Page 1

26

Medical Spa Suites A ENTIRELY NEW AND UNIQUE CONCEPT OF MEDICAL TREATMENT СОВЕРШЕННО НОВЫЙ И УНИКАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР


«Для тех, кто умеет считать деньги»

СКИДКА ПО КАРТАМ PRESTIGE CLUB 10%

ИТА ЛЬЯНСКИЙ АУ ТЛЕТ MILLIONAIRE НАХОДИТСЯ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ В ЗДАНИИ ОТЕЛЯ CARLSBAD PLAZA (ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД С УЛИЦЫ) K ARLOV Y VARY – MARIANSKOLAZENSK A 25 TEL.: (+420) 731 144 996 | OUTLET@MILLIONAIRE.CZ | W W W.MILLIONAIRE.CZ


C 6

14 18

Content: MEDICAL SPA SUITES

Introductory word: Milí čtenáři Carlsbad Revue, vážení hosté, právě se setkáváte s prvním vydáním našeho hotelového magazínu, který Vás bude provázet nejkrásnějšími obdobími roku, jarem a létem. A jako se příroda probouzí ze zimního spánku a  dává na odiv opět něco nového a  kouzelného, stejně tak i náš časopis přichází s mnoha novinkami a zajímavostmi nejen z hotelového života.

MILLIONAIRE

COMPUTER FOOT ANALYSIS

22

A TRUE GENTLEMAN

26

GOLF

30

WELLNESSLAND

34

FASHIONABLE WITH THE ALTA BOUTIQUE

37

CARAMEL CAKE IN A POPCORN CRUST

40

CHARM HIDDEN IN SILK

44

VODKA, THE PUREST OF DRINKS

48

KARLOVY VARY PORCELAIN

52

LUXURY CLOTHING RETAILER

55

MARKÉTA AZEMOVIČOVÁ

60

THE CASTLE SPA

Dear readers of the Carlsbad Revue, distinguished guests, this first edition of our hotel magazine accompanies the most beautiful times of the year, spring and summer. And as nature wakes up from hibernation and announces something new and magical, our magazine too comes with many new and interesting articles and not only from hotel life.

Дорогие читатели журнала «Carlsbad Revue»! Уважаемые гости нашего отеля! Сейчас Вы держите в руках первый номер журнала нашего отеля, который будет Вас сопровождать во время самых красивых времен года – весной и летом. Так же, как природа, пробуждаясь от зимнего сна, каждый раз удивляет нас чем-то новым и восхитительным, так и наш журнал приносит Вам много разных новостей и интересной информации, причем не только из жизни нашего отеля.

Luxury magazine of Carlsbad Plaza Hotel *****SUPERIOR Published by: Oddych s.r.o. for Eden Group a.s. Place of issue: Karlovy Vary Date of issue: May 2014 Registration: MK ČR E 17474 Periodicity: 3 per year Editor: Eden Group a.s., Tel.: 352 539 211 E-mail: sales@edengroup.cz www.edengroup.cz Designer: Oddych s.r.o. Tel.: 359 888 999 / 774 308 970 E-mail: redakce@oddych.cz www.oddych.cz

Carlsbad Revue team: Editor in chief: Jindřich Křováček Redactor: Bc. Vlastimila Smílková Photos: Jindřich Křováček Petr Gebauer Graphic: Jan Sklepek

Jindřich Křováček

PR & Event Manager

Advertisement: Jindřich Křováček (775 990 132) Jan Truhlář (774 308 970) Ing. Martin Císarz (777 270 575)

CARLSBAD PLAZA magazine

5


Spa & Wellness

Medical Spa Suites

HOTEL CARLSBAD PLAZA PŘICHÁZÍ S UNIKÁTNÍ NOVINKOU: LÉČEBNÉ SPA SUITES Kam se vydat na lázeňský pobyt? Jednoznačně do Karlových Varů, do pětihvězdičkového Spa & Wellness hotelu Carlsbad Plaza, kde o Vás bude královsky postaráno. Historie karlovarského lázeňství se začala psát již před mnoha sty lety, v průběhu těchto staletí se Karlovy Vary staly útočištěm pro mnoho zvučných jmen – J. W Goethe, T. G. Masaryk, či car Petr Veliký. V tomto výčtu bychom mohli pokračovat téměř do nekonečna, nicméně zmiňme také pro historii Karlových Varů veledůležitou osobnost, a to českého a německého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV., jehož jméno naše lázeňské město nese. Kdyby tito lidé dnes žili, jednoznačně by se při návštěvě Karlových Varů ubytovali v hotelu Carlsbad Plaza, který dokázal

6C

ARLSBAD PLAZA

magazine

za poměrně krátkou dobu, kdy byl otevřen, oslovit, překvapit a především přesvědčit o svých kvalitách a vysokých standardech. Jako jeden z mála dokázal hotel Carlsbad Plaza uchopit bohatou historii karlovarského lázeňství, pojmout staletími ověřenou tradici a pečlivě ji obohatit o mnoho inovativních prvků. Nyní přicházíme s naprosto jedinečným léčebným konceptem v Čechách i Evropě vůbec. Představme si novinku hotelu Carlsbad Plaza, kterou je zcela nový a unikátní koncept léčení „All Inclusive“ ve SPA Suites. Spa Suites jsou léčebné apartmány, kde je klientům v maximálním soukromí poskytována nejluxusnější péče a relaxace. Každý z šesti nově vybudovaných Spa Suites má několik místností s celkovou rozlohou přibližně 50 m2


sestávající z vlastní koupelny, místnosti s multifunkční vanou pro všechny druhy koupelí, oddělení pro masáže, prostoru pro relaxaci s lehátky, krbem a televizí. Každý z šesti apartmánů má vlastní název a interiér, avšak všechny zůstávají věrni stylu Provence.

Hlavní výhody SPA Suites: • Veškeré procedury jsou poskytovány na jednom místě

Už žádné přecházení z kabinky do kabinky na různé léčebné procedury, už žádné procedury roztroušené do celého dne. Spa Suites jsou určeny především pro klienty hotelu Carlsbad Plaza ubytovaných v některém z apartmá. Díky této unikátní novince ušetříte mnoho času, který můžete využít pro další relaxaci nebo na prohlídku našeho kouzelného lázeňského města a zajímavého okolí.

• Všechny procedury jsou poskytovány stejným personálem

Chcete zažít opravdový luxus a komfort, ulehčit svému tělu a duši, obnovit svou životní rovnováhu a královsky relaxovat? Navštivte hotel Carlsbad Plaza v Karlových Varech a vyzkoušejte na vlastní kůži unikátní novinku SPA Suites a nechte se hýčkat během léčebného programu „Spa Suites – All Inclusive“.

• Klienti mají v průběhu procedur absolutní soukromí a klid

• Pacienti mají maximální možnou individuální péči • Všechny procedury jsou poskytovány v jednom časovém úseku

CARLSBAD PLAZA magazine

7


HOTEL CARLSBAD PLAZA INTRODUCES A UNIQUE INNOVATION: MEDICAL SPA SUITES Where do you go for a spa holiday? Of course to Karlovy Vary, to the five-star Spa & Wellness Hotel Carlsbad Plaza, where you will be royally catered for. The history of spa in Karlovy Vary began many centuries ago, during those times, Karlovy Vary became a refuge for many famous names – J. W Goethe, TG Masaryk, or Tsar Peter the Great. This list could continue almost indefinitely, but to mention the history of Karlovy Vary means to mention one very important personality; the Czech and German king and Holy Roman Emperor Charles IV., whose name bears our spa town.

in a relatively short time, has proven to surprise with and convince of its qualities and high standards since it has opened. The Carlsbad Plaza hotel is, without a doubt, one of the few hotels in Karlovy Vary that has been able to grasp the rich history of Karlovy Vary spa, protect centuries of tradition and carefully add many innovative features. The hotel has recently introduced a totally unique therapeutic concept in the Czech Republic and Europe in general. Consider a novelty at Hotel Carlsbad Plaza, a totally new and unique concept in treatment, the “All Inclusive“ SPA Suites.

If these people lived today, they would surely stat at the hotel Carlsbad Plaza when visiting Karlovy Vary, a hotel which

Spa Suites are medical suites where clients are offered maximum privacy, care and relaxation. Each of the six newly

8C

ARLSBAD PLAZA

magazine


constructed Spa Suites has several rooms with a total area of approximately 50 m2 consisting of a private bathroom, a multifunctional room with a bath for all types of bath procedures, a massage area, a relaxation area with deck chairs, a fireplace and TV. Each of the six suites has its own name and unique interior, but all remain true to the “Provence” style of decor. No more moving from cabin to cabin for various treatments, no more procedures at different times of the day. The Spa Suites are designed primarily for clients of the hotel Carlsbad Plaza that are accommodated in one of our suites. This unique novelty saves a lot of time that can be otherwise used to further relax or explore our charming spa town and attractive surroundings. Would you like to experience true luxury and comfort, relieve your body and soul, restore a balance in life and relax like royalty? Then visit the hotel Carlsbad Plaza in Karlovy Vary and try a unique new SPA Suite and indulge in the “Spa Suites – All Inclusive treatment program”.

10 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

The main advantages of our SPA Suites: • All procedures are provided in one place • All procedures are provided by the same professional • Patients have the maximum possible individual care • All procedures are provided in one time slot • During procedures clients have absolute privacy and tranquility


WOLFORD Boutique · Karlovy Vary · Divadelní náměstí 19 · За Театром. Рынский двор · Czech Republic Karlovy Vary · Nová Louka 25 · na proti Grand Hotelu PUPP · Czech Republic · Tel: +420775704504 · wolford.com


ОТЕЛЬ «CARLSBAD PLAZA» ПРЕДЛАГАЕТ УНИКАЛЬНУЮ НОВИНКУ: ЛЕЧЕБНЫЕ НОМЕРА-АПАРТАМЕНТЫ СПА-СЬЮТ Куда же все-таки лучше всего отправиться на курорт? Конечно же, в Карловы Вары, а именно в пятизвездочный Spa & Wellness отель «Carlsbad Plaza», в котором о Вас по-королевски позаботятся. История карловарского курортно-бальнеологического лечения началась уже несколько столетий назад. В течение этих столетий Карловы Вары стали любимым местом отдыха и лечения для многих известных исторических личностей, таких как, например, Иоганн Вольфганг Гёте, Т.Г. Масарик или русский царь Петр Великий. Этот перечень мы могли бы продолжать почти бесконечно. Однако не следует забывать также об историческом значении исключительно важной для города Карловы Вары персоны, а именно о чешском и немецком короле и императоре Святой

12 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

Римской империи Карле IV, имя которого носит наш город-курорт. Если бы эти люди жили в наше время, то они при посещении Карловых Вар непременно бы остановились в отеле «Carlsbad Plaza», который смог за относительно короткий срок после своего открытия заявить о себе, удивить и, прежде всего, подтвердить свой высокий уровень и высокие стандарты. В качестве одного из немногих отелей «Carlsbad Plaza» смог не только подхватить эстафету богатой истории карловарского курортного лечения, перенять проверенную столетиями традицию и тщательно обогатить ее многими новыми инновационными элементами. Сегодня мы предлагаем лечебную


концепцию, совершенно уникальную, как в Чехии, так и вообще в Европе. Представляем Вам новинку отеля «Carlsbad Plaza», которая основана на абсолютно новой и уникальной концепции лечения «All Inclusive» в номерах-апартаментах Спа-Сьют. Номера Спа-Сьют представляют собой лечебные апартаменты, в которых клиентам в объеме максимальной приватности предоставляются эксклюзивное лечение и отдых. Каждый из шести построенных номеров СпаСьют располагает несколькими помещениями общей площадью около 50 м2, включающих в себя собственную ванную комнату, помещение с многофункциональной ванной для принятия всех видов ванн, помещение для массажа, комнату для релаксации с лежаками, камином и телевизором. Каждый из шести апартаментов имеет свое собственное название и индивидуальный дизайн, который при этом, однако, остается верным стилю Прованс. Гостям такого номера уже больше не придется переходить из одной кабинки в другую для принятия разных лечебных процедур, которые теперь уже больше не будут разбивать день на части. Услуги Спа-Сьют предназначены, прежде всего, для клиентов отеля «Carlsbad Plaza», размещенных в каком-либо из этих апартаментов. Благодаря такой уникальной новинке Вы сможете сэкономить много времени, которое затем можно использовать для других видов отдыха или для экскурсии по нашему волшебному курортному городу и его окрестностям. Вы хотели бы очутиться в атмосфере настоящей роскоши и комфорта, дать отдых и душе и телу, восстановить гармонию своих жизненных сил, и просто по-королевски отдохнуть? Тогда посетите отель «Carlsbad Plaza» в Карловых Варах, и испытайте на себе уникальную новинку СПА-Сьют. Пусть лечебная программа «Spa Suites – All Inclusive» доставит Вам максимальное удовольствие.

Гwлавные преимущества СПА-Сьют: • Все процедуры проводятся на одном месте • Все процедуры проводятся одним и тем же персоналом • Пациентам предоставляется максимальная возможность индивидуального ухода • Все процедуры проводятся в одном часовом интервале • Во время процедур клиентам обеспечены полная приватность и покой.

