Page 1

Nuacht an Fhómhair 1 Coláiste Ghlór na Mara

29 Méan Fhómhair 2017

An Idirbhliain

Fáilte ón bPríomhoide Fáilte romhaibh chuig nuachtlitir Choláiste Ghlór na Mara. Tá an bhliain nua scoile faoi lán seoil anois againn. Ta súil agam go mbainfidh sibh fíor thaitneamh as an nuachtlitir agus go bhfeicfidh sibh roinnt de na himeachtaí a bhí ar siúl sa scoil go dtí seo i mbliana. Guím gach rath ar ár ndaltaí, ár dtuismitheoirí agus ar an bhfoireann uile don bhliain atá romhainn. Is mian liom fáilte ar leith a chur roimh ár ndaltaí agus ár múinteoirí nua.

coirmeacha ceoil níos déanaí i rith na bliana. Tá foireann sóisearach agus sinsearach ag ullmhú do chomórtas Uí Chadhain sa díospóireacht. Cloisfimid roinnt den ullmhúchán ata á dhéanamh acu ar an Oíche Oscailte. Is mian liom fáilte a chur roimh chách chuig an Oíche Oscailte ar an 3ú Deireadh Fómhair óna 5-7in. Le gach deá ghuí, Maedhbh Daltún, Príomhoide.

Bhí ócáid stairiúil sa scoil againn ar an 13ú Meán Fómhair 2017, torthaí an Teastas Shóisearaigh don chéad uair riamh i gColáiste Ghlór na Mara. Tréaslaímid leis na daltaí agus leis na múinteoirí uile. Táimid an-mhórálach astu. Bhí mí an-ghnóthach againn ó thaobh cúrsaí spóirt de agus an bua ag na cailíní agus na buachaillí i gcomórtais peile. Tá ceol binn le clos ar fud na scoile ón gcór agus ón mbanna ceoil. Súil in airde againn le

••• Chuaigh an Idirbhliain go dtí School Summit, rud a bhí iontach le haghaidh fiosrú gairme agus faoi chúrsaí oibre. Bhí na gardaí, an t-airm, ollscoileanna agus eagraíochtaí gairme eile ann chun comhairle agus eolas a roinnt. Bhain na scoláirí an- taitneamh as agus chonaic siad píosa de dhráma Shakespeare ann. An Gháirdín Tá na daltaí ag obair gach Aoine anois sa gháirdín agus tá plean acu rudaí a chuir in san Earrach. Seo dalta ón ceathrú bliain sásta ag baint fuíollachaí. ‘An té nach gcuireann san Earrach ní bhaineann sé san Fhómhár’ Maith Sibh! ‘Ní neart le cur le chéile’ Rinne an Idirbhliain Ceardlann Garchabhair an seachtain seo agus d’fhoghlaim siad conas cabhrú le chéile. Bhain siad an-sult as. Age Action: Tá daltaí na hIdirbhliana ag cabhrú le daoine aosta feabhsú a scileanna ríomhaireacht. Tá Déanann na daltaí é seo gach Aoine agus tá sé iontach idir óg agus aosta a fheiceáil ag oibriú le chéile. Díolachán Cácaí D’éagraigh an Idirbhliain Díolachán Cácaí le hairgead a bhailiú ar son an Cumann Ailse. Rinne siad an bhácáil ar fad agus bhailigh siad os cionn 200e. Cispheil -Bhí comórtas Cispheile ag lucht na hIdirbhliana I gcoinne Pobal Scoil Baile Brígín ach faraor chailleadar. Beidh lá eile ann leaids.


Cúrsaí Spóirt Peil Gaelach na Cailíní Bl 1&2 Comhghairdeachas leis na gCailíní a bhuaigh an blitz peile I ó Dwyers. Bhuaigh siad ocht gcluiche as naoi agus b’shin an chéad blitz a bhí acu. Tús maith leath na hoibre! Maith sibh a chailíní. Peil Gaelach na mBuachaillí Bl. 1 Cuireadh tús iontach le cursaí peile na bliana seo nuair a ghlac buachaillí bliain 1 páirt i mBlitz Peile C.L.G Uí Dhuibhir ar an 12ú Meán Fómhair. Bhí foirne ann ó na meánscoileanna áitiúla eile agus ní hamháin gur bhuaigh buachaillí Choláiste Ghlór na Mara an comórtas ina iomlán, d'éirigh leo gach aon cluiche a bhuachaint. Cé gurb é seo an chéad uair gur imir na leaids le chéile, cheapfá go raibh an-táithí acu ag imirt mar fhoireann. Bhí an múinteoir Fiachra an-bhrodúil astu ag deireadh an chomórtais. Comórtas Peile Céad Bliana Bhaile Átha Cliath.

Cuireadh Coláiste Ghlór na Mara i ngrúpa A den chomórtas seo. Bhí an fhoireann lán le muinín agus iad ag tabhairt faoin gcéad cluiche sa ghrúpa. Ar an 18ú de Mheán Fomhair d'imir siad in aghaidh Kingswood C.C. ó deisceart an chontae agus d'eirigh leo an lámh in uachtar a fháil orthu ar deireadh leis an scór 5-10 go 2-5. Sa dara chluiche i ngrúpa A, is in aghaidh St. Aidans a bhí Coláiste Ghlór na Mara. Dhá lá in ndiaidh

bua den scoth sa chéad chluiche d'éirigh leis an foireann taispeántas den chéad scoth a thabhairt ar Pháirc Uile Aimseartha Bhaile Brigín. Don dara chluiche as a chéile bhí bua iontach ag na buachaillí. An scór deiridh a bhí ann ná 9-10 go 0-1. Agus na buachaillí cáillithe do bhabhtaí ceathrú ceannais an chontae anois níl ach cluiche amháin fágtha sa ghrúpa in aghaidh Grange C.C. Cé go bhfuil áit sa cheathrú ceannais bainte amach ag an bhfoireann tá na buachaillí ag iarraidh críochnú ar bharr Grúpa A.

Gaelbhratach Daltaí a d'imigh chuig an ceardlann don Gaelbhratach ar an 28ú Meán Fómhair. Bhaineadar an-taitneamh as an lá.

Ealaín Bhí comórtas ealíne ann ag an dara bliain ar théama peirspictíocht. Bhuaigh Megan ní Bhranagáin i 2T an comórtas. Maith thú Megan!

Cór Ba mhaith le Coláiste Ghlór na Mara buíochas a ghabháil Libh as ucht é seo a léamh.

Tá cór na scoile faoi lán-sheol agus beidh amhrán álainn le cloisteáil uathu ag an Oíche

Féach ar ár suíomh ag

Oscailte.

www.colaisteghlornamara.ie chun níos mó eolais agus nuacht a fháil. Ná dearmad áthchúrsáil a dhéanamh ar an mbileog seo.

Leabharlann: Ba mhaith le Coláiste Ghlór na Mara a bhuíochas a ghlacadh le Leabharlann Baile Brígín as ucht deontas leabhair a thabhairt dúinn. Beidh siad áisiúil le linn an MS Readathon a bheas á reachtáil ar scoil.

Dátaí don Dialann 9ú Deireadh Fhómhair- Scoil Dúnta

Nuacht litir an fhomhair 1