Page 1


BBC TELEVISION CENTRE - DRAMA BLOCK (PLOT E) PROJECTE PROFESSIONAL / RESIDENCIAL LONDON, UK / dRMM Architects GEOMETRIC TOWER - WALLISCOTE PLACE PROFESSIONAL PROJECT / RESIDENTIAL WESTON-SUPER-MARE, UK / dRMM Architects HABITATGE UNIFAMILIAR PROJECTE PROFESSIONAL CONSTRUÏT/ RESIDENCIAL CÓRDOBA, ARGENTINA / Jorge Larrea BIBLIOTECA DEL BICENTENARI, CONCURS INTERNACIONAL D’IDEES / CULTURAL ROSARIO, ARGENTINA / Baulina-Collauti-Turco L’ABANDONAMENT DE LA ROMANITAT - LA PIOJERA CINEMA-TEATRE PROJECTE FINAL DE CARRERA / CULTURAL CÓRDOBA, ARGENTINA / Jorge Larrea i Florencia Gonzalez del Solar LA REALITAT NO ÉS UNA DADA, FÒRUM 2004 PROJECTE ACADÈMIC DE POSGRAU / RECERCA URBÀ-TERRITORIAL BARCELONA, SPAIN / Universitat Politècnica de Catalunya ¡¡VIVA PUERTO SUAREZ!!, WORKSHOP LATINO AMERICÁ / RESERCA URBÀ-TERRITORIAL BOLIVIAN MARSHLAND, BOLIVIA-BRAZIL / SOS CIUDADES-Taller Sudamérica


BBC TELEVISION CENTREDRAMA BLOCK (PLOT E), PROJECTE PROFESSIONAL/ RESIDENCIAL, LONDON, UK RIBA STAGE 3 / 4 2016 30,364 m2 180-unitats / 9 plantes © dRMM Architects

Una nova promoció residencial per l’antic emplaçament del “drama block”, dins de la proposta per a la “BBC-Television Centre Masterplan” dissenyat per AHMM architects a l’Oest de Londres. El nou disseny reimagina la idea original de Graham Dawbarn. (a dalt) Vista aèria del Masterplan proposat © TVC / Stanhope Desenvolupament de la envoltant: Estudi i disseny dels diferents tipus de façanes (ceràmic, maó i metall). Plànols i detalls de carpinteries i para-sols. Treball dins del model de Revit, plànols, seccions i elevacions generals.

A new residential scheme for the site of the former BBC drama block, part of The Television Centre masterplan in West London by AHMM Architects, reimagining the original scheme designed by Graham Dawbarn. (image above) Aerial view, proposed Masterplan © TVC / Stanhope Envelope package: Study and detail of Terracotta, brickwork and metal cladding façades. Windows and shutters study, schedules and details. Revit model, GA plans and elevations.


Situació del Lot-E dins del Masterplan, diagrama en axonomètrica y vista aèria del model de Revit..


Estudi tècnic per a la envoltant de ceràmica, amb la col·laboració de l’artista Yelena Popova.


5300

160 75

FFL

2750

PLAN

4536

1090

160

S1

160

1130

160

950

160

LEVEL 2 FFL +16.930m AOD

75 160

3220

LEVEL 1 FFL +13.630m AOD

700

FFL

Structural Opening: 970 mm

LINE OF FACADE BELOW

988

Vista i seccions per un prototip. Mostra glazed terracota NBK.


DETAIL 1:2 135 135

20 20

40

19.19°

60 10

115

115

DETAIL 1:1 Proposed SA extruded aluminium fin

32

142

32

Estudi tècnic d’un para-sol d’alumini, detall de la extrusió.

20

122

16

20

10

80

10

10


40 20 48 20

68

CEILING 275MM VOID

493.5

1100

493.5

8

2654

518

3300

518

518

518

108

108

HEAD RAIL 1:5

32 33 40

50

BOTTOM RAIL 1:5

105

TYP SHUTTER

Estudi per la coordinaciรณ del para-sol amb la envoltant i prototip de Hunter Douglas.

105

120

FFL


Façana Nord revestida amb ceràmica de color, vista sobre el “crescent Boulevard”.


Visió Est al llarg del “Village Green” © Hayes Davidson and Cityscape.


GEOMETRIC TOWERWALLISCOTE PLACE PROJECTE PROFESSIONAL / RESIDENCIAL, WESTON-SUPER-MARE, UK. RIBA STAGE 1 / 2 2016 6729 m2 60-unitats / 15 plantes © dRMM Architects

En el procés de transformació del centre cívic de la ciutat, un nou element del paisatge emergeix de l’antic edifici dels “magistrates court”, proporcionant vistes panoràmiques cap a la ciutat i el mar. (a dalt) Model de fusta, la torre i el seu context. Estudi de les primeres idees, desenvolupament de la distribució interna, models, diagrames i muntatges.