CARLSBAD PLAZA magazine

13


Fashion outlet

Millionaire

MILLIONAIRE: LUXUSNÍ SVĚTOVÁ MÓDÁ ZA ROZUMNOU CENU! Rok 2014 bude z hlediska numerologie nejlepším rokem za posledních 12 let a tak je právě tento rok vhodný pro mnohé změny a novinky. A náš hotel jich přináší pro letošek nemálo. Je nám ctí představit další novinku tohoto roku, kterou je otevření nového italského outletu Millionaire v prostorách hotelu Carlsbad Plaza. Móda hraje v dnešní společnosti důležitou úlohu, vždyť přece každý víme, že „šaty dělají člověka“ a nový italský obchod Millionaire je tím nejlepším průvodcem ve světě módy.

osobnost člověka, který tuto značku nosí. Další je proslulá značková móda Brioni pro náročné zákazníky, která je spíše životním stylem, žádný detail není příliš malý a tak tomuto bezvadnému italskému stylu naprosto podlehnete. Dále velmi zvučná značka nadčasového a šmrncovního oblečení Gucci založena již roku 1921. Věhlasná módní značka Prada, kterou není třeba ani představovat, Prada to je prostě styl, co se nosí naprosto sám. V neposlední řadě pak Casadei, protože i Vaše nohy si zaslouží opravdu královský styl a glanc.

Itálie se řadí již mnoho desítek let mezi módní ikony, které udávají světové trendy. Fashion outlet Millionaire nabízí luxusní kousky těch nejprestižnějších italských značek, a to navíc za velmi příznivé ceny.

Pokud tedy patříte mezi milovníky nejlepší světové módy a chcete nakupovat rozumně, italský outlet Millionaire Vás rád srdečně přivítá třeba během Vaší procházky, obchod má vlastní vchod přímo z ulice a jako projev důvěry nabízí pro držitele hotelových karet Prestige Club 10% slevu.

Z pestré nabídky musíme zmínit Billionaire, jež je italskou módní značkou luxusního krejčovství a odhaluje skutečnou

14 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

Italský outlet Millionaire se těší na Vaši návštěvu…


MILLIONAIRE: LUXURY WORLDWIDE FASHION AT A REASONABLE PRICE! In terms of numerology the year 2014 will be the best year for the last 12 years and it is just the time to make changes and introduce innovations, and this is indeed true of our hotel too. We are proud to introduce another innovation this year; the opening of a new Italian Millionaire boutique at the hotel Carlsbad Plaza. Fashion plays a vital role in today‘s society, after all, do you know that “clothes make a man” and the new Italian Shop Millionaire is the best guide in the world of fashion. Italy has for many decades ranked among fashion icons that indicate global trends. The Millionaire fashion boutique offers luxury clothing from the most prestigious Italian brands, and does so at very reasonable prices. From a varied selection we must mention Billionaire, which is an Italian fashion brand of luxury tailoring and reveals the true personality of the person who wears the brand. Then, for demanding customers, is the famous Brioni fashion brand, which is rather a lifestyle where no detail is too small as clients succumb to this impeccable Italian style. Additionally there is the very resonant, timeless and snappy Gucci brand which was founded in 1921. It is also necessary to introduce the renowned Prada fashion brand, a style that requires no accessories. Last but not least we have Casadei, because your feet deserve truly regal style and image. So if you are among the “connoisseur” of the world‘s best fashion and want to shop wisely, the Italian boutique Millionaire would like to warmly welcome you during your walks, the store has its own entrance from the street and as a sign of confidence the hotel offers Prestige Club card holders a 10 % discount. The Italian Millionaire boutique is looking forward to your visit …


Lifestyle

Perfume

«MILLIONAIRE»: РОСКОШНАЯ МОДА МИРОВЫХ ТОП БРЕНДОВ ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ! С точки зрения нумерологии 2014 год будет самым лучшим за последние 12 лет. Именно этот год особенно хорошо подходит для многих изменений и новинок. А наш отель приготовил их на этот год немало. Для нас является честью представить Вам еще одну новинку этого года, а именно открытие нового бутика аутлета «Millionaire» в здании отеля «Carlsbad Plaza». В сегодняшнем обществе мода играет важную роль. Ведь каждый из нас знает, что «одежда делает человека». А новый бутик аутлет мировых брендов «Millionaire» является самым лучшим путеводителем в мире моды.

являются, скорее, жизненным стилем, чем просто одеждой. Ни одна деталь не остается без внимания! Вас непременно очарует этот великолепный итальянский стиль. Здесь также представлены модели известного бренда «Gucci», основанного еще в 1921 году, отличающиеся неподвластным времени дизайном и особым шиком. А знаменитую торговую марку «Prada» нет нужды даже представлять. «Prada» – это стиль, который говорит сам за себя. И, не в последнюю очередь, это бренд «Casadei», потому что и Ваши ноги тоже заслуживают выглядеть гламурно и по-королевски.

Бутик аутлет «Millionaire» предлагает роскошные модели самых престижных мировых брендов по ценам со скидкой от 30 до 70%.

Если Вы относитесь к поклонникам самой лучшей мировой моды, но хотите при этом делать разумные покупки, то бутик аутлет «Millionaire» будет рад приветствовать Вас у себя, например, во время Вашей прогулки. В магазин Вы сможете попасть через отдельный вход прямо с улицы вправо от главного входа в отель, а в качестве проявления особого уважения, всем владельцам членских карт «Prestige Clubа» отеля Carlsbad Plaza предоставляется специальная 10%-ная скидка.

Из богатого предложения следует обязательно упомянуть бренд «Billionaire», который является известной торговой маркой знаменитого итальянского модного дома. Его модели помогают подчеркнуть индивидуальность человека, который их носит. Кроме того, здесь представлены модели бренда «Brioni», предназначенные для особо требовательных клиентов, и которые

16 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

Бутик аутлет «Millionaire» – ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!


Vřídelní 13, Hotel Petr

Dr. Davida Bechera 1

VAŠE OPTIKA V KARLOVÝCH VARECH YOUR OPTICAL STORE IN KARLOVY VARY ВАША ОПТИКА В КАРЛОВЫХ ВАРАХ CARTIER, MAYBACH, FRED Fendi, Momo Design, Dolce Gabbana, Ferre, Davidoff, Silhouette, Moschino, Brendel, John Richmond, Mercedes, Jacques Lemans, Prada, Daniel Swarovski, Givenchy, Versace, Tag Heuer, Porsche design, Just Cavalli, Boss, Salvatore Ferragamo, Vougue, Cazal, Chanel, Flair, Joop!, Buggati, Bvlgari


Health & Beauty Clinic

Computer Foot Analysis HEALTH & BEAUTY CLINIC: Inovace pro každou nohu, pro každý den, pro každý sport… Už jste se někdy zamýšleli, jak důležité jsou pro nás naše nohy? Nosí nás téměř nepřetržitě každý den, přibližně od prvního roku po narození a to po dlouhou řadu let, a občas dostávají opravdu zabrat. Dopřejme jim něco opravdu kvalitního, něco co si skutečně zaslouží za jejich neustálou námahu. Health & Beauty Clinic přichází s inovací pro každou nohu, pro každý den a pro každý sport. S touto klinikou dopřejete Vašim chodidlům nové francouzské a naprosto geniální 3D ortopedické vložky. Je na čase, abychom si uvědomili, že naše nohy jsou základem těla a samotný tvar chodidla stanovuje statiku a dynamiku pohybového aparátu, a proto volba správné obuvi, ale především vložek do bot s individuální korekcí má pramálo zanedbatelný vliv na naše celkové zdraví. Protože zdraví a krása našeho těla a duše tkví právě v dokonalém souladu s pohybem. Profesionální tým lékařů a zdravotnického personálu Health & Beauty Clinic Vás zaručeně postaví zpět na nohy, po otisknutí

18 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

chodidla do speciální hmoty, promítne Váš otisk do počítače, kde počítačová diagnostika vyobrazí vady a problémy. Specialisté na podologii, což je nauka komplexní péče o nohy, poté vyhodnotí vady, specifikuje dané potíže Vašich nohou, doporučí nejefektivnější řešení, a na základě těchto objektivních údajů Vám budou zhotoveny geniální ortopedické 3D vložky přímo na daný problém vašeho chodidla. Tyto vložky rovnoměrně rozloží váhu těla na celé chodidlo a tak uvolní přespříliš namáhané páteři, kloubům a vazům. Vložky jsou samozřejmě vhodné na celodenní použití, jak v běžné tak v pracovní obuvi. Klinika vyrábí i speciální sportovní modely SIDAS CONFORM´ABLE pro běh, lyžování, golf, cyklistiku, fotbal, hokej a turistiku, atd. Health & Beauty Clinic, vyrábí nejen kvalitní 3D ortopedické vložky do bot pro zdraví a krásu nohy, jakožto základního kamene Vašeho těla, nabízí také i laserové bělení zubů, pro oslnivě krásný ale především zdravý úsměv…


HEALTH & BEAUTY CLINIC: Innovations for every foot, every day, every sport… Have you ever wondered about how important are your feet for you? They carry us around almost continuously every day, from approximately the first year after birth for many more years, and sometimes they are exposed to some harsh treatment. Let’s treat them to something really good, something they truly deserve for all their continuous effort. Health & Beauty Clinic comes with an innovation for every foot, every day and every sport. With this clinic you can treat your foot soles to new French and absolutely ingenious 3D orthopaedic insoles. It is about time we realize that our feet are a foundation of our body and the very shape of the foot sole determines the static and dynamics of the motion apparatus, therefore the selection of the correct shoes and especially the individual correction insoles has a rather significant influence on our overall health because the health and beauty of our body and soul lies exactly in the perfect harmony with motion. The professional team of doctors and medical staff of the Health & Beauty Clinic will certainly put you back on your feet. After making an

impression of your foot sole in a special material they will scan it into a computer where the computer diagnostics will display defects and problems. Subsequently, the podiatry (complex legs care) specialists will evaluate the defects, specify the given problems of your feet and recommend the most effective solution, and on the basis of these objective facts 3D orthopaedic insoles dealing with a specific problem of your foot sole will be produced. These insoles will spread the weight of your body evenly throughout your whole foot sole thus relieving the over-burdened spine, joints and ligaments. The insoles are suitable for a whole-day use in regular and work shoes. The clinic also produces special sports models SIDAS CONFORM´ABLE for running, skiing, golf, cycling, football, ice-hockey, hiking, etc. Health & Beauty Clinic produces not only quality 3D orthopaedic insoles for shoes to maintain the health and beauty of the legs as foundation elements of your body, but offers also laser teeth whitening to give you a shining and beautiful, and most of all, healthy smile…

CARLSBAD PLAZA magazine

19


HEALTH & BEAUTY CLINIC:

Инновация для каждой ноги, на каждый день, для каждого вида спорта… Вы когда-нибудь задумывались, как важны для нас наши ноги? Они носят нас почти непрерывно каждый день, приблизительно с первого года после рождения в течение многих лет, и иногда им действительно приходится нелегко. Вознаградим же их по заслугам за верную службу чем-то по-настоящему качественным. Health & Beauty Clinic предлагает инновацию для каждой ноги, на каждый день и для каждого вида спорта. В этой клинике Ваши стопы получат новые совершенно гениальные французские 3D ортопедические стельки. Пришло время осознать, что наши ноги являются фундаментом тела, а форма стопы определяет статику и динамику опорно-двигательного аппарата. Поэтому не следует недооценивать влияние правильной обуви, и прежде всего стелек, соответствующих индивидуальным потребностям, на общее состояние нашего здоровья. Ведь здоровье и красота нашего тела и души заключаются именно в совершенной гармонии с движением. Профессиональная команда врачей и вспомогательного медицинского персонала Health & Beauty Clinic гарантированно поставит Вас на ноги. После создания отпечатка стопы на специальном материале, он передается на компьютер, где с помощью

компьютерной диагностики определяются дефекты и проблемы. После этого специалисты подологи (подология – это наука о комплексном уходе за стопами) оценят дефекты, специфицируют трудности с ногами, порекомендуют самое эффективное решение, и на основе этих объективных данных для Вас будут изготовлены гениальные ортопедические 3D стельки непосредственно учитывающие конкретные проблемы Вашей стопы. Эти стельки равномерно распределят вес тела на всю стопу, и снимут чрезмерную нагрузку с позвоночника, суставов и связок. Стельки предназначены для использования на протяжении всего дня, как в обычной, так и в рабочей обуви. Клиника производит и специальные спортивные модели SIDAS CONFORM´ABLE для бега, лыжного спорта, гольфа, велоспорта, футбола, хоккея, туризма и т. д. Health & Beauty Clinic не только производит качественные 3D ортопедические стельки для здоровья и красоты ног – краеугольного камня Вашего тела. Она также предлагает лазерное отбеливание зубов для ослепительно красивой, и прежде всего здоровой улыбки…

Health&Beauty CLINIC Stará louka 373/6, Hotel Esplanade Tel.: +420 730 516 267 email: hbclinic@email.cz, www.hbclinic.cz

20 C

ARLSBAD PLAZA

magazine


Integrative Slimming Новый подход к борьбе с целлюлитом, нежелательным изгибам и добавление прочности и тонус... естественный путь к совершенному телу.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ СОЧЕТАНИЕ

