Page 1

ISSUE 19

DECEMBER 2011

Hotel Carlsbad Plaza An experience foretold. Впечатление на всю жизнь.


Glamour Diamond Boutique Glamour Diamond Boutique

Starรก Louka 2076/72 | 36001 Karlovy Vary | tel: 353 222 424 Starรก Louka 2076/72 | 36001 Karlovy Vary | tel: 353 222 424 web: www.glamour-diamond.com | email: info@glamour-diamond.com web: www.glamour-diamond.com | email: info@glamour-diamond.com


Introductory word Vážení hoteloví hosté, Contents: 4 | START IN LIFE 8 | CASTLE SPA - MAGICAL LOCATION OF THE SPIRIT OF THE SPRINGS 14 | WHO PLAYS DOESN’T MISBEHAVE 18 | HEAD CHEF'S ASIAN

RECOMMENDATION: SHAO YAN YO

22 | GLAMOUR DIAMOND 26 | A SECRET ITALIAN TRADITION 31 | CELL THERAPY RECOMMENDED BY THE PARIS ELITE 37 | BEHIND THE SCENES: THE HOTEL KITCHEN 42 | AMICABLE AND FRIENDLY 46 | PAVEL UHLÍŘ: ‘WHAT I LIKE MOST ABOUT MY JOB IS WHEN IT WORKS OUT WELL’

Luxury magazine of Carlsbad Plaza hotel *****S Published by: Oddych s.r.o. for Eden Group a.s. Oddych s.r.o. Tel.: 359 888 999 / 774 308 970 E-mail: redakce@oddych.cz www.oddych.cz

Editor: Eden Group a.s., www.edengroup.cz Editor in chief: Jindřich Křováček Redactor: Jana Šmídová Photos: J. Hubatka, J. Křováček

Place of issue: Karlovy Vary Date of issue: December 2011 Registration: MK ČR E 17474 Publication periodicity: 3 per year

Advertisement: Jan Truhlář (774 308 970) Jindřich Křováček (775 990 132)

Design: Oddych s.r.o. Designer: Jakub Koudela

Advertisement partner for Prague: My Companion s.r.o. Ing. Martin Císarz (777 270 575)

právě se vám naskytla jedinečná příležitost držet v rukou zimní vydání magazínu Carlsbad Revue. Díky tomuto informacemi nabitému číslu máte možnost proniknout do zákulisí hotelové kuchyně, prozkoumat magické sídlo ducha pramenů, poodhalit sílu nové kosmetiky či rozlousknout tajemství italské tradice. Zima bude i letos dlouhá, zpříjemněte si proto tyto mrazivé dny zajímavým čtením. Přeji vám krásnou zimu.

Dear hotel guests, You have been given a unique opportunity to lay your hands on the winter edition of the Carlsbad Revue magazine. In this issue that is packed with information you have a chance to look behind the scenes of the hotel kitchens, explore the magical dwelling place of the spirit of the hot springs, unravel the power of unique cosmetics, and to puzzle over the secret of Italian tradition. This winter will be long and you might want to make those freezing days more pleasant by reading our magazine. I wish you a beautiful winter.

Уважаемые гости нашего отеля, именно сейчас у Вас появился уникальный шанс держать в руке зимнее издание журнала „Carlsbad Revue“. Благодаря выпуску журнала, насыщенного информацией, у Вас есть возможность проникнуть „ за кулисы“ кухни отеля, изучить магическое место духа источников, раскрыть силу новой косметики или разгадать секрет итальянской традиции. В этом году зима будет долгой, поэтому сделайте морозные дни более приятными благодаря интересному чтению журнала. Желаю Вам прекрасного настроения.

PR & Event manager

CARLSBAD PLAZA magazine

3


Start in life

Start do života Nejenže hotel Carlsbad Plaza poskytuje ty nejlepší služby, ale i pomáhá. Nyní také i s pomocí svých hotelových hostů. Hotel Carlsbad Plaza je členem Asociace hotelů a restaurací České republiky. Ta za účelem pomoci založila Nadaci „START DO ŽIVOTA“. Tento projekt byl založen na podporu vzdělávání a následného pracovního uplatnění dětí z dětských domovů v oboru cestovního ruchu, konkrétně v oblasti hotelnic„Z finančních tví a gastronomie. Vzděláprostředků na- vání bude umožněno díky dětských dodace je po schvá- spolupráci movů a dětí se členskými lení radou hra- školami Asociace hotelů zeno školné a a restaurací ČR. V rámci vše potřebné projektu je participujícími členskými školami AHR pro studium.” ČR poskytována sleva na studium ve výši 50%. Z finančních prostředků nadace je po schválení radou hrazeno školné a vše potřebné pro studium. Další pomoc spočívá v poskytnutí nabídky pracovní smlouvy na zkušební dobu bezprostředně po úspěšném ukončení studia. Spolupráce hotelů s tímto projektem není pro členy AHR ČR podmínkou. Každý hotel, který přispívá, spolupracuje dobrovolně. Příspěvek činí 25,- Kč (1,- euro) na osobu z každé rezervace. I když se příspěvek nezdá být velký, právě díky

4

CARLSBAD PLAZA magazine

němu bude moci spousta dětí studovat a vzdělávat se v jednom z nejlukrativnějších oborů. Všem hostům hotelu Carlsbad Plaza patří velký náš dík za to, že prostřednictvím hotelu a nadace AHR ČR přispívají na dobrou věc a pomáhají tak dětem, které už tak mají život složitější a komplikovanější.


May Dream


Start in life Not only does the Hotel Carlsbad Plaza offer the best services, but in cooperation with its hotel guests we now offer help and assistance .The hotel Carlsbad Plaza is a member of the Association of Hotels and Restaurants of the Czech Republic. To provide such assistance the Foundation established the "START IN LIFE" project. This project was established to support the education and subsequent job placement in the field of tourism, specifically in „Follow- the field of hospitality and ing approval gastronomy, for children from orphanages. Educaby the coun- tion is possible thanks to cil the foun- the joint cooperation of dation's funds orphanages and children member schools of are used to pay from the Association of Hofor tuition...� tels and Restaurants. The project allows participating member schools of the AHR CR to receive a

6

CARLSBAD PLAZA magazine

study discount of 50%. Following approval by the council the foundation's funds are used to pay for tuition and everything needed for studying. Further assistance is provided in the way of probationary period work contracts immediately after graduation. Cooperating with the hotel project is not a condition for members of the AHR CR. Every hotel which contributes does so on a voluntarily basis. The contribution is 25,-CZK (1,-Euro) per person for each booking. Although the contribution does not seem to be a large sum, it will help in allowing children to study and be educated in a most lucrative field. We would like to convey our warmest thanks to all guests of the Hotel Carlsbad Plaza, with their assistance and through the Hotel Carlsbad Plaza, AHR CR other foundations we contribute to a good cause and help children whose lives are already more difficult and complicated.


Старт в жизнь Отель «Carlsbad Plaza» предоставляет не только услуги самого высокого качества, но также и помогает. Сейчас он делает это и с помощью своих гостей. Отель «Carlsbad Plaza» является членом Ассоциации отелей и ресторанов Чешской Республики. Для оказания благотворительной помощи эта ассоциация основала Благотворительный фонд „СТАРТ В ЖИЗНЬ“.

в размере 50%. После утверждения советом ассоциации, из финансовых средств благотворительного фонда выплачивается плата за обучение и за все необходимое для получения образования. Последующая помощь состоит в предоставлении предложения трудового договора на испытательный срок непосредственно после успешного окончания обучения.

Этот проект был создан для поддержки получения образования и последующей возможности трудоустройства детей из дет„После ут- ских домов в области туриверждения со- стического бизнеса, а, конветом ассоциа- кретно, в области отельного бизнеса и гастрономии. ции, из финан- Получение образования совых средств будет возможно благодаблаготвори- ря сотрудничеству детских домов и детей из детских тельного фон- домов со школами-членада выплачива- ми Ассоциации отелей и ется плата ресторанов ЧР. В рамках участвующие шкоза обучение...” проекта лы-члены Ассоциации отелей и ресторанов ЧР (AHR ČR) предоставляют скидку на оплату образования

Участие отелей в этом проекте не является обязательным условием для членов Ассоциации отелей и ресторанов ЧР. Каждый отель, который занимается этой благотворительной деятельностью, сотрудничает на добровольных началах. Благотворительный взнос составляет 25 чешских крон (1 Евро) на одну персону с каждого резервирования. Несмотря на то, что такой благотворительный взнос не кажется большим, именно благодаря ему много детей получит возможность учиться и получать образование в одной из самых привлекательных сфер бизнеса. Всем своим гостям отель «Carlsbad Plaza» выражает искреннюю благодарность за то, что посредством отеля и благотворительного фонда Ассоциации отелей и ресторанов ЧР, они также вносят свой вклад в доброе дело, помогая тем самым детям, жизнь которых сложилась непросто.

