Sc magasin1 2015

Page 1

SC MAGASIN 1.UDGAVE 2015

EN UGE MED PRÆSTEN SOM NABO

Kirkeliv i bygaden

EN HØJERE ENHED

Årets tema inviterer til fællesskab trods forskelligheder

IDÉ BOX

Inspiration til aktiviteter bygaden

NÅR SÅR HELES MED TÅRER

Forsoning og tilgivelse efter kirkekrise


drøm der driver os er visionen om ringe i vandet om at skabe bevægelser Den

der sætter gang i nye bevægelser

KOLOFON Udgives af: Sommercamp Mariager Gl. Hobrovej 10 B 9550 Mariager Tel: 9668 2719 info@sommercamp.dk Redaktion: Jimmy Klentz Thomas Christensen Jens Henrik Kirk Fotograf: Nicolaj Kristensen Aidin Esmaeli Claes Holmgreen Christoffer Fryd Art Director: Helene Mathew Grafiker: Nicolaj Kristensen Tryk: Trykkeriet Friheden Oplag: 5000


Indhold 04 07 08 12 15 16 18 20

Artikel: En uge med præsten som nabo Idébox: Bygaden - en camp i Campen Spor: Enhed i forskelligheden Artikel: En sporleders dagbog Artikel: Sommercamp løfter lokale aktiviteter

22 25 26 27

Gæstetaler: Kirken der stopper trafikken Gæstetaler: Det startede med en drøm / Palæstinenseren der elsker israeleren Info: Priser og tilmelding Info: SC ekstra

Artikel: Et netværk der går op i en højere enhed Tema: Vi mødes på bjerget Tema: Når sår heles med tårer

Må alt gå op i en højere enhed Vinteren er over os, og jeg må blankt indrømme, at sommer og sol er mere mig. Ét af sommerens store højdepunkter er Sommercamp, hvor vi ser frem til at møde venner og få nye venner i Mariager. Vores mål med dette magasin er at præsentere dig for den mangfoldighed af liv, der udfolder sig, når 5000 mennesker i alle generationer samles på Sommercamp Mariager. Du får mulighed for at komme bag kulisserne og læse om de mange tiltag i generationssporene, få indblik i det helt særlige liv som udspiller sig i de mange bygader, og endelig kan du læse forskellige perspektiver på årets tema. Magasinet er tænkt som en appetitvækker for både dig, som ikke har været på Sommercamp før, og til dig som allerede har gjort Campen til en ferietradition. Vi håber, magasinet giver dig smag på Campen, så du får lyst til at kigge forbi eller til at bo på pladsen i uge 29 til sommer. Ringe i vandet Det billede, som bedst beskriver visionen bag Sommercamp Mariager, er billedet af ringe i vandet. Vi ser ikke bare Campen som en uges fed ferie eller festival, men som en skabelsesuge, hvor menneskers liv forvandles gennem mødet med Jesus, og hvor Gud gør noget nyt i vores fællesskaber.

AV-teamet bag Sommercamp Mariager

Derved sætter vi ringe i vandet – forvandlede personer, der møder behov og tager ansvar i by og samfund. En højere enhed ”En højere enhed” er temaet for Sommercampen 2015. Jesus bad i Johannes evangeliet kap. 1: ”Jeg beder om, at de alle må blive et, ligesom du og jeg er et, så verden kan tro, at du har sendt mig. ” Kirkens betydning og funktion i samfundet hænger i allerhøjeste grad sammen med vores indbyrdes enhed og kærlighed. Det er alment kendt i fodboldverdenen, at man, for at skabe resultater, skal få teamet til at spille sammen som en enhed. I den enhed skal der være plads til forskellighed, og individuelle roller skal udfyldes. Alle mennesker er rigtige, og alle mennesker er vigtige. Vi ser frem til en uge, hvor vi alle bliver udrustet og udfordret, og hvor alt kommer til at gå op i en højere enhed. Vi glæder os til at mødes på Sommercamp 2015. På vegne af Ansvars- og visionsteamet for Sommercamp Jens-Henrik Kirk, Campchef


ARTIKEL

En uge med præsten som nabo Kirken i Kulturcenteret på Nørrebro i København har de seneste år gjort en ekstra indsats for at gøre det attraktivt for københavnere at bruge en uges ferie i et telt på en mark i Jylland. En mulighed for nærvær og afslappet fællesskab er med til at tiltrække flere københavnere til Sommercamp Mariager. Københavnergaden på Sommercamp er således blevet fordoblet på to år. Af Jimmy Klentz Kirken i Kulturcenteret rummer medlemmer fra hele København, og de store afstande betyder, at man ikke nødvendigvis støder ind i hinanden i hverdagen. En uge på Sommercamp tilbyder kirkens medlemmer en helt anden ramme at møde hinanden i. Man dropper ind til en hurtig kop kaffe i forteltet, vender livets udfordringer på en gåtur langs fjorden og bor pludselig dør om dør med præsten! Der er med andre ord ikke behov for den samme planlægning af det sociale liv. Et langt stykke af vejen er det forhold, som er en diametral modsætning til det pulserende storbyliv. Christina Kjær Christensen er bygadeambassadør for København og med til at planlægge og tænke i nye tiltag for københavnergaden. Hun fremhæver særligt det tætte og fleksible sociale fællesskab med en række spændende aktiviteter som årsag til den store tilslutning til Sommercamp. Men tingene sker ikke af sig selv, og Christina med team lægger en energi i at gøre det bedre år efter år. ”Vores børn vil hellere på Sommercamp end til Italien det har været en fantastisk tid med super hyggeligt fællesskab. Det har overgået vores vildeste forestillinger... Vi kommer igen til næste år” Peter Hansen

4

Hvordan får man københavnere til at tage en helt uge ud af deres ferie og drage til Mariager? -Jeg tror, det skyldes, at Sommercamp tilbyder et helt særligt socialt liv for os som kirke, der ikke i samme grad er muligt til hverdag. Og så rammer Campen et behov om fokus på at få værdier på plads i livet, et åndeligt pust og en fantastisk mulighed til at få skabt vedvarende sociale kontakter. Samtidig tænker vi Sommercamp ind i kirkens program og øvrige aktiviteter. Vi er en kirke, som på flere måder er delt op i forskellige nationaliteter, og Sommercamp giver os mulighed for en fælles lejr – på tværs af generationer og nationaliteter.

Derudover opfordrer vi connectgrupperne, vores livsgrupper, til at tage på Camp sammen, hvor de har tid til mere fællesskab i gruppen. Hvilke særlige tiltag har I inden Sommercamp, som er med til at skabe opmærksomhed omkring ugen? - Med et ønske om at sætte ekstra fokus på Sommercamp havde vi en gudstjeneste, hvor to personer fortalte deres personlige oplevelser fra Sommercamp. Efter gudstjenesten lavede vi en happening, hvor vi skabte lidt camp-stemning med et lille campingtelt i foyeren, og folk kunne høre lidt mere om Sommercamp. Vi installerede også en computer, hvorfra det var muligt at tilmelde sig Campen. Hvilke særlige arrangementer har I i løbet af Camp-ugen? - Vi vil gøre alt for at støtte op om de gode Sommercamp aktiviteter som Campløb og Campcup. Ud over det har vi lavet nogle sociale arrangementer, som er med til, at vi lærer hinanden at kende fra en ny side. Vi har for eksempel lejet mountainbikes og cyklet ture i Rold skov og lejet kajakker og taget en tur rundt på Mariagerfjord. Hele ugen er det muligt at grille sin mad ved en grill, som vi har købt til bygaden. Folk ved, at grillen er varm hver aften, hvor man også kan få en lille snak. Det er endt med, at flere har hørt om vores grill og kommer fra andre gader med deres mad, som skal grilles. Og det er jo bare så hyggeligt. - En særlig event, som er blevet et fast programpunkt, er vores fælles kaffearrangement. Det er meget bekræftende for os som menighed at opleve, at vi er omkring 150, som har prioriteret at mødes og være sammen til fælles kaffehygge, hvor programmet er meget simpelt: en masse kage og kaffe, tid til bare at være sammen og måske spille lidt bold. De unge og børnemedarbejderne fra København, som deltager på de forskellige spor, er også inviteret, og mange synes, det er dejligt at komme lidt ”hjem” midt på ugen.


ARTIKEL

CHRISTINA CHRISTENSEN

Hvordan oplever førstegangsbesøgende en uge på Camp? - Vi har faktisk haft nogen med, som ikke har været til gudstjeneste i kirken før. De er meget fascinerede af livet med hinanden i bygaden og det tætte fællesskab. Efter Sommercamp får de lyst til at komme i kirken, og vi har oplevet at nogen af dem efterfølgende har givet deres liv til Jesus. Vi har også en familie, som i en længere periode havde fraprioriteret kirken på grund af en travl hverdag. De tog med på Sommercamp. Og deres børn var så begejstrede for det, at de har trukket hele familien med i kirken efterfølgende.

