Page 1

Česky | Русский | Deutsch

05 | 2012

O d d y c h | O тд ы х

Príprava na vodní radovánky

Приготовления к водным удовольствиям Vorbereitung auf den Spaß im Wasser

Beetle pro 21. století Beetle для 21 века Der Beetle für das 21. Jahrhundert

Food festival


Жилой комплекс Тоскана Для тех, кто ценит традиции

• уникальное расположение – на берегу реки Тепла в природном парке • 29 апартаментов от 38 до 169 квадратных метров • в центре комплекса историческое здание « Тоскана» с его легендарным залом • единственные в Карловых Варах апартаменты со своей придомовой территорией, на которой находятся детская площадка, сквер для прогулок, веранда для отдыха • для любителей активного образа жизни - прилегающие к территории пешеходные трассы, собственный СПА – клуб, залы для фитнеса, пилатеса, йоги , кардиотренажеры. В 200 метрах теннисные корты. • круглосуточная рецепция • подземная и наземная автостоянки • в 15 минутах ходьбы от курортного центра Карловых Вар Подробная информация Pegasreality: тел. +420 777 231 366, +420 777 745 678 e-mail: info@pegasreality.cz www.toscana-kvary.cz www.pegasreality.cz 2

| SPA Journal | 2012


We are here just for You!

Мы здесь только для вас!

Hotel Carlsbad Plaza

K a r l o v y va r y – C Z E C H r E P U Bl I C Tel.: +420 353 225 502 | www.carlsbad-plaza.com


18 05 | 2012 O d dyc h | O тд ы х

10

Obsah | Содержание | Inhalt

06

Garance výjimecné kvality

10 14 18 22 26

Mistr krištálu

Гарантия эксклюзивного качества Garantie einer außergewöhnlichen Qualität Хрустальных дел мастер Die Meister des Kristalls

I -CONE Beauty & Health Studio Príprava na vodní radovánky Приготовления к водным удовольствиям Vorbereitung auf den Spaß im Wasser

Savoy Westend Hotel*****

Pravá thajská masáž jedine v TAWANU

Obsah

Настоящий тайский массаж только в салонах Tawan Eine echte Thai-Massage nur bei Tawan

30

Noste brýle už jen jako módní doplnek

34

Do Chodovaru za pivem i relaxací

38 42 44 50 54

58

06

62

Носите очки уже только как модный аксессуар Tragen Sie die Brille nur mehr als modisches Accessoire В Ходоварна пиво и отдых Zum Bier undzur Entspannungnach Chodovar

Asklepion v hotelu Thermal

Asklepion в отеле Thermal | Asklepion im Hotel Thermal

FOOD FESTIVAL Beetle pro 21. století

54

Beetle для 21 века | Der Beetle für das 21. Jahrhundert

Gastronomické opojení v Mariánských Lázních Гастрономическое опьянение в Марианске Лазне Gastronomische Genüsse in Marienbad

Sport nejen pro gentlemany Игра не только для джентльменов Ein Spiel nicht nur für Gentlemen

Zeme hrmícího draka Страна гремящего дракона Das Land des Donnerdrachens

62 Novinky

Новости | Neugkeiten

26


No. 1 Spa Medical Aesthetic centre in Europe Инновационные технологии 2011/2012 Dior, Chanel, Guerlain Люксусный уход за кожей

Гастроэнтерология Будьте здоровы как снаружи, так и внутри

Зубные имплантаты Дерматология Лазерная медицина Пластическая хирургия Стоматология Сосудистая хирургия ЛОР Диетология Гастроэнтерология Косметика

Lipotransfer Абсолютная новинка!

Безупречное качество от ведущих дантистов

«Перенесем» ваш жир в те места, где он необходим

Самая большая клиника эстетической медицины в Чешской республике Asklepion – Клиника и институт эстетической медицины

Kaрловы Вары | Отель Bristol, Sadová 19, +420 353 344 557 Maрианские Лазни | Отель Pacifik, Mírové nám. 104, +420 354 651 860 Прага | Londýnská 39, Прага 2, +420 234 716 111, +420 234 716 000 Info@asklepion.cz, www.asklepion.cz

Доверьте свое тело в руки настоящих профессионалов!


HOTELS T E X T: JAN MOTLÍK | FOTO : AR C HI V AXXOS

GARANCE

výjimecné

KVALITY Co si host či cestovní kancelář může představit pod značkou Superior Spa Collection? Superior Spa Collection představuje lázeňské hotely provozované AXXOS hotels & resorts, jež splňuji standardy first class (tedy 4*) Superior a zároveň prošly oficiální mezinárodní certifikací. Hotel se tak svým charakterem a úrovní služeb pohybuje na pomezí 4 a 5 hvězd. V Karlových Varech mezi tyto hotely patří St. Joseph ROYAL REGENT, AQUA MARINA a Spa hotel OLYMPIA.

Čím jsou hotely výjimečné? Především tím, že svým charakterem i úrovní služeb vybočují z běžného standardu. Vysokou úroveň v secesním stylu poskytuje Spa hotel OLYMPIA, jenž má jedinečnou polohu u Vřídla a divadla, a jehož kompletní lázeňská infrastruktura jej řadí mezi absolutní špičku. Moderní a  designový St. Joseph ROYAL REGENT je relativně velký hotel a také oplývá kompletní infrastrukturou a špičkovým vybavením. Naopak AQUA MARINA je spíše malý hotel v historickém stylu, který jako jediný v Karlových Varech lze označit jako boutique hotel. Avšak ani zde nechybí kompletní lázeňské zázemí včetně nádherného bazénu. Tím, že v hotelech úspěšně aplikujeme systém Axxos Hospitality Standards, garantujeme tak klientům v mnoha ohledech servis na úrovni 5* hotelu. Zkuste to trochu upřesnit...

Ve stručnosti se pokusím vyjmenovat ty nejviditelnější příklady. Při ubytovaní welcomedrink, vlhčené utěrky, osobní doprovod na pokoj a láhev vody gratis. Samozřejmosti jsou portýři či večerní úklid pokoje (tzv. turndown). Můžeme se také pochlubit v  oblasti léčení, a  to celotýdenním provozem od 8.00 do 20.00, jak v poskytování procedur, tak i pří6

| SPA Journal | 2012

tomností lékaře po celou tu dobu. Jako jedni z mála jsme tedy schopni vyšetřit klienta ihned po příjezdu v  kterýkoli den. Náš léčebný balíček obsahuje 17 procedur týdně a všichni hoteloví hosté mohou využívat bazén a  celé wellness bezplatně po celou dobu pobytu. Výčet těchto příkladů bych zakončil garantovaným bezplatným internetem na pokojích i ve společných hotelových prostorách. To vše asi není možné bez kvalitního personálu…

RU

Přesně tak. Naší velkou chloubou je právě pozitivně a vstřícně naladěný personál i management. Na tom, aby ve všech našich hotelích hosté pociťovali velmi příjemnou atmosféru od prvního momentu, si velice zakládáme, neboť i tyto faktory pomáhají léčit.

Гарантия эксклюзивного качества

Что может себе представить человек или турагентство под маркой Superior Spa Collection? Superior Spa Collection представляет курортные отели, эксплуатируемые компанией AXXOS hotels & resorts, которые отвечают стандартам first class (то есть 4*) Superior и одновременно


2012 | SPA Journal |

7


прошли официальную международную сертификацию. Отель, таким образом, по своему характеру и уровню услуг находится на границе 4 и 5 звезд. В Карловых Варах к таким отелям относятся St. Joseph ROYAL REGENT, AQUA MARINA и Spa hotel OLYMPIA.

Чем же так исключительны эти отели? Прежде всего, тем, что по своему характеру и уровню услуг они выходят за рамки обычного стандарта. Высокий уровень в стиле модерн предоставляет Spa hotel OLYMPIA, который обладает исключительным расположением у источника Вржидло и театра, а его комплексная курортная инфраструктура относит его к самому высочайшему уровню. Современный и дизайнерский St. Joseph ROYAL REGENT – это относительно крупный отель, который также обладает комплексной инфраструктурой и оснащением высочайшего уровня. Наоборот, AQUA MARINA, это, скорее, небольшой отель в историческом стиле, который можно назвать единственным в Карловых Варах boutique отелем. Но и здесь имеется комплексная курортная база, включая прекрасный бассейн. Благодаря тому, что в отелях мы успешно применяем систему Axxos Hospitality Standards, мы гарантируем клиентам во многих отношениях сервис на уровне 5* отеля. Попробуйте, пожалуйста, немного уточнить...

Попробую кратко назвать самые видимые примеры. При поселении welcomedrink, влажные салфетки, личное сопровождение в номер и бутылка воды гратис. Естественными являются портье и вечерняя уборка номера (так называемый turndown). Можем еще похвалиться коечем в области лечения, а именно семидневной работой с 8.00 до 20.00, как при предоставлении процедур, так и присутствием врача в течение всего этого времени. Как одни из немногих мы способны обследовать клиента сразу по приезде в любой день. Наш лечебный пакет содержит 17 процедур в неделю, и все гости отеля могут пользоваться бассейном и всем велнес комплексом бесплатно в течение всего времени проживания. Перечисление этих примеров я бы закончил гарантированным бесплатным интернетом в номерах и в общественных помещениях отеля.. Но все это, наверное, невозможно без качественного персонала…

DE

Именно так. Нашей большой гордостью является именно позитивно и приветливо настроенный персонал и менеджмент. Мы заботимся о том, чтобы во всех наших отелях гости чувствовали очень приятную атмосферу с первого момента, так как и эти факторы помогают лечить.

Garantie einer außergewöhnlichen Qualität

Was kann sich ein Gast oder ein Reisebüro unter der Marke Superior SpaCollection vorstellen? Die Superior SpaCollection umfasst Kurhotels, die von AXXOS hotels&resorts betrieben werden, die Standards der First8

| SPA Journal | 2012


s ak u ra res tau rant‘s S u S h i Ba r

Was macht die Hotels außergewöhnlich? Vor allem die Tatsache, dass ihr Charakter und auch das Niveau der Dienstleistungen den üblichen Standard überschreiten. Ein hohes Niveau im SezessionsStil bietet das Spa-Hotel OLYMPIA, das eine einzigartige Lage bei der Sprudelquelle Vřídlo und beim Theater aufweisen kann und dessen komplette Kurbad-Infrastruktur es zu den absoluten Spitzenhotels reiht. Das moderne Designhotel St. Joseph ROYAL REGENT ist ein relativ großes Hotel und verfügt ebenfalls über eine komplette Infrastruktur und eine Spitzenausstattung. Das AQUA MARINA ist dagegen ein eher kleines Hotel im historischen Stil, das als einziges in Karlsbad als Boutique-Hotel bezeichnet werden kann. Auch hier darf die komplette Kurausstattung einschließlich eines wunderbaren Schwimmbeckens nicht fehlen. In den Hotels wenden wir erfolgreich das System Axxos Hospitality Standards an und können den Klienten in vielen Hinsichten ein Service auf dem Niveau eines 5*-Hotels anbieten.

japan eS e cuiS in e • or ien tal foo d fa re

INZER CE

class Superior (also 4*) erfüllen und eine offizielle, internationale Zertifizierung aufweisen können. Das Hotel liegt so mit seinem Charakter und dem Niveau der Dienstleistungen zwischen 4 und 5 Sternen. In Karlsbad gehören zu diesen Hotels das St. Joseph ROYAL REGENT, das AQUA MARINA und das Spa-Hotel OLYMPIA.

SKvělé SUSHi a japonSKá KUcHyně

ve skvělém prostředí

Отличные СУШи и япОнСкая кУхня

в замечательной обстановке

groSSartigeS SUSHi Und japaniScHe KücHe

in einerwunderbaren umgebung

Versuchen Sie das genauer zu beschreiben…

Ich werde kurz die auffälligsten Beispiele nennen. Beim Check-in erhalten Sie einen Welcome-Drink, Feuchttücher, persönliche Begleitung auf Ihr Zimmer und eine kostenlose Flasche Wasser. Eine Selbstverständlichkeit sind Portiere und die abendliche Zimmerreinigung (das sog. Turndown). Wir haben auch einiges im Bereich der Behandlungen zu bieten – die Prozeduren werden die ganze Woche lang von 8.00 bis 20.00 Uhr angeboten und während dieser gesamten Zeit ist ein Arzt anwesend. Als einer der wenigen Anbieter können wir den Klienten deshalb an jedem beliebigen Tag und gleich nach seiner Ankunft untersuchen. Unser Behandlungspaket umfasst 17 Prozeduren pro Woche und alle Hotelgäste können während ihres ganzen Aufenthaltes das Schwimmbecken und den gesamten Wellnessbereich kostenlos nutzen. Die Liste dieser Beispiele möchte ich mit kostenlosem und garantiertem Internet in den Zimmern und auch in den gemeinsamen Räumlichkeiten abschließen. All dies wäre wohl ohne ausgezeichnetes Personal nicht möglich…

Das ist richtig. Auf unser positives und entgegenkommendes Personal und Management sind wir sehr stolz. Wir legen sehr großen Wert darauf, dass die Gäste in unseren Hotels vom ersten Moment an eine angenehme Atmosphäre genießen können, denn auch diese Faktoren helfen bei der Behandlung.

Tradiční i neTradiční sushi a jiné aSijSké Speciality

rozvoz jídel sushi bar sakura Zeyerova 1, karlovy vary tel.: 777 912 311 info@sushisakura.cz

www.sushisakura.cz


LUXUS T E X T: PRECIO SA a. s. | FOTO : AR C HI V S KLO LUSTRY

SKLO - LUSTRY - s.r.o. Na Vyhlídce 73 36001 Karlovy Vary info@crystal-glass-shop.com Tel. / Fax: (00420) / 353 228 183

Mistr krištálu PRECIOSA – LUSTRY, společnost se srdcem v Kamenickém Šenově, kolébce českého sklářství, je jedním z  nejvýznamnějších světových výrobců prvotřídních dekorativních residenčních svítidel a designových světelných objektů. Svítidla od Preciosy, jejíž historie sahá až do sedmnáctého století, byla v 18. století hojně vyhledávána šlechtou a jakkoli neuvěřitelně to může znít, poptávka po některých typech lustrů se během dlouhých 300 let vůbec nesnížila. Výroba v Preciose je založena na tradičním řemeslném umění přenášeném po celá staletí z generace na generaci, neustále zdokonalovaném zaváděním 10 | SPA Journal | 2012

nejnovějších dostupných technologií. Český křišťál charakteristický svým výjimečným leskem a brilancí je mezinárodně uznávaným symbolem kvality. Jsou to však obratné ruce našich zkušených řemeslníků, které z vyhlášeného českého křišťálu dovedou vykouzlit ušlechtilá umělecká díla.

Preciosa si vybudovala vlastní tým designérů, kteří nejen že oplývají mimořádnou fantazií a kreativitou, ale kteří do své práce vkládají celý svůj talent, srdce i duši. Protože pouze s vášní a přesvědčením se může zrodit skutečné mistrovské dílo. Prvotřídní realizace od Preciosy lze najít v  luxusních interiérech i exteriérech po celém světě. Mezi těmi nejvýznamnějšími lze jmenovat například Galaxy Cotai Macau, JW Marriott Ankara, Lotte Plaza Moscow, Sheraton Bangalore, Ritz Carlton Hong Kong, One&Only the Palm Dubai, Cosmopolitan Las Vegas či One&Only Cape Town. Produkty právě této značky máte možnost zakoupit v Crystal Glass shopu SKLO – LUSTRY, který zastupuje Preciosou v celém Karlovarském kraji a díky své profesionalitě vybavil řadu čtyřhvězdičkových karlovarských hotelů.


RU

Хрустальных дел мастер

вкладывают в свою работу весь свой талант, сердце и душу. Так как только со страстью и убеждением может родиться настоящий шедевр.

PRECIOSA – LUSTRY, компания с центром в Каменицком Шенове, колыбели чешского стеклоделия, является одним из крупнейших мировых производителей первоклассных декоративных бытовых светильников и дизайнерских световых объектов. Светильники от фирмы Preciosа, история которой начинается еще в семнадцатом веке, были в 18 веке очень популярными среди дворянства и, как бы это невероятно не звучало, но спрос на некоторые типы люстр в течение долгих 300 лет абсолютно не снизился. Производство в фирме Preciosа базируется на традиционном ремесленном искусстве, передаваемом в течение целых столетий из поколения в поколение, беспрестанно совершенствуемом введением новейших доступных технологий. Чешский хрусталь, характерный своим исключительным блеском, является всемирно признанным символом качества. Но это все искусные руки наших опытных умельцев, которые из знаменитого чешского хрусталя умеют сотворить благородные произведения искусства. Preciosa создала собственный коллектив дизайнеров, которые не только кипят исключительной фантазией и креативностью, но которые

DE

Первоклассное исполнение от фирмы Preciosа можно найти в элитных интерьерах и экстерьерах по всему миру. Между самыми знаменитыми можно назвать, например, Galaxy Cotai Macau, JW Marriott Ankara, Lotte Plaza Moscow, Sheraton Bangalore, Ritz Carlton Hong Kong, One&Only the Palm Dubai, Cosmopolitan Las Vegas или One&Only Cape Town. Изделия именно этой марки Вы можете приобрести в магазине Crystal Glass shop СТЕКЛО – ЛЮСТРЫ, который представляет фирму Preciosа в всем Карловарском крае и, благодаря своему профессионализму, выполнял оснащение ряда карловарских четырехзвездочных отелей.

