Page 1

ДО Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА, КМЕТ НА СОФИЯ И Г-ЖА СВЕТЛАНА ЛОМЕВА, АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ ОТ НИЯ ПУШКАРОВА, ОРГАНИЗАТОР НА ВОДНА КУЛА АРТ ФЕСТ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО 0898312030 watertowerartfest@gmail.com ул. Богатица 9, ап. 12 София 1421 ЗДРАВЕЙТЕ, Г-ЖО ФАНДЪКОВА, Пиша ви след успешното приключване на фестивала, организиран от мен, който не можеше да се случи без помощта на Столична община, в лицето на която имаме добър сътрудник и съмишленик до този момент. Причината да се свържа с вас сега е необходимостта за развиване на вече постигнатото от нас в международен план, и предложение в тази връзка, както пред вас, като кмет на София, така и пред Министерството на културата. В светлината на изградената мрежа от международни артистични органзации от цял свят стигнахме до намерението да се изгради структура на дейността ни, представляваща важен компонент от цялостното развитие на културата в града ни, а именно – артистична резиденция с база арт център. Това физическо място е така необходимо за установяване на съществуващата мрежа от артисти, както от България, така и от чужбина, с определен приемствен характер на дейността ни като неправителствена организация в сферата на културата и обединяваща дейностите на други такива организации в София и страната, а и в чужбина. Имаме нужда от запазване на съществуващите ни контакти и развиване на културна артистична дейност в духа на структурна комуникация, както с институции, така и с различни организации и артисти. Този предлаган от нас проект за сграда – арт резидентен център, не е нова идея, имахме среща с Главния архитект, г-н Диков, относно намирането на сграда за тези ни цели. До този момент не сме намерили подходяща сграда за този арт резидентен център. Надяваме се, че с Вашата подкрепа бихме могли да намерим подходящо място, което ще помогне за трайното изграждане на съвременен образ на София. Ние сме малка организация и нямаме офис и сътрудници на щат, което затруднява целогодишната подготовка на фестивала ни, превърнал се в своеобразен делегат на София и нейната култура по света. Предложили сме в писмен вид и пред министъра на културата, г-н Стоянович, желание за сътрудничество относно структурна помощ за нашата дейност.

Profile for Nia Pushkarova

До kmet 02 09 13  

До Кмет Фандъкова и Светлана Ломева за арт резидентен център

До kmet 02 09 13  

До Кмет Фандъкова и Светлана Ломева за арт резидентен център