”Det stærkeste og bedste ved Sommercamp var at få en ny frisk start med Gud, og dermed også få lyst til fællesskabet, som er en helt fantastisk gave. Fællesskabet i københavnergaden var helt specielt i forhold til at danne nye relationer og bånd til mine åndelige brødre og søstre.” Kenneth Larsen

Hvordan sikrer I, at alle får en god uge i Mariager? - Vores fællestelt fungerer som en god base, hvorfra det er

nemt at møde hinanden. For to år siden havde vi ikke et stort fællestelt. Det var sværere for folk at træde ind over tærsklen til andres fortelt. Derfor har det været en god investering at købe et telt. Om eftermiddagen og aftenen har vi værter på, som er med til at have øje for, at alle oplever sig inkluderet. - Vi har også fundet ud af, at en god uge er betinget af, hvem man er placeret sammen med i gaden. For eksempel at børnefamilierne får et område for sig. Alle har derfor mulighed for at skrive, hvem de kunne tænke sig at blive placeret ved siden af. Det er lidt af et puslespil at opfylde alles ønsker, men det er tiden værd. Er det muligt at spinde videre på de fællesskabsbånd, som er blevet knyttet under Sommercamp, når hverdagslivet begynder igen? - Ja. Som eksempel kan jeg nævne vores tilbud til aldersgruppen 25 – 50 år Connect-søndag. Vi mødes hver anden uge, hvor vi spiser sammen, deler liv og nyder hinandens fællesskab. Her kan vi mærke, at når vi har været på Sommercamp sammen, kommer vi lettere under huden. Vi træder nemmere ind i fællesskabet med hinanden og fortsætter, så at sige, hvor vi slap.

5


Få pladser

w

Nye facilitete tæt på sho r ppin S-tog og g, sportsfaciliteter

N y ad re sse : M i l n e r ve j 4 4 , 3 4 0 0 H i l l erød

Al te r n a er insp irerend e o g u dfo rdrende: # m i s s io n srej ser #ven n er #er hver vsar b ejd e #soc ialep rojekter # k ir k e #u n der v i sn i n g #fo k u s p ågud ogd ig # ex p l o reyo u r po tenti a l

Fø lg os p å Face b oo k o g a l ter n a .n u

tilbage!

Nyt forstanderpar Ruben & Hanne Holmgreen Falk

...


IDÈBOX

Bygaden – en camp i Campen

Gennem de seneste år har bygaderne udviklet sig til at have en afgørende betydning for, om man som campgæst oplever sig set og hørt midt i det store fællesskab. Nu har langt de fleste byer udpeget en bygadeambassadør, som er en primusmotor, der udtænker nye tiltag i bygaden, samler til fællesarrangementer, guider nye til Sommercamp-livet, etc. Aktiviteterne i de forskellige bygader spænder vidt, men har alle det fælles formål; at favne alle og styrke det lokale fællesskab under Sommercamp. Vi har samlet en håndfuld gode ideer fra en række bygader til spændende aktiviteter og tiltag, som kan være med til at give inspiration til livet på camp-pladsen.

Familie-klynger I Blåhøjgaden har de haft stor succes med familieklynger. En af de store fordele ved familieklynger er, at forældrene kan trække på hinandens ressourcer i løbet af ugen og have et tættere fællesskab. De hjælper naturligt med at holde øje med hinandens børn. Børnene har også nemmere ved at finde frem til vennerne og får rigtig meget ud af hinanden. Samtidigt er det et plus for den modne del af kirkens campgæster, som placeres lidt væk fra småbørnene og dermed har en mere rolig afdeling.

Bygadetradition Som bygade kan det på flere måder være en fordel at gentage tidligere års succeser og på den måde udvikle sine egne bygadetraditioner. I Aalborggaden har man de seneste år haft tradition for at arrangere en grillfest med hele svineriet! Alle, som har en relation til Aalborg Citykirke, bliver inviteret til fællesspisning med helstegt pattegris og hvad dertil hører. Uanset om det er en grillaften eller andet, er det enormt vigtigt at have nogle faste arrangementer at samles om i bygaden. Det behøver ikke nødvendigvis være noget ekstraordinært, der kræver meget planlægning. Det vigtigste er at have tid til at være sammen og få snakket, særligt med de, der måske er med på Sommercamp for første gang.

Bygade-news Flere bygader har god erfaring med at sende løbende sms beskeder om de mange aktiviteter. I Hillerødgaden modtager campgæsterne løbende opdateringer i form af sms’er – en slags Bygade-news. Allerede inden Sommercamp skabes en forventning til ugen gennem sjove og inspirerende sms’er, så glæden og forventningen til Campen vokser. Under selve campugen sendes beskeder ud flere gange dagligt. Det kan være reklamer for arrangementer i Camphallen, Campløb, m.m. Hver aften afholdes åbent hus i to/tre fortelte, og via sms får bygaden info om, hvor der er åbent hus den pågældende aften. Samtidig bliver det åbne fortelt

markeret med flag eller andet. I et levende fællesskab skal der være plads til spontane initiativer. Når nogen fra bygaden inviterer til fødselsdage, fælles frokostbord, eftermiddagskaffe eller ture til isboden i Mariager, modtager bygaden en besked via sms. Bygade-news er også ideel til at samle alle generationer fra ens by, hvor de unge ofte er spredt forskellige steder i løbet af ugen.

Ny i gaden Projekt:KIRKE i Hjørring havde en del førstegangsbesøgende på Sommercamp, hvor enkelte heller ikke var vant til at gå i kirke. Derfor var det afgørende med en god introduktion til fælleskabet og en løbende opfølgning på de mange spørgsmål, som rejser sig særligt hos én, som er ny på Sommercamp. Således arrangerede Hjørringgaden en kort rundvisning på campens område, skabte et liv i fællesteltet med morgenmad, pizzaaften og spil og hygge. Den andensidste dag afholdte gaden en fælles afslutning med blandt andet evaluering af ugen og velsignelsesbøn. Her var det muligt at stille en masse spørgsmål og give input til forbedringer af bygadens aktiviteter. På den måde skabtes en anledning til dialog og opfølgning på spørgsmål hos den enkelte.

Tips til billig campingvogn Det kan være dyrt at leje en campingvogn i uge 29. Derfor er det værd at overveje, om det kan betale sig at købe en ældre vogn; enten som privatperson eller at man som kirke anskaffer et antal vogne, som campgæster kan leje/ låne. Aalborg Citykirke købte for et par år siden fire campingvogne, som blev udlånt til familier, kirken havde fået kontakt med via deres julehjælpsarbejde. Familierne havde ikke ressourcer til at tage på Sommercamp uden denne løsning. Hvis man som familie ved, at man skal på Sommercamp flere somre i træk, vil købet af en ældre vogn være tjent hjem i løbet af to år. Aalborg Citykirke købte fire vogne til en gennemsnitlig pris på 4.200 kr. pr. vogn.

7


SPOR

Enhed i forsk Sommercamp Mariager ville ikke være det samme uden generationssporene, som hvert år tiltrækker flere og flere. På sporene er der mulighed for at tilrettelægge særlige aktiviteter, som egner sig til de forskellige aldersgrupper.

SMÅBØRN

Spændte blikke og små hænder der klapper i befriende utakt. Et forventningsfuldt publikum der sidder sammenpresset på de primitive bænkerækker. Eventyret folder sig ud godt støttet af de livsglade børnesange. Mini-GUF er generationssporet for børn i børnehavealderen. Og det må endelig ikke forveksles med børnepasning. Holdet bag mini-GUF ønsker at gøre de bibelske budskaber relevante og forståelige for børnene ved at anvende kreativitet og humor. De tilstræber at al indhold, både sang, eventyr og bibelfortælling, er på et niveau, som børnene kan relatere til og derfor overføre til dem selv. Glæd dig som et lille barn! Mini-GUF har store forventninger til Sommercamp ’15 med et super program, som både bliver sjovt, men også giver børnene noget med for livet. Børnene skal med Panda og seks meget forskellige dyr på en farlig mission i forskellige lande. Anette Petterson har det overordnede ansvar for mini-GUF. Hun får energi af børnenes glæde og oplevelsen af at være med til at plante trosfrø i deres hjerter.

8

- Det er motiverende at høre fra flere forældre, at deres børn elsker at komme til mini-GUF. Børnene tager budskabet til sig og genfortæller det, de har hørt. Det fortæller mig, at de gemmer ordene i deres hjerter, fortæller Anette, som også sætter stor pris på medarbejderne i mini-GUF:

- Jeg oplever et dejligt fælleskab i mini-GUF teamet; lige fra musikere til lydfolk. En af medarbejderne fortalte mig, at hun efter en uge i mini-GUF oplevede en fornyet glæde og bevidsthed om sit kald til at arbejde med børn. Det, synes jeg jo, er helt fantastisk.

BØRN

Er det et teater? Er det et legeland? Er det en sommerlejr? Nej, det er GUF! Og det

må alle børn i alderen 6 – 12 år endelig ikke gå glip af! GUF er godt pakket med alt det bedste, du kan forestille dig! Der er sjov med jævnaldrene, nye venner, seje unge som har tid til at lege, snakke og bare være sammen med børnene. GUF er en familieoplevelse, fordi det hele er en del af Sommercamp Mariager. I GUFland er der ingen aldersdiskrimination, og forældre og bedsteforældre er meget velkomne til at lege med. På GUF er formiddagsgudstjenesterne ét langt teaterstykke. Sporleder for GUF Peter Senholt er taknemlig, når teater bliver til forkyndelse, og Gud fylder rummet. - Det var helt magisk, da vores eventyrfortælling sluttede den sidste dag på GUF i 2014. Kongen genindtog sit rige, den onde troldmand blev forvist fra tronen, og børnene tog begejstrede del i at fjerne ondskabens bannere og udslå det godes fane, erindrer han. Peter er taknemlig for de mange medarbejdere, som tager aktivt ansvar i GUF. - Sidste år havde vi nogle nye medarbejdere, der er med til at stå for børnekirken i deres lokale menighed. De var fast besluttede på at tage en større del af deres team med til GUF-oplevelsen i 2015. Det begejstrer mig. Jeg drømmer om, at flere børnekirker vil sende en flok medarbejdere, der sammen kan blive inspireret til arbejdet hjemme. I 2015 foregår GUF langt ude i fremtiden. Menneskeheden har koloniseret flere nye verdener, og hovedpersonerne er besætning på et rumskib, der fragter post og pakker rundt mellem planeterne. - Børnene kommer til at opleve et fantastisk fremtidseventyr, inklusiv god


SPOR

kelligheden musik, sjove konkurrencer og selvfølgelig undervisning, de kan bruge til noget. Men GUF er også et sommerferieland med masser af aktiviteter i løbet af dagen, siger Peter.