CARLSBAD PLAZA magazine

7


Castle Spa - Magical location of the Spirit of the springs Zámecké Lázně - Magické sídlo Ducha pramenů Podle staré legendy vládl všem karlovarským léčebným pramenům tajemný duch, který je chránil před vyčerpáním jejich zdrojů i před všemi negativními zásahy přírodních živlů a odpradávna sídlil na místě současných Zámeckých Lázní, kde ho nyní, symbolicky ve středu celého objektu, připomíná monumentální kamenný reliéf jeho tváře. Přijměte pozvání do těchto originálních a magických lázní a okuste tradiční karlovarskou léčbu na vlastní kůži. Zámecké Lázně, ležící v samotném srdci Karlových vás ohromí nejen ši„ ...vás ohro- Varů, rokou nabídkou léčebných mí nejen širo- programů a prožitím dokokou nabídkou nalé relaxace, ale i svým kouzelným prostředím, jež léčebných pro- navozuje především jedigramů a pro- nečná architektura dokazuvýjimečnost celých lázžitím dokona- jící ní. Díky Hornímu a Dolnílé relaxace...” mu Zámeckému prameni, které jsou přímou součástí lázní, se vám dostane kompletní péče s maximálním využitím originální karlovarské termominerální léčivé vody. Ať už si uděláte radost klasickou masáží, která prohřeje vaše tělo, sníží napětí kůže a podpoří metabolismus nebo napomůžete prokrvení kůže a podko-

8

CARLSBAD PLAZA magazine

ží Aroma koupelí, nepochybíte. Výběrem některého z lázeňských balíčků si můžete vychutnat dokonalé spojení různých exkluzivních léčebných procedur společně se vstupem do výjimečného bazénu s termominerální vodou, který jinde než právě v Zámeckých Lázních nenajdete. Zima je tady, vyměňte proto procházky po lázeňských lesích za návštěvu jednoho z nejkrásnějších lázeňských center v Evropě a prožijte pár příjemných chvil strávených v Zámeckých Lázních.


e ecutive

dual time

Self-winding. Patented time zone quick setting. Black ceramic bezel and 18 ct rose gold case. Water-resistant to 100 m. Rubber band.

W W W . U LY S S E - N A R D I N . C O M

S TA R Ă L O U K A 6 2 - 3 6 0 0 1 K A R L O V Y V A R Y - C Z - T. + 4 2 0 7 7 5 2 6 9 8 0 7


Castle Spa - Magical location of the S pirit of the springs

10

According to ancient legend a mysterious spirit guarded and continues to watch over all of Karlovy Vary’s curative springs, protecting them from depletion of their resources. Despite the centuries negative interferences of natural elements the spirit of the springs lives on from time immemorial to its present location at the Castle Spa, where it is now commemorated in the center of the building by a symbolic stone relief monument depicting the spirits face. Accept our invitation to the original and magical baths and sample traditional Karlovy Vary treatment for yourself.

maximum use of Karlovy Vary’s original curative thermal mineral water.

The Castle Spa, located in the heart of Karlovy Vary, will amaze you not only with its wide range treatment programs and „ ...will ama- of experiencing the ultimate ze you not on- in relaxation, but also for charming architecture, ly with its wide its which induces a particurange of tre- larly unique atmosphere atment pro- demonstrating excellence throughout the spa. Thanks grams and ex- to the Upper and Lower periencing the castle fountains, which are linked to the spa, ultimate in re- directly you receive complete care laxation...” while having access to and

Winter is here, so replace the spa forest walks with a visit to one of the most beautiful spa centers in Europe and spend a few pleasant moments in the Castle Spa.

CARLSBAD PLAZA magazine

Perhaps you would prefer a classical massage that warms your body, reduces tension and promotes skin metabolism and blood flow or an Aroma bath that will undoubtedly help your skin and subcutaneous tissue. Select one of our spa packages where you can enjoy a perfect combination of various exclusive treatments along with entrance to the special thermal mineral water pool, unheard of elsewhere than in the Castle Spa.


Captain, the timeless expression of the Zenith watchmaking heritage

CAPTAIN POWER RESERVE www.zenith-watches.com


Бальнеологический комплекс «Замецке Лазне» – Магическая резиденция Духа источников

Как гласит старинная легенда, над всеми карловарскими целебными источниками когда-то властвовал таинственный дух, который охранял их от пересыхания и всех негативных воздействий стихий природы. Этот дух с незапамятных времен имел свою резиденцию на месте сегодняшнего бальнеологического комплекса «Замецке Лазне» (Zámecké Lázně), где, до сих пор, символически, в самом центре объекта, о нем напоминает монументальный каменный барельеф его лица. Приглашаем Вас посетить эти уникальные и магические источники, и проверить на себе высокую эффективность традиционного карловарского бальнеологического лечения.

„...он ошеломит Вас не только весьма внушительным предложением лечебных программ и возможностью получения...”

12

Комплекс «Замецке Лазне» расположен в самом сердце города Карловы Вары, он ошеломит Вас не только весьма внушительным предложением лечебных программ и возможностью получения полной релаксации, но также и своей магической обстановкой, которую создает, в первую

CARLSBAD PLAZA magazine

очередь, уникальная архитектура, подтверждающая исключительность всего города-курорта. Благодаря Верхнему и Нижнему Замковым источникам, которые являются непосредственной частью бальнеологического комплекса, Вы сможете получить комплексные процедуры с максимальным использованием настоящей карловарской термоминеральной целебной воды. Вы не совершите ошибки, доставив себе удовольствие принятием процедуры классического массажа, который прогреет Ваше тело, снимет напряжение кожи и усилит метаболизм, или если Вы поможете кровообращению кожи и подкожного покрова, приняв Ароматическую ванну. Выбрав какой-либо из курортных лечебных пакетов, Вы можете насладиться совершенным сочетанием различных лечебных эксклюзивных процедур, вместе с возможностью посещения уникального бассейна с термоминеральной водой, который имеется только в бальнеологическом комплексе «Замецке Лазне». Зима уже пришла, поэтому можно заменить прогулки по лесам курорта на посещение одного из самых прекрасных курортных центров в Европе, и насладиться временем, приятно проведенным в комплексе «Замецке Лазне».


www.swarovski.CoM/nirvana

© swarovski 2011

nirvana ring

SwarovSki Partner Boutique Stará Louka 38, 360 01 karLovy vary teL: +420 353 224 763, SwarovSkikv@czechcryStaL.com Celetná Crystal, tržiště 23, 360 01 Karlovy vary teL: +420 353 229 484, ceLetnakv@tiScaLi.cz


Who plays doesn’t misbehave

Kdo si hraje, nezlobí Již v dobách říše římské zákonodárci nařizovali, aby se všichni naučili, jak hrát a jak zacházet s kostkami. I samotný Napoleon se věnoval hře zvané vingt-et-un, která je dnes známá jako blackjack. Jednoduše každý má rád zdravou míru adrenalinu v krvi. Ať už jste skutečný hráč nebo jen chcete vyzkoušet své štěstí ve hře, navštivte Carlsbad Casino provozované společností SLOT Group a.s. Společnost SLOT Group a.s. byla založena roku 2005 a hlavním předmětem její činnosti je provozování loterií a jiných po„Společnost se dobných her. Společnost se řídí mottem řídí mottem „Více hry, více a dokazuje to vel„Více hry, více zábavy“ kým množstvím provozozábavy“ a doka- vaných kasin po celé Česzuje to velkým ké republice. Na začátku množstvím pro- roku 2010 byl zahájen provoz jejich největšího kasivozovaných ka- na Palace v Chebu, které se sin po celé Čes- rozkládá na ploše neuvěřiké republice.“ telných 1 820 m2. V dubnu téhož roku zahájili provoz luxusního kasina v hotelu Carlsbad Plaza. A právě v Carlsbad Casinu máte možnost vyzkoušet své štěstí v nepřeberném množství různých her a výherních automatů. Na výběr je ze široké škály sázkových her jako jsou American Roulette, Black Jack, Stud Poker a Ruský poker, a to v

14

CARLSBAD PLAZA magazine

měně CZK i EUR. Zabavit se můžete i u jednoho z 9 výherních hracích automatů či 10 interaktivních videoloterijních terminálů. Kasino je pro vás otevřeno denně od šesté hodiny večerní až do čtvrté hodiny ranní, vstup je zdarma a pro hráče je zde připraveno občerstvení. Po celou dobu vaší návštěvy se o vás bude starat vysoce profesionální personál. Příjemné posezení a spoustu vzrušující zábavy, to vše vám nabízí Carlsbad Casino hotelu Carlsbad Plaza. Přijměte pozvání do toho luxusního kasina, třeba právě na vás se usměje štěstí.


Who plays doesn’t misbehave Back in the days of the Roman Empire it was the law to learn to play dice. Even Napoleon himself was keen on playing Vingt-et-un, nowadays known as blackjack. Well, everyone likes a good level of adrenalin in the bloodstream. Whether you are a real player or just want to try your luck, you definitely have to visit the Carlsbad Casino run by SLOT Group.

Black Jack, Stud Poker and Russian Poker, which are available in CZK and EUR currencies. You can amuse yourself with one of our 9 slot machines or choose between 10 interactive video-lottery terminals. The Casino is open from 6 pm till 4 am and admission is free to all. There are free refreshments available to players and our highly professional staff will take good care of you during your visit.

SLOT Group was established in 2005 and it specializes mainly in lottery „The compa- and other similar games ny’s motto is ‘the of chance. The company’s more game, the motto is ‘the more game, the more fun’ and the many more fun’ and the Casinos across the Czech many Casinos Republic run by SLOT are proof of that. In across the Czech Game the beginning of 2010 the Republic run by biggest casino Palace was SLOT Game are launched in Cheb, with 1820 square proof of that. ” breathtaking metres. In April 2011 another luxury casino was launched in the Carlsbad Plaza hotel.