3

ОБЛАСТЕЙ ЗНАНИЙ С ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ■ ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ Новое, 45 минутное лечение в салоне красоты <<Magic Charm>> отеля Carlsbad Plaza

■ DÉFI CELLULITE – DÉFI FERMETÉ

Новый ассортимент продукции на дома для ФОРМИРОВАНИЯ & КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ против целлюлита и для укрепления

■ ЛЕЧЕНИЕ ПРОТИВ ЖИРОВЫХ ПОДУШЕЧЕК

<<THALGO>> приносит здоровье и красоту с моря для эффективных и долгосрочных результатов

www.thalgo.com


Etiquette

A TRUE GENTLEMAN ETIKETA: PRAVÝ GENTLEMAN „Chlapcem se narodíte, s věkem se stanete mužem, ale být gentlemanem – je otázkou vlastní volby.“ V pravidelné rubrice Etiketa se zaměřujeme na pravidla společenského chování, co je to ale kodex mužské cti? Jak by se měl chovat pravý gentleman? V moderní stále se zrychlující době neosobních kontaktů je pravý gentleman spíše raritou než běžností. Reprezentativní způsob, kterým se vyznačovali muži dob minulých, je v současnosti zdá se být už trochu pasé. Aby muž mohl být považován za opravdového gentlemana, měl by dodržovat následující základní pravidla. Gentleman se pozná na první pohled svým vzhledem, pěstěné vzezření a stylové oblečení je samozřejmostí. Nepleťme si ale gentlemana v současnosti s mnohdy až přespříliš pěstěnými jedinci mužského pohlaví. V konverzaci by měl ukázat všeobecné vzdělání, mluvit plynule, příjemných tónem hlasu, chytře a vhodně využívat řeč a dokázat bavit svou společnost. Každý ale opravdu každý gentleman ví, že mocnou zbraní je neodolatelný šarm, kterým

22 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

dokáže například u večerní tabule okouzlit nejednu dámu, jejíž blaho by mu mělo být nadevše, a jíž by byl odvážným ochráncem. Za každých okolností gentleman neztrácí svůj klid a jedná čestně, ve společnosti alkohol spíše popijí, než pije. Chová se velice taktně a akceptuje vůli ostatních. Slušným a sebejistým vystupováním se pro člověka otevřou nejedny dveře, které mnozí před ostatními nechávají zavřené. Gentlemana v sobě musíte probudit, musíte ho nalézt a naprosto se s ním ztotožnit. Žádný učený z nebe nespadl, proto je i v tomto ohledu důležitá praxe, trpělivost a zejména přesvědčení dále pokračovat. Pokud si vštípíte výše zmíněná základní pravidla, Vaše cesta stát se opravdovým gentlemanem bude jistě vítězná… nezapomeňte však, že být gentlemanem – je otázkou vlastní volby.


ETIQUETTE: A TRUE GENTLEMAN “Boys are born and with age become a men, but to be a gentleman – is a matter of personal preference.” Our regular column on Etiquette focuses on the rules of social behavior, this time we focus on the question of male honor. How should a true gentleman behave? True gentlemen are becoming rare in these modern times of accelerating impersonal contact. Being representative, which is characterized by men of the past, at present seems to be a little “passé” or old fashioned. So that a man can be considered a true gentleman, he should observe the following basic rules. At first glance we can recognize a gentleman by his appearance, a manicured appearance and stylish clothing is a must. Conversation should show a general education, a fluent and pleasant tone of voice, clever and appropriate use of language and gentlemen can entertain their company. Every gentleman as everyone knows has a powerful weapon, his irresistible charm, which can, for example, at the dinner table be used to charm many a lady, and

whose welfare the gentleman should take above all things by becoming the brave protector. In all circumstances a gentleman never loses his composure and always behaves honestly, when in company a gentleman sips rather than drinks alcohol, behaves very tactfully and accepts the will of others. It is decent and confident demeanor for a man to open a door more than once, a door that many others before left closed. A man must find his inner gentleman and completely identify with him. No teaching can make perfect, so it is also important in this respect, to practice, be patience, and especially use conviction. If you memorize the above –mentioned basic rules, your journey to become a real gentleman will certainly be victorious… but do not forget that being a gentleman – is a matter of personal preference.

CARLSBAD PLAZA magazine

23


ЭТИКЕТ: НАСТОЯЩИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН «Мальчиком Вы родитесь, с возрастом станете мужчиной, но быть джентльменом – это вопрос собственно выбора». В нашей регулярной рубрике «Этикет» мы рассматриваем правила поведения в обществе. Однако что же из себя представляет кодекс мужской чести? Как должен был бы себя вести настоящий джентльмен? В наше время, с все более и более ускоряющимся темпом неличностных контактов, настоящий джентльмен становится скорее редкостью, чем обычным явлением. Способ презентации, как его понимали мужчины в прошлые времена, сейчас представляется уже немного архаичным. Для того чтобы мужчину можно было считать настоящим джентльменом, он должен соблюдать следующие основные правила. Джентльмена можно узнать уже на первый взгляд – об этом говорят его внешний облик, ухоженный вид и стильная одежда. Однако не следует путать джентльмена со встречающимися в настоящее время чрезмерно ухоженными господами мужского пола. В общении джентльмен должен уметь показать свою общую образованность, говорить свободно, приятным тоном, умно и к месту, и обладать умением развлекать общество. Каждый, действительно каждый джентльмен знает, что неотразимый шарм – это мощное оружие, которым он может, например, за вечерним столом обворожить именно ту даму, которая для него означает все на свете, и, кроме того, для которой он хотел бы стать ее отважным защитником. При любых обстоятельствах джентльмен никогда не теряет спокойствия и действует благородно. В обществе он много спиртного не пьет, а, скорее, лишь немного выпивает. Он ведете себя очень тактично, и уважает волю других. Порядочное и уверенное поведение откроют для человека не одну дверь, которую многие люди оставляют перед другими закрытой. Вы должны отыскать джентльмена в себе, должны пробудить его в себе, и совершенно себя с ним отождествить. Никто не рождается мудрецом, поэтому и в этом случае важны практика, терпеливость и, главным образом, желание совершенствоваться. В том случае, если Вы будете следовать выше перечисленным основным правилам, то Ваши труды, направленные на то, чтобы стать настоящим джентльменом, увенчаются успехом… Не забывайте, однако, о том, что быть джентльменом – это вопрос собственного выбора.

24 C

ARLSBAD PLAZA

magazine


Carlsbad

EXCLUSIVE TRANSPORT ( : +420 724 743 190

Hotel Calsbad Plaza Mariánskolázeňská 26 | 360 01 Karlovy Vary ADMISSION FREE | ВХОД БЕСПЛАТНО OPEN: EVERY DAY 1800 - 0400 | ОТКРЫТО: КАЖДЫЙ ДЕНЬ 1800 - 0400 ЧАС. SHOW YOUR IDENTITY CARD AT THE ENTRANCE, PLEASE | ПРИ ВХОДЕ ПРЕДЪЯВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.


Lifestyle Golf

ŽIVOTNÍ STYL: GOLF Golfisté mají pro golf mnoho vyjádření, golf je krásný životní styl, golf je celosvětový fenomén, golf je určitý způsob relaxace, golf je hra, kterou budete rádi hrát celý život stále dokola…

životním stylem přichází i v poslední době velice trendy golfová turistika, kterou podmiňují další a další nově se rodící golfová hříště, která pro zajímavost mívají přibližně 60 hektarovou rozlohu a typicky 18 jamek.

Poslední vyjádření nám napovídá, že golf je hra a slovo hra nám dává dost jasně najevo, že této sportovní činnosti absolutně propadnete a celoživotně se jí obětujete. Navzdory prvotně vzhlížející jednoduchosti, že golfovou holí máte dostat malý tvrdý míček na co nejméně úderů do každé z 18 jamek, se v této hře skrývá neuvěřitelná obtížnost a tak nevyhnutelná vytrvalost, abyste dosáhli svého vysněného cíle stát se zkušeným golfistou. A i to je na tomto fenoménu jedinečné, golf můžete hrát i ve velmi pokročilém stáří, je to úžasná hra pro všechny napříč celým věkovým spektrem. A tak mějte radost z každého byť dílčího úspěchu, protože máte ještě spoustu času se v golfu zdokonalit.

Také hotel Carlsbad Plaza má své golfové nadšence a tak i Vám nabízíme zprostředkovat tento příjemný způsob relaxace. V blízkosti našeho hotelu se můžete vydat na zelené greeny GOLF & RACING clubu Karlovy Vary, kde se golfové hřiště nachází uprostřed dostihového závodiště, nebo Golf Resort Karlovy Vary, který je jedním z nejstarších hřišť nejen v Čechách ale i střední Evropě a rozkládá se pouhých 5 km od centra Karlových Varů, či si udělejte výlet do Royal Golf Clubu v Mariánských Lázních, které se od roku 2003 pyšní právem užívat titul „Královský golfový klub“ na základě velkorysého rozhodnutí britské královny Alžběty II.

Propůjčíme si další synonymum pro golf – golf je krásný životní styl, který se dostává pod kůži stále více lidem. S tímto

Žijte krásně, žijte golfem…

26 C

ARLSBAD PLAZA

magazine


LIFESTYLE: GOLF Golfers have the many expressions for the game, for example golf is a wonderful lifestyle, golf is a worldwide phenomenon, golf is a way of relaxation, golf is a game you like to play over and over again your whole life… The last expression tells us that golf is a sport and the words give us quite a clear understanding that the sporting activity requires a lifelong sacrifice. Despite understanding the initial simplicity of a golf club and a small hard ball which, when used together, should result in the ball falling into each of the 18 holes in as few strokes as possible, this game hides incredible difficulty, therefore perseverance is required in order to achieve your dream goal of becoming an experienced golfer. It is this unique phenomenon that sees people playing golf until a very advanced age; it’s a great game for the whole age spectrum. So retain the joy of even the smallest successes, because you still have plenty of time to improve your golf.

Another synonym for golf – golf is a wonderful lifestyle that gets under the skin of more and more people. With this lifestyle comes the recently very trendy golf tourism, which has resulted in the creation of more and more new golf course that interestingly tend to have an area of approximately 60 hectares, and typically 18 holes. The Carlsbad Plaza hotel has its own golf enthusiasts, and we also offer to arrange this pleasant way to relax. Locations such as the Golf & Racing Club Karlovy Vary, where the golf course is in the middle of the racecourse, or the Golf Resort Karlovy Vary, which is one of the oldest courses not only in Czech Republic but also in Central Europe and is situated just 5 km from the center of Karlovy Vary, or take a trip to the Royal Golf club in Marianske Lazne, which since 2003, boasts the right to use the title “Royal golf club” thanks to the generous decision of the British Queen, Elizabeth II. Live beautifully, live golf…

CARLSBAD PLAZA magazine

27


СТИЛЬ ЖИЗНИ: ГОЛЬФ Игроки в гольф могут дать гольфу множество определений, например: гольф – это красивый стиль жизни, гольф - это всемирный феномен, гольф – это определенный способ релаксации, гольф – это игра, в которую Вы будете с удовольствием играть снова и снова всю жизнь… Последнее определение подсказывает нам, что гольф – это игра, а слово игра дает нам ясно понять, что Вы настолько увлечетесь этим видом спорта, что играть в гольф будете всю свою жизнь. Несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, простоту того, что нужно как можно меньшим количеством ударов загнать клюшкой для гольфа маленький твердый мячик в каждую из 18-ти лунок, эта игра скрывает в себе невероятную сложность, и требует огромного упорства для того, чтобы достичь своей желанной цели стать опытным игроком в гольф. А уникальным в этом феномене является то, что в гольф можно играть даже в очень преклонном возрасте. Гольф – это отличная игра для игроков всех возрастных категорий. Поэтому получайте удовольствие от каждого, даже маленького успеха, потому что впереди у Вас еще много времени для совершенствования в этой игре. Мы подскажем Вам еще один синоним для определения гольфа: гольф – это красивый стиль жизни, под

28 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

обаяние которого попадает все больше и больше людей. В последнее время вместе с этим стилем жизни становится популярным и новый тренд – гольфовый туризм, которому помогают развиваться все новые и новые появляющиеся гольфовые поля, имеющие площадь около 60 гектаров и обычно 18 лунок. Отель «Carlsbad Plaza» также имеет своих поклонников гольфа. Поэтому мы предлагаем и Вам свои посреднические услуги для этого приятного способа релаксации. Вблизи нашего отеля Вы можете отправиться на зеленые поля «GOLF & RACING» клуба «Karlovy Vary», где поле для игры в гольф расположено посреди ипподрома, или в гольф-клуб «Golf Resort Karlovy Vary», который является одним из самых старых мест для игры в гольф не только в Чехии, но и во всей Центральной Европе, и находится на расстоянии всего лишь 5 км от центра Карловых Вар. Вы можете также совершить поездку в гольф-клуб «Royal Golf Club», расположенный в городе Марианские Лазни, который с 2003 года гордится правом пользоваться титулом «Королевский гольф-клуб» на основании великодушного решения британской королевы Елизаветы II. Живите красиво, живите гольфом…


MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSER

юбилей

MOSER SALES

GALLERIES

PRAHA Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293 Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891

KARLOVY VARY Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136 Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303

www.moser-glass.com


Behind the scenes

Wellnessland

ZE ZÁKULISÍ HOTELU: WELLNESSLAND Zajímá Vás také druhá strana mince našeho hotelu? V žádném případě před svými hotelovými hosty nechceme nechat nic skryté, a proto nahlédněte prostřednictvím následujícího článku do zákulisí hotelu, pro tentokrát do Wellnesslandu. Wellnessland Alt Karlsbad se rozprostírá na třetím poschodí hotelu Carlsbad Plaza a je koncipován jako klidné náměstí starého městečka Karlsbad, kde naleznete vše pro dokonalou relaxaci Vašeho těla a tolik potřebný klid a příjemnou atmosféru pro rovnováhu Vaší duše. Projděme se třemi částmi, které tento jedinečný Wellnessland tvoří. Jsou jimi hlavní bazénová hala, saunová část a útulná část odpočívárny, která přináší veškeré pohodlí. V hlavní bazénové hale, jejíž dominantou je velký bazén s vodopádem, protiproudem a vířivými masážemi, na Vás čeká osvěžující občerstvení ve Fit Baru například v podobě čerstvých džusů či ovoce a také akupresurní bazén nebo rozměrný whirpool. Za zmínku určitě stojí Garra Rufa, neboli rybí pedikúra, která Vám jistě přinese osobitý zážitek nebo relaxace v kolagenovém soláriu, které omlazuje a léčí pokožku celého těla.

