Page 1

KANDIDATBLEKKE HØSTVALGET 2013

Foto: Hans Sebastian Haram


Kjernestyret

Blokk: Stø Kurs

Vårt skip er lastet med... Åtte mennesker med et brennende engasjement. Gjennom ulike verv har hele blokken lært studentforeningen å kjenne, og vi gleder oss til å gjøre den enda bedre. Å oppnå resultater tidlig er viktig for oss. På bakerste side i vår informasjonsblekke har vi seks håndfaste punkter som vi har tenkt å gjennomføre på 80 dager. Sammen skal vi peile inn kompasskursen, og seile NHHS-skuta videre med stø kurs inn i fremtiden. Hvordan vi skal få til dette, har vi oppsummert i tre nøkkelord. I studentforeningen er det mange som legger ned en fantastisk innsats. Vi ønsker å synliggjøre disse, slik at de får all den rosen og oppmerksomheten de fortjener. Vi skal sørge for at informasjonen studentene får er strukturert, og at NHHS har en tydelig profil utad. Med en solid studentforening i ryggen kan vi også hevde oss på nasjonale og internasjonale studentarenaer. Vi ønsker å tilrettelegge en enklere hverdag, både på NHH

Foto: Kristin Ward Heimdal Kandidater - Høstvalget 2013 Side 2

og i studentforeningen. Med dagens løsninger er det flere områder som kan forbedres. Skredder- sydde timeplanløsninger er et eksempel på hvordan vi skal skape en enklere hverdag for stud.NHH. Gjennom et arbeidsdokument for økonomiansvarlige vil man sikre grunnleggende kompetanse og effektivisering. Studentforeningen og skolen har et bredt spekter av ressurser, fra lokalene våre til studentene som går her. Vi ønsker et mer aktivt samspill mellom både norske og internasjonale studenter. En fornuftig bruk av de mulighetene og midlene vi har tilgjengelig, vil komme både studentenes læringsutbytte og studentforeningen til gode. Vi vil strekke oss etter en optimal ressursutnyttelse når vi setter kursen for 2014.


Kjernestyret

Blokk: Stø Kurs

Leder: Dina Mikalsen, 2. kull, 20 år, Nesodden Leder av Læringsmiljøutvalget 2013, Infoansvarlig i Fagutvalget 2013, Infoansvarlig i Ballkom 2013, Vaktkorpset, Kullrepresentant Fagutvalget H2012, Prosjektgruppen Aid 2013, Handlingsplan for studenter med funksjonshemninger 2013, Åpningssermoni BC2012, Resepsjonist NHH-Symposiet 2013, Vertskap UKEN14. I det jeg tok mitt første skritt på NHH har studentforeningen forført og fascinert meg. Verv fra ulike deler av studentforeningen har gitt meg unike muligheter og bred innsikt. Som leder av Læringsmiljøutvalget har jeg møtt på utfordringer som har gitt meg god erfaring. Dette, samt god kjennskap til skjenkeregler fra Vaktkorpset, vil jeg ta med meg inn i stillingen som leder. Det er også viktig å ha en god dynamikk i Kjernestyret. Dersom alle har det gøy og trives med hverandre vil vi få til mye mer. Sammen med denne gjengen er alt mulig. Jeg setter kurs mot: At styret, inkludert meg selv, skal bli mer synlig i studentforeningen gjennom en uformell kontorvisitt hos alle underutvalg. Dette vil kunne føre til et tettere bånd mellom Kjernestyret og resten av studentforeningen.

Fagpolitisk ansvarlig: Henny M. Fløystad, 4. kull, 24 år, Arendal Bacheloransvarlig Fagutvalget H2013, Leder Profileringsutvalget H2012, Øko/nestleder K7 Minutter V2011 og V2013, Øko/nestleder Profileringsutvalget V2012, Vara Styret ved NHH, 2012/2013, Ankeutvalget for disiplinærsaker i NHHS, 2012/2013, NHHI Innebandy, Arbeidsgruppen for evaluering av Bachelorutdanningen ved NHH H2013, Arbeidsgruppen for utarbeidelse av ny handlingsplan for studenter med funksjonshemminger, fUKENsjonær UKEN 12,14, sympsjonær Symposiet 11,13, Mellomleder BC2011, Karrieredagsvert 2012 og 2013. Fra første dag forstod jeg at NHH er en helt spesiell skole. Møtet med menneskene, studentforeningen og foreleserne gjorde noe med meg, og engasjementet mitt har vokst i takt med studietiden. Gjennom ulike styreverv har jeg fått innsikt i studentforeningen, og som masterstudent har jeg nå god kjennskap til fagtilbudet. Jeg har alltid synes at fagpolitikk og studenters rettigheter har vært spennende, og gjennom arbeidet i FU har jeg fått verdifull erfaring. Sammen med FU vil jeg å være en slagkraftig stemme for studentene. Jeg setter kurs mot: Bedre distribusjon av timeplan for studentene. Jeg ønsker bedre løsninger som blant annet muliggjør skreddersydde timeplanløsninger for hver enkelt. Dette vil spare studentene for mye tid og frustrasjon, samt sørge for at NHH holder tritt med den teknologiske utviklingen.

