Page 1

Bemanningsnytt nr 2 - 2014

Side 1

Nyhetsbrev for Bemanningsbransjen

Nr 2 - 2014

Meld deg på #Bemanning2014! Den 18. juni er det tid for bemanningsbransjens årlige konferanse; #Bemanning2014 og den tradisjonelle sommerfesten. Dette er årets viktigste møteplass for bemanningsbransjen. Et arrangement du ikke må gå glipp av. • Status og prognoser for norsk økonomi ved Sjefsøkonom i Swedbank First Securities, Harald Magnus Andreassen • Hva kan vi som bransje forvente av regjeringens arbeid for økt fleksibilitet i arbeidslivet? Statssekretær i Arbeids- og Sosialdepartementet, Thor Kleppen Sættem (H) samt stortingsrepresentantene Sveinung Rotevatn (V) og Kjell Ingolf Ropstad (Krf) • Bemanningsbransjens rolle som arbeidsgiver og selger og de etiske utfordringer man møter i spenningsforholdet mellom arbeidstaker og kunde. Ved filosof Einar Øverenget

Konferansen holdes på Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo og begynner med kaffe og registrering klokken 09:30. Det faglige programmet varer frem til kl 16:00. Klokken 18:00 arrangeres den tradisjonelle sommerfesten på Restaurant Havsmak.

Les programmet og meld deg på her…

Sett av 22. oktober allerede nå! Da arrangeres Årsmøte for Bemanningsbransjen og Generalforsamling for NHO Service. Etter møtene arrangeres den tradisjonelle medlemsturen til København fra 22.- til 24. oktober. Mer her…


Bemanningsnytt nr 2 - 2014

Side 2

Ny optimisme i følge MEOS Q2 2014 I 7 av 10 næringer vil et flertall av bedriftene ansette flere fram mot sommeren, viser en ny undersøkelse fra ManpowerGroup. Optimismen i bedriftene er større enn i de tre siste kvartalene. Finans- og konsulentnæringen er vinneren i Manpowers måling av arbeidsmarkedet. Men også industrien gjør det bra. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2014 er basert på svar fra 750 norske bedriftsledere som er spurt om de vil øke, redusere eller beholde sysselsettingen.

Sammenlignet med forrige kvartal planlegger arbeidsgivere økt bemanning i fem bransjer, mens det sammenlignet med samme periode i fjor ventes en nedgang i fem bransjer. Størst nedgang siste året ser ut til å være i handel og service, der arbeidsgiverne melder om en nedgang i bemanningen på ti prosentpoeng i forhold til samme tid i fjor.

- Det er interessant å se at arbeidsgivere i syv av de ni bransjene planlegger å øke bemanningen, sier konsernsjef i Manpower Group, Maalfrid Brath. Av arbeidsgiverne som deltok i undersøkelsen, svarer åtte prosent at de forventer å øke bemanningen, to prosent melder om reduksjon og 89 prosent planlegger samme bemanning som i dag. Dette er en økning siden forrige kvartal og er på samme nivå som andre kvartal i fjor. Sesongjustert ligger forventet økning i sysselsettingen på 7 prosent. Bemanningsplanene blant arbeidsgiverne er positive i alle regioner og i syv av ni bransjer. Avventer I finans- og konsulentbransjen melder arbeidsgiverne om en økning i bemanningen på 19 prosent, det er tolv prosentpoeng høyere enn i forrige kvartal og seks prosentpoeng høyere enn på samme tid i fjor. - Framtidsutsiktene for finans- og konsulentbransjen ser bra ut og ligger på et høyere nivå enn i hele 2013. Vi venter spent på resultatene for tredje kvartal for å se om optimismen blant arbeidsgiverne i bransjen vedvarer, sier Brath. I industrien forventer arbeidsgiverne en økning i bemanningen på elleve prosent, mens olje og gass venter en økning i bemanningen på 8 prosent.

