Page 1

In samenwerking met:

GooiZaken is het magazine voor ondernemend Gooi- en Vechtstreek

Jaargang 2 - Uitgave 7 - Maart 2014

Gooise ondernemers sturen tien puntenplan naar politiek Door Pieter Schut en Yvette Geerts

Peter Desmet leeft van de zon

5 Judith Smits verkoopt “We moeten er natuurlijk samen voor zorgen dat er regionaal ruimte blijft om te kunnen ondernemen”, zegt woordvoerder Joop van Dort, voorzitter van de FIN Naarden/Bussum. “Als we geen nieuwe dingen ondernemen wordt het hier een groen graf en dat kan niet de bedoeling zijn”.

Peter Desmet, directeur van SolarClarity uit Weesp, de snelstgroeiende onderneming van Noord Holland: “Het tempo van de politiek sluit niet aan op het tempo van verandering in de maatschappij. Er is meer flexibiliteit nodig”.

Binnen dit samenwerkingsorgaan zetten ondernemers, gemeenten en provincie stevig in op samenwerking op het gebied van de eerder vastgestelde kernsectoren. Voor Gooi en Vechtstreek zijn dat media, zorg en toerisme. Door prioriteit te geven aan deze onderdelen, hopen ondernemers en overheid mee te kunnen blijven doen in de top van de Europese stedelijke regio’s. Eerder richtte de regio innovatieplatforms op voor de kernsectoren. Dat zijn Immovator (multimedia), Izovator (zorg) en Itrovator (toerisme en recreatie). “Voortbouwend op dit succes is het nu tijd om met een gezamenlijk commitment vanuit alle negen regiogemeenten en een gezamenlijk optreden naar buiten toe, van de regio Gooi en Vechtstreek een economisch en maatschappelijk sterke partner te maken in de

wereld om ons heen. De positionering van een ‘regio zonder grenzen’ moet worden uitgedragen. De soms interne kijk binnen onze regio moet nu naar buiten gericht worden. Niet onze onderlinge prioriteiten zullen onze “winkelstraat” kleuren, maar de economische positie van de noordelijke Randstad bepaalt onze toekomst”, staat in het basisdocument. De board zal uit ongeveer 15 personen bestaan. De onafhankelijke voorzitter van

Structuur op de (thuis) werkplek! Projectplanning binnen tijd en budget! www.allesopznplek.nl rust, ruimte en overzicht!

Vanessa Teune-Kuijff

de nieuwe Economic Board is een gedeputeerde van de provincie Noord Holland en ook twee burgemeesters uit de regio nemen deel, naast een aantal ondernemers uit de kernsectoren. Van de voorstellen van de Economic Board kan – aldus het basisdocument - “slechts met zwaarwegende argumenten” worden afgeweken. Waarbij de beleidsmakers erkennen: “Ondernemers maken de economie, de overheid moet dit vooral faciliteren”.

Ik daag u uit... om uw kantoorartikelen voordeliger te bestellen!

Dossier duurzaamheid

11 Bussum gaat zich profileren

13 Net begonnen: Vanessa Teune

15

25% KORTING OP AL ONZE HORLOGEMERKEN

Maak een afspraak met mij. Henk Liebe 035 – 691 74 85

Facility Organizer voor MKB & ZZP 06-1500 6339 www.allesopznplek.nl

9

Lees verder op pagina 3

Ook voor kantoorartikelen Bruna Bussum Facility Professional & Werkplek Organizer

Nieuwe column: Kicky Hamer

Zie ook pagina 5: Column Van de Wethouder

Ondernemers en overheid richten Economic Board op GOOI EN VECHTSTREEK – Ondernemers en overheid in de negen gemeenten van Gooi en Vechtstreek gaan een nieuw samenwerkingsorgaan oprichten, de Economic Board Gooi en Vechtstreek (EBG&V). Via deze samenwerking voor de noordelijke Randstad moet meer kracht ontwikkeld worden. “Het lokale denken moet plaatsmaken voor regionaal denken”, staat in het basisdocument van de EBG&V.

7

Ondernemers waarschuwen dat de werkgelegenheid op het Hilversumse Mediapark afneemt.

Nieuwe samenwerking in Gooi en Vechtstreek:

door Pieter Schut

Taart voor Joop van Dort

3

GOOI EN VECHTSTREEK – Veel ondernemers in Gooi en Vechtstreek leggen voor de verkiezingen voor de gemeenteraden in Gooi en Vechtstreek op 19 maart hun wensen voor de komende periode op tafel. Ook politieke partijen profileren natuurlijk juist nu hun economische plannen. Dat blijkt uit de navraag die GooiZaken deed bij een groot aantal ondernemers en politici in deze regio. De ondernemersverenigingen uit Hilversum, Huizen, Naarden, Bussum, Weesp, Blaricum en Wijdemeren hebben gezamenlijk een tien puntenplan opgesteld en gepresenteerd aan de politieke partijen in de regio. In het plan (zie pagina 3 voor volledige lijst) laten de ondernemers weten wat ze verwachten van samenwerking met de overheid op het gebied van werkgelegenheid, bedrijventerreinen en regeldruk.

Verdere zaken

Veerplein 106, 1404 DC Bussum brunabussum@upcmail.nl www.bruna.nl

Laat 187, Alkmaar T 072 511 43 20 www.ibink.nl

WIJ SLUITEN ONS JUWELIERSHUIS


Voor al uw [meerdaagse] vergaderingen, trainingen en bijeenkomsten LANDGOED

Jubilerend instituut zoekt Mecenas (m/v) Ga voor meer informatie naar www.landgoedisvw.nl en klik op ISVW 100 jaar

ISVW.NL ● prachtig gelegen in de natuur en

toch goed bereikbaar ● 13 moderne vergaderzalen verdeeld

over twee gebouwen ● een riante lounge met bar, diverse terrassen ● een uitstekend restaurant met verantwoorde keuken ● Shuttle service van NS-station Amersfoort naar Landgoed ISVW ● 60 eenpersoons kamers ● 39 tweepersoons kamers met balkon ● gratis draadloos netwerk

Landgoed ISVW heeft het Green Key Goud certificaat. Green Key is het internationale milieukeurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche. Goud is de hoogste gradatie.

De ISVW heeft een maatschappelijke opdracht. Alle inkomsten uit het horecabedrijf komen volledig ten goede aan de filosofiebeoefening, waarvoor de Internationale School voor Wijsbegeerte bijna 100 jaar geleden is opgericht.

De Internationale School voor Wijsbegeerte maakt meerdaagse programma’s voor professionals en filosofieliefhebbers, in nauwe samenwerking met universiteiten en vooraanstaande maatschappelijke instellingen.

Altijd het goede denkklimaat

LANDGOED ISVW | DODEWEG 8 | 3832 RD LEUSDEN | 033 - 465 07 00 | INFO@ISVW.NL | WWW.LANDGOEDISVW.NL


Maart 2014

3

Veel wensenlijstjes voor nieuwe gemeenteraden

Ondernemers vragen politiek Colofon meer flexibiliteit en innovatie

Uitgever: Ronald Schut, Commesso Media e-mail: info@gooizaken.nl www.gooizaken.nl

Vervolg van de voorpagina

Peter Desmet, ondernemer uit Weesp: “De flexibiliteit en de wendbaarheid van de gemeente sluiten helemaal niet aan op de behoefte van ondernemers. Het duurt veel te lang voor iets veranderd kan worden. Bestuurders en gemeenteraden zouden veel meer naar de behoefte moeten kijken”.

heid in dit cluster neemt in het Gooi echter af en lijkt zich te verplaatsen naar Amsterdam en Utrecht. Volgens Van Dort zou de regio Gooi en Vechtstreek toerisme hoger op de agenda moeten zetten, omdat innovatie op dit gebied meer werk en inkomen kan opleveren: “We doen te weinig met de mogelijkheden die we hebben.

rijkste onderwerp bij de verkiezingen. Ook ondernemers houdt dat onderwerp bezig. Daniëlle Westerweel, ondernemer in Muiden: “Ik zie vooral de kansen die die fusie biedt, omdat we mogelijkheden krijgen in Muiden, die we nu als kleine gemeente niet hebben”. Volgens Ben Hagens, fractievoorzitter van de VVD in Muiden, komt er door de fusie in Muiden veel ruimte vrij. Die ruimte zou prima kunnen worden ingezet voor bedrijfsverzamelgebouwen, bijvoorbeeld ten behoeve van ZZP’ers.

Bussum

Muiden

In Bussum, waar de meeste ondernemers winkeliers zijn in het centrumgebied, wordt in de verkiezingscampagne veel aandacht besteed aan de winkelleegstand en de vernieuwing van het winkelhart. De bouw van een nieuw groot woon- winkelcomplex met supermarkt, Scapino/Nieuwe Brink, is omstreden: de ondernemers zijn er voor; enkele lokale partijen faliekant tegen. Adriana van den Berg, lijsttrekker van de VVD: “We moeten een compact winkelcentrum hebben, maar vernieuwing is wel nodig om de huidige leegstand te verminderen”. De Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) heeft de politici een pamflet gestuurd getiteld Gangmakers voor Bussum. Daarin wordt de politiek onder meer opgeroepen om het aantal koopzondagen in Bussum fors uit te breiden (van 5 nu naar minimaal 15) en geen maatregelen te nemen die verkeer en parkeren belemmeren. Om de detailhandel in het centrum te beschermen, moet volgens de BOV het vestigen van detailhandel op de bedrijventerreinen in de regio veel stringenter worden verboden.

In Naarden, Bussum en Muiden is de komende gemeentelijke fusie het belang-

Hilversum

De VVD Noord Holland bezorgde Joop van Dort (rechts) onlangs een taart, vanwege zijn inspanningen voor ondernemers. Links Statenlid Petra van Hartskamp en in het midden wethouder van economische zaken in Naarden, Henk Lanting.

