Page 1


Ang Tao sa Likod ng mga Bagay  

Panimulang Pagmumuni-muni at Pagsusuri sa Pagpapakahulugan ng Mundo ni Lope K. Santos sa “Sino Ka? Ako’y Si…” (1954)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you