cunoaște pe cel de lângă el, poate să spună că începe să fie deștept,. Atunci când începi să consideri că reușești să te cunoști cât de cât, poți accepta ideia că ești pe drumul ce duce spre înțelepciune a sinelui, a sufletului, și nu al omului. [ Nicu ] -

Bine este să vorbești dar, este mai bine să taci când trebuie.

- În paginile anterioare, am arătat cum doar spiritele mai evoluate crează un program necesar, după care ele își vor conduce noua viață. După renaștere, accesul la program se poate face doar de cel în cauză, și doar atunci când sufletul-om are determinarea de a conștientiza nevoia impetuasă de a aduce modificări. Când în urma unor încercări, teste, trăiri și-a învățat lecția necesară și dorește îmbunătățirea programului, spre evoluția sa. [ Nicu ] - Iubirea crează vibrații înalte, deci căldură. Înseamnă că în Iad este bine.!! Deci nici iubire prea multă nu este bună. [ Nicu ] - Puterea de pătrundere a minți omului, nu are limite, și nu poate fii încorsetată cu nimic, în nici un fel. [ Nicu ]


314 - Dacă situația se impune, atunci este de preferat să fii dușmanul unui om bun decât prietenul unui om rău. (?) - Uneori, omul mai greșește în existența lui, în fel și chip, față de societate sau de Legile Universale. Cu cât dezechilibrele create sunt mai mari, cu atât și admonestarea, este pe măsură. Ferice de cel care poate să arate, să recunoască fapta sa oricare ar fii, dezvăluind în felul acela că el se supune doar Adevărului, suportând consecințele. Acceptând conștient pedeapsa urmărilor dezarmoniilor, și a situației create în mod demn, încă de la început, pedeapsa ce o va primi, va fii dată cu înțelegere. Procedând în felul acesta, urcă pe scara evoluției, a demnități dar și a respectului celor din jur, și mai cu seamă, față de sine, se înalță cu încă o treaptă, deosebit de valoroasă. [ Nicu ] - Mântuirea apare, se realizează atunci când unul sau mai multe țeluri propuse, au fost atinse. Acestea pot fii din orice aspirații, dorințe, religie, scopuri, etc. . Ajungerea la final, cu rezultate diferite, se poate considera a fii mântuit, terminată misiunea dorită, sau impusă. [ Nicu ] - Fiecare dintre noi, cei de azi, este intermediarul ce face legătura cu entitățile din trecut prin prezentul trăit, și ridică potențialul evolutiv al acestora, prin ceeace el gândește, vorbește și face. Intermediarul este liantul, trambulina care face legătura cu entitățile mai evoluate din viitor. În felul acesta se asigură valoarea evoluției acestei civilizații și timpul necesar. [ Nicu ]


315 - Iubirea se manifestă la început ca o stare emoțională de moment, prin simpatie. Într-un timp relativ de lung, de la individ la individ, se simte nevoia unei noi revederi, deoarece cel în cauză, în sistemul lui nervos central, simte un stadiu de armonie incipientă. Cu timpul, în toate structurile celui în cauză, au loc transformări, chimice și energetice, ce conduc la nevoia impetuasă, a prezenței celuilalt. Cu cât transformările chimice sunt mai ample, cu atât mai mult se acționează asupra sistemului nervos. Se transformă în obsesie. Stringurile lui se mulează după ale celui a cărui prezență impetuos are nevoie. În acest mod au loc schimburi de substanțe volatile, dar și energetice. Omul este îndrăgostit la început, acum iubește. Când reacțiile chimice se diminuiază sau încetează, și iubirea scade în intensitate. Iubirea lasă loc unei legături puternice, care se transformă în prietenie profundă, ce duce la dependența unuia față de altul. Diminuarea intensități iubirii, are ca și cauză uneori, a lipsei de interes a partenerului. Reacțiile chimice scad și sistemul nervos nu mai este interesat de emoțiile ce le producea partenerul, cu ceva timp în urmă. Acea ființă reintră în starea emoțională de dinainte, și este apt pentru o nouă iubire. Sunt și situați atipice de la individ la individ, așa cum fiecare are nevoie, după programul său, sau, după cum se impune ca situație de moment, și chiar socială. În această formă de manifestare, sunt o multitudine de variante, care mai de care mai greu de înțeles. Uneori, nici chiar ei pe ei nu se înțeleg de ce o fac. [ Nicu ]


316 - Cum considerați că este mai bine, să te folosești de darul ce l-ai primit de la Divinitate, de a ajuta pe cei aflați în suferință de lângă tine sau, să ți se de-a posibilitatea de a înțelege Legile Divine, atât cât nivelul tău de evoluție o permite.!? [ Nicu ] - Auzi pe unii oameni că au copii, nepoți, că au case, propietăți de tot felul, că s-au realizat. Oare așa este.!? Copii se fac mari, își văd de drumul lor, nepoții au treaba lor. De menționat, că nu în totdeauna ai motive să te bucuri de ce, sau cine au ajuns să fie ei, chiar dacă efortul tău a fost suficient de mare, de intens. Sunt situați când pe urmași, nu îi interesează ce ai făcut tu. Nu te întreabă cum le-ai făcut, și nici pentru ce le-ai făcut. Bunurile pentru care s-a depus efort în a le obține, se distrug, se depreciază. Timpul își pune patina sa de inutil, de vechi. Pentru cei din jurul tău nu au nici o semnificație, și nici chiar pentru tine, nu mai sunt importante. Este tot ceeace ai agonisit, considerând că te-ai realizat. Vine o vreme când totul se destramă ca o himeră. În final rămâi gol pe dinafara ta, și ce este și mai rău este că ești gol și în interiorul tău. În toată viața ta, ai depus efort, străduință în a avea, a face. Și cu ce ai rămas.!? Nu ai nici măcar o mulțumire sufletească. Scopul pentru care ai venit în această dimensiune, l-ai atins.!? Sufletul tău cu ce a rămas după atâta zbucium, pentru ca el se bucure, a se simți împlinit la sfârșitul unei vieți pline de nemulțumiri.! Căci în final, asta rămâne, NEMULȚUMIREA.!! Pentru împlinirea, elevarea sufletului tău, ai făcut ceva.!? Acesta este de fapt scopul principal al veniri spiritului, în această lume. [ Nicu ]


317- Se consideră de către unii oameni, că este o treaptă către evoluția individului, că dacă accepți să ți se încalce de către cei din jur, sau de către cei care împart legea, prin unele încălcări de etică, jaloane de conduită, moralitate, principii, tu nu mai poți să-ți desăvârșești ceeace ești. Este un non sens al acestor idei căci, prin încălcarea acelor valori, îți încalci propria demnitate, distrugi tot ce ai acumulat mai bun și mai frumos de până atunci, renunți la tot. Intri într-o stare de blocaj evolutiv, nederminat ca nr. de vieți. Nu prin plecarea capului și acceptarea maltratări condiției tale de om, vei ajunge să fii mai evoluat. Cei care propovăduiesc asemenea principi, ori nu realizează ce fac sau spun ori, manipulează oamenii, în favoarea unora, care sunt interesați. Cu ce se aseamănă omul care renunță la atributele pe care le-a obținut prin ceeace este el, și mai cu seamă, din trecutul civilizației, din care face parte. Prin aceste manipulări, se blochează, se minimalizează din conștient și subconștient valoarea ta de om evoluat. Cum se manifestau tracii.!? Dacă nu știm, ar trebui să aflăm că aceștia erau cei mai apreciați, dintre toate popuarele antice. Acceptarea diminuări orgoliului, a celui care apleacă capul, trebuie să se facă, fără lezarea caracterului omului, a ce este el. Binele evolutiv, trebuie înțeles și condus în a nu face rău nimănui, în nici un fel. Altfel dorința de a accepta umilirea, este o distrugere a eu-lui interior și uneori este imposibil de reparat, pentru că rămân în urmă, adânci urme de traume, care nu se vor șterge niciodată, nici în viețile viitoare. Prin a NU face rău nimănui, sub nici o formă, îți arăți nivelul de evoluție la care ai ajuns, sau aspiri. [ Nicu ]


318 - Înalta Divinitate alege oameni care pot să fie instrumente ce vor face voia Divități. Cei selectați, au un potențial prin care ei vor duce la bun sfârșit harul cu care au fost investiți. Pentru toți aleșii, este o încercare destul de grea căci, întotdeauna puterea pe care o ai, corupe. Nu toți vor ajunge cu bine la linia de sosire dar, toți aceia, merită locul pe care îl vor obține. Sunt oameni pe care cei din jur, se pot bizui. [ Nicu ] - Mulți au auzit de înțelepciune dar, nu știu cum să ajungă la ea. Au căutat ca prin acumulare de date, cultură, informați, concentrări meditative, meditații spirituale de orice fel, sport, etc., vor să atingă acest deziderat. Inteligența se poate obține în timp, prin acumulare de toate cele de mai sus dar, și prin încercări, teste, trăiri și multe altele, care fac parte din viața din Astral dar, și din această dimensiune și în plus posibilitatea de a pătrunde în înțelesul, în sensul a tot ce se află în jur, și a celor arătate. Inteligența este gradual în dezvoltare, pentru fiecare dintre noi, pe nivele de evoluție individuale. Inteligența nu are limite pentru nici o formă de viață de pe această planetă și pentru nici o altă civilizație sau dimensiune din Univers. Despre acest subiect, am mai discutat în paginile de mai sus, pe care sugerez să le recitiți. [ Nicu ] - Omul în zilele noastre, nu mai greșește cu gândul pentru că îi este greu să gândească. [ Nicu ] - Din Adevăr venim, în Adevăr trebuie să trăim, ca noi să ajungem din nou în Adevăr. [ Nicu ]


319 - Întotdeauna, în orice, la început, totul este cantitativ. Dar pe măsură ce trece timpul, profunzimea a ceeace a însemnat mult, nu mai este important, poate deveni chiar un balast. Prin mult, se pierde ce este important, esența. Valoroasă este esența, reprezentând tot ce caracterizează și ce ai acumulat de-a.lungul vieților anterioare și prin ce ești acum. Această înțelegere este valabilă și în adresarea către Divinitate, prin rugăciunile ce se fac. După un timp de dăruire prin iubire, se ajunge la a fii necesar doar un gând pios. Acel moment îl vei constata, simți. În acest fel arătăm valoarea credinței acumulate. [ Nicu ] - Se vorbește de ceva vreme în diferite locuri publice, de grupuri care se consideră a fii elevate, și chiar în cultul ritualului ortodox, despre iertare. Iertare acordată formal, sau oricum altfel, celor care au încălcat toate Legile DIVINE și civile. De reținut, nu am nimic, absolut nimic înpotriva biserici. Cine sunt eu, omul care iartă, cu ce drept să fac asta.!? Continuând remarca, dacă DIVINITATEA nu are puterea, dreptul de a ierta pe cel care se abate de la Legile Universale, cum eu sau tu, sau oricare dintre noi am putea ierta pe cel vinovat.!? Pot eu oare, ce pot fii un potențial păcătos, să mă consider, să mă erijez în a arăta celor din jur că eu sunt mai bun, mai milos față de cel care a creat dezechilibre de orice fel, acela fiind un păcătos, în raport cu DIVINITATEA.!? Oare procedând în felul acesta, cu acordul meu, dezechilibrele create ca energie, nu vor fii mai mari.!? În această situație și eu „binevoitorul”, voi fi judecat ca și cel care este vinovat. Atunci de ce suntem sfătuiți să iertăm.!? Ce interese sunt.!? Jocul acesta cui îl facem.!? [ Nicu ]


320 - O viață trăită fără a cerceta, nu este demnă pentru un om. [ SOCRATE ] - În Univers nu este bine sau rău ci, doar acțiune, transformare a tot ce este. Binele sau răul este, un concept la nivelul acestei planete, prin care formele superioare de viață, se manifestă. Acestea sunt sensuri cărora le acordăm valoare în funcție de nivelul nostru de evoluție și interes, de la caz la caz. Binele și răul, primește valoarea după cum este nevoia noastră de a expermenta ceeace noi vrem să știm, să conștientizăm. Totul se desfășoară după considerentele într-un moment dat. Poți face un bine într-un moment de cumpănă, creând o faptă rea, aceasta fiind în accepțiunea ta, sau a societății tale. Ex. - Un animal grav rănit ce nu mai poate fi salvat, îi curmi suferința, prin suprimare, etc. . [ Nicu ] - Viața se desfășoară nu doar după cum gândim, vorbim sau facem. Trebuie avut în vedere și ceeace folosim drept hrană. Acest ajutor al ființei noastre, determină starea de sănătate dar și lungimea perioadei de viață. Trebuie avut în vedere și dorințele noastre de a fii, starea de sănătate, de vitalitate, îndeplinirea programului, etc.. [ Nicu ] - Când ești tânăr, constați că timpul îți este aliat, prieten. Când începi să îmbătrânești, timpul este dușmanul, inamicul de fiecare zi, și pe care vrei să-l îndepărtezi cât mai mult. [ Nicu ] - A greși, este omenește. A-ți recunoaște vinovăția este, ... o noblețe a sufletului. [ Nicu ]


321 - Cu cât mai mult ne supără un gând, o idee, în orice privință, cu atât mai mult, trebuie să înțelegem că noi, ne-am îndepărtat de Adevărul Suprem, și dacă vrem să evoluăm în mod lejer, ușor, fără a întâmpina tot felul de încercări, sau teste nici plăcute și nici ușoare, trebuie să revenim la normal. [ Nicu ] - Mulți dintre noi vorbesc că au mai multă sau mai puțină credință. Dar ce intensitate, înțeles, sau semnificație are.?! Se poate considera că acest deziderat are determinarea, dorința prin care omul este în măsură reală de a se apropia cu multă convingere, cu puternică dăruire Înaltei Divinități fără a avea nevoie de dovezi, pro sau contra, a exstenței acesteia. [ Nicu ] - În viața voastră, să vă bucurați de toate darurile de orice fel ar fii ele, și pe care le ve-ți dobândi, primi. Să vă bucurați de încercările, testele avute, de fiecare zi, oricum este ea, deoarece este unică, irepetabilă. Căci, va veni un timp când, vei constata că nu ai în urma ta bucuria trăiri vieții, și a tot ce-ți poate oferi aceasta. La acel moment, regreți trecerea timpului și implicit a vieți tale. Vei avea în suflet o undă de ne împlinire, de trecere a timpului ireversibil, că tot ce ți-ar fi plăcut să, experimentezi, să trăiești, nu se mai poate reactualiza, clipa a trecut. Ești împins înainte chiar de nevoia ta de a evolua într-un tempo accelerat, pe măsura dezvoltări civilizației din care faci parte. Să nu trăiești închistat, încorsetat atunci când nu este cazul, de de tot felul de regului ce nu au nici un rost. Dorește-ți să fii liber, să nu depinzi de nimeni și de nimic. Arată-ți ție, ce poți tu să fii în primul rând, fii creativ în tot ce faci, să dezvălui frumusețea sufletului tău.Trăiește-ți viața din plin căci este scurtă, și bucurăte de ea cât mai mult. [ Nicu ]


