Page 1

До г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на град София До г-н Петър Диков, главен архитект на СО До г-жа Малина Едрева, председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие, СОС До г-н Тодор Чобанов, заместник-кмет по направление "Култура, образование, спорт и превенция на зависимости" До г-н Любомир Дреков, кмет на район „Лозенец“ На вниманието на всички медии и широката общественост:

ОТВОРЕНО ПИСМО във връзка с обява за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на територията на район „Лозенец“ от СО 15 РД-09413-16.03.15 Уважаеми управляващи, като граждани и като организация с обществена кауза, чиято цел е разпространението на социално анагжираното изкуство и съхранението на „Водна кула“ в квартал „Лозенец“ като архитектурна забележителност, както и превръщането й във функциониращ арт-социален център в продължение на близо десетилетие считаме, че в обявения от район „Лозенец“ конкурс за отдаване под наем на обекта се наблюдават редица нарушения. Методиката за оценка е неясна и създава опасност от субективизъм при оценяването. Позволяваме си да поставим следните въпроси, със съответната аргументация: 1. Как е установен статутът на имота като частна общинска собственост?

Актът е съставен 2015 г. и от посочените основания не става ясно как е придобит имота - дали по давност или на друго правопораждащо основание? При всичките ни опити през годините да изградим публично-частно партньорство със Столична община, относно функционирането на „Водна кула“ като артсоциален център, като пречка е била посочвана именно неизяснената собственост на кулата.

Pismokonkursvod kula2  

ОТВОРЕНО ПИСМО във връзка с обява за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на територията на район „Лозенец“ от...

Pismokonkursvod kula2  

ОТВОРЕНО ПИСМО във връзка с обява за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на територията на район „Лозенец“ от...

Advertisement