Carlsbad Plaza’s Casino offers plenty of exciting entertainment as well as a pleasant environment. Please accept the invitation to our luxury Casino. We wish you good luck.

Right now you have the opportunity to try your luck on Carlsbad Casino’s vast selection of games and slot machines. You can try our American Roulette,

CARLSBAD PLAZA magazine

15


Кто играет, тот не злит. Ещё во времена Римской империи римские законодатели приказали, чтобы все научились играть и обращаться с игральными костями. И сам Наполеон играл в игру, под названием „vight-et-un”, которая сегодня известна как блэкджек. Одним словом, каждый любит повысить уровень адреналина в крови. Являетесь ли вы опытным игроком или просто хотите испытать своё счастье в игре, посетите казино в отеле „Сarlsbad Plaza“, которым руководит компания SLOT Group a.s. Компания SLOT Group a.s. была основана в 2005 году и главным предметом деятельности компании является проведе„Девиз этой ние лотерей и других поигр. Девиз этой компании добных компании „Больше игр, „Больше игр, больше развлечений“ и больше развле- доказывает это большое действуючений“ и доказы- количество щих казино в Чешской вает это боль- Республике. В начале шое количество 2010 года было открысамое большое казидействующих то но Palace в городе Хеб, казино в Чеш- которое расположено на ской Республике.“ территории невероятных 1.820 кв.м. В апреле того же года было открыто казино класса люкс в отеле „Carlsbad Plaza“. И именно в казино Carlsbad у Вас есть возможность попробовать попытать счастье в огромном количестве разных игр и игровых автоматах. Вы можете выбрать из широкого спектра азартных игр, например, таких как Американская рулетка, Блэкджек, Стад покер, Русский покер, ставки можно делать в чешских кронах и в евро. Развлечься можете и за одним из девяти игровых автоматов или в десяти интерактивных и лотерейных терминалах. Казино для вас открыто каждый день с шести часов вечера до четырёх часов утра. Вход в казино бесплатный. Для игроков казино приготовлены закуски. Во время вашего посещения о Вас позаботится персонал высокого профессионального уровня. Приятную атмосферу и много волнующих развлечений – всё это предлагает Вам казино Сarlsbad отеля „Carlsbad Plaza“ . Примите приглашение в это казино класса люкс, и может именно Вам повезёт!

16

CARLSBAD PLAZA magazine


Head Chef 's Asian recommendation: SHAO YAN YO

Asijská specialita šéfkuchaře: SHAO YAN YO Tak jako je celá Asie pestrá z hlediska kulturního a společenského, je neuvěřitelně rozmanitá i při pohledu přes talíře a hrnce. Jídlo je zde uměním a gastronomie filosofií, chutě jsou důvtipně smíchány a prezentace jídel velmi okázalá. Objevte kouzlo daleké Asie, kterou máte mnohem blíž, než byste sami čekali a nahlédněte pod pokličku asijské restaurace Sweet Orient hotelu Carlsbad Plaza. Seznamte se s voňavým asijským pokrmem pod názvem SHAO YAN YO, který v sobě skrývá jemné nudličky z jehněčího filé macerované v ústřicové omáčce. Příprava této speciality vyžaduje jisté kulinářské zkušenosti a znalosti z oblasti asijské gastronomie. Začneme tím, že jehněčí filé (svíčkovou) očistíme, nakrájíme na delší nudle a přidáme česnek, zázvor ústřicovou omáčku a bramborový škrob. K této směsi přidáme olej a necháme 10 minut odležet. Mezitím si oloupeme chřest a překrojený na polovinu ho v osolené vodě uvaříme do poloměkka. Poté odleželé jehněčí zprudka orestujeme v rozpáleném woku, přidáme cibuli, česnek, zázvor a brokolici. Směs promícháme, zastříkneme rýžovým vínem shaoxing a podlijeme trochou vody. Celý pokrm dochucujeme tmavou a světlou sójovou omáčkou, solí, cukrem, glutasolem a rybí omáčkou. Přidáme předem uvařený chřest, vše promí-

18

CARLSBAD PLAZA magazine

cháme a zakápneme sezamovým olejem. Nakonec na suché rozehřáté pánvi zvolna opražíme sezamová semínka a při podávání je sypeme na vrch pokrmu. Pro zvýraznění barevnosti můžeme použít zvolna opékaná rajčátka, lehce dochucená solí a cukrem. Jehněčí nudličky servírujeme v kombinaci s vynikající dušenou jasmínovou rýží. Přijměte pozvání na tuto delikatesu do Sweet Orient Restaurant a nechte se okouzlit prostředím restaurace, kde budete mít pocit, jako byste se přenesli do světa dálného východu. Dobrou chuť vám přejí Head Chef Lukáš Paluska a jeho tým


Art de Suisse

H E R I TAG E I N T H E M A K I N G

T H E K A L PAG R A PH CO L L EC T I O N Entirely manufactured in Les Ateliers Parmigiani in Switzerland

STARA LOUKA 335/48 | 360 01 KARLOVY VARY | TEL: +420 355 321 543 INFO@ ARTDESUISSE.COM | WWW.ARTDESUISSE.COM WWW.PARMIGIANI.CH


Head Chef's Asian recommendation: SHAO YAN YO Just as the whole of Asia in terms of culture and society is incredibly diverse, the same diversity can be found when looking into their plates and pots. Food is art and gastronomy is philosophy, flavors are subtly mixed and very spectacular presentations of dishes created. Discover the magic of faraway Asia, which is much closer than you might expect, take a look under the lid of the Asian Sweet Orient restaurant at the Hotel Carlsbad Plaza. Acquaint yourself with the fragrant Asian dish called SHAO YAN YO, which contains fine strips of lamb fillet macerated in oyster sauce. Preparing this requires some special culinary experience and knowledge of Asian cuisine. We begin by cleaning the lamb fillet (tenderloin), cut into long noodle-like pieces and add garlic, ginger, oyster sauce and potato starch. To this mixture add oil and let stand for 10 minutes. Meanwhile, peel and cut the asparagus in half and cook in salted water until semi-soft.

20

CARLSBAD PLAZA magazine

After stir-frying the lamb in a hot wok, add onion, garlic, ginger and broccoli. Stir the mixture, add a splash of Shaoxing rice wine and a little water. Season the dish with dark and light soy sauce, salt, sugar, fish sauce and glutasolem. Add the pre-cooked asparagus, mix everything and sprinkle it with sesame oil. Finally, in a dry heated pan slowly roast sesame seeds and sprinkle on top of the food. Slowly grilled tomatoes, lightly seasoned with salt and sugar can be used to highlight color. The lamb noodles are served accompanied by excellent steamed jasmine rice. Please accept our invitation to this delicacy at the Sweet Orient Restaurant and enjoy a restaurant environment where you will feel like you have been brought into the world of the Far East. Enjoy your meal Head Chef Luke Paluska and his team


Азиатское блюдо SHAO YAN YO, предлагаемое нашим шеф-поваром Все страны Азии сильно отличаются друг от друга не только культурой и общественным устройством, но также и невероятным разнообразием своей кухни. Приготовление еды в Азии считается искусством и философией гастрономии. Разнообразные вкусы хитроумно сочетаются, а подача и сервировка блюд представляют собой настоящий церемониал. Откройте для себя очарование далекой Азии, которая может оказаться к Вам гораздо ближе, чем Вы ожидаете, и загляните, образно говоря, "под крышку" ресторана азиатской кухни «Sweet Orient» при отеле «Carlsbad Plaza». Познакомьтесь с ароматным восточным блюдом под названием SHAO YAN YO, которое приготовлено из филе баранины, нарезанного тонкой лапшичкой, и замаринованного затем в устричном соусе.

лапшичкой, мы сервируем с изумительным припущенным жасминовым рисом. Приглашаем Вас попробовать этот деликатес в ресторане «Sweet Orient Restaurant», изысканная восточная атмосфера которого поможет Вам почувствовать себя так, как будто бы Вы действительно оказались в загадочном мире Дальнего Востока. Приятного аппетита Вам желают Шеф-повар Лукаш Палуска (Lukáš Paluska) и его команда

Для приготовления этого блюда необходимы определенный кулинарный опыт и знания из области азиатской гастрономии. Начнем с того, что филе баранины (филейную вырезку) очистим, нарежем длинной тонкой лапшичкой, и добавим чеснок, имбирь, устричный соус и картофельный крахмал. К этой смеси добавим растительное масло, и оставим все мариноваться в течение 10 минут. В это время очистим спаржу, разрежем на половинки, и отварим в соленой воде до полуготовности. Затем маринованную баранину быстро обжарим на сильно разогретой сковороде-вок, добавим лук, чеснок, имбирь и капусту брокколи. Смесь перемешаем, сбрызнем рисовым вином Shaoxing и добавим немного воды. Все блюдо по вкусу сдобрим темным и светлым соевым соусом, солью, сахаром, глютазолом и рыбным соусом. Добавим предварительно отваренную спаржу, все перемешаем и сбрызнем сезамовым маслом. В самом конце слегка обжарим на сухой горячей сковороде семена сезама (кунжута), которыми сверху затем посыплем готовое блюдо. Для усиления цветовой выразительности блюдо можно украсить слегка запеченными помидорками, чуть сдобренными солью и сахаром. Это блюдо из филе баранины, нарезанного тонкой

CARLSBAD PLAZA magazine

21


Glamour Diamond Glamour Diamond Filosofií společnosti Glamour Diamond je uspokojit přání každého zákazníka, a proto ve svém stejnojmenném klenotnictví, v lázeňském centru Karlových Varů, nabízí klientům široký výběr luxusních diamantových šperků, ale rovněž šperků s dalšími drahokamy a polodrahokamy. Společnost Glamour Diamond úspěšně působí na českém trhu několik let a právě dlouholetá zkušenost s prodejem šperků se odráží ve výběru nabízeného zboží. Odborníci ze společnosti Glamour Diamond si do své prodejny vybírají každý šperk jednotlivě a vždy jej posuzují z několika hledisek. Zcela nejdůležitějším kritériem je kvalita provedení a použitých drahokamů stejně jako originální a nadčasový design, protože opravdový šperk je jako umělecké dílo a měl by činit jeho nositele neobyčejným.