Die Meister des Kristalls

PRECIOSA-LUSTRY, eine Gesellschaft, deren Herz in Kamenický Šenov liegt, der Wiege der böhmischen Glasindustrie, ist einer der weltweit bedeutendsten Hersteller von erstklassigen, dekorativen Leuchtern und Design-Lichtobjekten für Residenzen. Die Kronleuchter von Preciosa, deren Geschichte bis ins siebzehnte Jahrhundert hineinreicht, waren im 18. Jahrhundert beim Adel sehr beliebt. So unglaublich 2012 | SPA Journal | 11


es auch klingt, die Nachfrage nach einigen Typen der Leuchter ist innerhalb der langen 300 Jahre überhaupt nicht gesunken.

Die Produktion bei Preciosa basiert auf traditioneller Handwerkskunst, die jahrhundertelang von einer Generation an die nächste übergeben und durch die neuesten erreichbaren Technologien perfektioniert wird. Böhmischer Kristall zeichnet sich durch seinen außergewöhnlichen Glanz und seine Brillanz aus und ist ein international anerkanntes Symbol für Qualität. Es sind die geschickten Hände unserer erfahrenen Handwerker, die aus dem berühmten böhmischen Kristall edle Kunstwerke schaffen.

Preciosa hat ihr eigenes Designerteam, die nicht nur eine außergewöhnliche Phantasie und Kreativität aufweisen, sondern ihr Talent, ihr Herz und ihre Seele in die Arbeit investieren. Denn ein wirkliches Meisterstück kann nur mit Leidenschaft und Überzeugung entstehen. Die erstklassigen Werke von Preciosa finden Sie in luxuriösen Interieuren und Exterieuren auf der ganzen Welt. Zu den bedeutendsten gehören zum Beispiel das Hotel Adlon Palais Berlin, das Kempinski Hotel Heiligendamm, JW Marriott Ankara, Sheraton Bangalore, RitzCarlton Hong Kong, One&Only the Palm Dubai, Cosmopolitan Las Vegas. Produkte von PRECIOSA können Sie im Kristall-Glas-LadenSKLOLUSTRY kaufen. Zahlreiche Viersterne Hotels in Karlsbad und viele Wohnungen (auch in Deutschland) wurden bereits erfolgreich in Zusammenarbeit mit dem Kristall-Glas-Laden ausgestattet. 12 | SPA Journal | 2012


INZER CE

Karlovy Vary-Stará Role

CZ

Křišťálový obchod nad střechami Karlových Varů Nabízí kvalitní poradenství ve vybavení svítidly a přepravují do celého světa. V prodejních prostorách naleznete velký výběr tradičních i moderních výrobků za výhodné ceny. • česká svítidla - autorizovaní prodejci firmy Preciosa a.s. pro Karlovarský Kraj • křišťálová svítidla značky Aldit • svítidla značky Swarovski a Schonbeck – autorizovaní dovozci • svítidla značky Kolarz • ručně broušený český křišťál • ručně malované, kovem dekorované sklo • křišťálové figurky a bižuterie produkce firmy PRECIOSA a.s. • český granát a mnoho dalších výrobků

RU

Хрустальный магазин над крышами Карловых Вар Предлагает качественные консультации в вопросах оснащения светильниками и доставки по всему миру. В помещениях магазина представлен широкий выбор традиционных и современных изделий за выгодные цены. • чешские светильники – авторизованные продавцы фирмы PRECIOSA по Карловарскому краю • хрустальные светильники марки Aldit • светильники марки Swarovski и Schonbeck – авторизованные экспортеры • светильники марки Kolarz • шлифованный вручную чешский хрусталь • расписанное вручную и декорированное металлом стекло • хрустальные фигурки и бижутерия производства фирмы PRECIOSA • чешский гранат и много других изделий

DE

Der Kristall-Laden über den Dächern von Karlsbad Das Geschäft bietet hochwertige Beratung zur Ausstattung mit Leuchtern und Lampen und versendet Waren in die ganze Welt. In den Verkaufsräumen finden Sie eine große Auswahl an traditionellen und modernen Produkten zu ausgesprochen günstigen Preisen. • böhmische Leuchter – größter zertifizierter Verkäufer und Vertretung der Firma PRECIOSA a.s. für die Region Karlsbad • Tschechische Kristall-Leuchter der Marke Aldit • Autorisierter Händler für Leuchter der Marken SWAROVSKI und Schonbek • Lampen und Leuchter der Marke KOLARZ • handgeschliffener böhmischer Kristall • handbemaltes und metalldekoriertes Glas • Kristallfiguren und Schmuck der Firma PRECIOSA a.s. • böhmischer Granat und viele andere Produkte

PRODEJNÍ PLOCHA 400m2 VYBAVENÍ PRO KONĚ, JEZDCE A STÁJE

Снаряжение для лошадей, всадников и стойла

Продаваемая площадь 400 m2

Ausrüstung für Pferde, Reiter und Ställe

Verkaufsfläche 400 m2 Po-Pá 11-18 hod So 9-13 hod Závodu míru 461/29, Karlovy Vary - Stará Role, 36017

www.janahorse.cz | 608 444 378 | 353 549 410 2012 | SPA Journal | 13


BEAUTY T E X T: DIANA M EDIA | FOTO : A R C HI V I - CONE BEAUT Y & HEA LT H S TUDI O

I -CONE Beauty & Health Studio

Majitelka

Jitka Kerle

Převratné novinky do České republiky přivezla majitelka I–CONE Beauty & Health Studia Jitka Kerle. Z Ameriky, kde tráví pár měsíců v roce, byla zvyklá, že když zajde do zkrášlovacího studia dostane se jí péče šitá na míru takzvaně od hlavy k patě. To jí v Čechách chybělo, a tak na 250 metrech čtverečních vybudovala studio par excellence pro dámy i pány.

www.i-cone.cz I–CONE Beauty & Health Studio má několik cenných prvenství. Je jediné studio v Čechách, které nabízí kyslíkovou terapii (oxygenoterapii) v hyperbarických komorách nebo nechirurgické ošetření obličeje i těla, „facelift bez skalpelu“ unikátním přístrojem CACI ULTIMATE, který si koupila domů zpěvačka Madonna nebo ho používá i Jennifer Lopez na svůj proslulý zadeček, Demi Moore či Cliff Richards. Fajnšmekři ocení špičkovou francouzskou kosmetiku Ericson Laboratoire, vibrosaunu, masáže, od června prodlužování řas a další skvělé služby na unikátním místě v Praze 6. „I–CONE Beauty & Health Studio je mou srdeční záležitostí. O zkrášlovacím a ozdravovacím studiu jsem přemýšlela delší dobu. A nyní jsem sny zrealizovala. Hyperbarické kyslíkové komory jsem poprvé objevila na klinice v Atlantě, kde jsem strávila tři týdny. Hodinu a půl denně v těchto komorách strávených nejen že mi pomohlo zdravotně, ale všichni říkali, že jsem omládla o deset let,“ říká Jitka Kerle, která je také výhradním distributorem těchto amerických kyslíkových komor v České republice. Jako bývalá manekýna vždy měla vztah k aspektům kolem krásy, tvůrčím věcem a estetičnu a vybudovala studio šité na míru všem, kteří chtějí ozdravit a zkrášlit tělo „Ve světě je největším hitem anglický přístroj CACI, což je nejmodernější nechirurgické řešení ošetření obličeje a těla. „Říká se tomu „facelifting bez skalpelu“. Madonna ho má doma včetně osobní terapeutky,“ uvádí Jitka Kerle a nedávno si koupila druhý přístroj, který veze spolu se svou terapeutkou na turné. A protože I–CONE Beauty & Health Studio chce svým klientům nabídnout opravdu to nejlepší, pracuje se v salonu s prestižní francouzskou kosmetikou Ericson Laboratoire. „Produkt Feminity od Ericson Laboratoire získal Nobelovu cenu za medicínu. Je to také oblíbená kosmetika arabských princezen nabízející ucelenou řadu pro ženy i může v obličejovém i tělovém ošetření.“ Pro lidi, kteří nechtějí nebo 14 | SPA Journal | 2012


nemohou cvičit je výborná Vibrosauna. Kombinace suchého tepla s vibračním pohybem podložky, která se dá nastavit na různou intenzitu spolu s aromaterapií a ionizovaným vzduchem, který dýcháte, pomáhá při bolestech kloubů, má hluboké relaxační a detoxikační účinky a je vynikajícím pomocníkem při hubnutí. Zároveň Jitka Kerle jako obchodní ředitelka společnosti KTC International zabývající se výrobou luxusních dveří a nábytku na zakázku má ráda pěkné designové prostory a proto v I–CONE Beauty & Health Studiu se budete cítit spíše jako v klubu než na klinice. „Po procedurách, které absolvujete, si můžete dopřát skleničku na baru, který je součástí studia,“ dodává majitelka, která miluje film a cestování a zajímá se o ezoteriku.

RU

I -CONE Beauty & Health Studio Владелица

Йитка Керле

Революционные новинки привезла в Чехию владелица студии I–CONE Beauty & Health Йитка Керле. В Америке, где она проводит несколько месяцев в году, она привыкла, что когда зайдет в студию красоты, то получит обслуживание на заказ, что называется, с ног до головы. Этого ей в Чехии не хватало, поэтому на 250 квадратных метрах она основала студию par excellence для женщин и мужчин. Студии I–CONE Beauty & Health обладает несколькими ценными первенствами. Это единственная студия в Чехии, которая предлагает кислородную терапию (оксигенотерапию) в гипербарических камерах или нехирургический уход за лицом и телом, «фэйслифт без скальпеля» при помощи уникального прибора CACI ULTIMATE, который купила себе домой певица Мадонна, и которым также пользуется Дженнифер Лопез для своей прославленной попки, а также Деми Мур или Клифф Ричард. Знатоки оценят французскую косметику высочайшего уровня Ericson Laboratoire, вибросауну, массаж, а с июня удлинение ресниц и другие замечательные услуги в уникальном месте в Праге 6. «Студии I–CONE Beauty & Health - это моя сердечная страсть. O салоне красоты и здоровья я думала все время. И вот я исполнила свою мечту. Гипербарические кислородные камеры я впервые увидела в клинике в Атланте, где провела три недели. Полтора часа в день, проведенные в этих камерах, мне помогли не только в отношении здоровья, но все также говорили, что я помолодела на десять лет», - говорит Йитка Керле, которая является также крупным дистрибьютором этих американских кислородных камер в Чехии. Как бывшая манекенщица, она всегда разбиралась в аспектах, касающихся красоты, творчества и эстетики, и создала студию прямо на заказ всем, кто хочет поправить здоровье и украсить тело. «Самым боль2012 | SPA Journal | 15


шим хитом в мире является английский прибор CACI, который является современнейшим нехирургическим решением ухода за лицом и телом. Это называют «фэйслифтинг без скальпеля». У Мадонны это есть дома вместе с личным терапевтом», - говорит Йитка Керле. А недавно она купила второй прибор, который возит с собой вместе со своим терапевтом на гастроли. И поэтому студии I–CONE Beauty & Health хочет своим клиентам предложить действительно самое лучшее, салон работает с престижной французской косметикой Ericson Laboratoire. «Продукт Feminity от фирмы Ericson Laboratoire получил Нобелевскую премию в области медицины. Это также излюбленная косметика арабских принцесс, предлагающая целенаправленную серию для женщин и мужчин в области ухода за лицом и телом». Для людей, которые не хотят или не могут заниматься физическими упражнениями, замечательной является вибросауна. Комбинация сухого тепла с вибрирующими движениями лежака, которые можно настроить на различную интенсивность вместе с ароматерапией и ионизированным воздухом, которым вы дышите, помогает при болях в суставах, приносит глубокий релаксационный и детоксикационный эффект и является отличным помощником при похудении. Одновременно Йитке Керле как коммерческому директору компании KTC International, занимающейся производством элитных дверей и мебели на заказ, нравятся красивые дизайнерские помещения, и поэтому в студии I–CONE Beauty & Health вы будете чувствовать себя скорее как в клубе, чем в клинике. «После процедур, которые Вам предложат, можете выпить рюмку у бара, который имеется в студии», - добавляет владелица, которая любит кино и путешествия и интересуется эзотерикой. DE

I -CONE Beauty & Health Studio Eigentümerin

Jitka Kerle

Die Inhaberin des Gesundheits und Schönheitsstudios I-CONE Jitka Kerle bringt revolutionäre Neuigkeiten nach Tschechien. Sie verbringt einige Monate im Jahr in Amerika und ist dort gewohnt, dass sie in einem Schönheitsstudio eine Behandlung nach Maß erhält, und zwar von Kopf bis Fuß. Das fehlte ihr in Tschechien, weshalb sie auf einer Fläche von 250 Quadratmetern ein Damen- und Herrenstudio par excellence aufgebaut hat. I–CONE Beauty & Health Studio kann sich mit einigem rühmen. Es ist das einzige Studio in Tschechien, das eine Sauerstofftherapie (Oxygenotherapie) in hyperbarischen Kammern oder eine nicht chirurgische Behandlung des Gesichtes und des Körpers anbietet, ein so genanntes „Facelifting ohne Skalpell“, welches vom einzigartigen Gerät CACI ULTIMATE durchgeführt wird. Dieses Gerät

16 | SPA Journal | 2012


„I–CONE Beauty & Health Studio ist meine Herzensangelegenheit. Ich habe schon längere Zeit über ein Studio zur Verschönerung und Gesundung nachgedacht. Nun habe ich meine Träume verwirklicht. Die hyperbarischen Sauerstoffkammern habe ich das erste Mal in einer Klinik in Atlanta entdeckt, wo ich drei Wochen verbracht habe. Eineinhalb Stunden pro Tag in diesen Kammern haben mir nicht nur gesundheitlich geholfen, sondern alle haben gesagt, dass ich um zehn Jahre jünger geworden bin,“ sagt Jitka Kerle, die auch der exklusive Vertriebshändler dieser amerikanischen Sauerstoffkammern in Tschechien ist. Als ehemaliges Mannequin hat sie immer schon eine enge Beziehung zu Schönheit, Kreativität und Ästhetik gehabt und hat ein Studio nach Maß für all jene geschaffen, die ihren Körper gesünder und schöner machen möchten. „Der weltweit größte Hit ist das englische Gerät CACI, das die modernste, nicht chirurgische Lösung für eine Behandlung des Gesichtes und des Körpers anbietet. Man nennt es „Facelifting ohne Skalpell. Madonna hat es mitsamt einer persönlichen Therapeutin zu sich nach Hause geholt,“ sagt Jitka Kerle. Ein zweites Gerät nimmt sie mitsamt der Therapeutin auch auf Tourneen mit. Da I–CONE Beauty & Health Studio seinen Klienten wirklich das Beste anbieten möchte, wird im Salon die erstklassige französische Kosmetik von Ericson Laboratoire eingesetzt. „Das Produkt Feminity von Ericson Laboratoire hat den Nobelpreis für Medizin gewonnen. Es ist auch die beliebte Kosmetik der arabischen Prinzessinnen und bietet vollständige Produktreihen für Damen und Herren, sowohl für das Gesicht als auch für den Körper.“ Für Menschen, die nicht turnen möchten oder können, eignet sich die Vibrosauna hervorragend. Die Kombination der trockenen Wärme mit der Vibration der Unterlage, deren Intensität einstellbar ist, der Aromatherapie und der ionisierten Atemluft hilft bei Gelenkschmerzen, hat eine sehr gute entspannende und entgiftende Wirkung und ist ein hervorragender Helfer bei der Gewichtsreduktion. Jitka Kerle ist außerdem auch geschäftliche Leiterin der Gesellschaft KTC International, die luxuriöse Türen und Möbel nach Maß anfertigt. Sie mag ein schönes Raumdesign und auch in I–CONE Beauty & Health Studio werden Sie sich eher wie in einem Club als in einer Klinik fühlen. „Nach den gewünschten Prozeduren können Sie sich in der Bar, die Teil des Studios ist, ein Gläschen gönnen,“ empfiehlt die Inhaberin, die Filme und Reisen liebt und sich für Esoterik interessiert.

INZER CE

finden Sie bei der Sängerin Madonna zu Hause, Jennifer Lopez nutzt es für ihren berühmten Po und auch Demi Moore oder Cliff Richards wissen es zu schätzen. Anspruchsvolle Kunden genießen auch die französische Spitzenkosmetik Ericson Laboratoire, genauso wie die Vibrosauna, Massagen, ab Juni auch Wimpernverlängerungen und weitere hervorragende Dienstleistungen in einer einzigartigen Lokalität in Prag 6.

LIVE MUSIC Wednesday 14.30 – 17.00 Thursday 19.00 – 22.00 Saturday, Sunday 14.00 – 17.00 Open daily:

09.00 – 22.00

☎ +420 353 203 762 Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary

S tyliSh E ngliSh C lub

Monday – Live Music - Marakas Band • Tuesday – Magic Show, Dance Show Orient • Wednesday – Live Music - Gipsy HeryBand • Friday – Jazz Evenings • Saturday – Disco

Open daily:

20.00 – 03.00 ☎ +420 353 203 761

Hotel Imperial, Libušina 18, 360 01 Karlovy Vary

Come and play tennis Sportcentrum Imperial Karlovy Vary

☎ +420 353 206 006

sportcentrum@imperial.kv.cz

Sportcentrum Imperial ● Libušina St. ● Karlovy Vary GPS coordinates: 50° 13‘ 13.75“ N, 1 2° 5 3‘ 9.91“ E

Open daily:

08.00 - 22.00

Y O U A R E W E L2012 C| SPA O Journal M E| 17 www.spa-hotel-imperial.cz


active T E X T: JANA ŠMIDO VÁ | FOTO: AR C HI V

PRÍPRAVA NA VODNÍ

RADOVÁNKY jež je možné umístit na terasu a zimní zahradu, či privátních i veřejných saun, které lze instalovat v interiéru i exteriéru.