Økonomiansvarlig: Joachim Kompalla, 3. kull, 21 år, Nøtterøy Controller NHHS 2013, Regnskapsmedarbeider RG 2012, Ass. øko FKU 2013, Budsjettkomiteen VT 2013, Øko 17. mai-komiteen 2012, Ukebuss UKEN12. Gjennom mine økonomiverv i NHHS har jeg fått god oversikt over studentforenings økonomi. Som Controller har jeg erfart hvordan økonomien fungerer og sett foreningen fra sin beste side. Dersom jeg blir valgt som økonomiansvarlig er det flere nye oppgaver og utfordringer som jeg ser fram til å sette meg inn i, og arbeide med. Ettersom NHHS er blitt revisjonspliktig er dette en av hovedutfordringene jeg gleder meg til å ta fatt på. Med mitt store engasjement for studentforeningen og ikke minst dens økonomi, ønsker jeg å sette kurs for fremtiden. Jeg setter kurs mot: Å opprette et arbeidsdokument for økonomiansvarlige vil det sikre grunnleggende kompetanse, og bedre rapporteringsmulighetene for RG. I tillegg vil jeg fortsette digitaliseringsprosessen som vil løfte økonomistyringen fra dagens løsning.

Foto: Kristin Ward Heimdal Kandidater - Høstvalget 2013 Side 3


Kjernestyret Internansvarlig: Cathrine Fjose,

Blokk: Stø Kurs 3. kull, 21 år, Bergen

Leder 17.mai-komiteen 2012, Økonomiansvarlig/Nestleder i Sangria H2012 - H2013, Arrangementansvarlig Jubileumsstyret Sangria 30 år 2013, fUkensjonær UKEbuss UKEN12, Funksjonær BC2011, Sangria . Studentforeningen har bydd på mye spennende helt siden mitt første semester på NHH. Som sangrist har spesielt livet i Kjelleren fått stor betydning. Kjelleren har gitt meg utfordringer og gleder, samt åpnet for kontakt med mange ulike mennesker. Nå er jeg klar for flere utfordringer, og er motivert for å gi en solid innsats for hele studentforeningen. Om jeg blir internansvarlig vil jeg være tilgjengelig for enhver henvendelse. NHHS bobler over av engasjement og kreativitet, og jeg skal legge til rette for flere spennende ideer og arrangementer. Jeg setter kurs mot: Å gjøre Campus mer attraktivt å ta i bruk. Campus benyttes ikke alltid i forbindelse med store arrangementer. Dette forsterker problemer med kapasiteten. Jeg vil derfor opprette en ressursgruppe som sammen med meg skal se på mulighetene for lokalet, og finne gode løsninger på dette.

Eksternansvarlig: Jørund T. Gjesvik,

2. kull, 20 år, Molde

Nyhetsredaktør K7 Bulletin H2013, Mediekontakt NHH-Symposiet 2013, Leder for prinsipprogramkomitéen i SPU 2013, Programansvarlig 17. Mai-komiteen 2013, Valgkampsekretær, Møre og Romsdal Høyre H2011, Leder Møre og Romsdal Unge Høyre, V2010 - H2011. Det jeg liker aller best ved NHHS er det utrolige engasjementet som utspiller seg mellom studentene. Måten alle løfter hverandre til å oppnå fantastiske resultater gjør studentforeningen vår helt unik. Det smitter. Om jeg blir eksternansvarlig i KS og leder for SPU vil jeg kombinere min politiske interesse med mitt engasjement for studentforeningen. Jeg vil gi alt jeg har for at NHHS skal være en synlig og sterk aktør i Bergen, i Norge, og internasjonalt. Jeg setter kurs mot: Et slagkraftig SPU. Med utviklingen som har vært i SPU de siste årene har vi nå mulighet til å gjøre utvalget slagkraftig nok til å synlig påvirke norske studenters hverdag. Gjennom å bygge gode relasjoner til andre skoler, og jobbe langsiktig skal vi gi mer gjennomslag for NHHS i Bergen og Norge.

Markedsansvarlig: Maria Sandvik,

3. kull, 23 år, Tønsberg

Markedskontakt NHH-Symposiet 2013, Mellomleder UKEevent UKEN12, Idé UKEN14, Vert Karrieredagen 2012 og 2013, Treningsansvarlig NHHI VIXENS 2013, Infoansvarlig NHHI VIXENS H2012, Funksjonær BC2011. NHHS har jeg gitt meg en unik mulighet til å leke, erfare og lære. Nå vil jeg ta skrittet videre. Som markedskontakt i NHH-Symposiet 2013 fikk jeg erfare hvor viktig stå-på-vilje er i markedsarbeid, og jeg vet hvor fantastisk det er når avtaler kommer i land. Som mellomleder i UKEN12 har jeg sett viktigheten av god kommunikasjon og menneskelige relasjoner. Studentforeningen har fortsatt mange spennende samarbeidsmuligheter, og de har jeg lyst til å gripe.

