SC Magasin 2018 / Nr. 1

Page 1

SC MAGASIN 1. UDGAVE 2018


e r e d i v t e d G iv ”EN GENERATION SKAL FORTÆLLE DET VIDERE TIL DEN NÆSTE, AT DINE UNDERFULDE GERNINGER ER UDEN SIDESTYKKE”

Salme 145:4


6 8 11 18 20 22 24 26 28 30

En kvinde med mod og initiativ - Interview med Atula Masa

Soldrevne lydbibler til flygtninge i Afrika - Indsamlingsprojekt på Sommercamp i ’17

Giv det videre i mit spor

- MiniGUF | GUF | Kilifi | GAF | MERGE | Grande | Classic

Teologisk refleksion - Tema af Kent Jakobsen

Tør lade andre komme helt tæt på - Interview med Solfried Bracher

Ambassadør for frihed - Gæstetaler Danielle Strickland

Tag kampen op mod moralrelativismen - Gæstetaler Steve Gambill

FrikirkeNet har fået vind i sejlene - Interview med Mikael Wandt Laursen

Netværk

- SC Social - Erhvervsnetværk - Facebook

Priser og info

Kolofon Udgives af: Sommercamp Mosaik Gl. Hobrovej 10 B, 9550 Mariager Tel: 61459952 | info@sommercamp.dk Redaktion: Jimmy Klentz Vibeke Frandsen Thomas Christensen Fotografer: Nicolaj Kristensen Claes Holmgreen Grafiker: Nicolaj Kristensen Tryk: Toptryk Grafisk Oplag: 3500

SC Magasin

I

3LEDER

Velkommen til SC Magasinet og dermed første ’duft’ af Sommercamp 2018. Med dette dukker der for nogle de første huskelister op: Der skal bookes ferie og måske et sted at sove, ”sidste år glemte vi bamsen/håndklæderne – dem skal vi lige huske i år”. For nogle betyder det år med skønne minder, der dukker op, og for mange betyder ordet “Sommercamp” måske slet ingenting, andet end at man bliver nysgerrig på alt det, ”alle de andre” går og snakker om. Spørger du, så vil du opdage, at vi er mange, der meget gerne vil give det videre! Både den lavpraktiske del omkring aktiviteter for børnene, bygader, SC Social, Camp-toget og alt det andet. Men vi vil også gerne give det ’andet’ videre. Det man ikke altid lige kan sætte ord på. Det der møde inde i hallen, hvor Jesus kom på banen i livet på en ny måde. Samtalen eller den bøn, der skabte kursændring og blev livsforvandlende. Vi bruger måske store ord som “kald” eller “et møde med Gud”, for Sommercamp har for mange været med til at forme, når det gælder de store linjer i livet. “Giv det videre” hedder temaet i år. Og vi vil gerne opmuntre hinanden til at give meget mere end Sommercamp videre. Vi vil udfordre og opmuntre hinanden til at givet livet og troen videre. Det lærte liv, som bl.a. gives videre i netværksgrupper og medvandring. Troen, som vi udfordrer hinanden på i gudstjenestens lidt faste form såvel som i relationerne på kryds og tværs. Og vi vil udfordre og opmuntre hinanden til at give det videre der, hvor det kræver lidt; til naboen og til arbejdskollegaen. Til dine børn – både de af os der har ”reden” fuld af børn, og de der fostrer åndelige børn.

Vi vil gerne give ’det’ – det allervigtigste – videre til dem, der kommer efter os. Til alle de børn og teenagere der er i MiniGUF, Kilifi og GAF og til de unge på deres spor. For det er jo ikke lige meget, om de, der kommer efter dig og mig, fanger livet med og troen på Gud. Vi vil gerne give det videre, så næste generation står med deres livsforvandlende møder med Gud, der skaber kursændring for dem og deres netværk. Sl. 78 har fulgt mig tæt i mange år. Deri læser vi bl.a. ”...for at ethvert slægtled må have tillid til Gud, huske Hans vældige gerninger…”. Derfor vil vi gerne give troen, erfaringerne og livet med Gud videre! Sommercamp er en del af et stort kirkenetværk og har et godt solidt bagland. Vi har i en del år heddet Sommercamp Mariager, som oftest blot kaldt Sommercamp. I ønske om synlighed i forhold til det kirkelige bagland, vi er tæt forbundet med, skifter vi nu navn til Sommercamp Mosaik. Jeg glæder mig derfor over at kunne byde alle velkommen på Sommercamp Mosaik 2018. Vel mødt på Sommercamp ’18 På vegne af Ansvars- og visionsteamet

Vibeke Frandsen, Campleder

SC Magasin

I

5


ARTIKEL

d o m d e m En kvgindineitiativ o

Atula Masa følger sit hjerte. Hun kan ikke lade være med at leve et liv for andre. Og andre er i det her tilfælde særligt flygtninge og internationale i Esbjerg. Atula er fra Indien, men arbejder i dag som international præst i Pinsekirken i Esbjerg. I forbindelse med Sommercamp Mariager i 2017 modtog hun Pioner-prisen uddelt af Mariager Højskole for sit arbejde. Vi har taget en snak med hende om motivation, kampe og udvikling.

Foto: Morten Reese

6

I

© Sommercamp Mosaik


ARTIKEL

Hvordan fik du idéen til at starte et internationalt arbejde i Esbjerg? For en del år siden havde jeg en drøm, som jeg er helt sikker på, var inspireret af Gud. Jeg så en masse internationale familier fra mange forskellige kulturer. Den efterfølgende dag gik jeg en tur rundt i byen i Esbjerg. Pludselig lagde jeg mærke til, at de folk, jeg så omkring mig på min vej, var dem, jeg havde set i min drøm. Da talte Gud til mig om at arbejde for de internationale i byen og i landet.

Hvad driver dig? Jeg elsker det her land, og jeg elsker Jesus. Og jeg har bare et hjerte, der ønsker at række ud til andre. Mit mål er at få mennesker til at forstå Guds kærlighed og at vise dem kærlighed.

Hvilke udfordringer har I haft med jeres internationale arbejde? Jeg møder flere muslimer og andre internationale, som fortæller, at de aldrig har siddet med danskere og f.eks. fået en kop kaffe sammen. Og det er efter mange år i Danmark. Der er en kløft mellem kulturerne, som kan være simple ting som sprogbarrierer og større emner som religion. Jeg står lige i midten og forsøger at bygge bro mellem de internationale og danskerne.

Når du betragter Danmark og den tid, vi lever i, hvilke udfordringer ser du så for kirkens udvikling? Jeg vil pege på to ting. For det første har vi brug for kærlighed fra Jesus som kirke, da den dækker alle uligheder og forskelligheder. Dernæst er kirken nødt til at fokusere på den næste generation. Vores unge generation er ikke meget i kirken og er ikke vokset op med, at religion fylder i deres liv. Vi skal søge Gud for at vide, hvordan vi kan nå ud til den unge generation, så vi sikrer, at de oplever Guds kærlighed.

Hvis du skal give et godt råd til nogen, som har lyst til at starte et socialt-kirkeligt arbejde, hvad er det så? Kort sagt: Respektér med kærlighed. Ubetinget kærlighed. Integration er vigtigt, og respekt kan være vejen til, at man mødes. Det er vigtigt at kende sin målgruppe og tage hensyn til deres behov. Det kan være helt praktiske områder, som hvornår man mødes. Det er ikke normal praksis for mange internationale at tage til arrangementer en søndag formiddag. Derfor har vi valgt at samles til internationalt fællesskab om lørdagen. Så lyt til behovene og mød dem.