Joop van Dort uit Naarden heeft vergelijkbare kritiek: “Wij zijn een blij volkje hier, we leven hier prachtig, we staan hoog in allerlei lijstjes, maar we moeten niet afzakken. Van mij mogen er wel wat meer ondernemers gekozen worden”. De gezamenlijke ondernemersverenigingen concluderen in het tien puntenplan, dat er momenteel meer werkgelegenheid verdwijnt, dan terugkomt. De conclusie is dat een belangrijk deel van de Gooise economie wordt bepaald door het creatieve cluster (ICT en Media). De werkgelegen-

Waarom zeggen mensen elders in Nederland niet wat vaker: we gaan een weekendje naar het Gooi? Omdat wij dit te weinig aanbieden. Moeten we veel meer aan doen, daar is veel te winnen. Ook rond de komende Floriade in Almere kunnen we meer ontwikkelen, bijvoorbeeld door gasten hier in het Gooi op te vangen in hotels”.

Wethouder op handen gedragen HILVERSUM – Hilversumse ondernemers dragen wethouder Jan Rensen van economische zaken op handen. Dat deden zij onlangs letterlijk tijdens een bezoek van Rensen aan het bedrijventerrein Havenkwartier in Hilversum.

Rensen kondigde onlangs aan dat hij na de verkiezingen niet terugkeert. Hij is sinds 2006 wethouder van Hilversum geweest en tevens veelvuldig betrokken bij regionale samenwerking op het gebied van economie en ondernemen.

Wouter de Wild, ondernemer in Hilversum, is over het algemeen tevreden met de aandacht die Hilversum geeft aan ondernemers. Hij betreurt het vertrek van de huidige PvdA-wethouder Jan Rensen, die niet terugkeert als wethouder na de verkiezingen. De Wild: “Rensen heeft veel gedaan, bijvoorbeeld voor bedrijventerrein Havenkwartier en voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Door zijn vertrek verdwijnt veel routine op het Raadhuis. Dat is jammer”.

Redactie: Pieter Schut (hoofdredactie), en Yvette Geerts Waldecklaan 9, 1405 CP Bussum. T (035) 6936811 e-mail: redactie@gooizaken.nll Advertenties: ContentMedia, Annemiek Beekhuiszen Erik van den IJssel Gooierserf 254e, 1276 KZ Huizen T 035-6982227/6982258 e-mail: adverteren@gooizaken.nl Bladmanager: Ronald Schut, Commesso Media T 06-20538513 e-mail: info@gooizaken.nl Websites: www.gooizakenwebsites.nl e-mail: info@gooizaken.nl Vormgeving: Studio Jacques Seignette T. 035-621 60 39 e-mail: jacques@jacques-seignette.nl Druk: Rodi Rotatie Verspreiding: Per post naar bedrijven volgens kwalitatieve database in het Gooi en Vechtstreek. Oplage 11.000 ex. Gratis exemplaren worden ook via geselecteerde partners op afhaallocaties aangeboden. Zie voor deze adressen www.gooizaken.nl. U kunt ook een exemplaar per email aanvragen via: info@gooizaken.nl. GooiZaken verschijnt 6x per jaar. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, internet of op welke andere wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever. Bij de totstandkoming van GooiZaken is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De uitgever draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. GooiZaken werkt milieuvriendelijk en verantwoord. Waterless Printing, ISO 14001 Grafimedia en KVGO.

GooiZaken is geproduceerd door Rodi Media BV onder gecontroleerde omstandigheden conform ISO 14001 Grafimedia getoetst door de SCCM, Certificaatnummer SCCMMZ:2011.01.02

Het tienpuntenplan van de Gooise ondernemers

1. Ondersteunen van creatieve cluster,door bieden van ruimte en infrastructurele verbindingen.

Wethouder Jan Rensen ging met stoel en al de lucht in op het Havenkwartier in Hilversum.

2. Randvoorwaarden bieden voor nieuwe werkgelegenheid. 3. Eén loket voor de uitgifte van bedrijventerreinen. 4. Behoud van ruimte voor bedrijven in hogere milieucategorie. 5. A27 aanpakken; snelwegen A1, A6 en A9 blijven monitoren. 6. Verkeersmaatregelen in overleg met bedrijfsleven. 7. Eén werkgeversloket voor ondernemervraagstukken. 8. Verminderen regeldruk gemeenten. 9. Veiligheid door deelname Keurmerk Veilig Ondernemen. 10. Kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen faciliteren


4

Maart 2014

GOOISCHE CHAUFFEUR SERVICE Reizen op representatieve wijze

Privé chauffeur

After dinner service

Valet parking

Uw auto verkopen

Schiphol service

Professioneel polijsten

GooischeService.com

U gunt ieder kind toch schoon drinkwater?

+31 (0)6 26 88 44 49

info@GooischeService.com

Mosa. Terra Tones

arbeidsrecht ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ consumentenrecht ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ procesrecht ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ strafrecht ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Stichting Weebale voert kleinschalige waterprojecten uit in dorpen in Oeganda. Voor meer informatie: www.weebale.com U kunt het werk van de Stichting als sponsor of vriend steunen. Rabobank 13.44.83.944 t.n.v. Stichting Weebale, Almere.

WEEBALE FOUNDATION

NIEUWE HILVERSUMSEWEG 30A 1406 TG BUSSUM ■ 035 69 448 33 POST@KICKYHAMER.NL www.mosa.nl

Advertentie Gooizaken.indd 1

“You can never solve a problem on the level on wich it was created...”

17-02-14 11:41

Albert Einstein

s

.nl

strategy - campaign - media - loyalty


Maart 2014

column

Peter Desmet van snelgroeiend SolarClarity:

Van de Wethouder Jan Rensen

Stem voor t Gooi Op 19 maart gaan we met ons allen – hoop ik - stemmen op de gemeenteraad. In Gooi en Vechtstreek met in totaal een kleine kwart miljoen inwoners zijn dat negen gemeenteraden. Daarvoor moeten we 181 nieuwe raadsleden kiezen. Die benoemen op hun beurt 29 wethouders. En dan hebben we ook nog negen burgemeesters. In totaal zijn dat 219 politieke ambtsdragers. Ongeveer 1 op 1000. Qua grootte is Eindhoven met 217 duizend inwoners vergelijkbaar. De stad wordt geleid door 45 raadsleden, zes wethouders en een burgemeester, in totaal 52 bestuurders. 1 op 4000. Waarom hebben we in Gooi en Vechtstreek, dat zich aan alle kanten blijft profileren als landelijk, dorps en kleinschalig, vier maal zoveel raadsleden, vijf maal zoveel wethouders en negen keer zoveel burgemeesters nodig als in een grootstedelijk, economisch centrum?

De eenvoud bepaalt het succes van zonnepanelen door Yvette Geerts

WEESP - In de vorige editie berichtten wij over SolarClarity uit Weesp, dat als snelst groeiende bedrijf in Noord-Holland de gouden FD-Gazellen Award won. In deze editie praten wij met Peter Desmet, oprichter en directeur van SolarClarity. Over de toekomst van zonne-energie, waarom het zo’n booming business is en natuurlijk het winnen van de award.

Toch is dat het type argumenten dat in Gooi en Vechtstreek te horen is als het gaat over samenwerking en fuseren. De angst dat de Hilversumse gemeenteraad gaat bepalen waar de hockeyvelden in Muiden, betaald parkeren in Naarden, de McDonalds in Blaricum en woningbouw in Weesp gaan komen. Een raadslid uit Huizen sprak van Hilversumse plannen om ’t Gooi te annexeren. De dorpen zijn alle negen trots op hun eigen raad en eigen burgemeester. Alsof we nog in de tijd van Bromsnor en Swiebertje wonen. Ondertussen is ook de grootste Gooise gemeente te klein om onafhankelijk te blijven functioneren. Om de taken die uit Den Haag overkomen goed uit te voeren. Om de woningmarkt te beheersen. Of om een stevig economisch beleid te voeren. Dus zitten die 29 wethouders eindeloos bij elkaar te vergaderen, en willen al die 181 raadsleden over de uitkomsten ervan allemaal hun plasje doen. En dus raakt ’t Gooi steeds verder achterop. Gehinderd door grenzen waar organisaties, corporaties, consumenten en bedrijven zich niks van aantrekken. Een fusie tussen Muiden, Bussum en Naarden die nu op de rol staat, maakt een gemeente van 60 duizend inwoners, nog altijd kleiner dan Hilversum. Nog altijd te klein dus. Ondernemers, pak uw verantwoordelijkheid. Laat u horen. Stem voor ’t Gooi!

Jan Rensen Wethouder Economische Zaken Hilversum en Regio Gooi en Vechtstreek

Peter Desmet 1970 1992 1995

Geboren in Leuven (België) Hogere Hotelschool Maastricht Nijenrode Universiteit voor Bedrijfskunde

1996 1998 2000 2002 2008

Valspar, Export Manager Niku Corporation, Account Manager Consynergy (eigen onderneming) The StanleyWorks, Commercieel Directeur Start SolarClarity

meer dan vijf jaar geleden bij de start van SolarClarity. Die markt is sterk gereguleerd en er zijn enorme gevestigde belangen. Bovendien is het geen markt meer waar techniek de doorslag geeft, maar het geld. Zonnepanelen zijn nauwelijks aan slijtage onderhevig en hebben een lange levensduur.” Wel ziet Peter nog een beweging naar meer efficiency. Bijvoorbeeld minder oppervlakte met meer opbrengst. Er valt altijd iets te verbeteren. Innovatie is en blijft ook in deze markt belangrijk.

Toevallig ken ik Eindhoven vrij goed. Niet alleen omdat ik er geboren ben, maar ook vanwege bestuurlijke contacten. Burgemeester en wethouders zijn er goed benaderbaar. Nooit klaagt een bewoner van Eindhoven dat hij héélemaal naar het stadhuis moet om een paspoort of rijbewijs. Geen Woenselnaar vindt dat de mensen uit Stratum de stad overheersen. De bewoners van Gestel zijn ook trots op Strijp-S. Van de parken, de Dommelvallei, het buitengebied, genieten alle inwoners. Eén stad, een gemeente.

j.rensen@hilversum.nl

5

Succes verklaard

Peter Desmet: “Zonne-energie is een massaproduct geworden”

Om met de toekomst te beginnen. Peter: “Ik verwacht geen revolutionaire veranderingen meer. Zonne-energie is al lang een massaproduct geworden. Wat ik wel zie is dat er steeds meer grootschalige zonne-energie investeringsprojecten ontstaan. Maar dat is een andere tak van sport dan de branche waar SolarClarity in opereert. Wij zijn een handelsonderneming en richten ons op de technische groothandel en installateurs. Die grootschalige investeringsprojecten , dat is de wereld van de haute finance: banken, pensioenorganisaties en crowdfunding. Vooral in Engeland is dat booming, daar is het ook het domein van de City.”