Blížící se letní sezóna s sebou mimo jiné přináší perfektní příležitosti ke koupání. Proč tedy nedoplnit váš dům či zahradu o nějaký pěkný bazén a užívat si tak koupání kdykoli se vám zachce. V Karlových Varech vám kompletní vybavení ze světa bazénů nabízí bazénové centrum P.V.POOL s.r.o. Společnost je specialistou na bazény, jež nabízí kompletní služby od kalkulace, přes návrh, až po realizaci. Zabývají se prodejem i realizací zapuštěných bazénů. V nabídce naleznete jak rodinné zahradní a interiérové bazény, tak i hotelové a veřejné. Vybírat můžete z různých druhů bazénů, mezi které patří betonové, jež umožňují neomezenou variabilitu tvarů, hloubek a povrchových úprav. Velice moderní design získáte díky keramickým obkladům či skleněné mozaice. Dalšími typy jsou foliové a plastové. V nabídce firmy P.V.POOL s.r.o. máte možnost výběru veškerého bazénového příslušenství a jiných doplňků. Pokud si budete chtít prodloužit koupací sezónu, jednoznačně oceníte nabídku zastřešení bazénů. V případě zájmu o perfektní relaxaci i v zimě se vám zalíbí široké portfolio vířivých van různých rozměrů a kapacit, 18 | SPA Journal | 2012

Chloubou všech vlastníků bazénu je jeho křišťálově čistá voda. Té docílíte jedině díky správné údržbě, se kterou vám pomohou právě odborníci z P.V.POOL s.r.o. Ať už vlastníte hotel, dům, či jen zahradu, dopřejte si vlastního luxusního koupání. Nové nápady a netradiční provedení od společnosti P.V.POOL s.r.o. vás ohromí natolik, že vlastnit bazén, vířivku nebo saunu pro vás bude rázem nezbytnost. RU

Приготовления к водным удовольствиям Приближающийся летний сезон кроме прочего приносит с собой прекрасные возможности для купания. Так почему бы тогда не дополнить ваш дом или сад каким-нибудь красивым бассейном и наслаждаться купанием, когда вам только захочется. В Карловых Варах полное оснащение из мира бассейнов вам предлагает бассейновый центр ООО «P.V.POOL s.r.o.»


ООО «P.V.POOL s.r.o.» предлагает целую шкалу решений, которая обеспечит воде в вашем бассейне искрящуюся прозрачность.

Asin salt

Asin aqua profi

Asin aqua chlor pH

Asin aqua chlor pH • автомат для регулировки качества воды в семейных бассейнах • измеряет и регулирует pH воды • измеряет и регулирует содержание свободного хлора в воде Asin aqua profi • автомат для регулировки качества воды в общественных бассейнах • измеряет и регулирует pH воды, содержание свободного хлора в воде • измеряет содержание общего хлора, потенциал окислительно-восстановительных реакций воды, температуру воды • следит за уровнем и регулирует автоматическую доливку Asin salt • при помощи электролиза морской соли регулирует уровень дезинфекционного средства в воде • концентрация соли в 10 раз ниже, чем в морской воде • соль обладает профилактическим воздействием на кожу

P.V.POOL s.r.o. má celou škálu řešení, která zajistí vodě ve vašem bazénu jiskrnou průzračnost.

P.V.POOL s. r. o. hat eine ganze Reihe von Lösungen, die das Wasser in Ihrem Pool funkelnd klar erhalten.

Asin aqua chlor pH • automat pro řízení kvality bazénové vody v rodinných bazénech • měří a upravuje pH vody • měří a upravuje obsah volného chloru ve vodě Asin aqua profi • automat pro řízení kvality bazénové vody ve veřejných bazénech • měří a upravuje pH vody, obsah volného chloru ve vodě • měří obsah celkového chloru, redox potenciál vody a teplotu vody • hlídá hladiny a řídí automatické dopouštění Asin salt • elektrolýzou mořské soli upravuje hladinu desinfekční látky ve vodě • koncentrace soli je 10krát nižší než v mořské vodě • sůl má profylaktický (preventivní) účinek na kůži

Asinaqua chlor pH • automatische Steuerung der Wasserqualität in Familienpools • misst und steuert den pH-Wert des Wassers • misst und steuert den freien Chlorgehalt im Wasser Asinaquaprofi • automatische Steuerung der Wasserqualität in öffentlichen Schwimmbecken • misst und steuert den pH-Wert des Wassers, den freien Chlorgehalt im Wasser • misst den Gesamtchlorgehalt, das RedOx-Potential des Wassers, die Wassertemperatur • überwacht den Wasserspiegel und steuert den automatischen Zufluss Asin salt • passt den Gehalt des Desinfektionsmittels im Wasser durch Elektrolyse von Meersalz an • die Salzkonzentration ist 10mal niedriger als in Meerwasser • Salz hat prophylaktische (präventive) Wirkung auf die Haut

2012 | SPA Journal | 19


Компания является специалистом по бассейнам, и предлагает комплексные услуги от составления калькуляции, разработки проекта, до его исполнения. Фирма занимается продажей и постройкой заглубленных бассейнов. В предложении можно найти как семейные садовые и внутренние бассейны, так и бассейны общественные и для отелей. Можно выбирать из разных типов бассейнов, к которым относятся бетонные, позволяющие использовать неограниченную вариабельность форм, глубины и облицовки поверхности. Очень современный дизайн вы получите, благодаря керамической плитке или стеклянной мозаике. Существуют также пластиковые и покрытые пленкой типы. В предложении фирмы ООО «P.V.POOL s.r.o.» у Вас есть возможность выбора любых цветных принадлежностей и других аксессуаров. Если Вы захотите продлить купальный сезон, то однозначно оцените предложение павильонов для бассейнов. В случае заинтересованности в прекрасной релаксации и зимой Вам понравится обширное портфолио джакузи различных размеров и емкостей, которые можно установить на террасе и в зимнем саду, а также приватных или общественных саун, которые можно установить как в интерьере, так и снаружи. 20 | SPA Journal | 2012

Гордостью всех владельцев наших бассейнов является их кристально чистая вода. Это достигается только благодаря правильному обслуживанию, с которым Вам помогут именно специалисты из ООО «P.V.POOL s.r.o.». Владеете ли Вы отелем, домом или только садом, побалуйте себя собственным шикарным купанием. Новые идеи и нетрадиционное исполнение от компании ООО «P.V.POOL s.r.o.» изумят Вас настолько, что владеть бассейном, джакузи или сауной сразу станет для Вас необходимостью. DE

Vorbereitung auf den Spaß im Wasser

Die nahende Sommersaison bringt unter anderem auch großartige Bademöglichkeiten mit sich. Warum sollten Sie Ihr Haus oder Ihren Garten nicht mit einem schönen Pool aufwerten und baden, wann immer Sie möchten? In Karlsbad bietet Ihnen das Poolzentrum P.V.POOL s.r.o. eine komplette Ausstattung aus der Welt der Pools an. Die Gesellschaft ist ein Spezialist, der komplette Dienstleistungen von der Berechnung und den Entwurf bis zum Bau Ihres Pools anbietet. Sie verkauft und baut versenkte Pools. Im Angebot finden Sie sowohl Familienpools für den Garten und das Interieur als auch Ho-


INZER CE

КУРОРТНАЯ АПТЕКА SPA - PHARMACY

tel- und öffentliche Schwimmbecken. Sie können unter verschiedenen Pooltypen wählen, unter anderem auch Betonpools, die eine unbeschränkte Variabilität der Formen, Tiefen und Oberflächenbehandlungen anbieten. Für ein sehr modernes Design sorgen keramische Verkleidungen oder Glasmosaiken. Weitere Typen sind Folien- und Kunststoffpools. Bei der Firma P.V.POOL s. r. o. können Sie sich alles Zubehör und andere Accessoires aussuchen. Falls Sie die Badesaison verlängern möchten, werden Sie sicherlich das Angebot eines überdachten Pools zu schätzen wissen. Falls Sie auch im Winter perfekte Entspannung erleben möchten, wird Ihnen sicherlich das umfassende Portfolio der Whirlpools gefallen, die verschieden groß und tief sind und auf der Terrasse oder im Wintergarten aufgestellt werden können. Private oder öffentliche Saunen können wir im Interieur und im Exterieur aufbauen. Der Stolz eines jeden Poolbesitzers ist kristallklares Wasser. Das erreichen Sie nur mit der richtigen Wartung, und auch damit helfen Ihnen die Fachleute von P.V.POOL s. r. o. gerne. Ob Sie nun ein Hotel, ein Haus oder nur einen Garten besitzen – gönnen Sie sich den Luxus eines eigenen Pools. Die neuen Ideen und unkonventionellen Ausführungen von der Gesellschaft P.V.POOL s. r. o. werden Sie so begeistern, dass ein Pool, ein Whirlpool oder eine Sauna sogleich zu einem Muss werden.

Mlýnské nábřeží 5, 360 01 Karlovy Vary (: +420 353 221 373 info@lazenska-lekarna.cz ПО / MO - ПЯ/FR: 800 - 1800 СУ / SA: 800 - 1600 ВО / SU: 1000 - 1500


SPA T E X T: DIANA M EDIA | FOTO : A R C HI V S AV OY

Dlouholetá tradice lázeňské péče obohacená o nejmodernější poznatky současné balneologie řadí

Savoy Westend Hotel*****

Medical Spa Resort Karlovy Vary na úplnou špičku lázeňských zařízení v Evropě.

V souladu s nejnovějšími trendy v oblasti lázeňství a wellness se Savoy Westend Hotel***** Medical Spa Resort Karlovy Vary zaměřuje ve své nabídce lázeňských a wellness pobytů stále více na tradiční podobu lázeňské léčby. Zasazený do kouzelné zahrady v klidné části Karlových Varů, je lázeňský komplex Savoy Westend Hotel přímo ideálním místem pro péči o tělo i duši. V harmonickém prostředí pěti historických vil z konce 19. století klient zapomene na starosti běžných dní, což je prvním předpokladem úspěšné léčby či rekonvalescence. Dalším základem efektivní léčebné kůry, ale i relaxačního wellness, je profesionální lékařská péče a diagnostika. Savoy Westend Hotel proto zajišťuje svým hostům nejen nepřetržitou lékařskou péči dvou lékařů specializujících se právě na tradiční balneologii, ale v rámci svých kompletních služeb nabízí i možnost odborných konzultací u lékařů specialistů a celou řadu specializovaných laboratorních vyšetření. Samozřejmostí je i stálý lékařský dohled a to nejen po dobu lázeňského pobytu, ale i po jeho skončení. Každý host před svým odjezdem obdrží lékařskou zprávu o průběhu léčby a jejích výsledcích a zároveň i další doporučení, jak pečovat o své zdraví po návratu domů.

22 | SPA Journal | 2012

Ve svých léčebných i wellness programech používá Savoy Westend Hotel výlučně lokální přírodní léčivé zdroje, světoznámé karlovarské minerální prameny a rašelinu. V mnoha případech využívá i alternativní metody přírodní medicíny. Lázeňské a wellness pobyty nejsou dnes již chápány jen jako jedna z léčebných metod v případě nejrůznějších onemocnění, ale čím dál tím více jsou využívány právě jako prevence, což ocení zejména velmi vytížení lidé na vedoucích pozicích. Savoy Westend Hotel má pro své klienty připravenou komlexní nabídku léčebných i kosmetických procedur, jako je celá řada speciálních orientálních ošetření a cvičení, například thajské masáže, ajurvéda, jóga, pilates doplněné o ‚očistné‘ čajové rituály či detoxikační pitnou kúru složenou z přírodních koktejlů z čerstvých bylinek, ovoce a zeleniny. Hosté ocení jedinečný 25 metrový bazén, vlastní sportovní centrum s in-door golf simulátorem, bowlingem, billiardem či stolním tenisem. Ideálním místem je odpočinková zahradní terasa či letní zahradní kavárna v příjemném prostředí palmového aleje.


RU

Долголетняя традиция курортного лечения, обогащенная современнейшими знаниями в области сегодняшней бальнеологии, возносит отель

Savoy Westend Hotel*****Medical Spa Resort Каrlovy Vary Вары на самую вершину курортных учреждений в Европе.

В соответствии с новейшими трендами в области курортного дела и велнес отель Savoy Westend Hotel***** Medical Spa Resort Кarlovy Vary в своем предложении курортных и велнес курсов все больше нацелен на традиционный вид курортного лечения. Расположенный в очаровательном саду в тихой части Карловых Вар курортный комплекс Savoy Westend Hotel является самым идеальным местом для лечения тела и души. В гармоничной обстановке пяти исторических вилл постройки конца 19 века клиент забывает о проблемах будних дней, что и является первым условием успешного лечения или реконвалесценции. Еще одним принципом эффективного курортного лечения, а также релаксационного велнес, является профессиональная медицинская помощь и диагностика. Поэтому Savoy Westend Hotel в рамках своих комплексных услуг обеспечивает для своих гостей не только непрерывную медицинскую помощь двух врачей, специализирующихся именно на традиционной бальнеологии, но и предлагает возможность получения профессиональных консультаций врачей-специалистов, а также целый ряд специализированных лабораторных обследований. Естественным является и постоянное медицинское наблюдение, причем не только в течение курса курортного лечения, но и после его окончания. Каждый гость перед своим отъездом получит медицинское заключение о прохождении лечения и его результатах и вместе с этим дальнейшие рекомендации, как заботиться о своем здоровье по возвращении домой.

Во всех лечебных и велнес программах отель Savoy Westend Hotel использует исключительно местные природные лечебные источники, всемирно известные карловарские минеральные источники и грязи. Во многих случаях применяются и альтернативные методы природной медицины. Курортные и велнес курсы сегодня воспринимаются уже не только как один из лечебных методов при различных заболеваниях. Чем дальше, тем чаще они используются именно в качестве профилактики, что оценят, прежде всего, сильно занятые люди на руководящих должностях. Отель Savoy Westend Hotel предлагает своим клиентам подготовленное комплексное предложение лечебных и косметических процедур, как, например, целый ряд специальных восточных видов лечения и гимнастики, а также тайский массаж, аюрведу, йогу, пилатес, дополненные «очищающими» чайными ритуалами или детоксикационный курс питья, включающий природные коктейли из свежих трав, фруктов и овощей. Гости оценят эксклюзивный 25-метровый бассейн, собственный спортивный центр с in-door гольф симулятором, боулингом, бильярдом или настольным теннисом. Идеальным местом для отдыха является садовая веранда или летнее открытое кафе в приятной обстановке пальмовой аллеи. 2012 | SPA Journal | 23


Die langjährige Tradition der Kurpflege gemeinsam mit den modernsten Erkenntnissen der Balneologie machen das

RU

Savoy Westend Hotel***** Medical Spa Resort Karlsbad zu einer der besten Kureinrichtungen in Europa.

In Übereinstimmung mit den neuesten Trends im Bereich des Kurwesens und der Wellness konzentriert sich das Angebot des Savoy Westend Hotel***** Medical Spa Resort Karlsbad immer stärker auf die traditionelle Kurbehandlung. Inmitten eines zauberhaften Gartens in einem ruhigen Teil Karlsbads gelegen, ist der Kurkomplex des Savoy Westend Hotels ein wirklich idealer Ort für die Entspannung von Körper und Seele. In der harmonischen Umgebung der fünf historischen Villen aus dem Ende des 19. Jahrhunderts vergisst der Klient die Sorgen des Alltags, was die erste Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung oder Erholung ist.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil einer effektiven Heilkur oder eines Entspannungs-Wellness ist die fachgerechte ärztliche Untersuchung und Diagnose. Das Savoy Westend Hotel bietet seinen Gästen nicht nur die ununterbrochene medizinische Betreuung durch zwei Ärzte, welche sich auf die traditionelle Balneologie spezialisieren, sondern auch die Möglichkeit von Fachberatungen bei spezialisierten Ärzten und eine ganze Reihe von Laboruntersuchungen. Selbstverständlich ist auch die stetige ärztliche Aufsicht, und zwar nicht nur während des Kuraufenthaltes, sondern auch danach. Jeder Gast erhält vor seiner Abfahrt einen ärztlichen Befund über den Verlauf und die Ergebnisse der Behandlung und gleichzeitig auch weitere Empfehlungen, wie er seine Gesundheit nach der Heimkehr pflegen soll.

Das Savoy Westend Hotel setzt in seinen Heil- und Wellnessprogrammen ausschließlich lokale, natürliche Heilmittel ein, nämlich die weltbekannten Karlsbader Mineralquellen und den hiesigen Torf. In vielen Fällen nutzt es auch die alternativen Methoden der Naturmedizin. Kur- und Wellnessaufenthalte werden heute nicht mehr als bloße Heilmethode für die verschiedensten Erkrankungen aufgefasst, sondern werden zunehmend auch zur Vorbeugung eingesetzt, was vor allem sehr ausgelastete Menschen auf Führungspositionen zu schätzen wissen. Das Savoy Westend Hotel hat für seine Klienten ein komplexes Angebot an Heil- und Kosmetikprozeduren mit einer ganzen Reihe von speziellen orientalischen Behandlungen und Übungen vorbereitet – zum Beispiel Thai-Massagen, Ayurveda, Joga, Pilates und zur Ergänzung reinigende Teerituale oder entgiftende Trinkkuren aus natürlichen Cocktails aus frischen Kräutern, Obst und Gemüse. Die Gäste schätzen ein einzigartiges, 25 Meter langes Schwimmbecken, ein eigenes Sportzentrum mit einem Indoor-Golfsimulator, Bowling, Billiard und Tischtennis. Der ideale Ort zum Ausruhen ist die Gartenterrasse oder auch das sommerliche Garten-Kaffeehaus in der Palmenallee.