Je zcela pochopitelné, že ne každý šperk může splnit tato přísná kritéria, a proto společnost Glamour Diamond spolupracuje se světoznámými výrobci šperků, u nichž je již samotné jméno zárukou kvality a originality. Mezi takové patří například italská značka UTOPIA, jež je proslulá nádhernými šperky s mořskými perlami či další renomované italské firmy CHIMENTO, CRIVELLI, CHARADE, PAOLO PIOVAN, MORAGLIONE nebo mezi světovými celebritami oblíbená brazilská značka BRUMANI, které nabízejí široký sortiment originálních zlatých šperků s drahokamy. Klienti preferující eleganci a jednoduchost si mohou v prodejně Glamour Diamond vybrat z kolekce značky FOPE, jejíž šperky jsou přímo ztělesněním italské elegance a precizní šperkařské práce. Na své si v prodejně Glamour Diamond přijdou taktéž milovníci kvalitních hodinek. Asi málo kdo dnes ví, že hodinový strojek s automatickým nátahem byl vynalezen již v roce 1777, a to Abrahamem-Louisem Perreletem, švýcarským hodinářem, jehož jméno dodnes reprezentují hodinky značky PERRELET. Společnost Glamour Diamond nabízí ve své prodejně nejen obsáhlou kolekci hodinek PERRELET, ale rovněž unikátních chronografů švýcarské firmy GRAHAM London. Glamour Diamond Boutique Stará Louka 2076/72 | 36001 Karlovy Vary | tel: 353 222 424 www.glamour-diamond.com | info@glamour-diamond.com

22

CARLSBAD PLAZA magazine


EXCLUSIVE NIGHT CLUB

STRIP SHOW

Ondříčkova 28 | Karlovy Vary | ( +420 353 226 729

Open 19.00 - 05.00 hod.

www.ladymarion.cz


Glamour Diamond The philosophy of Diamond Glamour is to satisfy each customer's wishes, and therefore in its jewelry boutique of the same name in the spa town of Karlovy Vary, Diamond Glamour offers clients a wide selection of luxury diamond jewelry and also other precious gemstone jewelry. The Glamour Diamond Company has been successfully operating on the Czech market for several years and its experience in the sale of jewelry is reflected in the selection of goods offered. Experts from Diamond Glamour individually select each piece of jewelry using the strictest of quality criteria. Undoubtedly the most important criteria is the quality of the gem as well as the workmanship used in creating an original and timeless design, because a real jewel is a work of art and should make its wearer fell unique. It is quite understandable that not every piece of jewelry can meet these strict criteria, and therefore Glamour Diamond collaborates with world-famous jewelry manufacturers, whose names alone are al-

ready a guarantee of quality and originality. Among these include the Italian brand UTOPIA, which is famous for beautiful jewelry with sea pearls, or other reputable Italian producers such as CHIMENTO, CRIVELLI, CHARADE, PAOLO PIOVAN and MORAGLIONE. Popular international celebrity brands include BRUMANI of Brazil, which offer a wide range of original gold jewelry with gemstones. Clients who prefer elegance and simplicity can choose from Glamour Diamonds’ FOPE collection, whose jewelry is the epitome of Italian elegance and precise jewelry craftsmanship. Glamour Diamond also proposes a wide range of high-quality watches in its jewelry boutique. Probably few people today know that clockwork with self-winding was invented back in 1777 by Abraham-Louis Perreletem, the Swiss watchmaker, whose name still represents the watch brand PERRELET. In its boutique Diamond Glamour not only proposes an extensive collection of PERRELET watches, but also exceptional Swiss-made chronograph from GRAHAM-LONDON.

Glamour Diamond Boutique StarĂĄ Louka 2076/72 | 36001 Karlovy Vary | tel: 353 222 424 www.glamour-diamond.com | info@glamour-diamond.com

24

CARLSBAD PLAZA magazine


Компания «Glamour Diamond» Философия компании «Glamour Diamond» состоит в том, чтобы удовлетворить запросы любого заказчика. Поэтому в своем фирменном ювелирном магазине с таким же названием, находящемся в курортном центре Карловых Вар, компания предлагает клиентам широкий выбор не только роскошных украшений с бриллиантами, но также и украшений с другими драгоценными и полудрагоценными камнями. Компания «Glamour Diamond» успешно действует на чешском рынке уже несколько лет. И именно многолетний опыт продажи ювелирных украшений отражается в выборе предлагаемых компанией изделий. Для своего фирменного магазины специалисты «Glamour Diamond» отбирают каждое ювелирное украшение индивидуально, и всегда оценивают его по нескольким критериям. Самыми важными критериями являются как качество обработки используемых драгоценных камней, так и оригинальный и вневременной дизайн украшений. Потому что настоящее ювелирное украшение представляет собой предмет искусства, и наделяет его носителя особой аурой. Конечно же, не каждое ювелирное изделие соответствует этим строгим критериям. Поэтому компания «Glamour Diamond» сотрудничает со всемирно известными изготовителями украшений, торговая марка которых является гарантией

качества и подлинности. К таким изготовителям относятся, например, итальянская торговая марка UTOPIA, прославившаяся восхитительными ювелирными украшениями с морским жемчугом, или другие известные итальянские компании CHIMENTO, CRIVELLI, CHARADE, PAOLO PIOVAN, MORAGLIONE, а также полюбившаяся знаменитостям со всего мира бразильская торговая марка BRUMANI, предлагающая широкий ассортимент оригинальных золотых украшений с драгоценными камнями. Клиенты, предпочитающие строгую элегантность и простоту, в ювелирном магазине «Glamour Diamond» могут выбрать что-либо для себя из коллекции торговой марки FOPE, украшения которой являются воплощением итальянской элегантности и особой тщательности ювелирной работы. И для поклонников часов самого высокого качества в магазине «Glamour Diamond» также найдется много интересного. В наши дни мало кто знает, что часовой механизм с автоматическим заводом изобрел в 1777 году Абрахам-Луи Перреле (Abraham-Louis Perrele), швейцарский часовщик, по имени которого названа торговая марка часов PERRELET. Компания «Glamour Diamond» предлагает в своем фирменном ювелирном магазине не только солидную коллекцию часов марки PERRELET, но также и уникальные хронографы швейцарской компании «GRAHAM London».

Glamour Diamond Boutique Stará Louka 2076/72 | 36001 Karlovy Vary | tel: 353 222 424 www.glamour-diamond.com | info@glamour-diamond.com

CARLSBAD PLAZA magazine

25


A secret Italian tradition Tajemství italské tradice Vína jsou pro Itálii typická už více než dva tisíce let. Hrozny z italských vinic si však můžete vychutnat i prostřednictvím destilátu zvaného grappa. Přijměte proto pozvání do barů hotelu Carlsbad Plaza a poznejte chutě a aroma této tradiční italské pálenky. Grappa je alkoholický nápoj, který se získává výhradně destilací matolin, což jsou zbytky po lisování vína a je považován za italské pití nejen podle tradice, ale i podle zákona. Aby se destilát mohl označovat názvem grappa, musí být destilován z matolin vyrobených pouze na území Itálie. Díky těmto přísným pravidlům si můžeme vychutnávat pravou italskou pálenku, kde se obsah alkoholu pohybuje zpravidla mezi 37,5% až 60%. Nejkvalitnější palírny najdeme dnes v okolí Trenta v se-

verní Itálii, odkud pochází i prestižní palírna Marzadro, z jejíž nabídky si můžete vybrat právě v barech hotelu Carlsbad Plaza. Rodinná destilační firma Marzadro působí na trhu od roku 1949 a leží mezi kopci, kde se rodí jedny z nejoceňovanějších a nejprestižnějších vín z oblasti Trentina. Zkušenostmi, již přes půl století předávanými z otce na syna, vládne tradici v umění destilovat. Tato palírna nabízí grappy od mladých, přes aromatické a aromatizované až po Riserva, které zrají minimálně 24 měsíců v dubových soudcích. Zvolíte-li jednu ze třech výjimečných aromatických grapp Le Giere, zrajících 36 měsíců v malých sudech ze vzácného dřeva, dopřeje se vám sametové chuti. Pro unikátní spojení jemné chuti a výrazného aroma s dobou zrání osm let, zvolte některou z grapp Affinata. Pokud si nevyberete z bohaté nabídky destilérie Marzadro, máme pro vás připraveno hned několik prvotřídních grapp značky Berta, která patří k absolutní italské špičce. Ať už zavítáte do Old Times, Bon Soir Café či do Lobby baru a objednáte si jednu z grapp od firmy Marzadro, vychutnáte si vytříbenou chuť s arómatem, která vás alespoň na chvíli přesune na sever Itálie.