Markt verdeeld Nieuwe toetreders, kleine innovatieve bedrijfjes hebben volgens Peter dan ook geen schijn van kans meer. “Dat is net alsof je op je zolderkamer een telefoon aan het uitvinden bent. De markt is bovendien al lang verdeeld tussen de grote producenten. Nu nog instappen raadt Peter niemand aan. “Je moet je realiseren dat je onderdeel uitmaakt van de energiemarkt. Dat realiseer ik me nu ook

Een mooi bruggetje naar het succes van zonnepanelen. Peter lacht. “Het succes van zonnepanelen is te danken aan de eenvoud. Het is zo simpel. Je hebt een dak, legt er panelen op, twee draadjes naar beneden, een omvormer erbij en klaar ben je. Een hele eenvoudige technologie met een lange levensduur. Daarbij is de energieprijs in Nederland hoog. Als consument kun je door deze gratis energiebron zelf aan te boren, zo’n acht cent per kwh besparen.” Die financiële component is voor veel mensen de belangrijkste reden om over te stappen. Waar de early adaptors vooral wat goed wilden doen voor de wereld, zie je dat nu iedereen wel groen wil doen. Maar het moet wel rendabel zijn. Overigens laten cijfers zien dat in Nederland vier procent van de opgewekte energie duurzaam is, tegen een vraag uit de markt van veertig procent (aantal huishoudens met contract voor groene stroom.)

“Niet techniek maar geld geeft de doorslag” Belang van de Award Peter laat zich niet gek maken door het winnen van de Award, als snel groeiend bedrijf. Maar dat het veel voor het bedrijf betekent dat realiseert hij zich absoluut. In 2008 begonnen in de huiskamer en nu het snelst groeiende bedrijf in Noord-Holland (omzetklasse 2-30 miljoen) “Het heeft veel voor de bevestiging van onze professionaliteit, credibiliteit en geloofwaardigheid gedaan. In markt die snel groeit heb je veel toetreders, maar ook veel afvallers. Wij zijn blijven staan én gegroeid. Ook heeft het beeld van mensen die ons kennen vanuit de startfase bijgesteld. We zijn groter en doen complexere projecten. Maar bovenal: je bent pas duurzaam als je een levensvatbaar model neerzet als bedrijf. Ook in deze branche!”

Gooise Bedrijvendag op 7 april in Bussum BUSSUM – Op maandag 7 april is de vijfde Gooise Bedrijvendag gepland, in Spant in Bussum. Op deze ondernemersdag kunnen deelnemende ondernemers uit het Gooi, Vechtstreek en Eemland veel contacten opdoen, die op korte of langere termijn kunnen leiden tot opdrachten. Niet alleen ondernemers, maar ook consumenten worden voor deze dag uitgenodigd.

De Gooise Bedrijvendag opent om 15.00 uur met als spreker Han Mesters, sectordirecteur zakelijke dienstverlening van ABN AMRO. Hij gaat het hebben over innovaties in de zakelijke dienstverlening. Later op de dag leidt Jacqueline Zuidweg, zakenvrouw van het jaar in 2012, een debat. Net als vorig jaar is er ook deze keer weer een beurs. Bedrijven en instellingen kunnen zich met een eigen stand profileren en presenteren. Meer info: www.gooisebedrijvendag.nl


6

Maart 2014

Bitterballenborrel Gooi Gratis aanmelden: www.bitterballenborrel.nl

N E T W E R K E N M E T B A L L E N

GooiZaken kunt u ook afhalen bij: Almere, Kamer van Koophandel, Bolderweg 2 Amersfoort, Kamer van Koophandel, Printerweg 6 Baarn, Restaurant Vuur, Hilversumsestraatweg 4 Baarn, Het Groene Paviljoen, Zandheuvelweg 7 Bussum, Bruna Bussum, Veerplein 106 Bussum, NH Hotel Jan Tabak, Amersfoortsestraatweg 27 Hilversum, Van der Wal Zonwering, Nieuwe Havenweg 5 Hilversum, Mediacentrum, Mediapark Hilversum, Regus, Olympia 1 a & b Huizen, Content Media, Gooierserf 254e Laren, Regus Plein 1945 Leusden, Landgoed ISVW, Dodeweg 8 Naarden, NH Hotel IJsselmeerweg 3

GooiZaken zoekt medewerkers Voor onze uitgave GooiZaken zijn wij op zoek naar Freelance medewerkers voor onze advertentieverkoop en redactie! Bent u ingevoerd in het Gooi en denkt u mee te kunnen bouwen aan dé zakelijke Goois rnemers stu krant van het Gooi, tien puentonendepla ren n naar politi ek stuur dan een mail naar info@gooizaken.nl t.a.v Ronald Schut. GooiZaken is het magazi ne voor ondern emend Gooi-

Door Pieter

Schut en Yvette

en Vechtstreek

De ondernem ersverenigingen sum, Huizen, uit Naarden, Bussum, HilverBlaricum en Weesp, Wijdemeren hebben geza- Ondernemers waarschuw menlijk een tien puntenpla en dat de werkgelege n opgesteld gepresenteerd nheid op het en “We moeten Hilversumse aan de politieke Mediapark afneemt. de regio. In er natuurlijk partijen in het plan (zie samen voor gen dat er pagina 3 voor zor- Peter regionaal ruimte ledige lijst) vol- kunnen Desmet, directeur laten blijft om te ondernemen”, wat ze verwacht de ondernemers weten van SolarClari uit Weesp, zegt woordvoe ty de snelstgro der Joop van r- ming van eiende ondernemet de overheid en van samenwerking Dort, Noord Holland: Naarden/Bussum. voorzitter van de FIN op het gebied gelegenheid, “Het tempo van bedrijventerreinenvan werk- dingen ondernem “Als we geen nieuwe de politiek sluit niet aan op het tempo druk. verandering en regelen wordt het van in de maatscha groen graf hier een en dat kan ppij. Er is meer niet de bedoeling flexibiliteit nodig”. zijn”. Zie ook pagina

Schut

GOOI EN VECHTSTREEK nemers en – Onderoverheid in de negen maatschappelijk sterke gemeenten partner te maken van Gooi in de wereld streek gaan en Vechtom ons heen. een nieuw De positione ring van een kingsorgaan samenwer‘regio oprichten, worden uitgedrag zonder grenzen’ moet mic Board de Econoen. De soms Gooi en interne kijk Vechtstreek binnen onze regio moet (EBG&V). Via deze nu naar buiten samenwerking gericht worden. Niet voor de noordeli onze onderling oriteiten zullen jke Randsta e primeer kracht onze “winkelst d moet ren, ontwikkeld raat” kleumaar de economis “Het lokale worden. che positie denken noordelijke van de den Randstad bepaalt ken voor regionaa moet plaatsmaafgeweken. komst”, onze toel denken”, Waarbij de staat in het het basisdoc kers erkennen staat in beleidsmabasisdocument. ument van : “Ondernemers de EBG&V. economie, maken de

Binnen dit samenwerkingsorg ondernemers, aan zetten gemeenten en provincie stevig in op samenwerking op het gebied van de eerder vastgestelde kernsectoren. Voor Gooi en Vechtstreek zijn dat media, zorg en toerisme. Door prioriteit aan deze onderdele te geven mers en overheid n, hopen ondernemee te kunnen doen in de top blijven van de Europese regio’s. stedelijke

Lokaal denken vervangen door regiona al denken

Eerder richtte de regio innovatie De board zal op voor de uit ongeveer platforms kernsectoren. 15 personen Dat zijn Immo- bestaan. De onafhank vator (multimed elijke voorzitte ia), Izovator van de nieuwe (zorg) en Itror vator (toerisme Economic Board gedeputeerde en recreatie) wend op dit . “Voortbou van de provincie is een succes is het Noord nu tijd om met Holland en ook twee een gezamen burgemeesters lijk commitm de regio nemen ent vanuit uit negen regiogem deel, naast alle ondernem eenten en een een aantal ers uit de lijk optreden gezamenkernsectoren. naar de voorstelle Van Gooi en Vechtstrebuiten toe, van de regio n van de Economic Board kan – aldus ek een economis het basisdocu ch en met ment - “slechts zwaarwegende argumenten” wor-

faciliteren”.

de overheid moet dit vooral

Ook kantooravoor rtikelen Bruna Buss um

3 Peter Desme t leeft van de zon

5 Judith Smits verkoopt

7

Nieuwe column : Kicky Hamer

9

Dossier duurzaamheid

11 Bussum gaat zich profileren

13 Net begonn en: Vanessa Teune

15

Ik daag u uit...

om uw kantoo rartikelen voordeliger te bestellen! afspraak met mij. Henk Liebe 035 – 691 74 85

Maak een

Veerplein 106, 1404 brunabussum@upcDC Bussum mail.nl www.bruna.nl

Bitterballenborrel organiseert iedereéén donderdag Gooi organiseert keer per

van 17.00 20.00 uur op in maand op -donderdag vantoonaangevende 17.00 - 20.00 uurlocaties in het NH Nederland zakelijke netwerkborrels. Borrelen met Hotel in Naarden zakelijke netwerkborrels. Borrelen met bitterballen. Hollandser Hollandser kan kan het het bijna bijna niet. niet. En En simpeler simpeler bitterballen. ook niet. Bitterballenborrel biedt u vrijblijvend de mogeook niet. Bitterballenborrel biedt u vrijblijvend de mogelijkheid de bitterballenborrels in het land te bezoeken en lijkheid deze netwerkbijeenkomsten te bezoeken en uw netwerk uit te breiden. uw netwerk uit te breiden. De Bitterballenborrel is bedoeld voor persoonlijke en De Bitterballenborrel is Natuurlijk bedoeld voor persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. is het leuk als u uiteinzakelijke ontwikkeling, (zelfstandige) delijk zaken kunt doen voor maaralle gezelligheid en ondernemers, informeel met elkaar in en contact komen managers, directeuren bedrijfsleiders. staan voorop. Natuurlijk is het leuk als u uiteindelijk zaken kunt doen maar gezelligheid en informeel Bitterballenborrel met elkaar in contact Gooi: komen staan voorop.

kpn XL winkel Almere

7 november en 12 december 2013 Aanmelden voor de Bitterballenborrel Gooi: Toplocatie: www.bitterballenborrel.nl/agenda NH Hotel Naarden, IJsselmeerweg 3, Naarden.