322 - Pentru a avea posibilitatea reținerii a unei baze informaționale cât mai vaste, trebuie încă de mic, copilul să învețe orice fel de date, chiar dacă acestuia par a nu-i vor fii necesare. Căci doar așa creierul respectiv va învăța să lucreze,să se dezvolte în a recepționa și analiza cât mai profund. În felul acesta în timp, capacitatea, stocarea de date va fii mai mare. Puterea de analiză va crește exponențial. Creirul va fii ținut în posibilitatea continuă de a accepta informații de orice fel, și nu selectiv, după un interes al specialități noastre. Procedând în felul acesta, omul devine mai inteligent. [ Nicu ] - În urma teoriei panspermiei, viața a apărut din stele. Așa cum se consideră, omul a fost „ajutat”, creat de unele civilizații cu un nivel de evoluție foarte mare. Au combinat atomii din diferite substanțe chimice anorganice și organice de pe pământ și din Univers, aducând materia la un stadiu superior. Cine și cum s-a reușit ca materia, o formă abstractă, să fie însuflețită. Mai mult chiar, materia să fie condusă, secondată, de o formă energetică care și ea însăși să fie în trepte de evoluție, în nevoia proprie de a se manifesta.!? Cum s-a reușit ca materia să se supună și să creeze în funcție de nevoile de evoluție ale acelei energii superioare suptile, venite dintr-un alt plan, cu totul diferit al substanței fizice.!? Mai mult decât atât, au creat pentru acea manifestare energetică superioară și materiei fizice, o „cheie” de dezvoltare, de evoluție a ei prin ea însăși, numită A.D.N. și A.R.N.. În acest mod având posibilitatea ca acele forme energetice subtile, numite acum spirite, metamorfozate în suflete, să conducă această planetă. Viitorul fiind cu totul imprevizibil. [ Nicu ]


323 - Metamorfozarea acelei energii subtile materializată în diferite forme de viață, indiferent de timpul petrecut acolo, păstrează ca vârstă energetică în Astral, perioada de maxim potențial, din acea viață trecută. Pentru om ca spirit, în planul Astral, arată vârsta între 35 și 45 de ani tereștri. În timpul manifestării lui în formă biologică, timpul își pune amprenta doar pe forma sa fizică. Organismul îmbătrânește cu tot ce cuprinde el fizic. Corpul energetic îmbătrânește doar prin evoluție. [ Nicu ] - Atunci când pe corp sau pe el apar unele dezarmonii, de orice fel, să considerați că acela, este felul în care organismul, arată o desincronizare față de normalitate. Este bine să aveți în vedere acea situație de avertizare, și să luați din timp, măsurile ce se impun. „Prevederea, este mama înțelepciuni”. [ Nicu ] - Felul de manifestare față de cei din jurul tău, prin gând, vorbă și faptă, respectul cel acorzi, oricum ar fii el, reflectă de fapt cine ești, în toate structurile tale. Nerespectarea acestui deziderat, duce la pierderea respectului de sine. Acest fapt ducând în timp, la grele încercări ale evoluției sinelui. [ Nicu ] - Mare atenție.!! Pragul ce face diferența dintre bine și rău este foarte subțire. Alege-ți cu discernământ și mare atenție, grije, calea ce vreți să o urmați altfel, vor fii multe încercări neplăcute, de-a lungul mai multor existențe. [ Nicu ]


324 - Respectați toți zei dar, nu vă bazați pe ei. (proverb japonez) - Pentru ca spiritele să-și arate valoarea acumulată teoretic și practic din viețile anterioare, a fost creată posibilitatea ca ele să se manifeste într-o dimensiune, ca un loc de joacă, ca un spatiu de antrenamant,punând în practică ce au acumulat până atunci. În felul acesta creând șansa ca spiritul să primească noi informații cel vor ajuta să evoluieze. Această dimensiune este aceea în care ne aflăm, și poate fii considerată ca o favoare ce ne-a fost dată, în a ne exprima. Din acest motiv s-a înțeles că omul are un liber arbitru. În lumea aceasta, îi este dat omului să se manifeste după cum consideră el și dând valoare la ce crede el că este important. Manifestarea în această lume are rol educativ-evolutiv. O dată cu spiritul, evoluiază și materia, și implicit Înalta Divinitate, care va știi cum să conducă, organizeze Universul apropiat dar, și cel Mare. Acum, în această dimensiune omul are un rol secundar, de marionetă, deoarece el însuși face parte dintr-un experiment al unor energii, forțe superioare ce-l manipulează în defavoarea lui, și în felul voit de aceștia, îi întârzie posibilitatea de a evolua. Omul de azi trebuie să conștientizeze, să înțeleagă foarte bine rolul ce-l are în această viață, și a alege drumul necesar. [ Nicu ] - Cel care are, îi este teamă de nu a avea. Cel care nu are îi este teamă de ce va avea. Calea de mijloc este cea mai bună obțiune. [ Nicu ] - Grea boală este indiferența nepăsarea față de cei din jur, oricare ar fii ei și prin acutizare, duce la mari neplăceri sinelui, manifestâduse pe lungi perioade de timp, chiar vieți. [ Nicu ]


325 - Tehnologizarea în mod excesiv a unei civilizații, al unei forme de viață inteligentă, în mod necontrolat, determină, îndepărtează energiile subtile să se manifeste în plan fizic, material, ceeace va duce într-un final, la un blocaj al acelei civilizații. Energiile subtile nu se pot manifesta în nici un fel de aparat, dispozitiv, sau orice robot, oricât de creativ sau performant ar fii. Acesta fiind doar materie, oricât de bine structurată poate să fie. În acest fel, se crează posibilitatea reală ca acea civilizație să intre într-un colaps, să se distrugă. Această situație duce la o stagnare în evoluție a energiilor subtile ale spiritului acelei planete cu tot ce cuprinde,pentru un timp nederminat de lung sau, cu posibilitatea de a nu se mai reface. Sunt unele civilizații extraterestre ce ne-au descoperit, și care sunt în situația de mai sus, ele încearcând să înțeleagă din ceeace și cum suntem noi pământenii, și cum să-și refacă evoluția corectă a acelei civilizații, printr-un plan biologic. Dezvoltare rapidă a ce suntem noi terienii, nu este meritul esclusiv a istețimi noastre ca civilizație. Cu certitudine am fost „ajutați” să ajungem în acest stadiu. Informațiile au fost date în mod direct către unii oamenii aleși, și altele au fost transmise câmpului informațional al planetei de la care a beneficiat întreaga civilizație umană, desfășurându-se pe o pereioadă îndelungată de timp. Acesta fiind un experiment prin care cei care au intervenit asupra noastră, să poată fii adusă starea lor precară, într-un timp mai scurt. A șunta. Se inspiră din ce suntem noi. Putem considera că suntem folosiți ca niște cobai, în planurile lor de redresare, în care ei se află. Noi pămâtenii ne bucurăm de unele tehnologii sugerate, ca niște copii. Starea în care ne aflăm, este similară cu aceia în care au fost temerari ce au descoperit noi ținuturi, și noi lumi. [ Nicu ]


326 - Suferința oricare ar fi, este o formă de vindecare. Cu ea se conturează, se finisează tot ceeace suntem. Putem deveni mai buni, mai frumoși în sinele nostru. [ Nicu ] - De multă vreme se atribuie, se asociază sau se substituie Numele Lui IISUS, cu acela de Cristos, Hristos, Mântuitor . Aceste atribute date de om, sunt emanate prin dorința de a se apropia meritoriu sau nu, de Înalta Divinitate. Eu, omul oricare ar fi, are dreptul, menirea să schimbe prin interesele, sau voia sa, Numele cu care a fost numit, botezat Bunul IISUS.!? Mai mult, Numele de IISUS a fost dat de Cei care L-au trimis pe acesta, în această lume, pe pământ. Cu ce drept omul, schimbă voia Divină.!? Se suprapune voinței Divine.!? Bunul IISUS a spus - „că dacă doi sau mai mulți vor vorbi despre EL, atunci Va FII alături de ei”, de acei oameni. În această situație fiind, dacă noi nu pronunțăm Numele Lui IISUS, va mai fii lângă noi.!? În mod inconștient, ne îndepărtăm de Cel căruia ne rugăm. Am mai spus că Înalta Divinitate nu are nevoie de aprecieri sau de superlativele adresate de noi. Procedând așa, ne îndepărtăm de Adevăr. [ Nicu ] - Dacă în programul inițial, când era doar spirit, nu au fost prevăzute daruri Divine, ele pot fi primite de om, în starea de „trezire”, doar dacă nu s-a conștientizat acel dar, sau chiar elemente ce aparțin, darul în sine. Darurile sunt anunțate, sugerate de ghidul spiritual, atunci când cel în cauză, este pregătit de a face acel pas. [ Nicu ]


327 - În Apocalipsă, se amintește de ridicarea la cer a celor care sunt mai credincioși, mai deosebiți ca evoluție, și care nu vor avea de suferit în urma trieri. Vis-a-vis de acest mesaj, se dorește să se înțeleagă că atunci acei oameni vor fi duși pe o altă planetă, pentru a o popula cu o nouă rasă de ființe. Asemenea situații, au mai avut loc, de exemplu cu rasa galbenă, care a venit de pe altă planetă. Acest fapt este bine conturat în cultul vechi chinez. Interesant este că aceștia au o considerație, respect față de cei care trăiau pe acest teritoriu al munților Carpați. Se poate considera că noii veniți când au sosit, doreau un loc, spațiu mai deosebit energetic dar, era ocupat și sau retras în capătul celălalt, Asia. În miturile inuiților se amintește că ei au fost aduși în cercul polar al acestei planete, în acel loc, cu „corăbii”, cu nave. De cercetat poporul anasazi. Oare doar aceștia.!? De către cine.!? Era necesar acest fapt, deoarece Pământul nu putea să ridice nivelul evolutiv al omului. Acest mesaj a fost dăruit ca o atenționare. Acum se știe că planeta Terra a evoluat de atunci, fiind acum la un nivel de dezvoltare superior. Trebuie aprofundată această temă. Este interesant, deschide noi căi în a știi cine suntem. [ Nicu ] - Unul din testele importante la care vom fii supuși pentru a a răta că suntem pregătiți de a trece într-o treaptă superioară, din a avea în a fii. Stă în puterea noastră de a dărui celor din jur, nu numai iubire dar și ceeace nouă ne place cel mai mult. [ Nicu ]


328 - Pentru tot și pentru toate este, vine un timp. Nimeni și în nici un fel, nu poate controla evenimentele ce se desfășoară asupra fiecăruia dintre noi, și a întregului Univers. Totul are o derulare controlată de cineva, în cele mai mici amănunte, pe care noi nici nu ni le putem imagina. Chiar și spiritul/sufletul este condus, controlat permanent.[ Nicu ] - Nivelele de evoluție sunt cuprinse în limitele de frecvență, de vibrație specifice spectrului de culori. Acesta începe cu frecvența care este mai mică, de la negru, până la frecvența mai înaltă alb argintiu, și galben auriu strălucitor. Un nivel de evoluție, are zece sub nivele. Sub nivelele, pe măsură ce cresc ca valoare, au nuanțe mai pastel fată de culoarea de bază inițială. Cu cât nivelul de vibrație este mai ridicat, cu atât evoluția din acel nivel, este mai înaltă. Acesta este motivul pentru unii preoți au pe potcap, acel acoperământ al capului, diferite culori. Arătând în felul acesta reprezentarea sa în erarhia eclesiastică, cât și nivelul său de evoluție, recunoscut. Veșmintele sfinților, sunt pictate în culorile de manifestare ale nivelului de evoluție a acelora. [ Nicu ] - Unii oameni ai zilelor de azi, consideră că civilizația umană, s-a terminat în anii `90. Că cei care au fost până atunci trebuie să dispară, fiindcă sunt perimați. Dintr-o dată, omenirea începe cu cei tineri. și care nu au nevoie de cei bătrîni. Dar oare cine i-a zămislit pe cei tineri.!? Au venit din neant.!? Tinerii ar trebui să înțeleagă că sunt o masă de manevră spre interesul celor care conduc această lume. [ Nicu ]


329 - Deosebit de rare sunt cazurile în care omului i se permite cunoașterea evenimentului ce se va desfășura în timpul imediat următor, iar el să nu intre în dezechilibru, cu toate funcțiile lui umane. Oricât de bine evoluat sau pregătit ar fii, evenimentul major ce urmează a se desfășura în viața sa, îl va bulversa atât de mult, încât va fii descumpănit, și va lua hotărâri care nu îi vor fii favorabile, chiar vor fi ca o piedică în buna desfășurare a evenimentelor. - „ Ferice de cei săraci cu duhul, ...”că bine le va ffi acelora. Mare adevăr a spus IISUS. Doar atunci când vei fi pus în situația de mai sus ai să poți înțelege, să simți pe „pielea” ta cele spuse. La puțini oameni se relevă viitorul aferent lui. [ Nicu ](14.03.2018) - Venirea Lui IISUS în această dimensiune, nu a fost întâmplătoare. Înainte de a ajunge pe pământ, în Astral, era cunoscut până în cele mai mici amănunte, misiunea ce I-A fost dată. În programul pe care îl avea Bunul IISUS, nu I se permitea dreptul să se apere de agresiunea oamenilor, și fără a răspunde în nici un fel, forței distructive a omului. A venit din Adevăr și Armonie și aducea pe Pământ Adevărul, Calea și Viața, într-un cuvânt aducea IUBIREA. Bunul IISUS, în joia Paștelui, când se ruga în grădina Ghețimani, ÎL invoca pe Tatăl Ceresc, să îndepărteze de la Sinele Său, paharul suferinței omului care era, și ce urma a fi băut. Bunul ISSUS nu s-a comportat ca un laș. CEL care era știa ce va urma, și că nu ÎI era dat Lui să se împotrivească. Trebuia să accepte situația, fără a se opune Supliciului. Bunul IISUS, a venit ca mielul pentru Sacrificiu. [ Nicu ]


330 - Copii, de la naștere și până la vârsta de șapte ani (aproximativ), au o legătură cu Astral-lul de unde au venit. Cu cât ei cresc, legătura cu Astral-lul se diminuiază. Rugămintea Lui IISUS adresată celor din jur prin sintacma -„Lăsați copii să vină la Mine”dorea ca să se bucure de„valul” de Armonie ce îl aduceau cei mici. [ Nicu ] - Sunt unii oameni care în timpul existențelor sale, suferă diferite dezechilibre de orice fel, în structurile lor umane. Pe măsură ce viața se desfășoară, suferințele scad, se estompează ca intensitate pâna la intrare totală în armonie, și mai cu seamă atunci când programul cel avea de îndeplinit, este concretizat. Este de înțeles că lecțiile din planurile avute, au fost învățate. Se apropie de finalul „excursiei” din nivelul de evoluție avut, și aduce armonie compensatoare, în toate dezechilibrele de orice fel, acumulate în timpul tuturor vieților anterioare. Se curăță de tot ce este balast. Acum fiind curat și în armonie, poate urca într-un nivel superior. Este timpul să se confrunte cu alt fel de încercări mai complexe, mai elaborate ca și complexitate dar, cu totul alte teste, pe măsura noului nivel. Uneori urmează un moment de respiro, o viață de relaxsare și pornește cu entuziasm pe noul drum ce se desfășoară acum. Ușor nu îi va fii. Succes. [ Nicu ] - De multe ori căutăm binele dar dăm de rău. Aceasta se întâmplă pentru că noi avem puține experiențe de viață dar, și puțină credință în suflet. Se poate concluziona că nu suntem prea evoluați. [ Nicu ]


331 - Este recomandabil ca cel puțin odată la o săptămână, să mulțumim fiecărei părticele din organismul nostru, chiar celei mai mici decât o celulă, până la tot ce cuprinde el în totalitate. Să mulțimim tuturor organelor ce sunt în trup (fără a fi specificate), pentru tot ajutorul pe care ne dăruiește, ne oferă posibilitatea ca noi să putem duce la bună îndeplinire misiunea, programul cel avem de îndeplinit. În acel moment, trupul nostru cu tot ce cuprinde, își reface forma și structura energetică, prin iubirea și recunoștiința dăruită. Se poate considera acel moment că este ca atunci când mama își mângâie copilul. Trupul se simte alintat și efortul pe care la îndurat până atunci dispare, se estompează, iar trupul poate face față la noi încercări, și în acest mod poate îndura pe mai departe, noile teste. Trupului îi trebuie dăruită iubire și respect ca la ce avem mai de preț căci el este „nava” care ne va ajuta să cunoaștem ce reprezintă viața, lumea în care ne aflăm, și pe care suntem nevoiți să o cunoaștem așa cum avem nevoie. El este prietenul cel mai bun, mai devotat și sincer, este cel care nu te va înșela în așteptări niciodată și va acceptă în mod tacit, tot cei ve-i cere, chiar până la sucombarea sa. Va accepta încercările la care va fi supus de-a lungul vieții, și te va susține în realizarea lor. [ Nicu ] - Venim în lumea asta pentru că nimeni nu este prea bun. Venim pentru a ne înălța pe noi, prin noi înșine, prin tot ceeace suntem. Nimeni nu este mai bun atâta timp cât suntem aici. Venim pentru a învăța unii de la alți. Venim pentru a ne desăvârși prin tot ce avem nevoie de a fi mai buni și mai desăvârșiți, urmând Adevărul, Calea, Lumina și implicit Viața. Desvârșirea [ Nicu ]


