Page 1

Glór na Feabhra Coláiste Ghlór na Mara

28 Feabhra 2018

Fáilte ón bPríomhoide Fáilte romhaibh chuig an dara nuachtlitir de 2018. Bhí mí anghnóthach againn idir sheachtain chairdis, traenáil don bhfoireann uile ar an gCreat nua don Teastas Shóisearach, cúrsaí spóirt agus an aimsir! Súil in airde againn bualadh le na daltaí a bheidh ag teacht chugainn an bhliain seo chugainn chuig an measúnú iontrála ar an 6ú Márta. Beidh daltaí na hidirbhliana gafa le taithí oibre ón 5ú Márta. Guímid gach rath orthu. Le gach deá ghuí, Maedhbh Daltún Príomhoide

Cúrsaí Spóirt Tá ag éirí go hiontach le cúrsaí cispheile ar scoil. Bhuaigh na buachaillí i gcoinne Bremore an tseachtain seo caite & na cailíní i gcoinne Ard Giolláin roimh an bhriseadh. Beidh na cailíní ag imirt i gcoinne Pobalscoil Bhaile Brigín agus na buachaillí i gcoinne Lusca an tseachtain seo. Ba mhaith linn ár míle buíochas a ghabháil le Duffy Plumbing and Heating Ltd, McFadden's, Danann Air Limited agus Naíonra Helga as ucht urraíochta a thabhairt d'ár bhfoirne cispheile. Beidh na daltaí ag caitheamh a gcéad éid e cispheile oifigiúla le bród agus mórtas. Ba mhaith linn gach rath a ghuí ar na comhlachtaí thuasluaite sna todhchaí, táimid fíor -bhuíoch as bhur gcuid tacaíochta.

An Idirbhliain Tá an Idirbhliain ag dul amach ar thaithí oibre ar an 5ú Márta -16ú, guímís gach rath orthu agus iad i mbun oibre. Seo roinnt fógraí a rinne an grúpa adhmadóireachta le Múinteoir Seán roimh na Nollag. Tá na fógraí á chrochadh sa leabharlann. Nach álainn iad. Maith sibh!


Seachtain Chairdis Bhí Seachtain iontach againn ón 22ú Feabhra go dtí an 27ú ag déanamh ceiliúradh ar Chairdeas I measc ár scoláirí. Bhí Ceardlann ann ar bhulaíocht agus tháinig comhlacht drámaíochta Cyclone

Ar théama an Chairdis seo dánta a scríobh lucht na hidirbhliana sa rang scríbhneoireacht Cruthaíoch le Múinteoir Niamh agus pictiúir ón tSeachtain Chairdis

Rep go dtí an scoil agus thaispeáin siad dhá dhráma dúinn ar frithbhulaíocht agus ar mí-úsáid

‘Bulaíocht’ le hÁine Nic Giolla Uidhir Uafásach Laghdú Saoil Laghdú mianta Ar líne Íseal Os cionn 12 milliún ag fulaingt Cad is féidir leatsa a dhéanamh Hey caithfidh duine labhairt amach ón Tinneas intinne seo.

substaintí.

‘Príosúin’ le Donál O Sluain.

Ar an Luan bhí cur i láthair ar siúl

Greamaithe i bpríosúin A bhfuil i d’intinn féin Gan aon troid fághta. Ní sheo an caisleán a thóg mé

do ghach rang maidir le Cairdeas agus conas é a spreagadh. Comh maith leis sin bhí suirbhé ar bhulaíocht agus cairdeas sa scoil le

Daoine ag scréadáil ort, ag bualadh thú, Ag gáire ort ach i soicind amháin: Tá siad imithe

líonadh ag na daltaí. Ar an Máirt bhí lá iontach ag lucht

Titeann tú isteach i ndorchadas Gan mothúchain fágtha agat

na chéad bhliana agus iad ag déanamh ceardlanna a spreagann

Fuil ag rith síos do cheann Sa príosúin seo d’intinn féin.

cairdeas eatharthu; bhí drámaíocht le Múinteoir Sarah, ealaíon le Múinteoir Treasa agus spóirt le Múinteoir Katie ar siúl acu. Faraor ar an gCéadaoin tháinig stoirm Emma agus cuireadh an dráma Merchant of Venice don triú bliain ar ceal ach beidh sé á tháispeáint ar an 3ú Bealtaine.Míle buíochas don Coiste Frithbhulaíochta a d’eagraigh an tseachtain Chairdis. Ba mhaith le Coláiste Ghlór na Mara buíochas a ghabháil Libh as ucht é seo a léamh. Féach ar ár suíomh ag www.colaisteghlornamara.ie chun níos mó eolais agus nuacht a fháil. Ná dearmad áthchúrsáil a dhéanamh ar an mbileog seo.

Nuacht litir feabhra  
Nuacht litir feabhra  

Glór na Feabhra: na scéalta is mó agus i mbéal Pobal scoile Coláiste Ghlór na Mara.

Advertisement