Fakta: Pionerprisen består af en gave på 10.000 kr., som er indsamlet blandt elever og lærere på Mariager Højskole. Gennem de 14 år prisen er blevet uddelt, er den gået til pionerprojekter som menighedsplantning, banebrydende ungdomsarbejde, kvindearbejde, tiltag for flygtninge, og pionerer, som bare fortjente et skulderklap.

SC Magasin

I

7


INDSAMLING

Soldrevne lydbibler til flygtninge i

Afrika På Sommercamp i 2017 samlede vi ind til et projekt, som har til formål at udbrede evangeliet om Jesus via soldrevne lydbibler. Projektet ledes af Vilai og Benjamin Filskov, som arbejder med vandforsyning for Water Mission. Lydbiblerne uddeles i verdens tredjestørste flygtningelejr, Nyarugusu. Det er et sted, hvor levevilkårene er ubeskriveligt kummerlige, og hvor der til stadighed er massiv tilstrømning af mennesker, som er mærket med traumer på både krop og sjæl fra krig, fattigdom og samfundets ansvarsfraskrivelse af den enkeltes situation. Midt i denne håbløse situation er der et desperat behov og en længsel efter de gode nyheder om Jesus.

integreret solcelle. Netop lydbibler er et velegnet materiale til målgruppen, da der er rigtig mange analfabeter.

Af Jimmy Klentz

Lydbibler og netværksgrupper Én lydbibel rummer et stort potentiale til at nå flere personer, da brugerne mødes i lyttegrupper - typisk bestående af 8-12 personer. - Et fantastisk eksempel på, hvordan de kan bruges, hørte vi fra pastor Augustin fra lejren. Han havde bedt om at få 10 lydbibler til en idé, han havde fået. Han delte de 10 lydbibler ud til 10 forskellige hjem, og efter nogle uger kontaktede han dem igen. Flere havde taget imod Jesus som deres frelser efter at have hørt undervisningen, og andre var interesserede i at høre mere. Så Augustin samlede dem en gang i ugen og underviste de nye i troen og delte de samme lydbibler ud til nogle nye hjem. I dag samler Augustin 70 mennesker til bibelundervisning på sin nyetablerede bibelskole en gang i ugen. De nye i troen er som regel

Vilai og Benjamin Filskov brænder for at hjælpe mennesker i nød ved at give dem vand. Det lyder næsten for simpelt, men mangel på rent vand medfører livsfarlige sygdomme og koster i sidste ende tusindvis af menneskeliv. Men de ved også, at Gud har kaldet dem til at bringe ”levende vand”, og det er den anden side af deres missionsarbejde. - Vores ønske er at kunne dele evangeliet om Jesu frelse til de steder, hvor vi har etableret en bæredygtig vandløsning. I Nyarugusu har Water Mission Tanzania lavet en vandløsning, der forsyner rent drikkevand til ca. 50.000 mennesker. Lejren har p.t. 135.000 flygtninge boende, og her har vi i samarbejde med mange pastorer uddelt lydbibler, fortæller Vilai. En lydbibel ligner en mobiltelefon og lades op ved hjælp af en

8

I

© Sommercamp Mosaik

Træning af pastorer Vilai og Benjamin har afholdt konferencer for pastorer og biskopper inde i flygtningelejren, som har til formål at undervise, træne og inspirere dem til at nå lejrens beboere for Jesus. Det tætte samarbejde med de lokale pastorer sikrer en grundig opfølgning og undervisning af beboerne. Hver pastor får tildelt en zone af lejren som ansvarsområde. - Efter uddelingen af lydbiblerne vil der være tilknyttet nøglepersoner, som følger op på koordineringen af biblerne i de forskellige zoner, og som ligeledes afholder bibelundervisning og andagter med større grupper som opfølgning på uddelingen, forklarer Vilai.


INDSAMLING

Foto: Privatbilleder

muslimer eller folk, der har levet som kulturkristne, men aldrig forstået kraften i Jesu værk på korset. Kun en begyndelse Vilai og Benjamin er glade for, at de har fået mulighed for at kombinere arbejdet med vandforsyning og udbredelse af evangeliet. Indsamlingen fra Sommercamp har gjort det muligt at komme endnu længere, og hvad de har været vidner til indtil nu er kun starten på et stort arbejde. - Vi vil gerne sige tak til Sommercamp. Rigtig mange mennesker har mødt Jesus pga. indsamlingen, og vi er i forventning til, at det fortsætter i de kommende planlagte events også. Vi er begejstrede for, at Herren har givet os denne indgangsvinkel og mandatet til at nå sønderbrudte mennesker i nød med evangeliet. Vi er i stor forventning til at se mange, mange flere af disse flygtninge modtage det levende vand og det evige liv, slutter Vilai.

Fakta: Water Mission er en amerikansk hjælpeorganisation, der bl.a. installerer rent drikkevand gennem vandboringer og etablering af bæredygtige vandløsninger mange steder i verden. For 2,5 år siden mærkede Vilai og Benjamin Filskov Guds kald til at flytte til Tanzania, hvor Gud ledte dem til Water Mission. Benjamin er daglig leder af organisationens Tanzania-program, som særligt omhandler vandprojekter i landsbyer og flygtningelejre i Tanzania og Burundi.

SC Magasin

I

9


MISSION UDEN GRÆNSER

FATTIGE BØRN PÅ SOMMERLEJR

Du kan være med til at give østeuropæiske børn en sjov sommer væk fra en trist og vanskelig hverdag.

SMS MUG

BANKOVERFØRSEL

til 1245 og støt med 100 kr.

Mærk overførsel med ”MUG Sommer”

Reg: 9712 Konto: 0741793075

Tusind tak for din støtte! missionudengraenser.dk


SPOR

MiniGUF Sørg for at have kridtet danseskoene og opvarmet lattermusklerne! I miniGUF kan vi nemlig det med at ryste hofterne til musikken og få smilet frem. Sommercamp ’18 bliver svær at få de mindste børn med hjem fra. Fra søndag til fredag formiddag kl. 10 byder vi indenfor i miniGUF-teltet, hvor et program med et mix af sang, skuespil og fjolleri venter dem. Bedst af alt skal vi opleve Jesus i miniGUF. MiniGUF har sin helt egen Panda. Han er i gang med forberedelser til sit eget show og har hørt, at der kommer andre dyr til miniGUF i år, som kan de mest fantastiske ting. Derfor har Panda travlt med at øve sig, for han vil jo gerne være den vigtigste i miniGUF. Hver eftermiddag kl. 14 er der i miniGUF’s legeland mulighed for sjove lege og spændende krea for de mindste. Vafler, kaffe og svævebane På sidste års Sommercamp startede miniGUF et samarbejde med Mission Uden Grænser (MUG). Det er en missions- og nødhjælpsorganisation, som blandt andet hjælper børn i Østeuropa med at få mad, tøj og en bedre skolegang. MUG vil igen i år føre sidste års succes videre med en café i loungeteltet ved legelandet, hvor du om eftermiddagen og aftenen kan købe softice og vafler, kaffe og kage eller hygge med børnene ved bålet, når mørket falder på. Indtægterne vil gå til at sende fattige børn i Østeuropa på sommerlejre. National leder for Mission Uden Grænser, Stig Hagen, ser frem til at byde velkommen i loungeteltet: - Med loungeteltet, bålpladser og legeland skaber vi sammen med miniGUF de perfekte rammer for hygge og fællesskab for alle aldre. Det er en super måde for os at skabe en god stemning, samtidig med at besøgende kan læse og se noget om, hvad MUG gør i Europa. Det er vigtigt for os at sige, at alle er velkomne i loungeteltet. Man behøver ikke være en del af miniGUF - alle aldre kan mødes og nyde fællesskabet, fastslår Stig.