26

CARLSBAD PLAZA magazine


A secret I talian

tradition

Wines have been a typical product of Italy for more than two thousand years. Grapes from Italian vineyards, however, can also be enjoyed through a spirit called grappa. Accept an invitation to the bars in the Carlsbad Plaza and discover the taste and aroma of a traditional Italian brandy. Grappa is an alcoholic beverage obtained exclusively by the distillation of rape, which is the remnants from the pressing of wine and is not only considered a traditional Italian drink, but also a law. In order to name the spirit ‘grappa’ it must be distilled from rape produced only in Italy. Because of these strict rules, we can enjoy authentic Italian brandy, which usually has an alcohol content range of between 37.5% and 60%. Today the finest distilleries can be found in the vicinity of Trent in northern Italy, where it comes from the prestigious Marzadro distillery, whose produce you can choose in the bars of the hotel Carlsbad Plaza.

The Marzadro family distilling company has been operating on the market since 1949 and is located between the hills where originates one of the most appreciated and most presti-


Секреты итальянской традиции gious Trentino wines. Experience, for over half a century has been passed down from father to son where tradition reigns in the art of distilling. This grappa distillery offers from young, through aromatic and flavored to Riserva, which age for at least 24 months in oak barrels. Should you select one of three of the exceptional aromatic Le Giere grappa, matured for 36 months in small barrels of precious wood, you will afford yourself a velvet taste. For a unique combination of smooth taste and distinctive aroma with a maturation period of eight years try one of the select Affinata grappa. If you do not wish to choose from the wide range of Marzadro distills, we can propose several Berta brand premium grappa’s, which also belong among the Italian grappa elite. Should you come to the Old Times Bar, Bon Soir Café or the Lobby bar and order one of the grappa’s from the Marzadro company, you'll enjoy the refined taste and the aroma, which, if only for a moment, takes you to the north of Italy.

28

CARLSBAD PLAZA magazine

Традиция изготовления вина в Италии насчитывает более двух тысяч лет. Но ощутить вкус винограда с итальянских виноградников можно не только в вине, но и в дистилляте, приготовляемом из этого винограда, а конкретно, в виноградной водке под названием граппа. Приглашаем Вас посетить бары отеля «Carlsbad Plaza», насладиться вкусом и ароматом этой традиционной итальянской водки. Граппа – это алкогольный напиток, который получают исключительно путем перегонки/дистилляции виноградных отжимок, оставшихся после прессования виноградных гроздей. Граппа считается итальянским напитком не только по сложившейся традиции, но и по закону. Для того чтобы дистиллят можно было называть граппой, его нужно перегнать из отжимок винограда, выращенного только на территории Италии. Благодаря этим строгим правилам можно наслаждаться настоящей итальянской виноградной водкой, в которой содержание алкоголя колеблется, как правило, в пределах от 37,5% до 60%. В наше время самые известные винокуренные заводы по изготовлению граппы находятся в окрестностях города Трента в Северной Италии. Это, например, знаменитый винокуренный завод «Marzadro», продукцию кото-


рого Вы имеете возможность выбрать именно в барах отеля «Carlsbad Plaza». Семейная компания «Marzadro», занимающаяся изготовлением граппы, существует с 1949 года. Она находится между холмами, на которых выращивается один из самых престижных и получивших наибольшее количество призов виноград из области Трентино. Опыт перегонки/дистилляции, основанный на традициях и ставший настоящим искусством, передается от отца к сыну уже свыше половины столетия. Этот винокуренный завод предлагает разные марки граппы – начиная от молодых (т.н. белых), ароматных (изготовленных из ароматных сортов винограда) и ароматизированных (настоянных на ягодах, фруктах, травах…), и заканчивая марками очень старой граппы, или Riserva (Ризерва), которые созревают минимально 24 месяца в дубовых бочонках.

Если Вы выберите одну из трех уникальных ароматных марок граппы Le Giere, которые созревают 36 месяцев в небольших бочонках из специального дерева, то сможете ощутить бархатистый вкус напитка. А чтобы насладиться уникальным сочетанием мягкого вкуса и выразительного аромата граппы, созревавшей восемь лет, закажите любую граппу из марок Affinata. Но если Вы всетаки ничего не сможете выбрать для себя из богатого предложения компании «Marzadro», то мы можем предложить Вам сразу же несколько первоклассных марок граппы торговой марки Berta, которая по праву считается абсолютным итальянским шедевром. Если Вы посетите бары «Old Times» и «Lobby bar», или кафе «Bon Soir Café» и закажите какуюлибо марку граппы, изготавливаемой компанией «Marzadro», то сможете насладиться изысканным ароматом и вкусом, которые Вас хотя бы на мгновение перенесут в Северную Италию.


RENT CAR ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ СЛУЖБА ТАКСИ

! ! ! с и в р е с й и к с в е л о р о К

Rent Car Toyota Auris 1.6 | Automat | Toyota Avensis 1.8 | Automat | Toyota Rav4 2.0 | Automat | Mercedes-Benz E | Avangarde |

Transfer 2011 2011 2011 2011

| | | |

New New New New

Mercedes-Benz S 350 | 4-matic | 2011 | New Mercedes-Benz Viano | Extralong | 2011 | New Mercedes-Benz E 350 | Avangarde | 2011 | New

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ Чехия | Прага, Марианские Лазни, Чешский Крумлов, Замки Чехии, Охотничьи рестораны Швейцария | Женева, Базель, Цюрих Германия | Мюнхен,Дрезден, Нюренберг Франфуркт, Берлин, Формула 1 Италия | Милан, Венеция, Верона Франция | Париж, Лазурный Берег KSENIA Travel s.r.o. Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, 360 01 Karlovy Vary tel.:+420 774 446 666 | +420 774 046 666 | www.kseniatravel.ru


Cell therapy recommended by the Paris elite Buněčná terapie doporučena pařížskou elitou Uvolnit se, zavřít oči, cítit příjemnou vůni, slyšet uklidňující tóny, prostě dokonale relaxovat a nechat o sebe pečovat profesionály si zaslouží každý z nás. Díky exkluzivní kosmetice Ericson Laboratoire a kosmetickému salonu Magic Charm beauty lounge na Carlsbad Clinic si všechny tyto slasti můžete dopřát. Francouzská kosmetika Ericson Laboratoire se stala žádoucí díky své kvalitě a účinnosti. Za tyto vlastnosti vděčíme spojení dvou významných lidí, chirurgovi a profesorovi Ericsnovi s kvalifikovanou kosmetičkou Madame Dumartin. Nejen, že si porozuměli v osobním životě, ale propojili i své profesní zkušenosti a v roce 1962 tento pár otevřel první kosmetické centrum Ericson. Tento salon se stal brzy velmi oblíbeným tehdejší pařížskou elitou a v roce 1993 byla značka převzata přední finanční skupinou, která založila mezinárodní distribuci v obrovském měřítku.

V Magic Charm si můžete vybrat z více než 20ti kosmetických ošetření, jenž kosmetika Ericson Laboratoire nabízí. Například péčí o pleť s maskou Fresh Caviar, která obsahuje všechny životně důležité zdroje potřebné pro mladistvou pleť nebo s inovativní a překvapivou metodou nechirurgického liftingu docílíte perfektního svěžího a zdravého vzhledu. Z oblasti péče o tělo Vás jednoznačně zaujme Expresní celulitidová dieta „potlačující chuť“ tukových buněk. Neváhejte a zavítejte do Carlsbad Clinic, do luxusního ráje těch nejlepších kosmetických ošetření, kde budete hýčkáni výjimečnou a exkluzivní kosmetickou péčí značky Ericson Laboratoire.

Kouzlo této kosmetiky spočívá v propracování od samotné medicíny až k beauty terapii. Profesor Ericson byl jedním z prvních vědců Francie, který použil metodu švýcarského původu, a to metodu buněčné terapie, jež spočívá ve využití buněčných extraktů. Při výrobě se používají aktivní složky mořského, fytobiologického, nebo biotechnologického původu, které jsou charakteristické jak nevšední koncentrací, tak i svým samotným charakterem.

CARLSBAD PLAZA magazine

31


Cell therapy recommended by the Paris elite Relax, close your eyes, sense a pleasant smell, hear the soothing tones, in total just relax and allow professionals to take care of you, something we all deserve. Thanks to the exclusive cosmetics of Ericson Laboratoire and the Magic Charm Beauty Lounge cosmetic salon at the Carlsbad Clinic all these pleasures can be afforded you.

son was one of the first scientists of France to put into practice a Swiss origin method of cell therapy, which consists of the use of cell extracts. Production involves the use of active marine components of phytobiological or biotechnological origin that are characteristically in unusual concentrations, as well as by their very nature.

The French ‘Ericson Laboratoire’ cosmetics became desirable thanks to its quality and efficiency. These properties are the result of the combined work of two important people, surgeon and Professor Ericson and Madame Dumartin a qualified beautician. Having found understanding in their personal lives the now married couple went on to combine their professional experiences, and in 1962 the couple opened the first Ericson beauty center. This salon soon became very popular with the Parisian elite and in 1993 the brand was taken over by a leading financial group, which established international distribution on a massive scale.