Foto: Kristin Ward Heimdal Kandidater - Høstvalget 2013 Side 4

Jeg setter kurs mot: Samarbeidspartnere som kan bidra i form av kompetanseoverføring. Jeg ønsker å kunne tilby underutvalg kurs og samarbeid med relevante bedrifter som kan motivere, utvikle og ”utdanne” studenter. På den måten vil jeg at gruppene skal få noe igjen for den uvurderlige jobben de gjør for NHHS.


Kjernestyret

Blokk: Stø Kurs

Infoansvarlig: Ingvild Rooth, 2. kull, 20 år, Bærums Verk Profileringsansvarlig Profileringsutvalget 2013, Profileringsansvarlig Førstekullsukekomiteen 2013, Lagleder NHHI Innebandy H2013, Besøkshelg UKEN14. Etter et år i NHHS har jeg funnet ut hvor jeg kan bidra med mitt engasjement. Som profileringsansvarlig i PU og FKU-kom har jeg opplevd en bratt og givende læringskurve ved å jobbe med mange dyktige mennesker. Stillingene har gitt meg en unik mulighet til å få variert erfaring innen profilering og informasjonsflyt. Jeg elsker å ha mange baller i luften, og med min sans for struktur håper jeg nå jeg kan gjøre det enda enklere for stud.nhh å få akkurat den informasjonen de ønsker. Jeg setter kurs mot: En strukturert bruk av informasjonskanalene i NHHS. Jeg skal evaluere hvordan vi best mulig kan utnytte alt fra mail til potensielle nye teknologiske løsninger for informasjonsdeling. På denne måten vil jeg skape en helhetlig, hensiktsmessig og målrettet profil for NHHS utad, samt bedre informasjonsflyten blant stud.nhh.

Prosjektansvarlig: Jakob L. Stenvaag, 2. kull, 21 år, Valderøya Gruppeleder UKEspons UKEN14, Leder og Arrangementsansvarlig International Committee 2013, Internasjonalt ansvarlig FKU-komiteen 2013, Programansvarlig 17. mai-komiteen 2013, Servitør NHH-Symposiet 2013, NHH Crew. NHHS har bydd på mange muligheter. Disse har jeg kastet meg over. Det siste året har vært en fantastisk reise, og jeg har vært heldig å få ta del i flere spennende prosjekter. Inkludering og samarbeid står i sentrum i de store prosjektorganisasjonene, og dette ønsker jeg å legge til rette for. Med bakgrunn fra IC er det også naturlig for meg å ha flere saker som ser på større grad av internasjonalisering. Jeg er motivert og klar for nye utfordringer og håper på å få seile prosjektskuten videre. Jeg setter kurs mot: Faddergrupper med både norske studenter og utvekslingsstudenter. Allerede fra første dag på NHH skal studentene knytte vennskap på tvers av landegrenser. Ved å plassere både norske studenter og utvekslingsstudenter på samme faddergruppe får vi vist frem det internasjonale mangfoldet skolen har.

Foto: Kristin Ward Heimdal

Kandidater - Høstvalget 2013 Side 5


Leder: Fredrik Holm Jansen,

23 år, 3. kull.

Kjære medstudenter, Driften av Næringslivsutvalget går så det suser, rekordmange studenter har jobb før de er ferdig på NHH, og bedriftene er klare i sin tale: - Vi vil ha NHH-studenter. Det er lett å bli komfortabel i dagens situasjon, men som leder av NU vil jeg se etter nye satsningsområder og bedre løsninger. Som leder av Næringslivsutvalget vil jeg gjøre veien til arbeidslivet enda kortere for stud.NHH. I samråd med NHH ønsker jeg å styrke den internasjonale satsingen videre. Det er mange internasjonale karrieremuligheter, og jeg tror NHHkandidater vil være mer åpne for en internasjonal karriere i fremtiden. Mitt hovedfokus skal uansett være å skape en uformell møteplass der studentene kan treffe bedrifter. Samtidig ønsker jeg at NU skal bli enda flinkere til å tilby kursing av studentene, i samarbeid med bedrifter, slik at veien til arbeidslivet blir enda kortere. Jeg vil gjerne høre hva du mener NU kan gjøre annerledes, så kom innom stand så forteller jeg også gledelig mer om mine mål som leder av NU.

Leder: Erlend Sierra,

25 år, 1. kull.