GUF En sommer uden GUF er som en softice uden is eller en fødselsdag uden gaver. Det går bare slet ikke! GUF er for alle i alderen 6-12 år, og vi holder til i og omkring Mariagerfjord Frikirke. GUF er sjove og spændende teatergudstjenester, som både indeholder sang, leg og et skuespil, der har nye spændende fortællinger hver formiddag. Teaterforestillingen på GUF ’18 bliver en fortsættelse af historien fra sidste år. De tre færøske søskende, som sidste år strandede på en mystisk ø, er nu hjemme igen på Færøerne. Det går skidt for familiens fårefarm. På grund af global opvarmning er der ingen, der gider at gå i uldsweater mere. Midt i disse problemer finder de tre søskende pludselig en skjult portal, som viser sig at være en indgang til en mystisk magisk verden. Efter teatergudstjenesten vælger børnene forskellige aktiviteter i området rundt om kirken. Det kan være alt fra krea til snobrødsbagning. Om eftermiddagen åbner GUF-land igen, hvor der er tid til at hygge sig med sine venner og, hvis vejret tillader det, en tur i vores helt egen vandrutsjebane. Det er også muligt at slappe af i hyggeteltet med et spil og lidt slik fra vores GUF-bod. Din mor og far kan samtidig sludre over en kop kaffe. Endelig åbner aften-GUF lørdag til torsdag om aftenen, hvor vi ser film og hygger med slik, som du kan købe i slikboden.

SC Magasin

I

11


SPOR

GAF

Kilifi-GAF En sand Kilifi-GAF’er forstår at skabe en fest, at leve livet til kanten og give high fives til både nye og gamle venner! Kilif-GAF er en selvstændig teenagelejr under Sommercamp Mariager, hvor 170 teenagere, som til sommer afslutter 5. eller 6. klasse, indtager området ved Efterskolen Frydensberg. Kilifi-GAF kombinerer glæde, venskaber, søskendeskab og vilde oplevelser med en forståelse for, at teenagere ikke er for umodne til at leve tæt med Gud og erfare Helligåndens kraft. Kilifi Kingdom - The Great Call Til sommer tager vi Kilifi-GAF tilbage til middelalderen med alt fra landsbysamfundet til de store borge med riddere. The Great Call handler om at give de gaver, vi har fået, videre. Vi skal lære at give, hvad vi har, videre - både vores gaver og talenter, men mest af alt den gave det er at have Jesus i vores liv. På Kilifi-GAF skal vi undersøge, hvordan man som 5. eller 6. klasseselev har en masse at give videre til verden omkring os.

12

I

© Sommercamp Mosaik

GAF er en lejr - men ikke bare en almindelig lejr. GAF er for dig, som er klar på en meningsfyldt teenagelejr i to uger med næsten 300 andre teenagere og 100 af Danmarks bedste teenageledere. Derudover er GAF fyldt med vanvittige aktiviteter, tonsvis af nye og gamle venner, relevant undervisning, forvandlende Gudsmøder og alt muligt andet festligt. GAF foregår på Mariager Efterskole og er for alle, som har afsluttet 7. klasse eller er fyldt 14 år. Vi siger BRING IT! Temaet for #GAFtyve18 er BRING IT! - Chosen to something greater. Mange mennesker i verden lever på en løgn, hvor de tror, at de ikke er noget særligt og kun er skabt til at sidde i en sofa og spise broccoli, indtil de dør. Men sandheden er, at alle mennesker er skabt af Gud med kæmpe talenter og er noget helt unikt! Derfor siger vi på GAFtyve18: BRING IT! Vi siger BRINGT IT til alt, Gud har til os, og vi siger BRING IT til dem, der prøver at stoppe os! Vi vil i år, når vi mødes på GAF, undersøge, hvilke talenter og gaver, Gud har givet os og bruge dem til at give det videre, når vi kommer hjem! Vi vil i år forstå, at vi ikke lever for os selv, men vi er: Chosen to something greater! GAF er fra d. 7.-20. juli, og du tilmelder dig på g-a-f.dk.


TILMELD DIG 2018/19 NU Få ledige pladser

A N S Ø G PÅ

www.akademiet.nu

SKUESPIL

IVÆRKSÆTTERI

Bliv skarp på dit talent og skudsikker i din karakter og tro. Udfold dit talent inden for skuespil, musik, fodbold, iværksætteri, kommunikation eller ledelse i real life projekter sammen med dit team og erfarende mentorer. ELITEFODBOLD

MUSIK

Mariager Efterskole Gl. Hobrovej 10B 9550 Mariager

Telefon +45 96 68 27 00 akademiet@mariager-efterskole.dk www.mariager-efterskole.dk

LEDERSKAB


dage gratis

Ønsker du at op leve skolen, vil vi gerne invitere dig på besøg i to dage, der passer dig - helt gratis.

Mariager Højskole Danish Pentecostal Bible College

Bibel

Tjeneste

Rejser

Karakter

Byg det solide fundament i

Investér din tid og udvikl

Oplev landet og verden

Få en coach, der følger og

Guds Ord som du behøver,

dine gaver ugentligt i en

sammen med nye venner.

hjælper dig i din vandring

uanset hvor livet bringer dig.

lokal kirke.

Kontakt vores studievejledere og hør mere om, hvordan dit ophold på Mariager Højskole kan se ud. mail@mariagerhojskole.dk · +45 9668 2668

med Jesus og mennesker.

THEOLOGY

Ta’ en bachelor

Det er muligt at læse en internationalt godkendt Harvest bachelor på tre år via

www.mariagerhojskole.dk

Mariager Højskole, samtidigt med at du udvikler dine gaver i aktiv tjeneste.