332 - Rugăciunea enoriașului este foarte importantă ca el să creeze un contact în spirit cu Divinitatea, prin vibrația structurilor sale, pentru a fii remarcat. Este de preferat ca cel care se roagă, în momentul de revelație, să facă rugăciunea așa cum îl consiliază îngerul sau ghidul său spiritual și nu preluate din alte surse, oricare ar fi. Acelea au fost bune pentru cel care le-a spus dar, nu și pentru toți cei care le vor repeta. Rugăciunea îl reprezintă în totalitate pe cel care o face. De aceea, ea trebuie să fie proprie, așa cum simte cel ce se roagă. Important este să fii tu însuți, prin toate stucturile tale. Cititul oricăror rugăciuni ne vor ajuta doar în a cunoaște felul de raportare, ce și cum trebuie făcut altfel, se va concluziona cu o amânare de a ne raporta la Divinitate. La început rugăciunea este atât cât se consideră necesar în a se contacta Divinitatea dorită. În timp, enoriașul se „antrenează” în dorința de a fi auzită, de a se raporta la Divinitate, și rugăciunea se va schimba în conținut, calitate și cantitate. Unui enoriaș cu profunzime în credință, care dorește a se raporta la Divinitate îi va fi suficient un „apel” scurt, simplu și el prin tot ce este, va primi semnalul că este auzit, înțeles. Acum rugăciunea este calitate în vibrația Divină. [ Nicu ] - Important este să ști cât mai mult căci, tot ce vei afla îți va fi de folos într-un viitor dar, să ști într-un fel moderat. Esențial este să înțelegi ce vei face cu ce vei ști căci altfel, devine o grea povară în ce vei fi după aceia. De aceia gândeștete bine ce vrei să ști acum și mai cu seamă despre viitor. Căci nu tot ce vrea omul la un anumit timp, are și nevoie. (joc de cuvinte) [ Nicu ]


333 -

scrisoare către astro fizician teoretician Institutul Parimeter Waterlo Canada

Dragă Domnule Neil Turok, În urmă cu câțiva ani, am avut ocazia de a viziona un documentar în care se explica un nou concept în formarea Universului. Era acela prin care vă exprimați înțelegerea față de ce și cum s-a creat, format Universul. Am considerat interesant acel punct de vedere emis de D-voastră, și am analizat cu puțina mea pregătire în acest domeniu. Era dezbătută ideeia Bing-Bang-ului. Din totdeauna am considerat această explicațiile, ca fiind ceva ce trebuie analizat și nu forțat, voit, impetuos ca unii fizicieni teoreticieni în astrofizică, să emită teorii lipsite de logică. Se explică cu un lux de amănunte, că înaite de inițierea creerii Bing-Ban-ului, cu trilioane de trilioane ... dintr-o secundă.!! O asemenea precizie când este exprimată de o personalitate remarcabilă în lumea științifică, ar trebui să te determine să crezi. Au creat un scenariu după voia lor dar, ireal. Așa cum știința o cere, trebuie să ai posibilitatea repetării, măsurării cu instrumentele necesare, dacă este posibil și fără a avea dubiu, asupra teoriei ce se dorește a fi lansată. Exactitatea, precizia și susținerea expunerilor, mă determină să cred că sunt manipulat după placul unora care se consideră, doresc să fie crezuți, orice ar spune.


334 - Consider ca un om cu bun simț, ca înainte de a emite o ipoteză de o asemenea importanță, să o trec prin filiera logici și a cunoștiințelor de bază, a ceeace se știe cu precizie. Cu permisiunea D-voastră, am să aduc câteva puncte de vedere cu care eu nu sunt de acord: - ce forță energetică de neimaginat ar fii necesară pentru a ține la un loc câțiva atomi (mii, sute de mii etc.) total diferiți unii de ceilalți;! - atunci când are loc o explozie, în locul inițierii se crează un spațiu (vidat) atât de mare, în funcție de masa și de felul substanței care sa manifestat; - trebuie avut în vedere că din Universul actual, a fost o parte „transferat” prin Găurile Negre, în alte Universuri, materie, substanță, diminuând Universul actual, la care se face acum vorbire. Ne luând în seamă, ipoteza antimateriei, care cu certitudine a fost; - în conformitate cu teoria a treia a Relativități restrânse, masa de materie a punctului de inițiere, înainte de explozie, de ce forță avea nevoie pentru a o ține unită!?; - efectul Doppler de care se face atâta caz, poate fii creat și de vibrația apropierii a membranelor ce delimitează Universul nostru, prin apropierea membranelor Universurilor alăturate; - presupunând că ar fi existat acel moment când totul se manifesta într-un punct atunci, în conformitate cu imploziile supernovelor la un moment dat, ar trebui ca să se formeze, creeze o gaură neagră, de mari proporții și care ea s-ar fi „înghițit” pe ea.


335 - Printre motivele expuse prin care am arătat imposibilitatea Bing Bang-lui, nu am dorit să amintesc de materia neagră și energia neagră, care însumează ~ 70%din volumul Marelui Univers, atât cât avem acces cu instrumentele actuale. Dacă Marele Univers se dilată, în timp care vor fi dimensiunile reale, finite.!? Acest subiect ma interesat tot mai mult, și am urmărit cu mare interes opiniile celor care aveau puncte de vedere de cum s-a creat Marele Univers. Vă sunt îndatorat pentru răbdarea avută în a citii și a vă ocupa timpul D-voastră, cu părerile mele. Am considerat de bun simț de OM, să-mi exprim părerea în ce privește acest punct de vedere necunoscut. Cu multe mulțumiri și considerație, ... . MĂNESCU NICOLAE România București


336 - Nerespectarea cuvântului, a promisiuni făcute, arată lipsa de considerație, de interes, de respect față de sine și implicit fată de cei din jur. Totodată, arată valoarea caracterului, a etici, a moralități sale. Un asemenea fel de manifestare, poate avea urmări neplăcute și chiar de întârziere în evoluția sa dar, și asupra tuturor structurilor sale, până la nivel de celulă, cât și în plan social. Poate crea un blocaj energetic asupra celulelor trupului. Acestă situație poate crea disfuncție la unele organe interne. Se poate considera de asemenea, că acestă situație este creată de o stare din trecut, dintr-o altă exsistență care să aibe legătură cu manifestarea de acum. Totul este într-o corelație care să ducă la perfecționarea a ceeace noi suntem. Acela nu este un spirit/suflet prea evoluat ca experiență care procedează în acest mod. Cuvântul este emanația gândului, concretizat și conturat energetic prin sunet, vibrație a trupului ce le-a emis. De aici rezultă importanța și valoarea cuvântului. Acesta este rezultatul a ce gândești, vorbești și faci. Hotărârea îți aparține. [ Nicu ] - Prieten adevărat, nu-ți este cel care aduce laude pentru orice, ci acela care atunci când greșești te corectează. [ Nicu ] - Oricât de bine pregâtit ești în cunoașterea evolutivă, ezoterică ai fi, la sfârșitul „excursiei” din viața ta, tot vei trece prin momente de cumpănă, de regret că ești nevoit să părăsești această lume. Chiar dacă încercările pe care le-ai avut au fost dificile, îți va fi greu să părăsești fără regret această lume, și se va prelinge o lacrimă din ochi pentru ce lași în urmă. [ Nicu ]


337 - Celui denigrat, îi trebuie un timp relativ scurt pentru a se reabilita dar, celui care denigrează, va fi mai disprețuit și îi va trebui mult timp să-l ajungă pe cel oprimat. [ Nicu ] - Cei care sunt la un nivel de evoluție mai sus de nivelul trei, vor putea ca la dorința lor să se împlinească în tot ce vor dori. La voia lor, hainele nu se vor murdări, trupul lor va fii bine mirositor, și vor crea aproape insantaneu ce le trebuie. [ Nicu ] -

Curiozitatea, este în măsura în care suntem instruiți. (?)

- Tot ce este scris sub sub diminutiv, mă reprezintă pe mine în gând, vorbă și faptă prin ceeace sunt. [ Nicu ] ---

/// ---


ALTFEL DE CUGETĂRI =================================== -

Cel care speră fără temei, deznădăjduieşte fără temei.

[ Seneca ]

- DUMNEZEU i-a dăruit omului, două ajutoare: speranţa şi ignoranţa. Între ele, ignoranţa e mai sigură. [ Victor Hugo] -

Oricât am uita cum trece timpul, el nu uită de noi. Undeva spre limita disperării, totdeauna găseşti speranţa.

[ Ioan Daniel Teompa ] [ Octavian Paler ]

-

S-a spus că politica este a doua, cea mai veche meserie din lume. Eu am observat o izbitoare asemănare cu prima. [ Ronald Regăn ]

-

Tristeţea, se poate descurca şi singură, bucuria trebuie spusă şi altcuiva. [ Mark Twain ]

-

Trebuie să fi uşor ca pasărea, nu ca penajul ei. [Paul Valery]

-

Oricât de savuroasă este clipa, tot un aperitiv rămâne.

[ Vasile Ghica ]

-

Prietenie, înseamnă să fi alături de prieteni nu numai când au dreptate dar, şi atunci când greşesc. [ Andre Malraux ]

-

Adevărata înţelepciune, este atunci când îţi recunoşti propria greşeală. [ Socrate ]


401-

Orice om poate greşi însă, numai cel fără minte stăruie în greşeală. [ Cicero ]

-

DUMNEZEU ne-a dat cadou viaţa, dar depinde de noi să ne dăruim cadoul de a trăi bine. [ Voltaire ]

-

Nu uita că unele doamne, au minte scurtă şi haine lungi.

[ Mihail Eminescu ]

-

Nu există nimic mai teribil decât ignoranţa în acţiuni. [ Goethe ]

-

Dragostea este până la urmă, dorinţa de a poseda binele, în permanenţă. [ Socrate ]

-

E mai bine să alegi, decât să fii ales, să inspiri recunoştiinţă, decât să fii dator în a o arăta. [ Jane Austen ]

-

Omul este o trestie, cea mai fragilă din întreaga natură, dar este o trestie gânditoare. [ Blaise Pascal ]

-

Nu întotdeauna victoria imediată, este scopul final, al unei lupte. [ Marin Preda ]

-

Singurele motivaţi care contează cu adevărat la sfârşitul sejurului tău pe acest pământ, sunt: cât de frumos ai iubit? şi care a fost calitatea iubiri tale. ? [ Richard Bach ]

-

Dacă nu exprimă gândul tuturor, geniul trece prin lume ca o torţă care nu luminează. [ Constantin Noica ]

-

Unde nu există viziuni largi, de ansamblu, lumea riscă să piară.

[ Jean Monnet ]


402 -

Depărtarea, măreşte respectul.

[ Tacit ]

-

Uitarea este suprema laşitate.

-

Poţi zâmbi şi iar zâmbi, şi totuşi să fii mişel. [ William Shakespeare ]

-

Umilirea, este cel mai teribil atentat, la adresa libertăţiI.

-

Sunt oameni care nu pot iubi pe unii, fără să iubească pe alţii.

[ Victor Eftimiu ]

[ Gabriel Liiceanu ] [ Victor Hugo ]

-

Pentru cei fără minte, este mai bine să fie conduşi, decât ca ei să conducă. [ Democrit ]

-

Istoria ţării se cântăreşte pe cântarul timpului. [Pramtha Chaudhur ] Vitalitatea constă nu numai în abilitatea de a rezista, dar şi în aceea de a o lua de la capăt. [ Scott Fitzgerald ]

-

Despre viaţă şi despre bani, de obicei, se meditează când acestea se apropie de sfârşit. [ Emil Krotkii ]

-

Jumătate de adevăr, reprezintă de cele mai multe ori, o mare minciună. [ Benjamin Franklin ]

-

Sentimentele nobile, duse până la exagerare dau, aproape aceleaşi rezultate, ca şi marile vicii. [ Balzac ]

-

Trecutul, nu e minciună. Memoria nu are cale de întoarcere, ca orice primăvară trecută, ea este irecuperabilă, ca şi iubirea cea mai nebună şi mai statornică, ea este un adevăr efemer. [ Gabriel Garcia Marquez ]


403 -

Geniul este abilitatea de a pune în practică, ceea ce ai în cap. [ F. Scott Fitygerad ]

-

Omul care nu este stăpân pe sine, este ca o cetate surpată, şi fără ziduri. [ Solomon ]

-

A salva un om, a cruţa zbuciumul unui tată, a menaja sensibilitatea unei femei, nu înseamnă o faptă bună, ci o faptă omenească. [ Alexandre Dumas ]

-

Pentru mulţi oameni, propriile lor hotărâri sunt pricina nenorociri lor. [ Esop ]

-

Ori ai multe idei şi puţini prieteni, ori mulţi prieteni şi puţine idei. [ Santiago Ramon y Cajal ]

-

Eroul nu este mai brav decât un om obişnuit, dar este curajos cu cinci minute mai mult. [ Ralph Waldo Emerson ]

-

Minciunile obligă mai mult decât orice adevăr. [ Camille Goemans ]

-

Să munceşti e simplu, iar să gândeşti, e complicat; dar ca să-ţi pui gândurile în practică, e chiar şi mai complicat. [ Goethe ]

-

Nu există situaţie care să nu fie fie îmbunătăţită prin eforturi, şi nici un efort nu e prea mic ca să nu merite încercat. [ Sam Waterston ]

-

DUMNEZEU îi ajută întotdeauna, pe cei ce se ajută singuri.

-

[ Benjamin Franklin ]

Fii stăpân pe tine însuţi, şi vei stăpâni lumea.

[Dostoievski]


404 - Tinereţea, e timpul de a învăţa înţelepciunea; bătrâneţea, e timpul de a o aplica. [ Jean-Jacques Rousseau ] -

După un eşec, planurile cele mai bine chibzuite, par absurde. [ Victor Hugo ]

-

Nu te teme niciodată de umbre. Ele arată doar, că există lumină în apropiere. [ Gary Sinise ]

-

Experienţa nu reflectă doar ce sa trăit, ci şi ceea ce s-a reflectat. [ Jose Maria de Pereda ]

-

Prietenii buni, cărţile bune, şi o conştiinţă adormită: aceasta este viaţa ideală. [ Mark Twain ]

-

Sărutul, este însuşi autograful iubiri.

[ Henry Finch ]

-

Fericirea este plăcerea sufletului, o simplă stare, un sunet, o culoare. [ G. Ibrăileanu ]

-

E mai bine să meriţi laude şi să nu le primeşti, decât să le primeşti, fără să le meriţi. [ Mark Twain ]

-

Nu rupe firul unei prietenii căci, chiar dacă îl reînozi, nodul rămâne. [ Octavian Paler ]

-

Adversitatea crează oameni, iar prosperitatea, crează monştrii. [ Victor Hugo ]

-

Familia este ADN-ul neamului uman.

-

O fi porcul prost, dar ce creier delicious are.

-

A recunoaşte, nu înseamnă a te supune.

[ Valeria Mahoc ] [ Vasile Ghica ] [ H. Balzac ]


405 -

Dintre două rele, răul cel mai mic, este cel cert. [ Paul Louis Lampert ]

Blândeţea, este sprijinul răbdări, uşa iubirii. [Dumitru Stăniloaie]

-

Moartea, nu vine odată cu vârsta, ci odată cu uitarea.