Compleet assortiment voor op de zaak en thuis

Bitterballenborrel Bitterballenborrel Gooi: Almere: Donderdag en 31 oktober, 13 28 maart november 10 en april 19 december 2013 Toplocatie: Restaurant Boathouse, NH Hotel Naarden, Noorderplassenweg 150, Almere. IJsselmeerweg 3, 1411AA Naarden. GRATIS PARKEREN VOOR GRATIS PARKEREN VOOR BEZOEKERS BEZOEKERS BBB BBB

BITTER BALLEN BORREL.NL

kpn XL Almere Veluwezoom 5 (Brandboxx) 1327 AA Almere Tel. 036 523 14 49 kpnxl.almere@kpn.com

Reparatie terwijl u Openingstijden: DICHT BIJ ONZE KLANTEN EN BETROKKEN Maandag t/m vrijdag doorwerkt IN HET GOOI! van 8.00-18.00 uur

BITTER

Donderdag Deze aandacht en betrokkenheid zijn sleutelwoorden in onze dienst verlening. koopavond Verzorgd vanuit het meest duurzame pand van Nederland, de Bussumse watertoren.tot Ook21.00 verantwoord uur ondernemen met het groenste kantoor? Onze adviseurs staan graag voor u klaar.

BITTER BALLEN BORREL.NL

Zaterdag van 9.00-17.00 uur

EEN GEHEEL EIGEN KANTOOR www.mth.nl

Bussummergrindweg 1, 1406 NZ Bussum T: (035) 691 46 76 E: bussum@mth.nl kpn.com/kpnXL (o.a. voor het maken van een afspraak).

102113_KPN_XL_Ad_Almere_251x185mm.indd 1

7 - Maart 2014

Verdere zak en Taart voor Joop van Dort

Lees verder op pagina 3 5: Column Van de Wethouder

Ondernemin Gooi en Vechtstreek: ers en over richten Econ heid omic Board op

door Pieter

g met:

Jaargang 2 Uitgave

Geerts

GOOI EN VECHTSTREEK ondernemers – Veel streek leggen in Gooi en Vechtvoor de verkiezi voor de ngen gemeenteraden en Vechtstr in Gooi eek op 19 wensen voor maart hun de komend op tafel. e Ook politieke periode profileren partijen natuurlijk juist nu hun economische plannen. Dat de navraag die GooiZak blijkt uit en deed bij een groot aantal onderne politici in deze mers en regio.

Nieuwe same nwerking

In samenwerkin

Almere | Amersfoort | Assen | Baarn | Bussum | Emmeloord | Epe | Heerde | Hilversum | Lelystad Meppel | Putten | Steenwijk | Veenendaal | Zeist

10/21/13 12:48 PM


48 PM

Maart 2014

7

Judith Smits traint verkopers

column

Acquisitie: goede voorbereiding voorkomt zwetende handen

Van de Advocaat

door Yvette Geerts Robert Bakker

Goed raad is duur! Of toch niet? De meeste ondernemers weten inmiddels wel dat ze een boekhouding bij moeten houden en dat ze tijdig hun jaarrekening moeten deponeren. Ook is de meeste ondernemers wel duidelijk dat ze geen verplichtingen moeten aangaan, waarvan ze kunnen weten dat die door de BV niet kan worden nagekomen. Zij passen dus goed op dat ze geen scheve schaats rijden.

HILVERSUM - Acquisitie: zwetende handen, uitstelgedrag en angst om afgewezen te worden. “Helemaal niet nodig,” betoogt Judith Smits, zelf acquisitie expert en oprichter en de drijvende kracht achter Acquisitie-Expert.nl. in Hilversum. In haar rol als new buisness generator en sales coördinator bij de Nationale Advocatenlijn merkte zij dat veel mensen niet durven te bellen met potentiële klanten. Omdat ze denken dat ze storen, besluiten ze om maar niet te bellen. “Ik ben ervan overtuigd dat ik niet stoor, ik help ze en kom juist wat brengen.”

Sluit dus altijd een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af die ook de kosten van de advocaat dekt. Een gewaarschuwd bestuurder telt voor twee.

Robert Bakker Advocaat bij RJB Advocatuur te Naarden www.rjbadvocatuur.nl 035 – 203 00 31 r.bakker@rjbadvocatuur.nl

2003:

HEAO, Commerciële Economie, Den Bosch

2006:

Communicatiewetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen

2013:

Start eigen onderneming: trainingen en workshops gericht op het vinden en binden van nieuwe klanten

www.acquisitie-expert.nl

Acquireren kun je leren

Judith Smits: “Acquisitie is nodig voor bedrijsgroei”

Je moet namelijk een advocaat inschakelen en griffierecht betalen aan de rechtbank. Procederen is een arbeidsintensieve en dus kostbare, maar voor de bestuurder vooral stressvolle bezigheid. Bovendien zit je na een faillissement meestal wat minder ruim bij kas dan toen het allemaal nog crescendo ging. Door die kosten wordt je genekt en je staat al snel op achterstand bij de curator.

Geboren in Boven-Leeuwen

Heb je het als vrouw makkelijker? Judith lacht als ze het onderwerp ter sprake komt. Dan weer heel serieus: “Vooral bij koude acquisitie zijn vrouwen absoluut in het voordeel. Mannen wijzen vrouwen minder snel af en dat geldt ook voor vrouwen onderling. Daarbij vinden veel mannen het ook leuk om met vrouwen te praten.”

De accountant weigert de jaarrekening af te ronden, want zijn factuur staat open. De jaarrekening wordt vervolgens niet of niet tijdig gedeponeerd. De situatie wordt, misschien tegen beter weten in, te rooskleurig ingeschat en in het zicht van een deconfiture wordt toch nog een verplichting aangegaan. De bestuurdersaansprakelijkheid is dan erg dichtbij. De curator stelt de bestuurder vervolgens aansprakelijk voor het boedeltekort, hij haalt een budget bij het ministerie van Justitie, waaruit hij zijn kosten kan betalen, en de dagvaarding valt op uw deurmat.

De meeste bestuurders van BV’s die ik spreek zijn niet verzekerd tegen bestuurdersaansprakelijkheid. “Ik doe toch niets verkeerd en ik deponeer toch altijd netjes?”, is hun antwoord op de vraag naar het waarom van het onverzekerd zijn. Maar het probleem zit hem niet alleen in het misschien geringe risico dat je uiteindelijk wordt veroordeeld. Het gaat er juist ook om dat je als bestuurder verzekerd bent voor de kosten die je moet maken om je tegen die aansprakelijkheid te verweren.

1978:

te weinig klanten op.” Judith gelooft in een combinatie van acquisitie, netwerken en social media. Waarbij de kracht van netwerken vooral het persoonlijke contact is. “Door persoonlijk contact maak je sneller een klik en zie je meteen met wie je te maken hebt.”

Toch kom ik het in mijn praktijk regelmatig tegen: een directeur van een BV die door de curator of door een crediteur aansprakelijk wordt gesteld voor het boedeltekort of voor de schade wegens oninbaarheid van de factuur. Bij een onderneming in nood verandert goed management vaak naar paniekvoetbal en overlevingsdrang. En dan gaat het dus op het laatst toch mis.

Wat moet je als bestuurder doen om te voorkomen dat dit je overkomt. Of beter, als het je overkomt, wat had je kunnen doen om jouw schade zoveel mogelijk te beperken?

Judith Smits

Veel business coaches, salestrainers en ervaren ondernemers roepen het. Ook Judith benadrukt het belang hiervan. “Vooral als startende ondernemer is het heel belangrijk. Voordat je start met acquisitie moet je je doelgroep duidelijk voor ogen hebben. Dat geldt voor iedereen, ook voor ondernemers en zelfs voor ervaren salesmedewerkers binnen organisaties. Je moet je doelgroep duidelijk voor ogen hebben voordat je start met acquisitie. Maar het is minstens zo belangrijk om te onderzoeken of jouw doelgroep beschikt over de financiële middelen om jou in te huren of jouw product te kopen! Voorbereiding dus, want koude acquisitie betekent niet dat het voor jou een onverwachts gesprek is!” “Acquisitie is nodig om je bedrijf te laten groeien,” aldus Judith. “Ik zie veel ondernemers en sales medewerkers om mij heen die zich helemaal suf netwerken, op bijna elke netwerkbijeenkomst zijn ze aanwezig. Maar netwerken alleen levert voor de meeste bedrijven gewoon

Judith geeft workshops en trainingen voor verschillende doelgroepen. Zowel incompany als voor zzp-ers, MKB-ondernemers en salesmedewerkers in het MKB. “Ik geef deelnemers handvaten en tips & tricks om zelf afspraken met potentiele klanten te maken. Bij de incompany trainingen werken we vooral met cases die specifiek ingaan op situaties die de salesmensen dagelijks tegenkomen.” De angst voor afwijzing blijft soms wel aanwezig, erkent ook Judith. “Daar moet je je wel overheen kunnen zetten. Met een belscript als leidraad, staand bellen en een warming up heb je in ieder geval een goede voorbereiding. Je kunt er op die manier voor zorgen dat je ontspannen bent voordat je gaat bellen. Vooral die warming up: een beetje bewegen en een liedje zingen om je stem tot leven te laten komen helpt goed.” En ja, er zijn ondernemers voor wie telefonische acquisitie niet werkt. Je moet van nature een beetje assertief en vooral creatief zijn, en het leuk vinden om te scoren!” Heel belangrijk volgens Judith is het vieren van je succesmomenten. Het enthousiasme dat dat bij jezelf oproept kun je weer gebruiken in je volgende acquisitie gesprek. Judith: “Mensen moeten het leuk vinden om met je te praten, wanneer je jouw enthousiasme weet over te brengen krijg je de gunfactor. Daarbij is hoe je iets zegt misschien nog wel belangrijker dan wat je zegt.”