At the Magic Charm Beauty Lounge cosmetic salon at the Carlsbad Clinic, you can choose from a variety of more than 20-cosmetic treatments which use Ericson Laboratoire cosmetics. For example a Fresh Caviar skin care mask, which contains all the vital resources needed for youthful skin, a surprising and innovative non-surgical method of lifting from which you will gain a perfect fresh and healthy appearance. Regarding body care, an unequalled Express fat cells cellulite diet "suppressing appetite".

The magic of this cosmetic lies in its refinement from medicine to beauty therapy. Professor Eric-

32

CARLSBAD PLAZA magazine

Feel free to come to the Carlsbad Clinic, a luxurious paradise of the best beauty treatments, where you will be pampered with exceptional care and the exclusive Ericson Laboratoire cosmetic brand.


May Dream


Клеточная терапия, рекомендуемая парижской элитой Расслабится, закрыть глаза, наслаждаться приятным ароматом и успокаивающими звуками, ощутить себя в состоянии полной релаксации, и предоставить себя в руки опытных профессионалов - все это заслуживает каждый из нас. Благодаря эксклюзивной французской косметике "Ericson Laboratoire" и умению специалистов косметического салона "Magic Charm beauty lounge" при клинике "Carlsbad Clinic" можно в полной мере насладиться всем этим. Высокое качество и эффективность сделали французскую косметику производства компании "Ericson Laboratoire" знаменитой во всем мире. Все уникальные достоинства

34

CARLSBAD PLAZA magazine

этой косметики возникли в результате содружества двух таких известных личностей, как хирург и профессор Эриксон (Ericson) и высокопрофессиональный косметолог мадам Дюмартен (Madame Dumartin). Они не только нашли общий язык в личной жизни, но также объединили свой профессиональный опыт. В 1962 году эта пара открыла свой первый косметический центр "Ericson". Весьма скоро этот косметический салон стал очень популярным среди парижской элиты того времени, а в 1993 году эта торговая марка была взята ведущей финансовой группой, которая создала глобальную международную дистрибуционную сеть.


Магическая сила этой косметики состоит в синтезе медицинских разработок и терапии красоты. Профессор Эриксон был одним из первых французских ученых, который применил методику, разработанную в Швейцарии, а именно методику клеточной терапии, которая состоит в использовании клеточных экстрактов. При изготовлении этой косметики используются активные компоненты морского, фитобиологического и биотехнологического происхождения, для которых типичны как необычная концентрация, так и сам характер компонентов. В салоне "Magic Charm" предлагается более 20-ти косметических процедур с косметикой "Ericson Laboratoire", из которых и Вы можете выбрать что-либо для себя. Можно выбрать, например, процедуру по уходу за

кожей лица с маской Fresh Caviar, которая содержит все жизненно важные источники, необходимые для омоложения кожи, или инновационную, обладающую удивительным эффектом, методику нехирургического лифтинга для достижения исключительно свежего и здорового вида кожи. Из процедур по уходу за телом Вас, конечно же, заинтересует антицеллюлитная экспресс-диета, которая, образно говоря, „снижает аппетит“ жировых клеток. Не раздумывайте и приходите в клинику "Carlsbad Clinic", в этот рай роскоши, где проводятся самые современные и эффективные косметические процедуры, и где Вы сможете побаловать себя уникальной и эксклюзивной косметикой торговой марки "Ericson Laboratoire".

CARLSBAD PLAZA magazine

35


Behind the Scenes: The Hotel kitchen Odhalte s námi hotelové zákulisí: Kuchyně Při pohledu na jakýkoli naservírovaný pokrm v restauraci vás již určitě alespoň jednou napadla otázka: „Co všechno se vlastně za kompletní přípravou skrývá a co přesně se v kuchyni odehrává?“ Proniknout do tajů kuchyní hotelu Carlsbad Plaza nám dovolil šéfkuchař Lukáš Paluska. V hotelu Carlsbad Plaza nalezneme hned tři různé kuchyně, které zajišťují přípravu a výdej jídel do svých restaurací. Jedná se o hlavní kuchyni, která zajišťuje převážně bufetovou restauraci Sorrento, a o dvě vedlejší. Kuchyni pro francouzskou restauraci La Bohème zajišťující room service a částečně i bufet a kuchyni, která je samostatná pouze pro asijskou restauraci Sweet Orient. Celý tým sestává ze 46 zaměstnanců a 24 učňů, kteří se starají o chuťové buňky všech hotelových hostů a celého hotelového personálu. Výdej jídel se pohybuje kolem neuvěřitelných 1000 porcí za den. O tom vypovídá například 100 kg slupek z pomerančů, které se každé ráno vyprodukují při přípravě čerstvých džusů. Tím, že se jedná o kuchyň pětihvězdičkového hotelu, je samozřejmostí fungování 24 hodin denně. Vybavení hotelových kuchyní disponuje pouze špičkovými gastronomickými technologiemi jako jsou Electrolux a Racional. Součástí hlavní kuchyně hotelu Carlsbad Plaza jsou speciální místnosti pro teplou kuchyni, studenou kuchyni, přípravu zeleniny, cukrárnu, pekárnu, masnu nebo pro přípravu ryb. Pochlubit se může i přístrojem Pacojet pro výrobu zmrzliny, které se na hotelu dělá hned několik velice specifických druhů.

Kvalita všech surovin je vždy na prvním místě, cena se řeší až na místě druhém. Při vaření se denně z 95% používají pouze čerstvé suroviny od prověřených dodavatelů. Jak tvrdí sám Lukáš Paluska: „Co nejvíce se snažíme vařit z českých produktů, jde především o maso, sýry a zeleninu. Závisí samozřejmě na typu pokrmu a na sezóně.“ Kvalitu dokazuje i fakt, že se některé produkty vyrábějí přímo na zakázku pro hotel Carlsbad Plaza. Mezi nejvýznamnější pracovníky, kteří jsou součástí kuchařského kulinářského týmu, nepatří jen Head Chef Lukáš Paluska, ale například i Jaroslav Václavek, jež má desítky ocenění a je předsedou AKC ČR Karlovy Vary (Asociace kuchařů a cukrářů České republiky), nebo také Helena Procházková, největší profesionál na studenou kuchyni v západních Čechách či Pierre Léotard, šéfkuchař francouzské restaurace La Bohème, který vařil i v restauracích oceněných michelinskou hvězdou. Celý kulinářský tým má zásluhu na získání absolutní zlaté medaile z roku 2007 v Hoga Nurnberg a bronzové medaile z roku 2008 na Olympiádě v Erfurtu. Těmito významnými lidmi a oceněními končí naše exkurze do zákulisí kuchyně hotelu Carlsbad Plaza. Celým tým věří, že jsou všichni hosté spokojeni s jejich prací a přeje jim příjemné posezení v restauracích hotelu a dobrou chuť!

CARLSBAD PLAZA magazine

37


Behind the Scenes: The Hotel kitchen On seeing any served dish in a restaurant a question like this might come to mind: ‘What is behind all this and what actually happens in the kitchen?’ Carlsbad Plaza’s chef Lukáš Paluška allowed us to penetrate the secrets of our hotel’s kitchens. There are three kitchens in the Carlsbad Plaza Hotel and all of them provide the cooking and serving of meals in the hotel’s restaurants. One of these is the main kitchen, which supplies the buffet restaurant Sorrento, plus there are two smaller auxiliary kitchens one of which services the French restaurant “La Bohème”, room service and helps with the buffet and the third kitchen services the Asian restaurant only. There is a team of 46 professionals and 24 apprentices in the kitchens who all work towards satisfying our guests’ and employee’s taste buds. There is an unbelievable 1000 meals served each day and the 100 kilograms of orange peels coming from the daily production of freshly squeezed orange juice may serve as proof. Given the fact that the kitchen operate within a five-star hotel it is only natural that the kitchen is open 24 hours a day. The hotel’s kitchens are equipped with top-class gastronomic technology of such brands as Electrolux and Racional. Constituent of the Carlsbad Plaza’s main kitchen are special chambers dedicated to hot meals, cold meals, vegetables, confectionery, bakery, the butcher’s and the fishmonger’s. We also boast a Pacojet ice cream maker that is capable of producing a wide selection of highly delectable ice creams. The quality of our ingredients is always the most important thing for us whereas the price is less relevant. Everyday, a stunning 95% of all our ingredients are delivered fresh from trusted suppliers. Lukáš Paluška himself states: ‘we endeavour to deliver high quality meals made of Czech ingredients, namely meats, cheeses and vegetables. It also depends on the type of meal as well as the season of the year.’ In addition to the high quality of our meals some of the ingredients we use are made and tailored exclusively for the Carlsbad Plaza Hotel. Among our most significant professionals, apart from the Head Chef Lukáš Paluška, employed at the Hotel Carlsbad Plaza, we also have Jaroslav Václavek who has won many culinary prizes and is president of AKC ČR Karlovy Vary (Association of Cooks and Confectioners of the Czech Republic), Elena Procházkova who is this region’s major profession-

38

CARLSBAD PLAZA magazine

al specializing in cold meals, and Pierre Léotard who is Head Chef of the French restaurant La Bohéme and who also worked for restaurants boasting the Michelin Star. Our culinary team were instrumental in winning the Gold Medal in Hoga Nurnberg, 2007, as well as the Bronze Medal at the Olympics in Erfurt, 2008. Let us now finish our little excursion into the secrets of the Hotel Carlsbad Plaza’s kitchens. The members of our team hope that all hotel guests are happy with our services. We wish you pleasant moments spent in the hotel’s restaurants. Enjoy!