Savoy Westend Hotel***** | Petra Velikého 16 | 360 01 Karlovy Vary | Tel: +420 359 018 888 | Fax: +420 353 225 301 E-mail: reservation@savoywestend.cz | www.savoywestend.cz 24 | SPA Journal | 2012


Всё начинается с...

Ресторан ПИРОСМАНИ

…момента, когда рождается идея и концепция, исходя от души и таланта художника Аннамария Каммили. Она творит на холмах вокруг города Флоренции, создаёт оригинальные формы и мотивы, давая жизнь цветочным сочетаниям, используя удивительную технику и получая красивые и изысканные произведения искусства. Изделие Каммилли говорит о себе, потому что оно несет в себе жизнь, имеет свою специфику и уникальность. Вдохновите себя, познакомвшись с коллекциями Каммилли в ювелирном салоне в Карловых Варах (адрес Tržiště 23, Karlovy Vary). Вы удивитесь - ведь Annamaria Cammilli является единственной компанией, которая производит золото в шести различных никогда прежде невиданных оттенках!

2012 | SPA Journal | 25


RELAX T E X T: DIANA M EDIA | FOTO : A R C HI V TAWAN

Pravá thajská masáž jedině v TAWANU

Profesionální kvalita masérek a s tím spojená efektivita masáží jsou pro salóny Tawan zcela klíčové. Provozoven, které nabízejí rádoby thajské masáže, neustále přibývá, proto se právě kvalita masáží stává vodítkem pro zákazníka.

www.tawan.cz 26 | SPA Journal | 2012

Tawan své masérky pečlivě vybírá, dbá na to, aby měly bohaté zkušenosti, pokoru a snahu poskytnou zákazníkům maximum ze svého umění. O tom, že pro Tawan je vskutku klíčové, aby masáž probíhala správně, svědčí i to, že jako jedni z mála mají opravdu masérky z Thajska. Vyzkoušejte kvalitní masáže v Tawanu, kde každý si najde tu pravou. V Karlových Varech naleznete dvě pobočky: Tawan Nikolina a Tawan v Grandhotelu Pupp.


RU

Настоящий тайский массаж только в салонах Tawan

DE

Eine echte Thai-Massage nur bei Tawan

Профессиональное качество массажисток и связанная с этим эффективность массажа являются для салонов Tawan полностью ключевыми. Салонов, которые предлагают якобы тайский массаж, постоянно прибывает, поэтому именно качество массажа становится определяющим для заказчика.

Die professionelle Qualität der Masseurinnen und die daraus resultierende Effektivität der Massagen sind bezeichnend für die Salons von Tawan. Es gibt immer mehr Betriebe, die „Möchtegern-Thai-Massagen“ anbieten, deshalb wird die Qualität der Massagen für den Kunden ein immer wichtigeres Merkmal.

Tawan тщательно выбирает своих массажисток, следит за тем, чтобы они обладали богатым опытом, смирением и старанием предоставить заказчикам максимум из своего искусства. О том, что для фирмы Tawan действительно является ключевым, чтобы массаж проходил правильно, свидетельствует и то, что как у одних из немногих, у них действительно массажистки из Таиланда. Испробуйте качественный массаж в салоне Tawan, где каждый найдет для себя самый подходящий. В Карловых Варах находятся два филиала: Tawan Николина и Tawan в Грандотеле Пупп.

Tawan wählt seine Masseurinnen sorgfältig aus und achtet darauf, dass sie reiche Erfahrungen und Ehrerbietung aufweisen können und den Kunden ihr ganzes Können zur Verfügung stellen. Davon, dass der richtige Verlauf der Massage für Tawan tatsächlich erstrangig ist, zeugt auch die Tatsache, dass die Firma als eine der wenigen wirklich Masseurinnen aus Thailand beschäftigt. Probieren Sie die hochwertigen Massagen von Tawan aus – jeder kann für sich die richtige finden. In Karlsbad finden Sie zwei Filialen: Tawan Nikolina und Tawan im Grandhotel Pupp.

2012 | SPA Journal | 27


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

moser slaví 155. výrocí sklárny moser 110. výrocí krištálové kolekce paula

28 | SPA Journal | 2012

MOSER ПРАЗДНУЕТ 155-ая годовщина мануфактуры Moser 110-ая годовщина хрустальной коллекции Paula

www.moser-glass.com


РОСКОШНЫЕ НОМЕРА, ГОЛЬФ, ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПРИРОДА Каждый вторник с 19.00 часов проходят вечера в средневековом стиле • стильная обстановка • богатое меню • блюда из мяса дичи • • живая музыка • специальная программа •

Заказы по телефону: +420 722 922 729

Art Hotel Royal Golf **** | Cihelny 5, Karlovy Vary | Tel: +420 353 972 411 | e-mail: director@royalgolf.cz 2012 | SPA Journal | 29


HEALTH T E X T: JANA ŠMÍDO VÁ, I n g. MI C HA EL A S TUDENÁ | F OTO: AR C HI V

Oční klinka SOMICH Karlovy Vary www.somich.cz tel. 775 556 541, 775 555 350 e-mail: ocniklinika@somich.cz

Noste brýle už jen jako módní doplnek I když jsou brýle stále v módě, je dobré vědět, že v  dnešní době umožňuje špičková technika a  vyspělá lékařská péče téměř každému z  nás žít bez brýlí. Laserové odstranění dioptrií, které je jedním z možných řešení, je čím dál žádanější. Dozvědět se podrobnější informace o tomto zákroku nám umožnila paní Ing. Michaela Studená, výkonná ředitelka soukromé oční kliniky SOMICH s.r.o. poskytující komplexní péči v  oblasti očního lékařství, jež sídlí v centru Karlových Varů. Pro koho je laserová operace očí určena?

Nejvhodnějšími kandidáty jsou pacienti mezi 18. a cca 45. rokem věku, ale je možno ji v opodstatněných případech použít i u dětí či lidí starších 50 let. Kolik dioptrií je možné díky operaci odstranit?

Jsme schopni kvalitně a rychle odstranit širokou škálu očních vad. Dokážeme korigovat krátkozrakost až do -14,0 dioptrií, dalekozrakost do + 6,0 dioptrií astigmatismus (tzv. cylindr) v rozmezí -6,0 až +6,0 dioptrií. Je však nutné individuální vyšetření, posouzení tloušťky rohovky atp. 30 | SPA Journal | 2012

Lze laserem řešit i presbyopii, tj. špatné vidění do blízka, které se objevuje kolem 45. roku? V  některých případech ano. U  těchto pacientů ale volíme i další způsoby chirurgické korekce, jako například implantace nitroočních čoček nebo speciálních rohovkových implantátů. Je zákrok bolestivý, jak dlouho vůbec trvá?

Co se týče bolestivosti, je to samozřejmě individuální, každý máme práh bolesti jinde. Samotný zákrok je opravdu bezbolestný, pacienti většinou pociťují pouze „mírný tlak“. Bolestivá bývá někdy první noc, ale s běžnými léky proti bolesti ji zatím všichni zvládli bez obtíží. Celkově strávíte na klinice v den zákroku maximálně 2 hodiny, přičemž samotná laserová operace netrvá většinou déle než 15 – 20 minut, zcela fit je klient většinou do 1 týdne. Jaké technologie při laserové operaci očí používáte?

Vlastníme jednu z nejmodernějších laserových sestav od světové špičky v oftalmologii - firmy Alcon, zahrnující 2 lasery. Femtosekundový laser minima-


lizuje bolestivost zákroku a urychluje hojení, pomocí něj se vytvoří určitý „kryt - poklička“ pro vybroušenou rohovku. Samotný výbrus, kterým dosáhneme odstranění dioptrií, se provádí pomocí excimerového laseru. Co byste vzkázala budoucím zákazníkům?

RU

Budeme se těšit na každého nového klienta, který může počítat s naší profesionalitou a mnohaletou zkušeností. Proč se nevrátit domů po týdnu či 2 strávených v krásných Karlových Varech nejen odpočatý, ale i s ostrým zrakem?

Носите очки уже только как модный аксессуар

Несмотря на то, что очки все еще в моде, неплохо знать, что в сегодняшнее время техника высочайшего уровня и развитое медицинское обслуживание позволяют почти каждому из нас ходить без очков. Лазерное устранение диоптрий, которое является одним из возможных решений, чем дальше, тем более востребовано. Узнать больше подробной информации об этой операции нам позволила госпожа Михаела Студена, исполнительный директор частной глазной клиники ООО «SOMICH s.r.o.», предоставляющей комплексное лечение в области глазной медицины, расположенной в центре Карловых Вар. Для кого предназначена эта лазерная операция глаз?

Самыми подходящими кандидатами являются пациенты в возрасте от 18 примерно до 45 лет, но в обоснованных случаях можно провести ее и детям или людям старше 50 лет. Сколько диоптрий можно устранить при помощи этой операции?

Мы можем качественно и быстро устранить широкую шкалу глазных дефектов. Возможна коррекция близорукости до -14,0 диоптрий, дальнозоркость до + 6,0 диоптрий, астигматизм (так называемый цилиндр) в диапазоне -6,0 - +6,0 диоптрий. Однако необходимо индивидуальное обследование, оценка толщины роговицы и т.п. Можно ли при помощи лазера лечить и пресбиопию, т.е. плохое зрение на близкое расстояние, которое появляется в возрасте около 45 лет?

Ing. Michaela Studená,

výkonná ředitelka soukromé oční kliniky SOMICH s.r.o.

В некоторых случаях да. Но у этих пациентов мы выбираем и другие способы хирургической коррекции, как например, имплантация внутриглазных линз или специальных роговичных имплантатов. Болезненна ли операция и как долго она продолжается?

Что касается болезненности, это, конечно, индивидуально, у каждого из нас иной болевой порог. Сама операция является безболезненной, паци-

2012 | SPA Journal | 31


енты, в основном, чувствуют только «легкое давление». Болезненной иногда является первая ночь, но с обычными лекарствами от боли и с этим пока все справились без проблем. Всего Вы проведете в клинике максимально 2 часа в день операции, причем сама лазерная операция продолжается обычно не более 15 – 20 минут, а полное выздоровление пациента наступает, в основном, в течение недели. Какие технологии вы применяете в течение лазерной операции?

Мы владеем одним из самых современных лазерных комплексов производства мирового лидера в офтальмологии фирмы Alcon, укомплектованного 2 лазерами. Фемтосекундный лазер минимизирует болезненность операции и ускоряет заживание, при помощи него создается определенная „кожух-крышка“ для ошлифованной роговицы. Сама шлифовка, при помощи которой достигается устранение диоптрий, производится при помощи эксимерного лазера. Что бы Вы хотели передать будущим пациентам?

DE

Мы с нетерпением ждем каждого нового пациента, который может положиться на наш профессионализм и многолетний опыт. Почему бы не вернуться домой через одну или две недели, проведенные в прекрасных Карловых Варах, не только отдохнувшим, но и с острым зрением?

Tragen Sie die Brille nur mehr als modisches Accessoire

Die Brille ist immer noch in Mode, dennoch ist es aber gut zu wissen, dass die heutige Spitzentechnologie und die hochentwickelte medizinische Pflege fast jedem Menschen ein Leben ohne die Brille ermöglichen. Die Laserbehandlung der Dioptrien ist eine der möglichen Lösungen und ist immer gefragter. Frau Ing. Michaela Studená, die geschäftsführende Leiterin der Privat-Augenklinik SOMICH s.r.o., die umfassende augenärztliche Behandlungen anbietet und im Zentrum von Karlsbad siedelt, hat uns näheres zu diesem Eingriff erzählt. Für wen ist die Laseroperation der Augen bestimmt?

Die am besten geeigneten Kandidaten sind Patienten zwischen dem 18. und ca. dem 45. Lebensjahr, in begründeten Fällen kann sie aber auch bei Kindern und bei Personen von über 50 Jahren eingesetzt werden. Wie viele Dioptrien können mit der Operation korrigiert werden?

Wir können hochwertig und schnell eine ganze Reihe von Sehfehlern beseitigen. Kurzsichtigkeit können wir bis zu –14,0 Dioptrien korrigieren, Weitsichtigkeit bis zu +6,0 Dioptrien und Astigmatismus (sog. zylindrischer Sehfehler) im Bereich von –6,0 bis +6,0 Dioptrien. Es ist aber eine individuelle Untersuchung der Dicke der Hornhaut usw. notwendig. 32 | SPA Journal | 2012


INZER CE

Kann mit dem Laser auch Presbyopie behandelt werden, also eine altersbedingte Weitsichtigkeit, die um das 45. Lebensjahr auftritt? In manchen Fällen ja. Bei diesen Patienten wählen wir aber auch andere Arten der chirurgischen Korrektion, zum Beispiel die Implantation von Linsen in das Auge oder spezielle Hornhautimplantate. Ist der Eingriff schmerzhaft? Wie lange dauert er überhaupt?

Was die Schmerzhaftigkeit betrifft, so ist es natürlich individuell, jeder hat eine andere Schmerzgrenze. Der eigentliche Eingriff ist tatsächlich schmerzfrei, die Patienten spüren meist nur einen „leichten Druck“. Manchmal ist die erste Nacht schmerzhaft, aber mit üblichen Schmerzmitteln haben es bisher alle problemlos geschafft. Insgesamt verbringen Sie am Tag des Eingriffes höchstens 2 Stunden in der Klinik, wobei die eigentliche Laseroperation meist nicht länger als 15–20 Minuten dauert. Vollkommen fit ist der Klient meist innerhalb 1 Woche. Welche Technologien wenden Sie im Rahmen der Laseroperation der Augen an?

Wir besitzen eine der modernsten Laseranlagen mit zwei Lasern, und zwar von der weltweit führenden Firma in der Ophthalmologie, der Firma Alcon. Der Femtosekundenlaser minimalisiert die Schmerzhaftigkeit des Eingriffes und beschleunigt die Heilung – mit diesem Laser wird eine Art Abdeckung, ein „Deckel“ für die abgeschliffene Hornhaut geschaffen. Der eigentliche Schliff, durch den wir die Korrektur der Dioptrien erreichen, wird mithilfe eines Excimerlasers durchgeführt. Was möchten Sie den zukünftigen Kunden ausrichten?

Wir freuen uns auf jeden neuen Klienten, der auf unsere Professionalität und unsere langjährigen Erfahrungen bauen kann. Warum sollten Sie nach einer oder zwei Wochen im wunderschönen Karlsbad nicht nur entspannt, sondern auch scharfsichtig nach Hause zurückkehren? 2012 | SPA Journal | 33


RELAX

za pivem i relaxací

Do Chodovaru

T E X T: JANA ŠMÍDO VÁ | FOTO: AR C HI V C HODO VA R

Nejenže pivo chutná, ale také léčí. A právě kolem něho se vše točí v areálu Chodovar v Chodové Plané. Tento pivní wellness land nabízí svým klientům kompletní zázemí a dokonalou péči v oblasti léčení pivem.

34 | SPA Journal | 2012

V

areálu Chodovaru naleznete kromě samotného pivovaru i pravé pivní lázně, kde na vlastní kůži poznáte, jaké léčebné účinky pivo má. Dále je možnost navštívit značkovou prodejnu pivních produktů, restauraci a muzeum Ve Skále, jež vás ohromí svým prostředím a  příjemnou atmosférou. Při návštěvě Chodovaru byste neměli vynechat ani Berrarium Stará Sladovna, jež spojuje svět gastronomie a technologii piva. V areálu nechybí ani hotel, jehož název nemůže být jiný než U Sládka. A  právě v  hotelu U  Sládka se pro zákazníky vybudovalo zbrusu nové relaxační centrum, jehož dominantou je bazén s  dvěma whirlpooly, protiproudem, masážními tryskami a chrličem vody. Bazén je celonerezový a voda v něm je upravována nejmodernější technologií s  minimálním využitím volného chlóru. V další části je umístěna finská sauna s  několika režimy teplot, naproti pára s  možností několika druhů vlhkosti, teploty a  aromat. Vedle bazénu jsou Kneipovy koupele - studená a  teplá reflexní masáž nohou, kde je využita přírodní


Chodová Planá 348 13 | Pivovarská 107 +420 374 617 100 | www.chodovar.cz

minerální voda Il Sano, která má vysoký obsah CO2 a jako jediná v ČR obsahuje dvojmocné železo. V  prostorách relax centra se klienti v  brzké době dočkají i celé řady masáží. Před bazénem je možné si zahrát minigolf a  využít lehátka pro odpočinek a slunění s výhledem na dominantu pivovaru.

RU

Jestli přemýšlíte o dokonalé relaxaci a  chcete vyzkoušet něco nového, zajímavého a k tomu všemu s  léčebnými účinky, tak neváhejte a  zavítejte do Chodové Plané, kde se na vás těší celý tým wellness landu Chodovar.

В Ходовар

на пиво и отдых

Пиво не только вкусно, оно еще и лечит. И именно вокруг него все и крутится в ареале Ходовар в Ходове Плане. Этот пивной велнес-ленд предлагает своим

клиентам комплексную базу и прекрасное обслуживание в области лечения пивом.

В

ареале Ходовар Вы найдете кроме самого пивоваренного завода еще и настоящий пивной курорт, где на себе почувствуете, каким лечебным эффектом обладает пиво. Здесь также имеется возможность посетить фирменный магазин пивной продукции, ресторан и музей В Скале, который ошеломит Вас своей обстановкой и приятной атмосферой. При посещении Ходовара не пропустите Беррариум Стара Сладовна, которая объединяет мир гастрономии и технологии пива. В ареале имеется и отель, название которого не может быть иным, чем «У Сладка».