Tips voor meer succes bij acquisitie je potentiele klanten: waar lopen zij tegen aan, waar zit hun pijn, wat speelt er, zowel op • Ken branche- als bedrijfsniveau. kort en zorg dat je de juiste persoon, de beslisser te spreken krijgt. Dus niet je hele verhaal • Wees afsteken bij de secretaresse. ook eens om acht uur in de avond, de secretaresse is dan al lang naar huis, maar die ondernemer • Bel zit dan vaak nog achter zijn bureau.

• Een nee nu is niet een nee voor over een half jaar of voor altijd. • Een telefonisch acquisitiegesprek duurt maximaal vijf minuten. Dan moet je je doel hebben bereikt.


8

Maart 2014

Adviseurs in:

• Subsidie bemiddeling MKB • Ondernemers te steunen Private belangen van ondernemers

Bedrijven toekomst te geven

3E advies, Oude Enghweg 26 - 1217 JD Hilversum 06 - 48501157 - inf@3e-advies.com - www. 3e-advies.com

slim opgeruimd!

O p lo s s in voor gen budg alle etten

HART VOOR UW ZAAK! Wij verzorgen jaarrapporten, aangiften omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en salarisadministraties. Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door persoonlijke aandacht en servicegerichtheid.

Ontdek de nieuwe manier van werken in ‘t Gooi Regus biedt een breed scala aan flexibele werkplekoplossingen in Hilversum en in Laren. Deze zijn volledig op uw wensen en budget af te stemmen. • Volledig ingerichte kantoren en virtueel kantoor diensten • Video conferencing: ontmoet iedereen, overal, altijd- in real time • Vergaderruimten en een businesslounge met alle faciliteiten

Voor vrijblijvende offerte of persoonlijke kennismaking begroeten wij u graag op ons kantoor tegenover het Station Naarden Bussum.

Nu aan het werk in ‘t Gooi? Voor elk budget. Vanaf 25 euro per maand

HSR Administraties en Belastingen Albrechtlaan 14/c 1404 AK BUSSUM Telefoon: 035-6941848 Website : www.hsradministraties.nl Email: info@hsradministraties.nl

• Vlakbij uitvalswegen en goede parkeermogelijkheden Wilt u meer informatie over onze flexibele oplossingen ontvangen?

regus.nl

035 20 18 8 00 Laren

RE2228_REG_PrintAds_GooiZaken_112x165mm_NL_NL_v4.indd 1

035 64 62 600 Hilversum

Harry Rörik Mascha Adriaanse-van Meeteren Harriet Eijpen-Rörik

15/05/2013 17:27


Maart 2014

9

Winkelleegstand sterk bepaald door internet

column Van de arbeidsrechtadvocaat

door Yvette Geerts Kicky Hamer

Statutair directeur: voor de status?

GOOI EN VECHTSTREEK - Internetwinkelen vergroot het aankoopgemak voor consumenten, maar blijft tegelijkertijd een bedreiging voor de bestaande detailhandel. Dat blijkt uit onderzoek dat de provincies Zuid-Holland, NoordHolland en Drenthe gezamenlijk hebben laten uitvoeren.

Leegstand Noord Holland valt mee Relatief gezien valt de winkelleegstand in Noord-Holland mee. Samen met Utrecht heeft deze provincie de laagste leegstandscijfers.

• Huidige winkelvloeroppervlakte: 4.585.912 m • Huidige leegstand: 360.979 m • Leegstandspercentage: 8% • Planvoorraad: 390.500 m • Percentage planvoorraad: 9%

2

Als statutair directeur heeft u binnen het bedrijf een mooie positie. U bent verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de onderneming, het visitekaartje van de onderneming. U bepaalt in beginsel de sfeer binnen het bedrijf, stelt de huisregels vast en als het goed gaat met het bedrijf, krijgt u hiervoor de credits. Vaak ontvangt u ook nog een goed salaris en wellicht een tantième. Kortom een positie die wij ons allemaal zouden wensen. Maar is het allemaal goud wat er blinkt?

Alle drie de provincies kampen met leegstand op verschillende typen locaties en zowel in Zuid-Holland, Noord-Holland als Drenthe spelen de opkomst van internetverkoop en de ruimtelijke verschijningsvormen ervan.

2

2

Geen ontslagbescherming U kunt zonder tussenkomst van de rechter ontslagen worden en u heeft geen recht op een ontslagvergoeding. Kunt u dan een vergoeding bij de rechter afdwingen? Ik geef u weinig kans. Zoals een rechter in een vonnis meldt: Er is een hoger afbreukrisico -hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind- maar dit is gecompenseerd door de aan de bestuurdersfunctie verbonden arbeidsvoorwaarden, zoals een hoog inkomen, een bonusregeling en een langere opzegtermijn”. Aansprakelijkheid Als bestuurder kunt u aansprakelijk gesteld worden voor het geval het mis gaat met het bedrijf. En die aansprakelijkheid kan ver gaan. We kennen allemaal de voorbeelden. De bestuurders van Landis omdat zij naar nu blijkt onverantwoord bestuurd hebben, de bestuurder van de Gay Krant wegens het niet afdragen van pensioenpremies. Claw backregeling U doet uw werk goed, het bedrijf lijkt te floreren en de aandeelhouders besluiten u een forse bonus te geven. En dan blijkt later dat de financiële informatie niet juist was, bijvoorbeeld omdat de CFO zijn zaken niet op orde had. Sinds 1 januari van dit jaar kent de wet de mogelijkheid van het terugvorderen van de uitgekeerde bonus. Er hoeft geen sprake te zijn van bedrog. Ook als de winstcijfers naar beneden bijgesteld moeten worden, kan de bonus geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden. Bekende voorbeelden zijn Ronald Latenstein van SNS en de ex-bestuurders van Imtech. Met de invoering van de wet zal het terugvorderen van bonussen in de toekomst vaker gebeuren. Conclusie Als statutair directeur heeft u een stoer visitekaartje, maar het is niet allemaal goud wat er blinkt. Gelukkig bent u er als statutair directeur zelf bij en kunt u anticiperen op wat er kan gebeuren. Primair: zorg dat u uw bedrijfshuishouden op orde hebt. En gaat het dan toch mis, dan hebt u er in ieder geval voor gezorgd dat u recht hebt op een ontslagvergoeding, er een langere opzegtermijn is afgesproken en dat er een adequate bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. Succes!

Veel winkels staan nog leeg, maar gemiddeld is dat in Gooi en Vechtstreek minder dan in de rest van Nederland. Door het nagenoeg verdwijnen van hele branches uit het straatbeeld (zoals reisbureaus, cd-winkels, bruinen witgoed) neemt de leegstand in sommige deelgebieden snel toe. De exacte afname van de bestaande detailhandel als gevolg van internet is echter moeilijk te voorspellen. Het groeiende marktaandeel van internet in de totale detailhandelsbestedingen leidt tot meer werkgelegenheid bij webwinkels. Betrouwbare gegevens over het aantal werkzame personen of banen in webwinkels zijn alleen niet beschikbaar. De meeste webwinkels zijn overigens klein (negentig procent heeft slecht één werkzame persoon) en hebben een marginale omzet. Vaak hebben mensen naast hun webwinkel nog een

035-6944833 post@kickyhamer.nl

Arbeidsrechtadvocaat in Bussum www.kickyhamer.nl

Parkeergarages Het effect van internet op de totale behoefte aan winkelvloeroppervlak is op basis van een aantal aannames ingeschat op vier tot negen procent. De opkomst van internet als aankoopkanaal leidt verder tot een lichte afname van het aantal verplaatsingen en de afgelegde afstand in het personenvervoer (minder woon-winkelverkeer door thuis bestellen en bezorgen). Mogelijk is dit effect een verklaring voor dalende bezoekersaantallen in centrumgebieden en lagere bezettingsgraden in parkeergarages.

Winkelleegstand in Gooi en Vechtstreek • Bussum: 656 winkels, 60 leeg • Hilversum: 1.388 winkels, 110 leeg • Weesp: 231 winkels, 13 leeg • Naarden: 208 winkels, 8 leeg • Laren: 259 winkels, 9 leeg • Blaricum: 85 winkels, 3 leeg • Huizen: 400 winkels, 14 leeg • Muiden: 84 winkels, 2 leeg • Wijdemeren: 336 winkels, 5 leeg

Kicky Hamer

andere baan/bron van inkomsten. De meeste (extra) werkgelegenheid wordt gegenereerd door een beperkt aantal grote online spelers.

9,1% leegstand

67.273 m2 detailhandel, 9.571 m2 leeg

7,9% leegstand

140.718 m2 detailhandel, 15.113 m2 leeg

5,6% leegstand

17.157 m2 detailhandel, 1.200 m2 leeg

3,8% leegstand

33.626 m2 detailhandel, 2.156 m2 leeg

3,5% leegstand

19.390 m2 detailhandel, 631 m2 leeg

3,5% leegstand

5.406 m2 detailhandel, 340 m2 leeg

3,5% leegstand

51.233 m2 detailhandel, 1.935 m2 leeg

2,4% leegstand

16.923 m2 detailhandel, 2.541 m2 leeg

1,5% leegstand

2.420 m2 detailhandel, 730 m2 leeg (Bron: Onderzoek Locatus 2014)