Приглашаем Вас за кулисы нашего отеля : К ухня При взгляде на какое-нибудь подаваемое в ресторане блюдо, Вы, конечно же, хотя бы раз задавались вопросом: „Интересно, что же скрывается за всем процессом приготовления блюда, и что, собственно, происходит на кухне?“. Проникнуть в тайну кухни отеля «Carlsbad Plaza» нам позволил шеф-повар Лукаш Палуска (Lukáš Paluska).

При отеле «Carlsbad Plaza» имеется три отдельных кухни, в которых проходит приготовление и выдача блюд в свои рестораны. Речь идет о главной кухне, которая обеспечивает, в основном, ресторан буфетного типа «Sorrento», и о двух других кухнях. А именно о кухне для французского ресторана «La Bohème», обеспечивающей рум-сервис (room service), а также частично и буфет, и о кухне, которая является самостоятельной и готовит только для восточного ресторана «Sweet Orient». Вся команда поваров состоит из 46 сотрудников и 24 учеников, на которых лежит забота о приготовлении вкусных блюд для всех гостей и всего персонала отеля. Количество приготавливаемых блюд достигает невероятной цифры – 1000 порций в день. Об этом свидетельствует, например, 100 кг шкурок, очищенных с апельсинов, которые каждое утро остаются после приготовления свежих соков. Так как речь идет о кухни пятизвездочного отеля, то, само собой разумеется, что она должна работать 24 часа в сутки. Кухни отеля оснащены только самым передовым гастрономическим оборудованием, таким как, например, „Electrolux” и „Racional”. Составной частью главной кухни отеля «Carlsbad Plaza» являются также специальные помещения для приготовления горячих блюд, холодных блюд, для приготовления овощей, для приготовления кондитерских изделий, пекарня, помещения для приготовления блюд из мяса и рыбы. Гордостью кухни также является аппарат „Pacojet” для приготовления мороженого, с помощью которого в отеле при-

40

CARLSBAD PLAZA magazine

готавливается мороженое сразу нескольких специальных сортов. Качество всех исходных продуктов всегда на первом месте, а цена стоит только на втором. Свежие продукты, поставляемые проверенными поставщиками, составляют 95% всех исходных продуктов, используемых ежедневно при приготовлении блюд. Как не устает повторять сам Лукаш Палуска: „Мы стараемся готовить в максимальной степени из чешских продуктов, речь идет, прежде всего, о мясе, сырах и овощах. Это, конечно же, зависит от типа блюд и от сезона“. Высокое качество подтверждает и тот факт, что некоторые продукты изготавливаются непосредственно по заказу отеля «Carlsbad Plaza».

К самым знаменитым членам команды поваровкулинаров относится не только шеф-повар Лукаш Палуска, но также, например, и Ярослав Вацлавек (Jaroslav Václavek), который имеет на своем счету десятки наград и является председателем ассоциации «AKC ČR Karlovy Vary» (Ассоциация поваров и кондитеров Чешской Республики), Гелена Прохазкова (Helena Procházková) - самый большой специалист по холодным блюдам в Западной Чехии, а также Пьер Леотард (Pierre Léotard) – шефповар французского ресторана «La Bohème», который готовил и в ресторанах, оцененных мишленовской звездочкой. Благодаря усилиям всей команды поваров была завоевана абсолютная золотая медаль в 2007 году в Нюрнберге, и бронзовая медаль на Олимпиаде поваров IKA 2008, проходившей в немецком городе Эрфурт. Нашу экскурсию за кулисы кухни отеля «Carlsbad Plaza» мы заканчиваем перечислением имен этих знаменитых поваров и полученных ими наград. Вся команда поваров уверена, что все наши гости довольны их работой. А также желает им хорошо провести время в ресторанах отеля. Приятного аппетита!


May Dream


Amicable and friendly

Amicale aneb přátelský Píše se rok 1964 a v Paříži vzniká myšlenka založit sdružení pro front office manažery za účelem setkávání a usnadnění komunikace a vybudování osobních i profesionálních vztahů založených na vzájemné důvěře. Do roku 1973 bylo sdružení pouze francouzskou záležitostí, po té se však zrodilo mezinárodní sdružení "Amicale International des Sous-Directeurs et Chef de Reception des Grand Hotels" (AICR) a v roce 1992 byla založena i sekce česká. Cílem Amicale je nejen navazování kontaktů a posílení pracovních vztahů mezi členy, ale i podpora a propagace jejich profese. Do tohoto prestižního sdružení patří i hotel Carlsbad Plaza, který se stal jeho členem roku 2008 a pravidelně se tak účastní setkání, kde se probírají aktuální témata a novinky týkající se práce front office. Zpravidla se prezentují až 3 zajímavé subjekty z České republiky, členové si vyměňují zkušenosti a vždy se koná prohlídka hotelu, kde zasedání probíhá. Hotel Carlsbad Plaza patří mezi 3 hotely z Karlových Varů, které se zasedání sdružení účastní. Každoročně sdružení pořádá soutěž o nejlepšího mladého recepčního – “David Campbell Trophy“, kdy vítězové jednotlivých kol reprezentují svou zemi na mezinárodním finále. Soutěž roste od úspěchu k úspěchu každým rokem a získala si respekt všech hoteliérů a sponzorů. Splňuje svůj cíl jako vzdělávací nástroj mladší generace, pro které je to obrovská výzva a zároveň příležitost poznat nové kolegy ze všech koutů světa.

42

CARLSBAD PLAZA magazine

AICR Mezinárodní kongres 2011 se konal na Novém Zélandu a Česká republika má tu čest hostit následující ročník, který proběhne v Praze. Součástí kongresu je zasedání mezinárodního výboru, valná hromada a již zmiňované mezinárodní finále soutěže “David Campbell Trophy“. Členstvím v Amicale hotel Carlsbad Plaza opět dokazuje, že hlavní prioritou je neustálé zlepšování svých služeb a poskytování toho nejlepšího servisu pro své hosty.


Amicable and friendly The year is 1964 and in Paris there is the idea of establishing an association for front office executives in order to meet and facilitate communication and build personal and professional relationships based on mutual trust. Until 1973 the association was only a matter for the French, however this was to change with the creation of the international association "International Amicale des Sous-Chef Directeurs et de Reception des Grand Hotels" (AICR) and in 1992 the Czech equivalent was founded. "Amicale’s" aim not only involves making contacts and strengthening working relationships between members, but also supporting and promoting their profession. The hotel Carlsbad Plaza counts among the members of this prestigious association since 2008, and regularly participates in the meetings where current issues and news relating to front office work are discussed. Usually present interesting up to 3 players from the Czech Republic, members exchange experiences and always hold a tour of the hotel where the meeting takes place. Hotel Carlsbad Plaza is one of 3 hotels in Karlovy Vary, which participates in the meetings of the association. Every year the association organizes a competition for best young receptionist – the "David Campbell Trophy", the winners of each round represent their country at the international finals. Competition is growing from strength to strength each year and has gained the respect of hoteliers and sponsors. It meets its goal as an educational tool for the younger generation, for whom this is a great challenge and an opportunity to meet new colleagues from all over the world. The AICR International Congress 2011 was held in New Zealand and the Czech Republic has the honor of hosting the event next year in the capital city of Prague. The congress is a meeting of the International Committee, the General Assembly and the abovementioned international finals of the "David Campbell Trophy". As for the hotel Carlsbad Plaza, membership of "Amicale" once again proves that its main priority is to continuously improve its services and thus provide the best possible service to its guests.

CARLSBAD PLAZA magazine

43


"Amicale" или дружеский В 1964 году в Париже возникла идея создания объединения для фронт-офис менеджеров, с целью проведения встреч, упрощения общения и налаживания личных и профессиональных связей, основанных на взаимном доверии. До 1973 года это объединение существовало только в рамках Франции, однако затем было создано международное объединение "Amicale International des Sous-Directeurs et Chef de Reception des Grand Hotels" (AICR), а в 1992 году также была основана и его чешская секция. Цель объединения "Amicale" - это не только налаживание контактов и усиление деловых отношений между его членами, но также поддержка и пропаганда их профессии. В это престижное объединение входит также отель «Carlsbad Plaza», ставший его членом в 2008 году, и регулярно участвующий во встречах, на которых обсуждаются актуальные темы и новости, касающиеся работы фронт-офис менеджеров отелей. Как правило, Чешскую Рес -публику представляют три самых престижных субъекта, члены объединения обмениваются опытом, и всегда проводится осмотр отеля, в котором проходит заседание. Отель «Carlsbad Plaza» относится к трем отелям из Карловых Вар, которые принимают участие в заседании объединения. Ежегодно объединение устраивает конкурс на

44

CARLSBAD PLAZA magazine

звание самого лучшего молодого сотрудника рецепции - "David Campbell Trophy", на котором победители отдельных туров представляют свою страну в международном финале. С каждым годом конкурс привлекает все большее внимание, он пользуется уважением как всех владельцев отелей и деловых людей, занятых в отельном бизнесе, так и спонсоров. Тем самым выполняется главная цель конкурса – быть инструментом образования для молодого поколения, для которого конкурс является огромным вызовом и, вместе с тем, возможностью познакомиться с новыми коллегами со всех уголков мира. Международный конгресс "AICR 2011" проводился в Новой Зеландии, а в 2012 году Чешской Республике будет оказана честь проведения очередного ежегодного международного конгресса, который пройдет в Праге. Составной частью конгресса является заседание международного комитета, общее собрание, а также международный финал уже упомянутого конкурса "David Campbell Trophy". Своим членством в объединении "Amicale" отель «Carlsbad Plaza» вновь подтверждает, что его главным приоритетом является постоянное совершенствование оказываемых услуг и предоставление своим гостям сервиса на самом высоком уровне.


