Page 1

Nuacht an Gheimhridh Coláiste Ghlór na Mara

30ú Samhain 2017

Fáilte ón bPríomhoide Fáilte romhaibh chuig an tríú nuachtlitir ó Choláiste Ghlór na Mara sa scoilbhliain 2017/2018. Ta súil agam go mbainfidh sibh fíor thaitneamh as. Táimid ana bhródúil as na buachaillí i mbliain a haon, seaimpíní Bhaile Átha Cliath. Feicfidh sibh alt fúthu sa nuachtlitir seo. D'imigh daltaí na hidirbhliana ar thaithí oibre ar feadh coicíse chuig na bunscoileanna áitiúla, na Gardaí, Oifig Chuntasaíochta, Comhairle Chontae Fhine Gall, Cumann Lúthchleas Gael i measc a lán áiteanna eile. Bhaineadar taitneamh agus tairbhe as an taithí oibre. Beimid anois ag druidim le scrúduithe na Nollag a bheidh ag tosú ar an 18ú Nollaig. Go néirí go geal lenár ndaltaí go léir iontu. Bí cinnte na pleananna staidéir a phlé le bhur n-oidí ranga arís. Le gach dea-ghuí, Maedhbh Daltún, Príomhoide.

Cúrsaí Spóirt D'eagraigh Larissa ó O'Dwyers GAA cuairt orainn. Thug Emer caint iontach ar chúrsaí 'féin mhuinín' agus conas a chuireann cúrsaí spóirt le rath acadúla na ndaltaí. Seo hiad foireann na gcailíní thíos le múinteoir Michelle, Emer agus Larissa.

An Idirbhliain Bhí daltaí na hidirbhliana ar thaithí oibre ar feadh dhá sheachtain le déanaí. Bhí réimhse leathan oibre ar siúl acu mar aon le hobair dheonach. Seo cúpla focail uathu. Tuairisc ó Alex Mac Seoin: “Ag tosú ar an 13ú Samhain, chuaigh daltaí na hidirbhliana amach ar thaithí oibre. Bhí muid ag obair i ngairmeacha éagsúla thar coicíse. Don chéad sheachtain chuaigh mé go dtí siopa Naomh Uinsinn de Pól áitiúil. Chabhraigh sé sin le mo chuid scileanna cumarsáide agus mé ag obair le saorálaithe eile agus custaiméirí. An tseachtain ina dhiaidh sin, chuaigh mé go Ceannáras Chonradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath. Bhí mé ag déanamh réimse leathan rudaí ansin, bhí mé ar Raidió Rí-Rá mar shampla. Thaitin an tseachtain seo go mór liom; b'fhiú an taisteal fada chun na cathrach. Chuir an taithí seo feabhas ar mo chuid scileanna Gaeilge agus ríomhaireachta.” Darragh Ó Maonaigh:

Peil Gaelach na mBuachaillí Bl. 1

‘’Bhí mé ag obair i siopa SVP i lár Bhaile Brigín ar shráid, Droichead Átha. Bhí an obair go hiontach agus bhí an fhoireann an-deas. Bhí mé ag cur na hearraí in ord nó ag cuir amach éadaí nua sa tsiopa. Bhain mé an-taitneamh as an obair. Áit spraoiúil a ba é. Bhí cúpla scoláire ó scoileanna eile ann freisin. Bhí an-chraic againn ag obair le chéile”. Catalógú leabharlainne & Age Action

Peil Gaelach na gCailíní: Bhuaigh na cailíní a chluiche chomh maith I gcoinne Ard Giolláin. Maith sibh Cailíní!

Tá an Idirbhliain ag obair go crua sa leabharlann agus déanamh catalogú. Maith sibh. Tá siad fós ag obair le Age Action chun cabhrú le daoine níos sine lena scileanna ríomhaireachta.


Cispheil Bhuaigh foireann na mbuachaillí f16 an cluiche ceathrú ceannais sa chispheil i gcoinne C.B.C, Baile na Manaigh, 2812. Peil Gaelach na mBuachaillí Cluiche iontach a bhí ann, le sár-imirt ó James Ó Deoráin agus dhá 3-phointeoir den scoth faighte ag Oisín Ó Murchú chun críoch láidir a chur leis an gcluiche. Beidh an cluiche leathcheannais ar siúl an tseachtain seo chugainn. CGNM Abú! Dornálaíocht: D'éirigh le Jamie Ó Dufaigh sa cheathrú bhliain bonn créumha a bhaint amach sa dornálaíocht trasna sa Liotuáin agus é ag troid ar shon Foireann Fhorbartha Laighean. Is éeacht ollmhór é seo agus táimid fíorbhródúil asat, a Jamie!

Spórt nua sa scoil. Tá Badmantan ar siúl faoi láthair sa scoil. Ghlac an 4ú bhliain páirt i gcomórtas le déanaí.

Oíche Shamhna sa scoil: Bhailigh an scoil airgead i gcóir Temple St. Ghleas na scoláirí i gcultachta iontacha. Bhí anspraoi ar an lá. Bhí cóisir mór ann don chéad bhliain agus bhain gach duine an sult as.

Ceol: Ghlac dhá ghrúpa ón scoil páirt i gcomórtas ‘Scléip’ an Aoine seo caite. ‘Míolta móra ar an trá’ ón 4ú agus ón gcéad bhliain. ‘Ochtach’ ón 3ú bliain. D’éirigh go han-mhaith leis an dá ghrúpa sa chomórtas. Maith sibh as an obair chrua ar fad. Tá muid an-bhródúil asaibh. Gaeilge 24: Bhí lá iontach ag na scoláirí a ghlac páirt i nGaeilge 24. Bhí 75 scoláire breá sásta an dushlán a bhaint amach agus bhí imeachtaí ar siúl ar an Aoine ar nós Tráth na gCeist agus Biongó. Ceoldráma: Tá tús curtha leis na gceoldrama i mbliana. Beidh Mama Mia á chur ar an stáitse ag na 4ú bhliain san athbhliain.Comhghairdeas le gach scoláire a ghlac páirt sna héisteachtaí. Beidh Jack Ó R. ag glacadh ról Sky sa cheoldráma agus beidh Shauna ag glacadh ról Sophie. Ba mhaith le Coláiste Ghlór na Mara buíochas a ghabháil libh as ucht é seo a léamh. Féach ar ár suíomh ag www.colaisteghlornamara.ie chun níos mó eolais agus nuacht a fháil. Ná dearmad athchúrsáil a dhéanamh ar an mbileog seo.

MS Readathon: Bhí an readathon ar siúl sa scoil agus bhailigh na daltaí €96.00. Bhí an leabharlann á húsáid agus bhí na daltaí an- tógtha le bheith ag léamh leabhair a roghnaigh siad fein. Maith sibh gach duin a ghlac páirt. Team Hope: Bhailigh an scoil 26 bosca bróig do Team Hope. Maith sibh ar fad. Dátaí don Dialann Beidh scrúduithe na Nollag ag tosú ar an 18ú Nollaig. Beidh na scoláirí ag fáil laethanta saoire na Nollag ar an 22ú Nollaig ar a 12.00in.

Profile for Coláiste Ghlór na Mara

Nuachtlitir na Samhna  

Coláiste Ghlór na Mara

Nuachtlitir na Samhna  

Coláiste Ghlór na Mara

Profile for niamh63
Advertisement