10


GooiZaken Dossier: Duurzaamheid

column Simon Schuitema

Ziektewet: de vervuiler betaalt Per 1 januari 2014 is er (weer) het een en ander veranderd in de Ziektewet. Werkgevers moeten vanaf die datum betalen voor flexwerkers, die in het verleden ziek uit dienst zijn gegaan. Tot 2012 verdwenen de zieke werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na afloop van hun dienstverband in de Ziektewet en vielen zij niet langer onder de verantwoordelijkheid van hun exwerkgever. De kosten van deze uitkeringen werden onopvallend in de premies werknemersverzekeringen verdisconteerd. Nu kunnen werkgevers echter verantwoordelijk blijven voor deze werknemers, zeker ook financieel! Sinds 1 januari zijn werkgevers niet alleen verantwoordelijk voor zieke werknemers met een vast contract, zij zijn vanaf die datum ook (financieel) verantwoordelijk voor zieke flexwerkers. De wijziging ziet, kort gezegd, op werknemers (hieronder vallen o.a. ook thuiswerkers, stagiaires en leerwerkstudenten) met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaan of werknemers die binnen 28 dagen na het einde van hun dienstverband alsnog arbeidsongeschikt worden (en nog geen nieuwe werkgever hebben of een WW-uitkering hebben ontvangen). De Ziektewetuitkeringen van de flexwerker worden met een vertraging van twee jaar aan hun laatste werkgever in de premieberekening toegerekend, de zogenoemde ‘ZW-flex’. De Ziektewetuitkeringen van 2012 bepalen in principe de hoogte van de Ziektewetpremie in 2014. Hierdoor hebben werkgevers er alle belang bij dat ook flexwerkers zo min en zo kort mogelijk arbeidsongeschikt zijn. Hoe de nieuwe regeling uitpakt, is afhankelijk van de omvang van een werkgever. Voor kleine werkgevers, met een loonsom voor de sociale verzekeringen (‘loonsom-SV’) tot € 307.000, verandert er in beginsel niet veel; hun premie blijft sectoraal bepaalt. Middelgrote werkgevers, met een loonsom-SV tussen € 307.000 en € 3.070.000, betalen een premie gebaseerd op de combinatie van de sectorpremie en de individuele toerekening van het uitbetaalde ziekengeld. Grote werkgevers, met een loonsom-SV vanaf € 3.070.000, betalen een premie die gebaseerd is op hun individuele instroom van de flexwerkers in de Ziektewet. Voor de (middel)grote werkgevers is het van groot belang dat zij zich bewust zijn van de importantie van de nieuwe regelgeving en zij moeten zeker niet onderschatten welke mogelijke financiële gevolgen hen boven het hoofd hangen. Zeker als de flexwerker daarna ook nog in de WGA terechtkomt. De uitkeringslasten zullen dan voor een periode van maximaal 12 jaar aan de werkgever doorbelast worden! Het advies luidt dan ook om het verzuim- en reintegratiebeleid en eventueel de arbeidsovereenkomsten hierop aan te passen. Bovendien kan het zeker geen kwaad om een goede afweging te maken of het verstandig is om bij het UWV verzekerd te zijn of om eigenrisicodrager voor de ZW en/of WGA te worden. Wat in uw geval de beste optie is, is afhankelijk van veel factoren. Het maken van de juiste keuze kan veel kosten besparen. Kortom, valkuilen genoeg werkgevers, maar gelukkig ook kansen om er zo goed mogelijk mee om te gaan. Het woud aan regelingen en de vele opties maken het er echter niet makkelijker op. Het is dan ook verstandig om hier een deskundig adviseur over te raadplegen.

Mr. S.G. (Simon) Schuitema www.mth.nl - 035-6914676 s.schuitema@mth.n

11

GOOI EN VECHTSTREEK – Het doel van de ondernemer is om vooral bezig te zijn met de kerntaken van het ondernemen: het maken of leveren van producten of diensten. Toch zijn er meer zaken die uw aandacht als ondernemer vragen. In elk nummer van GooiZaken lichten we een thema er voor u uit. Deze keer informatie over het thema duurzaamheid.

Van de Belastingadviseur

MTH Belastingadviseurs BV, Bussum

Maart 2014

Ondernemers gaan voor duurzaamheid Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt voor ondernemers in Nederland steeds belangrijker. Acht van de tien bedrijven vinden, dat zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Zes van de tien bedrijven leveren al een belangrijke bijdrage.

baar én waar te maken. Diverse grote bedrijven hebben ambities benoemd en gaan zich bijvoorbeeld extra inzetten om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Maar ook MKB-ers kunnen hun duurzame ambities delen.

Circulaire economie Dit blijkt uit onderzoek van MVO Nederland. Steeds meer bedrijven gaan duurzaam ondernemen vanwege milieuaspecten en om de (internationale) concurrentiepositie te versterken. Ruim tachtig procent van de ondervraagde bedrijven vindt dat het Nederlandse bedrijfsleven wereldtop moet zijn op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor heeft MVO Nederland samen met bedrijven ‘Ambitie 2020’ opgezet. ‘Ambitie 2020’ is een meerjarig actieprogramma om ambities van Nederlandse bedrijven op MVO-gebied zicht-

Een van de ambities is het overstappen op een circulaire economie waarin producten, componenten en grondstoffen worden hergebruikt. Onderzoek van TNO uit 2013 toont aan dat dit Nederland ruim 7 miljard euro per jaar en 50.000 banen oplevert. Ondernemers die zich hierin willen verdiepen, kunnen aan de slag met ‘Ondernemen in de circulaire economie: nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers’.

Waarom besparen op verlichting? Veertien miljoen van de 20 miljoen lampen in het MKB zijn energiezuinig. Leuk hoor, goed bezig zijn voor het milieu. Maar als je dan voor dat schap in de winkel staat en een spaarlamp van zes euro naast een gloeilamp van 80 eurocent ziet liggen, denk je toch: waarom zou ik? Hieronder redenen om te kiezen voor energiezuinige verlichting. Veertien miljoen van de 20 miljoen lampen in het MKB zijn energiezuinig. Tot die 14 miljoen energiezuinige lampen horen tien miljoen duurzame TL-buizen, drie miljoen spaarlampen en 0,6 miljoen ledlampen. Ondernemers zijn dus al goed bezig op het gebied van verlichting, maar het kan natuurlijk nog beter. Er zijn altijd nog zes miljoen lampen in het MKB, die niet energiezuinig zijn. Waarom is het slim te kiezen voor energiezuinige verlichting?

Milieu en imago Als de ondernemer ervoor kiest om je traditioneleTLlbuizen te vervangen voor duurzame exemplaren en de gloeilampen voor spaarlampen is hij goed bezig voor het milieu. Niet-zuinige lampen geven namelijk meer warmte af dan licht, wat een flinke CO2-uitstoot tot gevolg heeft. Met duurzame verlichting wordt minder warmte verbruikt en wordt het milieu een handje geholpen. En dát heeft als positief bijeffect dat het goed doorwerkt op het bedrijfsimago.

Lagere energierekening Een andere belangrijke reden om te kiezen voor energiezuinige verlichting: op het moment dat wordt bespaard op licht wordt ook bespaard op geld. Omdat moderne verlichting meer licht geeft dan warmte is het rendement al snel zes keer hoger dan het rendement van traditionele verlichting. Dat scheelt dus enorm veel energie, met als resultaat: een lagere energierekening. Nog een voordeel van energiezuinige verlichting: het heeft een langere levensduur, dus lampen zijn minder snel aan vervanging toe. Daardoor is er na een aantal jaren die duurdere aanschafprijs van energiezuinige lampen terugverdiend.

Duurzaamheid in boekvorm In het boek ‘Duurzame winst voor MKB’ vinden ondernemers veel informatie en cases. Het boek biedt geïnteresseerden ook een handig stappenplan.

Duurzaam ondernemen mag best gestimuleerd worden. En om dat te doen, hebben het ministerie van Economische Zaken Landbouw & Innovatie, MKB-Nederland, MVO Nederland, FNV en NEN het boek ‘Duurzame winst voor MKB’ op de markt gebracht. De auteurs Hans Kröder en Jaap de Vries dragen de visie

uit, dat een goede aandacht voor mens, milieu en economie in allerlei opzichten winst oplevert. Samen met het boek geven de website www.duurzamewinstvoormkb.nl en zeven filmpjes een praktisch stappenplan, waarmee MKB-ondernemers hun voordeel en dat van het milieu kunnen doen. Doordat het boek is gebaseerd op de nieuwe wereldwijde richtlijn voor duurzaam ondernemen (ISO 26000) biedt het ondernemers een integrale aanpak met ruimte voor maatwerk. Op www.mkbservicedesk.nl is meer te vinden over duurzaam ondernemen.


12

Maart 2014

GooiZaken en SocialBrands Lezersactie: € 100- korting

Uniek platform om effectief campagnes te voeren via Facebook! VOOR EENVOUDIGE EN PROFESSIONELE: • FOTO/VIDEO COMPETITIES GooiZaken Lezersactie • KRAS & WIN- ACTIES ACTIECODE T.W.V. * • PRIJSVRAGEN ... EN NOG VEEL MEER

€ 100,VUL IN: GZ2014

VOOR MEER INFORMATIE

WWW.SOCIALBRANDS.NL

GOOI- EN EEMLAND - Hoe kun je als Gooise MKB ondernemer een gedegen marketingcampagne via de sociale media Facebook opzetten, zonder dat het je kapitalen kost? SocialBrands, ruim anderhalf jaar actief op de Nederlandse markt, heeft daar de ultieme oplossing voor. Het ontwikkelen en uitvoeren van online campagnes kost vaak handenvol geld. SocialBrands heeft een platform ontwikkeld dat niet alleen voor de grotere ondernemingen met flinke budgetten interessant is, maar met name ook voor de wat kleinere ondernemer in het MKB die effectief marketing bedrijft.

T NEDERLAND NR. 1 FACEBOOK TOOL UI CAMPAGNES ONBEPERKT SOCIAL MEDIA IN KLANTEN ZET LIKES EN VOLGERS OM

De kracht van het programma: de aanbevelingsmethodiek van mond tot mond reclame wordt nagebootst in de sociale media en Facebook omgeving. Daardoor treedt een sneeuwbaleffect op, een per-

soon heeft gemiddeld 300 vrienden, 300 vrienden met nog eens 300 vrienden per persoon. Zo komt de boodschap overal onder de aandacht. Perfect voor u als Gooise ondernemer die graag de vruchten willen plukken van Social Media, maar nog niet weet hoe.

Service en ondersteuning SocialBrands geeft veel service bij de opstart en gedurende het verloop van de campagnes. En begeleidt graag haar klanten om succesvolle acties te draaien. Daarnaast ondersteunen zij op het gebied van design van de pagina’s en campagnes. Het programma is gebruiksvriendelijk opgezet en er zijn voor u geen dure programmeurs nodig. Zie elders op deze pagina de actieadvertentie van SocialBrands en profiteer van de € 100,00 lezersactie korting via de actiecode GZ2014 voor uw Facebookcampagne! Info: www.socialbrands.nl

* EEN JAARABONNEMENT KOST € 720,- PER JAAR.