[ Gabriel Garcia Tusser ]

-

Arta, cere măreţie.

-

Ploile din Aprilie, aduc florile din Mai.

-

Copacii, sunt efortul nesfîrşit al pământului, de a vorbi cu cerul. [ Rabindranath Tagore ]

-

Singurul secret pe care îl păstrează cu sfinţenie femeile, e viaţa lor. [ Bernard de Fontenelle ]

-

Fără iubire, riscăm să ardem singuri pe pământ şi să nu ajungem niciodată la soare. [ Doina Ioneţ ]

-

Bunăstare îţi aduce prietenii, nenorocirile îi încearcă. [Sfântul Ambrozie ] Dorinţa nemăsurată de putere, i-a făcut şi pe îngeri să se prăbuşească. Oamenii n-au cum să scape. [Francis Bacon]

-

[ Puşchin ] [Thomas Tusser ]

-

Arta e o aventură, într-o lume necunoscută, care poate fi explorată doar de cei dispuşi să-şi asume riscurile. [Mark Rothko]

-

Unui om, îi accepţi firea, dar nu i-o ierţi.

-

Cel mai preţios sfetnic al omului, este timpul.

[ Ileana Vulpescu ] [ Syrus ]


406-

Invidia se hrăneşte din suferinţele invidiosului, şi din meritele invidiatului. [ Nicolae Iorga ]

Lupta întăreşte pe cel slab, şi primejdia, îl face tare. [ Alecu Russo] Pentru a câştiga, trebuie să fii pregătit să pierzi uneori. [ Van Morrison ]

-

Arma omenească cea mai de temut, este credinţa. Dar cel care crede, devine de ne învins. [ Vasile Andru ]

-

Cel mai puternic om, este cel care se stăpâneşte pe sine. [ Seneca ]

-

E uşor să scrii propriile amintiri, când ai o memorie bună. [ Arthur Schnizler ]

-

Iubirea fără nădejde, e un vis, e o glumă proastă. [ Ludovico Ariosto ]

-

Viaţa pentru puţini oameni e o bucurie, dar pentru cei mai mulţi e o corvoadă.

[ Ileana Vulpescu ]

-

Puteţi înşela pe oricine şi mereu, dacă publicitatea e bine făcută, şi bugetul este destul de înalt. [ Joseph Levine ]

-

Timpul există pentru ca evenimentele să nu se desfăşoare în acelaşi moment. [ Albert Einstein ]

-

Numai ura poate să facă tot atâtea prostii, ca şi iubirea. [ Alexandre Dumas ]

-

DUMNEZEU poate câte vrea. Dar nu vrea câte poate. [ Ioan Gură de Aur ]


407-

Iertarea, e fapta cea mai nobilă şi mai rară, mai demnă, decât de a te răzbuna. [ William Shakespeare ]

-

Biserica, nu este o societate de sfinţI perfecţI, ci de candidaţi la sfinţenia perfectă. [Richard Wumbrand ]

-

Comedia, este exprimarea optimismului.

-

Pasiunea, este sursa marilor crime şi a marilor virtuţi, dar fără ele, omul, n-ar fi decât un automat care vorbeşte. [ Jeune Hermite ]

-

Cel mai frumos dar pe care îl putem face LUI DUMNEZU, e să ne dăruim pe noi înşine, pe viaţă. [ Arsnie Boca ] Cine ştie să râdă, este stăpânul lumii. [ Giacomo Leopardi ]

-

[Robin Williams]

Dubito ergo cogitto, cogitto ergo sum. Dacă exist, gândesc, iar dacă gândesc sunt.

[ Descart ]

Gluma, dezleagă problemele importante, mai bine decât asprimea.

[ Horaţiu ]

-

Mii de braţe nu pot să-mpiedice căderea unei frunze, dar un gând abate trăznetul din drum. [ Alexandru Vlahuţă ]

-

Nu poţi să plângi şi să gândeşti, în acelaşi timp căci, fiecare gând absoarbe o lacrimă. [ J. Renard ]

-

Optimişti, se vindecă întotdeauna.

-

Mersul învioreăză gândirea.

[ Rablais ] [ J.J. Rousseau ]


408 -

Cu penele altuia, te poţi împodobi, dar nu zbura. [ Lucian Blaga ]

-

Numai cei care sfarmă lanţurile şi descătuşează cugetul omenesc, sunt adevăraţii oameni. [ E. Heminguuay ]

-

Prietenii sunt precum conservele: rezistă mai mult dacă nu le deschizi uşa prea des. [ Henry Becque ]

-

Când oamenii nu ştiu că ceva este imposibil, se apucă să-l facă.

[ Mark Twain ]

-

Frumuseţea, este primul dar pe care natura, îl face femeii dar, şi primul pe care-l cere. [ Auguste Mere ]

-

Când pui răul în faţă, nu mai poţi fi luat prin surprindere de el. [ Gabriel Liiceanu ]

-

Când zei vor să ne pedepsească, ne îndeplinesc dorinţele.

-

[ Oscar Wilde ]

Timpurile se schimbă, şi noi ne schimbăm o dată cu ele.

[ Ovidiu ]

Omule, nu te teme de tentaţiile sexuale. Cum îmbătrâneşti, cum scapi de ele.

[ Robert Frost ]

Viaţa imită arta mai mult decât arta, imită viaţa. [ Oscar Wilde ]

-

Uneori este mai bine să fii un şef mititel în Iad, decât un oarecare în Rai. Munca fiecărui om este portretul său.

[ Milton ]

[ Samuel Butler ]


409 -

Un optimist, este întruchiparea umană a primăveri. [ Susan Bissonette ]

-

Orice linguşitor, trăieşte pe cheltuiala cui îl ascultă. [ La Fontaine ]

-

Dacă s-ar clădi casa fericiri, cea mai mare încăpere ar fi sala de aşteptare. [ J. Renard ]

-

Un prost care nu spune niciun cuvânt, nu se deosebeşte de un savant care tace.

[ Moliere ]

-

A fi intelligent, presupune a folosi şi inteligenţa altora. [Richard Aladjemoff ]

-

Singurul fapt mai rău decât să fi vorbit când nu eşti de faţă, este acela ca să fi ignorat în totalitate. [ Oscar Wilde ]

-

Cu cât regula este mai strictă, cu atât capul care a conceput-o, este mai prost. [ Jean de la Bruyere ]-

-

Când statul nu plăteşte profesorii, copii sunt cei care vor plăti.

[ Guy Berdas ]

Dacă aştepţi momentul potrivit, te întrec alţii, care nu-l aşteaptă.

[ Woody Allen ]

-

După ce o femeie îţi dăruieşte inima, nu prea mai ai cum să scapi de restul corpului. [ John Vanbrugh ]

-

Timpul este o fiară, careare nesfârşita răbdare, de a înghiţi totul. [ Octavian Paler ]

– În politică, prostia nu este un handicap.

[ Napoleon ]


410 – În fiecare dintre noi, sălăsuieşte un soare, important este să-l lăsăm să ardă.

[ Socrate ]

-

Problemele care există acum în lume, nu pot fi rezolvate de minţile, care le-au creat. [ Alfred Einstein ]

-

Niciodată nu trebuie să plângi, şi să te descurajezi, ci întotdeauna trebuie să cânţi, şi să ţi capul sus. [ Emile Zola ]

-

La umbra marilor copaci, nu creşte nimic.

-

Suntem prizonierii, a ceace am spus.

-

Dacă vrei să devii bun, dă-ţi seama că eşti rău.

[ C-tin Brâncuşi ] [ Louis de Aragon ]

- Un vis neinterpretat, este ca o carte necitită. -

[ Epictet ] [ Talmud ]

Aşa că azi, nu are importanţă dimensiunea arhivei ci, calitatea conţinutului.

(?)

-

Programul de azi: inspiră, expiră, inspiră, ... .

-

Toţi suntem în vizită acum, suntem doar în trecere. Am venit să creştem, să observăm, să învăţăm, să iubim, şi apoi să ne întoarcem acasă. [ proverb aborigen ]

-

Autentic protector, este acela care ştie că lumea nu este o moştenire de la părinţii săi ci, un împrumut de la copii săi. [ J.J. Auduban 1800 ] Nu se poate acoperi cu aur nici un singur moment din viaţă. Ce altă mare pierdere este atunci când timpul este pierdut fără rost. [ Chanakya Pandita 275 d.c. ]

-

-

Frumuseţea este minunată fără zorzoane.

[ Budha ]

[ Sf. Ieronim ]


411 -

-

Activitatea învinge frigul, repaosul învinge căldura. [ Lao Tse VI d.c.]

La început sunt mici dar, în curgerile lor, devin mai puternice şi mai profunde, şi odată ce au pornit, nu mai fac cale întoarsă. Aşa se întâmplă cu râurile, cu anii, şi prieteniile. [ proverb sascrit ] Lumea nu-ţi datorează nimic dar, ea există de dinaintea ta. [ Mark Twain ]

-

Secretul sănătăţi mentale şi fizice, stă în a nu-ţi plânge trecutul, în a nu te preocupa de viitor, în a nu te preocupa de viitor şi, în a nu căuta soluţii la problemele viitoare ci, în a trăi înţelept şi serios acum. [ Budha ]

-

Diferenţa cea mai mare dintre om şi păsări, este capacitatea acestora de a construi fără a schimba peisajul. [ Robert Lynn Irlanda ]

-

Frumuseţea nu este un atribut al obiectelor în sine ci, ea este doar în mintea celor care le contemplă. [ David Hume Scoţia ]

-

Priveşte lăcrămioarele de pe câmp cum cresc. Acestea nu se obosesc, nu muncesc dar îţi spun că, nici Solomon, în toată gloria lui, nu s-a îmbrăcat în ele. [ Matei 6. 28. 29. ]

-

Cel care visează ziua, cunoaşte multe dar, cel care visează noaptea, îi scapă multe. [ Edgar Elen Poe ]


412 - Prima plantă înflorită pe Terra, a fost o invitaţie la un cântec încă necreat. [ Rabindranath Tagore ] -

Una din bolile grave din această lume este, de a fi indiferent pentru cei di jur. [ Maica Tereza ]

-

Nu-ţi fie teamă de risc când te afli pe o corabie în larg, se poate balansa. [ proverb chinezesc ]

-

Dușmanii se recrutează dintre prieteni.

-

A ierta, e o manieră teribilă de a te răzbuna. [ Cezar Petrescu ]

-

Cel care acceptă jignirile, le merită.

-

Când ești nefericit, nu conta pe prieteni.

-

Voinic tânăr, cal bătrân greu se-ngăîdiue la drum. [I.Creangă]

-

Mai bine aprinzi o lumânare, decât să blestemi întunericul. [ Lao -Tseu ] Indiferent de ce se întâmplă, întotdeauna se găsește cineva care știa că așa se va întâmpla. [ Henri Bergson ]

-

[ Grigore Moisil ]

[ Pierre Cornelle ] [ Euripide ]

-

Dacă te lași de fumat, de băutși de femei, nu trăiești mai mult doar, ... ți se pare că timpul trece mai încet. [ S. Freud ]

-

Îndemânatic este cel care izbutește să meargă pe un cablu întins deasupra cascadei Niagara, și scapă cu viață. Inteligent este cel care nici măcar nu încearcă. [ Anonim ]

-

Singurul fapt sigur, este că nimic nu este sigur.[ Blaise Pascal ]

-

Cu toții avem același cer dar, nu avem același orizont. [ Konrad Adenauer ]


413 - Dacă ai destulă răbdare poți să muți munții din loc, dar dacă ai destulă inteligență, zbori peste ei, că este mai simplu. [ Boris Vian ] - Maimuțele s-au dovedit mai șmechere cu omul. Ele n-au vorbit, n-au scris și au scăpat de muncă. [ Mona Latif Ghatas ] -

Un semn sigur că ai îmbătrânit este, că lumânările de pe tort, costă mai mult decât tortul. [ Anonim ]

-

Dacă vrei să-i asiguri unui om mâncarea pe o zi, dăi pește. Pentru a scăpa de el tot weekendu-ul, dă-i o undiță, și învață-l să pescuiască. [ Zena Schaffer ]

-

Există mai multă filozofie într-o sticlă de vin, decât în toate cărțile. [ Pasteur ]

-

Un dictator este întotdeauna un bărbat temerar, care ercă pe spatele unui tigru și-l călărește. Povestea se termină mereu la fel. Tigrul se satură de alergat și-și aduce aminte că-i este foame. [ Sir W. Churchill ]

-

Multă lume știe să citească dar, puțini știu ce ar trebui să citească. [ M. Trevelyan ]

-

Mâncarea este o formă a nevoi de sațietate. Fiecare îmbucătură rămâne cel mult două minute în gură, două opre în stomac, dar trei luni pe șolduri. [ Cristian Dior ]

-

Omul are iluzia că vorbește cu întreaga lume stând în fața calculatorului. El este de fapt este, ... singur. [ O.Paler ]

-

Omule, nu te teme de tentațiile sexsuale. Cum îmbătrânești, cum scapi de ele.

[ Robert Frost ]


414 -

Cea mai nereușită zi este aceea în care nu ai râs de loc. [ Chamfort ]

-

Citatele sunt conserve de inteligență. Unele dintre ele nu deosebite, și-au cam pierdut gustul dar, toată lumea le înghite. [ Nicolas Meyer ]

-

Nu sunt trist că m-ai mințit. Sunt trist că de acum înainte, nu mai pot să te cred. [ Friedrich Nietzche ]

-

Soarta multor oameni a atârnat de faptul că în casa părinților săi, a fost sau nu, o bibliotecă. [ Ed mondo de Amiais ]

-

Cărțile, sunt ultimii noștri prieteni care nu ne înșală și nu ne reproșează că îmbătrânim. [ E. Faquet ]

- Ziua de azi, este o pasarelă fragilă între ieri și mâine. Nu te urca pe ea încărcat cu durerile de ieri și grijile de mâine. [ Robert Frost ] - Pentru orice rău, axistă două leacuri: timpul și tăcerea. [ Alexandru Dumas tatăl ] - Prietenul adevărat, nu este cel ce-ți șterge lacrimile, ci acela care te împiedică să le verși. [ Teixiera ] -

Fericirea este suma necazurilor de care n-ai avut încă parte. [ Montaigne ]

-

Nu există suferință mai mare decât amintirea fericiri trecute, în timp de nenorocire. [ Dante Alighieri ]

-

Ideile sunt ca fiicele, oricât de frumoase ar fi dacă sunt atrase de un prost , este vai de ele. [ Georges Bernanos ]


415 - Când o ușă a fericiri se închide, o alta se deschide dar, deseori ne uităm atât de mult la ușa inchisă, că nu o mai vedem pe aceeia care s-a deschis pentru noi. [ Helen Keller ] -

Fii fericit măcar o clipă. Această clipă, este toată viața ta. [ Omar Khayyam ] Nu ești cel pe care îl vezi în oglindă. Ești cel care strălucește în ochii celorlalți. [ Torun J. Tejapan ]

-

Sărutul este o cerere făcută la etaj, pentru a ți se deschide ușa de la parter. [ Alphonse Karr ]

-

Lumea este ca o carte , și cine nu călătorește, citește doar o pagină. [ Sf. Augustin ]

-

Începi să știi ce este singurătatea, doar atunci când auzi tăcerea din jurul tău. [ Emil Cioran ]

- Compromisul este posibilitatea de a împărți un tort în așa fel încât fioecare să creadă că a primit felia care este mai mare. [ Ludwig Erhard ] - Ș arpele este mai puțin simpatizat, nu pentru că mușcă ci, pentru că se ascunde ca să muște. [ Nicolae Iorga ] -

Fiecare generație se crede mai inteligentă decât predecesori, și mai înțeleaptă decât următoarea. [ George Orwell ]

-

Amintește-ți că fericirea nu depinde de cine ești sau ce ai, depinde în mod exclusiv de ce ghîndești, vorbești și faci. [ Dale Carnegie ]

-

Oamenii sunt ca vinurile. Când îmbătrânesc, unii se transformă în șampanie, iar alții în oțet. [papa Ioan XXIII ]


416 - Pentru a te înțelege cu cei din jur, este o artă. Nouăzeci la sută din aceasta, constă din a te raporta la cei pe care nu-i poți suferii. [ Samuel Goldwin ] -

Uneori, tot iubire este și asta: să-i lași să plece pe cei pe care-i iubești. [Jopseph O`Connor ]

- Ai curaj.! Șterge-ți ochi. Adesea căderea este un mijloc de a te ridica. [ W. Shakespeare ] -

Câți ar mai fi iubit dacă s-ar fi văzut mai întâi cum au ajuns în decursul anilor, și câți s-ar mai despărți dacă s-ar vedea cum s-au văzut prima oară. [ Rochefoucautt ]

-

Iubirea nu înseamnă a ne privi unul pe altul ci, a privi împreună în acceași direcție. [ Antoine de Saint Exupery ]

-

Mai des suferim din cauza părerilor noastre decât a realității. [ Seneca ]

-

Putem fi deștepți toată viața și proști într-un singur moment. [ proverb chinezesc ] Fii vesel cât ești în viață că oricum îți răpmâne o eternitate să fi trist. [ provereb scoțian ]

-

O căsnicie este constituită din două persoane, gata oricând să jure că numai celălalt sforăie. [ Terry Protchett ]

-

Nu spune tot ce știi, nu crede tot ce auzi și nu face tot ce poți. [ Y. Audouard ]

-

Nu știu unde duce drumul meu dar, merg mai bine când te țin de mână. [ Alfred de Musset ]


417 - Succesul, nu este finalul, eșecul nu este fatal. Ceeace contează, este curajul de a continua. [ Wiston Churchill ] -

Glumind, putem spune orice, chiar și adevărul.[Sigmund Freud]

- Ș i chiar dacă nu voi fi un far, dar și o candelă ajunge. Chiar de nu voi fii nici candelă, tot ajunge fiindcă, m-am străduit să aprind lumina. [ Nicolae Titulescu ] - Cea mai infidelă amantă a omului este, speranța. Te înșeală zilnic și totuși, trăiești cu ea toată viața. -

Ce nu trăim la timp, nu mai trăim niciodată.