И именно в отеле «У Сладка» для заказчиков построен новый релаксационный центр, доминантой которого является бассейн с двумя ваннами whirlpool, противотоком, массажными форсунками и водостоком. Бассейн полностью нержавеющий, а вода в нем очищается при по2012 | SPA Journal | 35


мощи самой современной технологии с минимальным использованием свободного хлора. В следующей части расположена финская сауна с несколькими режимами температур, напротив парная с возможностью выбора нескольких видов влажности, температуры и ароматов. Около бассейна расположены ванны Кнейппа – холодный и горячий контрастный массаж ног, где использована природная минеральная вода Il Sano, с высоким содержанием CO2 и которая единственная в ЧР содержит двухвалентное железо. В помещениях релакс-центра клиенты в ближайшее время дождутся открытия и целого массажного комплекса. Перед бассейном можно поиграть в мини-гольф и воспользоваться несколькими лежаками для отдыха и загорания с видом на доминанту пивоваренного завода.

Если Вы подумываете о хорошей релаксации и хотите испробовать что-нибудь новое, интересное и 36 | SPA Journal | 2012

к тому же с лечебным эффектом, то не раздумывайте и загляните в Ходове Плане, где Вас с радостью ждет целый коллектив велнес-ленда Ходовар. DE

Zum Bier und zur Entspannung nach Chodovar

Bier ist nicht nur schmackhaft, sondern auch heilsam. Und gerade darum geht es in der Anlage Chodovar in Chodová Planá. Dieses Bier-Wellnesszentrum bietet seinen Klienten ein umfassendes Angebot und hervorragende Pflege im Bereich der Behandlungen mit Bier.


INZER CE

I

n Chodovar finden Sie neben der ursprünglichen Bierbrauerei auch ein echtes Bierbad, wo Sie selbst herausfinden können, wie heilsam Bier ist. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, eine Markenhandlung mit Bierprodukten, das Restaurant und das Museum Ve Skále mit seiner großartigen Ausstattung und seiner angenehmen Atmosphäre zu besuchen. In Ihrem Besuch von Chodovar sollte auch das Berrarium Stará Sladovna nicht fehlen, wo die Welt der Gastronomie und der Brauereitechnologie zusammenwirken. Auch ein Hotel darf nicht fehlen, es trägt den stilvollen Namen U Sládka („Zum Braumeister“).

Eben im Hotel U Sládka wurde ein neues Entspannungszentrum errichtet, es umfasst ein Schwimmbecken mit zwei Whirlpools, Gegenströmung, Massagedüsen und einen Wasserspeier. Das Becken besteht aus rostfreiem Stahl und das Wasser wird hier mit modernsten Technologien mit einem Mindestmaß an freiem Chlor aufbereitet. In einem weiteren Bereich befinden sich eine finnische Sauna mit mehreren Temperaturstufen und ein Dampfbad mit wählbaren Kombinationen der Feuchtigkeit, der Temperatur und der Duftstoffe. Neben dem Schwimmbecken finden Sie Kneipp-Bäder – kalte und warme Fußreflexzonenmassage mit dem natürlichen Mineralwasser Il Sano, welches einen hohen CO2-Gehalt hat und als einziges in Tschechien zweiwertiges Eisen enthält. In den Räumlichkeiten des Entspannungszentrums können sich die Klienten demnächst auch auf eine ganze Reihe von Massagen freuen. Vor dem Schwimmbecken können Sie Minigolfspielen, die Liegen zum Ausruhen und Sonnen nutzen und die Aussicht auf die Brauerei genießen. Falls Sie die perfekte Entspannung suchen und etwas neues, interessantes und heilsames probieren möchten, sollten Sie nicht zögern und nach Chodová Planá kommen, wo sich das ganze Team des Wellnesslandes Chodovar auf Sie freut.

• přírodní a umělý kámen • obkladové kameny • dlažební kameny • • štěrky, valouny • zahradní kameny • • натуральный и искусственный камень • плитка из камня • брусчатка • • щебень, валуны • садовые камни •

Česká 3 | Karlovy Vary – Tašovice | naproti autosalonu Schöner | напротив автосалона Schöner |

 +420 604 920 592 E-mail: info@svet-kamane.cz | www.svet-kamene.cz 2012 | SPA Journal | 37


BEAUTY T E X T: ASKLEPIO N | FOTO : AR C HI V | RJ T EX T: A S KL EPI ON

Nové centrum estetické medicíny Asklepion v hotelu Thermal

Hledáte spolehlivého partnera na cestě za krásou a zdravím? Využijte špičkových služeb centra Asklepion. Díky nejmodernějším metodám, ověřeným postupům a  množství nabízených oborů vám klinika plastické chirurgie a estetické medicíny Asklepion poskytuje efektivní komplexní péči! Nově otevřené dermatologické a  kosmetologické centrum Asklepionu vám v hotelu Thermal poskytne to nejlepší z  francouzské lázeňské kosmetiky Phytomer. Obsahuje extrakty z mořských řas, minerály a další přírodní extrakty. Pleť účinně uzdravuje a  navrací jí přirozenou pružnost, vlhkost i  barvu. Dopřát si můžete i  kosmetické programy Orlane, které navracejí pokožce buněčnou energii, posilují ji a  znovu aktivují některé stagnující funkce. Vrací pleti mladost.

rofyl – pleť silně hydratuje, podporuje kožní imunitu, účinně působí na pokožku vystavenou nepříznivým vlivům slunečního či laserového záření a má antioxidační účinky.

Konzultace s dermatologem

Zdravou a přirozeně krásnou pleť lze získat díky špičkové odborné péči týmu dermatologů z Asklepionu. Poskytujeme veškeré zákroky, které moderní dermatologie a laserová medicína nabízí a to s vynikajícími výsledky potvrzenými mnohaletou zkušeností. Konzultujte své problémy se skutečnými odborníky. Termín ošetření lze objednat na recepci Asklepionu v přízemí hotelu Thermal, nebo na tel.: +420 725 948 777.

Nejlepší výplň? Váš vlastní tuk!

Program Orlane Royal je výjimečnou péčí proti stárnutí. Sestává z nejluxusnějších a nejúčinnějších výrobků proti stárnutí s obsahem 24-karátového zlata a elixíru mládí v podobě čerstvé mateří kašičky.

Toužíte po útlejším pasu, štíhlejších stehnech a plnějším poprsí zároveň? Na klinice Asklepion přesunou tuk tam, kde vás zkrášlí! Tuk, který se po liposukci bez užitku vyhazoval do koše, má hodnotu desítek tisíc korun, které stojí syntetická náhrada. Přitom se jedná o ten nejlepší implantát - tělu vlastní tkáň. Organismus tak přijímá pouze vlastní buňky.

Červené světlo lampy Omnilux spouští přirozené omlazování kůže. Metabolismus buněk kůže se zvyšuje o polovinu. Staré a  zdeformované struktury kůže nahrazují nová elastická vlákna, pleť se vypíná a přirozeně omlazuje. Účinky Omniluxu ještě zvyšuje použití laserové gelové masky, která je vyrobena pouze z přírodních látek. Důležitou složkou je chlo-

Nový systém pro omlazení pokožky eTwo unikátně kombinuje v jednom ošetření dvě metody ošetření pro hloubkovou remodelaci a obnovení tvorby kolagenu. Rychlý zákrok s  okamžitým výsledkem je bezpečný pro všechny fototypy. Minimální rekonvalescence umožňuje prakticky okamžitý návrat k běžným aktivitám.

Zlatem proti stárnutí

Léčivé účinky laseru a chlorofylu

38 | SPA Journal | 2012

Zázrak jménem eTwo


RU

Новый центр эстетической медицины Asklepion в отеле Thermal Вы ищете надежного партнера - специалиста в области красоты и здоровья? Воспользуйтесь службами центра Asklepion. Благодаря современным технологиям, проверенным методам и широкой шкале служб – клиника пластической хирургии и эстетической медицины Asklepion Вам может предложить эффективный комплексный уход! Недавно открытый центр дерматологии и косметологии Asklepion в отеле Thermal предлагает вам наилучшие программы с использованием курортной косметики французской фирмы Phytomer. Эта косметика в своем составе содержит вытяжки из морских водорослей, минеральные вещества и другие растительные компоненты, позволяющие оздоровить кожу, возвратить ей естественную упругость, гидратацию и цвет. Наряду с этим, Вы можете пройти курс косметических программ Orlane, которые восстанавливают в коже клеточную энергию, укрепляют её и вновь активируют омолаживающие процессы. После таких процедур ваша кожа заметно помолодеет.

Золото против старения

Программа Orlane Royal – уникальный антивозрастной уход. Она состоит из самых роскошных и эффективных антивозрастных продуктов, содержащих 24-каратное золото и эликсир молодости в виде свежего маточного молочка.

Целебное действие лазеров и хлорофилла

Красный свет лампы Omnilux вызывает естественное омоложение кожи. Метаболизм клеток кожи увеличивается в два раза. Старую и деформированную структуру кожи заменяют новые эластические волокна и кожа приобретает упругость и естественно омоложается. Эффективность Omniluxu повышает лазерная гелевая маска, изготовленная из натуральных веществ. Важным элементом в ней является хлорофилл, который кожу увлажняет, способствует повышению иммунитета. Хлорофилл эффективно влияет на кожу, выставленную неблагоприятным воздействиям солнечного или лазерного излучения, а также хлорофилл обладает антиоксидантными свойствами.

Консультация с дерматологом

Благодаря высокой профессиональности дерматологов из Asklepionа, сохранить или вернуть коже здоровье и красоту, не является проблемой. Своим клиентам мы предоставляем возможность пройти все процедуры, которые

Laser & Aesthetic Medicine

современная дерматология и лазерная медицина могут предложить, а то с превосходными результатами подтвержденными многолетним опытом работы. Проконсультируйте свои проблемы с нашими специалистами. На консультации и процедуры Вы можете записаться на рецепции Asklepion в фойе отеля Thermal или по тел.: +420 725 948 777.

Наилучший наполнитель? Ваш личный жир!

Вы одновременно мечтает о стройной талии, гладких бедрах и упругой груди? На клинике Asklepion мы перенесем ваш жир в те места, где он необходим. Жир, который после липосакции просто „выбрасывался в ведро“, имеет цену нескольких десятков тысяч крон, которые бы клиент заплатил за синтетические заменители. Причем речь идет о самом наилучшем имплантате – собственной ткани. Этот метод гарантирует, что ваш организм не примет ничего чужеродного, а только собственные клетки.

Чудо, называемое eTwo

Новая система аппартного омоложения кожи eTwo во время одной процедуры уникально комбинирует два метода – глубокую ремодуляцию и обновление роста нового коллагена. Быстрая процедура с моментальным эффектом является безопасной для всех фототипов кожи. Минимальный восстановительный период позволяет быстро вернуться к привычному образу жизни. 2012 | SPA Journal | 39


DE

Das neue Zentrum für ästhetische Medizin Asklepion im Hotel Thermal Suchen Sie einen verlässlichen Partner auf dem Weg zu Schönheit und Gesundheit? Nutzen Sie die Spitzendienstleistungen des Zentrums Asklepion. Dank modernster Methoden, bewährter Vorgangsweisen und zahlreicher angebotener Fachbereiche kann die Klinik für plastische Chirurgie und ästhetische Medizin Asklepion eine effektive und komplexe Behandlung anbieten! Das neu eröffnete dermatologische und kosmetologische Zentrum von Asklepion bietet Ihnen im Hotel Thermal das Beste aus der französischen Kurkosmetik Phytomer an. Sie enthält Extrakte aus Meeralgen, Mineralien und andere natürliche Extrakte. Sie beteiligt sich an einer wirksamen Gesundung der Haut und verleiht ihr die natürliche Spannkraft, Feuchtigkeit und Farbe. Sie können auch die kosmetischen Programme von Orlane genießen, die den Hautzellen ihre Energie zurückgeben, sie stärken und ihre stagnierenden Funktionen erneuern. Die Haut erlangt so ihre Jugend zurück.

Mit Gold gegen die Alterung

Das Programm Orlane Royal ist eine außergewöhnliche Pflegereihe gegen die Alterung. Sie besteht aus den luxuriösesten und wirksamsten Hautverjüngungsprodukten und enthält 24karätiges Gold und ein Jugendelixier in Form von frischem Gelée Royal.

Die heilsame Wirkung von Lasern und Chlorophyll

Das Rotlicht der Lampe Omnilux fördert die natürliche Verjüngung der Haut. Der Metabolismus der Hautzellen steigt um die Hälfte. Alte und deformierte Hautstrukturen werden durch neues, elastisches Gewebe ersetzt, die Haut spannt sich und wird so auf natürlichem Wege jünger. Die Wirkung von Omnilux wird noch durch die Anwendung einer Laser-Gelmaske verstärkt, die ausschließlich aus natürlichen Stoffen hergestellt wird. Ein wichtiger Bestandteil ist Chlorophyll – es spendet der Haut viel Feuchtigkeit, fördert die Hautimmunität, beruhigt durch Sonnen- oder Laserstrahlung gereizte Haut und hat antioxidative Wirkung.

Konsultationen mit dem Dermatologen

Dank dem spitzenmäßigen Dermatologenteam von Asklepion können Sie eine gesunde und natürliche 40 | SPA Journal | 2012

schöne Haut erlangen. Wir bieten alle Eingriffe an, die die moderne Dermatologie und Lasermedizin zu bieten hat, all dies mit hervorragenden Ergebnissen, die von unseren langjährigen Erfahrungen bestätigt werden. Besprechen Sie Ihre Probleme mit wirklichen Fachleuten. Einen Behandlungstermin können Sie in der Rezeption von Asklepion im Erdgeschoß des Hotels Thermal oder unter der Telefonnummer +420 725 948 777 vereinbaren.

Das beste Implantat? Ihre eigenen Fettzellen!

Sehnen Sie sich nach einer schlankeren Taille, schlankeren Oberschenkeln und gleichzeitig auch nach einer volleren Oberweite? In der Klinik Asklepion wird das Fett dorthin verschoben, wo es Sie schöner macht! Das Fett, das nach einer Liposuktion meist nutzlos weggeworfen wird, hat den Wert von zehntausenden Kronen, die Sie für synthetische Ersatzstoffe zahlen würden. Dabei handelt es sich um das beste Implantat – körpereigenes Gewebe. Der Organismus muss so nur seine eigenen Zellen annehmen.

Ein Wunder namens eTwo

Das neue Hautverjüngungssystem eTwo ist eine einzigartige Kombination zweier Behandlungsmethoden für die Tiefen-Remodellierung und die Erneuerung der Kollagenproduktion. Der schnelle Eingriff mit sofortigen Ergebnissen ist sicher für alle Hauttypen. Die minimale Erholungszeit ermöglich eine praktisch sofortige Rückkehr zu Ihren normalen Aktivitäten. Další pobočky Asklepionu naleznete v Karlových Varech, Mariánských Lázních a Praze. Центры Asklepionа находятся в Карловых Варах, Марианских Лазнях и Праге. Weitere Zweigstellen von Asklepion finden Sie in Karlsbad, Marienbad und Prag.

Karlovy Vary/ Kaрловы Вары Karlsbad: Sanatorium Bristol/Санаторий Bristol, Sadová 19, Karlovy Vary, tel./тел.: +420 353 344 557-8, +420 724 047 440. Mariánské Lázně / Maрианские Лазни/Marienbad: Lázeňský dům Pacifik / Курортный дом Pacifik, Mírové náměstí 104, tel./тел.: +420 354 651 860, +420 724 047 441. Praha/ Прага/Prag: Londýnská 39, Praha 2, tel. тел: +420 234 716 300 / +420 725 587 229


OTEVŘENO 365 DNÍ V ROCE DNNĚ OD 10:00 - 19:00 HOD.

ОТКРЫТО 365 ДНЕЙ В ГОДУ ЕЖЕДНЕВНО С 10:00 - 19:00 ЧАС.

OBCHODNÍ DŮM ATRIUM KARLOVY VARY ТОРГОВЫЙ ДОМ АТРИУМ КАРЛОВЫ ВАРЫ • hračky • kožená galanterie • spodní prádlo • kosmetika • elektrospotřebiče • • cestovní kanceláře • směnárna • zlatnictví • reality • obchody s luxusním zbožím • • dárkové předměty • oděvy • obuv • šperky • sklo • porcelán • lustry • • Мужская одежда • женская одежда • обувь • детская одежда • массаж • ресторан • • гастроном • книги • чешская бижутерия • игрушки • нижние белье • • карловарская косметика • пункт обмена валют • ювелирный магазин • • агенство по продаже недвижимости • подарки • стекло • фарфор • люстры •

| Linda K spol. s r.o. | Karla IV. 505/1, 360 01 Karlovy Vary | Fax: +420 353 230 970 | 2012 | SPA Journal | | E-mail: atrium-kv@atrium-kv.cz | www.atrium-kv.cz |

41


EXCLUSIVE T E X T: JANA ŠMÍDO VÁ | FOTO: AR C HI V

FOOD FESTIVAL Již počtvrté v řadě nechyběl v programu zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech také FOOD FESTOVAL KARLOVY VARY. Přehlídka kulinářského umění a zručnosti barmanů byla i letos velice pestrá a k její účasti byly přizvány nejlepší regionální provozy. Návštěvníci tak měli možnost ochutnávat to nejlepší z jejich gastronomického umění a následně pak jejich výsledky hodnotit. O přízeň hostů letos vyrovnaně bojovalo 12 týmů – Grandhotel Pupp, Hotel Thermal, Club Imperial, Hotel Olympia, Hotel Royal Golf, Hotel Aqua Marina, Hotel St. Joseph Royal Regent, Hostinec Na Statku, Bar Schaffy´s Garáž, Sushi Sakura Restaurant, MAKRO a Pivovar Maisel´s Weisse Bayreuth. Nejlepší však může být jen jeden a stal se jím díky největšímu počtu hlasů hotel Thermal. Ve filetování lososa nejlépe uspěl kuchař z hotelu Carlsbad Plaza Lukáš Paluska. Májové sobotní odpoledne před hotelem Thermal patřilo také dětem, které se mohly aktivně zapojit do přípravy vybraných delikates v dětské kuchařské 42 | SPA Journal | 2012

RU

školičce. Vyvrcholením tohoto kulinářského májové odpoledne byl tradiční běh „Vrchní, prchni“, ve kterém se soutěžící utkali o skvělou finanční odměnu. Вот уже в четвертый раз подряд в программе открытия курортного сезона в Карловых Варах состоялся также FOOD FESTIVAL KARLOVY VARY. Смотр кулинарного искусства и мастерства барменов был и нынче очень пестрым, а для участия в нем были приглашены лучшие региональные заведения. Посетители имели возможность продегустировать самое лучшее из их гастрономического искусства, и после этого оценить их результаты.