SPOR

MERGE MERGE er navnet på det spor, som tidligere hed CAMP ZERO. Vi har valgt at skifte navn, da MERGE bedre definerer det, som, vi ønsker, campen skal være kendetegnende for: nemlig at samle unge fra hele Danmark for at inspirere hinanden og gå sammen i tro. MERGE afholdes på Mariager Højskole under Sommercamp og er generationssporet for alle unge fra 17 ½ år, og til du ikke føler dig ung mere. MERGE spænder over relevant undervisning, tid til dialog og fordybelse i grupper, hyggetid i caféen over en lækker latte og mulighed for forskellige fysiske aktiviteter om eftermiddagen. Som deltager på MERGE vil du både deltage til gudstjenester i den store camphal og til MERGE gudstjenester. Vi går i dybden og sigter efter en livsforvandlende camp. Du får mulighed for at få styrket dit teologiske fundament og efterfølgende vende holdninger med andre unge i grupper. Deltagerne på MERGE skal særligt glæde sig til vanvittige seminarer, hvor vi samler de bedste undervisere, som gør undervisningen hverdagsvenlig, super væsentlig og udfordrende for alle. ”LEGACY” Vores tema på MERGE er “Legacy”, som handler om, hvilken arv vi får givet, men også hvilken arv vi giver videre. Vi vil stille spørgsmål som: Vi har kun ét liv: hvad gør vi med det? Tror vi på, at vi har noget at give verden? Hvilken arv modtager vi, og hvilken arv giver vi videre? Undersøgelser viser, at en overvejende del af 80-årige ville ønske, at de havde levet for noget, som varede længere end dem selv, og at de havde brugt mere tid med dem, de elskede. På MERGE ønsker vi at motivere dig til at tage det, du har fået og gøre en forskel i din verden. Du tilmelder dig MERGE på mariager-hojskole.dk

Grande Grande er for alle, som ikke er koblet på et af de aldersbetingede spor. Du bor i en bygade på camp-pladsen i telt eller campingvogn sammen med andre fra den by, du kommer fra. Alternativt har du mulighed for at deltage uden camping og indlogere dig i Mariager og omegn. Vi afholder både formiddags- og aftengudstjenester, hvor vi sætter fokus på temaet, “Giv det videre”. Formiddagen består af to undervisningssektioner med en kort kaffepause imellem. Til aftengudstjenesten fejrer vi Jesus med lovsang og har forkyndelse af Guds ord med fokus på livsstil og tjeneste. Om eftermiddagen afholdes en række seminarer, som behandler emner lige fra privatøkonomi til profetisk livsstil. Sommercamp er meget mere end en konference. Der skal også være tid til at dyrke fællesskabet. Det sker både i bygaderne, cafételte og spisesalen, samt i den skønne natur, som omgiver Mariager.

SC Magasin

I

15


SPOR

Classic Classic er et mødested for seniorer i 50+ aldersgruppen. En stor del af Classic programmet består af eftermiddagsforedrag, hvor højaktuelle emner kommer på tapetet. Der er samtidig tid til en god kop kaffe og en snak om livets udfordringer og glæder. Et særligt mål for alle arrangementer er at viderebringe fornyelse til den enkelte. Som seniorer glæder vi os over alt det, Gud gør i vores tid. En af vores generations største åndelige udfordringer er fortsat at kunne følges med Jesus ind i vor tids mange store udfordringer – og ikke lade bekymringer og frygt styre os. Classic programmet for 2018 ser i korte træk således ud: Søndag eftermiddag: ”AERA - Støttekoncert med salmeband.” Mandag eftermiddag: ”Giv det videre til din nabo” v/ Tonny Jakobsen. Tirsdag eftermiddag: ”På tur med Veteranbanen – til SC-pris.” Tirsdag aften: ”Bløde jazznumre og velkendte salmer” – koncert med Heidi Klentz. Onsdag eftermiddag: ”Tusinde opdragere - men ikke mange forældre” - om åndeligt forældreskab v/ Jesper Oehlenschläger. Torsdag eftermiddag: ”Giv det videre til dem, du eller andre har dømt ude” – om Guds syn på den frafaldne v/ Poul Kirk.

16

I

© Sommercamp Mosaik


HVAD DRØMMER DU OM? ER PTAG VI O VER TIL LE NU E 8/19 1

alterna.nu/explore

VI DRØMMER OM AT HJÆLPE DIG MED AT BLIVE DEN BEDSTE VERSION AF DIG SELV. UANSET OM REJSEN GÅR TIL SYDAMERIKA, AFRIKA ELLER ASIEN, SÅ HAR DU ET EVENTYR I VENTE. ET EVENTYR FYLDT MED OPLEVELSER, NYE VENSKABER OG SELVFØLGELIG REJSER TIL NOGLE AF DE FJERNESTE STEDER I VERDEN


TEMA

Da Jesus efterlod sine disciple i Missionsbefalingen, var det med ordene: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple gennem at døbe og undervise dem.” Det handler om at give troen videre til næste generation. At vise i ord og liv, hvad det vil sige at følge efter Jesus. Af Kent Jakobsen I Bibelen finder vi talrige eksempler på den betydning, det har, når nogen bevidst investerer i næste generation. Et af de smukkeste eksempler er relationen mellem Moses og hans efterfølger, Josva. Fra sin ungdom havde Josva stået Moses nær og tjent ham, lært ham godt at kende og i teamsamarbejde oplevet fantastiske resultater. Han var helt tæt på, da Moses fik loven af Gud, men iagttog også, hvordan Moses gennemlevede kæmpe skuffelser, når folket ikke ville følge Guds vilje og gik deres egne veje. Med tiden blev Josva mere betroet i takt med, at hans modenhed tog til. Han beskrives som en mand med et stærkt åndsliv og helt sikkert modelleret af den, han havde gået med gennem mange år. Moses brugte de sidste år af sin tjeneste på primært at være sammen med Josva og udruste ham til opgaven om at indtage det forjættede land. Dette eksempel på at give det videre står på ingen måde

18

I

© Sommercamp Mosaik

alene. Eli, en af de store dommere i Det Gamle Testamente, gav troen videre til den unge Samuel og hjalp ham til at genkende Guds stemme i hans liv. Eli forberedte Samuel på hans senere opgaver og ansvar, og da tiden kom, overtog Samuel Elis tjeneste i Israel. I Det Nye Testamente finder vi ægteparret Priskilla og Akvilla, som blev åndelige vejledere for den dygtige og veltalende Apollos. På trods af sin kapacitet manglede han et større og dybere kendskab til troen. Derfor tog de ham til sig ”og forklarede Guds vej mere udførligt” for ham. Tænk, hvilken gave de blev i hans liv gennem deres investering, der resulterede i, at han voksede sundt i liv og tjeneste. Barnabas gav henover flere år troen og livet med Jesus videre til Paulus, som netop var begyndt at vandre med Jesus. Barnabas troede på Paulus, da ingen andre gjorde. Senere inviterede Barnabas Paulus til at tjene sammen med ham blandt de nye troende i Antiokia, og endnu senere drog de på missionsrejse sammen. Her plantede de kirker, hvor de kom frem. Det, Barnabas gav videre til Paulus, bragte Paulus videre til eksempelvis Timoteus og Titus, hvor man i pastoralbrevene (1.+2. Timoteus og Titus) tydeligt mærker det store faderhjerte hos Paulus for de to. Han nærer et stort ønske om, at de må vokse i troen og selv sørge for at give det videre til andre, der igen vil give troen videre. Paulus var ikke bange for at bruge sætninger, som vi har svært ved at tage i vores munde, når han sagde: Efterlign mig, brug det


TEMA

du har set og lært af mig som et eksempel på et forbillede (Fil. 3:17, Fil. 4:9, 2. Tess. 3:7).

at give erfaringen med Gud videre i ord og liv til næste generation.

Transmitteret liv og tro Gennem ord og det levede liv bliver troen transmitteret til næste generation, når vi som modne kristne tør at tage ansvaret på vores skuldre at give dét videre, vi selv har modtaget i al vores ufuldkommenhed. Den måde, Paulus håndterede det på, var gennem selv at være i proces og i udvikling hen imod Kristus lighed, når han eksempelvis udtrykker det i Fil. 3:12-14, ”ikke at jeg allerede har grebet det… men jeg strækker mig frem mod det, der ligger foran”.