30 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

Druhou část Wellnesslandu tvoří Saunadorf, ve kterém naleznete celkem 7 druhů saun, a to ruskou a finskou saunu s teplotními rozpětími 80 – 110°C, bylinnou a solnou saunu, tapidarium, laconium a tureckou parní lázeň. Nedílnou součástí Saunadorfu jsou také anatomická lehátka, velký anatomický masážní bazén a ochlazovací minerální bazének. Poslední a třetí částí je odpočívárna, kde na vyhřívaných vodních postelích a lehátkách načerpáte energii a zregenerujete tělo i duši po čase stráveném v bazénu i mezi jednotlivými cykly saunování. Wellnessland Alt Karlsbad pro Vaši naprostou spokojenost a pohodlí spravuje 9 osob, z toho 5 plavčíků, 2 osoby starající se o čistotu a pořádek a 2 osoby, které udržují Wellnessland v chodu a ovládají ty nejšpičkovější bazénové technologie od společnosti BWT. Náš Wellnessland Alt Karlsbad je přístupný všem našim hostům již v základní ceně pokoje. Dopřejte si jedinečnou relaxaci.


BEHIND THE SCENES OF THE HOTEL: WELLNESSLAND Are you interested in another side to the coin of our hotel? In any case, we do not want to leave anything hidden from our hotel guests; see the following article through the eyes of the hotel, this time in Wellnessland. Wellnessland Alt Karlsbad is situated on the third floor of the hotel Carlsbad Plaza and is designed to mimic a quiet square of the old town of Karlovy Vary, where you will find everything for the perfect relaxation of your body, much needed calm and a pleasant atmosphere for the balance of your soul. Let‘s go through the three parts that make up this unique Wellnessland. These are the main swimming pool hall, a sauna area and the cozy part that makes up the relaxation rooms. In the main pool hall, whose dominant features include a large swimming pool with waterfall, a whirlpool massage pool, an acupressure pool and dimensional whirlpool, a selfservice drinks counter and you can indulge in a refreshing drink in the form of fresh juice from our Fir Bar. It is also worth mentioning Garra Rufa, or fish pedicure, and the collagen solarium will surely bring a personal relaxation experience that rejuvenates and heals the skin all over the body.

The second part consists of Wellnessland Saunadorf, featuring a total of seven kinds of saunas; including a Russian and Finnish sauna with temperature spans from 80 to 110 °C, a herbal and salt sauna, tapidarium, laconium and a Turkish steam bath. Anatomical chairs, a large anatomical massage pool and a cooling mineral pool also form an integral part of SAUNADORF. The last and the third part is the relaxation room, where the heated water beds and loungers recharge your energy and regenerate body and soul between cycles of time spent in the pool and saunas. For your complete satisfaction and comfort a total of nine people manage Wellnessland Alt Karlsbad, including five lifeguards, two people who take care of cleanliness and tidiness, and two people that keep Wellnessland running while the company BWT maintains the state-of-the-art pool technology. Our Wellnessland Alt Karlsbad is available to all our guests at the basic room rate. Indulge in pure relaxation.

CARLSBAD PLAZA magazine

31


ЗА КУЛИСАМИ НАШЕГО ОТЕЛЯ: ВЕЛНЕС-ЦЕНТР: «WELLNESSLAND» Интересна ли Вам жизнь за кулисами нашего отеля? Мы совершенно не хотим скрывать от гостей нашего отеля какие-либо секреты. Поэтому хотим в этой статье показать и невидимую для посетителей сторону его работы - на этот раз в велнес-центре «Wellnessland». Велнес-центр «Wellnessland Alt Karlsbad» расположен на четвертом этаже отеля «Carlsbad Plaza». Согласно своей концепции этот комплекс представляет собой тихую площадь старого городка Карлсбад, посетители которого найдут для себя все, необходимое для полной релаксации тела, а также необходимый покой и приятную атмосферу для восстановления душевной гармонии. Приглашаем Вас пройти по трем частям, составляющим этот уникальный «Wellnessland». Этими частями являются: главный зал с бассейнами, отделение с саунами и уютное помещение для отдыха, в котором предоставляется всевозможный комфорт.

32 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

В главном зале с бассейнами, доминантой которого служит большой бассейн с водопадом, искусственным противотоком и вихревыми массажными ваннами, Вас ожидают освежающие закуски в Фит-баре в виде свежевыжатых соков и фруктов, а также акупрессурный бассейн и вихревая ванна «whirlpool» большого размера. Стоит также упомянуть и о т.н. «рыбном» пилинге с помощью рыбок Гарра Руфа, который, конечно же, принесет Вам неповторимые ощущения, или о релаксации в коллагеновом солярии, который омолаживает и лечит кожу всего тела. Второй частью велнес-центра «Wellnessland» является отделение «Saunadorf», в котором можно найти, в общей сложности, 7 видов саун, при этом русскую баню и финскую сауну с диапазоном температур 80-110 °C, травяную и солевую сауны, тепидариум, лакониум и турецкую парную баню. Неотъемлемой составной частью отделения «Saunadorf» также являются анатомические лежаки, большой анатомический массажный


бассейн и небольшой бассейн для охлаждения с минеральной водой.

Carlsbad

Последняя и третья часть - это помещение для отдыха, в котором на подогреваемых водяных постелях и лежаках Вы зарядитесь энергией и восстановите физические и душевные силы после времени, проведенного в бассейне, а также между отдельными циклами принятия сауны. В «Wellnessland Alt Karlsbad» для Вашей полной удовлетворенности и комфорта работают 9 сотрудников, из них – 5 спасателей, 2 работника, следящих за чистотой и порядком, и 2 сотрудника, заботящихся о работе велнес-центра «Wellnessland», которые управляют самым передовым технологическим оборудованием для бассейнов от компании «BWT».

HOTEL CARLSBAD PLAZA MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ 26 KARLOVY VARY

Наш «Wellnessland Alt Karlsbad» доступен всем гостям нашего отеля, так как стоимость его посещения уже включена в основную стоимость номера. Порадуйте свое тело и душу уникальной релаксацией!

Objednávky | Order on Заказать на Tel.: +420 724 743 190 rollsroyce@slotgroup.cz


Trends in Underwear Fashion

Fashionable with the Alta Boutique

Trendy v oblasti spodního prádla s butikem ALTA Spodní prádlo je jakási naše druhá kůže, praktická a zároveň neuvěřitelně sexy. A jaké že spodní prádlo je trendem letošního roku? Především nové tvary a prostorné košíčky s důrazem na větší pohodlí při nošení. Novým materiálům a barevným odstínům se meze nekladou. Mezi materiály vyhrávají ty, které diskrétně tvarují postavu a zajišťují optimální pohodu, a to i v blížících se horkých dnech. Kolikrát se Vám stalo, že jste si oblékla svršek, kde ramínka od podprsenky byly nežádoucí? Letošním trendem jsou též podprsenky s odepínacími multifunkčními ramínky, které Vám padnou jako šité na míru. S výběrem dokonale padnoucího a kvalitního spodního prádla, oděvů a přepychových šatů z přírodních materiálů se obraťte na odborníky luxusního butiku Alta. Zákazník zde najde výrobky z těch nejluxusnějších materiálů, jako je hedvábí a kašmír, kabelky pak z  hadí kůže a peněženky z rejnočí kůže. Široký sortiment nabízených značek spodního prádla I.D. Sarrieri Wacoal, Maison Lejaby, Marjolaine a Christie’s a klasické konfekce Fabiana Filippi a Issa uspokojí nejednoho náročného zákazníka. V tomto dvoupatrovém luxusním butiku Alta se stanete silnou, elegantní a sexy ženou, která ví, co se nosí…

34 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

I.D. Sarrieri je sofistikovaná značka spodního prádla, kterou nosí i módní ikony Naomi Campbell, Kate Moss, Rihanna, Katie Holmes, či dokonce Její královská Výsost vévodkyně z Cambridge Catherine. Spodní prádlo I.D. Sarrieri oblékají i holywoodské hvězdy ve filmu, jako například velmi úspěšný snímek Ďábel nosí Pradu. Krajka, hedvábí, satén, vše od nejvěhlasnějších výrobců, a krystalické elementy od Swarovski se snoubí v dokonale padnoucím luxusním spodním prádle. Pocit smyslnosti v šatech, krátkých šatech, podprsenkách a spodním prádle, to je I.D. Sarrieri. Wacoal je předním výrobcem spodního prádla ve Francii. Hra stínů, transparentnost, sexy krajka, to je typický rukopis Wacoal, který vyzdvihuje svůdnost každé ženy, která v tomto prádle získá přirozenou přitažlivost a krásu. Vybírejte ze tří variant: FASHION, BODY DESIGN a INVISIBLE. Protože je to jen Vaše volba mezi elegancí v pastelových barvách, zeštíhlením až o 2 cm, a přiléhavostí prádla perfekt fit s vysokou elasticitou. Wacoal přichází s neuvěřitelně trendy kolekcí jaro/léto zaměřenou na něžné růžové odstíny s romantickou něhou, s důrazem na dynamiku mědi, pozvolna postupující k létu s akcentem na třešňovou červeň, šeď zatahujícího se letního nebe a temnou hloubku fialové.


TRENDS IN UNDERWEAR FASHION: Fashionable with the Alta Boutique Underwear is almost our second skin. It is practical and unbelievably sexy at the same time. What are this year‘s trends in underwear fashion? This year mainly brings new shapes and well-sized cups with emphasis on greater wearing comfort. There are no limits as to new materials or colour tones. The winning materials are those that discretely shape the body and provide optimum comfort, particularly in the upcoming hot summer months. How many times have you put on a top with which bra straps simply do not work? This year‘s trend also features bras with multifunctional removable shoulder straps that will fit you perfectly as though made to measure.

decide between the underwear offering the elegance of pastel colours, an up to 2cm slimming effect or the perfect fit combined with high elasticity. Wacoal comes with an amazingly trendy spring/ summer collection that focuses on delicate and romantically tender pink shades while emphasizing dynamic copper tones and gradually advancing towards the summer with accents of red cherry and the greyness of a cloudy summer sky augmented by deep dark violet tones.