Medarbejdere, der kommer på GUF, vil opleve en intens uge i et fantastisk fællesskab med glade børn og taknemmelige forældre. - Her kan man tjene Gud med de evner, man har. Der behøves håndværkere, kulissemalere, administratorer, fodboldtrænere, rollespillere, legeonkler og hyggetanter, opremser han.

PRETEENS

KILIFI-GAF er luksus på den primitive

facon med egen pool, hesteranch og all you can eat restaurant (sådan næsten da!). KILIFI-GAF er en selvstændig teenagelejr under Sommercamp Mariager, hvor 170 teenagere fra femte til sjette klasse indtager området ved Efterskolen Frydensberg. KILIFI-GAF kombinerer glæde, venskaber, søskendeskab og vilde oplevelser med en forståelse for, at teenagere ikke er for umodne til at leve tæt med Gud og erfare Helligåndens kraft. Søren Senholt, sporleder for KILIFI-GAF forsikrer, at alle teenagere vil få en maksimal uge, når de tager på KILIFI-GAF. - Du kan tage, hvor hen du vil og ligge på flotte hvide strande, men det giver dig ikke de venner, KILIFI-GAF gør. Det giver dig ikke de vanvittige aktiviteter, som KILIFI-GAF har. Vigtigst af alt giver det dig helt sikkert ikke det samme forhold til din Far i himlen, som KILIFI-GAF gør. Du kommer muligvis til at ligge alt for tæt med dine venner på værelset, lugte fælt fordi du glemmer badet, opleve at det faktisk er muligt, at alt dit tøj kan være gennemblødt, og til sidst føle, at du mangler ti års søvn. Men det er det hele værd, for KILIFI-GAF er en oplevelse for livet, konstaterer Søren. Gud i det hele Søren Senholt er ydmygt taknemlig for, at Gud år efter år fylder rammerne med sin storhed. - Jeg elsker, at på KILIFI-GAF er Gud ikke bare noget, man dyrker et par gange om dagen, men Han er tilstede med sit nærvær over alt og i alt, vi gør. Når jeg overhører Kilifi’er snakke sammen om Gud, om hvilke oplevelser de har haft, beder samme eller deler gode skriftsteder, så bliver jeg Gud taknemmelig, fortæller han. Søren og teamet bag KILIFI-GAF har sat de første streger for

rammerne for dette års KILIFI-GAF.

- Planlægningen af KILIFI-GAF 2015 er i fuld gang, og der er som altid høje forventninger til, at vi skal udvikle os og blive til mere og flere end tidligere. Temaet for KILIFI-GAF er i år United across borders. På KILIFI-GAF skal vi fokusere på grænserne mellem mennesker, og derfor bliver vi et stor miks af Indianere, Masaiere, Eskimoer mm. Vi vil fokusere på at krydse de grænser, der forhindrer mennesker i at finde sammen som en enhed. Det gælder både grænser skabt af menneskelig forskellighed, såvel som vores egne personlige grænser. Sidst bliver det helt centralt på KILIFI-GAF, at en sand enhed KUN opnås, når Gud er vores medspiller. Det bliver med garanti en helt fantastisk uge fyldt med mange fede aktiviteter, gode grin og store oplevelser med Gud, lover Søren.

9


SPOR

oplevelser med hjem fra GAF, som forhåbentlig giver dem en ny start, fortæller Marc, som ikke er meget for at røbe, hvad der venter de mange GAF’ere i 2015. TEENS

GAF er det hele. Vild og voldsom når den årlige mudderkamp skydes i gang. Ægte og opmærksom når livet deles, både de gode og dårlige sider. Sjov og gakket når man bare tuller rundt og chiller. GAF er to ugers teenagelejr, som foregår på Mariager Efterskole med ca. 300 teenagere og frivillige ledere, der giver den gas med alt det fede i sommerferien! Alle som har afsluttet 7. klasse eller er fyldt 14 år kan deltage på GAF.

GAF ønsker at udfordre teenagerne på flere måder og rykke ved deres grænser. Mange teenagere kan opleve en usikkerhed og have svært ved at blive kloge på dem selv. GAF åbner for mangfoldigheden og dybden og inviterer til to uger, hvor der både er plads til de svære problemer og vild action. To meget forskellige områder som begge er med til at flytte grænser.

Dybe spor Marc Corydon Lund er sporleder for GAF. Han er dybt taknemlig for alt det, Gud gør på GAF. Gennem samtaler og gudstjenester oplever flere teenagere, at Gud sætter dybe spor i livet. - Jeg synes, det er det hele værd, når jeg ser og hører, hvad Gud gør på bare to uger. Sidste år havde jeg en del snakke med teenagere, der kom fra en svær baggrund, og de fik alle store åndelige

10

- Vi kommer til at gå ”all international”. Uden at afsløre for meget, så prøver vi nogle nye ting af mht. tema, og vi er tidligere i gang med planlægning end nogensinde før. Vi kommer naturligvis til at skulle skabe mere plads, da vi var overfyldt sidste år, konstaterer han og pointerer, at det vigtigste af alt er fællesskabet med hinanden og med Gud.

UNGE

Tid til fordybelse – løfte blikket og se. Tid til venner - også de nye. Tid til at blive fyldt på – fornyet energi. Fællesskabet med hinanden og med Gud dyrkes i stor stil på Camp Zero, som er et tilbud på Sommercamp for alle unge fra 17 ½ år og op til 25+. Camp Zero rummer relevant undervisning, tid til dialog og fordybelse i grupper, chillout i caféen og mulighed for forskellige fysiske aktiviteter – hvor beachvolley på en solrig sommerdag ta’r kegler. Alt sammen foregår i området ved Mariager Højskole. Camp Zero vægter specifik og udfordrende undervisning højt, som har et øje for målgruppen i valg af temaer. Camp Zero går i dybden og sigter efter en livsforvandlende camp. Unge får mulighed for at få styrket deres teologiske fundament og efterfølgende vende holdninger med andre unge i grupper og i det generelle fællesskab med hinanden. Bliver sat fri Sporleder på Camp Zero Simon Jakobsen peger på den uvurderlige forvandling, der sker blandt de unge på Camp Zero.

- For mig er det helt unikt at se og høre mange unge blive forvandlet af Guds kraft. En helt særlig oplevelse var en ung fyr, som har været ude i en masse kriminalitet, som oplever Gud og bliver sat fri til endda at kunne sove roligt om natten. Guds kraft var stærk og nøøøj, jeg glæder mig til 2015, hvor det helt sikkert rykker videre. Det bliver under temaet “United”. Vi er sammen om den mission, som vi er sat her på jorden for at udføre. Ikke alene, men sammen med andre kristne og selvfølgelig det bedste, nemlig sammen med GUD!!, fortæller en oplagt Simon.

VOKSNE

En formiddagsgudstjeneste der sætter både hjerte og tanker i bevægelse, en eftermiddagsaftale med gamle venner på byens spisested, en tur i GUF-land med ungerne der utålmodigt venter på, at snobrødet bliver gennembagt, et udbud af seminarer om at møde udfordringer som single, familie, mand/kvinde, kristen og meget mere. Grande er for alle, som ikke er koblet på et af de aldersbetingede spor. Det er særligt gudstjenesterne i Camphallen samt seminarerne om eftermiddagen, som præger Grande-programmet. Det er arrangementer, hvor enkelte også indgår i de øvrige spors programmer. Derudover kan deltagerne nyde de mange lokale aktiviteter i bygaderne samt slappe af i cafételtet på pladsen foran hallen. Thomas Christensen og Bergur Skovgaard er overordnet ansvarlig


SPOR

for gudstjenester og Palle Flyger er ansvarlig for seminarer.

- Det er helt særligt at stå i Camphallen og opleve suset af flere tusinde stemmers lovsang samt lytte til inspirerende og til tider provokerende forkyndelse. Jeg håber, alle kan føle sige godt tilpas til arrangementerne og være sig selv. Jeg tror, det er med til at glæde Guds hjerte, når vi fester sammen, siger Thomas Christensen.