За расположение гостей равноправно боролись 12 команд – Грандотель Pupp, отель Thermal, Клуб Imperial, отель Olympia, отель Royal Golf, отель Aqua Marina, отель St. Joseph Royal Regent, отель Na Statku, Бар Schaffy´s Гараж, ресторан Sushi Sakura Restaurant, MAKRO и пивоваренный завод Maisel´s Weisse Bayreuth. Но лучшим мо-


INZER CE

жет быть только один, и им стал благодаря наибольшему количеству голосов отель Thermal. В разделке лосося победил повар из отеля Carlsbad Plaza Лукаш Палуска.

DE

Майский субботний день после обеда перед отелем Thermal принадлежал детям, которые могли активно включиться в приготовление выбранных деликатесов в детской поварской школе. Апогеем этого кулинарного майского дня был традиционный забег „Официант, беги“, в котором соревнующиеся боролись за хороший финансовый приз. Im Programm zum Beginn der Kursaison in Karlsbad durfte bereits zum vierten Mal das FOODFESTIVAL KARLSBAD nicht fehlen. Das Angebot an kulinarischer Kunst und Geschick der Barmänner war auch in diesem Jahr sehr vielfältig und die besten regionalen Betriebe wurden zur Teilnahme eingeladen. Die Besucher konnten so das Beste aus ihrer gastronomischen Kunst kosten und dann über ihre Eindrücke abstimmen.

Zwölf Teams kämpften Kopf an Kopf um die Gunst der Gäste – Grandhotel Pupp, Hotel Thermal, Club Imperial, Hotel Olympia, Hotel Royal Golf, Hotel Aqua Marina, Hotel St. Joseph Royal Regent, Gasthaus Na Statku, Bar Schaffy´s Garáž, Sushi Sakura Restaurant, MAKRO und die Brauerei Maisel´s Weisse Bayreuth. Es kann aber nur einen Sieger geben und die meisten Stimmen gewann das Hotel Thermal. Den Wettbewerb im Filetieren eines Lachses gewann der Koch Lukáš Paluska aus dem Hotel Carlsbad Plaza. Dieser Samstagnachmittag im Mai fand vor dem Hotel Thermal statt und gehörte auch den Kindern, die sich in der Kinder-Kochschule aktiv an der Zubereitung ausgewählter Delikatessen beteiligen konnten. Den Gipfel dieser kulinarischen Veranstaltung bildete der traditionelle Lauf „Ober, flüchte!“, in dem die Teilnehmer um einen ansehnlichen Geldpreis kämpften.

2012 | SPA Journal | 43


CARS T E X T: V O LKSWAGEN | FOTO : A R C HI V

Zpátky do budoucnosti Beetle pro 21. století Za to, že se Beetle stal historickou automobilovou ikonou, vděčí v neposlední řadě úspěšnému příběhu „brouků“. Jeho nová generace tvoří spojovací článek mezi známou minulostí a novou epochou. Beetle se díky novému designu a nejnovější technice prezentuje jako automobil 21. století – výrazný, sportovní a sebejistý. RU

дизайну и новейшей технике представляется как автомобиль 21 века – выразительный, спортивный и уверенный в себе. DE

Zurück in die Zukunft Der Beetle für das 21. Jahrhundert

Назад в будущее Beetle для 21 века

Seinen Ruf einer historischen Automobillegende verdankt der Beetle der erfolgreichen Geschichte der „Käfer“. Die neue Generation bildet ein Verbindungsstück zwischen der berühmten Vergangenheit und einer neuen Epoche. Dank seinem neuen Design und der neuesten Technik präsentiert sich der Beetle als das Automobil des 21. Jahrhunderts – ausdrucksstark, sportlich und selbstsicher.

Beetle стал исторической автомобильной иконой не в последнюю очередь благодаря успешной истории «жуков». Его новое поколение образует соединительный элемент между знаменитым прошлым и новой эпохой. Beetle благодаря новому

Interiér | Интерьер | Interieur

RU

Ve svém interiéru Beetle evokuje své kořeny: Ve výbavě „Design“ připomínají klasického „brouka“ velké ploché prvky lakované v barvě vozu a kompaktní přístrojová deska s jedním výrazným kruhovým centrálním sdruženým přístrojem. Co se však vůbec nezměnilo, je vysoká kvalita zpracovaných materiálů.

В интерьере Beetle воспроизводит свои корни: В комплектации „Design“ классического «жука» припоминают большие плоские элементы, окрашенные в цвет машины и компактный приборный щи-

44 | SPA Journal | 2012

DE

ток с одним выделяющимся круглым центральным комбинированным прибором. Что совершенно не изменилось, так это высокое качество применяемых материалов. Das Interieur des Beetle evoziert seine Herkunft: in der Ausstattung „Design“ erinnern große lackierte Flächen in der Wagenfarbe und die kompakte Armatur mit einer markanten, kreisförmigen Zentralanzeige an den klassischen „Käfer“. Was sich aber überhaupt nicht verändert hat, ist die erstklassige Qualität der verarbeiteten Materialien.


Nabídka kol | Предложение колес | Räder

RU

Od sériově dodávaných šestnáctipalcových ocelových kol v designu „Propeller“ až po exkluzivní na přání dodávaná devatenáctipalcová kola z lehké slitiny z nabídky Volkswagen R GmbH – rozmanitá nabídka kol pro Beetle nadchne jak fandy stylu retro, tak sportovní nadšence či individualisty. Vybírat můžete z devíti atraktivních designů kol, z nichž sedm bylo navrženo výlučně pro Beetle.

DE

Из серийно поставляемых шестнадцатидюймовых стальных колес типа „Propeller“ до эксклюзивных поставляемых по желанию девятнадцатидюймовых колес из легких сплавов из предложения Volkswagen R GmbH – разнообразное предложение колес для Beetle привлечет

как фанатов стиля ретро, так и любителей спортивного дизайна или индивидуалистов. Выбрать можно из девяти привлекательных типов колес, семь из которых были спроектированы исключительно для Beetle.

Von den serienmäßigen Sechzehn-Zoll-Stahlrädern im Design „Propeller“ bis zu exklusiv auf Wunsch gelieferten Neunzehn-Zoll-Rädern aus leichten Legierungen aus dem Angebot der Volkswagen R GmbH – das reichhaltige Angebot der Räder für den Beetle wird sowohl die Freunde des Retro-Stils als auch Sportfans und Individualisten begeistern. Sie können unter neun attraktiven Raddesigns wählen, sieben davon wurden exklusiv für den Beetle entworfen.

Panoramatické výklopné a posuvné střešní okno | Панорамный откидной и сдвижной люк в крыше | Panoramatisches Klapp- und Schiebe-Dachfenster

RU

Nový Beetle je možné na přání vybavit výklopným a posuvným panoramatickým střešním oknem, které bylo vyvinuto z posuvného a výklopného střešního okna předchozích verzí „brouka“. K největším přednostem panoramatického střešního okna patří o 90 procent větší plocha, jež v interiéru zajistí více světla i dech beroucí pohledy. Jeho tónování a tepelně izolační vlastnosti navíc přispívají k příjemnému klimatu uvnitř vozu, protože odráží 99 % ultrafialového a 92 % tepelného záření.

Новый Beetle по желанию можно укомплектовать откидным и сдвижным панорамным люком в крыше, который был разработан на базе сдвижного и откидного люка в крыше предыдущих версий «жука». К самым большим преимуществам панорамного люка в крыше относится увеличенная на 90 процентов поверхность, которая обеспечит

DE

в интерьере больше света и захватывающие дыхание виды. Его тонировка и теплоизоляционные свойства, кроме того, способствуют приятному климату внутри машины, так как отражают 99 % ультрафиолетового и 92 % теплового излучения.

Der neue Beetle kann auf Wunsch mit einem panoramatischen Klapp- und Schiebe-Dachfenster ausgestattet werden, das aus dem Schiebe- und Klapp-Dachfenster der älteren „Käfer“ entwickelt wurde. Zu den größten Vorteilen eines panoramatischen Dachfensters gehört die um 90 Prozent größere Fläche, die mehr Licht ins Interieur lässt und atemberaubende Aussichten gewährt. Seine Tönung und seine wärmeisolierenden Eigenschaften tragen außerdem zu einem angenehmen Wagenklima bei, da sie 99 % der UV-Strahlung und 92 % der Wärmestrahlung reflektieren. 2012 | SPA Journal | 45


Vnější vzhled | Внешний вид | Äußeres Aussehen

RU

V 21. století Beetle dospěl a na silnici projevuje svou sebejistotu. Jeho proporce jsou značně sportovnější. Jeho silueta s prodlouženou přední kapotou, dozadu posunutým a strmějším předním oknem a plochou linií střechy mu propůjčuje bezprecedentní dynamiku srovnatelnou se sportovním kupé. Zatímco kulaté světlomety, silně vyklenuté boční plochy a přechod mezi boky a střechou vycházejí z klasické architektury „brouka“, na detailech jako jsou zadní světla, sání vzduchu pod předním nárazníkem nebo plochý průběh dolních linií karoserie, je patrná nová DNA vozů Volkswagen.

Развитый. В 21 веке Beetle повзрослел и проявляет на дороге свой апломб. Его пропорции очень спортивны. Его силуэт с удлиненным передним капотом, смещенным назад, и более наклонным лобовым стеклом и плоской линией крыши придает ему беспрецедентную динамику, сравнимую со спортивным купе. Тогда как круглые фары, сильно выпуклые боковые поверхности

46 | SPA Journal | 2012

DE

и переход между боками и крышей исходят из классической архитектуры «жука», в таких деталях, как например, задние фонари, воздухозаборник под передним бампером или плоскостность нижних линий кузова, видна новая ДНК автомобилей Volkswagen.

Im 21. Jahrhundert ist der Beetle erwachsen geworden und zeigt seine Selbstsicherheit auf der Straße. Seine Proportionen sind viel sportlicher. Seine Silhouette mit der verlängerten Vorderhaube, der nach hinten verschobenen und steileren Frontscheibe und der flachen Dachlinie verleiht ihm eine neue Dynamik, die mit einem Sportcoupé vergleichbar ist. Die runden Reflektoren, die stark nach außen gewölbten Seitenflächen und der Übergang zwischen den Flanken und dem Dach gehen von der klassischen Architektur des „Käfers“ aus, während in Details wie den Rücklichtern, den Luftöffnungen vor der vorderen Stoßstange oder im flachen Verlauf der unteren Karosserielinien die neue DNA der Autos von Volkswagen hervor scheint.


INZER CE

Máte zájem o Beetla? Вас заинтересовал Beetle? Interessieren Sie sich für den Beetle?

CAR POINT Karlovy Vary

Volkswagen

CZ

RU

DE

Společnost je dealerem vozů značky Volkswagen a Volkswagen užitkové vozy v Karlovarském kraji a nabízí kompletní poradenské služby při výběru nového vozu a zajištění jeho financování. V rámci prodejní činnosti nabízí vozidla značky Volkswagen v  kompletní paletě, dostupné na českém trhu. Nabízí veškeré služby spojené s nákupem a servisováním vozů, od prvotního poradenství při výběru vozidla až po realizaci obchodního případu, jakož i  následné péči o vozidlo.

Компания является дилером марки Volkswagen и Volkswagen грузовые фургоны в Карловарском крае и предлагает комплексные консультационные услуги при выборе нового автомобиля и обеспечении его финансирования. В рамках коммерческой деятельности компания предлагает автомобили марки Volkswagen в полном спектре, доступном на чешском рынке. Фирма предлагает все услуги, связанные с покупкой и сервисным обслуживанием машин, от первичной консультации при выборе автомобиля до исполнения акта продажи и последующего сервисного обслуживания машины. Die Gesellschaft vertreibt PKWs und Nutzfahrzeuge der Marke Volkswagen in der Region Karlsbad und bietet Ihnen eine umfassende Beratung bei der Auswahl eines neuen Wagens und auch seine Finanzierung an. Sie verkauft die komplette Auswahl von Volkswagen, die auf dem tschechischen Markt zu haben ist. Das Angebot umfasst alles rund um den Kauf und das Service der Autos, von der ersten Beratung bis zur eigentlichen Kaufabwicklung und auch das spätere Service Ihres Fahrzeuges.

CAR POINT Karlovy Vary o.z. Chebská 55 | 360 06 Karlovy Vary Tel | Тел: +420 353 505 920

Fax | Факс: +420 353 505 935 E-mail: carpoint@carpoint.cz

2012 | SPA Journal | 47


Rýnský dvůr a.s. (Рынский двор) новостройка в лучшем месте Карловых Вар

Дата ввода обьекта в эксплуатацию – декабрь 2010 года Разработка внутреннего дизайна и интерьера Возможность парковки в центре Карловых Вар – продажа мест Ресторан на продажу – площадь 272 м2 + 110 м2 вспомогательных помещений Новый функционирующий шоппинг – центр в Карловых Варах Обеспечение юридических услуг в Карловых Варах Остались квартиры площадью – 65, - 77, - 100, - 127, - 147, - 172, - 185 м2 Все квартиры имеют балконы или терассы

TOUT-PUISSANT ALMAZ, s.r.o. Mariánská 318/2, Karlovy Vary, (+420 602 414 994 Инфо о проэкте на | více informací o tomto projektu na: +420 353 233 952 www.rynsky-dvur.cz | www.almaz.cz 48 | SPA Journal | 2012


2012 | SPA Journal | 49


GASTRO T E X T: JANA ŠMÍDO VÁ | FOTO: MAUI LOUNGE

Gastronomické

opojení v Mariánských Lázních www.maui.cz Mariánské Lázně 353 01 | Ruská 72 tel.: 607 879 813 mail: info@maui.cz

Poslední den v březnu jsme zavítali do jednoho z lázeňských měst v blízkosti Karlových Varů a to do Mariánských Lázní, kde se nám naskytla příležitost navštívit útulný podnik MAUI LOUNGE, ve kterém jsme strávili velice krásný večer plný výtečné gastronomie a vstřícného personálu. V prostředí tohoto baru jsme si cítili víc než příjemně. Snoubení moderního interiéru, vlídné obsluhy a linoucí se vůně si nás okamžitě získalo. Měli jsme možnost ochutnat několik pokrmů z jídelního lístku, ve kterém se objevovali jídla od předkrmů, polévek, přes lehká a hlavní jídla, až po saláty, deserty a dokonce i sushi. Dlouho jsme neváhali a zvolili kombinaci několika pokrmů, jež zahrnovala těstoviny, salát, biftek i již zmiňované sushi. Během přípravy jídel jsme ochutnávali míchané koktejly a vybraná lahodná vína, která ke gastronomii bezpochy50 | SPA Journal | 2012

by patří. Po ochutnávce nám byly naservírovány námi vybrané pokrmy, které lahodili jak oku, tak i našim mlsným jazýčkům. Vynikající pasta si získala obdiv u všech strávníků. Biftek z argentinské svíčkové uchvátil ty, co na talíři preferují pořádný kus masa a milovníci asijské kuchyně si pochutnávali na perfektním sushi. Tento opravdu gastronomický zážitek byl po celou dobu doprovázen milými úsměvy od personálu a kvalitním servisem. Na konci večera jsme byli svědky sabráže, kdy láhev šampaňského byla otevřena pouze za pomoci šampusové skleničky a šikovných rukou. Za tento velice příjemný večer celému týmu MAUI LOUNGE děkujeme, přejeme samé takto spokojené zákazníky a už nyní se těšíme na další návštěvu Mariánských Lázní. Již během léta bude také možnost navštívit další podnik, tentokrát MAUI RESTAURANT, jež bude součástí nového hotelu Rezidence Golf.

bývalý Beskyd, Zádub nedaleko od Royal golf clubu Mariánské Lázně


2012 | SPA Journal | 51


RU

Гастрономическое опьянение в Марианске Лазне

DE

Gastronomische Genüsse in Marienbad

В последний день марта мы заглянули в один из курортных городов поблизости от Карловых Вар, в Марианске Лазне, где нам представилась возможность посетить уютное заведение MAUI LOUNGE, в котором мы провели весьма приятный вечер, полный отличной гастрономии и приветливого персонала.

Am letzten Märztag machten wir uns in eine der Kurstädte in der Nähe von Karlsbad auf, nämlich Marienbad. Wir hatten hier die Gelegenheit, die gemütliche Bar MAUI LOUNGE zu besuchen, wo wir einen sehr angenehmen Abend mit hervorragender Gastronomie und freundlichem Personal verbrachten.