Experts from the Alta Boutique are ready to assist you in selecting perfectly fitting, premium quality lingerie and underwear, as well as other clothing and sumptuous dresses from purely natural materials. Customers may choose from a great variety of products made from top-luxury materials, such as silk and cashmere, or bags made of snakeskin and purses made of stingray skin. The wide assortment of lingerie and underwear brands includes I.D. Sarrieri, Wacoal, Maison Lejaby, Marjolaine and Christie‘s as well as classic clothing by Fabiana Filippi and Issa that will satisfy even the most demanding customer. The two-storey de luxe Alta Boutique will turn you into a strong, elegant, and sexy woman who is knowledgeable about the latest fashion trends… I.D. Sarrieri is a sophisticated brand of underwear worn by fashion icons Naomi Campbell, Kate Moss, Rihanna, Katie Holmes or even Her Royal Highness, the Duchess of Cambridge. I.D. Sarrieri is also worn by Hollywood movie stars and it appeared in many films, such as in the blockbuster „The Devil Wears Prada“. Lacework, silk, sateen from world-renowned manufacturers and crystal elements by Swarovski unite to form perfectly fitting luxury underwear. The sensual feeling in a long or short dress, a bras and underwear – that is I.D. Sarrieri. Wacoal is a leading French lingerie manufacturer. The brand‘s signature is the typical shadow play and sexy lacework that bring out the seductiveness in any woman who instantly gains natural attractiveness and beauty. You may select from three styles: FASHION, BODY DESIGN and INVISIBLE. It is only up to you to

CARLSBAD PLAZA magazine

35


ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ: Модные тренды с бутиком Alta Нижнее белье является своего рода второй кожей, практичной и в то же время необыкновенно сексуальной. Какое нижнее белье будет модным в нынешнем году? Прежде всего, удобное, с новыми формами и большими чашечками. Разнообразие новых материалов и расцветок обещает быть бесконечным. Что касается материалов, то предпочтение отдают материалам, которые деликатно формируют фигуру и обеспечивают оптимальное удобство, даже в ожидаемые жаркие летние дни. Помните, сколько раз вид Вашей одежды портили выглядывающие бретельки от бюстгальтера? В нынешнем году будут модными хорошо сидящие, будто сшитые на заказ бюстгальтеры со съемными полифункциональными бретельками. Выбирая удобное качественное нижнее белье, одежду и дорогое платье из натуральных материалов, обратитесь к квалифицированным продавцам роскошного бутика Alta. Покупатель найдет здесь товары из самых дорогих материалов, таких как шелк и кашемир, сумочки из змеиной кожи и кошельки из кожи ската. Широкий ассортимент предлагаемых брендов нижнего белья I.D. Sarrieri, Wacoal, Maison Lejaby, Marjolaine и Christie’s и классическая одежда Fabiana Filippi и Issa удовлетворит многих взыскательных покупателей. В двухэтажном роскошном магазине Alta Вы превратитесь в сильную, элегантную и сексуальную женщину…

I.D. Sarrieri – это лучший бренд нижнего белья, которое носят икона моды Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Риханна, Кэти Холмс и даже Кэтрин, Ее Королевское Высочество герцогиня Кэмбриджская. Нижнее белье I.D. Sarrieri одевают звезды Голливуда, напр., в популярном кино «Дьявол носит Pradа». Кружева, шелк, атлас от известных производителей и кристаллические детали от Swarovski – из этого шьют прекрасно сидящее роскошное нижнее белье. Чувствовать себя желанной - вот что такое I.D.Sarrieri. Wacoal является ведущим французским производителем нижнего белья. Игра теней, прозрачность, сексуальные кружева типичны для товаров этого бренда. Они подчеркивают соблазнительность каждой женщины, ее естественную красоту и привлекательность. Вы можете выбрать из трех вариантов: FASHION, BODY DESIGN и INVISIBLE. Это будет именно Ваш выбор между элегантностью и пастельными тонами, на 2 см меньшими размерами и высокой эластичностью облегающего фигуру удобного белья. Wacoal приходит с невероятно модной коллекцией весна/лето, с тонкими оттенками романтического и нежного цвета розы, подчеркнутой динамикой меди, ближе к лету с акцентом на красный цвет черешни, серый цвет вечернего летнего неба и темную глубину фиолетового цвета.

ALTA Vřídelní 55 | Karlovy Vary tel. 773 630 956

36 C

ARLSBAD PLAZA

magazine


Chef ’s Recipe

Caramel cake in a popcorn crust RECEPT ŠÉFKUCHAŘE: KARAMELOVÝ DORTÍK V POPCORNOVÉ KRUSTĚ Vítejte v pravidelné rubrice Recept šéfkuchaře, ve které Vám tentokrát Pierre Léotard pootevře dveře do kuchyně francouzské restaurace La Bohème, kde připravuje své delikatesy. Také se celou večeři těšíte na její závěr, na pomyslnou třešničku na dortu, kdy Vás čeká jako poslední chod desert? V tom případě je následující recept na neodolatelný karamelový dortík přesně pro Vás. Začněme přípravou karamelového dortíku. Ve vodní lázni vyšleháme žloutky s cukrem a do vzniklé lehké pěny přidáme smetanový karamel a přivedeme pod bod varu. Do směsi poté přidáme želatinu a po zchladnutí přimícháme nadýchaný vaječný sníh s cukrem, vytvořená hladká hmota se ve formě vloží na 24 hod do mrazáku. Dále si z čerstvého mléka, smetany, másla a cukrovinek Bubble gum, které svaříme a tím si vytvoříme základ pro zmrzlinu. K ostatním ingrediencím přidáme ještě 5 vaječných žloutků a cukr, směs zchladíme a následně za pomoci zmrzlinovače připravíme zmrzlinu. Základ pro sladkou karamelovou omáčku bude jak jinak než z cukru a glukózy, smetany, oříšku másla a semínek z vanilkového lusku. Vše za tepla rozmícháme v hladkou omáčku. Blížíme se do finále – popcornovou krustu připravíme z pražené kukuřice a zlatého karamelu, které společně necháme ztuhnout a poté rozmixujeme na nejvyšší stupeň. Spojením vláčného dortíku se zmrzlinou Bubble gum, jejíž chuť si každý z nás pamatuje z dětství, vznikne neuvěřitelná a výjimečná symbióza sladkých chutí. Naprostý vrchol tvoří popcornová krusta a sladká karamelová omáčka – prostě úžasná třešnička na dortu příjemného večera v restauraci La Bohème hotelu Carlsbad Plaza. Pokud se Vám při pouhém čtení receptu na Karamelový dortík bouří chuťové buňky, ukojte své chutě v hotelové restauraci La Bohème, kde pro Vás tuto sladkou tečku vykouzlí šéfkuchař Pierre Léotard se svým týmem. La Bohème… a rázem se ocitnete ve sladké Francii! Bon appétit!

CARLSBAD PLAZA magazine

37


CHEF‘S RECIPE: CARAMEL CAKE IN A POPCORN CRUST

Welcome once again to the “Chef’s Recipe” regular column. This time we slightly open the door to the kitchen of our French restaurant La Bohème where Chef Pierre Léotard prepares his delicacies. Look forward to the conclusion of your dining experience with the imaginary “icing on the cake”. An irresistible dessert in the form of a caramel cake in a popcorn crust. So let‘s start preparing the caramel cake. Whisk egg yolks with sugar in a bowl and add caramel cream the resulting light foam and bring to the boil. Then add a gelatin mixture and after cooling mix the fluffy snowy egg with sugar, put the smooth mixture in a mould and place in the freezer for 24 hours. Additionally, with fresh milk, cream, butter and Bubble gum we can create the basis for a magnificent ice cream. To these ingredients we add 5 egg yolks and sugar, allow the mixture to cool down and then with the help of an icecream maker we prepare the ice cream. For a sweet caramel sauce we need nothing more than sugar and glucose, cream, nut butter and vanilla seeds from the pod. When everything is hot, stir into a smooth sauce. We are approaching the final – to prepare the popcorn crust we use roasted corn and golden caramel, which we allow to harden together and then blend at the highest level. Combining the supple cake with Bubble gum ice cream, a taste each of us remembers from childhood, creates an

38 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

incredible and exceptional sweet tasting symbiosis. The top crust consists of popcorn and sweet caramel sauce – a simply amazing “icing on the cake” of a pleasant evening in the restaurant La Bohème at the Hotel Carlsbad Plaza. If reading this recipe for caramel cake takes your taste by storm, you can will appease the cravings at the hotel‘s restaurant La Bohème, where chef Pierre Léotard his team will put a sweet finish to your evening. La Bohème… suddenly you find yourself in sweet France! Bon appétit!


РЕЦЕПТ ШЕФ–ПОВАРА: КАРАМЕЛЬНОЕ ПИРОЖНОЕ В ХРУСТЯЩЕЙ ШУБКЕ ИЗ ПОПКОРНА Добро пожаловать в нашу регулярную рубрику «Рецепт шеф-повара», в которой Пьер Леотар на этот раз приоткроет дверь в кухню французского ресторана «La Bohème», в которой он готовит свои деликатесы. И Вы тоже в течение всего ужина ожидаете его завершающего аккорда – десерта, той заветной вишенки на торте, которой является последнее блюдо ужина? В том случае мы предлагаем именно для Вас рецепт приготовления восхитительного карамельного пирожного. Итак, приступим к приготовлению карамельного пирожного. На водяной бане взбейте желтки с сахаром, в получившуюся легкую пену добавьте сливочную карамель и распустите ее, не доводя до кипения. Затем в смесь добавьте желатин, а после того, как смесь остынет, аккуратно вмешайте в нее взбитый с сахаром воздушный белок. Образовавшуюся гладкую массу прямо в форме поставьте на 24 часа в холодильник.

масла и зернышек из стручка ванили. Все вместе в теплом виде вымешайте до состояния гладкого соуса. Мы с Вами уже близимся к финалу! Сделайте хрустящую попкорновую крошку из жареной кукурузы и золотой карамели. Дайте получившейся массе сначала застыть, а потом размиксируйте все на самых высоких оборотах. При сочетании сочного пирожного с мороженым «Bubble gum», вкус которого хорошо помнит каждый из нас с детства, возникнет феерическое и уникальное сочетание разнообразных сладких вкусов. А апофеозом этого кондитерского шедевра являются хрустящая корочка из попкорна и сладкий карамельный соус – просто восхитительная вишенка на торте, заканчивающем приятный вечер в ресторане «La Bohème» отеля «Carlsbad Plaza».

Затем возьмите свежее молоко, сливки, сливочное масло и конфетки «Bubble gum», сварите их вместе, приготовив, тем самым, основную массу для мороженого. К остальным ингредиентам добавьте еще пять желтков и сахар. Смесь остудите, а затем с помощью мороженицы приготовьте мороженое.

В том случае, если даже всего лишь при чтении рецепта приготовления Карамельного пирожного Ваши вкусовые рецепторы заиграли в предвкушении пиршества, то Вы можете их ублажить в ресторане «La Bohème» отеля «Carlsbad Plaza», в котором для Вас шеф-повар Пьер Леотар со своей командой приготовит эту сладкую точку ужина.

Основой для сладкого карамельного соуса будет являться смесь из сахара, глюкозы, сливок, кусочка сливочного

Ресторан «La Bohème»… и Вы мгновенно окажетесь в сладкой Франции! Bon appétit! Приятного аппетита!

CARLSBAD PLAZA magazine

39


Kanebo Sensai

Charm hidden in silk KANEBO SENSAI: PŮVAB SKRYTÝ V HEDVÁBÍ Kanebo Sensai, to je prvotřídní japonská kosmetika založená na nejcennějším přírodním hedvábném vláknu v kombinaci s nejmodernějšími technologickými postupy. Zavřete oči a rázem se ocitněte v Japonsku, plného přírodních krás, citu a lehkosti. Společnost Kanebo vznikla více než před sto lety v roce 1887 a původně obchodovala s bavlnou. Postupem času se ale zaměřila právě na přirozenou hedvábnou krásu a na zdokonalování kosmetických přípravků na bázi vzácného a ceněného hedvábí Koishimaru a na způsobu zvýraznění a zachování jeho čistoty a hebkosti. Úchvatnou kosmetiku Kanebo Sensai vyzkoušejte na vlastní kůži v Beauty Lounge Magic Charm v Carlsbad Clinic našeho hotelu. Ze široké škály péče o pleť a dekorativní kosmetiky Vám bude na míru doporučena ta správná řada pro Vaši pleť tak, aby zvýraznila a znovuobnovila přirozenou svěžest a půvab či zakryla případné nedostatky pleti.

40 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

Laboratoře Kanebo vyrábějí svou kosmetiku na základě složitých dermatologických výzkumů a v tomto směru dosahují té nejvyšší kvality, které se vůbec dá dosáhnout, tak aby výsledné produkty byly co nejšetrnější a především účinné a přizpůsobené svému uživateli. Efektivní péče o pleť a poradenství jsou pečlivě navrženy pro jednotlivé problémy pleti a jsou přizpůsobeny neustále se měnícím světovým trendům. Krása je přeci více než jen vnější vzhled, je to odraz sebe sama, našeho sebevědomí, naší odvahy a našeho ducha. Hedvábí je pro pleť jakási druhá kůže, pozitivně reaguje na problémy všeho druhu, problémy pleti řeší a eliminuje. Tím dodává naší kráse energii se s negativy okolního prostředí působícími na naši pleť vypořádat. Buďte díky Kanebo Sensai kosmetice půvabní, dejte na odiv svou přirozenost a nebojte se šířit Váš úsměv z člověka na člověka!


LLADRO * MEISSEN * ROBBE&BERKING

Вечные ценности для Вас! MEISSEN 300-летняя история фарфора 300-letá historie porcelánu

В конце XVIII века Екатерина II заказала на мануфактуре MEISSEN фарфоровую фигурку своей любимой собачки левретки Земиры, лежащей на подушечке в парадной опочивальне императрицы в Большом Петергофском дворце. Работа была выполнена знаменитым скульптором Иоганном Кендлером в натуральную величину в 1766 году.

АРТ-САЛОН “MEISSEN” КАРЛОВЫ ВАРЫ УЛ.САДОВАЯ 1, ВОЗЛЕ ЗМЕИНОГО ИСТОЧНИКА. тел.353-220-052, www.art-salon.eu


KANEBO SENSAI: CHARM HIDDEN IN SILK Kanebo Sensai is a premium Japanese cosmetics based on the most precious natural silk fiber combined with the latest technological procedures. Close your eyes and you suddenly find yourself in Japan enclosed in natural beauty, a feeling of lightness. Kanebo was founded more than a century ago in 1887 and originally traded cotton. Over time, however, the company began focusing on the natural beauty of silk and the improvement of cosmetic products based on the rare and prized Koishimaru silk and a way to highlight and preserve its purity and smoothness. For breathtaking Kanebo Sensai cosmetics try the Magic Charm Beauty Lounge at the Carlsbad Clinic in our hotel. We will recommend, from a wide range of skin care and color cosmetics, the correct range of products for your skin in order to highlight and re-establish its natural freshness and charm and/or conceal any imperfections. The Kanebo cosmetics laboratories produce their cosmetics on the basis of their complex dermatological research and thanks to this achieve the highest quality that could not otherwise be achieved. The resulting products are as delicate as possible and above all effective and tailored to the user. Effective skin care and counseling are carefully designed for various skin problems and are adapted to constantly changing global trends. Beauty is obviously more than just an outer appearance, it is a reflection of ourselves, our self esteem, our courage and our spirit. Silk is a kind of second skin, a skin that reacts positively to all kinds of problems, problems that can be solved and eliminated. This gives our beauty energy allowing our skin to deal with negative operating environments. Be thankful for Kanebo Sensai Cosmetics charm, put your true self on display and do not worry your smile will spread from person to person!