SENIORER

Brandvarme emner, debat og refleksion. Og samtidig tid til en god kop kaffe og en snak om livets udfordringer og glæder. Classic er et mødested for camp-deltagere i 50+ aldersgruppen. Et særligt mål for alle arrangementer er at viderebringe fornyelse til den enkelte. Aldersgruppen oplever, at der, efter flere år med ansvar for opdragelse og det aktive familieliv, bliver frigjort fornyet energi til at involvere sig i kirke- og samfundsaktiviteter. Og en uge sammen med andre i samme livsepoke er med til at give ny inspiration og eventuelt åbne øjnene for det skjulte potentiale, der ligger i én. Rammerne springes Gennem de seneste år er flere blevet opmærksomme på de spændende arrangementer i Classic. Og Poul Kirk, som er Sporleder på Classic, mener det er vigtigt, aldersgruppen ikke læner sig tilbage og bliver beskuere, men tager en aktiv rolle i hjem, kirke og samfund. - Vi har brug for at mødes, opleve fællesskabet og lade Jesus tale til os. Discipelskabet ophører ikke ved de 50 år – men vi kan stadigvæk lade os inspirere til at gøre en forskel i verden – og i Danmark, siger Poul. Han fremhæver et særligt arrangement i 2014, der var et tilløbsstykke, som også teenagerne mødte op til.

- Højskolens spisesal var stuvende fuld. Flere end 200 sad på de alt for få stole og måtte derfor sidde i vinduer, på gulvet og flere end 30 gik forgæves, da refugiepræst Kirsten Mørch-Nielsen i detaljer fortalte om, hvad der gemmer sig på den anden side af døden. Under temaet ”Lys bag døden” berettede hun om, hvordan hun oplevede både skønne og ubegribelige ting, da hun i forbindelse med en operation havde hjertestop i 11 minutter. Hun fortalte om englene og de afdøde, hun så, mens hun svævede mellem liv og død. Selv de mange teenagere sad bomstille i over en time, lyder det fra Poul. I 2015 vil Classic igen danne rammen om en række spændende foredrag. Et særligt spændende besøg bliver af Zak Miktari, som er en kristen palæstinenser, der driver en undergrundskirke på Vestbredden. Læs mere om Zak Miktari på side 25.

ME + U = Tilmeld dig allerede nu skoleåret 16/17 på www.mariager-efterskole.dk

PRÆGET FOR LIVET


ARTIKEL

En sporleders dagbog

Anyway, lørdag morgen fedt at se nogl e af GAF melse af at fo rstå lidt kert er det at se , at alle somme på GAF’ erne i de at se, når grup perne går var igen en pige gruppe, d den massage, mens de t der-hemmelighe der, fedt!

Søndag d. 13. juli 2014

set. Vil have endnu mere!

for alle at fange. interessant og nemt og fortælle, så det er

et par dage for fuld smadder Slap nu af GAF går hurtigt i år! Efter vejret igen.., bare lige inden vender jeg lige tilbage for at trække e af drengene fra det store næste slushice -marathon med nogl gent drivhus…. (de skal seridrengeværelse, hvor det lugter af mug starte? Er træt, taknemmelig øst åbne det vindue nu!) Hvor skal jeg te par døgn! Det føles som og totalt fyldt op af indtryk fra de sids om nogle af de ting, jeg har om, at mit hoved summer af tanker

by g

en”. sove når du bliver gammel...eller i buss temaet i år. Det er rart, at Jeg synes virkelig, at GAF’erne fanger fatter! Jeg hørte i morges det handler om Jesus på en måde, man hun havde oplevet, fordi en pige sige, at GAF var den bedste lejr, med Gud blev forklaret, så det hele virkede så gennemført, og det

ge

sommerland-turen i fredags. Det var lækkert at se GAF’erne nyde at afreagere lidt i en rutEfter en hel uge i femte gear, er det rart glad for at se så mange, der chebane og køre i kæde i vandland. Er r, køn og alt muligt andet. hygger med hinanden på tværs af alde turen af folk, der kollapser Jeg blev spammet med billeder fra hjem it! Fantastisk at nogle af i bussen og sover med åben mund, love alligevel ligne forstenede brøGAF’erne kan spille så smarte, og så mærker-jeg-hvor-træt-jeg-erleaber i bussen. Måske rammer ”nur natløb og pakket program. udmattelsen” bare ekstra hårdt efte skulle være ”GAF – du kan Vi kunne overveje om vores tema i 2015

,

abe dem, der tænker i at sk hun forstod det. Jeg er SÅ stolt af alle

12

Synes virkelig at alle leder fuld smadder i deres team op på et umen neskeligt vil re-bedre-større.

Tror at dem, de r imponerer re, der hopper ind i alle opga heldigvis også mange ledere

Jeg håber, vi få r udfordret og Er virkelig vild med kombina der skaber den her lejr samm noget nyt og kr eativt for teen på mudderbrydn ing med hum


ARTIKEL

n havde vi nadv er, og det spill ede! SÅ F’erne få den de r * pling * -for nemmere af det m ed Jesus. Lige så læke gruppeledern e er meget opm ærkeres grupper. Je g bliver helt hø j af r ud efter form iddagssamlinge n. Der der sad i rundkr eds og gav hina ntalte om dagens tema og pige-f nid-

re i arbejdsgru ppen (igen) give r ms. Det er som om, alle steppe r ldt niveau, for at gøre det vild e-

mig mest, er de nye unge ledeaver med alt, hv ad de er. Der er e, som er kom met igen i år.

g udviklet dem nok hver især. ationen af unge og ældre ledere men og hele ti den planlægger nagerne. Seriøs t, hvem finder mus ?!

MARC CORYDON te o gså ban på d en. et e Har fter mel end ørke da s lem nræ t neg adig jeg l sit e ne. j o kan ors r d og Und dag hus e røgf rhol knæ s på ke, dnin arv og i kke gru eiø sær gen r sa srern Lørd mm er o når e og gså en a ag a ma n si sjov f gr ften len. dde in. ere, hav r om Vi v end d e ar a k v r i åb ing sale lle k n f o i n. J ngs lk, d læd eg E mød tig er Det LSK e u l m d og må ER a e d re vi a gik t GA sten ldri am F’er af h gm o km ne e iste aled r r de ! Tror e m s t , en a jeg der syn f larm forv es, e rm at d entn est. en f inge med ørs r. D t e e de t t gj uge ord o pi har mød e st ger ove erne ort i gå rste i r ndt , om og o get ryk md min d e p res åm e be e ople ig a slut Nu n t v n e s i l nge år v nak ser r, de ke i gå på 1) G r t i o n g. AF’e dis rne idst 2) a tag e ug er g t vi e, ø odt vind nsk imo 3) a er je e r k d KI t al l gm a n le f kam L I est FI år m pen af a inim ove lt a rleg um t: ent en f ed e rfar ing med Tror jeg Gud smutte ! r op til og afslø madkøe rer dem n , der sn yder for an. Tæn k

Ps: Hus k at at v n i no k sk ævne f o al p lant r Somm e en e ny h rcamp æk. ..

13 11


Bogteltet - Vi ses på sommercamp 2015 Stort udvalg i bøger, musik og gaveartikler til både store og små Stasi Eldredge Værdifuld – bliv den du er Af forfatteren til ”Det feminine hjerte”. Hun viser her, at Gud er til stede i dit liv og ønsker at gribe ind, så du bliver den, han har skabt dig til at være.

199,95 kr.

Eareckson Tada Joni & Ken – i medgang og modgang Enestående beretning om et usædvanligt ægteskab. Hun, der er lam efter en badeulykke, bliver gift med den populære gymnasielærer, der nu pludselig bliver betragtet som hendes personlige hjælper.

199,95 kr. Bill Hybels Enklere I sin nye bog viser Bill Hybels vej til et målrettet liv med overskud. ”Ryd op i din sjæl,” opfordrer han og tager fat om roden til fortravlethed og stress. Du får ny energi og en livsstil med overskud.

249,95 kr.

Sally Lloyd-Jones Hjertefryd 101 pragtfulde, efter-tænksomme og let- læste tekster om tro for børn og voksne. Guds stærke forevig-og-altid kærlighed til os er den røde tråd i Hjertefryd.

199,95 kr.

Nick Vujicic Ikke til at standse Stærkt livsbekræftende beretning om manden, der blev født uden arme og ben – og som alligevel lever et liv uden grænser – og sprudler af glæde og tillid til Gud.

249,95 kr.

Sam og John Eldredge Løvedræber Som ung mand står man med livet og de mange muligheder foran sig. En skøn tid, men samtidig vanskelig. Fremtiden er usikker og rummer mange spørgsmål. Hvilken vej skal jeg gå? Hvor finder jeg min egen identitet? Og ikke mindst, hvad med Gud?

199,95 kr. Harry Voss Rod & Co Spændende ny serie for børn (fra 8 år). En kristen familie finder drengen Rod, fortumlet og beskidt i et buskads. Bag hans mange morsomme påfund lurer mysteriet om hans ukendte fortid.

149,95 kr.

På gensyn i Bogteltet på SommerCamp 2015 www.prorex.dk

Tod Burpo Himlen findes virkelig dvd med danske undertekster. DVD Bog

149,95 kr. 149,95 kr.