В обстановке этого бара мы чувствовали себя более чем приятно. Объединение современного интерьера, качественного обслуживания и разливающихся ароматов сразу нас привлекло. У нас была возможность попробовать несколько блюд из меню, в котором приведены блюда от закусок, супов, легких и горячих блюд, до салатов, десертов и даже суши. Мы долго не раздумывали и выбрали комбинацию нескольких блюд, которая включала макароны, салат, бифштекс и уже упомянутое суши.

Wir fühlten uns hier wirklich sehr wohl. Die Verbindung von modernem Interieur, freundlichem Personal und allgegenwärtigem Duft war uns von Anfang an sympathisch. Wir konnten unter zahlreichen Kostproben aus der Speisekarte wählen – Vorspeisen, Suppen, leichte Speisen und Hauptspeisen, Salate, Desserts und sogar auch Sushi. Wir zögerten nicht lange und wählten eine Kombination mehrerer Speisen, die Pasta, Salat, Steak und auch das bereits erwähnte Sushi umfasste.

Во время приготовления блюд мы пробовали коктейли и выбранные вкусные вина, которые, конечно же, являются частью гастрономии. После дегустации нам подали заказанные нами блюда, которые ласкали как глаз, так и наши гурманские языки. Замечательные макароны заслужили восхищение у всех столующихся. Бифштекс из аргентинской вырезки восхитил тех, кто предпочитает видеть на тарелке хороший кусок мяса, а любители азиатской кухни продегустировали прекрасное суши. Это настоящее гастрономическое впечатление в течение всего вечера сопровождалось милыми улыбками персонала и качественным сервисом. В конце вечера мы стали свидетелями «сабража», когда бутылка шампанского была открыта только при помощи фужера для шампанского и ловких рук.

Während die Speisen zubereitet wurden, kosteten wir gemischte Cocktails und ausgesuchte, delikate Weine, die zweifellos ebenfalls zur Gastronomie gehören. Nach dieser Verkostung wurden uns die gewünschten Speisen serviert, ein Genuss fürs Auge und auch für die Geschmacksknospen. Die hervorragende Pasta wurde von allen bewundert. Das Steak aus argentinischem Rindsfilet begeisterte diejenigen, die ein ordentliches Stück Fleisch auf dem Teller mögen, und die Liebhaber der asiatischen Küche genossen das köstliche Sushi. Dieses gastronomische Erlebnis wurde vom netten Lächeln des Personals und von der gelungenen Bedienung unterstrichen. Zu Ende des Abends wurden wir Zeugen der Sabrage, einer Technik, bei der eine Champagnerflasche nur mithilfe eines Champagnerglases und geschickter Hände geöffnet wird.

Мы благодарим весь коллектив MAUI LOUNGE за этот очень приятный вечер, желаем только таких довольных заказчиков и уже сейчас с нетерпением ожидаем следующего посещения Марианске Лазне. А в течение лета у нас будет возможность посетить еще одно заведение, на этот раз MAUI RESTAURANT, которое расположено в новом отеле Rezidence Golf.

Wir danken dem ganzen Team von MAUI LOUNGE für diesen sehr gelungenen Abend, wünschen noch viele genauso zufriedene Kunden und freuen uns schon jetzt auf unseren nächsten Besuch in Marienbad. Im Sommer werden wir einen weiteren Betrieb besuchen, diesmal das MAUI RESTAURANT, das Teil des neuen Hotels Rezidence Golf sein wird.

52 | SPA Journal | 2012


2012 | SPA Journal | 53


SPORT T E X T: JANA ŠMÍDO VÁ | FOTO: AR C HI V

SPORT NEJEN PRO GENTLEMANY

54 | SPA Journal | 2012


CZ

Golf patří mezi tři nejčastěji provozované sporty na světě, a to především díky ladnému a přirozenému pohybu během hry, která je provozována v  krásně upraveném přírodním prostředí.

I když si někteří lidé stále myslí, že golf je nudná, nevzrušující hra bez adrenalinu, opak je pravdou. Na začátku snad každý golfista tvrdil, že při golfu se jen tak chodí po loukách a občas se praští do míčku. K vyvedení z omylu jim stačila první návštěva gol-

RU

Golfová sezóna je v plném proudu. Ať už jste profesionál, začátečník nebo člověk golfem nepolíbeným, neváhejte propojit sport s  přírodou a  vyrazte na golfové hřiště, kde můžete prožít mnoho příjemně strávených dnů jak sami, tak i s přáteli či rodinou.

Игра не только для джентльменов Гольф относится к трем самым распространенным видам спорта в мире, и прежде всего, благодаря плавным и естественным движениям во время игры, которая проходит в красивой обстановке на природе. Несмотря на то, что некоторые люди думают, что гольф это нудная, не зажигательная игра без адреналина, в действительности все наоборот. Вначале, наверное, каждый гольфист утверждал, что во время гольфа все просто так ходят по лужайкам и время от времени стукнут по мячику. Для избавления от иллюзий им было достаточно первого посещения поля для голь-

DE

fového hřiště a první podařená rána, po níž se míč vznesl a směřoval k vytyčenému cíli. Jde o tak silný zážitek, že mu propadne devět lidí z deseti a vzápětí ho každý chce prožít znovu a znovu.

фа и первого получившегося удара, после которого мяч взлетел и направился к обозначенной цели. Это настолько сильное впечатление, что под его влияние попадают девять человек из десяти, и каждый сразу же хочет ощутить это снова и снова. Сезон гольфа уже идет полным ходом. И пусть Вы профессионал, начинающий или человек, не попавший под влияние гольфа, не раздумывайте, соедините спорт с природой и приезжайте на поле для гольфа, где можно прожить много приятно проведенных дней как самому, так и с друзьями или с семьей.

Ein Spiel nicht nur für Gentlemen

Golf gehört zu den drei meistgespielten Sportarten auf der Welt, und zwar vor Allem wegen der eleganten und natürlichen Bewegung während des Spieles, das noch dazu in einer wunderschön gepflegten, natürlichen Umgebung stattfindet.

Obwohl manche Menschen immer noch denken, dass Golf ein langweiliges, unaufregendes Spiel ohne Adrenalin ist, ist in Wirklichkeit das Gegenteil der Fall. Zu Beginn behauptet wohl jeder Golfspieler, dass man nur so über Wiesen spaziert und ab und zu einen Ball schlägt. Um diese Ansicht zu ändern, reicht der erste Besuch eines Golfplatzes

und der erste gelungene Schlag, nach dem der Ball in die Lüfte steigt und dem gewünschten Ziel entgegenfliegt. Das ist ein so intensives Erlebnis, dass es neun von zehn Menschen begeistert – jeder will es wieder und wieder erleben.

Die Golfsaison ist in vollem Gange. Ob Sie nun ein Profi, ein Anfänger oder noch vom Golf gänzlich unberührt sind – zögern Sie nicht, verbinden Sie Sport mit der Natur und brechen Sie auf den Golfplatz auf, wo Sie alleine oder mit Freunden und Familie viele angenehme Tage verbringen können. 2012 | SPA Journal | 55


Základní golfové pojmy Handicap - číslo vyjadřující výkonnost hráče

Driving range – cvičné odpaliště Tee time – startovní čas

Flight – skupina hráčů při hře, maximálně čtyři

Score card – sčítací lístek, kam se zapisují výsledky z jednotlivých jamkovišť Caddy – nosič holí a zároveň jediná osoba, která může při hře radit Marshall – dbá na pravidla golfu a dodržování etikety Devatenáctá jamka – bar v klubovní budově

56 | SPA Journal | 2012

Основные гольфовские понятия

Handicap – число, выражающее эффективность игрока

Grundbegriffe im Golf

Handicap – eine Zahl, die die Leistungsfähigkeit des Spielers ausdrückt

Driving range – тренировочная площадка

Driving range – Übungsbereich zum Üben langer Schläge

Flight – группа игроков при игре, максимально четыре

Flight – eine Gruppe von Spielern, höchstens vier

Caddy – носильщик клюшек и одновременно единственное лицо, которое может при игре давать советы

Caddy – Träger der Schläger und gleichzeitig die einzige Person, die während des Spieles Ratschläge erteilen darf

Девятнадцатая лунка – бар в здании клуба

Loch neunzehn – Bar im Clubgebäude

Tee time – стартовое время

Score card – счетный листок, куда записываются результаты по отдельным лункам

Marshall – следит за соблюдением правил гольфа и этикета

Teetime – Startzeit

Scorecard – Wertungskarte, auf die die Ergebnisse der einzelnen Greens eingetragen werden

Marshall – überwacht die Einhaltung der Golfregeln und der Etikette


ÚČETNÍ FIRMA Бухгалтерская фирма | Buchhaltungsfirma • vedení účetnictví • daň. evidence • zpracování DPPO, DPFO • silniční daň • • mzdy • personální agenda • zastupování OSSZ, ZP, FÚ • • ведение бухгалтерии • учет налогов • обработка подоходного налога юр. лиц, подоходного налога физ. лиц • дорожный налог • зарплата • • кадровое делопроизводство • представление в собесе, медицинской страховой компании, налоговой инспекции • • Buchhaltung • Steuerbuchhaltung • Verarbeitung der Körperschaftssteuer, Einkommenssteuer • Strassensteuer • Lohnbuchhaltung • Personalwesen • Vertretung bei Ämtern (Sozialversicherungsträger, Krankenkassen, Finanzämter) •

Jana Dědečková | Яна Дедечкова

tel./тел.: +420 608 033 109 email: janad.ucto@seznam.cz

IN Z E R CE

КУРОРТ ЯХИМОВ ПАКЕТ «РАДОНОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ»

Пакет включает вступительное медицинское обследование, лабораторное исследование, 10 радоновых ванн и 10 остальных процедур по назначению врача (ежедневно 1+1). Цена: 5.500 CZK/ пакет

ПАКЕТ «ЭНЕРГИЯ РАДОНОВЫХ ВАНН»

Пакет включает врачебную консультацию, лабораторное исследование, 10 радоновых ванн (по 1 ежедневно). Цена: 4.500 CZK/ пакет Амбулаторное лечение в курортном центре Агрикола к Вашим услугам 7 дней в неделю.

Léčebné lázně Jáchymov a. s. • КУРОРТНЫЙ ЦЕНТР «AGRICOLA» T. G. Masaryka 403, 362 51 Jáchymov • Tel: +420 353 836 000, +420 353 836 555

www.laznejachymov.cz

2012 | SPA Journal | 57


TRAVEL T E X T: JANA ŠMÍDO VÁ | FOTO: AR C HI V

Zeme hrmícího draka N edotknutá příroda, věky prověřené tradice a národní štěstí. To vše a ještě mnohem více nabízí až pohádkově zaostalá země Bhútán. Jedna z nejméně prozkoumaných civilizací zabouchla dveře před světem a chtěla být naprosto nedotčená. Nyní však pomalu ustupuje a vkráčí do budoucnosti.

Bhútán je himalájským královstvím ležícím mezi giganty Indií a Čínou. Více než 50% území se vyskytuje nad 3 000 metry nad mořem a jeho charakteristické podnebí je suché a vysokohorské. Avšak na jihu se nachází subtropické klima vlhkého monzunového typu. Zachovalá příroda se vyznačuje hlubokými lesy, čistými řekami a vzduchem vonícím po borovicích. V této zemi, jež byla staletí odříznuta od civilizace, nenaleznete žádné obchodní řetězce ani semafory. V roce 1973 zde začalo vysílat první rádio a teprve před 13 lety se místní lidé setkali s televizí. To vše

58 | SPA Journal | 2012

kvůli hrdosti obyvatel na své vlastní zvyky a tradice. Na druhou stranu díky tomu země nezná kriminalitu a v žebříčku šťastných obyvatel jednotlivých zemí se umístila na vrcholu. Asi i proto je pro ně národní štěstí důležitější než ekonomická prosperita. Nyní však pomalu ale jistě nakračují do moderního světa a čím dál víc je láká vše nové a neznámé. Pro návštěvníky se tak otevírají nové oblasti, hotely i turistické resorty. Hlavním lákadlem Bhútánu je jeho zachovalá kultura tibetského buddhismu a nezasažená příroda. Na cestovatele tu čekají nádherné středověké hrady a starobylé opevněné kláštery. Milovníci vysokohorské turistiky budou ohromeni celou řadou nádherných tras různých obtížností. Největší slávě se těší Snowman Trek, považovaný za nejtěžší na světě. Díky dnešní nabídce máte možnost vybírat z různých typů zájezdů do této spící země, kde na vás čeká například přelet nad sněhem pokrytými vrcholy Himaláje, či návštěva zimního sídla nejvyššího opata.


RU

Страна гремящего дракона

Н

етронутая природа, веками проверенные традиции и народное счастье. Все это и еще много больше предлагает сказочное отсталое государство Бутан. Одна из наименее исследованных цивилизаций захлопнула двери перед миром и пожелала остаться абсолютно нетронутой. В настоящее время она медленно поддается и вступает в будущее. Бутан – это гималайское королевство, расположенное между гигантами Индией и Китаем. Более 50% его территории лежит на высоте более 3 000 метров над уровнем моря, а его характерный климат сухой и высокогорный. Однако на юге царит субтропический климат влажного муссонного типа. Нетронутая природа выделяется глубокими лесами, чистыми реками и воздухом с сосновым ароматом.

Modlitební praporek | Молитвенный флажок | Gebetsfahne

Black Tibetan yak

Red Pandas

В этой стране, которая в течение целых столетий была отрезана от цивилизации, не найдете никаких торговых сетей и светофоров. В 1973 году здесь начала трансляцию первая радиостанция, и только 13 лет назад местные жители познали телевидение. И все это из-за гордости населения за свои собственные обычаи и традиции. С другой стороны, благодаря этому страна не знает преступности, а в рейтинге счастливых жителей между отдельными странами государство находится на самом верху. Наверное, поэтому для них народное счастье является более важным, чем экономическое процветание. Но сейчас страна понемногу, но уверенно вступает в современный мир, и чем дальше, тем больше ее привлекает все новое и неизведанное. Для гостей так открываются новые области, отели и туристические достопримечательности. Главной достопримечательностью Бутана является его сохранившаяся культура тибетского буддизма и нетронутая природа. Путешественников здесь ожидают великолепные средневековые замки и древние укрепленные монастыри. Любители высокогорного туризма будут ошеломлены целым рядом великолепных трасс различной сложности. Самой знаменитой является Snowman Trek, считающаяся самой сложной в мире. Благодаря сегодняшнему предложению имеется возможность выбрать разные виды экскурсий в эту спящую страну, где вас ожидает, например, перелет над покрытыми снегом вершинами Гималаев или посещение зимней резиденции высочайшего аббата. 2012 | SPA Journal | 59


DE

Das Land des Donnerdrachens

U

nberührte Natur, althergebrachte Traditionen und das Nationalglück. All dies und noch viel mehr bietet das fast schon märchenhaft rückständige Bhutan. Eine der am wenigsten bekannten Zivilisationen hat ihre Türen vor der Welt verschlossen und wollte vollkommen unberührt bleiben. Nun gibt sie aber langsam nach und tritt in die Zukunft ein. Bhutan ist ein Königreich im Himalayagebirge und liegt zwischen den Giganten Indien und China. Mehr als 50 % seines Gebietes liegen oberhalb von 3000 Meter Seehöhe und sein charakteristisches Klima ist ein trockenes Hochgebirgsklima. Im Süden finden wir aber subtropische Gebiete mit feuchtem Monsunklima. Die gut erhaltene Natur zeichnet sich durch tiefe Wälder, saubere Flüsse und eine nach Kiefern duftenden Luft aus.

In diesem Land, das jahrhundertelang von der Zivilisation abgeschnitten war, finden Sie keine Handelsketten oder Verkehrsampeln. Im Jahr 1973 begann hier das erste Radio zu senden und erst vor 13 Jahren bekamen die hiesigen Einwohner einen Fernseher zu sehen. Der Grund für all dies liegt im Stolz der hiesigen Menschen auf ihre eigenen Bräuche und Traditionen. Andererseits kennt das Land keine Kriminalität und liegt an der Spitze der weltweiten Rangliste glücklicher Menschen. Wohl auch deshalb ist für Sie das Nationalglück wichtiger als wirtschaftliche Prosperität. Nun machen sie langsam, aber sicher in die moderne Welt auf und fühlen sich immer stärker von allem neuen und unbekannten angezogen. Für die Besucher eröffnen sich so neue Gebiete, Hotels und touristische Ressorts. Am verlockendsten an Bhutan sind seine gut erhaltene Kultur des tibetischen Buddhismus und die unberührte Natur. Die Besucher finden hier wunderschöne mittelalterliche Burgen und altertümliche befestigte Klöster. Liebhaber der Hochgebirgstouristik können zahlreiche wunderschöne Wanderwege verschiedener Schwierigkeiten genießen. Am berühmtesten ist der Snowman Trek, der als der schwerste auf der Welt gilt. Dank dem heutigen Angebot können Sie zahlreiche verschiedene Urlaubsreisen in dieses schlafende Land wählen, wo Sie zum Beispiel ein Überflug der verschneiten Himalayagipfel oder ein Besuch des Wintersitzes des höchsten Abtes erwartet.