On the way to transforming the civic centre, a new landmark emerges from the top of the Magistrates Court building creating a 360º view to the city and the seafront. (image above) Timber physical model, the new tower and its context. Study of initial ideas: internal layouts arrangement; physical models; diagrams and visuals.


Walliscote place ĂŠs el nou espai pĂşblic davant de la regeneraciĂł del centre de la ciutat.


Estudi de les possibilitats de la geometria com resultat de l’apilonament i la seva materialitat.


DistribuciĂł interior de la planta tĂ­pica.


Visió des de la cantonada de l’ajuntament cap a la torre.


Detall d’una porció de l’edifici i el mar de fons.


HABITATGE UNIFAMILIAR PROJECTE PROFESSIONAL/ RESIDENCIAL, CÓRDOBA, ARGENTINA. CONSTRUÏT 2010 200m2 1 unitat / 2 plantes Jorge Larrea

Una casa a la perifèria de la ciutat, pensada des del contrast de la façana contínua –quasi cegafins a un interior obert i lluminós.

A single house on the outskirts of town thinking the contrast of a continuos -almost blind - facade and a bright and open inside.

(a dalt) Jorge a la porta d’entrada.

(image above) Jorge at the entrance.

Estudi de les primeres idees, treball en conjunt amb clients i enginyers. Discussions prèvies a l’aprovació municipal, distribució interior, models, desenvolupament tècnic i plànols d’instal·lacions. Inspecció i seguiment de la construcció. review of progress.

Study of initial ideas, and pre-aplication discussions with clients and engineers. Internal layout arrangement; physical models and visuals. Development of technical details and M.E.P. plans. On-site inspection and review of progress.


Situaciรณ del habitatge, des de la faรงana plana fins al nucli verd.


Fotografies de la construcciรณ, cimentaciรณ i armadures de les columnes de formigรณ.


Estructura de formigรณ i parets de maรณ encara sense terminacions.


Vista des del salĂł cap a la cuina, a travĂŠs del pati.


Florencia està asseguda a la gespa que cobreix el sòl del petit pati.


The table is already set up, no dishes, no glasses, not even cutlery. Reflections about domestic spaces, in Cรณrdoba, Argentina


BIBLIOTECA DEL BICENTENARI CONCURS INTERNACIONAL D’IDEES / CULTURAL, ROSARIO, ARGENTINA. MENCIÓ HONORIFICA DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE LA PROVÍNCIA DE SANTA FE 2010 7000 M2 3 plantes Alberto Baulina, Viviana Colautti, Mauro turco.

Una Biblioteca contemporània a la perifèria de Rosario, pensada com a la celebració de “lo cívic”, integrant pulsions del context i evitant espais estàtics i tancats. La presència institucional d’un edifici municipal projectat per Álvaro Siza, constitueix un principi de disseny que determina el desplaçament del nou edifici cap al fons de la parcel·la, generant una plaça-atri entre ambdós. (a dalt) Vista aèria, distàncies escalars entre l’edifici municipal i la nova biblioteca. Primeres idees i conceptes, muntatges i plànols generals, detalls bàsics i maquetació de presentacions.

A Contemporary library on the outskirts of the city, as a rebirth of civic celebration, integrating impulses, avoiding the closed file of docs sheltered in static spaces. The Institutional (heritage) presence of the Council building by Alvaro Siza constitutes an initial edge of design: between both pieces, an atrium plaza is ordered. (image above) The interior of the Library. Initial concepts and ideas, visuals, GA plans and elevations, basic details and presentations.


Axonometrica de la nova Biblioteca i la plaça proposta davant l’edifici municipal.


Secció longitudinal, detall, entresòls penjats de las bigues de formigó principals.


Vista de la plaรงa-atri i el perfil de la nova biblioteca al fons.


Vista interior de la Biblioteca.


Vista des de l’interior del edifici dissenyat per Siza.


L’ABANDONAMENT DE LA ROMANITAT - LA PIOJERA CINEMA-TEATRE, PROJECTE FINAL DE CARRERA / CULTURAL, CÓRDOBA, ARGENTINA. PUBLICAT EN HIC-BOOK / archdaily 2012 3200m2 7 plantes Jorge Larrea i Florencia Gonzalez del Solar

Un petit cinema-teatre abandonat es transforma en el nou espai cultural, explorant a través d’això, la reconquesta del barri des d’una petita peça.

