Page 1

NN OPTIKA

.

NN . .

OPTIKA


Gözlük üçün linzaların formaları TƏK MƏRKƏZLİ - görünürlük zonası olan klassik gözlük linzadır. Onlar dünyada ən çox satılan linzalardır. Tək mərkəzli linza plastik və şüşə tərkibli ola bilər. Səthin dizaynına görə asferik, sferik və biosferik olur. Ən məşhur material CR39’dur. Əla optik xüsusiyyətləri var. Polarizasiya və ya fotokromik şüşələr şəklində diopterli günəş linzalari yaratmaq üçün çox əlverişlidir. BİFOCAL- iki diopterli linzadır. Orta mürəkkəbli linzalar kateqoriyasına aiddir. Bir çərçivədə eyni zamanda uzağı və yaxını görmək münkündü. Bifocal linzalar iki çərçivəni bir çərçivədə birləşdirmək üçün əlverişli və ucuz bir seçimdir. Seçimləri fotoxrom, antireflection əks-yansıtıcı örtüklər şəklində mövcuddur. PROGRESSİVE - bu gün üçün ən inkişaf etmiş və çox funksiyalı linzadır. Multifokal proqressiv linzalar yüksək dərəcədə yaxşı görmə təmin edir. Mükəmməl optik xüsusiyyətlər və linzanın kompleks strukturu istifadəçiyə yaxın, orta və uzun məsafələrdə mükəmməl bir şəkildə görməyə imkan verir. Proqressiv linzalarda peşə adamları adətən böyük ehtiyac duyurlar: mühəndis; həkim; müəllim; qurucu. Müasir texnologiyalar dünyası multifokal linzaları bizə təqdim edir və fotoxromik element, linzanın rəngləndirilməsi,əks-yansıtıcı örtük təbəqəsi ilə olur.


Linzalarda səthlərin dizaynı Miopiya və ya yaxıngörmə gözlük düzəldilməsi üçün müxtəlif nəticələr əldə edilə bilər. İstifadəçi linzadan istifadə edərkən daha yaxşı və ya pis görür. Lazer spektrinin mühüm xüsusiyyətləri və parametrləri onun səthinin dizaynını təşkil edir. Gözlük üçün linzalar hazırlamaq üçün zaman keçdikcə yeni bir səth dizaynı ortaya çıxdı. Hər səth dizaynı ilə sferik olan asferik linza, müəyyən optik xüsusiyyətlərə, həmçinin astiqmatizmin ən yaxşı düzəldilməsinə malikdir. Estetik olaraq yüksək dioptrik linzalarda asferik linza daha dəqiq və incə olacaqdır. Linza səthlərinin ən məşhur dizaynları SFERİK LİNZA - bir sferik şəklində bir səthlə xarakterizə olunur. Orqanik və mineral linza tərkibində istehsal olunur. İndeksləri 1.5- dən 1.67-ə qədərdir. Gözlər üçün sferik linzalar kiçik və orta diopterlərlə mükəmməl görmə qabiliyyətinə malikdir. Keyfiyyət və qiymətinə görə optik dünyada bu linzanı zəruri edir.Gözlük linzaların əsas çeşidi sferik dizayn linzaları istifadə olunur. ASFERİK LİNZA - linzanın səthinin xarici və ya daxili tərəfdən

düz bir dizaynıdır. Asferik səthli dizaynı olan linza, sferik aberrasyonu azaltmağa imkan verir, linza kənarlarının qalınlığını 30% azaldır. Asferik linzanın görmə sahəsi sferik linzadan daha çoxdur. İstehsalı bütün əmsallarda 1,5-dən 1,74-ə qədər aparılır. Ən məşhur asferik linzalar 1.6 və 1.67 refraktsiyası indeksində hazırlanır. Bİ ASFERİK LİNZA - linzanın iki tərəfindən bir tərəfinin düz bir səthidir. İstehsalçılar qeyd edirlər ki, bi asferik linza sferik linzadan kənarlarının qalınlığı 20% daha nazikdir. Göz təbii görünür, ölçüləri realist görünür. Objektlərin real ölçüsü və onlara olan məsafə də bu linzaların üstünlüyü sayılır. Bi asferik linzaların istehsalçıları azdır. Yalnız incə ultra-nazik linzalar kateqoriyasına aid olanlar, gözlüklərdə ən nazik qalınlığı əldə etmək , böyük diopterlərin düzəldilməsi üçün istifadə və tövsiyə olunur. LENTİKULAR LİNZA - çox yüksək diopterlər üçün linzadır. Səthi vizual bir kürə kimi görünür. Məhdud optik zonaya malikdir.


Gözlük üçün linzaların növləri Bir çərçivəni seçmək bəzən linzadan daha asan olur. Linzaları seçərkən bir sual yaranır, hansı linzalar daha yaxşıdı? Hazırlanmış gözlükdən nə istədiyinizi başa düşməlisiniz. Gözlük linzalarının növündən asılı olaraq, funksiyaları dəyişə bilər. Linza növlərini başa düşmək üçün yalnız xüsusiyyətləri və strukturundan funksiyaya və materiallara qədər bütün aspektlər nəzərdən keçirilməlidir. Fokus uzunluğuna görə gözlük üçün iki böyük linza qrupu aşağıdakılara ayrılır: Tək mərkəzli - bir dioptric zonası olan gözlük linza Multifokal - iki və ya daha çox optik zonalı eynəklər üçün linza Afokal - diopter olmayan linzadı, günəş eynəklərində istifadə olunur Fokallıq effektləri linzanın qiymətinə təsir edir. Multifokal linzalar seçmək çox faydalıdır, yaxını və uzağı bir arada görürsən iki ədəd gözlük etməkdən Qaranlıq dərəcəsinə görə aşağıdakı növ linzalar var : 1. Şəffaf - görmə üçün klassik linzadır. Çox örtüklü və örtüksüz olur. Əsasən kitab oxumaq üçün, uzaq məsafəyə və yaxın məsafələrdə görmək üçün istifadə olunur. 2.Tündləşmiş - diopterlə günəş eynəyi yaratmaq üçün istifadə olunur. Çoxlu rəngli linzalar qrupu: polarizasiya, gradient və gözlük üçün monofonik linzalar daxildir. Tündləşmə dərəcəsi 3% ilə 95% arasında dəyişir. Tonların ən məşhur səviyyəsi 15%, 50% və 85% təşkil edir. 3.Fotoxrom - ən çox tələb olunan gözlük linzasıdır. Həm də xameleonlar var ki yüksək silindirli astiqmatizminin düzəldilməsi üçün istifadə olunur. Fotoxrom örtüklü xameleon linzaların rəngi qəhvəyi və boz rəngdə olur. Günəş şüaları linzanın səthinə düşdükdə rəng dəyişmə xüsusiyyətinə malikdir. Şəffaf linzadan tündləşmiş linzaya çevrilir.


NN optika  
NN optika  
Advertisement