60 | SPA Journal | 2012

Punakha Valley

Taktsang Monastery slavnosti | Торжества | Feiertag – Tsechu


S PA W E L L N E S S H O T E L

CAJKOVSKIJ PALACE СПА отель Чайковский 360 01 Чехия | Карловы Вары | Садова 44 тел: +420 353 237 520 | факс: +420 353 237 521 e-mail: info@cajkovskij.com | www.cajkovskij.com

• 52 номера – 4 номера сюит люкс, 1 номер юниор сюит, 4 атипичных мансардных номера, 2 семейных номера (возможность объединения) • • процедуры с водой из горячего источника, возможность питья воды из источника прямо на ресепшн нового отеля • • дополнительные процедуры к уже существующим – сухие компрессы CO2, вихревые ванны нижних конечностей, стоматологическая ирригация, торфяные одноразовые компрессы, биолампа • • платные процедуры с новыми приборами - неинвазивная липосакция (кавитация вакуумом), лимфодренаж – дренаж напорный лимфатический, неинвазивный фэйслифт (радиочастота) • • косметический салон • • велнес - вихревая ванна, травяная сауна, финская сауна, ванна кнайп, фитнесс • • конференц-зал • • отдельный медицинский центр – диагностическая сонография, эндокринология, урология, гинекология •

IN Z E R CE

2012 | SPA Journal | 61


NEWS

Novinky Nike Free Collection CZ

Sportovní značka Nike představila svou novou kolekci běžeckých bot pro každý den. Jedná se o tři lehké modely označené čísly 3.0 až 5.0, které určují tvrdost podrážky. Modely této sportovní obuvi také umožňují sestavit si vlastní barevnou kombinaci.

RU

Спортивная марка Nike представила свою новую коллекцию кроссовок на каждый день. Речь идет о трех легких моделях, обозначенных номерами 3.0 - 5.0, которые обозначают жесткость подошвы. Модели этой спортивной обуви позволяют также составить собственную комбинацию цветов.

DE

Die Sportmarke Nike hat ihre neue Kollektion von Laufschuhen für den Alltag vorgestellt. Es handelt sich um drei leichte Modelle mit der Nummernbezeichnung 3.0 bis 5.0, die die Härte der Schuhsohle bezeichnet. Sie können Ihre eigene Farbkombination für die Modelle dieser Sportschuhe zusammenstellen.

www.videogamingchairstore.com

X Rocker Pro Series H3 4.1 CZ

Křeslo X Rocker Pro Series H3 4.1 je vybaveno 4 reproduktory, výkonným subwoofrem a vibračním systémem pro silný zážitek z prostorového zvuku, kterého docílíte jednoduchým připojením k herní konzoli, počítači či jen k iPodu.

RU

Кресло X Rocker Pro Series H3 4.1 укомплектовано 4 репродукторами, мощным сабвуфером и вибрационной системой для усиления впечатления от объемного звука, который достигается простым подключением к игровой консоли, компьютеру или просто к iPod.

DE

Der Sessel X Rocker Pro Series H3 4.1 ist mit 4 Lautsprechern, einem leistungsfähigen Subwoofer und einem Vibrationssystem für besondere Erlebnisse mit raumgreifendem Klang ausgestattet. Dieses System wird einfach durch den Anschluss an die Spielkonsole, den Computer oder den iPod aktivert.

www nike.com

NEUIGKEITEN

www.netradicnisauna.cz

CZ

Sudové sauny a wellness kádě Novinkou ve světě saunování se v ČR a SR stalo saunování přírodě. Tento netradiční způsob relaxace tak přináší saunování v sudových saunách a možnost odpočinku ve wellness kádích. Ať už si tyto produkty pořídíte pro své zákazníky nebo jen na vaši zahradu, jednoznačně sklidíte velký úspěch.

RU

Сауны-бочки и велнес-чаны Новинкой в мире саун в Чехии и Словакии стала сауна на природе. Этот нетрадиционный способ релаксации приносит сауну в бочках и возможность отдыха в велнес-чанах. И неважно, приобретете ли Вы эти продукты для своих заказчиков или только себе в сад, однозначно они будут пользоваться большим успехом.

DE

Faß-Saunen und Wellness-Bottiche Eine Neuigkeit in der tschechischen und slowakischen Saunawelt ist die Sauna in der Natur. Diese ungewöhnliche Art der Entspannung finden Sie in freistehenden FaßSaunen und in Wellness-Bottichen. Ob Sie diese Produkte nun für Ihre Kunden oder nur für den Garten kaufen, Sie werden immer Erfolg damit haben.

62 | SPA Journal | 2012


НОВОСТИ

Alžbětiny lázně INZER CE

«Алжбетины лазнe»

www.yankodesign.com

Spa V. veřejné lázně a bazén otevřeno každý den общественные бани и бассейн, открыто каждый день

CZ

Porsche kočárek Tento kočárek v Porsche designu spojuje jednoduché linie a luxusní materiály jako jsou karbonová vlákna, kůže a hliník. Kočárek by bezpochyby neměl chybět žádnému vlastníkovi jakéhokoli vozu Porsche, proto je navržen tak, aby se po složení vešel do kufru každého auta právě této značky.

RU

Коляска Порше Эта коляска с дизайном Порше объединяет простые Дружественный и линии и элитные материалы, как, например, карбоновые квалифицированный медицинский волокна, кожа и алюминий. Коляской, несомненно, долперсонал, высокое качество услуг, жен обладать каждый владелец любой машины Порше, поэтому она разработана так, чтобы опыт после складывания гарантированный курортного вошла в багажник любой модели этойМауленове. марки. врача машины MUDr.Станиславы

DE

Porsche-Kinderwagen Dieser Kinderwagen im Porsche-Design verbindet einfache Linien und luxuriöse Materialien wie Karbonfasern, Leder und Aluminium. Dieser Kinderwagen sollte keinem Eigentümer eines Porsches fehlen, deshalb wurde er auch so entworfen, dass er zusammengelegt in den Kofferraum aller Autos dieser Marke passt.

Od 7.11.2011 opět akce Snadná cesta do lázní – zimní slevy pro všechny! Prodáváme vánoční dárkové poukazy! С 07.11.2011 г. Снова акция Легкий путь в баню – зимние скидки для всех!

Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary Сметановы сады 1145/1, Карловы Вары ( +420 353 304 211, e-mail: info@spa5.cz

www.spa5.cz2012 | SPA Journal | 63


Omnia Optik

Jaltská 15 | Karlovy Vary | ( +420 353 585 555 Po / Pá | По / Пя | Mo / Fr 800 -1800 So | Су | Sa 900 -1300

Jste si jistí, že opravdu dobře vidíte? Dnešní doba klade na zrak opravdu velké nároky a lidí, kteří mohou s klidným svědomím říct: „Já brýle nepotřebuji“, je opravdu málo… Omnia optik nabízí nadstandartní počítačové vyšetření prováděné odbornými optometristy. Vyšetřujeme na nejmodernějších přístrojích značky TOPCON. Kontrola předního segmentu mikroskopem. Měření nitroočního tlaku bezkontaktním tonometrem. Vyšetření zrakové ostrosti pomocí autokeratorefraktametru a foropteru. Kromě zrakové ostrosti vyšetřujeme také binokulární vidění a kontrastní citlivost. Přesné vyšetření všech důležitých dat pro zjištění součinnosti Vašeho zraku s brýlovými čočkami pomocí počítačového systému ZEISS RELAXED VISION s přesností vyměření vašich brýlí kolem 0,1 milimetru. Vyšetříme vaše vidění na různé pracovní vzdálenosti (např.počítač) a navrhneme vám optimální individuální korekci Stačí jen třicet minut Vašeho času a zjistíme pravdu o Vašich očích.

Вы уверены, что действительно хорошо видите? Сегодняшнее время предъявляет к зрению очень высокие требования, и людей, которые могут со спокойной совестью сказать: «Мне не нужны очки», действительно мало… «Omnia optik» предлагает сверхстандартное компьютерное обследование, производимое квалифицированными оптометристами. Мы проводим обследование на современнейших приборах марки «TOPCON». Контроль переднего сегмента под микроскопом. Измерение внутриглазного давления бесконтактным тонометром. Обследование остроты зрения при помощи автокераторефрактометра и фороптера. Кроме остроты зрения мы проводим обследование также бинокулярного зрения и контрастной чувствительности. Мы обследуем Ваше зрение на разные рабочие расстояния (напр., компьютер) и предложим оптимальную индивидуальную коррекцию. Точное обследование всех важных данных для установления взаимодействия Вашего зрения с линзами очков при помощи компьютерной системы ZEISS RELAXED VISION с точностью измерения Ваших очков около 0,1 миллиметра. Достаточно всего тридцать минут Вашего времени, и мы установим правду о Ваших глазах. Sind Sie sicher, dass Sie tatsächlich gut sehen? Die heutige Zeit stellt dem Sehvermögen sehr hohe Ansprüche und Leute, die mit reinen Gewissen behaupten: „Ich brauche keine Brille“, von denen sind nicht viele… Omnia optik kann überstandardmäßige von Computer unterstützte Untersuchung von Optometern von Fach anbieten. Wir untersuchen an den modernsten Geräten der Marke TOPCON. Die Kontrolle des Vorderteils mit Mikroskop. Die Augeninnendruckmessung mit kontaktlosem Tonometer. Die Schärfe des Sehvermögens untersuchen wir mit Autokeratorefraktameter und Foropter. Neben der Sehvermögen schärfe untersuchen wir auch das binokulare Sehen und die Kontrastempfindlichkeit. Eine präzise Untersuchung sämtlicher wichtiger Daten für die wechselseitige Wirkung ihres Sehvermögens mit den Brillenlinsen an Hand des Systems ZEISS RELAXED VISION mit eine Genauigkeit der Brillenausmessung um die 0.1 Millimeter. Wir untersuchen Ihre Sichtschärfe für verschiedene Arbeitsentfernungen (z. B. Computer) und schlagen Ihnen die optimale individuelle Korrektion vor. Es reicht 30 Minuten Ihrer Zeit und wir stellen die Wahrheit über Ihre Augen fest.

S tímto kuponem - optometristické vyšetření zraku zdarma při zakoupení brýlí С этим купоном - оптометрическое обследование зрения бесплатно при покупке очков. Mit diesem Gutschein - optometrische Untersuchung des Sehvermögens beim Kauf einer 2012 Brille| SPA ist kostenlos. Journal | 65


O d dyc h | O тд ы х

SPA Journal Oddych Vydává: ODDYCH s.r.o., Východní 473/1,360 20 Karlovy Vary IČO: 64831671 DIČ: CZ64831671 www.oddych.cz

ONLINE

www.oddych.cz

Distribuce | Дистрибуция | Distribution Hotely | Отели | Hotels Agricola, Tyršova 31, M. Lázně Ambiente, Moravská 1a, Karlovy Vary Aqua Marina, Vřídelní 3, Karlovy Vary Astoria, Vřídelní 92, Karlovy Vary Aura Palace, Moravská 2a, Karlovy Vary Bristol, Sadová 19, Karlovy Vary Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 995/23, K. Vary Central, Divadelní nám. 17, Karlovy Vary Centrální Lázně, Goethovo nám. 1, M. Lázně Čajkovskij, Sadová 44, Karlovy Vary Dvořák, Nová Louka 11, Karlovy Vary Esplanade Spa & Golf Resort, Karlovarská 438, M. Lázně Excelsior, Sadova 956/28, Karlovy Vary Falkensteiner, Ruská 123/11, Marianské Lázně, Gold Travel, Mariánská 2, Karlovy Vary Grand Hotel Pacifik, Mírové náměstí 84, M. Lázně Heluan, Tržiště 387/41, Karlovy Vary Hotel Golf, Zádub 580, M. Lázně Humboldt, Zahradní 803/27, Karlovy Vary Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary Jean De Carro, Stezka Jeana De Carro 4, K. Vary Kolonáda, Vřídelní 1, Karlovy Vary Lauretta, Sadova 26, Karlovy Vary Moskevský Dvůr, Sadová 24, Karlovy Vary Nové Lázně, Reitenbergerova 53/2, M. Lázně Olympia, Divadelní nám. 5, Karlovy Vary Panorama, Na Vyhlídce 20, Karlovy Vary Petr, Vřídelní 13, Karlovy Vary Prezident, Moravská 3, Karlovy Vary Promenáda, Tržiště 381, Karlovy Vary Pupp First Class, Mírové nám. 2, Karlovy Vary Pupp De Luxe, Mírové nám. 2, Karlovy Vary Radium Palace, T. G. Masaryka 413, Jáchymov Richmond, Slovenská 3, Karlovy Vary Romance – Puškin, Tržiště 37, Karlovy Vary Royal Regent St. Joseph, Zahradní 7, Karlovy Vary Royal Golf, Cihelny 5, Karlovy Vary Růže, I. P. Pavlova 1, Karlovy Vary Salvator, Vřídelní 39, Karlovy Vary Salve, Mariánskolázeňská 2086/9, Karlovy Vary Sanatorium Kriváň, Sadová 5, Karlovy Vary Savoy Westend Hotel, Zámecký Vrch, Karlovy Vary Sírius, Zahradní 3/407, Karlovy Vary

Smetana – Vyšehrad, Krále Jiřího 5-7, Karlovy Vary Spa Resort Sanssouci, U Imperiálu 11, K. Vary Spa Resort Sanssouci, Jarní 428/1, Karlovy Vary Thermal-F, I. P. Pavlova 11, Karlovy Vary Trocnov, Krále Jiřího 3/1053, Karlovy Vary Ulrika, Sadová 16, Karlovy Vary Venus, Sadová 8, Karlovy Vary Vojenská Léčebna, Mlýnské nábřeží 7, K. Vary

Jiné | Другие | Andere Agricola, T. G. Masaryka 415, Jáchymov Jan Becher a.s., T. G. Masaryka 282/57 Karlovy Vary, Lázně V - Alžbětiny Lázně, Smetanovy sady, 1145/1, Karlovy Vary Lázně III, Mlýnské nábřeží 5, Karlovy Vary Natali Tour, Stará Louka 11, Karlovy Vary Obchodní centrum Atrium, Karla IV. 505/1,K. Vary, Paluby letadel Grossmann Jet Service Pegas Reality, T. G. Masaryka 805/9, Karlovy Vary Salon Alla, Zámecký vrch 10, Karlovy Vary Sklo Lustry Pokorná, Na Vyhlídce 73, Karlovy Vary Sluneční Lázně, U Imperiálu 2116/1, Karlovy Vary VIP salónek letiště Ruzyně, Aviatická 1017/2, Praha Zlatnictví Nancy, Hlavní Třída 49, M. Lázně, Solárium – Čertův ostorv Makro Cash a Carry ČR, obchodní 30, Karlovy Vary Lékárny – Ve Dvorech, Bezručova, Dr. Max – Tesco, Na vyhlídce u Zlaté Renety | Zdravotní střediska (čekárny) – Dvory, Onkologická ambulance na Vyhlídce, Moje Ambulance | Kalbi centrum | Fitcentrum Imperiál | Fitcentrum Prima | Kino čas a Drahomíra | OMW | Moser – muzeum | Fischer – cestovní kancelář | Perla a OVO – Bar | letiště KV | Freedom Café

Restaurace

Ресторан | Restaurant Na blbým místě | Schaffys | Promenáda | Poštovní dvůr | Venezia | U Šimla | Foopaa | Imperial Jazz Caffe Club | Retro | Charleston | Steak House Carpoint | Embasy | Pupp – restaurace | Sushi Sakura

Sídlo redakce: Děpoltovická 214/6 360 01 Otovice u Karlových Varů tel.: +420 359 888 999 Šéfredaktor: Jan Truhlář tel.: +420 774 308 970 | info@oddych.cz Redaktor: Jana Šmídová tel.: +420 359 888 999 | e-mail: smidova@oddych.cz Designer: Martina Eftimova, DiS. eftimova@oddych.cz Obchodní oddělení: Daniel Herold tel.: +420 777 334 566 | e-mail: herold@oddych.cz Překlady: Ruština: Ing. Sergey Kuzmin GSM: +420 606 807 991, www.rustina-preklady.cz Němčina: ABACK linguistic consulting spol. s r.o. Rašínova 103/2, 602 00 Brno, www.aback.cz Cena: SPA Journal Oddych je distribuován zdarma Termín uzávěrky: vždy k 5. v měsíci Vychází 12x ročně: vždy k 15. v měsíci Obsah článků magazínu SPA Journal Oddych je chráněn autorským zákonem. Kopírování a šíření obsahu v jakékoliv podobě bez písemného souhlasu vydavatele, je nezákonné. Povoleno Ministerstvem kultury ČR podle § 7 zák. č. 46/2000 Sb. Evidenční číslo MK ČR E 17476. Vydavatel nenese odpovědnost za formální a obsahovou náplň placené inzerce.

Významní partneři Крупные партнеры | Bedeutende Partner Asklepion – Lasercentrum Praha s.r.o. | Alžbětiny Lázně a.s. | Jan Becher – Karlovarská Becherovka a.s. | Casino Carlsbad Plaza – Slot Group a.s. | CONNEXION GROUPE a.s. | Hotel Carlsbad Plaza – EDEN GROUP a.s. | Hotel Esplanade Spa & Golf Resort | Hotel Salve | Hotel Imperial | Léčebné Lázně Jáchymov a.s. | KARLOPHARMA spol. s.r.o. | KON – kuže a kožešiny | KSENIA Travel s.r.o. | Loyd - reality, spol. s r.o. | Moser a.s. | Natali Tour | OMNIA OPTIK spol. s r.o. | INTER spa service, s.r.o. | Hotel St. Joseph Royal Regent | TOUT-PUISSANT ALMAZ | Sklo – Lustry s.r.o. | Starodávné Tradice - Pegas reality | Tawan Thajské masáže | THERMAL-F, a.s. |


REST RESTORE REVIVE MEDICAL SPA RESORT KARLOVY VARY

l

W W W. S AV O Y W E S T E N D . C Z

Spa Journal 5_2012  

Spa Journal magazine

Spa Journal 5_2012  

Spa Journal magazine

Advertisement