En gave at give det videre For min del betyder det, at jeg i øjeblikket fast mødes enkeltvis med ti yngre ledere lokalt og nationalt. Nogle ofte og andre mere kvartalsvis. At opleve at give troen videre gennem samtale, sparring, undervisning, at tro sammen, udfordre, ”dele liv”, lede efter guldet, bakke op, ”opflamme nådegaver”, beskytte og bekræfte, og at turde at ”være et forbillede” er den største gave i mit eget liv. Senest har vores ungdomspræst, Jakob Lundager, etableret en mentorordning mellem voksne fra Frikirken i Randers, der har vandret med Jesus længe, og unge fra Skywalk (kirkens ungdomsarbejde), som er blevet til stor glæde for alle involverede.

En generation mistede troen Der er desværre også bibelske eksempler på, når det at give det videre udebliver. Af ukendte grunde gav Josva ikke det videre, som Moses havde videregivet ham. Josva kom langt med at indtage det lovede land, men han udvalgte aldrig og investerede aldrig i en efterfølger. Derfor blev velsignelsen aldrig givet videre fra den ældre generation i Israel til den nye generation med det nedslående resultat, vi finder i Dom 2:10, ”… og efter dem kom et nyt slægtled, som ikke kendte Gud, og det han havde gjort mod Israel. Nu gjorde israelitterne, hvad der var ondt i Guds øjne”. En generation blev mistet ved, at kendskabet om Gud ikke blev givet videre. Afkristning sker, når fædre og mødre glemmer

At gøre disciple Vi skal give troen videre, for det lærte Jesus os at gøre gennem sit eget eksempel, og det var ordene: ”Gør disciple” (hovedverbet), og metoden eller måden, vi gør det på, er ved at ”gå”, ”døbe” og ”undervise”, som han efterlod os med i Missionsbefalingen. Det var ikke at bygge kirker, holde taler, skabe events (alt sammen gode ting), men at gøre disciple – at give troen videre –, som var det centrale. Din investering og tro på næste generation gør en forskel, så derfor - Giv det videre.

SC Magasin

I

19


TEMA

Hun tør lade andre komme helt

æ t t på

Hun kunne vælge at være ligeglad. Se det som et arbejde, hvor hun møder interessante mennesker, deler sin viden og indkasserer en månedlig løn. Men hun ser det som en investering ind i evigheden. Solfrid Bracher giver videre af sine ressourcer, erfaringer, tårer, tid - ja, sit inderste - til næste generation. Gennem flere årtier har hun rådgivet unge mennesker, særligt via sine ansættelser på efterskoler og i dag på Mariager Højskole. Til at belyse temaet Giv det videre, med fokus på næste generation, fortæller Solfrid, hvad der motiverer hende, frustrerer hende og ikke mindst former hende ved at investere af sig selv i unge. Af Jimmy Klentz Solfrid Bracher betragter ikke bare på afstand de personer, hun rådgiver. Hun vandrer med dem, sætter sig i deres sted og møder dem fordomsfrit. Det er en måde at leve på, hvor hun må føre et gennemsigtigt liv for at være et autentisk forbillede.

20

I

© Sommercamp Mosaik

- Det er en livsstil at være en medvandrer, hvor jeg giver af min livserfaring og tro. Det handler om at turde leve som et eksempel for andre. Og ja, for nogle kræver det mod. Det kan være skræmmende for mange, at éns liv bliver til et eksempel for efterfølgelse, siger Solfrid og uddyber: - Jeg har aldrig oplevet at blive såret, når jeg giver af mig selv. Der er selvfølgelig også ting, jeg ikke udleverer, men spørger de, får de også et svar. Man skal ikke være bange for at gå ind i det, hvis man selv har haft et stærkt åndeligt liv. Det er en berigelse af være en medvandrer. Jeg brænder for at se mennesker flytte sig fra et punkt til et andet - at se troen på, at der er en vej for dem, rejse sig. Et åbent hjem Solfrid er gift med Per, og sammen har de tre børn. Som ægtepar er de fælles om at udleve en værdi om at invitere mennesker ind i deres hjem. Med et netværk som Solfrids, der er vokset temmelig stort med elever, hun har haft på efterskoler og højskolen i Mariager, kræver det en stærk familie for at kunne rumme de mange mennesker. - Når en elev har brug for ro og at trække vejret et par dage, inviterer jeg gerne hjem til mig. De skal acceptere, at jeg ikke


TEMA

Frida Johansson Frida lærte Solfrid at kende, da hun startede som elev på efterskolen, Alterna, i 1997. Hun var den eneste svensker på holdet og forstod intet dansk. Da Solfrid kan svensk og norsk, var det naturligt at knytte sig til hende. Senere i livet har Frida haft Solfrid som mentor på Mariager Højskole, og nu i sit videre liv har hun løbende samtaler med Solfrid. - Hvis der har været dilemmaer i mit liv, i tjeneste og i menighed, hvor jeg har haft brug for et råd, har det tit været Solfrid, jeg har ringet til. Både fordi hun er en vis og erfaren kvinde, men også fordi hun kender Jesus og Guds ord. Det har gjort, at jeg har været tryg ved det, hun har sagt. Og så kan vi grine og få en god kop kaffe sammen - ikke at forglemme Solfrids specialitet, vafler.

hopper og springer for dem. De ved, hvor køleskabet står, så hvis de har brug for noget, kan de bare selv tage. Jeg er dog bevidst om at afsætte tidspunkter til samtaler, så jeg beskytter mig for at blive drænet for energi. Unge er mere individualistiske Da Solfrid var ung, havde man ikke fokus på individet, men tænkte mere i gruppen, og hvad der kendetegnede fællesskaber. Solfrid observerer, at unges selviscenesættelse, både på sociale medier og i sociale fællesskaber, gør dem stressede og usikre på dem selv. - Denne profilering af sig selv og det ”at være konstant på” udvikler et voldsomt pres og en selvkritik, som resulterer i stress og mindreværd. For nogle ender det i svære psykiske problemer, der kan ende i depression, forklarer hun. Flere af de unge, som Solfrid har tæt på i rådgivning, kæmper med psykiske problemer. Derfor har hun taget en uddannelse som positiv psykologvejleder for at have de rette værktøjer til at hjælpe dem. Opsang til egen generation Ifølge Solfrid kan alle, som er grundfæstet i deres tro, være åndelige forældre. -VI burde frigøre og italesætte behovet meget mere. Paulus havde unge, som han trænede og gav det videre til. Vi må gøre det samme. Jeg hører unge, der savner nogle at gå til og få råd fra. Hvis jeg må være lidt provokerende, oplever jeg, at mange fra min egen generation har sat sig i en stol og blevet åndeligt fede - de orker ikke rejse sig igen. De er blevet fastlåst i deres egen generation, hvor man betragter nutiden med fortidens briller. Jeg gør noget aktivt for at følge med i, hvad unge er optaget af. Det er vigtigt ikke at idyllisere éns egen ungdom over for nutidens ungdom, men møde dem i deres tid med forståelse for de udfordringer, de står over for, konstaterer hun. Foto: Pillipp Wirtz