Alle regioner venter økt bemanning Arbeidsgivere i alle fem regioner i Norge forventer økt bemanningen neste kvartal, med de mest optimistiske bemanningsplanene på syv prosent for Østlandet og i sørvest. Også i Midt-Norge og NordNorge er det positive signaler med en forventet økt bemanning på seks prosent, mens arbeidsgiverne i Stor-Oslo planlegger økt bemanning på fem prosent. Sammenlignet med forrige kvartal er det en økning i forventet bemanning i fire av fem regioner. Internasjonale tall… Den norske rapporten…


Bemanningsnytt nr 2 - 2014

Side 3

Bemanningsbransjens styre i Brussel Bemanningsbransjens styre var den 3. april i Brussel for å møte sentrale samarbeidspartnere for bransjen og diskutere rammevilkår og hvordan utviklingen i EU påvirker bemanningsbransjen i Norge. Første del av dagen ble tilbragt hos Eurociett, bemanningsbransjens europeiske organisasjon, hvor administrerende direktør Denis Pennel gav en presentasjon av hvordan det på internasjonalt nivå arbeides for bemanningsbransjens beste. I denne forbindelse ble det orientert om lobbyvirksomhet, organisasjonsutvikling, kompetansearbeid og kommunikasjonsstrategi. Politisk rådgiver Michael Freitag presenterte så arbeidet som gjøres på bemanningsbransjens vegne opp mot EUparlamentsvalget i 2014. Han gav også en orientering om implementeringen av vikarbyrådirektivet i Europa og hvordan det arbeides for opphevelse av urimelige restriksjoner på bransjens arbeid. Etter lunsj fortsatte styret møtevirksomheten på NHOs Brusselkontor. Der gav fungerende leder Ingvill Sjøvold Nilsen en innføring i hvordan NHO arbeider opp mot EU institusjonene. Etter henne gav spesialrådgiver på den finske arbeidsgiverforeningen (EK) sitt Brusselkontor, Eeva Kolehmainen, en presentasjon av en

meget viktig finsk sak som nå er til prejudisiell vurdering i EU-domstolen som gjelder forståelsen av vikarbyrådirektivet. Resultatet i denne saken vil ha innvirkning på bemanningsbransjen i hele Europa, også den norske.

Bertrand Müller-Schleiden fra Europa kommisjonen gav så en presentasjon av en ny rapport som akkurat er publisert som gjelder den første evalueringen av vikarbyrådirektivet. Avslutningsvis holdt Andreas Kjeldsberg Pihl fra ESA en presentasjon av Eftas overvåkningsorgans funksjon og hvordan spørsmål rundt implementering av direktiver kan tas opp. Gjennom møtene fikk styret en god innsikt i det arbeidet som gjøres på internasjonalt nivå for bemanningsbransjen og betydningen dette har for det norske markedet.

Fra venstre: Eeva Kolehmainen (EK), Carine Helgesen, Lena Owrum Vonka, Petter Nyhagen, Espen Hem Jakobsen, Maalfrid Brath, Anders Øwre-Johnsen, Per Christian Johansen, Petter Furulund, Stein André Haugerud, Even Hagelien og Anne Jensen.


Bemanningsnytt nr 2 - 2014

Side 4

Vikarbyrådirektivet er evaluert Det ble i vikarbyrådirektivet stilt krav om at det skulle evalueres 2 år fra det ble implementert i EUlandene. Rapporten for denne gjennomgangen er nå publisert. Et prinsipp ved direktivet er å balansere hensynet til fokusert ved implementeringen. Etter artikkel 4 i anstendige arbeidsforhold for ansatte med en direktivet legges det til grunn at restriksjoner på aksept av bemanningsbransjen som en ressurs for å bemanningsbransjen skal gjennomgås og at det må skape et velfungerende arbeidsliv. være gode grunner for å beholde disse. Ettersom man i liten grad har tatt tak i dette er det fremdeles Alle EU/EØS land har innført en rekke begrensninger på bemanningsbransjen i likebehandlingsprinsippet som Europa. Dette i en situasjon hvor de ansatte i sikrer de ansattes rettigheter. bransjen har fått et betydelig bedre vern og En rekke land har innført unntak fra dette for å begrunnelsene for restriksjoner har blitt mindre. skape et velfungerende system som fungerer sammen med tariffavtalesystemet. Av rapporten fremgår det at denne delen av målet med direktivet ikke i tilstrekkelig grad er nådd og at Bemanningsbransjen har imidlertid vært misfornøyd dette bør arbeides videre med. med at hensynet til aksept av bemanningsbransjen og fjerning av urimelige begrensninger har vært lite Last ned rapporten her…

Les mer og meld deg på her…

Bemanningsbransjen i NHO Service Fagsjef Even Hagelien Telefon: 23 08 86 47 Mobiltelefon: 95 22 54 67 E-post: even.hagelien@nhoservice.no www.nhoservice.no www.bemanningsbransjen.no

Bemanningsnytt nr 2 2014  

Nyhetsbrev fra bemanningbransjen i NHO Service

Bemanningsnytt nr 2 2014  

Nyhetsbrev fra bemanningbransjen i NHO Service

Advertisement