ARTIKEL

Sommercamp løfter lokale aktiviteter Sommercamp Mariager tilbyder arrangementer og aktiviteter for alle aldre. De seneste år har Campen hævet niveauet på både indhold og faciliteter i generationssporene – særligt for børn og unge. I den forbindelse har engagementet fra PBU (Pinsekirkernes Børne- og Ungdomsforening) været afgørende. Af Jimmy Klentz Når Sommercamp 2015 skydes i gang, samles dermed en stor del af de børn og unge, som er medlemmer i PBU. Derfor anser organisationen også Campen som væsentlig for deres arbejde. - Det giver god mening, at vi fra PBU går ind med såkaldte punktsatsninger i form af midler, der er med til at højne kvaliteten. Vi giver ikke bare penge ud, men støtter specifikke aktiviteter, som har brug for et løft. Vi er i løbende dialog med de ansvarlige for Sommercamp om, hvilke områder det giver mening, at vi støtter, siger Michael Tangstad national leder i PBU. Bedste medarbejdertræning Flere medarbejdere på generationssporene får fornyet inspiration til deres engagement i den lokale børneklub eller ungdomskirke. Derfor ser Michael Sommercamp som noget af den bedste medarbejdertræning, PBU kan tilbyde. På den måde giver PBUs investering til Sommercamp ikke kun værdi under Campen, men hele året, da det tilfører ny inspiration til den enkelte medarbejder. - Det er motiverende at være sammen om noget, der er større, end det vi er vant til fra den lokale kirke. De får en masse nye ideer, da der er nogen, som er gode til at tænke

store tanker. De, som ikke er så erfarne, lærer af de garvede medarbejdere. Og de nyes energi smitter af på dem, som har været med i mange år. Vi erfarer, at den begejstring, som de tager med sig, holder, når de tager hjem og smitter af på det lokale arbejde. Derudover fortsætter de medarbejdere, som er med på Sommercamp, også længere i det lokale klub- og kirkearbejde. Og det er vigtigt for os i PBU, udtrykker Michael. FAKTA PBU blev stiftet i 1993 for at give Pinsekirkernes lokale børne-, teenage- og ungdomsarbejde en landsdækkende paraplyorganisation, der kunne udøve en netværksfunktion både i forhold til myndigheder, tilskudsgivende instanser og lokalforeninger. PBU ser det som sin opgave at være lokalforeningernes samarbejdspartner og facilitator, som står til rådighed for deres initiativer. Samtidig har PBU ønsket at påvirke lokalforeningerne på et særligt område. De har prioriteret at støtte opstart af udadvendte aktiviteter fremfor betjening af det indadvendte og bestående. PBU består i dag af 40 lokalforeninger med 2.200 medlemmer.

MICHAEL TANGSTAD

15


ARTIKEL

Nyt fra Frikirkeleder ved Dan Sørensen Jacobi, ny formand for Frikirkeleder.

Et netværk der går op i en højere enhed Af Dan Sørensen Jacobi Frikirkeleder er et netværk af ledere, kirker, skoler og kirkelige organisationer, som er arrangør af Sommercamp Mariager. En af de stærke grundlæggende værdier i Frikirkeleder er vægtlægningen af relationer imellem ledere og ønsket om at sikre, at ingen ledere må stå alene. Det er derfor en forudsætning, for at kunne blive medlem af Frikirkeleder, som præst eller kirkeleder, at man har valgt en personlig mentor, som velvilligt vil påtage sig et ansvar for at slå følgeskab og etablere en tæt relation til lederen. Når en præst eller kirkeleder vælger en mentor, så er det i erkendelse af, at man har brug for at stå til ansvar overfor nogen med sit liv og sin karakter og have en person, der følger en tæt, og som kan tale ind i ens liv og afhjælpe blinde vinkler. På samme måde er det en forudsætning for kirkers medlemskab af Frikirkeleder, at kirkens ledelse har tilknyttet en eller flere eksterne rådgivere, som er villige til at følge kirken og træde til i tilfælde af konflikt eller krise. Selvom vi er en bevægelse, der vægter selvstændigheden af den lokale kirke højt, så har historien også lært os, at der er stor synergi og beskyttelse i, at binde kirker sammen på kryds og tværs ved at gøre andre kirkers ledere til rådgivere. Stærkere sammen Den danske pinsekirkes 100 år lange historie rummer mange beviser på styrken i det sammenhold, der opstår når kirker og ledere står sammen i enhed omkring fælles mål. Sommercamp Mariager og de skoler og institutioner, som lægger faciliteter til Campen, er et af beviserne på, hvad der kan ske, når kirker arbejder sammen om fælles projekter. Mange kirker i vores netværk er også plantet ud af et samarbejde imellem flere kirker. Det er den enhed i aktiv mission, som vi gerne vil værne om og fremme, når vi har valgt at sætte En højere enhed, som tema for Frikirkeleder i 2015. Vi har brug for at rykke endnu tættere sammen om nye fælles visioner og drømme for vores nationale netværk i fremtiden. Vi må tage tid til at lytte til hinanden og lade os inspirere. Når Frikirkeleder inviterer til Sommercamp Mariager og Lederkonference er det netop for at samle kirkerne og lederne, så vi kan inspireres og bygge noget sammen, som vi ikke vil kunne hver for sig.

16


ARTIKEL NYE TILTAG Sommercamp Mariager og Frikirkeleder fusionerer En række administrative og ledelsesmæssige fordele har talt for at fusionere Sommercamp Mariager og Frikirkeleder, som dermed bliver en og samme forening og organisation. Så fra og med 31/12 2014 vil Sommercamp Mariager fusionere med Frikirkeleder og Ansvarsog Visionsteamet vil være et lederteam bag Campen, der via Campchefen har reference til Frikirkeleders bestyrelse. To bliver til èn Vi har også valgt at fusionere Frikirkeleders lederkonference med PBU´s (Pinsevækkelsens børne og ungdomsforening) lederkonference. Derved får vi samlet og skabt enhed imellem kirkens overordnede lederskab og de teams og ledere, der arbejder med at skabe kirke for den nye generation af børn og unge. Denne nye store lederkonference, Leder15, vil blive afholdt på skolerne i Mariager den 5.-7. marts 2015. Vi forventer over 300 deltagere med ledere og teams fra hele landet og fra alle kirker i netværket. Læs mere på www.leder15.dk.

FAKTA Frikirkeleder er en videreførelse af det, der engang hed den danske pinsevækkelse, men har siden udviklet sig til at være et åbent netværk, der i dag rummer ledere og kirker, der ikke har en historie eller identitet, som pinsekirke. Ens for ledere og kirker, der er medlem af Frikirkeleder, er, at de står inde for Frikirkeleders troserklæring og de værdier, som ligger til grund for netværket. Netværket blev stiftet i 2008 som et netværk for kirkeledere,

Enhed og hjertevarme i ny bestyrelse Efter seks gode år på posten, som Frikirkeleders formand stoppede Tonny Jacobsen her i sommer. Tonny Jacobsen fortsætter som rådgiver for den nye bestyrelse, som Frikirkeleders pressetalsmand og som en del af Frikirkenets bestyrelse, hvor han er en af dem, der i særlig grad præger Frikirkenets pressetjeneste. Der skal lyde en stor tak til Tonny Jacobsen for hans uovertrufne og utrættelige frivillige indsats til gavn for det samlede netværk og de forskellige lokale kirker. Tonnys formandskab har været præget af stor visdom og teologisk sundhed og tydelighed. Jeg skal nu forsøge at træde i Tonnys fodspor som ny formand i en tre årig periode og har i den forbindelse sammensat en ny bestyrelse, som har fået generalforsamlingens fulde opbakning. Et team, der er kendetegnet ved en stærk oplevelse af enhed og hjertevarme. De gør alle en stor frivillig indsats til gavn for det nationale netværk. Den nye bestyrelse består af Kent Jakobsen, forstander på Mariager Højskole (Næstformand), Morten Patrzelek, præst i Betania Kirkecenter, Blåhøj, Ruben Holmgreen Falk, Forstander på Efterskolen Alterna (Administrator) og Mikael Schlosser, præst i Pinsekirken Vejle, samt Dan. S. Jacobi, præst i Aalborg Citykirke (Formand).

missionærer og præster, men en vedtægtsændring, der blev godkendt i 2013, åbnede op for, at kirker og kirkelige organisationer også kunne melde sig ind. Således består Frikirkeleder i dag af et antal præster og kirkeledere, et antal lokale frikirker samt flere kirkelige organisationer og skoler, som alle har valgt at være en del af netværket og være indbyrdes forbundne.

Lederkonference // 5-7 marts i Mariager

WWW.LEDER15.DK


TEMA

Vi mødes på bjerget Sommercamp er hvert år en kærkommen anledning til at slappe af på bjergtoppen og modtage inspiration, samt at dyrke fællesskabet med gamle såvel som nye relationer. Men Sommercamp giver os muligheden for tid til eftertanke, tid til at samles som enkelt personer, men også som kirker. Vi kommer tættere på, finder styrken i fællesskabet og bliver gensidig afhængige af hinanden, hvilket er med til, at alt går op i En højere enhed. Af Thomas Christensen For 60 år siden stod Edmund Hillary og kiggede op på verdens højeste bjerg. Han så et bjerg, som aldrig var blevet besejret. Realiteten var, at bjerget ikke kunne overvindes, og at alle, som forsøgte, blev slået ihjel eller sendt bedrøvet bort. Men Edmund Hillary og sherpaen Tenzing Norgay overvandt udfordringerne og så som de første mennesker udsigten fra toppen af Everest. Hillary sagde efterfølgende, at det ikke kunne gøres uden den lille hær på 400 mennesker, som var involveret i bjergbestigningen. Han efterrationaliserede, at ”det var en vækst- og læringsproces i fællesskabet, som gjorde det muligt.” Til sommer er det 60 år siden, at folk samledes for første gang i de frodige bakkedale og det naturskønne fjordområde til Sommercamp i Mariager. Den gang foregik det i et lille firkantet telt med plads til 200 mennesker på hårde bænke, men med bløde hjerter for fællesskabet og bevægelsen. Den gang var vores bevægelse noget mindre, men drømmen var stor, og behovet for at samles på tværs af landsdele og kirker var lige så vigtig som i dag. Når vi sætter fokus på enhed til Sommercamp 2015, er det med ønske om at vokse tættere sammen, styrke generationerne, nationaliteterne og relationerne i og mellem kirkerne.

