Page 1

Giftfrøen


Giftfrøer også kaldes pilegiftfrøer, farvefrøer eller raketfrøer er små, farvestrålende frøer. Der er omkring 231 arter af giftfrøer, næsten alle af arterne har hudgifte. De fleste giftfrøer er meget synlige, fordi de har nogle lysende, klare farver. Giftfrøer har næsten ingen fjender, for den smager ikke så godt, og mange af dem er giftige. Giftfrøer lever kun i den tropiske regnskov i Mellem- og Sydamerika. Den lever i modsætningen til alle mulige andre frøer til i skovbunden eller på træernes blade. Nogle giftfrøer har yngelpleje. Det er ret usædvanligt med yngelpleje hos padder. Alle giftfrøer bruger deres stemme ved parringen. En dyreekspert kan nem kende de forskellige arter via. deres kvækket. Hanner kvækker tit i takt med andre hanner i en slags duet.

Giftfrøer kan yngle året rundt. Æggene lægges på et glat og fladt underlag, typisk et blad. Hos de fleste arter er det hannen, der står for yngelpleje. Når haletudserne er ved at være klar til at komme ud af ægget, hjælper hannen dem med at bryde ud af det. Udviklingen fra æg til haletudse tager 15-20 dage. Når haletudsen er kommet ud af ægget, kravler den op på hannens ryg, og hannen bærer så haletudserne hen til små søer og vandhuller. Derefter må haletudserne klare sig selv. I løbet af 3-4 måneder forvandler haletudserne sig til frøer. Giftfrøer fanger deres føde om dagen, da de er giftige og ikke bliver angrebet af nogle fjender. Giftfrøerne deres gode syn i jagten på byttedyr. De fanger deres føde, som alle andre frøer nemlig med tungen. Giftfrøer lever af myrer, termitter, mider og andre små dyr.


De fleste giftfrøer er meget stærk farvede, og har nogle flotte pletter eller striber. De farver hos frøerne som mest er iøjnefaldende er sort, gul, lyserød, orange, grøn og blå. De klare farver signalere, at her er en frø, som er giftig. De klare farver kaldes også advarselsfarver. Nogle giftfrøer er ikke gifte. De frøer kaldes raketfrøer og har heller ikke nogle advarselsfarver. Raketfrøer er som regel brune. Alle giftfrøer er små og har en længde på 2-6 cm. Hunnen er som regel større end hannen. Giftfrøens bagben er stærke, men korte. De er meget hurtige og dygtige til at kratre og springe. Giftfrøer har noget som ingen andre frøer har, nemlig et par små plader for enden af hver tå.

Giftfrøer kan yngle året rundt. Æggene lægges på et glat og fladt underlag, typisk et blad. Hos de fleste arter er det hannen, der står for yngelpleje. Når haletudserne er ved at være klar til at komme ud af ægget, hjælper hannen dem med at bryde ud af det. Udviklingen fra æg til haletudse tager 15-20 dage. Når haletudsen er kommet ud af ægget, kravler den op på hannens ryg, og hannen bærer så haletudserne hen til små søer og vandhuller. Derefter må haletudserne klare sig selv. I løbet af 3-4 måneder forvandler haletudserne sig til frøer.


Giftfrøen

Giftfrøer  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you