Advertentie_112x165.indd 3

24-02-14 09:40

Inspirerende vergaderlocatie Inspirerende vergaderlocatie borrel parkeren voor de deur parkeren voor de deur

borrel

Bosrijke omgeving Bosrijke omgeving

Private dining Private dining vlakbij uitvalswegen A2 en A27 Lunch vlakbij uitvalswegen A2 en A27 7 dagen per week open Lunch 7 dagen per week open

Vergaderarrangementen Vergaderarrangementen

Restaurant Vuur Restaurant Vuur4 Baarn Hilversumsestraatweg Hilversumsestraatweg 4 Baarn 035 5432600 - www.restaurantvuur.nl 035 5432600 - www.restaurantvuur.nl

TMS is uw dienstverlener op het gebied van: Loyalty en lead generation programma’s Webshopservices Database beheer Print- en reproservices Handling direct en e-mail Call Center diensten (in-/ outbound) Fulfilment & logistiek beheer Inkoop drukwerk Portobemiddeling Wilt u meer weten? Bel dan: 036 711 3535 Total Marketing Services Bolderweg 30, 1332 AV Almere www.totalmarketingservices.nl

TOTAL MARKETING SERVICES

MÉÉR DAN HANDIG!

Wij nemen u graag veel werk uit handen!


Maart 2014

Bedrijvengebouw nog voor de zomer in gebruik

Eerste paal BusinessPark27 Blaricum GOOI EN VECHTSTREEK – De Nederlandse werknemer zit jaarlijks gemiddeld 33,5 uur op het toilet, omgerekend bijna een hele werkweek. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek naar hygiëne in kantooromgevingen onder 6.000 kantoormedewerkers. Meer dan een derde (38,4%) van de Nederlandse werknemers wast niet altijd zijn handen na een toiletbezoek. Het onderzoek toont aan dat veel werknemers de risico’s van het verspreiden van bacteriën en virussen in toiletruimtes onderschatten. Bijna één op de zeven (14,9%) werknemers laat zich tijdens het toiletbezoek vergezellen door zijn mobiele telefoon, waarvan 5,5% zich bezighoudt met het surfen op internet. Zo wordt de kans dat ziektekiemen en bacteriën zich verspreiden op de werkplek erg groot. Gelukkig hoeft niet iedereen vermaakt te worden tijdens de sanitaire stop, want bijna een op de vijf (18%)

In de Gooise Netwerk Agenda vindt u een selectie van activiteiten die georganiseerd worden voor en door ondernemers in Gooi en Vechtstreek. Organiseert u ook een evenement? Mail de redactie: redactie@gooizaken.nl

4 Golf en Netwerken Netwerkevent Meer Business Gooi Naarden, Golfbaan Naarderbos 08.00 – 12.00 uur Aanmelden www.gooi.meerbusiness.nl

5 Entre Femmes Gooi Borrel en Netwerkdiner vrouwen Bussum, Hotel Jan Tabak 18.00 – 21.30 uur Aanmelden: www.entrefemmes-gooi.nl

7 Hospitality & Entertainment De eerste paal ging in januari de grond in; in de zomer van dit jaar is het bedrijvengebouw klaar.

werknemers zegt niets mee te nemen naar het toilet. Van de ondervraagde Nederlandse kantoormedewerkers geeft meer dan een vierde (26,9%) aan meer tevreden te zijn over het werk zolang ze op goede hygiëne kunnen vertrouwen. Veel werknemers zijn ook bereid hier zelf een steentje aan

BUSSUM – Bussum gaat zich profileren als Bussum, hart van ’t Gooi. Stichting Pro Bussum heeft hiervoor een plan gemaakt dat kan rekenen op enthousiasme van gemeentebestuur en raadsfracties.

De slogan “Bussum, hart van ‘t Gooi” binnenkort ook onder de borden bij de gemeentegrens.

Betalen met IBAN-nummer is uitgesteld tot augustus

Veel bedrijven en instanties waren nog niet klaar voor het nieuwe Europese systeem, dat op 1 februari de oude nationale systemen had moeten aflossen. SEPA, dat staat voor Single Euro Payments Area,

Gooise Netwerk Agenda

Maart

bij te dragen en 36,4% vindt ook dat de verantwoordelijkheid bij de werknemers ligt om hun werkplek zo hygiënisch mogelijk te houden. Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke Britse onderzoeksbureau Opinion Matters, in opdracht van leverancier Initial.

Bussum profileert zich als Hart van ’t Gooi

GOOI EN VECHTSTREEK - De invoering van het nieuwe Europese betalingssysteem SEPA is definitief uitgesteld tot augustus. Het Europees Parlement heeft ingestemd met het voorstel van verantwoordelijk eurocommissaris Michel Barnier om de invoering zes maanden uit te stellen.

13

heeft tot doel alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren, zodat er over enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen. Essentieel is daarbij de invoering van het internationaal rekeningnummer IBAN. Voor Nederland betekent dit onder meer dat de oude rekeningnummers worden uitgebreid met aanduidingen voor Nederland en de bank waar een rekening bij loopt. Ook incasso’s moeten worden aangepast.

Met Bussum, hart van ´t Gooi wil Stichting Pro Bussum het dorp aantrekkelijker maken voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Met Bussum, hart van ’t Gooi worden de sterke punten van het dorp benadrukt: de centrale ligging in het Gooi, de goede bereikbaarheid via trein en snelwegen en de centrumfunctie die Bussum heeft op het gebied van winkelaanbod, middelbare scholen, cultuur en sport. Frank Elion, voorzitter van Stichting Pro Bussum: ‘Bussum heeft tot nu toe niet echt een eigen gezicht gehad. Daar willen wij verandering in brengen. Van oudsher is Bussum altijd al een belangrijke plaats geweest om het Gooi te verkennen. We willen die regiofunctie verder versterken en daarmee Bussum aantrekkelijker maken. De kapstok daarvoor is Bussum, hart van ’t Gooi’.

Jaarstukken deponeren moet binnenkort digitaal GOOI EN VECHTSTREEK - BV’s zijn verplicht elk jaar hun jaarrekening te deponeren bij de Kv K. De jaarrekening moet uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd worden, dus voor 2013 is dat vóór 31 januari 2015. Dit ook voor sommige andere rechtspersonen. Vanaf boekjaar 2016 is het digitale SBRprogramma (Standaard Business Reporting) de norm voor het deponeren van de jaarrekening en is deponeren op papier niet langer mogelijk. In aanloop daar naartoe kan de KvK sinds 1 januari 2014 geen jaarrekeningen bedrijfsklasse klein meer accepteren die via e-mail worden verstuurd.

Theater Wesopa, Weesp 15:00 - 20:00 uur Aanmelden: info@faciliance.nl

10 Bites & Business Gooi Netwerken vrouwelijke ondernemers Bussum – Restaurant Allegria Aanmelden: www.bitesenbusiness.nl

12 Media Werkplaats Hilversum Hilversum, Stationsplein 12 Verhalenavond – Netwerkmeeting 20.00 – 22.00 uur (iedere woensdag) Aanmelden vooraf niet nodig

12 Koken met Ondernemers 19:00 - 22:00 uur Info: www.gooi.meerbusiness.nl

13 Gooise BitterBallenBorrel Netwerkevent met DJ Lumpur Naarden, NH Hotel 17.00-20.00 uur Gratis entree en parkeren. aanmelden: www.bitterballenborrel.nl

18 Open Coffee & Pitch Regus Laren, 10:00 - 12:00 uur Aanmelden: www.gooi.meerbusiness.nl

25 Cross Media Café: Digital Design Netwerkmeeting Immovator Hilversum, Media Park 15.00 – 18.00 uur Aanmelden www.immovator.nl

27 Netwerkbijeenkomst Business Connectors Huizen, Nautisch Kwartier 17.00-20.00 uur

April 1 Golf en Netwerken Netwerkevent Meer Business Gooi Naarden, Golfbaan Naarderbos 08.00 – 12.00 uur Aanmelden www.gooi.meerbusiness.nl

7 Gooise BedrijvenDag 2014 Netwerkevent Bussum, Spant, 15.00 – 20.00 uur Aanmelden www.gooisebedrijvendag.nl

10 Gooise BitterBallenBorrel Netwerkevent met Supriseact Naarden, NH Hotel 17.00-20.00 uur Gratis entree en parkeren. aanmelden: www.bitterballenborrel.nl

24 Gooise BedrijvenDag 2014 Business Connectors Huizen, Nautisch Kwartier 17.00-20.00 uur


All you can eat

ALL YOU CAN EAT SUSHI, GRILL & WOK Palmpolstraat 1 • 1327 CA Almere Telefoon 036 5357020 • almere@goudenhuis.nl

www.goudenhuis.nl

Grill- en wokgerechten, Sushi of Teppanyaki ... 2,5 uur lang onbeperkt genieten van de Japanse en Chinese keuken voor een vast bedrag. Smaakvolle gerechten, met passie bereid en gepresenteerd in een warme en stijlvolle omgeving. Met vriendelijk en bekwaam personeel die er alles aan doen om u een onvergetelijke avond te bezorgen.

ALL-YOU-CAN-EAT MENU Maandag t/m donderdag Vrijdag t/m zondag Kinderen (4 t/m 10 jaar)

20.50 p.p. 22.50 p.p. 11.50 p.p.

ALL-IN ARRANGEMENT VANAF 10 PERSONEN (3 uur onbeperkt genieten van onze gerechten inclusief dranken, zoals fris, bier, huiswijn en koffi e).

Maandag t/m donderdag Vrijdag t/m zondag Kinderen (4 t/m 10 jaar)

ALL YOU CAN EAT TEPPANYAKI

27.50 p.p. 31.50 p.p. 15.50 p.p.

Voor de feestdagen gelden andere prijzen. Zie onze website: www.goudenhuis.nl

GENIETEN AAN DE BAKPLAAT OP DE 1E VERDIEPING Maandag t/m donderdag Vrijdag t/m zondag Kinderen (4 t/m 10 jaar)

24.50 26.50 14.50

p.p. p.p. p.p.

