Page 1

София 18.01.2013

До Г-н Петър Диков Главния Архитект на София От обединение на неправителствени организации в сферата на културата и изкуствата

Предложение за развитие и визия за културен и социален център „ТЕЦ-а” Уважаеми господин Диков, Предлагаме на Ваше внимание обща визия и дейности, които биха могли да залегнат в организирането и развитието на културен и социален център в сградата и терена на бившата пароразпределителна ценрала на НДК в кв. Иван Вазов. Общата ни визия е за формирането на Културен и социален център с широк кръг от дейности, менажиран екипно от активни и успешни културни оператори с различни, допълващи се профили. Целият клъстър или обединение от организации и индивидуални специалисти и културни мениджъри ще бъде обединен в официално сдружение, създадено конкретно, за да развива и управлява центъра. Културен и социален център ще включва мултифункционална зала за изложби, концерти, представления, прожекции както и ателиета и офис пространства и сервизни помещения. Визия / цели: Културния и социален център ще бъде пресечната точка и липсващото обединяващо пространство за мултидисциплинарна и интерактивна съвременна култура и социални дейности. „ТЕЦ” ще бъде софийското пространство което: - събира под един покрив визуалното, сценичното, музикалното и екранни изкуства с мултифункционалната си зала; - запълва липсата на алтернативна сцена за сценичните и екранните изкуства; - създава общо работно пространство за творческите индустрии чрез възможността да предоставя ателиета и офиси; - предоставя социални дейности за деца, младежи и възрастни хора в нужда; - интегрира площта около центъра за различни културни и социални дейности; - по своята функция и същност се явява катализатор на процесите, свързани с гражданското участие, включването на млади хора в процесите за взимане на решения

До главния архитект на софия г1  

писмо предложение за ТЕЦ арт социален център до Главен Арх Диков

До главния архитект на софия г1  

писмо предложение за ТЕЦ арт социален център до Главен Арх Диков

Advertisement