18

Sommercamp var dengang og i dag en velkommen mulighed til at sætte tid af til refleksion, men også at sætte tid af til at komme op på ”bjerget” og høre fra Gud. Billy Graham sagde ”Bjergtoppen er en fantastisk oplevelse med udsigt og inspiration, men det er i dalen at frugterne gror.” Så vi samles på bjergtoppen i fuld erkendelse af, at dalen venter forude med hårdt arbejde, men vi kan også vente en varig frugt af det arbejde. Vi er heldigvis ikke alene, men vi har hinanden, og Jesus er i forbøn for os. ”At de alle må være et” Når Jesus beder i Johannes evangeliets syttende kapitel for mennesker på tværs af alle generationer og tider, så beder Han for denne ene ting. Jeg beder for dem, der vil tro på mig, ”at de alle må være ét”. Ikke ens, men samlet i enhed på trods af alder, køn og etnisk baggrund. Vi er et svar på Jesu bøn, når vi vandrer i enhed. Hvordan skal vi forstå begrebet ”enhed”. Jesus siger, ”at de alle må blive ét, ligesom du og jeg er ét” , det er enhed. Ligesom Jesus er i Gud og Gud i Jesus – det er den slags enhed. Han beder for, at der i vores liv findes en enhed af den kaliber.


TEMA

Når Jesus taler om enhed og går i forbøn for os, så taler han ikke om en ekstern og ydre enhed. Han taler om noget, som først og fremmest sker internt. At vi kan være ét. Ligesom du i mig og jeg i dig. Det er enhed på et helt andet plan. Hvis du og jeg vil arbejde på at udvikle og indgå i en proces i vores forhold til Gud, så kan jeg garantere dig, at enhed vil være en naturlig frugt. Jesus ønsker enhed i vores kirkefællesskab og med andre troende, der vandrer med Herren. Vi vokser sammen ved, at komme tættere på Ham, som beder for os, og som vi er forenet med. Sådan vil sand enhed finde sted. Det er den enhed, vi har i Jesus Kristus. Radikal involvering Jesus koblede vores udadvendte mandat sammen med vores kaldelse til enhed. ”Hvis I har kærlighed til hinanden, vil alle kunne se, at I er mine disciple.” Altså vil samfundet omkring os finde Jesus, når vi elsker hinanden og mødes i enhed. Kirkefaderen Augustins berømte linje gælder stadig: ”enhed i det væsentlige, frihed i det uvæsentlige og kærlighed i alt”.” Et af kendetegnene ved Jesu karakter, er hans radikale involvering. Da Jesus vandrede på jorden, foragtede han separatisme, elitisme og selvretfærdighed. Og det gør han stadig i dag. Han kalder os til at bryde med selvfedme og involvere os i hinandens liv. En del af noget større Metaforen om legemet minder os om, at vi er afhængige af hinanden og en del af en større helhed. Kroppen består af enheder, som er unikke og forskellige fra hinanden som et øje er fra en hånd. Enhed er ikke ensbetydende med ensartethed, men at vi på trods af forskelle finder sammen i en enhed. Kirken er Hans legeme på jord og Jesus selv er hovedet for Sin kirke. Det betyder, at vi alle er underlagt Ham, uanset position, tjeneste og hvilken plads, vi har på legemet. Det kræver enhed, men energien og styrken til at vandre i enhed kommer med udgangspunkt i Ham. ”Vi elsker, fordi han elskede først”.

Ærlighed i enheden Kærlighed kræver, at vi har tålmodighed til at bære over med hinanden, og frimodighed til at konfrontere hinanden. I forskellige situationer kræver kærlighed af os, at vi udfordrer hinanden og samtidig fastholder enheden. Vi må ikke glemme, at den samme Paulus, der skrev: ” Vi elsker jer, som var I vores børn. ” også skrev frit fra leveren ” I tåbelige galatere”. Enhedens fundament er også, at vi kan sige sandheden i kærlighed. Vi må åbne op for hinanden og turde gå på enhedens vej. Det er ikke en let og simpel vej, men i efterfølgelse af Jesus er det den vej, Han kalder os til at gå. Et samlingssted Den første kirke, der er beskrevet i Apostlenes Gerninger, var multikulturel og flersproget helt fra begyndelsen. Andre tidlige kirker var multikulturelle, men de holdte fast i enheden. Det omkringliggende samfund bemærkede enheden, og Gud kunne dagligt føje nogle til, som blev frelst. Måske endnu vigtigere er det, at den tidlige kristendom var en progressiv bevægelse, der forenede forskellige grupper af mennesker. Der var store kulturelle forskelle og mange spændinger mellem jøderne og hedningerne. Menighederne blev imidlertid steder, hvor jøder og hedninger overvandt deres forskelle og tilbad sammen i en ånd af enhed. Lad os tro for at vi som kirker må have sådan samlende rolle i nutidens flerkulturelle samfund. Edmund Hillary besejrede det 8848 meter høje bjerg, som siden er blevet besejret 3500 gange. Lad Sommercamp bryde grænserne for hvad vi tænker, der er muligt i Danmark. Lad os sætte tid af til at blive inspireret og bane vej for hinanden til at vi løfte tros-niveauet. Lad os fokusere på det som samler os og fastholde enheden. Og sammen bevæge os mod En højere enhed.

19


TEMA

Når sår heles med tårer Enhedens modstykke er splittelse. Igennem tiden har kirker gennemlevet konflikter, som ender i smertefulde splittelser, der har ødelagt venskaber, delt familier og nogle ender med at vende kirken ryggen. Mange sidder tilbage med dybe sår, som ofte ikke bliver lægt, da en bitter stolthed afviser forsoning. Men ligeså kvælende som bitterheden kan være, ligeså frigørende er forsoningen. Og dette er beretningen om viljen til forsoning. Af Jimmy Klentz Når Bibelen beskriver kirken, anvendes allegorier som et legeme og en familie. Billeder som indikerer sammenhold, fællesskab og uadskillelighed. Netop derfor er det med stor smerte, når kirkefællesskaber oplever konflikter, der ender i en splittelse. I 2007 oplevede Aalborg Pinsekirke (nuværende Citykirken) en kirkekrise. Over en periode var samarbejdet mellem daværende præst Sven-Axel Conrad og ledergruppen i kirken strammet til. Igennem flere måneder havde parterne forsøgt at opnå enighed om, hvilken retning kirken skulle bevæge sig i. Konflikten spidsede til og endte med, at Sven-Axel Conrad forlod kirken. En kirke som stod lammet tilbage og oplevede en dyb frustration og sorg over medlemmer, som valgte at forlade fællesskabet. Mere end seks år senere er Sven-Axel tilbage i kirken, hvor han er blevet kirkens udsendte missionær. Ubrydelige venskabsbånd var udgangspunktet for en forsoningsproces, som strakte sig til hele menigheden. Venskabet fik nyt liv Da Sven-Axel valgte at forlade kirken, mistede han et netværk af venskaber, som var blevet opdyrket over mere end 30 år. Blandt dem var venskabet til Per Jensen, som var en del af lederskabet i Aalborg og stod side om side med Sven-Axel i alle de år, han fungerede som præst i byen. De delte samme hjerte for vækkelse og mission. Konflikten i lederskabet ødelagde deres venskab og smed dem begge ud i en tid med søvnløse nætter, kolde skuldre fra dem, der engang var venner og sorg over, at det aldrig vil blive det samme igen. Selvom Sven- Axel og Per havde bedt hinanden om tilgivelse og besluttet, at intet uforsonligt måtte komme imellem dem, var der en dyb smerte, som gjorde det svært at bevare venskabet. Nogle år efter splittelsen mødte de hinanden til en begravelse for en fælles bekendt, hvor Sven-Axel var ærlig overfor Per og satte ord på smerten ved alt, hvad han havde mistet. De omfavnede hinanden og græd. - Dér ude ved graven følte jeg, Gud gjorde noget. Vi fik sat ord på nogle ting, som havde skabt afstand. Det startede en proces, hvor vi mødtes, og kontakten blev genetableret, fortæller Per.

20

Hindrer åndelig udvikling De oplevede, at forsoningen smittede af på deres gudsforhold og forløste noget i deres åndelige liv. - Jeg blev klar over, at det er umuligt at opleve velsignelse og komme videre med sit liv, hvis der er splittelse og uenighed i bagagen. I sådan en krise vil der kun være tabere og ingen vindere. Derfor var der behov for forsoning og tilgivelse – ellers kan den slags kirkekonflikter ligge i 10, 20, 50 år og være som en tikkende bombe, der kan eksplodere når som helst igen, og være en hindring for vores personlige og åndelige udvikling, fortæller Sven-Axel. Forsoning blandt lederskabet Både Per og Sven-Axel involverede Aalborg Citykirkes præst Dan S. Jacobi i deres nyetablerede relation, og Dan gik aktivt ind i processen med at lede det tidligere lederskab til en forsoning. En proces der var karakteriseret ved en inderlig brudthed og en længsel efter at udtrykke gensidig kærlighed til og respekt for hinanden. - Jeg var selvfølgelig spændt på, hvordan det ville gå, når vi alle skulle mødes igen. Men jeg var overrasket over, hvor hurtigt vi oplevede en forløsende kærlighed mellem os igen. Vi følte os forbundet igen, fortæller Per, der peger på Dans forarbejde med de enkelte implicerede som væsentlig for mødet. - Det er meget Dans fortjeneste, at forsoningen udviklede sig til hele det tidligere lederskab og derefter resten af menigheden. Det, at han, som én der ikke var en del af konflikten, tog initiativ til at samle os, er afgørende for forsoningen, vurderer Per. En stærk proklamation Efter det afgørende møde med det tidligere lederskab arrangerede Dan et stort forsoningsmøde, hvor hele menigheden blev informeret om processen. Per betegner det møde som en stærk proklamation både ud til andre kirker samt i den åndelige verden. Det sender et budskab om, at det kan lade sig gøre at blive forenet igen. - Denne proklamation har haft stor betydning både for os som enkeltpersoner og for menigheden som helhed.