Hei! Jeg stiller til valg som leder for Næringslivsutvalget fordi jeg føler at dette er stillingen der jeg kan bidra mest til NHHS. Jeg har blitt helt overveldet av det sosiale samholdet og omfanget av aktivitetene til studentforeningen, og jeg har møtt så mange flotte folk overalt som alle har tatt meg varmt imot. At arbeidet som blir gjort i NU kommer alle studentene til gode, er derfor en viktig motivasjon ​for å stille.​​ ​ ​ine tidligere studier og verv har gitt meg mye erfaring med prosjektstyring og M ledelse, men mest av alt har jeg lært hvordan man jobber sammen mot et felles mål. Mitt ønske for NU er at både studentene og bedriftene som kommer i kontakt med oss, føler at vi har hjulpet kandidatene med å finne sin ideelle karrierevei. Ved å samkjøre de ressursene som allerede er i NU, håper jeg å ta oss enda et steg videre. For de spesifikke sakene jeg ønsker å fokusere på, kom gjerne innom og snakk med meg på stand. Det er jo for dere at vi gjør alt dette.

Kandidater - Høstvalget 2013 Side 6


Bookingansvarlig: Svein Jørgen Sønning, 21 år, 1. kull. Jeg heter Svein Jørgen Sønning og kommer fra det glade sørland, nærmere bestemt Kristiansand. Etter noen måneder på NHH har jeg allerede fått føle det yrende studentengasjementet på kroppen. Selv har jeg kommet med i blant annet NU, noe som så langt har vært veldig spennende og givende. Å være et bindeledd mellom studentene og bedriftene er en viktig oppgave. En oppgave jeg trives med å ha. Dette er en av grunnene til at jeg ønsker å stille som bookingansvarlig. Jeg ønsker å legge til rette for at studentene og bedriftene skal møtes på en plattform som tjener til begges beste. Tidligere har jeg blant annet jobbet for en håndball- og fotballturnering med 350 påmeldte lag og ca. 3000-4000 deltakere. Der fikk jeg erfare hvordan man leverer under stress, store arbeidsmengder og ikke minst SAMARBEID. Som bookingansvarlig ville jeg gått inn i styret med ydmykhet. Jeg er kjempe motivert for å lære og bidra til at vi i NU skal legge arbeidshverdagen til rette for alle som nærmer seg slutten på NHH. Godt valg!

Bookingansvarlig: Amina Resch,

19 år, 1. kull.

Jeg stiller til bookingansvarlig i NU styret fordi jeg tror dette er en stilling jeg kan egne meg godt i og som er både lærerik og morsom. Jeg har veldig lyst til å ta større del i NU og NHHS og mener at ved å påta meg ansvaret som booking i NU styret, vil jeg få muligheten til nettopp dette. Jeg er motivert og innstilt på å gjøre en god innsats for å utføre dette vervet så bra som overhodet mulig. Som bookingansvarlig vil jeg jobbe hardt for å få til et godt samarbeid med bedriftene som ønsker å besøke NHH, og enda hardere for å få til et godt samarbeid med bedrifter som enda ikke har oppdaget mulighetene ved å gjøre seg synlige for NHH studenter.

IKT-ansvarlig: Andreas Orset, 20 år, 1. kull Mitt navn er Andreas Orset, jeg er en 20 år gammel gutt ved 1. Kull på NHH. Jeg stiller nå til valg som IKT ansvarlig i NU og ser frem til å arbeide med Næringsutvalgets IT-strategi. Som IKT-ansvarlig har man et bredt spekter arbeidsoppgaver knyttet til NU´s hjemmesider og databruk, noe jeg har stor interesse av å arbeide med. Til vanlig jobber jeg som filmskaper/ TV-fotograf og jobber tett opp mot data og IT. Blant annet har jeg lenge driftet min egen bedrifts nettside. Selv om NU har vært gjennom en stor utvikling innen IKT det siste året, ser jeg forbedrings potensiale og er veldig klar for å sette i gang med forbedringer. Av forbedringer er særlig jobbsøker-portalen, digitale bedpress påmeldingslister på stand, samt et digitalt avmeldingsskjema for bedpress-påmeldte, noen av sakene jeg kommer til å jobbe mot.

Kandidater - Høstvalget 2013 Side 7


IKT-ansvarlig: Armas Naterstad, 20 år, 1. kull Jeg stiller til vervet IKT-ansvarlig i NU-styret. Jeg kom med i NU i høst og ønsker nå å engasjere meg mer i NHHS. Jeg har lyst på bedre innsikt i NU og NHHS, og gjennom dette vervet er jeg sikker på å få det. Jeg har gjennom min tid i NU fått innsikt i hva stillingen innebærer og har lyst til å ta på meg dette ansvaret. Som IKT-ansvarlig ønsker jeg først og fremst å få bedret påmelding til bed.pres. slik at de som har lyst til å komme får plass, og færre melder seg på uten å komme. Jeg vil også arbeide med å få opp den gamle informasjonsskjermen ved studentinngangen slik at stud.nhh er velinformert om kommende bedriftspresentasjoner. Videre vil jeg på sikt arbeide for at det igjen skal være mulig å melde seg på bed. pres. fra samme punkt.