Prijzen m.u.v. feestdagen. Zie onze website: www.goudenhuis.nl

GoudenHuis Palmpolstraat 1 • Almere • 036 5357020

Wij zijn eenvoudig te bereiken! Via de A1 en de A6 vanuit de richting Laren Bussum Naarden, of via de A27 en de A6 vanuit richting Hilversum Huizen, afrit 5 Almere Stad. Aan het eind van de afrit naar Almere Stad. Na 800 meter ziet u ons aan uw rechterhand. Slecht 15 minuten rijden vanuit Huizen, Naarden, Muiderberg!


t

K

Starters en faillissementen

01-12-2013 t/m 31-01-2014 (Bron: KvK)

Starters ANKEVEEN Altipo Art BAARN • Sinar Projects • Infi xs Accountant • Masa Media • Uitzendbureau Duikertje • VaperLounge • Aiolus Project-& Interimmanagement • Hop Helpende Hand • TNDB • ChrisvanderVlugt Consultancy • Ntrcoaching • Deradder advies • Adviesbureau Sport Accommodaties BLARICUM • Canbridge • Business with Singles • Wannabe Chosen • Ten to Three Bakery B.V. i.o. • Ten to Three Tearooms B.V. • Vanessa Teune-Kuijf BUSSUM • Manon’s Nail Creations • Internation. Schaakgrootmeester R. van Kampen

• Pool Bouwkosten En Advies • KJ Perfect Schoon • Pieter van Houte • Consulting Public • Crew Gadgets • leipanspecialist • Kidogo Kidogo • Denk Meubels • Dijk van ‘n kip • Doehetzelfverf • S.E.B. Company Renovat. and Construct. Serv. EEMNES • Renske Brouwer Gastouder • ATM-Chiptuning • MP Afb ouw & Renovatie • Bjorn Jansen • Van Reenen Slooptechniek HILVERSUM • Fadma’s Clean • Jo’s Hair Lounge • Motobrom • Buunk’s Beta Bijles • Beus Tegelwerken • Efi dium • Ted Maros begeleider in business • Ictinon Consulting • Van Hees Consultancy • Boris Manintveld • Schermen& • Koru Voedingsadvies • Yousef • G. Kuik Dienstverlening

HILVERSUM - In 2013 zijn in Nederland bijna 150.263 personen een onderneming gestart. Dit zijn er 16.998 meer dan in 2012, een toename van 13%. Dat blijkt uit het Startersprofiel 2013 van de KvK. Het aantal starters binnen de dienstensector blijft onverminderd hoog, in 2007 was 46% procent van alle startende ondernemers actief binnen deze sector, in

• Pico AV • Movements Marketing Services • KuijlAdvies • Hongaarse Gastronomie van Maya • Yogamar • Mas Intercom • De fi rma Jansen communiceert • Batman Financials • Pruis Juridisch Advies • Hulscher Administratie • Klusbedrijf MediaStad • Hovius Bloemen & Planten • Aleks Renovatie • Remco Appel • Van de Schootbrugge Timmerwerken & Onderhoud • Dutch Transgender Care B.V. i.o. • Schildersbedrijf Hulskamp • Timothy huis & tuinonderhoud • Alper en Savina bouw en schoonmaak • Marli Cleanservice HUIZEN • Aurum Tempus N.V. • Diego Sports • Fleur Bollaart • Het cadeautje • LovMo • Martel Promo • Rondkomen met Inkomen - Budgetcoach. en Adv.

Maart 2014

• PTC Scheerder • By Midde • Advocatenpraktijk SOS • Handelsagent Huizen • BamBella • Geboortepraktijk Het Gooi • Taatje • KMGE • R-clame • Patrick Services • Decateraar • Vliegzone

LAREN • Amy van Wijk Visual merchandiser LOOSDRECHT • Voetrefl ex enzo • S. van der Vliet Vastgoedconsultancy • Verbrugge Advies

NEDERHORST DEN BERG • De Onderhouds Fabriek • Nexist

Afgelopen jaar meer starters 2013 is dat 63%. De bouwsector is goed voor 9%van de starters. Desalniettemin is deze sector de laatste jaren gehalveerd. Het aandeel lag vijf jaar geleden nog op 20%. Het aandeel vrouwelijke ondenemers onder starters neemt in 2013 weer iets

WEESP • “t Cathshuis • Smedesign • Administracja i Doradztwo Prawne Temida • Kapsalon Weesp • Paulien Visser - dierenarts & paardentandarts

KORTENHOEF • China-Support

NAARDEN • Archicon Architect • id-entity • Evald Offi ce Service • Klussenbedrijf Anders • Schaapbeer Consultancy

af, waar het een aantal jaren stabiel was. Inmiddels is eenderde van de startende ondernemers vrouw. De gemiddelde leeftijd van de startende ondernemer is 38 jaar, deze is vrijwel gelijk gebleven aan 2007. Het aandeel zzp’ers binnen de totale

15

Faillissementen HILVERSUM • Kick Schneiders BV • SHF Capital NV HUIZEN • DK Holding BV • Experience Gifts BV • Golden Experience BV • SearchIM BV • Traffi c Control BV MUIDEN • Ecoplay Nederland BV

groep starters is vanaf 2005 flink gestegen. Waar in 2005 nog 84 procent van de starters als zzp’ers kon worden aangemerkt, is dit in 2013 gestegen tot 94 procent. Onder de buitenlandse starters is het aantal van oorsprong Turkse en Marokkaanse starters het opvallendst. Spectaculair is de hoge percentuele stijging van Chinezen.

Net begonnen Alles op zn plek Starter Vanessa Teune-Kuijf (32) Gevestigd in: Blaricum Naam bedrijf: Alles op zn plek Richt zich op: Facilitaire projecten en werkplek organizing, MKB en ZZP Gestart:

1 januari 2014

www.allesopznplek.nl door Pieter Schut

Wat heb je hiervoor gedaan? Ik was facilitair specialist en begeleidde verbouwingen en verhuizingen. Heb ook interieurarchitectuur gestudeerd. Binnen het facilitaire vak is dat een totaalpakket. Ik kan de vertaalslag maken tussen de opdrachtgever, de architect en de gebruiker. Waarin onderscheid jij je van je collega’s? Mijn specialiteit is structuur en overzicht aanbrengen op de (thuis)werkplek. Ik vind het heerlijk om één op één met mensen bezig te kunnen zijn om alles praktisch een plek te geven. Ben je zelf een opgeruimd type? Heel erg! Ik heb jarenlang op acht vierkante meter gewoond en dat ging prima. Niet omdat ik een neurotische opruimer

ben, want dat is niet zo, maar wel omdat alles een vaste plaats heeft. Als je structuur hebt, dan raak je nooit meer iets kwijt. Door het Nieuwe Werken is dit nog belangrijker geworden, want bij veel bedrijven heb je geen eigen bureau of kast meer, maar je moet wel weten waar je je spullen (digitaal) moet laten en je collega’s moeten het ook kunnen vinden.

Vanessa Teune-Kuijf: “De groep van mensen die mij vertrouwen geeft moet steeds

Met welke projecten ben je nu bezig? Heel verschillend. Ik help een startende ZZP-er bij het opzetten van zijn administratie, maar ik begeleidt ook een grote kantoorverhuizing van 250 man van Amersfoort naar Hoevelaken.

groter worden”.

Nooit meer iets kwijtraken Wat is er leuk aan je vak? Ik vind het leuk dat ik van toegevoegde waarde kan zijn. Dat ik oplossingen kan

aandragen en tot uitvoering kan brengen. Ontzorgen. Heb je marktonderzoek gedaan voor je startte? Ja, ik heb een groot aantal gesprekken gevoerd met Facility Managers en mensen van HR-afdelingen. Die gaven aan dat er behoefte is aan iemand als ik die vanuit meerdere invalshoeken kijkt naar een project of situatie. Facilitair, interieur en structureel.

Waar wil je over drie jaar staan als ondernemer? Ik zou dan graag in de regio Gooi, Amersfoort, Midden Nederland een aantal goeie relaties opgebouwd willen hebben. Zodat de groep van mensen die mij vertrouwen gunt steeds groter wordt. Heb je een tip voor andere starters? Gun jezelf direct een goed gestructureerde werkplek, ook als je van huis uit werkt. Sta open voor goede ideeën van anderen.


16

In het het oog oog springende springende advertentie advertentie campagnes campagnes

Maart 2014

Goede advertenties springen eruit. Goede advertenties springen eruit. Wilt u er ook uitspringen? Wilt u er ook uitspringen? Zo ja, wij ontwerpen ook voor adverteerders van GooiZaken. Zo ja, wij ontwerpen ook voor adverteerders van GooiZaken. Allround, full-service, doeltreffend. Reclamebureau Holland is trots op haar opdrachtgevers en verwacht ook het omgekeerde. WeAllround, zijn immers partners indoeltreffend. een gezamenlijke missie; het realiseren mooie en inopdrachtgevers het oog springende campagnes doel treffen. full-service, Reclamebureau Holland isvan trots op haar en verwacht ook die het hun omgekeerde. Wehebben zijn immers partners disciplines in een gezamenlijke missie; vertrouwd het realiseren van mooie en inhanteren het oog springende campagnes hun doel treffen. We alle denkbare in huis of binnen handbereik. Daarbij we één credo: ‘het moetdie gewoon perfect zijn’,

Identiteit, Visie en Missie. Strategie en Marketing. Identiteit, Visieen enCreatie. Missie. Uitvoering Strategie en Concept enMarketing. Productie.

Concept en Creatie. Uitvoering Productie.. Campagne énen Champagne Campagne én Champagne.

GUTS GLORY NO NO GUTS NO NO GLORY

of het nu een advertentie, een logo, huisstijl, webdesign, social media-campagne of corporate identity is. Perfect in relevantie, tekst, We hebben alle denkbare disciplines in huis of binnen vertrouwd handbereik. Daarbij hanteren we één credo: ‘het moet gewoon perfect zijn’, fotografie, vormgeving, materiaal, planning en eindresultaat. Met succes en plezier. of het nu een advertentie, een logo, huisstijl, webdesign, social media-campagne of corporate identity is. Perfect in relevantie, tekst, fotografie, vormgeving, materiaal, planning en eindresultaat. Met succes en plezier. Reclamebureau Holland Nieuwstraat 13 Reclamebureau Holland 1402 AR Bussum Nieuwstraat 13 T1402 035 -AR 53 Bussum 11 800 E info@reclamebureauholland.nl T 035 - 53 11 800 I www.ReclamebureauHolland.nl E info@reclamebureauholland.nl

I www.ReclamebureauHolland.nl

GooiZaken februari 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you