[ Octavian Paler ]

- Dacă DUMNEZEU ar fi condamnat să trăiască viața pe care a dat-o oamenilor, nici LUI nu I-ar plăcea. [ Alexandru Dumas ] -

Viața e ca o masă la restaurant: copilăria este din partea casei, maturitatea considerat ca felul de bază, moartea, fiind nota de plată. [ Horațiu Mălăiele ]

- DUMNEZEU nu are religie, EL este universal. [ Mahatma Ghandhi ] - Ai dușmani.? Bravo.!! Înseamnă că ai făcut ceva, cândva în viață.

[ Wiston Churchill ]

-

Spune adevărul și atunci nu va mai trebui să ți minte nimic. [ Mark Twain ]

-

Nu-mi da-ți sfaturi. Știu să greșesc și singur. [Immanuell Kant]

-

Cel ce este mulțumit, nu poate fi niciodată distrus. [ Lao Tse ]


418 - Când îți este dor de cineva, să nu închizi ochii. Are să-ți fie și mai mult dor. [ Tudor Mușatescu ] - Oamenilor le este greu să fie fericiți, pentru că văd trecutul mai frumos decât a fost, prezentul mai rău decât este și viitorul, mai dificil decât va fi. [ Marcel Pagnol ] -

În drumul tău de succes, urmează cărarea nebătătorită, în locul celei cunoscute și în general acceptată.[ John D. Rockefeller]

- Ț ine cu dinții de visele tale.! Dacă visele mor, viața devine o pasăre cu aripile frânte și care nu mai poate zbura. [ Langston Hughes ] -

Ușa către progresul personal, se deschide doar din interior. [ Burke Hedges ]

- Nimeni nu simte durerea altuia, și nimeni nu înțelege bucuria aceluia. Oamenii își imaginează că pot fi alături de cei dragi și în momentele de tristețe și bucurie. În realitate, fiecare își poartă singur durerea și bucuria. [ Franz Schubert ] - În adâncul sufletului fiecăruia dintre noi, sunt răni care se cicatrizează, dar care nu trec niciodată. (?) - Din cauza numărului foarte mare de pensionari, guvernul a hotărât să vină în întâmpinarea nevoilor acestora, și pentru a-i ajuta, au promulgat un proiect de lege, care precizează: pct. 1 - începând cu data de 1 ianuarie 2016, toți pensionarii, au voie să traverseze strada pe culoarea roșie a semaforului, pct. 2 - dacă până la data de 1 ianuarie 2017, nu se observă nici o modificare, hotărârea de la pct. 1 devine obligatorie. -


419 - L-am rugat pe DUMNEZEU, să mă ferească de dușmani, și brusc, au dispărut câțva prieteni. (?) - Greșelile politicienilor sunt crime. În urma lor, suferă milioane de oameni nevinovați. Se împiedică dezvoltarea unei țări, pentru zeci de ani în viitor. [ Mihai Eminescu ] - Într-o lume absurdă, inteligența este o absurditate. [ Johann Wolfgang von Goethe ] -

Strânge omul ca furnica și când moare nu ia nimica. (?)

- Nimeni nu va fi întrebat la ultima judecată cât de mult a suferit ci, cât de mult a iubit. [ Richard Wurmbrand ] - Când ești în oraș, diavolul vine în diferite chipuri: un prieten, o carte, o femeie (este oare corect ca înțelegere, că femeia este ispita, că îl determină pe bărbat să greșească; oare Maica LUI IISUS nu era femeie?!(n.n.)), un dușman, pe când atunci când ești în singurătate, vine personal. [ preot Ilie Cleopa ] - Când Dalai Lama a fost întrebat ce îl surprinde cel mai mult la umanitate, el a răspuns: - Omul, deoarece el își sacrifică sănătatea pentru a face bani. Apoi își sacrifică banii, pentru a recupera sănătatea. După aceeia el este nerăbdător să vină viitorul, încât nu trăiește prezentul; rezultatul fiind că nu trăiește nici în prezent nici în viitor; trăiește ca și cum niciodată nu o să moară, și apoi moare fără să trăiască niciodată cu adevărat. [ Dalai Lama ] - Dacă votul nostru ar putea schimba ceva, nimeni nu ne-ar mai lăsa să votăm. [ Mark Twain ]


420 -

-

Dacă timpul ar fi avut frunze, ce toamnă ar fi fost. [ Nichita Stănescu ] La umbra copacului bătrân, stufos, nu crește nimic. [ Brâcuși la adresa lui Roden ] Cel ce deschide o școală, închide o temniță. [ Victor Hugo ]

-

Pentru a îmbătrâni, nu trebuie să devii bătrân. (?)

-

Poți să te naști bătrân și poți să mori tânar.

-

Vârsta nu-i un pretext de îmbătrânire.

-

Visul meu este să mor tânăr, la o vârstă înaintată. [ Jeasov ]

-

[ Jean Cocteau ] [ G.Slattern ]

- Îmbătrânirea nu este pe gustul meu dar, este singura metodă de a trăi mult. [ Sainte Beuve ] - Partea bună a situației, este că în ciuda vârstei poți fii mai tânăr ca niciodată. [ Albert Einstein ] -

Un om îmbătrânește când grijile iau locul visurilor. [ John Barrymare ] - Îmbătrânirea este posibilitatea de a rămâne tânăr mai mult timp decât alții. [ Bernard Shaw ] - Când îmbătrânești, trebuie să-ți organizezi spiritul tinereții de-a lungul anilor. [ Paul Eluard ] - La 969 de ani, Matusalem arăta atât de bine, că de abia îi dedeai 345 de ani. [ Tristan Bernard ] - Când îmbătrânești, să nu încetezi să zâmbești căci altfel, îmbătrânești cu adevărat. [ H. Balzac ]


421- Dacă păstrezi copilăria mereu cu tine, nu vei îmbătrâni niciodată. [ Tom Stoppard ] - Coincidențele, sunt felul Lui DUMNEZEU de a rămâne anonim. [ Albert Einstein ] -

Trebuie să adăugăm viața anilor și nu anii vieții.

[ V. Hugo ]

- Fidelitatea este o mâncărime teribilă, cu interdicția de a te scărpina. [ A. Scholl ] - Ești inteligent dacă nu crezi decât jumătate din ceeace auzi; ești înțelept dacă știi care jumătate. [ Alain Gillet ] -

Patria mea este limba română. [ Nikita Stănescu ]

--- /// ---


+

CÂND ESTE CREDINŢĂ ‚’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Îmi amintesc că la Cernica, era un călugăr bătrân, pe nume Ignaţie. Când săanătatea şubredă îl necăjea sau vre-o oprelişte oarecare i se punea în cale, Ignaţie întra în biserica de lângă cimitir şi, cădea în genunchi la icoana făcătoare de minuni a Sfântului Nicolae, murmurând în legea lui, toate rugăciunile pe care le ştia. Apoi, într-un final, privea drept în ochi pe Sfântul Nicolae şi-i spunea cu glas tare: - „Tu eşti bătrân, eu sunt bătrân. Tu ai trecut prin multe boli, eu sunt bolnav. Hai Sfinte, ajută-mă. Dacă noi, bătrânii, nu ne ajutăm între noi, cine să o facă ... ?”


440

METAFORE

- Pe o mare câmpie, se află întreaga suflare, de pe acestă planetă. În zare se vede un munte. În depărtare s-a creat un drum, ce duce la acel munte. Drumul, cu cât se apropie de acel munte, se îngustează. Spre vârf, drumul se îngustează atât de mult, încât devine o potecă, până când şi aceasta se pierde, spre vârf. Pe tot acest parcurs, există tot felul de încercări, capcane. Aceasta este viaţa, cu toate testele la care suntem supuşi, pentru a evolua în spirit şi energie. [ Nicu ]

- Dacă, ne-am gândi la câtă energie este necesară, pentru obţinerea unui kilogram de pâine, am înţelege,importanţa ce ni se acordă, pentru a exsista. Considerând necesitatea extracţiei minereului de fier, de cărbune, de petrol, de apă, de energia necesară prelucrări acestora, şi de tot ce decurge, pentru recoltarea grâului şi până la bucata de pâine. Este oare întâmplătoare existenţa noastră.? Crezi. !!! [ Nicu ]

- Fiinţele tinere, provin din iubirea pe care, rădăcinile bătrâne şi urâte din pământ, dau, tot ce e mai bun tinerilor, de la care nu primesc nimic. [ Nicu ]

- Darul Divin, ca şi iubirea, este ca un borcan cu miere, din care trebuie să dăruiţi celor din jur, căci altfel, mierea se zahariseşte, transformă în otravă. [ Nicu ]


441

- Fiecare om, poartă cu el o „paporniţă”. Şi în ea

adună tot ceace a cerut LUI Dumnezeu. De-a lungul existeţei umane, omul, are nevoie de foarte multe, nu numai de sănătate, pe care de cele mai multe ori o cere. În bunătatea SA, Dumnezeu, îi dă ce-şi doreşte, dar cade din sacoşă,că e plină şi omul este nemulţumit.! Reproşează.!!! Dar Bunul, îi arată, că ce a cerut a rămas în urmă, fiindcă, coşul, era prea plin, cu ce nu avea nevoie. Morala, este că cerem fără, discernămînt. În orgoliul nostru, considerăm că ştim ce avem nevoie, şi pierdem ce este mai Important ! Zmerenia .!!! [ Nicu ]

- Fiecare dintre noi, atunci când aduce mulţumiri cuiva, crează o bilă mică, de culoare deschisă, pe care o dăruieşte. Dacă noi, am oferi aceste mulţumiri Înaltei Divinităţi, asupra noastră s-ar revărsa bile cu mult mai mari, care ne-ar Lumina viaţa, şi am evolua spiritual. [ Nicu ]

- Viaţa pe care o trăim, poate fi asemănată, cu posibilitatea de a avea acces la un careu rebusistic, iar compexitatea, este pe măsura respectivului. În funcţie de cât de repede, de corect, rezolvăm testul, existăm în planul fizic. Dacă, cel ce completează careul, o face fără erori şi într-un timp scurt, mai poate primi un careu , mai mic, ca bonus; asta în cazul celor care se întorc din moarte clinică. După ce am căpătat suficientă cunoaştere, şi după mai multe vieţi, plecăm pe alte planete cu evoluţie superioară acesteia, şi o luăm de la început. Succes!. [ Nicu ]


442

- La suprafaţa solului, şi în jurul acestei planete, se

află o multitudine de sfere, de dimensiuni şi culori diferite. Ele sunt încărcate cu energi informaţionale, ale acestei evoluţii umane. Reprezintă o desfăşurare a Cărţi Akaşa. Sferele de culori închise, se află la nivelul solului, sau chiar în interiorul acestuia. Cele de culori din ce în ce mai eschise, se găsesc din în ce mai sus. În funcţie de evoluţia fiecărui om, acesta primeşte informaţia la care el are, energia necesară, care să o capteze. Uni oameni, care au o evoluţie mai mare, sau o „deschidere”, pot accesa aceste sfere, şi folosi informaţiile, după cum consideră că le este necesar. Informaţia este pentru câteva ore, sau cel mult zile. Geniile, au „resurse” în astral. Căi de comunicare. Totalitatea informaţiilor, şi calitatea lor, arată nivelul de evoluţie al acelei planete. Gradul de evoluţie al planetei noastre este mic, de 6-8 pe scara creată, cunoscută a civilizaţiilor din univers. Suntem la început. [ Nicu ]

- Ceeace mă reprezintă pe mine este: DOAMNE IISUS HRISTOS, FIUL LUI DUMNEZEU! Mulţumesc pentru tot, Iartă Doamne întru tot, şi Ajută Doamne, întru tot !!! Amin.