Prosjektansvarlig: Fanny Stenmarck, 20 år. 1. kull Jeg ønsker å stille som leder av prosjekt/Karrieredagen i Næringslivsutvalget. Før jeg begynte på NHH jobbet jeg ett år som trainee i Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning. I løpet av det året fikk jeg innsikt i, kunnskap om og praktisk forståelse av næringslivet, og mener derfor at jeg stiller sterkt i mitt kandidatur fordi jeg vil kunne dra nytte av denne erfaringen både som leder av Karrieredagen, samt styremedlem i NU. Jeg anser meg selv som energisk og positiv, trives med å ha mange baller i luften og med stor arbeidskapasitet. Jeg samarbeider lett med andre mennesker, er grundig, resultatorientert og har gjennom erfaring lært at ingen jobb er for stor eller for liten. I løpet av mine knappe to måneder som medlem av NU har jeg blitt veldig imponert over det nåværende styrets arbeid i å fungere som bindeledd mellom næringslivet og studentene på NHH, og vil jobbe målbevisst for å styrke dette båndet ytterligere både gjennom karrieredagen samt gjennom styrevervet, dersom jeg blir valgt. Stem på meg - ditt valg, din karriere(dag)!

Kandidater - Høstvalget 2013 Side 8


Hytteutvalget

I år 1938, lenge før både du og dine foreldre var tiltenkt, fant noen velstående handelsmenn fra Bergen ut at de ville skape en møteplass der likesinnede studenter kunne få utfolde seg på det utenomfaglige planet. Et sted fjernt fra auditorium, lesesaler og annen dødelig sivilisasjon. Et sted hvor angst fordrives av daglysets frihet og natten er en evig fest. Kramboden ble født, og ordtaket “det er i motbakke det går oppover” fikk en helt ny betydning. Handelsmennene lykkes sitt mål i nesten 75 år, men med fallende ansvarsfølelse i generasjonene har også Krambodens omdømme forfalt. “Det beste sted å ta kvelden, det verste sted å våkne” er ord som har blitt brukt ofte om Kramboden de siste par årene. Dette ender i 2014! Av respekt for handelsmennenes mål, har Heisann Oppsann kommet Kramboden til unnsetning. Vi lanserer Krambodfossen Studentpark som et fornøyelsessted for alle våre medstudenter fra ankomst til avgang. Våre fanesaker: Nye attraksjoner, oppussing av innkvartering – dette skal, som seg hør og bør, koste MASSE penger – og å vekke den fortapte kjærleiken for Kramboden hos studNHH! Kandidater - Høstvalget 2013 Side 9


Leder: Arber Zagragja

Man kommer langt med erfaring, sa gubben til kjerringa og tok saken i egne hender. Mitt navn er Arber Zagragja og jeg har drøye 3 år på NHH bak meg. Ikke nok med det! Jeg er også mannen som har ett år i hytteutvalget fra tidligere, Gunnar Kleppe (altmuligmann, Foreningen for NHHS) på speed dial, utallige dager og netter på Kramboden og en forkjærlighet for Kramboden som ikke likner kjerringa! Nå stiller jeg som leder for Hytteutvalget 2014. Jeg oppdaget tidlig at Kramboden og jeg har et spesielt forhold; vi snakker samme språk; Kramboden forstår meg, og jeg forstår Kramboden! I dag roper Kramboden om hjelp, og med 4 andre fantastiske hytteelskere skal vi løfte Kramboden til den fornøyelsesparken den en gang var! Jeg skal personlig tilrettelegge for at folk kan glede seg til å besøke Kramboden i like stor grad som tidligere, og første steg på veien er min fanesak: En ny heis som takler gjestenes tørstebehov, og som er lett å operere!

Økonomiansvarlig: Tarjai Drangsland

Jeg søker Hytteutvalget hovedsakelig fordi Kramboden er et magisk sted som gir så altfor mange gode minner til samtlige studenter ved NHH. Men livet består av både det å gi og ta, og denne gangen er det Boden selv som trenger hjelp. Den har måttet gå igjennom en god del harme, slik som sprukne rør og ødelagt heis. Jeg stiller derfor som økonomiansvarlig for Hytteutvalget for å kunne bistå Kramboden i den oppussingen den trenger. Videre er kryssesystemet lenge vært et prosjekt fra helvete, som bare har ført til svinn og underskudd. Som økonomiansvarlig skal jeg gjøre mitt ytterste for å etablere et nytt system som kan være av nytte til både Kjernestyret, Hytteutvalget, og den gemene hop av hytteglade studenter. Apropos hytteglede, hadde det ikke vært digg med nye madrasser? Just sayin.

