Page 6

tripa Vazquez.qxd

13/01/2009

9:24

PÆgina 6

L’acció repressora de la dictadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La repressió franquista contra els membres del tribunal . . La depuració administrativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La jurisdicció militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas . . . . El Tribunal para la Represión de la Masonería y del Comunismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127 128 130 135 138

L’exili i més enllà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L’exili del personal del Tribunal de Cassació . . . . . . . . . . Els presidents del Tribunal de Cassació més enllà de l’exili . .

170 170 187

Annex. Biografies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193

Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

213

Sigles d’arxius i fonts oficials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220

Bibliografia i fonts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

221

Índex onomàstic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

226

158

La justícia durant la Guerra Civil  

Narració historicopolítica que explica l'intent de la Generalitat i de la classe política catalana d'aconseguir una nova administració de ju...

La justícia durant la Guerra Civil  

Narració historicopolítica que explica l'intent de la Generalitat i de la classe política catalana d'aconseguir una nova administració de ju...