42 C

ARLSBAD PLAZA

magazine


КОСМЕТИКА «KANEBO SENSAI»: ОЧАРОВАНИЕ, СКРЫТОЕ В ШЕЛКЕ «Kanebo Sensai» (Канебо Сенсей) – это бренд высококлассной японской косметики, основанной на использовании ценнейшего натурального шелкового волокна в сочетании с самыми современными технологиями. Закройте глаза, и Вы мгновенно окажитесь в Японии, полной естественной красоты, приятных ощущений и легкости. Компания «Kanebo» была основана более ста лет назад, в 1887 году. Первоначально она занималась торговлей хлопком. Однако со временем эта компания переориентировалась на шелк, а потом на изготовление и совершенствование косметических средств на основе редкого и высоко ценимого шелка Коишимару, а также на методы усиления и сохранения его чистоты и шелковистости. Испытайте, образно говоря, на собственной коже восхитительную косметику «Kanebo Sensai» в косметическом салоне «Beauty Lounge Magic Charm» в клинике «Carlsbad Clinic» нашего отеля. Из широкого выбора средств по уходу за кожей и декоративной косметики Вам будет порекомендована правильно подобранная серия именно для Вашей кожи для того, чтобы обновить и подчеркнуть естественную свежесть и очарование кожи, или скрыть ее возможные недостатки. В

лаборатории «Kanebo» изготавливается косметика на основе сложных дерматологических исследований. В этом направлении лаборатория достигла наивысшего уровня качества, какой только возможно достичь для того, чтобы конечные косметические продукты были не только максимально щадящими к коже пользователя, но, прежде всего, эффективными и действующими целенаправленно. Специалистами тщательно разработаны эффективные методы по уходу за кожей и разработаны консультации для отдельных проблем кожи. Кроме того, эти методы идут в ногу с постоянно изменяющимися трендами в мире косметики. Ведь красота – это не только внешний вид, красота – это отражение самой себя, своей уверенности в себе, своей отваги и своего духа. Шелк становится для кожи как будто второй кожей, он помогает ей справиться с проблемами всех типов, решает и устраняет разные проблемы. Тем самым шелк наполняет нашу красоту новой энергией, чтобы она помогала противостоять всем негативным воздействиям окружающей среды на нашу кожу. Станьте благодаря косметике «Kanebo Sensai» очаровательной, откройте всем свою естественную красоту, и не бойтесь улыбнуться всему миру!

CARLSBAD PLAZA magazine

43


From our bars

Vodka, the purest of drinks Z NABÍDKY NAŠICH BARŮ: VODKA, TO NEJČISTŠÍ PITÍ Vodka, tento článek bychom mohli začít jako mnozí přízemní pisatelé nudných článků, a to například takto: Vodka je druh oblíbeného alkoholického nápoje obsahující obvykle 35 – 70% alkoholu, je čiré barvy a tak dále. My ale rozhodně své čtenáře nudit nechceme. Protože vodka je více než jen oblíbený alkoholický nápoj, jsou v ní obsažena kulturní dědictví, staletí tradic a mnohdy i vtipná společenská faux pas. Domov, kde byl tento pro mnohé drahocenný destilát zrozen, není přesně znám. O samotný vznik se chtivě pere bezpochyby Rusko a kupodivu Polsko. První zmínky o vodce nalezneme již ve 14. století v Polsku, Rusové ale tvrdí, že vyráběli vodku už od 10. století. V Polsku byla vodka do 15. století používána zásadně za medicínským účelem, ale pro carské Rusko byla významným obchodním artiklem a nesměla chybět na žádné společenské akci, ba i v žádné ruské domácnosti. Vodka je bezesporu pro Rusy duší i kulturou. Do 18. století obsahovala pouze 20% alkoholu, což je oproti dnešním nejčastěji 40% velmi málo. Pro výrobu vodky je zapotřebí zdroj zkvasitelných cukrů, nejčastěji tedy obilí nebo brambory. Zajímavostí je, že Finové

44 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

vyrábí vodku převážně z ječmene, Švédové ze žita a Poláci z brambor. A mnozí tvrdí, že Rusové dokážou vyrobit vodku téměř z čehokoliv. Přijměte pozvání do hotelových barů a vychutnejte si v příjemném prostředí nabídku našich prémiových vodek. K přípitku jsou pro Vás připraveny: Grey Goose, ultrapremium vodka vyráběná a lahvovaná ve francouzském Cognacu. Voda používaná pro její výrobu pochází z francouzských Alp, z pramene zvaného Gente Springs. Destiluje se způsobem ´Pot Still´ a filtrace probíhá přes aktivní uhlí. Vyznačuje se lehce kouřovým aroma s náznakem máty a obilí. Královnu opravdových vodek, Belugu, jejíž recept je jedinečný a velmi složitý, charakterizuje proces výroby trvající až 1 měsíc. Základem je sibiřská artézská voda a speciální slad. V nabídce barů hotelu Carlsbad Plaza si dále můžete vybrat vodku Absolut, Russian Standard či Finlandia.


FROM OUR BARS: VODKA, THE PUREST OF DRINKS Vodka, this article could start like many boring articles, for example as follows: Vodka is a type of popular alcoholic beverage typically containing 35–70% alcohol, is clear in color and so on. But we certainly do not want to bore our readers. Vodka is more than just a popular alcoholic beverage. Contained therein is a cultural heritage of centuries of tradition and often humorous social “faux pas”. The exact origin of this precious distillate is not truly known, however because of avid confirmation from Russia and surprisingly Poland we can undoubtedly find the source there somewhere. The first mention of vodka can be found in the 14th century in Poland, but the Russians claim that they have been producing vodka since the 10th century. In Poland, in the 15 century, vodka was fundamentally used for medical purposes but in Tsarist Russia it was an important trade commodity and could not be omitted from social events, or a Russian household. For Russians vodka is without a doubt both soul and culture. By the 18 century vodka contained only 20% alcohol, which is often compared to today’s 40% as very little. A source of fermentable sugars is needed for the production of vodka, mostly corn or potatoes. It is interesting that Finnish

vodka is produced primarily from barley, from rye for Swedish vodka and from potatoes for Polish vodka. And many say that the Russians can make vodka from almost anything. Accept an invitation to the hotel bars and enjoy the pleasant environment while degusting premium vodka. The following vodkas are ready for you to toast: Grey Goose is an ultra-premium vodka produced and bottled in Cognac, France. Water used for its production comes from the French Alps, from a spring called “Gente“ Springs. Using the ‚ Pot Still ‚ distillation method the liquid is filtered through activated carbon. It features a slightly smoky aroma with a hint of mint and grain. The queen of true vodka is Beluga, whose recipe is unique and is characterized by is complicated production process which takes up to 1 month. Basis ingredients include Siberian artesian water and special malt. The bar menus at the Carlsbad Plaza also propose Absolut vodka, Russian Standard and Finlandia.

CARLSBAD PLAZA magazine

45


ИЗ КАРТЫ ВИН НАШИХ БАРОВ: ВОДКА – ЭТО САМЫЙ ЧИСТЫЙ НАПИТОК Водка… как и многие приземленные авторы нудных статей, и мы могли бы начать эту статью, например, следующими словами: Водка – это популярный вид алкогольного напитка, обычно содержащий 35–70 % спирта, прозрачный и так далее. Но мы, конечно же, не хотим, чтобы наши читатели заскучали. Потому что водка представляет собой нечто большее, чем просто популярный алкогольный напиток. С ней связаны культурное наследие народа, его вековые традиции, а часто и забавные бестактности, совершенные в обществе. Страна, в которой был рожден этот для многих драгоценный крепкий напиток, точно неизвестна. О самом возникновении водки азартно спорят, без сомнения, Россия и, к удивлению, Польша. Первые упоминания о водке можно найти уже в XIV веке в Польше, однако русские утверждают, что они изготавливали водку уже с Х века. В Польше до XV века водка использовалась исключительно в медицинских целях. Однако в царской России она являлась важным коммерческим товаром и должна была иметься, как на всех общественных мероприятиях, так и в любом домашнем русском хозяйстве. Бесспорно, для русских водка является их душой и культурой. До XVIII века водка содержала всего 20 % спирта, что по сравнению с сегодняшними обычными 40 % очень мало.

46 C

ARLSBAD PLAZA

magazine


Для изготовления водки необходим источник сбраживаемых сахаров, чаще всего, зерно или картофель. Интересно, что финны изготавливают водку, главным образом, из ячменя, шведы - из ржи, а поляки – из картофеля. А многие утверждают, что русские умеют изготовить водку почти из любого продукта. Позвольте пригласить Вас в бары отеля, в которых Вы в приятной обстановке сможете насладиться разными видами водки премиум-класса. Для Вашей дегустации подготовлена «Grey Goose» – водка экстра-премиумкласса, изготавливаемая и разливаемая в бутылки во французском городе Коньяк. Вода, используемая при ее изготовлении, берется во французских Альпах из источника под названием «Gente Springs». Водка дистиллируется способом «Pot Still», а фильтрация проводится через активированный уголь. Эта водка отличается слабым ароматом дыма с легким привкусом мяты и зерна. Королеву настоящих водок – «Белугу», рецепт изготовления которой уникален и очень сложен, характеризует процесс изготовления продолжительностью один месяц. Основой является сибирская артезианская вода и специальный солод. Кроме того, из карты вин баров отеля «Carlsbad Plaza» можно выбрать водку «Absolut», «Russian Standard» или «Finlandia».


From our town

Karlovy Vary porcelain

Z NAŠEHO MĚSTA: KARLOVARSKÝ PORCELÁN I přesto, že má výroba porcelánu v Čechách dalekosáhlou a bohatou historii, v případě porcelánu drží primát Čína, která více než tisíc let dokázala tajit před zbytkem světa tajemství jeho výroby. Teprve na počátku 18. století, přesně roku 1709 se po dlouhém výzkumu a mnoha marných pokusech podařilo J. F. Böttgerovi háv čínského tajemství odhalit. V 90. letech 18. století dobyla výroba porcelánu i Západní Čechy a v roce 1794 spatřil světlo světa první český porcelán. Mohutný rozkvět přišel s objevením kvalitních nalezišť kaolinu na Karlovarsku a od této doby se začala psát dlouhá historie výroby tradičního karlovarského porcelánu. Karlovy Vary jsou nazývány právoplatně městem lázeňství a porcelánu, vždyť nejdůležitější komponent při výrobě porcelánu, kterým je kaolin, se na Karlovarsku nachází v té nejvyšší kvalitě. Návštěva lázní Karlovy Vary Vám bude dobrou příležitostí pro pořízení si alespoň malé porcelánové památky, sídlí zde totiž největší česká porcelánka Thun

48 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

1794 a za zmínku také stojí porcelán značky Leander se stoletou tradicí. Porcelánka Leander, taktéž ve světě známá jako Rudolf Kampf, byla založena v Loučkách v roce 1907, vyrábí jemný bílý a růžový ozdobný ale i užitkový porcelán, s náročnou tvarovou a dekorační technikou a ruční malbou. Zručnost leanderských mistrů dává porcelánu osobitost. O prestiži tohoto porcelánu svědčí i výhradní dodávky porcelánu pro Parlament a Senát České republiky. V případě porcelánu Thun 1794 hovoříme o takzvaném tvrdém porcelánu s vypalovací teplotou 1405°C. Jeho vysoká kvalita a osobitý design vycházející z více jak 200 let staré tradice zaručí, že pokud budete mít tento porcelán doma, bude to porcelán, který se dědí z generace na generaci. Jestliže patříte k milovníkům industriální turistiky, zavítejte do návštěvnického centra porcelánu Thun 1794 v Nové Roli nedaleko Karlových Varů, kde se Vám naskytne ojedinělá možnost seznámit se s výrobou porcelánu přímo v továrně.


FROM OUR TOWN: KARLOVY VARY PORCELAIN Although the production of porcelain in Bohemia is farreaching and has rich history, porcelain holds primacy in China, which for more than a thousand years managed to keep from of the rest of the world the secret of its production. It was not until the early 18th century, precisely in 1709, after much research and many failed attempts that JF Böttger succeeded in revealing the Chinese secrets. In the 90’s of the 18th century the production of porcelain was mastered in Western Bohemia and 1794 the first ever Czech porcelain saw light. The big heyday came with the discovery of high-quality kaolin deposits in the Karlovy Vary region and hence began a long history of production of conventional Karlovy Vary porcelain. Karlovy Vary is rightfully called a town of spa and porcelain, and for the most important component in the manufacture of porcelain, which is kaolin, Karlovy Vary holds the highest quality. A visit to the Karlovy Vary spa allows a good opportunity to purchase at least a small porcelain souvenir from the largest Czech porcelain producer Thun 1794 and it is also worth noting the Leander porcelain brand with one hundred years of tradition.

