Page 1


60-70%

Cul tur a Local Aventur a

Hi s tor i a Des cubr i mi ento

30-40% MĂşs i ca


85% de hog ar es

r epeti ci ones i l i mi tadas


I nves ti g adoren

Putumayo Wor l d Mus i c

J a c o dE d g a r

Pr es i denteen

Di s quer ai ndependi ente

Cumbancha


s e d n A s o l e d a t a n e r Se

Ma n u e l c h aPr a d o

Lu c h oQu e qu e za n a

r a c u aPรก n i D


n mรก a u h y a s c Sa

Ma c h uPi c c h u

V a l l eSa g r a d o


a c a aB n a s Su

No v aLi ma

o r g 煤Ne r Pe

E v aA y l l 贸 n


E lC a r me n

é s o nJ oSa d n u F

Lí n e a sd eNa zc a


o t e r a B

LaMe n t e

a t i r LaSa

o c r ma n a Gi

D e n g u eD e n g u eD e n g u e


Pl a zad eA r ma s

B a r r a n c o

s e r o l f a r Mi

a t n LaPu


Music Voyager : Propuesta  
Advertisement