Abandoned cinema-theatre transformed into a cultural centre, exploring the possibilities of re-conquest the neighbourhood from a small scale piece.

(a dalt) especejament en axonomètrica.

(image above) Building explode axo

Disseny d’una estratègia urbana a nivell de barri. Presentació i discussió de la proposta amb diferents associacions i autoritats locals. Models, muntatges, collages, plànols generals i detalls tècnics.

Small urban strategy design. Presentation and discussion to local authorities and neighbourhood associations. Physical models, visuals, collages, GA plans and technical details.


Quatre-mil metres cúbics de terra són extrets i es descobreix quelcom que sembla que sempre va romandre allà.


Estudi per a l’escenari principal. Corredor lateral, baranes i finestres de tancament, detall en axonomètrica.


Un noi espia a l’escenari des dels corredors laterals a travÊs del perfil de la barana.


Un mar a la terrassa i la ciutat darrera.


Model de la sala principal.


LA REALITAT NO ÉS UNA DADA, FÒRUM 2004 PROJECTE ACADÈMIC DE POSGRAU / RECERCA - URBÀ TERRITORIAL, BARCELONA / CATALUNYA Universitat Politècnica de Catalunya 2014 +32.000 Km2 +7.000.000 habitants

Una doble aproximació a la problemàtica del territori des de l’anàlisi de dades fins a la interpretació de la història oficial i d’altres fenòmens. Des del “camp de la bota” fins al “Fòrum de las cultures”. A través de la imaginació d’un monument es tracta d’entendre sense jutjar, considerant la importància de la presència de moltes realitats a la ciutat. (a dalt) L’edifici de Herzog & de Meuron en relació a les diferents capes històriques. Recerca i anàlisi de dades de diferents fonts. Disseny d’estratègies a nivell territorial i urbà. Creació de mapes amb ArcGIS, esquemes conceptuals, redacció d’informes i presentacions.

A double approach on the territory issues. “The reality is not a data” (image above) Mapped data, incomes per capita, Barcelona.

Research and data analysis. Design of territorial strategies. Mapping data in ArcGIS, conceptual sketches, reports and presentations.


Mapa de la renda per-capita de la ciutat de Barcelona, senyalant la zona estudiada.


1900

1930

1932

1962

1974

1985

1998

2001

2004

Imatges representatives de l’imaginari, des de 1900 fins a 2004.


Habitants, política i la idea d’una ciutat. “Barcelona ha inventado el triángulo virtuoso” (F.GALIA-NO, 2006)


Imaginant un monument, l’escenari de la ciutat.


I la ciutat com a escenari.


¡¡VIVA PUERTO SUAREZ!! WORKSHOP LATINO AMERICÁ/ RESERCA URBÀTERRITORIAL, PANTANAL BOLIVIÁ, BOLIVIA-BRASIL S.O.S CIUTATS TALLER SUDAMERICA 2010 +80.000 Km2 +145.000 habitants

La imminent explotació de la reserva de ferro més gran del món, ens força a pensar en un desenvolupament alternatiu per a l’àrea afectada. L’esforç de transformació està a Puerto Suárez, la ciutat més propera al “Cerro Mutún”.

The imminent mining exploitation of an Iron ore deposit (the biggest in the world), forces us to think an alternative development for the area. The effort is in Puerto Suarez, the Cerro Mutun’s nearest city.

(a dalt) Muntatge, una companya de la Índia està interessada en la extracció de la riquesa del Mutún.

(image above) Montage, an Indian company, is interested in the Cerro Mutún to take advantage of its iron ore deposit.

Disseny d’una estratègia territorial connectant tres ciutats i menuts programes d ‘intervenció a escala urbana. Workshop de quatre dies que va incloure la exploració de l’indret i presentacions de les propostes a les autoritats locals.

Design of a territorial strategy connecting three cities and smaller programs containing urban and vernacular scale projects. Four days workshop including on-site exploration, research and presentations to local authorities.


Mapa diagramà tic de Sud-Amèrica i les ciutats involucrades dins del programa SOS.


Elements constructius bàsics i actituds davant l’aigua i la vegetació.


Vista aèria, escala de tres ciutats i les idees d’intervenció.


Vista aèria del litoral del llac a Puerto Suårez.


Idees per a un nou centre cĂ­vic representatiu de la nova ciutat.


ÂżPuede nuestra disciplina favorecer una experiencia prĂĄctica de la Ciudad, hacerla possible, ponerla de manifiesto, intensificarla?


Portfolio Nicolás 2016 CAT  
Portfolio Nicolás 2016 CAT  
Advertisement