Leander Porcelain, also known worldwide as Rudolf Kampf, was founded in Loučkách in 1907, and produces soft white and pink decorative but utilitarian pottery, with complex shapes and decoupage and hand painting. The skill of the Leander porcelain masters gives uniqueness. Evidence of the porcelains reputation is proven by the exclusive supply of porcelain to the Parliament and Senate of the Czech Republic. As regards Thun 1794 porcelain we often hear about the so-called “hard” porcelain, which in production is heated to a temperature of 1405 ° C. This porcelain is of high quality and distinctive design based on more than 200 years of tradition and will ensure that should you have some at home, it will be porcelain that has been passed down from generation to generation. If you are a fan of industrial tourism, come to Thun 1794 visitors center in Nova Role near Karlovy Vary, where you can have a unique opportunity to get acquainted with the production of porcelain in the factory.

CARLSBAD PLAZA magazine

49


ИЗ НАШЕГО ГОРОДА: КАРЛОВАРСКИЙ ФАРФОР Производство фарфора в Чехии имеет давние и богатые традиции. Однако, что касается самого фарфора, то пальму первенства держит Китай, который смог более тысячи лет скрывать от всего мира секрет его изготовления. И только в начале XVIII века, а точнее в 1709 году, после длительных исследований и многих неудачных опытов Иоганну Фридриху Бёттгеру удалось открыть тайну изготовления китайского фарфора. В девяностых года XVIII века изготовление фарфора началось и в Западной Чехии, а в 1794 году появился первый чешский фарфор. Открытие в Карловарском регионе больших запасов качественного каолина послужило толчком для мощного расцвета фарфорового производства. И с того времени начала отсчитываться долгая история традиционного изготовления карловарского фарфора. Карловы Вары по праву называются городом-курортом и городом фарфора, потому что самый важный компонент для изготовления фарфора, которым является каолин, в Карловарском регионе отличается самым высоким качеством. Посещение города-курорта Карловы Вары может стать для Вас приятной возможностью приобрести хотя бы небольшой фарфоровый сувенир. Здесь расположен самый крупный в Чехии завод по изготовлению фарфоровых изделий «Thun 1794». Стоит также упомянуть фарфоровые изделия и торговой марки «Leander», существующей уже сто лет.

50 C

ARLSBAD PLAZA

magazine


Фарфоровый завод «Leander», также известный во всем мире под названием «Rudolf Kampf», был основан в Лоучках в 1907 году. Здесь изготавливается не только нежный белый и декоративный розовый фарфор, но также и хозяйственный фарфор, со сложной формой, декоративной техникой и ручной росписью. Высокий уровень профессионализма мастеров ставит фарфоровый завод «Leander» на особый уровень. О престижности этого фарфора свидетельствует и тот факт, что этот завод является исключительным поставщиком фарфора для Парламента и Сената Чешской Республики. Что касается фарфора, который изготавливается на заводе «Thun 1794», то нужно иметь в виду, что это так называемый твердый фарфор, который получается при обжиге при температуре 1405°C. Его исключительно высокое качество и уникальный дизайн основываются на более чем двухсотлетней традиции. И это является гарантией того, что такой фарфор станет в Вашем доме тем предметом, который будет передаваться в наследство из поколения в поколение. Если Вы относитесь к поклонникам индустриального туризма, то приглашаем Вас посетить туристический центр фарфорового завода «Thun 1794» в Нове Роли недалеко от Карловых Вар, где Вам будет предоставлена уникальная возможность ознакомиться с изготовлением фарфора прямо на самом заводе.


Jozef Nushi

Luxury clothing retailer and distributor of joy JOZEF NUSHI: Prodejce luxusního oblečení a distributor radosti Móda je jeho zálibou i radostí. Inspiraci čerpá z kolébky módního průmyslu, Itálie, kde si také vybírá a dováží ty nejlepší kousky oblečení do svých tří obchodů v Karlových Varech. Radost, kterou mu jeho práce přináší, rozdává následně svým zákazníkům. Řeč je o velmi svébytné osobnosti jménem Jozef Nushi V jeho filozofii je zákazník vždy tím nejpodstatnějším článkem módního průmyslu. Zákazník pana Jozefa Nushi dostane občerstvení, je mu nabídnut veškerý komfort. Prodeje s grácií a profesionálními pracovníky, jejichž cílem je zákazníkovi poskytnout především radost. Radost z nákupu, radost z luxusního zboží, radost z pobytu v jednom z nejkrásnějších lázeňských měst v České republice.

Corneliani – zaměřeno na muže Přestože je móda obecně více spojována s něžným pohlavím, Jozef Nushi neubírá pozornost ani mužům, kterým coby odborník doporučuje oblečení Corneliani. Jedná se o rodinnou italskou společnost, vyrábějící obleky i oblečení pro volný čas, navazujíc na italskou kulturu ručně vyráběné módy. V Karlových Varech jsou tyto originální reprezentativní kousky nejvyšší kvality k dispozici právě v butiku Pupp Jozefa Nushi. Kombinace čisté střižní vlny a vysokého podílu ruční práce vytváří z pánské módy Corneliani jednu ze světových špiček. Díky užití hedvábí, kašmíru, vlasu norka nebo činčily je dosaženo nejen neobvyklých optických efektů, ale především mimořádně luxusního dojmu. Corneliani představuje klasické střihové a barevné zpracování těch nejlepších materiálů. Jedná se o reprezentativní oblečení, ve kterém nikdy nemůžete udělat chybu.

52 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

Přehlídka světových značek v buticích Jozefa Nushi V každém ze tří butiků Jozefa Nushi v Karlových Varech však najdete i další světoznámé módní značky, ať už je to Max Mara, tradiční značka s více než 60 letou krejčovskou tradicí, luxusními materiály a pro značku typickými plášti, anebo Marina Rinaldi, která vsadila na japonské tvary, dekorativní motivy, semišové kabáty a svrchní pláště. V buticích je k dostání také nová kolekce Henry Cotton´s, lifestylové značky se sportovní i elegantní kolekcí dámské i pánské módy, nebo Marina Yachting, vyznávající nezkrotnou vášeň pro moře, svobodu a nespoutanost. Pozornost je zaměřena také na značku Cinzia Rocca a další. Nechte se hýčkat v jednom ze tří prestižních obchodů Jozefa Nushi, potěšte se luxusním módním kouskem a načerpejte radost z příjemného zážitku!


JOZEF NUSHI: Luxury clothing retailer and distributor of joy Fashion is his pastime and joy. He draws inspiration from the cradle of the fashion industry, Italy, where he also selects the best pieces of clothing to import to his three stores in Karlovy Vary. There he offers them, with the help of his hand-selected team, to his customers. And he also loves sharing the joy his work brings to him. We are talking about a very distinctive personality named Jozef Nushi.

men‘s fashion one of the world leaders. The use of silk, cashmere, mink or chinchilla hair achieves not only unusual optical effects, but an impression of superior luxury as well.

In his world view, the customer is always the most important link in the chain. Jozef Nushi´s customers get a refreshment, as they are offered all possible shopping comforts gracefully by the professionals whose ultimate goal is to delight the customer. The joy of shopping, the joy of luxury goods, the sheer pleasure of staying in one of the most beautiful spa towns in the Czech Republic.

A global brands show in Jozef Nushi´s boutiques

Corneliani — spotlight on men Although fashion in general is associated more with the fair sex, Jozef Nushi is far from ignoring men to whom he recommends, as an expert, the Corneliani clothing. This is an Italian family business sewing suits and casual wear, following in the footsteps of the Italian cultural tradition of handmade fashion. In Karlovy Vary, these genuine representative pieces of the highest quality are available in Jozef Nushi´s Pupp boutique. The combination of pure shorn wool and the high proportion of handiwork makes Corneliani

Corneliani stands for a classic rendering of cuts and colors using the finest materials. It is representative wear in which you can never make a blunder.

However, in each of Jozef Nushi’s three Karlovy Vary boutiques you can also find other world famous fashion brands, be it Max Mara, the traditional brand with more than a 60–year old tradition of tailoring, luxury fabrics, and a jacket so typical for this brand, or Marina Rinaldi, who took a bet on Japanese shapes, decorative motifs, suede and top coats. Available in his boutiques is also the new collection from Henry Cotton, a lifestyle brand selling sports and elegant collections of women‘s and men‘s fashion, or Marina Yachting, professing indomitable passion for the sea, freedom and wildness. Attention is also paid to the Cinzia Rocca brand, and many others. Pamper yourself in one of the three prestigious shops of Jozef Nushi. Treat yourself to a luxurious fashion piece and soak in the joy of a delightful experience!

CARLSBAD PLAZA magazine

53


ЙОЗЕФ НУШИ: Продавец дорогой одежды и дистрибьютор радости Мода – это его любовь и радость. Он восхищается колыбелью индустрии моды, Италией, где выбирает и откуда привозит лучшие экземпляры одежды в свои три магазина, работающие в Карловых Варах. Вместе с членами опытной команды он предлагает эту одежду покупателям, одновременно передавая им радость, которую доставляет ему его работа. Представляем Вам этого своеобразного человека по имени Йозеф Нуши.

лучших в мире. Благодаря использованию шелка, кашемира, волоса норки и шиншиллы достигаются не только необыкновенные оптические эффекты, но, прежде всего, впечатление чрезвычайной роскоши.

По его мнению, покупатель всегда остается главным действующим лицом. Покупателю в магазине Йозефа Нуши предложат не только чай или кофе, но и совершенно комфортный выбор и покупку – с грацией и профессионализмом, рассчитанными, прежде всего, на то, чтобы доставить ему радость. Радость от покупки, радость от прекрасной вещи, радость от отдыха в одном из лучших курортных городов Чешской Республики.

Модели мировых брендов в магазинах Йозефа Нуши

Corneliani – ориентация на мужчин Несмотря на то, что моду в принципе, как правило, связывают с прекрасным полом, Йозеф Нуши не забывает о мужчинах, которым он как специалист рекомендует одежду итальянской компании Corneliani, которая выпускает костюмы и повседневную одежду, продолжая итальянскую традицию ручного пошива дорогой одежды. В Карловых Варах эти оригинальные репрезентативные экземпляры высшего качества можно купить именно в бутике Pupp Йозефа Нуши. Сочетание чистой шерсти и высокой доли ручной работы превращает мужскую одежду Corneliani в одну из

54 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

Corneliani представляет классический раскрой и цветовую гамму лучших материалов. В этой репрезентативной одежде Вы всегда будете выглядеть шикарно.

В каждом из трех бутиков Йозефа Нуши в Карловых Варах Вы найдете также одежду других известных мировых брендов, будь то Max Mara, традиционный бренд с 60-летней традицией пошива, роскошными материалами и характерными пальто, или Marina Rinaldi, со ставкой на японские формы, декоративные мотивы, замшевые пальто и верхнюю одежду. В бутиках представлена новая коллекция Henry Cotton´s, бренда, отражающего образ жизни, со спортивной и элегантной коллекцией женской и мужской моды, а также Marina Yachting, с ее страстью и неукротимой любовью к морю и свободе. Очень интересна также одежда бренда Cinzia Rocca и др. Побалуйте себя в одном из трех престижных магазинов Йозефа Нуши, доставьте себе удовольствие от приобретения дорогой модной вещи и ощутите радость от приятно проведенного времени!


Our famous guest

Markéta Azemovičová

OSOBNOST HOTELU: MARKÉTA AZEMOVIČOVÁ V každém vydání Carlsbad Revue našim hostům představujeme jednu osobnost, která je spjata s hotelem Carlsbad Plaza. Ani pro letošní první vydání neuděláme výjimku. Pro tentokrát bychom Vám rádi představili naší novou energickou obchodní ředitelku paní Markétu Azemovičovou. Markéta Azemovičová se narodila v Karlových Varech a tak se dá se říci, že je zdejší lázeňskou atmosférou dokonale prosycena. Vystudovala karlovarské gymnázium a úspěšně absolvovala Obchodní akademii Karlovy Vary v oboru cestovního ruchu. Získala cenné zkušenosti v Conference Czechoslovakia Ltd., což je významná agentura event managementu a live marketingu v Praze. Další neméně důležitou zkušeností pro utváření svého renomé byla práce pro karlovarský Grandhotel Pupp a finanční skupinu SLOT Group. Paní Azemovičové jsme položili několik otázek, na které nám mile odpověděla. Jaká je Vaše pracovní náplň? Má práce spočívá nejen v řízení celého týmu Sales and Reservations Department a jeho rozvoji, ale především ve správném zacílení prodeje a marketingu. Dále se zabývám tvorbou plánů a strategií, jejich následnou realizací a důkladnou kontrolou či analýzou.