Dute cu pacea în suflet, cu iubirea în ochi şi râsul pe buze, iar dacă viaţa nu-ţi va oferi decât lămâi, fă-ţi din ele limonadă. [ film, moarte clinică ]


443 -

Viaţa omului, poate fi asemănată, cu prăvălirea din

vârf de munte, a unei stânci colţuroase. Ea vine la vale, şi pe măsură ce coboară, se loveşte de tot felul de alte stânci. Pe parcursul ei, lasă în urmă, aşchii, urme ale treceri ei pe acolo, semne. După o vreme, ajunge în vale, la capătul călătoriei, şi constată că este mai mică, rotundă, ... asperităţile au dispărut. Evoluţia ei, sa realizat. Cum era la despridere, şi cum este la final.?! Până la final, poate să se şi spargă. Să ajungă doar pietriş din care nu se poate sculpta nimic. O existenţă irosită inutil. Deci atenţie cum ne coordonăm viaţa, darul primit. Aşa şi omul se naşte, şi se şlefuieşte pe măsura încercărilor, testelor, pe care le face. [ Nicu ]

- Omul preistoric, în fiecare zi, pleca să culeagă fructe, legume, de pe lângă adăpostul lui. Hrana a devenit insuficientă, şi într-un moment de „inspiraţie”, a luat un băţ, piatră, şi a lovit, a ucis, animalul ce se afla pe lângă el. Văzând că fără efort, îşi poate, „linişti” foamea, a continuat metoda, şi a devenit „vânător”. Foloseşte drept hrană, animale moarte, hoituri, precum animalele de pradă. Asta da EVOLUŢIE.!!! Adevărata hrană de care avea nevoie, nu-l mai interesa. Creştea, animale, păsări, pe care le iubea. Le considera ca pe nişte prieteni, pe care ... îi sacrifica. Aşa, a ajuns omul, om, că distruge ce-i mai drag, pentru a face burta mare, şi sufletul mic. Spiritul lui în loc să urce în evoluţie, se dezvoltă ca la animale. [ Nicu ]


- V-aţi întrebat vre-o dată, de ce se adaugă fel de fel

444

de condimente la carne ?! Pentru gust??, sau pentru a te îndemna să mănânci, sau să se disipeze substanţele din acel organism, mort, emanate înainte şi după sacrificare.? Dacă este atât de “bună şi necesară”, de ce sunt atâtea artificii culinare.? La legume se procedează la fel.? Ele sunt bune din creaţia SFINTEI NATURI. [ Nicu ]

- Un om era tare nemulţumit, şi se văita, că viaţa lui e tare grea, că nu mai poate, că este dincolo de puterile lui umane. Şi azi aşa, mâine aşa, până când, DUMNEZEU, a coborât la acesta, şi l-a întrebat: - De ce consideri că îţi este atât de greu?!. Omul nostru, explică, că are o cruce prea mare, şi prea grea, că-i este greu s-o ducă, că ar vrea o alta mai mică. Au plecat de acolo, şi au ajuns pe un câmp, unde cât vedeai cu ochii, erau doar cruci, de toate mărimile, de toate dimensiunile. DUMNEZEU, i-a zis: - Alege-ţi?!. Omul s-a uitat în jurul său, şi a văzut o cruce mică, simplă, şi pe care o alege. DUMNEZEU, îl întrabă: - Ce nume este pe ea!?. Acesta, citeşte numele său. Omul, niciodată nu este mulţumit cu ce a primit. [ Nicu ]

- Viaţa, mai poate fi „privită” ca şi pe o invitaţie la masă, dar masa este acoperită. Nu ni se descoperă decât un colţ al acesteia, dar intuim, bunătăţile ce se ascund. Încet, puţin câte puţin, vom „savura”, ce ne oferă. [ Nicu ]


445

- Considerând, ca fiind o linie dreaptă, din Înaltul

Cerului şi până la Pământ, şi care să treacă prin tine, cel care eşti, şi ca această linie să fie etica ta, verticalitatea ta. Prin tot ceeace gândeşti, vorbeşti şi faci, să nu creezi vibraţi, care să creeze dezarmonii a acelei linii. Vibraţiile arată dezechilibrul tău, lipsa de armonie, din interiorul tău, cât şi a ceeace faci. Străduieşte-te să fi luminos ca Lumina, şi drept ca ea. Tu eşti legătura dintre CER şi Pământ, profită de acest mare dar. [ Nicu ]

- Noi, oamenii, suntem ca nişte licurici, într-un ocean de Lumină. Uni dintre noi, sunt orbiţi, şi aleargă de colo-colo, fără a avea o direcţie. Alţi, atraşi de mirajul oferit de Lumină, caută să ajungă cât mai aproape, şi merg pe diferite drumuri, doar, doar vor ajunge. Dar drumul va fi pentru fiecare, după străduinţa noastră, căci singuri ni-l alegem. [Nicu]

- Considerând că toţi oameni de pe această planetă, sunt atleţi, că marea majoritate se pregăteşte să se antreneze, la un cult religios. Unii, stau pe margine, considerând că „ştiu”, sau nu-i interesează, şi aduc fel de fel de „argumente” pro sau contra, … „chibiţi”. Aceştia vor rămâne în urmă, şi ce greu le va fi, până recuperează. Cei care se străduiesc, fiecare în felul lui, după puterile ce le are, devine mai bine pregătit, în a gândi, vorbi, şi face, Voia ÎNALTEI DIVINITĂŢI. După rezultatele obţinute, fiecare va primi, locul ce i se cuvine, după efortul depus, iubirea pe care a dat-o, şi a primit-o, în şansa ce i s-a oferit. [ Nicu ]


- Credinţa, nu este ceva care se obţine în urma unor

446

rugăciuni, sau fapte bune. Credinţa se formează, se crează, încetul cu încetul, clipă de clipă a vieţi noastre. Este ca şi cum am pune într-o puşculiţă, iubirea noastră, zi de zi. În această urnă, depunem tot ce este mai bun şi mai frumos, din tot ceeace noi am gândit, vorbit şi făcut, d-alungul vieţi noastre. Pentru ce depunem, ne considerăm credincioşi. La sfârşitul vieţi, când spargem puşculiţa, exsistă, atât de puţină credinţă, că ni se face ruşine, pentru că ne-am considerat ... credincioşi. [ Nicu ]

- Considerând, viaţa noastră umană, că este formată din-tr-o mulţime de teste, atunci, imaginaţi-vă că suntem o cameră, în care se află multe sertare. Fiecare sertar, are o emnificaţie. În ele, sunt rezolvarea testelor efectuate. Dacă rezultatul unui test este mai mic de 95%, testul se repetă, cu un factor de complexitate mărit. De principiu, testele sunt create pentru micşorarea orgoliului propriu, şi a ridicări nivelului spiritual. Acestea, nu au semnificaţie de apreciere, în astral, pot ajuta omul, doar ca punere în experiment. Pe măsură ce sertarele se umplu, omul evoluează într-un alt nivel. Aceasta se repetă până când, se definitivezează evoluţia, în totalitate. Odată cu terminarea instruiri noastre, se termină şederea în această zonă, şi vom pleca în altă parte, pe o planetă mai evoluată energetic. Această situaţie se va repeta, până când, scânteia care am fost la început, va deveni o flacără, şi care se va întorce la DUMNEZEU-L UNIVERSAL, de la care vom primi noi misiuni. [ Nicu ]


- Evoluţia om, suflet, spirit, se poate considera ca o

447

cameră, în care se află dulapuri, cu multe sertăraşe. Fiecare sertar, reprezintă o etapă în dezvoltarea, şi desăvârşirea calităţilor şi anihilarea orgoliilor. În sertare sunt teste, care trebuiesc rezolvate în existenţa respectivă. [ Nicu ]

- Într-o cămară de la ţară, erau multe ulcele ,vase, aşezate ordonat pe policioare. La un moment dat, apar doi şoricei, care se hârjoneau. Tot alergând de colo-colo, cad într-o ulcică cu lapte. Speriaţi de situaţia în care se aflau, au început să dea din lăbuţe, să bată laptele. Unul dintre ei, obosit, şi fără speranţe, cedează, şi se îneacă. Celălalt, cu tenacitate, continuă să înoate, să bată laptele, şi acesta, a început să se închege. Cu un ultim efort, se saltă pe un cheag de unt şi de acolo, pe marginea vasului, şi iese afară, speriat şi cu regret pentru prietenul pierdut. Morala: Cu răbdare şi tenacitate vei izbândi. [ Nicu ]

- În vechile cronici istorice, în care se face referire la popor, acesta, este considerat ca fiind talpa ţări. Pe ia se bazează toată societatea, talpa este aceea care suportă toate vicisitudinile vremi, ia este totul la greu, dar mai puţin la bune. Ei i se cer toate sacrificile, de orice fel, sub orice formă, chiar şi viaţa. În canoanele bisericeşti, primi pome-niţi, sunt toţi cei care nu au merite, sunt cei care nu se ridică la valoarea ce trebuie să fie el, ca şi conducător. Printre aceştia, sunt amintiţi şi câţiva, care au ieşit în evidenţă, cândva. „Înghesuit”, la urmă, este pomenit şi el, la sfârşit, poporul. În societatea noastră, scara valorilor s-a inversat. Vai şi amar pentru cei care vor veni. [ Nicu ]


- Uneori, unii oameni, primesc de la ÎNALTA

448

DIVINITATE, câte un dar. Este o altă formă de iubire. Aceasta, se poate asemui, cu situaţia în care, ţi se dă un borcan cu miere. Dacă cel favorizat, nu consumă mierea, în timp, aceasta se va zaharisi, ne consumată nici atunci, ea va deveni otravă. Iubirea rămâne un vis frumos. Morala - Cu cât darului primit i se va da folosinţă, cu atât mai mult, acesta se va mări ca importanţă, ca valoare. Dacă darul ce l-ai primit în ajutor, va fi bine folosit, el îţi va fi de ajutor în evoluţia ta, viitoare. [ Nicu ]

- DUMNEZEU UNIVERSAL, forma de energie pură, din Marele Univers, a rupt o scântee de LUMINĂ din EL. Am fost creaţi, şi trimişi în Univers, pentru a evolua, şi a se mări în potenţial Divinitatea. Ne-a trimis o scântee, şi ne vom întoarce o flacără. [ Nicu ]

- Să ne imaginăm un cerc, care să cuprindă pe cei cu o cultură, un bagaj informaţional redus, şi care, în lumea lor, se consideră a fi importanţi. Cum pot fi priviţi aceştia, din afară.?! Ce părere are un observator extern.!? [ Nicu ]

- Oricât de deştept ai fi, oricât de multe informaţi ai avea, atunci când eşti jos, pe treptele inferioare ale evoluţiei ca spirit, orizontul, nu-l poţi vedea, şi cu atât mai puţin înţelege. Pe măsură ce evoluiezi, deschiderea ce o ai, posibilitatea de pătrundere a ceace vezi, e mai mare. [ Nicu ]


449

– Nu ştiu cum să o numesc, mit, legendă.?!

Se spune că atunci când IISUS era copil, prietenii LUI, au creat din lut, o mică pasăre, de care erau tare mândri. Arătau tuturor noua lor jucărie. Când L-au întâlnit şi pe IISUS, copii, bucuroşi de ce aveau, arată pasărea. Primeşte jucăria în palmele SALE mici, şi la scurtă vreme, figurina de lut, îşi ia zborul ca o pasăre adevărată ... .

- Existenţa umană, poate fi asemuită şi ca acest experiment imaginar. Omul, se află într-o cameră destul de spaţioasă, metaforic fiind, viaţa noastră, şi în funcţie de longevitatea acestuia, camera este mai mare sau mai mică. Cameră are o multitudine de uşi, dintre care, doar una este acea bună, celelalte sunt false. Camera este obscură, şi are o serie de obstacole invizibile, de care omul, trebuie să înve-ţe să se ferească, să capete exprienţă. Omului, i s-a dat posibilitatea de a lăsa în urma sa, o dâră de lumină, mai puternică sau nu, în funcţie de strădania lui. După ce a parcurs cam tot spaţiul vieţi lui, vede în urma sa, un ghem de lumină, proporţional ca dimensiune şi intensitate luminoasă, aşa cum a fost evoluţia lui, la care a ajuns, până atunci. De cele mai multe ori, şi după tot efortul depus, constată că uşa care îi dădea posibilitatea să urmeze pe calea spre Adevăr, nu a găsit-o. Rare sunt situaţiile în care, unii dintre noi, au şansa de a avea un mentor, de cineva care să-i îndrume paşi, şi să-l scoată la „liman”. Dacă ave-ţi ocazia, profitaţi, până nu este prea târziu. [Nicu]


450-

Odată, cândva, era o prinţesă, care avea o casetă, cu

cheiţă, frumos încrustată, şi la care ţinea foarte mult. După ceva vreme, cheiţa este rătăcită, şi caseta nu mai putea fi folosită. S-a confecţionat o altă cheie dar, aceasta nu funcţiona ca prima, ca aceea de la început. Morala: este că niciodată, ce este la început, nu este şi după aceea, şi că ce avem, trebuie să păstrăm cu multă atenţie, şi iubire. [ Nicu ] - Toţi am auzit, sau ştim, ceva despre orgoliu. A-ţi încercat să vă explicaţi ce reprezintă.!? Consideraţi că acest orgoliu ar fi o maşină de tocat, un zdrobitor, care macină şi presează caracterul suflet-om, obligândul să iasă prin una din găurile tip matriţă, al acestui dispozitiv. Sufet-om va trece prin aceste încercări, de atâtea ori, câte matriţe are maşinăria. Când sufet-om a trecut prin toate, atunci este atât de bine cunoscător al acestui dispozitiv încât el,va şti să se fereas că de „loviturile” maşinăriei, şi va putea merge mai departe. Aceasta este posibilitatea de a cunoaşte, tot ce poate oferi celui din această dimensiune. [ Nicu ] - Marea prosperitate a tuturora, este ca o mare multitudine de avantaje. De ele beneficiază doar cei care sunt la marginea grămezi, sau în aproprierea ei. Cu cât sunt mai departe de ea, aceia, sunt mai dezavantajaţi, mai săraci, oricât de buni sunt. Oare cei favorizaţi, ce merite deosebite au avut.?! [ Nicu ]


451 - Pentru orice formă de manifestare a vieţi, până la un anumit punct, ea este frumoasă. La început, este ca zborul unui fluture, în lumina caldă înbătătoare a soarelui, şi el, care nu are nici o grijă, zburdă de colo-colo, nu-i pasă de nimic, nu are nici un ţel anume. Este fericit că exzistă, că se poate bucura de razele soarelui. Pe măsură ce trece timpul, şi începe să conştientizeze locul lui în cadrul al acelei lumi, societăţi, bucuria vieţi scade. Viaţa este din ce în ce mai grea, farmecul se pierde, puţin câte puţin, şi devine mai greu de suportat. Aripile sunt din ce în ce mai grele, mai anevoios se mişcă, soarele nu mai străluceşte după cum s-ar vrea. Totul se estompează, culorile devin cenuşii, nimic nu mai este după voia sa. La un moment dat, dorinţa, bucuria vieţi, dispare. [ Nicu ] - Făcând un exzercițiu de imaginație, sugerez : Considerând că fiecare spirit uman, animalier, etc., pentru evoluția sa, își crează un program în care sunt incluse testele prioritare din existența anterioară, sau ce ne dorim să facem în noua viață. Acest program individual, este analizat de cei care sunt desemnați, să introducă într-un „calculator Divin”, elementele necesare care să concure la un rezultat favorabil. Fiecare dintre noi are o multitudine de încercări de rezolvat în diferite locuri, cu diferiți oameni, diferite situați, timp diferit, cu complecsități mai mici sau mai mari,sau deosebit de complex, greu chiar de imaginat, în toate cazurile, etc. . Încercând după puterile noastre se ne imaginăm ce fantas-tică putere de corelare se depune pentru evoluția fiecăruia dintre noi.!? Interesant, nu crede-ți. [ Nicu ]


452 - O mulțime de oameni depun mult efort, străduință, cu multe privațiuni asupra vieții lor și construiesc o clădire frumoasă, cum puține pot exista în această lume. Când toți se așteptau să se bucure de marea lor reușită,vine un nimeni, un neica nimeni, care n-a contribuit cu nimic la ridicarea acestei minunății, sapă la temelia clădirii din ordin străin până când, aceasta începe să se dărâme. Cei care au ridicat frumusețea respectivă, sunt consternați, bulversați, uluiți de ce se întâmplă, și fug care încotro văd cu ochii, ca atunci când corabia se scufundă și șobolani o părăsesc, în dorința unei vieți trăite în fantezie. Nu le mai pasă de ce lasă în urmă, de realizările celor care au fost înaintea lor. Când acela care a început dărâmarea clădirii a obosit, este înlocuit de un altul de aceiași teapă cu primul. Acesta mai dă câteva lovituri clădiri, și pleacă, fericit că a contribuit și el cu ceva la distrugerea care le-a fost comandată. Într-un final apare un altul care, se crede mai bun în rezolvarea situației, se reazămă de un perete, și îl prăbușește spre bucuria celor care chibițau. Prostul care a privit la tot ce s-a întâmplat, nu înțelege nimic. Cei care mai pricep ceva rămân impasibili la tot, sau se bucură de praful căzut pe ei. Aceia care se consideră a fii mai isteți, își însușesc părți din ce era odată o bijuterie de construcție. Se înfruptă precum hiena, de un trup care era o frumusețe cândva. În zaiafetul creat se uită cu multă nepăsare de cei care au făcut chiar sacrificiul suprem. Dar toți aceeia care și-au bătut joc de dăruirea celor de dinaintea lor, își vor primi ce merită cu vârf și îndesat. Întotdeauna fiecare dintre noi prin tot ceeace gândim, vorbim și facem ne primim ce merităm, cu multă corectitudine. [ Nicu ]


453 - Să vă imaginați că în drumul vieții voastre, cineva a risipit o mână de biluțe de diferite culori, forme și mărimi. Mulți trec și le văd, unii le calcă și nici nu le bagă în seamă, alții se opresc pentru o clipă și apoi merg mai departe. Din curiozitatea umană, alții ridică din colbul drumului câte o sferă, o privește, dar constată că lui nu-i este de folos și o aruncă. Uneori o aruncă cu dispreț copilăresc că el nu are nevoie de așa ceva. Dintre cei care trec pe drum, puțini chiar foarte puțini se opresc cu interes pentru a afla ce sunt acele sfere. Le ridică, se străduiesc să le înțeleagă mesajul cel au, și pentru că ei consideră că nu au „timp” atunci, le vor pune la păstrare. Dar deosebit de rari sunt aceia care cu bucurie și chiar cu un interes mărit caută să obțină cât mai multe sfere, pe care le consideră că îi sunt de un neașteptat și real folos în viața sa. Prin viață nu trebuie să trecem cu interes doar pentru unele satisfacți primare, de nevoi incipiente de evoluție. Cu cât ne vom strădui să înțelegem ce este în jurul nostru, cu atât mai bine și mai repede vom evolua, fapt ce va fi în avantajul nostru în prezent dar, și mai cu seamă în cel viitor. Bucurați-vă de de tot ce predecesorii voștri și chiar cei ai timpul în care vă aflați, v-au dăruit cu atâta iubire. [ Nicu ] - Considerând viața umană, ca o cale ce la început de existență, în prima parte, este mai largă sau nu, în funcție de nivelul de evoluție al fiecăruia, aceasta se va desfășura parțial după dorințele noastre din program, sau din afara acestuia. Calea este marcată, prevăzută cu delimitări de o parte și de alta a spațiului de acces, și pe mijlocul acestuia se află un fir director, călăuza, gidul spiritual sau îngerul fiecăruia.