TEMA

Det har været udgangspunktet for lægedom og genoprettelse, udtrykker Per. Fortiden er bag os Det er svært at give en fornuftig forklaring på, hvordan de har genvundet tilliden til hinanden. Sven-Axel ser det som Guds suveræne nærvær midt i mødet med det tidligere lederskab. - Jeg kan vel ikke sige andet end, at det er Guds nåde. Hvis vi selv ønsker at forkynde forsoningens budskab til andre, er det vigtigt, vi selv lever i forsoning med alle mennesker, ellers er vort budskab selvmodsigende. Som Kristus har tilgivet os, skal vi også altid leve i tilgivelse. Efter at vi, der var involverede i konflikten, fik alt gjort op, er vi blevet de bedste venner i dag! Det kan lyde naivt, men for Sven-Axel har forsoningen medført, at det føles som om, konflikten aldrig har fundet sted. - Jeg kan sige som Josef i det Gamle Testamente, efter han havde fået en søn, som han gav navnet Manasse. I den forbindelse sagde han;” Herren har ladet mig glemme…!”

I dag er Sven-Axel tilbage i sin gamle kirke, som bakker ham op 100% i sit arbejde med at bringe forsoning videre blandt kirker og ledere både i Danmark og særligt i Tanzania.

21


GÆSTETALERE

Kirken der stopper trafikken

GLYN BARRETT (UK)

I kernen af Manchester City finder du en af Europas hurtigst voksende kirker !Audacious Church. Ligesom byen Manchester de seneste år har nytænkt sine gamle industribygninger og genfortalt sig selv som en moderne metropol, udfordrer !Audacious Church de traditionelle rammer for kirken og dens rolle i en moderne storby.

På hjemmesiden audaciouschurch.com indrammer et statement med teksten Kirken der stopper trafikken ganske godt essensen af, hvad der kendetegner kulturen i !Audacious Church. Den kræver sin plads i byen og vil ikke gemmes væk i et menneskeforladt industrikvarter. Den 42 årige Glyn Barrett, som står i spidsen for !Audacious Church, gæster årets Sommercamp. Som en forsmag på hans forkyndelse bringer vi her et interview med Glyn, hvor han reflekterer over kirkens rolle i det postmoderne samfund. Hvad vil det sige at være en !Audacious kirke? - Ordet Audacious betyder at være modig, frygtløs og at udfordre konventioner. Vi gør alt for at leve op til de begreber som kirke. Så når vi for eksempel giver os i kast med at bygge en ny kirke til 350 mio. kroner, så er det modigt. Vi vil gerne indkapsle de ord og ikke acceptere status quo, konstaterer Glyn. Du siger: Vi er en kirke som stopper trafikken. Kan du uddybe, hvad det vil sige? - Det er en kirke, som fylder så meget, at den forårsager trafikpropper i byen, fordi så mange tager til kirke. Når jeg lukker mine øjne og forestiller mig kirken, ser jeg for mig sådan en kirke, som skaber noget kaos. Når der er en stor fodboldkamp i byen, tager det mig 1 ½ timer at køre til stadion på grund af de voldsomme trafikproblemer. Men på en søndag tager det mig 15 minutter at køre samme distance til kirke. Når kirkerne kalder til gudstjeneste, skaber det ingen kaos, fordi ikke mange fra byen går i kirke. Det er et billede, som er tydeligt for folk i kirken at relatere til. De oploader billeder på instagram, når de sidder fast i trafikken og minder hinanden om, at det er, hvad vi stræber efter. Selvom det kan være træls at sidde fast, fortæller det noget om et sted og en begivenhed, der er tilstrømning til, fortæller Glyn.

Vil befolkningen i Manchester bemærke, hvis jeres kirke lukkede ned? - Nej, og det er et problem. Vi gør meget i området, så der vil være enkelte personer og familier, som ville mærke det. De fleste, som er ramt af kræft, ville mærke det, da vi har support teams, som hjælper med praktiske ting. Alle de hjemløse og prostituerede ville savne os. Men størstedelen af befolkningen i Manchester ved slet ikke, vi eksisterer, udtrykker han. Hvad er kirkens største udfordring i dag? - Ikke at trække sig tilbage når et angreb på kirken melder sig. Men altid respondere med kærlighed og vise at evangeliet er et kærlighedsbudskab. Vi skal samtidig kunne fortælle, at der er noget, som er rigtigt og forkert. Hvad siger vi, når vi står med ryggen mod muren i moralske spørgsmål, som folk kræver svar på? Når vi giver dem svar, er det afgørende at vise Guds godhed og storhed gennem ord og handling, mener Glyn. Hvordan kan kirken spille en rolle i at skabe enhed i samfundet? - Ved at have personer i menigheden som kommer med forskellige baggrunde økonomisk, etnisk og socialt. Vi bringer enhed til vores område ved faktisk at rumme de forskelligheder i menigheden og på den måde afspejler miljøet omkring os. Så når folk kommer ind i kirken og ser de forskellige samfundslag og interessegrupper have fællesskab med hinanden, tænker de, hvordan kan det lade sig gøre? Og med det eksempel får vi en taleret ind i det brede samfund. Vi må dog sikre, at kirken er sund og klar til at indtage den rolle. Jeg tror, flere godt kan være tiltrukket af evangeliet, men trækker sig fra kirken, fordi fællesskabet i kirken ikke kan rumme dem, siger Glyn.

CHURCH

22


Efterskolen Frydensberg proudly presents:

Weekenden 13.-15. februar 2015 Det er for dig som går i 7. eller 8 klasse. Vinter-kilifi er tænkt som et supplement til kirkers ”konfirmand” forberedelse, overhøring eller lign. eller hvis man bare har lyst til at være sammen med sine venner fra sidste sommer. Læs mere ilifi om Vinter-K ig på: og tilmeld d

.dk/ frydensberg vinterkilifi

Frydens berg Eftersko le er en kr med 13 isten efterskole 5 i Mariag elever beligge er. Som meren ´ nde des me 1 d Efters Indskrivningen kolen A 5 udvikaler, da lternas lo de flytte til næste skoleår r til Sjæll and. 15/16 er godt igang. Læs me re KUN 22 PLADSER frydensb på erg.dk

TILBAGE


TID TIL VÆKST?

Bliv en del af et spændende fællesskab, bliv udfordret personligt og åndeligt og fordyb dig i bibelen

“Mariager Højskole blev starten på et spændende liv som præst og kirkeleder…”

”Mine to år på MH var med til at afklare mit kald til at være præst. Kombinationen af den teologiske undervisning, det personlige discipelskab og den praktiske tjenesteudfordring var ideel. Og så var det jo langt fra et minus, at jeg lærte min elskede hustru at kende på MH. Det har jo givet os et fælles udgangpunkt, at vi helt fra start fik den samme træning og inspiration. Dan S. Jakobi præst i Aalborg Citykirke

Gratis Studietur til Italien, foråret ’16 ved tilmelding før 1.3.15 (værdi ca. 2500 kr.) Super-uger i uge 11 og 18 m. bla. Paul Sanderson, Andreas Mathew og Jørn Hyldgaard Worship Extended kom med den 18.4.15 og hør Sean Feucht

For mere info og tilmelding www.mariager-hojskole.dk


GÆSTETALERE

Det startede med en drøm

MATTHEW BARNETT (USA)

Allerede som dreng havde Matthew Barnett en drøm om en kirke, der var åben alle døgnets 24 timer og alle årets 365 dage. Kirken skulle betjene byens fysiske og åndelige behov og bringe et budskab om håb til de håbløse. Dream Center er opfyldelsen af den drøm. Pastor Matthew Barnett grundlagde Dream Center, Los Angeles i 1994, og udviklede dermed en bevægelse som strækker sig fra Amerika til Skandinavien. Til årets Sommercamp deltager Matthew Barnett, som er en af de mest dynamiske forkyndere i vores tid. Og hans budskaber er inspireret af enestående oplevelser fra arbejdet blandt de dårligst stillede i en af verdens mest kriminelle byer, Los Angeles. Dream Center startede som en typisk lokal kirke. Med en vision om at gøre en forskel for hele byen voksede kirken fra 39 medlemmer i 1994 til i dag at nå ud til mere end 50.000 mennesker hver uge gennem socialt arbejde. I Dream Center bor over 600 personer, som er under rehabilitering. Hver uge deler kirken mad ud til de hjemløse og andre nødlidende.

