Page 1

ДО КМЕТА НА ГРАД СОФИЯ Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ОТ НИЯ ПУШКАРОВА ДИРЕКТОР НА СДРУЖЕНИЕ ИМЕ И ОРГАНИЗАТОР НА ВОДНА КУЛА АРТ ФЕСТ ОТНОСНО: МОЛБА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА СГРАДА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ЗА АРТИСТИЧНА РЕЗИДЕНЦИЯ ОТ КЛЪСТЕР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРАТА НА ИЗКУСТВАТА ПРЕДСТАВЛЯВАНИ ОТ МЕН. Уважаема г-жо Кмет, уважаеми г-н Председател, Моля, за съдействието ви при установяване на публично-частно партньорство между Софийска община, представлявана от вас и клъстер от НПО работещи в сферата на културата, относно предоставяне за безвъзмездно ползване на сграда от фонда на Столична община (кв. Изток, ул. Пиер Дегейтър №1) за нуждите на арт / социален/ резидентен център на територията на град София и безвъзмездна ежегодна субсидия в размер на 6 000 лева за покриване на първоначалните нужди на дейността на центъра. Логичната приемственост на нашата активност, а именно успешно развилият се международен фестивал за съвременни изкуства Водна кула арт фест, е продължаването и структурирането на досегашната и бъдещата ни дейност на обмен в артистична резиденция. Отчитаме потребността от постоянно място за междукултурен и творчески взаимообмен между български и чуждестранни артисти, сцена за изява на независими творчески проекти и територия за култивиране и поощряване на социално ангажирано изкуство. Артистичните резиденции са места за творчески престой възникнали спонтанно около 20-те години на миналия век, на базата на нуждата и интереса на големи артистични общности от своевременна комуникация с други творци от различни националности. Структури, които спомагат изграждането на общност посещавана от интелектуалния елит на нациите в качеството си на посланици и мислители на нов ред.

Pismo fundukova art centur1  

Писмо относно предоставяне за безвъзмездно ползване на сграда от фонда на Столична община (кв. Изток, ул. Пиер Дегейтър №1) за нуждите на ар...

Pismo fundukova art centur1  

Писмо относно предоставяне за безвъзмездно ползване на сграда от фонда на Столична община (кв. Изток, ул. Пиер Дегейтър №1) за нуждите на ар...

Advertisement