Informasjonsansvarlig: Synne W. Wesmann

Da tiden kom for førstekullsseminar hadde jeg allerede rukket å bli skremt av Krambodens infamøse rykte, og dum som jeg var takket jeg så nei til denne turen. Det er den tåpeligste og mest idiotiske avgjørelsen jeg noensinne har tatt. Den angeren og tapet jeg følte innad ønsker unner jeg ingen! Derfor skal jeg som informasjonsansvarlig passe på at vår kjære, vakre Kramboden tas til gamle høyder: Da køståing til førstekullsseminar var standardvare, hvor en natt på boden var det beste i ditt liv og morgen etter en evig glede. Fortvil ei, de dagene er ikke forbi! Sammen skal vi selge Kramboden inn i alle NHH-hjerter. Tid for hytteglede er NÅ og vi skal passe på at enhver NHHer får oppleve lykken og den fantastiske stemningen kun Kramboden kan bringe! Dette skal jeg oppnå ved å informere studNHH om ulike arrangement god tid i forveien, slik at det ikke er rom for tvil når det smeller på Bontveit! Bare å glede seg for dette blir sjukt.

Bookingansvarlig: Marius Heiberg

Hei, kjære hytteentusiaster! Kramboden er stedet der du i all hovedsak kan oppleve et helt studenterliv på under 24 timer. Fra konkurranser og leker i skogen til forelskelse foran bålet, fra nydelige middager til de røffeste drikkeleker, fra den hardeste fest til den søteste søvn; ALT er lov på Kramboden. Dette er grunnen til at hytten blir elsket så høyt, samt brukt så hardt. Kjærlighet mellom mennesker kan både skapes og rives ned på Kramboden, men mine følelser for den rødmalte hytten har kommet for å bli. Derfor stiller jeg nå i Hytteutvalget med et brennende engasjement og stort pågangsmot for å bidra til hytten som har skapt glede for stud.NHH i over 75 år. Som Bookingansvarlig i Hytteutvalget skal jeg sørge for at alle som ønsker skal få benytte seg av Kramboden akkurat når de ønsker det. Samtidig skal jeg slå knallhardt ned på de som ikke utviser samme kjærlighet ovenfor Boden som jeg har når hyttevasken skal tas etter endt opphold.

Innkjøpsansvarlig: Inga Salvesvold

Mitt navn er Inga Salvesvold, og jeg går i 1. kull. Etter bare ett par måneder på NHH, har jeg allerede lagt min elsk på Kramboden. Dessverre har Boden fått et ufortjent dårlig rykte. Med så mye potensiale, er det ingenting som står i veien for å få Kramboden til å skinne som den gjorde i sine glansdager. Vi i Heissann Oppsann er ikke redde for å ta i et tak, og vi skal gjøre vårt ytterste for at Kramboden igjen blir et ettertraktet tilfluktssted. Det finnes faktisk ikke et bedre sted å ta en fest i godt lag, men det finnes faktisk bedre steder å våkne opp. Dette skal jeg derimot gjøre noe med. Som innkjøpsansvarlig skal jeg ta ansvar for å bytte ut alle madrassene som har gjort sitt. Frister ikke tanken på å våkne opp på en splitter ny madrass, utsikt over Norges vakre fjell og ordentlig frokost? Klart det gjør!

Kandidater - Høstvalget 2013 Side 10


Fagutvalget

Blokk: Hastesaken

Kjære medstudent! Vi er en gruppe på fire som ønsker å stille til valg i styret til Fagutvalget 2014. Vi har tre kjernesaker vi ønsker å gjennomføre: • Mer digitalisering • Bedre samarbeid med NHH • Økt internasjonalisering Dette er saker vi opplever som svært viktige, og brenner for å gjør noe med! Studentene går på NHH for å sikre fremtiden sin, og vi kan ikke ha en laissez-faire holdning til vårt eget studium! Det haster!

Nestleder/Øko: Matteo Blomberg Ghini, 21 år, 3. kull Jeg ble med i Fagutvalget nå i høst, og syns det hadde vært spennende å lede dette vitale organet. Vår oppgave er å sikre informasjon fra konsument til produsent av lærdom. Hvem vet vel bedre hva som burde endres på et studie, enn studentene selv? Men hva er informasjonen verdt hvis de som beslutter aldri får den? For, etter 2 år på NHH har jeg merket at alt ikke nødvendigvis er like bra som det burde. Spesielt dårlige opplever seg samarbeid mellom studenter og studieadministrasjonen når det kommer til evalueringer og informasjonsdeling. Jeg ønsker også å få inn en plass for (i første omgang) en utvekslingsstudent - dette for at denne store (rulerende) delen av studentermassen også skal kunne komme med sine innspill på hvordan ting gjøres. Dette kan bidra med nye perspektiv og ideer på hva som gjøres andre steder. Dette er saker jeg syns det haster å få gjort noe med - før vi kan hevde oss internasjonalt må vi få orden internt!