Jaké máte v současné pozici cíle? Hlavním cílem je naplnění všech jednotlivých bodů marketingové strategie naší společnosti pro rok 2014 a samozřejmě hotel Carlsbad Plaza plný spokojených hostů, kteří se díky odborné a starostlivé péči všech mých kolegů a harmonickému prostředí uzdravují a cítí lépe, a nejen z těchto důvodů se k nám opakovaně vracejí. Jakou připravujete největší novinku pro rok 2014? Tento rok přicházíme s neuvěřitelnou novinkou! Jedná se o náš nejnovější a zcela unikátní koncept léčení ve Spa Suites, ze kterého jak doufáme, budou naši hosté nadšeni minimálně stejně tak jako my. Máte nějaké životní motto, krédo…? Confucius: „Kamkoliv se vydáte, jděte s celým srdcem“. Co byste vzkázala čtenářům Carlsbad Revue? Všechny čtenáře, kteří hledají individuální péči a přístup, a pro které je důležité jejich zdraví a relaxace, ale i gurmány a ty kteří rádi dbají o svou krásu, zvu srdečně do našeho krásného hotelu. Jsem plně přesvědčena, že vše, co hledají, najdou právě u nás v hotelu Carlsbad Plaza.

CARLSBAD PLAZA magazine

55


HOTEL PERSONALITY: MARKÉTA AZEMOVIČOVÁ In each edition of the Carlsbad Revue our guests are introduced to a personality that is connected with the hotel Carlsbad Plaza and this year’s first edition is no exception. This time we would like to introduce our new energetic business director Mrs. Markéta Azemovičová. Markéta Azemovičová was born in Karlovy Vary, and therefore it can be said that she is perfectly suffused with the local spa atmosphere. She graduated from Karlovy Vary high school and then went on to successfully graduate from Karlovy Vary Business Academy in the field of tourism. Mrs. Azemovičová gained valuable experience at Conference Czechoslovakia Ltd, a significant event management and live marketing agency in Prague. Further important experience in the shaping of her reputation was gained while working for the Grandhotel Pupp in Karlovy Vary and the financial group, SLOT Group. We put a few questions to Mrs. Azemovičová, to which she pleasantly replied. What is your job description? My work not only involves responsibility for the entire team of the Sales and Reservations Department, and its development, but also the correct targeting of sales and marketing. Furthermore, I deal with making plans and strategies, their subsequent implementation and thorough reviewing and analyzing. What are your goals in your current position? The main aim is to meet all the various points of the 2014 marketing strategy of our company and of course to have the Carlsbad Plaza hotel full of satisfied guests, who, thanks to the professional and attentive care of all my colleagues and the harmonious and healing environment, feel better and repeatedly return to us. What are the biggest innovations that you are preparing for 2014? This year has seen the introduction of an incredible innovation!, a new and totally unique concept in treatment, our new Spa Suites!, about which we hope our guests will be at least as excited as we are. Do you have a life motto, credo…? Confucius: “Wherever you go, go with all your heart.” What would you say to Carlsbad Revue readers? For readers, who are looking for individual attention and approach, something which is important for their health and relaxation, and gourmets and those who like to care about their beauty, we cordially invite you to our beautiful hotel. I am fully convinced that everything you are looking for can be found right here at the hotel Carlsbad Plaza.

56 C

ARLSBAD PLAZA

magazine


ЛИЧНОСТЬ НАШЕГО ОТЕЛЯ: МАРКЕТА АЗЕМОВИЧОВА В каждом номере журнала «Carlsbad Revue» мы представляем нашим гостям какого-либо интересного человека, деятельность которого связана с отелем «Carlsbad Plaza». И в этом номере журнала – первом в этом году – мы не делаем исключения. На этот раз позвольте Вам представить нашего нового энергичного коммерческого директора – госпожу Маркету Аземовичову. Маркета Аземовичова родилась в Карловых Варах, и, можно сказать, полностью проникнута духом этого города-курорта. Она закончила карловарскую гимназию, а затем успешно закончила «Коммерческую академию Карловы Вары» по специализации – Туристический бизнес. Госпожа Аземовичова приобрела ценный опыт в компании «Conference Czechoslovakia Ltd.», которая является известным агентством по event-менеджменту и live-маркетингу в Праге. Следующим, не менее важным опытом для создания ее реноме, была работа для карловарского отеля «Grandhotel Pupp» и для финансовой группы «SLOT Group». Мы задали госпоже Аземовичовой несколько вопросов, на которые она нам любезно ответила.

Что бы Вы хотели сказать на прощанье читателям журнала «Carlsbad Revue»? Я сердечно приглашаю в наш прекрасный отель не только всех читателей журнала, которые хотят получить индивидуальный подход и лечение, и для которых важно их собственное здоровье и отдых, но также гурманов и всех тех, кто заботится о своей красоте. Я совершенно уверена, что всё, что они ищут, они найдут именно в нашем отеле «Carlsbad Plaza».

Что входит в Ваши профессиональные обязанности? Моя работа состоит не только в управлении всей командой отдела «Sales and Reservations Department» и его развитием, но, прежде всего, в определении правильного направления продажи и маркетинга. Кроме того, я занимаюсь разработкой планов и стратегий, их последующей реализацией, а также их тщательным контролем и анализом. Расскажите, пожалуйста, нам о своих целях на сегодняшней должности? Главная цель состоит в выполнении всех отдельных пунктов маркетинговой стратегии нашей компании на 2014 год, а также в том, чтобы отель «Carlsbad Plaza» был полон довольных гостей, которые бы благодаря высокопрофессиональному и заботливому уходу со стороны всех моих коллег, и гармоничному окружению, выздоравливали и чувствовали себя лучше, а затем вновь и вновь к нам возвращались, но уже не только по этим причинам. Какую самую большую новинку на 2014 год Вы готовите? На этот год мы подготовили совершенно невероятную новинку! Речь идет о нашей самой новой и абсолютно уникальной концепции лечения в номерах-апартаментах Спа-Сьют, от которой, как мы надеемся, наши гости придут, как минимум, в такой же восторг, как и мы сами. Есть ли у Вас какой-нибудь девиз или жизненное кредо? Я руководствуюсь высказыванием Конфуция: «Что бы Вы ни делали, делайте это со всей душой».

CARLSBAD PLAZA magazine

57


The Castle Spa

original, magical, wonderful and open to all… ZÁMECKÉ LÁZNĚ: ORIGINÁLNÍ, MAGICKÉ, NÁDHERNÉ A OTEVŘENÉ VŠEM… Jedinečné Zámecké Lázně v samém srdci Karlových Varů jsou unikátním centrem tradiční lázeňské léčby a poznáte je na první pohled pro svou originální architekturu. Historické kořeny tohoto léčebného zařízení sahají až do doby před první světovou válkou, kdy roku 1909 v rozsáhlé soutěži o výběr projektů zvítězil architekt Friedrich Ohmann, podle jehož projektu byla v letech 1911 – 1913 vystavěna Zámecká kolonáda. Ta byla zachována v nezměněné podobě až do roku 2000, kdy prošla významnou rekonstrukcí a adaptovala se na Zámecké Lázně. Duše a rukopis Friedricha Ohmanna zůstanou navěky zachovány v podobě geniální kombinace rozličných stavebních slohů. Rozhodně stojí za povšimnutí úchvatný antický rondel v horní části stavby, který je jakýmsi poznávacím znamením Zámeckých Lázní. Ojedinělost, úspěšná tradiční léčba a relaxační programy staví Zámecké Lázně na přední příčky žebříčku léčebných center u nás. Jedním z osmi tajemství, se kterými jsou lázně

60 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

pevně semknuty, je právě návrat k osvědčené tradici karlovarské lázeňské léčby s maximálním využitím léčivé minerální vody. Zámecké Lázně jsou napájeny dvěma vlastními prameny, Horním a Dolním zámeckým pramenem, které patří mezi již výše zmíněné jedinečné tajemství. Mezi přínosy pro širokou klientelu lázní, protože lázně jsou dostupné všem, rozhodně patří individuální přístup, špičkové technologické vybavení a zcela unikátní magické prostředí. Navíc je pro každého návštěvníka připravena k procedurám relaxace v léčebném termominerálním bazénu zdarma a klient absolvuje veškeré procedury během jediné návštěvy. Tento bazén je svou rozlohou a poměrem minerální vody, jediným svého druhu v České republice. Zámecké Lázně jsou nejen věhlasným balneo centrem, jež Vám dopřejí nezapomenutelné zážitky v krásném prostředí s efektivními výsledky, jsou ale také domovem Ducha pramenů – vládce všech karlovarských pramenů, který je opředen tajemnou legendou. Vydejte se za poznáním této legendy a okuste tento jedinečný zážitek na vlastní kůži.


CASTLE SPA (ZÁMECKÉ LÁZNĚ): ORIGINAL, MAGICAL, WONDERFUL AND OPEN TO ALL… The unique Castle Spa, located in the heart of Karlovy Vary, is a unique center of traditional spa treatment and is immediately recognized for its original architecture. The historical roots of this treatment facility date back to the period before the First World War, when in 1909 an extensive tender for the selection of construction projects was won by architect Friedrich Ohmann. As a result of his project the Castle Colonnade (Zámecká kolonáda) was built in the years 1911 to 1913. It was maintained and remained unchanged until 2000, when it underwent major refurbishment and was transformed to become Castle Spa. Friedrich Ohmann’s soul and handiwork remain forever preserved in the form of an ingenious combination of various architectural styles. It is definitely worth noting the stunning antique “rondelle” at the top of the building, which is generally accepted as a hallmark of the Castle Spa. Uniqueness, successful traditional treatment and relaxation programs put Castle Spa at the forefront of ranking medical centers in the country. One of the eight secrets, all of

which are strongly entwined, surrounding Castle Spa, is that it retains a good tradition of spa treatment with the maximum utilization of mineral water. Castle Spa is supplied by it’s own two springs, the Upper and Lower castle springs, which count among the above-mentioned unique secrets. Castle Spa benefits a broad spa clientele as it is accessible to all, it provides an individual approach to it’s clientele while incorporating high-tech equipment and a unique magical environment. Additionally, the treatment thermo-mineral pool is available for each visitor to use while waiting for, or between procedures. This pool, its size and the ratio of mineral water used, is the only of its kind in the Czech Republic. All procedures are completed in a single visit. The Castle Spa is not only renowned as a balneotherapy center that offers an unforgettable experience in a beautiful environment with effective results, but it is also home to the “Spirit of the Springs” – the ruler of all Karlovy Vary springs, a tale that is shrouded in mysterious legend. Set out and explore the legend and get a taste of this unique experience for yourself.

CARLSBAD PLAZA magazine

61


«ЗАМКОВЫЕ ЛАЗНИ»: НЕПОВТОРИМЫЕ, МАГИЧЕСКИЕ, ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ ВСЕХ… «Замковые Лазни» (Zámecké Lázně), расположенные в самом сердце Карловых Вар, представляют собой уникальный центр традиционного курортно-бальнеологического лечения. Уже на первый взгляд этот комплекс привлекает внимание своей необычной архитектурой. Исторические корни этого лечебного заведения уходят еще во времена до Первой мировой войны, когда в 1909 году в расширенном конкурсе на выбор проектов победил архитектор Фридрих Оман, по проекту которого в период 1911–1913 годов была построена Замковая колоннада. Эта колоннада оставалась в неизмененном виде вплоть до 2000 года, в котором была проведена ее существенная реконструкция, а колоннада была присоединена к комплексу «Замковые Лазни». Душа и рукопись Фридриха Омана навсегда останутся сохраненными в гениальной комбинации разных архитектурных стилей. Конечно же, стоит упомянуть об изумительной архитектурной

62 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

детали – о гроте в античном стиле, расположенном в верхней части строения, который является символом бальнеологии и особым отличительным знаком комплекса «Замковые Лазни». Уникальность, высокая эффективность традиционного бальнеологического лечения и релаксационные программы ставят «Замковые Лазни» на первую ступеньку рейтинга лечебных центров. Одним из восьми секретов, которыми обладает этот комплекс, является именно возврат к зарекомендовавшей себя традиции карловарского курортно-бальнеологического лечения с максимальным применением целебной минеральной воды. «Замковые Лазни» соединены с двумя собственными источниками – Верхним и Нижним замковыми источниками, которые относятся к уже вышеупомянутым уникальным секретам. Большим преимуществом для обширной клиентуры этого комплекса, а Замковые Лазни доступны всем, конечно же, относится индивидуальный


подход, самое передовое технологическое оснащение и неповторимая магическая атмосфера. Клиент может принять все процедуры в течение одного посещения. Кроме того, для каждого посетителя, после принятия им процедур, предлагается возможность бесплатной релаксации в лечебном термоминеральном бассейне. По своей площади и по составу минеральной воды этот бассейн является единственным такого рода в Чешской Республике. «Замковые Лазни» – это не только знаменитый курортно-бальнеологический центр, в котором Вы сможете пережить незабываемые ощущения в прекрасном окружении и с высокоэффективным результатом лечения, это также родной дом Духа источника – повелителя всех карловарских термоминеральных источников, который овеян таинственной легендой. Приглашаем Вас отправиться для знакомства с этой легендой, и лично насладиться этими уникальными впечатлениями.

CARLSBAD PLAZA magazine

63


Crevue blok 26 04 2014 web  

Dear readers of the Carlsbad Revue, distinguished guests, this first edition of our hotel magazine accompanies the most beautiful times of t...

Crevue blok 26 04 2014 web  

Dear readers of the Carlsbad Revue, distinguished guests, this first edition of our hotel magazine accompanies the most beautiful times of t...

Advertisement