- Jeg ser frem til at være sammen med jer på Sommercamp. Vi skal tale om at finde ind til det formål, du er kaldet til at udfylde. Det i dig, som Gud er ved at forberede til at blive forløst som en gave til den verden, du er en del af. I Dream Center ser vi hundredvis af mennesker blive forvandlet og komme væk fra et liv i misbrug og sociale problemer. Jeg ønsker at tage denne forvandlingskraft med mig til Danmark og forløse dig ind i en tjeneste i dit lokale miljø, fortæller Matthew Barnett. Matthew Barnett deltager mandag på Sommercamp 2015.

Palæstinenseren der elsker israeleren På Sommercamp 2015 kommer Zak Miktari – en ung palæstinenser midt i 30’erne, der voksede op i en palæstinensisk flygtningelejr uden for Jerusalem. Classic har taget initiativ til besøget og inviterer alle på campen til at høre Zaks enestående fortælling. Forældrene var ikke religiøse. Moderen var en meget sekulær katolik, mens hans far var en palæstinensisk kommunist. Faderen blev sendt i fængsel af israelerne, mens de dræbte hans bedstefar. Og Zak blev derfor opdraget til at hade jøderne. Som otteårig blev hans bedste kammerat dræbt af en israelsk helikopter, og i mere end ni år bar han et farvefoto af sin dræbte kammerat ved sit hjerte for at styrke hadet til Israel og israelerne. Som teenager blev han medlem af PLO, og drømmen var at blive terrorist. Men for 15 år siden mødte Zak Mishriki Jesus. Det var Zaks nabo, der inviterede ham med til en husmenighed med bibellæsning og lovsangsmusik, og sammen tog de også til en kristen konference.

ZAK MIKTARI (IS)

- Jeg brød mig egentlig ikke om at være der, men Gud ville det anderledes. For samme dag fik jeg et underligt drømmesyn, hvor Jesus viste sig for mig. Det var midt om dagen, så det var ikke nogen drøm, og det virkede så virkeligt, at jeg ikke kunne slippe det. I synet sad jeg i fængsel, men så kom Jesus og hentede mig ud af fængslet. Jeg følte mig fri, så jeg lod mig frelse,” forklarer Zak Mishriki, der siden har haft som livsambition at komme til at ligne Jesus mere og mere, koste hvad det vil. (Kristeligt Dagblad 10. oktober 2015) I dag er Zak en af lederne af undergrundskirken på Vestbredden og leder hver uge medlemmer af PLO, Hamas og Islamisk Jidhad til Jesus. Om vejen til fred i Mellemøsten siger Zak i samme interview til Kristeligt Dagblad: - Fokusér på Jesus, så kommer resten af sig selv.

25


INFO

MARIAGER

Priser og tilmelding Sommercamp ´15 TILMELDING OG BETALING Tilmelding og betaling sker på www.sommercamp.dk. Du kan også vælge at tilmelde dig på nedenstående tilmeldingsslip. Du vil så i løbet af nogle dage (dog tidligst 1. marts) modtage en bekræftelse med et indbetalingskort. Du får rabat, hvis du tilmelder dig og betaler senest 31. maj. Dato Konferenceafgift* Campingafgift Total Voksen pr døgn (fra 1/6-2015)

120 kr (140 kr)

65 kr (75 kr)

185 kr (215 kr)

Voksen max ugepris (fra 1/6-2015)

430 kr (585 kr)

300 kr (360 kr)

730 kr (945 kr)

Voksen dagsbillet 140 kr 140 kr Barn pr døgn (fra 1/6-2015)

60 kr (70 kr)

** 65 kr (75 kr)

125 kr (145 kr)

Barn max ugepris 285 kr ** 300 kr 585 kr (fra 1/6-2015) (360 kr) (360 kr) (720 kr) PBU rabat *** -100 kr -100 kr Barn dagsbillet 70 kr 70 kr KILIFI-GAF 1.299 kr (fra 1/6-2015) (1.399 kr) PBU rabat *** -100 kr

Tilmeldingsblanket

*) Konferenceafgift betales af alle deltagere på Sommercamp, som er fyldt tre år ved campens start. • Seniorer over 65 år halv voksenpris på konferenceafgift. • Voksne fra 14 år og til og med 64 år • Børn fra tre år og til og med 13 år • Dagsbillet kan købes ved ankomst til Sommercamp, ved besøg enkelte dage eller enkelte møder. • Konferenceafgiften refunderes ikke ved afbud, men tilmeldingen kan fortrydes i 14 dage efter betaling. **) Campingafgift betales af alle, der er fyldt fem år ved campens start og som overnatter på campingpladsen. Campingafgiften kan refunderes ved afbud, dog senest ved anmeldt ankomst til campen. ***) Der ydes 100 kr. i rabat på ugeprisen for børn, hvis PBU-kontingent for 2015 er betalt. PBU er Pinsekirkernes Børneog Ungdomsforening. Se www.pbuf.dk Der er mulighed for at melde sit barn ind i - og betale kontingent til - PBU ved tilmelding til Sommercamp.

Tilmelding til: Sommercamp KILIFI-GAF på www.sommercamp.dk. GAF på www.g-a-f.dk CampZero på www.campzero.dk

Navn (kontaktperson & betaler): Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato: Tlf.: E-mail: Jeg ønsker ikke at modtage nyheder fra SommerCamp Dato for ankomst:

Dato for afrejse:

Overnatter på campingplads Strøm - antal døgn:

Yderligere personer, der tilmeldes Navn: Fødselsdato/år

Dato for ankomst

Dato for afrejse

Overnatning campingplads

Medlem af PBU*

ja

nej

ja

ja

nej

ja

ja

nej

ja

ja

nej

ja

ja

nej

ja

Jeg ønsker at tilmelde følgende under 14 år til PBU* Navn(e): Jeg ønsker at blive kontaktet om mulighederne for at blive frivillig medarbejder. Det område, jeg forestiller mig at medvirke på, er: Ønsket bygade:

Ca. længde på telte/campingvogne:

* Der ydes 100 kr. i rabat på ugeprisen for børn, hvis PBU-kontingent for 2015 er betalt. PBU er Pinsekirkernes Børne- og Ungdomsforening. Se www.pbuf.dk


INFO

SC ekstra Wildcard Hvis du ikke har de store økonomiske resurser, har du mulighed for at ansøge om at komme i betragtning til Sommercamp Wildcard. Wildcardet dækker helt eller delvist konferenceafgift, campingafgift og el for dig og din familie, afhængigt af antallet af ansøgere. Desuden kan kontanthjælpsmodtagere samt asylansøgere søge Wildcard via KIT-puljen. Sommercamp har i samarbejde med Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) fået adgang til en pulje, som har til formål at sende asylansøgere eller danske familier på kontanthjælp, på Sommercamp. Puljen kan dække de fleste af de faste udgifter ved opholdet, men kræver en vis selvfinansiering, fx til transport, telt og mad i løbet af ugen. Foretrukne ansøgere vil være enlige forsørgere med hjemmeboende børn under 18 år.
Ansøg inden den 1. maj 2015.

60. gang i Mariager I år er det 60. gang, vi afholder Sommercamp i Mariager - dengang under navnet Pinsevækkelsens Landsstævne. Samtidig kan Mariager Højskole fejre 60 års jubilæum. Det vil vi fejre med en festlig Gæstedag tirsdag på Sommercamp, hvor så mange som muligt samles i Mariager til en dag med underholdning for alle generationer. Til anledningen vil et stort gospelkor blive stablet på benene under ledelse af Heidi Bisgaard Jondahl med Laura fra X-faktor som leadsanger. Alle kor og sangere fra hele landet har mulighed for at deltage i det store Campkor. Det vil være muligt at downloade sangmaterialer på www.sommercamp.dk fra marts. Borgere fra Mariager og omegn er inviteret til festdag med koncerter og underholdning. Overvej derfor om der er nogen i dit netværk, som har lyst til en sommerdag i Mariager på gæstedagen.

En aktiv uge Igen i år vil der være mulighed for at udfolde sig fysisk gennem en række sportsaktiviteter. Så træd i løbeskoene allerede nu og gør et godt forarbejde til årets Campløb, hvor Mariagers natur bliver invaderet af motionister i alle aldre og former! Det var drengene fra Aalborg Citykirke, som vandt Campcup 2014 i fodbold, men hvem løber med den eftertragtede vandrepokal i år? Vi gentager også sidste års premiere, SC Golf, som blev afholdt på Mariagerfjord Golfklub. Hvis du har brug for en afstressende tur på greenen, bliver der også rig mulighed for det.

10. klasse med formål CHANGE #itmatters

Mød et behov – Omsæt din tro i praksis! Du vil gøre en forskel ved at være involveret i lokalt frivilligt arbejde. På en tur til Bradford i England får du mulighed for at være en del af LIFE Church´s sociale hjælpearbejde blandt nogle af Englands fattigste.

EXPLORE #itmatters

Gi’ dig selv en udfordring – Lad din tro, din karakter, dine lederevner og dit perspektiv blive udfordret når Explore gennem årets undervisning har fokus på mission. På rejsen kommer du til at stå ansigt til ansigt med bl.a Kolkatas fattigdom, når vi rejser til Indien.

SPORT #itmatters

Gør en forskel for andre – Bliv udfordret i forskellige sportsgrene. Mærk dine grænser og opdag hvordan et team fungerer. Brug din interesse for sport til at lave sports events for en del af Athens mange uledsagede flygtninge børn.

PRÆGET FOR LIVET


FERIE MED FORMĂ…L

TEMA

www.sommercamp.dk I facebook.com/sommercampmariager