Page 1

До Кмета на София, г-жа Йорданка Фандъкова Председателя на Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Общински съвет, г-жа Малина Едрева Зам. Кмет Д-р Тодор Чобанов От Ния Пушкарова Председател на Сдружение ИМЕ Организатор на Водна Кула Арт Фест Ул. Богатица 9, ап 12 София 1421 0898312030 www.watertowerartfest.com watertowerartfest@gmail.com Уважаема Г-жо Кмет, Г-жо Председател на общинска комисия по култура , Г-н Заместник Кмет, Пиша ви по повод предишно мое предложение за превръщането на общинска собственост в арт резидентен център. Вече няколко месеца се опитваме да намерим подходяща сграда, която да послужи като пространство за необходимия на територията на столицата ни арт резидентен център. Мисля, че вече намерихме съответстваща сграда, чиято история допълнително предразполага към подобна дейност – къщата на известния художник Ненко Балкански в район Изгрев. След среща с кмета на район Изгрев, Г-н Жеков и оглед на сградата, намирам пространството за изключително подходящо за целите на арт центъра. От разговора ни с Г-н Жеков, стана ясно, че има вече идея за превръщането на къщата в общинска галерия. Предлагам освен зала – изложбена галерия в къщата, която да излага творби на местни художници от района, в останалата ù част да функционира такъв арт резидентен център, който да приема различни художници за творчески престой, да създава възможност за обмяна на опит с български творци и да предлага многообразна програма. Намирам къщата в добро състояние, което позволява още лятото на 2014 г. да направим художествена програма, свързана с досегашната основна дейност на сдружение ИМЕ, а именно – Водна кула арт фест – като очакваме отново голям брой чуждустранни гости от цял свят. Възможно е реконструкцията на къщата да се осъществи по редица проекти и с помалко средства, набрани също и като дарение. При постигане на разбирателство, между всички страни следва и поетапното ù реконструиране. Очаквам с нетърпение вашия отговор! С уважение: Ния Пушкарова София, 30.01.2014

Profile for Nia Pushkarova

Ненко балкански1  

Предложение за порзване къща на художника Ненко Балкански до СО

Ненко балкански1  

Предложение за порзване къща на художника Ненко Балкански до СО