Bacheloransvarlig: Martin Hoang Nguyen, 21 år, 3. kull Etter å ha vært med i Fagtuvalget i snart et år ønsker jeg å bidra mer til studentforeningen og vår studiehverdag. Som bacheloransvarlig ønsker jeg å være studentenes stemme i programutvalget for bachelorutdanningen som gjenspeiler studentens mening. For å gjøre dette ønsker jeg å endre på hvordan Fagutvalget har jobbet tidligere, og vil jobbe for et mer helhetlig fagutvalg. Det skal være lett å få tak i oss! Jeg vil også jobbe for at NHH skal tørre å tenke innovativt og nytt for å kunne forbli den beste utdanningsinstitusjonen i Norge. Jeg har tre punkter jeg ønsker å gjennomføre: Endre hvordan skoleeksamene er i SOL-fagene og hvordan disse er lagt opp. Jobbe for mer gruppebasert undervisning på bachelor. Utnytte de digitale hjelpemidler bedre. Husk å stemme! - Godt valg!

Foto: Kai Erspamer Kandidater - Høstvalget 2013 Side 11


Fagutvalget

Blokk: Hastesaken

Infoansvarlig: Georg M. Steen Aarheim, 20 år, 1. kull Jeg ble med i Fagutvalget nå i høst, og ønsker å bidra videre. Som informasjonsansvarlig skal jeg informere bedre enn noen i verdenshistorien har informert. Føler du at du ikke vet nok om Fagutvalget til å traske bort til kontoret og klage på foreleseren din? Endringen er kun en stemme unna! Hovedprioriteringen min vil være å få Fagutvalget ut til studentene, slik at terskelen for tilbakemelding blir lav.. - Fortsette med åpent kontor - Informere bedre om åpent kontor - Mer bruk av digital kommunikasjon Informeres det som informeres kan!

Masteransvarlig: Marianne Larsen, 22 år, 4. kull. Jeg har sittet et år i Fagutvalget på Universitetet for miljø og biovitenskap på bachelor og ble med i Fagutvalget på NHH nå i høst. Jeg har gjennom dette utviklet et engasjement for studentenes påvirkningskraft og tror bakgrunnen fra en annen skole kan være en fordel med hensyn på å se nye løsninger og mulige forbedringer på masterstudiet på NHH. Jeg er engasjert i studiehverdagen og oppatt av at masteren ved NHH skal leve opp til og overgå sitt rykte som landets beste. Min viktigste kampsak er å få til bedre informasjon rundt profiler og fag i starten av studiet slik at alle kan gjøre et velbegrunnet og riktig valg for dem selv. En mulig løsning kan være infomøter for hver enkelt profil med mer inngående informasjon. Utenom dette vil jeg jobbe for å få til et lettere system for fortløpende tilbakemeldinger om fag og forelesere. Slik kan vi blant annet påse at forelesere tar til seg informasjonen fra midtveisevalueringene. Studentenes stemme er viktig. Bruk din - stem!

Foto: Kai Erspamer Kandidater - Høstvalget 2013 Side 12


Symposiet

Blokk: The Symps

The Symps NHH-Symposiet 2015 skal vise verden det beste NHHS kan tilby av studentsjarm, engasjement og innsats. Vi skal, med erfaringene vi gjorde oss under NHH-Symposiet 2013 i bakhånd, samle en ny og spennende gjeng med dedikerte sympsjonærer, som igjen skal skape en unik opplevelse både for deltakere, sympsjonærer og NHH-studenter. Vi skal være inspirerende, modige, inkluderende og solide. Disse kjerneverdiene skal gjenspeiles i alt vi gjør.

Kandidater - Høstvalget 2013 Side 13

Selv om vi skal bevare det beste av de 30 år gamle tradisjonene, skal vi tørre å gå egne veier. NHH-Symposiet handler om å skape den perfekte møteplass for næringslivet. Vi vil også sørge for at den perfekte møteplass er mer tilgjengelig for studenter. Den særegne evnen NHH-Symposiet har til å imponere og engasjere deltakere og foredragsholdere skal videreføres i 2015. Med The Symps kan du få være med på å skape den perfekte konferansen.


00000

Symposiet

Blokk: The Symps Leder: Jørgen Færevaag,

26 år, 3. kull

Da jeg var med i Symp’13, som assisterende arrangementsansvarlig, ble jeg helt fascinert av hvordan en gjeng NHH-studenter fikk til å organisere en så vanvittig bra konferanse. Forskjellige mennesker, med ulik erfaring, evner og bakgrunn som samarbeider, er for meg det mest inspirerende og morsomme man kan jobbe med. NHH har et enormt mangfold av studenter med all verdes talenter. Jeg drømmer om å samle, engasjere og lede alle disse talentene til å sammen skape en ny konferanse som hever listen ytterligere for NHHSymposiet. Jeg er veldig ydmyk over utfordringen og veldig klar for å lede gjengen som skal skape Symp’15. Dette blir min største utfordring på NHH så langt! NHH-Symposiet i 2013 var bra, men det kan fortsatt gjøres enda bedre! Det er viktig at vi bruker vår 30-årige historie konstruktivt, og ikke som en tvangstrøye. Vi skal lage NHH-Symposiet, men vi skal gjøre det på vår måte! Jeg vil at alle Sympsjonærene i NHH-Symposiet 2015 skal føle at de har bidratt til å skape noe nytt og spesielt!