SC Magasin

I

21


GÆSTETALERE

Ambassadør for frihed

d n a l k c i r t S e l l e Dani Reddet ud af et liv med stoffer, kriminalitet og misbrug står årets gæstetaler, Danielle Strickland, som et lysende eksempel på Jesu kærlighed. I dag kæmper hun mod human trafficking og drives af at bringe frihed til verden omkring sig. Af Jimmy Klentz Dagen står stadig som et skelsættende kapitel i hendes liv. Det var på det tidspunkt, hvor hun afsonede en fængselsstraf. En kvinde fra Frelsens Hær besøgte hende i fængslet. Hun bragte Jesus med sig. Stadig den dag i dag kan Danielle ikke vurdere, om han fysisk var i cellen. Han oplevedes ekstremt virkelig. Hun hørte ham sige: Jeg elsker dig. Danielle er i dag officer i Frelsens Hær og er initiativtager til en lang række netværk og tiltag, som har fokus på at formidle Jesu kærlighed og frihed. - Min primære drivkraft er den frihed, evangeliet bringer til menneskers indre. Vi var skabt til frihed, og budskabet om Jesus fører os tilbage til vores rette element. Så jeg motiveres af at være med til at sætte andre fri. Det er, hvad verden har brug for. Frihed. Kirken i stedet for human trafficking Med hjælpeprogrammer som Stop Traffik og Brave (engelsk for modig) hjælper Danielle mange piger ud af prostitution og stofmisbrug. En stor gruppe af de piger, som bliver ofre for human trafficking, er plejehjemsbørn og plejebørn,

22

I

© Sommercamp Mosaik

som bliver overladt til dem selv, når de bliver teenagere. Danielles vision er at mobilisere kirken til at samle dem op, inden human trafficking gør det. - En af de piger, vi har hjulpet, er Tannis. Hun er i dag 40 år. Da jeg så hende første gang, så hun død ud. Det er et mirakel, at hun lever. Hun har været clean i fem år og er med til at række ud til piger, som prostituerer sig selv på gaden. En historie som Tannis’ er med til at holde mig kørende. Det giver mening, det vi gør, når vi helt konkret kan være med til at redde liv, udtaler Danielle. Systemer holder unge væk Danielle står som et stærkt forbillede på en kvinde, som giver sig selv videre til andre. Hun vil på årets Sommercamp inspirere til en livsstil og tjeneste, hvor man giver af sig selv til andre med afsæt i et personligt forhold til Jesus. Hun kæmper for en kirke, som først og fremmest introducerer Jesus. Men det, hun ser alt for mange steder, er kirker, som går op i systemer og traditioner. - Unge søger forbilleder og kirker, som er rodfæstede, og som gør en forskel i verden. Men kirken sidder stadig fast i diskussioner om form og rammer, som for eksempel hvilken lovsangsstil man skal have. Det essentielle er Jesus, at følge ham og lade hans rige komme, konstaterer Danielle, som lover, at hun på Sommercamp vil give et autentisk glimt ind i sin egen erfaring og motivere og inspirere til åndelig aktion. Du kan læse mere om Danielle Strickland på www.daniellestrickland.com


GÆSTETALERE

Foto: Pressebillede

SC Magasin

I

23


GÆSTETALERE

Foto: Pressebillede

24

I

© Sommercamp Mosaik


GÆSTETALERE

Tag kampen op mod moralrelativismen

l l i b m a Steve G

Ledende præst i LIFE Church, Bradford Steve Gambill er gæstetaler på årets Sommercamp. Steve har en smittende energi og et hjerte, der særligt rækker ud til mennesker, som ikke har mødt Jesus endnu. Som “opvarmning” til hans besøg til sommer har vi interviewet ham om, hvad han særligt brænder for i denne tid, og hvad han ser som den største udfordring lige nu. Af Jimmy Klentz Hvilken retning leder dit hjerte dig i for tiden? - I LIFE Church har vi tre nøgleord Believing - Belonging Becoming (Red. Tro -Tilhøre - Blive til), som indkapsler det, jeg altid vil være passioneret for. Nemlig at se mennesker komme til tro, få et permanent tilhørsforhold til et kirkefællesskab og endelig blive alt det, som Gud har bestemt dem til.

Hvad ser du som kirkens største udfordring? - For mig at se er en af de største udfordringer moralrelativismen - mangel på én absolut sandhed. I vores skoler lærer de unge om alternative livsstile - om homoseksuel livsstil for eksempel - og at den livsstil, du finder ok, ér ok. Kirkens budskab om, at Jesus er sandhedén står i kontrast til nutidens moralrelativisme, hvor sandheden er relativ, og du som enkeltperson definerer din egen forståelse af rigtigt og forkert. Det medfører, at kirken og vi kristne bliver lagt i en

kategori, hvor folk ikke lytter til os længere. Vi skal derfor passe på ikke at stå uden for konteksten eller samfundet. Vi må involvere os og engagere os og samtidig stå fast på vores holdninger. Vi skal elske mennesker uden at acceptere deres livsstil. Vi bygger relationsbroer, som er grundet på kærlighed. Hvordan involverer LIFE Church sig i samfundet? - Senest har vi fået bygget en kæmpe indendørs skatepark for unge i byen. Vi tager udgangspunkt i deres interesser og viser samtidig, at kirken kan rumme mere end gudstjenester. At det handler om mennesker som mødes i et fællesskab, deler liv og har oprigtig kærlighed til hinanden. Når de unge er fortrolige med os, får de også lyst til at høre mere om vores tro. Bygningen har været på bekostning af færre parkeringspladser, men det er det hele værd. Hvordan er du som person med til at give Jesus videre til næste generation? - Jeg kan i kirken være med til at inspirere den næste generation til at tage initiativ og ansvar. Til unge som ikke har mødt Jesus endnu er det mit største privilegium, at introducere dem til forfatteren af livet. Til dem der lever et helvede på jorden, at de kan opdage den store kærlighed, det er at have Jesus i centrum af deres liv. Jeg kan være med til at bringe hans fysiske og mentale og åndelige helbredelse til næste generation.

Fakta: Steve Gambill leder LIFE Church sammen med sin kone Charlotte og sammen har de to børn Hope Cherish og Noah Brave. LIFE Church har afdelinger i Bradford, Leeds, Belfast og Warszawa, Polen og er dermed en af Europas mest progressive kirker.

SC Magasin

I

25


ARTIKEL

Sommercamps frikirkelige bagland MOSAIK er en del af netværket FrikirkeNet, som på vegne af en lang række danske frikirker er en røst ind i medie- og politikverdenen. FrikirkeNets journalist Jens Linde giver her en status for tjenestens indsatser det seneste år.