454 - Cu cât cel în cauză se îndepărtează de acesta, calea își pierde din planeitatea ei și devine mai greu de urmat, datorită capcanelor de la cele mici, la cele care crează proleme. Dacă la început liniile sunt paralele, privind în zare ele, prin iluzia optică dau impresia că se vor unii într-un punct în zare, acela fiind mântuirea, țelul ce trebuie atins. În această situație, se află copilul nou născut, până când acesta începe să pătrundă din ce în ce mai mult în viață. Dacă urmăm firul director, și nu ne îndepărtăm prea mult de el, „mersul” va fii în armonie, atunci și viața va fii plăcută. O dată cu timpul, cel în cauză, se îndepărtează voit sau nu, de firul director și ajungând până la limitele drumului, constată că au început probleme care sunt din ce în ce mai neplăcute. Sunt momente când dorința de a expermenta unele situații ce ni se par interesante, le dăm curs riscând admonestarea meritată dar și în felul acela ne îmbăgățim palmaresul evolutiv. Uneori, acestea pot avea ca și cauză, programul unor spirite, ce trebuie înplinit în acea viață. În marja dintre limitele acestuia este contactul, cunoașterea vieți însăși după cum trebuie să urmeaze. Cum derularea evenimentelor vieții și a ceeace noi gândim, vorbim, sau facem, uneori depășim conștient sau nu limitele drumului, creând dezarmonii pe măsura faptelor noastre. Cu cât ne îndepărtăm de drum, este și mai mare nevoia de coerciziune ce poate fii mai mult sau mai puțin dură, pentru revenirea în limitele normalului. Tot acel parcurs cu suișuri sau coborâri, ne va duce către a face un pas înainte spre evoluția, desăvârșirea individuală, cât și a civilizației umane în totalutatea ei planetare. [ Nicu ]


455 - Paginile citite, pot fi considerate ca un râu. Începe ca o apă cristalină, limpede, plină de minunății. Pe alocuri, râul mai este alimentat cu alte pâraie cu apă curată care îi măresc debitul. Dacă am lua o cană cu apă din acest râu, vom constata că avem doar o mică parte din acestă apă plină de informații primite din Univers dar, nu vom ști ceeace reprezintă întregul râu. Lecturarea paginilor trebuie făcută de la început, și nu selectiv, deoarece doar așa putem cunoaște, integra și îmbăia în ce s-a arătat în tot cuprinsul cărti. [ Nicu ] ---

/// ---


460

DIFERITE ÎNTÂMPLĂRI TRĂITE DE NOI

- Era vara anului 1995. Împreună cu un grup de cunoştiinţe, am hotărât să facem o excursie la Cetăţile Dacice de la Sarmisegetusa. Am ajuns la locul de întâlnire, mai devreme cu o zi. Era o zi senină. Ne având un program stabilit, am plecat înspre Cetatea Cetăţuia. Precizez că nici înainte, şi nici în ziua aceea nu am folosit hrană care să tenteze pe acei căţei. Imediat după ce am trecut un izvoraş, ce trece pe lângă drumul pricipal, am apucat pe drumul ce ducea la Cetate. După câţiva zeci de metri, s-a alăturat nouă, un câine, de talie medie.După alţi câţiva metri, alături de noi vine şi o căţeluşă. Am început să vorbim cu ei. Dacă am văzut că interesul lor era doar să ne însoţească. I-am lăsat in pace, şi ne-am văzut de drum. Pe drumul de munte, erau diferiţi arbuşti cu fructe de pădure, la care ne opream, să le culegem. Odată cu noi, se opreau şi ei, şi ne aşteptau. Când începeam să mergem, se ridicau, şi mergeau şi ei. Tot drumul cât ne-au însoţit, el a mers înainte cu vreo zece paşi, iar ea stătea între noi. La capătul drumului, ea s-a depărtat de noi, şi ne-a părăsit. Căţelul a luat-o spre Cetate, şi nu l-am mai văzut. L-am chemat, dar în zadar. Plecase.! Am petrecut cam trei, patru ore în Cetate, după care am plecat spre „casă”. Imediat apare şi căţelul, care ne-a condus până în vale, de unde ne însoțise. S-au purtat cu multă grijă, atenţie, cu protecţie pentru noi. Cine au fost acele Suflete?. Cine le-a trimis.!!? [ Nicu ]


- E o zi frumoasă de iarnă.

461

Eram în Poiana Braşov. Totul în jurul nostru, e plăcut şi e armonie. Ne hotărâm să urcăm cu telecabina, pe vf. Postăvarul. Admirând priveliştea, de acolo de sus, observăm la un moment dat, că la o distanţă mică, sub picioarele noastre, a celor care eram acolo, că se formează cât vedeam cu ochii, o imensă mare lăptoasă. S-a creat impresia, că eram dincolo de lumea pământeană. Norii de sub noi, erau albi strălucitori. Credeam că suntem pe un alt tărâm, într-o altă lume mirifică. Era linişte. Nimeni şi nimic nu deranja acel moment sublim. Se putea considera că suntem în RAI. După o vreme, totul a intrat în normalitatea, umană. Un moment de neuitat. [ Nicu ]

- Într-o cameră, alături de mine se propăşise un ţânţar. Ori de câte ori intram, venea lângă mine, şi se bucura de prezenţa mea, învârtindu-se pe lâgă mine. La un moment dat, am intrat în cameră iritat, şi bietul sufleţel, a venit repede la mine, să-mi spună „bun venit”. Eu, om fiind, am uitat de el, şi la bâzâitul lui, am dat cu palma, şi l-am lovit. Am făcut-o instinctiv, fără să mă gândesc, n-am vrut, dar, l-am omorât. Eu, fiinţa superioară, am uitat, n-am putut dărui, n-am putut să răspund la iubire, cu iubire,celor din jurul meu. Regret. Acesta este omul. Nu putem dărui iubire permanent, trebuie să ne pregătim,... să ne punem masca iubiri, faţă de cei din jurul nostru. Mult trebuie să mai lucrăm cu noi, cu sufletele noastre.!! A fost realitate, sau eu am visat, dar rău, tot îmi pare. [ Nicu ]


- Era în urmă cu mai mulţi ani, când încă mai puteam

462

să facem excursi prin ţară. Cu o asemenea ocazie, când traseul nostru se desfăşura prin nordul țări, am ajuns şi la Peştera THEODORA. Doream să ajungem la M-rea VĂRATEC. Pentru a scurta drumul, am mers după orientarea noastră, proprie, peste o colină împădurită, aşa cum erau toţi munţii noştri, cândva. Pe vârful acelei coline, era o poiană foarte mare, cu diametrul aproximativ, de o sută de metri, fireşte, încojurată de copaci. În acea poiană, erau atât de multe flori, cum nu am mai avut ocazii, să vedem până atunci. Erau flori mai mari, mai mici, de diferite culori. La picioarele noastre, se desfăşura un covor imens de flori, multicolore. Era în timpul zilei, când soarele, era la verticală. Lumina, inunda totul, o lumină caldă, şi relaxantă, ce ne învăluia. În aer, se auzeau multe triluri de păsărele, şi zgomot de insecte, ce roiau pe deasupra florilor. Frumuseţea acelui loc, şi timp, ne-au lăsat muţi de uimire, şi bucurie. Ne-am aşezat, să admirăm, şi să ne bucurăm de acel loc, şi cu dorinţa de a nu deranja miracolul ce se desfăşura în jurul nostru. După o vreme, cu regret, ne-am ridicat şi am plecat din acel colţ de RAI. [ Nicu ]


- Cu ceva vreme în urmă, într-o după amiază de dumi-

463

nică, eram de servici. Era o acalmie şi o amorţeală în jurul meu, de parcă timpul se desfăşura mai încet, şi era multă linişte. Mergând spre locul unde trebuia să parcheze un avion, în drumul meu, era şi un strat de iarbă. Mi-am dat seama că greutatea mea, ar face să sufere acea iarbă, şi chiar piatra pe care o calc. Am început să mă rog, ca eu, prin greutatea mea, să nu aduc suferinţă nimănui. Pătruns de acest gând, am simţit că încet, încet, încep să mă ridic de la suprafaţa solului. Făceam paşi, călcam, dar călcătura acestora era moale, parcă pluteam. Parcă era un vis. Levitam la suprafaţa solului. La scurtă vreme, după ce am constatat starea mea, totul a intrat în normalitate, în obişnuinţă, în realitatea momentului. La atigerea solului, m-am dezechilibrat, și era gata, gata să cad. Să nu se considere că eu sunt atât de meritoriu, încât cei de Sus, să mă gratuleze cu asemenea întâmplări minunate. Prin aceasta s-a dorit ca eu, să înțeleg, că atunci când îți dorești cu ardoare a face o faptă bună, ți se acordă sprijinul, a duce la bun sfârșit dorința ta. Ai grijă ce-ţi doreşti, că s-ar putea să ţi se întâmple. [ Nicu ]


464 -

Ne aflam în vizită, la cineva, şi am observat, că prin

apartamentul lor, zbura un papagal, o nimfă. Ne-a plăcut. În urma acestei observaţii, am discutat multă vreme, dacă să avem şi noi. Ne întrebam, dacă viaţa pe care le-o oferim alături de noi, ei vor fi fericiţi. A trecut o lungă vreme. Într-o zi, eram la piaţă, şi cineva, vindea papagali, peruşi. Ca într-o doară, îi spun că îmi plac, şi dacă în timp, va putea, să îmi aducă şi mie unul. A mai trecut ceva vreme. După vreo doi ani şi ceva, îmi comunică că, un tânăr a renunţat la un peruş, şi că îl are disponibil, şi dacă îl vreau. Nu eram hotărât în totalitate. Accept. Vine ziua, când îmi spune să cumpăr o colivie. Eram uşor emoţionat. Îl aduc acasă. Eram două lumi diferite. El se temea de noi, şi noi nu ştiam cum să ne comportăm faţă de el. La scurt timp, teama a dispărut, şi ne-am împrietenit. Repeta mereu Puiu-Puiu. Am înţeles că aşa era numele lui. L-am numit, Puiu. Încetul cu încetul, bariera dintre noi, a dispărut. S-a dovedit a fi foarte inteligent, atât cât putem să comunicăm între noi, dar ne înţelegem bine. Timpul a trecut, şi afecţiunea dintre noi, a ajuns să fie atât de mare, că in timpul zilei, ne căutăm. Este o iubire reciprocă. Pentru ca el să se simtă cât mai bine, să ştie că nu este singur, din specia lui, i-am mai adus alţi companioni. Încercăm atât cât putem, să le facem viaţa cât mai plăcută. Am creat o simbioză, între două lumi, o prietenie puternică pentru toată viaţa. Întindeam braţul şi îl chemam, iar el venea. Uneori, din proprie iniţiativă, se aşeza pe umăr şi ne pupam. Atingea cu cioculeţul, său buzele mele.


465 - A învăţat unele cuvinte, propoziţi scurte adresate lui, şi el a învăţat. După un timp, spunea cuvinte şi propoziţi pe care le crea el, şi care aveau sens, înţeles,nu aşa cum le-am spus noi. Când ne pregătim să aşezăm cele necesare pentru a mân-ca, Puiu-Puiuţ, se invită la masă, chiar dacă venea de la farfurioara lor. Vine la marginea farfuriei noastre, şi de pe marginea ei, unde îi punem legume, se ospătează şi el. Uneori când nu mă simt prea bine, vine şi se aşează pe mine, chiar dacă stau la orizontală. Nu plecă decât atunci când vorbesc cu el şi consideră că totul este bine. Câte odată, ne întreba dacă îl iubim pe el sau pe prietenii lui. Este de o mare gentileţe sufletească cu toţi cei din jur. Sunt multe întâmplări petrecute între noi şi care ne leagă, ne apropie din ce în ce mai mult unul de celălalt. Suntem fericiţi, că ne avem unii, pe alţii. E atât de bine să poţi iubi cu sufletul, să fi altruist !!. Îi dăruiam bobiţe din palmă sau, el venea şi aştepta să mănânce din farfurioara lor curăţată, pe care noi o ţineam. În perioada când nu se simţea bine, îi alegeam bobiţele care îi plăceau lui, ca el să nu îşi piardă apetitul căutând. Oare această situaţie a veniri lui alături de noi, a fost doar o simplă întâmplare.?! În răsăritul zilei de 12 iulie 2014,ora 6 şi 50`, Puiu nostru iubit, a plecat de lângă noi. Regretăm enorm plecarea sa, şi după iubirea ce ne dădea cu atât de multă generozitate. Te vom iubi mult şi noi. În zori dimineţii de 4 sept.,la ora3 şi 35`, mi s-a spus în somn că, Puiu s-a detaşat total de această dimensiune. A ajuns în Astral. [ Nicu ]


466 -

Prin rândurile ce urmează, voi încerca să explic une-

le trăiri, stări emoţionale ale noastre, comportamentul omului faţă de celelalte fiinţe din jur, de interesele omului, de neglijenţa creată de om. Primul companion adus, a fost un puişor de puicuţă galbenă, aproape în totalitate, ca un bulgăre de soare. Am observat-o fiind într-o colivie, speriată, alături de alţi doi peruşi mai mari ca vârstă, şi care o agresau fizic, încercând să o calce. Sărmana era speriată, şi nu ştia unde să se ascundă de „atacurile” bărbătuşilor aventurieri. Trauma prin care trecea, mi-a creat o stare de compasiune şi fără a sta pe gânduri, am cerut să luăm acel sufleţel cu noi, acasă. Am constatat că era atât de traumatizată de situaţia în care s-a aflat, încât, era slăbită, şi chiar însetată, obosită, că abia se mai ţinea pe picioruşe. Credem că avea aproximativ, o lună de la eclozare. Ne-am străduit să-i inducem o stare de armonie, de iubire, care să o determine să revină la normalitate. Sărmana Cocuţa, aşa cum am numit-o noi, fugea de Puiuţ, care se purta cu o gingăşie de îndrăgostit, cu multă tandreţe, şi înţelegând situaţia ei. Timpul nu a putut şterge din memoria lui Cocuţa, trauma prin care a trecut, devenise frigidă. S-a dovedit că nu a fost o alegere potrivită. După ceva vreme, am constatat că sternul ei, a fost desprins, şi nu mai putea să zboare. O altă traumă pentru ea, pasăre să nu zbore.!! Un suflet atât de mic, şi atât de greu încercat. Ca şi cum suferinţa acestor sufleţele nu ar fi de ajuns,