... beauty of the tradition

GRANÁT, d.u.v. Turnov Gold and Silver Jewellery, Czech Garnet

Český Granát: Nábřeží Jana Palacha 6 , Karlovy Vary, Telefon: +420 353 235 554 Isabella: Lázeňská 24, Karlovy Vary, Telefon: +420 353 234 618 Lázeňská 10, Karlovy Vary, Telefon: +420 353 223 200

www.granat.cz, www.granat-shop.cz


CMYK

Pavel Uhlíř: ‘What I like most about my job is when it works out well’ Pavel Uhlíř: Na své práci mám nejraději to, když se povede

Pavel Uhlíř vystudoval střední průmyslovou školu stavební v Plzni a díky jeho dlouholetým zkušenostem přímo z praxe si ho společnost Eden Group vybrala do svého týmu. Při výstavbě hotelu Carlsbad Plaza měl na starosti dohled nad kvalitou prováděné práce a dodržováním schváleného harmonogramu prací. I přes veškeré komplikace, které se během každé velké stavby vyskytují, byl hotel dokončen přesně podle harmonogramu, a to v prosinci roku 2005. Nyní technický úsek čítá 15 pracovníků a vzhledem k tomu, že se tento tým v průběhu let téměř nemění, dokonale zná hotel a jeho problematiku. Starají se nejen o celé technické zázemí hotelu Carlsbad Plaza, ale také objektů, které provozuje a vlastní společnost EDEN GROUP a.s. Při výskytu jakéhokoli problému jsou schopni ho buď sami vyřešit, nebo okamžitě zařídit provedení servisní-

46

CARLSBAD PLAZA magazine

ho zásahu od některého ze 40 smluvních servisních partnerů. Důležitou součástí jejich práce jsou i běžné opravy, aby byl hotel stále v dokonalém stavu a také sledování nejnovějších trendů a následná obnova hotelového vybavení tak, aby hostům bylo vždy nabídnuto dokonalé pohodlí a novinky z oblasti techniky. V současné době prochází hotel menšími změnami, na které Pavel Uhlíř dohlíží. Díky velké poptávce o apartmá se jedná o navýšení jejich počtu z 20 na 26. Vznikne tak nová kategorie Premier Suite Garden view (2 pokoje) a přibudou 4 pokoje kategorie Splendid Suite. Tato práce je náročná s ohledem na chod hotelu, avšak díky profesionálnímu týmu probíhají tyto změny bez problémů. Jak říká sám Pavel Uhlíř: „Chci, aby hosté byli u nás na hotelu spokojení a rádi se k nám vraceli. Kdyby se naskytla příležitost vybudovat další špičkový hotel, rád bych této příležitosti využil.“ Přejme mu proto vyplnění tohoto snu a mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů.

inzerat_Luxury_Optics_215x305

Pavel Uhlíř, ženatý muž se zálibou pro motorky, pracuje pro společnost EDEN GROUP a.s. již od roku 1998. Působil zde na pozicích od stavebního technika přes investičního ředitele až po stávající pozici manažera technického úseku. Stál u zrodu a rekonstrukcí Zámeckých Lázní, Carlsbad Clinic, ředitelství společnosti Na Vyhlídce, hotelů Eliška, Ester a v neposlední řadě také hotelu Carlsbad Plaza.


Pavel Uhlíř: ‘What I like most about my job is when it works out well’

Pavel Uhlíř, a married man and a motorbike enthusiast, has been working for the Eden Group company since 1998. The history of his employment at our company spans from the position of Construction Technician, through to the position of Investment Director, up to his current post of Manager/Technician. He was there at the construction of Zámecké Lázně Spa, Carlsbad Clinic, the company headquarters of Na Vyhlídce, Eliška hotel, Ester hotel and, last but not least, the Carlsbad Plaza hotel. Pavel Uhlíř studied at Secondary School of Civil Engineering in Plzen and, thanks to his vast experience in this field of expertise Eden Group recruited him into its team. During the construction of the Carlsbad Plaza hotel he had been appointed Chief Quality Controller and his responsibility was also to supervise the time schedule of the construction itself. Despite many setbacks during the construction, the hotel was completed on schedule in December 2005. Nowadays the Technical Department is 15 strong and, considering the fact that this team has not changed over the past years, their knowledge of the hotel is implicitly complete. They are in charge not only of the whole technical background of the

48

CARLSBAD PLAZA magazine

Carlsbad Plaza hotel, but also of the properties owned and run by Eden Group. They are able to resolve any occurring issue on their own or to organise a repair carried out by one of our 40 service partners. One of the important aspects of their work is maintenance on a daily basis ensuring the hotel’s perfect technical status at all times. They also follow the latest trends in technology so that the hotel can offer the highest standard of service to its costumers. Currently the hotel is undergoing a series of changes that are being supervised by Pavel Uhlíř. Thanks to a great demand for hotel suites, these renovations involve increasing the number of suites from 20 to 26. Thus, new categories of Premier Suite Garden View (2 rooms) and Splendid Suite (4 rooms) will come into being. This type of construction work is demanding when we consider the uninterrupted functioning of the hotel but thanks to the professional team these changes do not present a major issue. In Pavel Uhlíř’s own words: ‘I want our hotel’s guests to enjoy their stay and to come back to us. If there is an opportunity to build another top-class hotel, I would definitely take it.’ May his dreams come true and we wish him many achievements in his personal and professional life.


Павел Углирж: Больше всего меня радует, когда работа спорится Павел Углирж (Pavel Uhlíř), семейный человек, большой поклонник мотоциклов, работает для акционерного общества «EDEN GROUP» (EDEN GROUP a.s.) уже с 1998 года. Он начинал работу в этой компании строительным техником, работал также директором по инвестициям, а сейчас занимает пост менеджера технического отдела. Павел Углирж стоял у истоков основания и реконструкции Замецких Лазней, клиники «Carlsbad Clinic», здания дирекции компании «Na Vyhlídce», отелей «Eliška», «Ester» и, не в последнюю очередь, также и отеля «Carlsbad Plaza». Павел Углирж окончил строительный техникум в городе Пльзень. Благодаря его многолетнему опыту, приобретенному непосредственно на практике, компания «Eden Group» пригласила его в свою команду. При строительстве отеля «Carlsbad Plaza» он осуществлял надзор за качеством проводимой работы и соблюдением утвержденного плана-графика работ. Несмотря на все сложности, которые всегда возникают во время каждого крупного строительства, постройка отеля была закончена точно по плану-графику, а именно – в декабре 2005 года. В настоящее время технический отдел насчитывает 15 сотрудников, и, с учетом того, что состав этой команды уже в течение многих лет почти не изменился, они в совершенстве знают отель и его проблематику. Они заботятся обо всей технической базе не только отеля «Carlsbad Plaza», но также и других объектов, которые находятся в собственности акционерного общества «EDEN GROUP»,

и которые оно эксплуатирует. При появлении какой-либо проблемы они способны или решить сами ее, или немедленно организовать проведение сервисного вмешательства одним из договорных сервисных партнеров. Важной составной частью их работы является проведение текущего ремонта отеля для того, чтобы он всегда находился в идеальном состоянии, а также отслеживание самых новых трендов в области отельного оборудования и последующее его обновление с той целью, чтобы гостям отеля всегда предоставлялся максимальный комфорт, и предлагались разные технические новинки. В настоящее время в отеле проводятся небольшие изменения, которые контролирует Павел Углирж. Так как имеется большой спрос на апартаменты, то в отеле проводится увеличение их числа с 20 до 26. Таким образом, появится новая категория - Premier Suite Garden view (2 номера), а также 4 номера категории Splendid Suite. Эта работа является сложной, так как отель непрерывно постоянно находится в эксплуатации. Однако благодаря высокому профессионализму команды эти изменения проходят беспроблемно. Как говорит сам Павел Углирж: „Я хочу, чтобы гости нашего отеля оставались довольными, и постоянно к нам возвращались. Если бы появилась возможность построить еще один отель классалюкс, то я бы с радостью ей воспользовался“. Мы желаем Павлу Углиржу исполнения его мечты, а также много успехов в работе и личной жизни.

CARLSBAD PLAZA magazine

49


AZRA Stores Stará Louka 62 • Mariánskolázeňská 23 (Hotel Carlsbad Plaza) • Lázeňská 3 360 01 Karlovy Vary • Czech Republic Tel./fax: +420 353 585 085 • mob.: +420 775 269 807 • azra@azra-cz.com


May Dream


L-evolution Collection Quantième Complet 8 Jours 8-day power reserve Complete calendar Secured calendar and moon-phases mechanism Ref. 8866-3630-53B

AZRA Stores • Stará Louka 62 • Mariánskolázeňská 23 (Hotel Carlsbad Plaza) Lázeňská 3 • 360 01 Karlovy Vary • Czech Republic Tel./fax: +420 353 585 085 • mob.: +420 775 269 807 • azra@azra-cz.com

www.blancpain.com

CP 11  

Carlsbad Plaza Hotel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you