FrikirkeNet Har fået vind i sejlene At lukke magasinet domino for i stedet at bruge ressourcerne på skabe relationer til politikere og medier, har vist sig at være en god satsning for FrikirkeNet. Netværket har fået nyt momentum. Af Jens Linde Det var de såkaldte imamlove, der i løbet af 2016 gjorde det klart for FrikirkeNets bestyrelse, at man var nødt til at bruge flere kræfter på kontakten til politikere og medier. Imamlovene betød blandt andet, at det religiøse blev skilt ud i lovgivningen som noget særligt problematisk. - Vi kunne konstatere, at vi kom for sent, for alt var klappet af og aftalt, før vi kom ind i billedet,” fortæller formand for FrikirkeNet, Tonny Jacobsen. Det førte til, at man ved årsskiftet 2016/17 nedlagde magasinet domino for i stedet at ansætte en generalsekretær på fuld tid, som skulle bruge det meste af sin energi på at placere frikirkerne stærkere i bevidstheden hos politikere og medier. Det blev Mikael Wandt Laursen, der fik muligheden. Han kom fra en stilling som præst i Kirken i Kulturcenteret i København samt freelancejournalist for DR. Anklager om misbrug Den nye generalsekretær inviterede sig selv på kaffe hos

26

I

© Sommercamp Mosaik

kirkeordførerne i Folketinget og fik hurtigt aftaler med Karen Klint (S), Naser Khader (C) og Carl Holst (V). Her blev der skabt en kontakt, som der kort efter blev hårdt brug for. - Pludselig gik skatteminister Karsten Lauritzen ud og anklagede frikirker, friskoler og festivaler for at underminere og misbruge momskompensationsordningen. Det var en fuldstændig grundløs anklage mod frikirkerne, fastslår Mikael Wandt Laursen. Men den gode kontakt til Carl Holst gjorde, at han prioriterede at sætte sig grundigt ind i sagen, hvorefter han sammen med tre andre venstrefolk gik åbent ud i pressen og kritiserede skatteministerens udtalelser og spareforslag. Sammen med pres fra store dele af foreningsdanmark samt Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fik det regeringen til at trække spareforslaget tilbage. Senere beklagede skatteministeren endog over for de kirkelige og sagde, at han ikke havde sat sig grundigt nok ind i baggrunden for ordningen. - Sagen viser, hvor nemt vi står for skud, hvis det er politisk opportunt, men også at vi faktisk kan påvirke og være medvirkende til at ændre en regeringsbeslutning, siger Mikael Wandt Laursen. Studieture til frikirker Manglen på viden om frikirker har fået FrikirkeNet til at invitere folketingspolitikere til at besøge frikirker i deres


ARTIKEL

valgkreds. Det er en indsats, der tager tid, men som er umagen værd. Carl Holst og Karen Klint har besøgt Kirke i byen i Kolding, Naser Khader har besøgt Citykirken i Aarhus, Marianne Jelved (R) skal besøge to frikirker i Aalborg til januar, og der er aftaler på vej med flere andre. Desuden hjalp FrikirkeNet under kommunalvalget seks kirker med at arrangere vælgermøde med lokalpolitikere. - I Kirken i Kulturcenteret på Nørrebro, hvor jeg selv var involveret, havde vi overborgmesteren og næsten samtlige spidskandidater til et vellykket vælgermøde, som ganske enkelt byggede bro mellem kirke, lokalområde og politikere, fortæller Mikael Wandt Laursen. Mere synlige i medierne Selv om politisk indflydelse har fyldt mest det seneste år, så har FrikirkeNet også en strategi for at øge frikirkernes synlighed i både de traditionelle og de sociale medier. Strategien indebærer blandt andet kaffemøder med journalister. - Det personlige møde er afgørende for, at vi kan ringe til dem med historier, eller de kan kontakte os for citater, forklarer Mikael Wandt Laursen. På de sociale medier satser FrikirkeNet især på små korte videoer, der fortæller en god historie fra en frikirke. Den første video blev set 19.000 gange, og de næste følger løbende. Mikael Wandt Laursen håber, at der er mange, der vil dele videoerne på Facebook, når de udkommer. - Følg FrikirkeNets facebookside og del videoerne på din egen side. Så kommer vi langt ud, lyder opfordringen. Nye medlemmer kommer til Det nye momentum i FrikirkeNet viser sig også på medlemssiden. Seneste skud på medlemsstammen er Hillsong, der netop har meldt sig ind. Det sidste halve år er der kommet otte nye medlemmer til, og flere er på vej. Også på partnerområdet går det fremad. Her har FrikirkeNet i øjeblikket 250 partnere, som er betegnelsen for personer, der støtter netværket med mindst 500 kroner per år. - Vi skulle dog gerne nå op på 400 partnere, både fordi vi har brug for pengene, men også fordi vi med 400 partnere kan blive godkendt som en § 8 A-organisation, hvilket vil give os nogle fordele, oplyser Mikael Wandt Laursen, som glæder sig over opbakningen, som dog også er nødvendig, mener han. - Vi må konstatere, at der er et meget stort behov for at fortælle, hvem vi er, og hvad vi tror på - både til politikere og medier. Det er et arbejde, der kræver meget tid og mange ressourcer, så jeg håber, opbakningen fortsætter med at stige.

Fakta: FrikirkeNet blev dannet i 2004 af en række evangelikale og karismatiske, frikirkelige samfund. FrikirkeNet varetager i dag medie- og politikinteresser for Apostolsk Kirke, Mosaik (pinsevækkelsen), Vineyard, Missionsforbundet samt dele af baptisterne og en række uafhængige kirker. I alt repræsenterer FrikirkeNet 76 kirker, 19 organisationer og 12.000 medlemmer. FrikirkeNets formål: • At danskerne oplever frikirkerne som tillidsvækkende og samfundsengagerede kirker, der står for klassisk kristendom i en moderne indpakning. • At sikre gode forhold for forkyndelsen af det kristne evangelium i Danmark, herunder religionsfrihed. • At samarbejde med andre for udbredelsen af det kristne Guds-og menneskesyn, som indebærer troen på det enkelte menneskes værdighed.

Mikael Wandt Laursen Generalsekretær Frikirkenet Foto: Alicia Candelora Daw

SC Magasin

I

27


INFO

SC Social SC Social er et tværkirkeligt netværk, til dig som er single og har lyst til fællesskab med andre i samme livssituation. SC social holder til i et cafételt, hvor der er rig mulighed for at hygge sig over en kop kaffe. I netværket arrangeres eks. sejltur/kajaktur på fjorden, wellness aften eller en dejlig gåtur i Mariager. SC Social dyrker også det sociale fællesskab hele året via en Facebookgruppe, hvor der annonceres cafeog middagsture, café-debataftener, juletur, dans og lign. Nedenfor fortæller en fra netværket, hvordan han oplevede at blive en del SC Social: - Jeg deltog på Sommercamp for første gang sidste år. Jeg besluttede mig for at prøve at være lidt mere social end ellers, og det gik faktisk meget godt. Det var et stramt program med masser af gudstjenester, undervisning, kaffefællesskab i bygaden, mere kaffe i forteltet efter gudstjenesterne og, hvis jeg ikke havde fået inviteret nogle, en lang rask travetur inden sengetid. Men hvorfor ikke SC Social? Jeg er meget bevidst om, at jeg ikke er klar til et forhold og var derfor temmelig fordomsfuld på forhånd. Jeg fandt dog ud af, at jeg nok havde misforstået konceptet omkring SC Social, fortæller han (personen ønsker at være anonym). Torsdag aften, som var hans sidste aften, gik han en tur rundt på pladsen. Han endte med at cirkle et par gange rundt om SC Social teltet. En af værterne ved teltet inviterede ham indenfor og efter lidt tid, så han sig selv sidde i teltet og nyde en kop kaffe.