467- indiferenţa lui Cocuţa faţă de Puiu, s-a manifestat în sufletul acestuia ca o boală psihologică, şi el s-a retras în interiorul său. În dorinţa noastră de a înbunătăţi situaţia, şi de a aduce pe un făgaş emoţional cât mai normal, trăirile lor, am mai adus şi alţi companioni, perechi şi ne perechi. Dorind ca în această situaţie, să înţeleagă normalitatea şi încrederea, şi frumuseţea iubiri. Consideram că poate aşa se va ajunge la un compromis idilic între ei, ca suferinţa lor să se diminueze. După ceva vreme, în urma nevoi de a-şi manifesta iubirea. Puiu, venea pe capul nostru, unde se simţea bine, şi iubit. Am înţeles situaţia nefericită în care era, şi neîmplinirea frumuseţi sufletului lui. Doresc să fac precizarea că nu suntem în accepţiunea devierilor sexuale, considerându-le contrare firi Universale, şi ştiind că aceasta reprezintă o deviere neuronală la nivelul cortexului. Noi le-am dăruit iubire, şi eram nefericiţi, de situaţia în care ei se aflau. În interiorul nostru se disputa un principiu etic, v/s iubirea necondiţionată, pe care o ofeream lor. Analizând mai profund situaţia, ni s-a relevat ca într-o comparaţie, Iubirea ce o primim noi de la DIVINITATE, chiar şi atunci când nu merităm pe deplin. Ne-am consolat cu iubirea ce le-o dăruim lor tuturor, necondiţionat, şi încercând să luăm starea lor actuală aşa cum le-a fost hărăzită de om, nu de voia lor, şi nici de acea DIVINĂ. Omul, care are doar interese meschine, şi este în stare să distrugă minunăţia Universului, pentru ceva iluzoriu, efemer, să calce totul în picioare, pentru bani. [ Nicu ]


468 -

În urma unor observaţi îndelungate, direct asupra

fizicului, am observat că înainte de apariţia rănilor pe trupul celor predispuşi, sau chiar diabetici constataţi, că mai cu seamă, la nivelul gambelor, apare nevoia insantanee, fără nici un motiv anume, a celui în cauză, să se scarpine. Nevoia, devine tot mai acută, mai impetuasă. Rănile nu se formează din cauza defectuasă a circulaţiei, sanguine, ele au o altfel de motivaţie, mai profundă. Ca la toate mamiferele, căci şi animalele pot fi diabetice, sângele, la nivelul membrelor inferioare, stagnează o vreme mai îndelungată, şi din acest motiv, mai vulnerabile. Rănile diabetice, pot fi în orice parte a corpului. Consider că din cauza faptului, a disfuncţiei pancreasului, acesta produce, sau dă posibilitatea organismului, de a crea o substanţă, care induce, starea de mai înainte. La interiorul masei musculare, a ţesutului care se albeşte, şi se topeşte, se produce reacţia de agresivitate, a substanţei, şi asupra acesteia au loc transformările, în rană. Prin acţionare asupra pieli, voit sau nu, derma se desprinde de epidermă, se descuamează, şi rana exterioară, este creată, după cea care s-a format în interior, în acelaşi timp sau la scurt timp, de aceasta. Pentru susţinerea celor de mai sus, menţionez că şi atunci când este aplicat tratamentul adecvat, oral, injectabil, extern asupra rănilor, ele nu dispar la scurt timp. Denotă, că doar organismul este în mare măsură să normalizeze, în timp, dacă poate. Un factor ce determină lungimea perioadei de existenţă şi de susţinere în creerea rănilor, sunt şi perioada de anotimp, sau chiar meteo, altitudine. [ Nicu ]


469 - Într-o zi, am mers la piaţa de lângă noi. Acolo am întâlnit pe cineva care dăruia, vindea mai multe flori, plante. Dintre toate mi-a atras atenţia o plăntuţă mică, care parcă îmi spunea că vrea să fie alături de noi. O vreme a făcut flori, şi ne bucuram de fiecare dată când o priveam. Nu ştiu din ce cauză, frunzele au început să se usuce, şi chiar crenguţele ei. Îi era din ce în ce mai rău. Regretam starea ei de sănătate. La un moment dat, mai avea doar o crenguţă mică, fără frunze, dar cu o floricică pe ea. În fiecare zi o iubeam şi îi doream să se facă bine. Cu ultimele ei puteri, a susţinut floricica ca pe un bun rămas dăruit nouă şi aceasta, după un timp, a căzut de pe ram. Frumuşica noastră s-a stins. [ Nicu ] - Tot ce este viu, are încercări diverse, prin care trece. Într-o zi, un puiuţ, un peruş, a dat semne că nu se simte bine. În dorinţa ca ceilalţi să nu sufere, de o contaminare, am izolat pe cel bolnav. Îi urmăream permanent, doream să ştiu, cum evoluiază şi la ceilalţi. Am constatat că starea generală a celorlalţi, se înrăutăţea. Am dat tratamentul adecvat, celui bolnav şi o profilaxie celorlalţi. Am constatat că străduinţa era inutilă. Încercând să înţeleg ce se întâmplă cu ei, am eliberat pe cei sănătoşi, din colivie. Aceştia, nu au mai plecat de lângă cel bolnav. Am înţeles că boala cea mare, suferinţa, se manifesta la toţi, în psihic, chiar dacă nu în egală măsură. Era iubirea, ce o aveau unii pentru alţi. Liderul de grup încerca să-mi spună, să înţeleg, dar eu ... . [ Nicu ]


470 -

Mesajul meu, pentru voi.

- ATENŢIE !! Calea cea dreaptă, nu este şi cea mai uşoară, dar este cea mai bună de urmat. (?) - Mulţumesc cu iubire, cu tot sufletul meu, tuturor celor care au dăruit iubire altruistă. [ Nicu ] - Viaţa este un minunat dar, făcut de DUMNEZEU. Viaţa, trebuie trăită fără constrângeri, jaluane, îngrădiri de orice fel. Viaţa trebuie trăită în armonie cu tot ce este în jurul tău. Trebuie să te bucuri de acest dar, de viaţa ta. [ Nicu ] - Când ai să poţi simţi cu sufletul, tot ceeace te înconjoară, ai făcut un mare pas în evoluţia ta, şi viaţa pe care o ai, se va desfăşura pe un nou făgaş minunat. [ Nicu ] - Omul, nu trebuie judecat după înfăţişarea sa, ci, după cum a gândit, vorbit şi făcut, în viața sa. (?) - Ni se oferă atât de mult timp să vorbim, dar nu avem timp să ascultăm. (?) - Rugaţi-vă în SPIRIT şi DUH, aşa cum a spus Bunul IISUS, şi nu materiei, care nu vă poate ajuta cu nimic, ci dimpotrivă, vă poate face mare rău. [ Nicu ] - Să nu vă lăsa-ţi amăgiţi de formă, ea, arată doar felul în care vă înşeală, în aprecierea pe care trebuie să o face-ţi. Priviţi dincolo de aceasta, în Esenţă, şi veţi afla Adevărul, de care aveţi nevoie, în evoluţia voastră. [ Nicu ]


- Să face-ţi, ca prin gând, vorbă şi faptă, să vă ridica-ţi deasupra condiţiei voastre umane. Să constataţi ca prin fiecare zi ce trece, sunteţi mai aproape de desăvârşire. [ Nicu ] -

Apără-ne Doamne, de noi înşine, de neputinţele noastre.!!

-

Să aveţi cât mai multe zile luminoase şi senine. [ Nicu ]

- Când ve-ţi avea răspunsul la eternele întrebări: cine sunt, de unde viu, şi încotro mă îndrept, a-ţi înţeles esenţa vieţi. - Pentru mine, nu are nici o importanţă dacă ai citit cu atenţie, sau nu. Dacă ai înţeles sensul ideii, al mesajului, al conţinutului, nu prezentarea este totul. Aceasta este important, nu cine le-ar fi spus. Mesajul acesta te va ajuta, să evoluiezi în spirit. Îţi vei face un mare serviciu, dacă vei înţelege. Va fi atât de mare, cum nici nu-ţi poţi imagina. [ Nicu ] - Să aveţi grijă de voi, şi să vă duce-ţi la bun sfârşit încercările vieţii voastre. Să nu uitaţi că odată şi o dată ne vom mai întâlni, dacă nu în plan fizic, în cel energetic, sigur. [ Nicu ] - Sunt atât de multe să vă spun, dar nu mă simt în stare, aşa că vă spun, doar ... , că vă iubesc. [ Nicu ] - Vindecarea de orice fel, pe care a-ţi primit-o, este ... „SĂ VĂ FIE VOUĂ, DUPĂ CREDINŢA VOASTRĂ”!! [BUNUL IISUS] - Mulţumesc Sf. TREIMI, pentru minunatul Dar pe care mi l-a făcut, prelungind-mi această exsistenţă. -

Cine are minte, să ia aminte. (?)


- Prin tot ce a-ţi citit şi străduit să înţelege-ţi, nu poartă girul nici de profesor, nici de doctor, nici de teolog dar, este de la un om care a înţeles, de unde vine,cine este,şi încotro se va duce. Cele arătate, nu sunt doar o înşiruire de cuvinte oarecare, ele arată conştientizarea celui care le-a scris şi prin ceeace cuvântul o spune. Toate cele scrise, pot fi considerate ca un ghid, a ceeace noi suntem. [ Nicu ] - Aceeia care au avut răbdare şi curiazitate de a citi cele prezentate, şi îşi vor pune întrebări, sunt mai aproape de înţegerea Adevărului, decât aceia care comentează, şi care consideră că „ştiu” mai multe. [ Nicu ] - Pentru o înţelegere mai corectă a celor arătate, am ales forma, semnificaţia, sensul cuvintelor, ca ele să ilustreze cât mai bine valoarea idei, care a stat la bază. Nimic nu este lăsat la voia întâmplări. [ Nicu ] - Pentru a înţelege mai bine cele citite, dacă n-ai făcut-o cu atenţie, şi nu le-ai primit cu sufletul.?!! Mai citeşte o dată. Îţi mulţumesc pentru că te-ai ostenit să mă cunoşti. Eu, atât am putut, face-ţi voi mai mult. [ Nicu ] - Să-ți dorești ca în toată existența ta, să nu aduci, să nu creezi, nici un fel de agresiune de nici un fel, de nici o formă, asupra nimănui. Viața ta să fie o armonie, așa cum și tu ai fost creat din Armonie. În acest fel, nu vei avea de suferit pentru nevoia impetuoasă, de a regla dezarmoniile create. Viața pe care o vei avea, va fi ca o prelungire a Rai-ului. [ Nicu ]


- Nu am pretenţia că tot ce a-ţi citit este nou, inedit. Unele dintre ele sunt informaţi pe care fiecare dintre noi le-am întâlnit în viaţă, în fel şi chip. Sunt idei cunoscute în linii generale dar, asupra cărora, nu ne-am oprit la timpul acela, şi au trecut pe lângă noi, fără a le da atenţie, interesul cuvenit. Atunci când le-aţi lecturat, a-ţi avut un moment de aducere aminte, şi vi s-a părut acum a fi banale, fără importanţă. Prin lecturarea atentă pe care cred că a-ţi făcut-o, v-aţi înprospătat informaţiile avute şi, acum le percepe-ţi cu un altfel de înţeles. [ Nicu ] -

Sunt parte din DUMNMEZEU-ul din care provin, sunt cel pe care L-a învăţat Bunul IISUS, sunt cel pe care L-a ajutat Sfâtul DUH. [ Nicu ]

- Pentru buna mea purtare din această viaţă, Bunul DUMNEZEU, m-a gratulat, şi cu IUBIREA LUI, mi-a prelungit această existenţă, să mă pot bucura un pic de ea.[Nicu] - Vă doresc să fiţi fericiţi, şi să vă bucuraţi de tot ce a-ţi primit în viaţa voastră. [ Nicu ] - Dacă nu-ţi este pe plac cele citite, nu blama, căci va veni o vreme când şi tu vei înţelege. [ Nicu ] - Mi-am dorit ca aceste rânduri, să fie asemuite cu o pâine rumenă, caldă, aburindă, care să-ți umple cugetul cu iubirea dăruită, și care să te ajute în a înțelege ce ai nevoie. Am vrut să fie ca o sorbitură de vin bun, care să ajute la înghițirea acelui dumicat dulce de pâine. Îmi doresc ca cele scrise să vă ajute în toată viața voastră, pentru a înțelege ce este dincolo de noi. [ Nicu ]


- În toată existența vaostră, să căutați adevărul și numai adevărul în totul și în toate, pentru că doar prin el veți găsi calea demnă pe care trebuie să o urmați. Adevărul este mai presus de orice știut și neștiut. După acesta urmează iubirea altruistă, de suflet la suflet, și care este cel mai minunat dar pe care l-ați primit, și pe care trebuie să-l dăruiți mai departe, curată, neprihănită. Să considerați că doar el vă va ajuta să evoluați și să ajunge-ți să vă împliniți desăvârșirea. Acesta să vă fie crezul, motto-ul vieți voastre ce o aveți și nimeni și nimic să nu vă abată de la acesta. [ Nicu ] - Pentru a înțelege pe deplin cele arătate, trebuie să ai un bagaj suficient de bine „garnisit” cu experiențe de tot felul, și multe trăiri diferite. Prin cele arătate aveți ocazia să anticipați, să fiți pregătiți în fața unei încercări. Dacă a-ți avut răbdarea, tenacitatea de a citii și mai cu seamă de a înțelege cele arătate, veți pregătiți să face-ți față mai ușor încercărilor vieții. [ Nicu ] -

eu

știu atât de puțin, că multora, nu le sunt de folos. [ Nicu ]

- eu, cel ce sunt, atât am putut să fac, primiţi iubirea mea. Voi, să face-ţi mai mult. Printre cele arătate, a-ţi găsit şi o parte din ceeace, eu sunt. Pentru cele citite, nu este meritul meu în totalitate, eu doar le-am scris. [ Nicu ] -

ADEVĂRUL, este dincolo de fiecare dintre noi. (?)


--- /// ---


*

GLOSĂ

- Fata fostului fabricant forestier francez, face friptură fără foc, fiindcă focul face fum; -

Andre Segovia –

cel mai mare chitarist instrumentist;

-Bastos – “dacu-l” care l-a trădat pe DECEBAL; - Rugăciune, adoraţie, meditaţie, contemplaţie, iluminare, desăvârşire – treptele de evoluţie spirituală; - Eli, Eli Lama Sabah – tani – ultimele cuvinte ale LUI IISUS; - Elyah, Elyah Aham Brahmasmi o variantă a ultimilor cuvinte ale LUI IISUS; - epuraşul uşa rupe – epur aşu luşarupe; - aerisirea;

cuvinte simetrice

- Calpurnia – a treia soţie (şi ultima), a lui CAESAR IULIUS; - existenţă; - … pelaşgi, traci, daci, români; - 1 an lumină = 9,5 miliarde km.; - Bessus conducător din Bactria, este cel care l-a ucis pe Darius al III-lea, al Persiei ; - Dubito, ergo cogito - cogito, ergo sum. Rene Descartes din Meditații despre filosofia primă la 1637


Cugetari 17042018  
Cugetari 17042018  

Dăruiesc această carte, celor care o vor citi și mai cu seamă vor înțelege cele arătate, spre a fii de ajutor și folos în evoluția spiri...

Advertisement