28

I

© Sommercamp Mosaik

- Jeg blev mødt med en varme og åbenhed, som jeg har savnet længe. En åbenhed omkring at jeg ikke er alene, men vi er her for hinanden. Jeg er sikker på, at det har startet en forvandling i mig, og jeg har på en hel anden måde lyst til at være sammen med andre, fastslår et tilfreds nyt medlem af SC Social netværket. Hvis du ønsker at være en del af SC Social netværket allerede nu, kan du ønske medlemskab af netværkets Facebookgruppe ved at søge på SC Social.

Erhvervsnetværk Et netværk for erhvervsfolk, som mødes til et seminar, hvor indholdet er inspiration og networking. Over en lækker frokost har deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer og muligvis lægge fundamentet til et fremtidigt samarbejde. En af campens gæstetalere vil kigge forbi og give en kort undervisning om ledelse og organisationsudvikling. Hovedformålet med netværket er at tilbyde kristne erhvervsledere et netværk, hvor de kan diskutere udfordringerne ved at kunne kombinere karriere og tro.

Facebook Gå ikke glip af vigtige informationer om dette års Sommercamp. Sørg derfor for at følge os på Facebook, hvor vi sætter fokus på årets talere, koncerter og særarrangementer. Find os på facebook.com/sommercampmariager


FODBOLD

SAMMENSPIL LYS- OG LYDTEKNIK INSTRUMENT

VALGET ER DIT

KOR LOVSANG

SKUESPIL OG DRAMA

BILLEDKUNST BADMINTON FODBOLD

PILATES

BASKETBALL GIRLS ONLY SUND LIVSSTIL MADKUNDSKAB FASHION DESIGN FOTO

KAMPSPORT. VOLLEYBALL . FIFA.

Giv os et like! INSTAGRAM #mariagerefterskole FACEBOOK /mariagerefterskole

LØB FLOORBALL HÅNDBOLD FITNESS

Mariager Efterskole Gl. Hobrovej 10 B

Telefon +45 96 68 27 00 kontor@mariager-efterskole.dk

9550 Mariager

www.mariager-efterskole.dk


INFO

Priser før 31/5 2018 Priser efter 1/6 2018

Voksen - med camping

Dagsbillet 215 kr 250 kr Ugebillet 830 kr 1100 kr

Voksen - uden camping Dagsbillet 150 kr 165 kr Ugebillet 510 kr 690 kr Aftenbillet - fra kl 17.00 (købes ved ankomst) - 120 kr

Barn/Senior med camping * Dagsbillet 140 kr 165 kr Ugebillet 650 kr 820 kr UNG Mosaik rabat ** -100 kr -100 kr

Barn/Senior uden camping * Dagsbillet 75 kr 90 kr Ugebillet 330 kr 430 kr UNG Mosaik rabat ** -100 kr -100 kr Aftenbillet - fra kl 17.00 (købes ved ankomst) - 60 kr

KILIFI-GAF UNG Mosaik rabat **

Konferencebillet betales af alle deltagere på Sommercamp, som er fyldt 3 år ved campens start. Hvis du overnatter i telt eller campingvogn på campingpladsen, skal du købe billet med camping. Overnatter du andre steder uden for campingområdet, skal du købe dagsbilletter uden camping. Billetter kan købes ved ankomst til Sommercamp ved besøg enkelte dage eller enkelte møder, eller forudbestilles på Sommercamps website. Der gives rabat ved samlet køb af min 5 sammenhængende dage. Tilmelding med campingplads i en Bygade, skal ske senest d. 25. juni 2018. Tilmeldingen kan fortrydes i 14 dage efter betaling.

30

I

© Sommercamp Mosaik

1399 kr -100 kr

1499 kr -100 kr

*) Seniorer over 65 år og børn fra 3 og til og med 13 år **) Der ydes 100 kr. i rabat på ugeprisen for børn, hvis UNG Mosaik-kontingent for 2018 er betalt. (UNG Mosaik er Mosaikkirkernes Børne- og Ungdomsforening. Se www.pbuf.dk). Der er mulighed for at melde sit barn ind i - og betale kontingent til - UNG Mosaik ved tilmelding til Sommercamp.

Elafgift Der kan købes adgang til el til din campingvogn eller telt for kr. 40,- pr. døgn, dog max. kr. 200,- for hele ugen. El-afgiften kan refunderes ved afbud, dog senest ved anmeldt ankomst til campen.


INFO

Frivillig medarbejder Hvert år træder godt 600 frivillige til og gør en kæmpe indsats enten i køkkenet, som vært på gudstjenester, som medarbejder blandt børn og teenagere og meget mere. Uden deres indsats kunne det ikke lade sig gøre at gennemføre Sommercamp. Har du lyst til at være en del af en arbejdsgruppe eller blot give nogle få timer i løbet af ugen? Gå ind på vores hjemmeside under Tilmelding-Praktisk info-Frivillig. Her finder du en jobbank, hvor du kan se, på hvilke områder vi mangler din hjælp.

Wildcard Igen i år uddeler Sommercamp wildcards, der gør det muligt for deltagere, som er i en dårlig økonomisk situation, at komme på campen. Midlerne kommer fra indsamlinger fra det forrige års Sommercamp. Lars fik wildcard i 2017, hvilket gav ham en helt anden sommerferie end planlagt. - For det første kom jeg lidt væk fra et dårligt miljø med både kriminalitet og hårde stoffer. På campen fik jeg så mulighed for at tale med Søren Kokkenborg (red. leder af rehabiliteringscentret Betesda). Vi aftalte, at jeg skal starte i behandling på Betesda, da jeg har et stort ønske om at komme helt ud af kriminalitet og stofmisbrug. Alle gudstjenester, jeg var til, gav mig noget, jeg kunne tage med mig. Særligt torsdag, hvor jeg til aftenmødet blev bedt for, kunne jeg mærke Gud, hvilket gav mig en ro, jeg aldrig har oplevet før, fortæller Lars.

Et wildcard dækker udgifter for deltagelse til arrangementer og overnatning (man står selv for at finde en campingvogn/ telt og mad). Hvis du ønsker at søge om wildcard, skal du blot gå ind på vores hjemmeside, sommercamp.dk, under Tilmelding-Praktisk info-Wildcard.

Bygader Som campdeltager kan du overnatte i telt eller campingvogn på campingområder opdelt i bygader. Når du tilmelder dig, vælger du samtidig, hvilken bygade du ønsker at bo i. Ofte er bygaderne små camps i Campen med mange sociale aktiviteter. Det er en enestående anledning for den lokale kirke til at mødes og lære hinanden bedre at kende. Vi ser også, at flere nye, som ikke er startet i en kirke endnu, bliver introduceret til kirkelivet ved at tage med på Sommercamp. Hver bygade har en bygadeambassadør, som er en slags vært i gaden, der bl.a. sørger for at sende informationer ud om fælles arrangementer.

Ny på camp Hvis du aldrig har været på Sommercamp før, vil vi gerne invitere dig til et intromøde om søndagen på Campen. På mødet giver vi nogle praktiske informationer, bekendtgør særarrangementer og tager samtidig en rundtur i Sommercamps eget SC tog, hvor du kan se, hvor alle ting foregår. Vi ønsker på den måde at byde dig som ny på Campen varmt velkommen.

-giv det videre til næste genneration Leder af Soul Survivor, UK

8-10 MARTS 2018

SC Magasin

I

31


FERIE MED FORMÃ…L

www.sommercamp.dk I facebook.com/sommercampmariager


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.