Økonomi: Olav Salte Wiig, 23, 4.kull NHH-Symposiet 2013 ga meg flere øyeblikk med gåsehud, og selve veien til konferansen ga meg fantastiske minner og venner for livet. Det ønsker jeg å oppleve igjen. Gjennom min tid i NHHS har jeg opplevd hvor mye stud.nhh kan oppnå ved å jobbe sammen mot et felles mål, og det synes jeg er veldig motiverende og spennende. Med ydmykhet og et stort engasjement er jeg klar for utfordringene rollen som økonomisjef vil gi meg. Ved å være synlig og jobbe tett sammen med alle seksjonene ønsker jeg å skape trygghet, glede og en kostnadsbevisst organisasjon. God økonomisk styring er nøkkelen for å kunne ta fornuftige og riktige prioriteringer slik at gode prosjekter blir gjennomført. Derfor er det viktig for meg å ha god oversikt og innsikt i organisasjonen, slik at beslutninger tas på best mulig grunnlag. Jeg ønsker å sikre at NHH-Symposiet fortsatt har en sunn og bærekraftig økonomi i fremtiden, samt gi fremtidige sympsjonærer og  næringslivet en unik konferanseopplevelse. Kom gjerne på stand for å slå av en prat. Godt valg.

HR: Birgitte Væting Nergaard,

23 år, 3.kull

Under NHH-Symposiet 2013 fikk jeg oppleve NHH-Symposiet som den perfekte møteplass. Ikke bare fikk jeg møte og oppleve det beste norsk og internasjonalt næringsliv har å by på, men jeg ble kjent med mange fantastiske sympsjonærer. Det er studenter som skaper NHH-Symposiet og mitt fokus vil derfor være å skape et godt miljø for alle i NHH-Symposiet. Ved å legge til rette for en gjennomført og god rekrutteringsprosess vil jeg sørge for å skaffe riktige sympsjonærer til riktige stillinger. Jeg vil også se nærmere på organisasjonsstrukturen i HR-seksjonen og undersøke om den kan gjøres mer effektiv. Her tenker jeg for eksempel organiseringen av IKT, en gruppe som samarbeider spesielt mye med de andre seksjonene og gruppene i organisasjonen. Jeg skal i tillegg til å se på muligheter for å forbedre den interne informasjonsstrømmen og med det åpenheten i NHH-Symposiet. Dette for å sikre en god og nyttig informasjonsstrøm til alle fremtidige sympsjonærer. Jeg har lyst til å bidra til at NHH-Symposiet 2015 igjen blir den perfekte møteplass.

Kandidater - Høstvalget 2013 Side 14


Symposiet

Blokk: The Symps Info: Truls Thorgeirsson,

23 år, 4.kull

Følelsen jeg satt igjen med etter NHH-Symposiet 2013, var helt fantastisk. Tiden gikk så alt for fort og jeg visste tidlig at dette var noe jeg ville være en del av igjen. Mangfoldet og ståpå-viljen i studentforeningen er utrolig, og dette inspirerer meg til å ville skape den perfekte møteplass. Som gruppeleder Media under NHH-Symposiet 2013 hadde jeg gleden av å jobbe med mange flinke mennesker på tvers av grupper og seksjoner. Jeg har fått erfare hvor viktig kommunikasjon og informasjonsflyt er i arbeidet, og dette er lærdom jeg vil ta med meg inn i rollen som informasjonsansvarlig. Under NHH-Symposiet 2015 skal jeg sørge for at alt ligger til rette for et godt samarbeid mellom alle grupper og dermed øke interaksjonen mellom grupper der samarbeid er fordelaktig. Ved å videreføre bruken av sosiale medier før og under konkurransen, skal NHH-Symposiet 2015 være på alles lepper!

Arrangement: Mari-Marthe Aamold,

21 år, 2. kull

Latter, glede, utfordringer, erfaringer og vennskap. Det er noe av det NHH-Symposiet 2013 gav meg – og mye av grunnen til at jeg nå ønsker å være med på eventyret på nytt. Jeg har alltid søkt miljøer der det skjer ting, og der jeg kan lære noe nytt. Det fant jeg i NHHSymposiet. Nå vil jeg lære mer, og jeg vil bidra til å skape en fantastisk konferanseopplevelse for samtlige deltakere. Jeg trives godt med organisering og planlegging, og derfor trigger arrangementsseksjonen i NHH-Symposiet spesielt. Arrangementsseksjonen har ansvar for mye av det praktiske under konferansen, og sammen med skal vi sørge for at den perfekte møteplass også blir en knirkefri møteplass. Bare kreativiteten (og Øko-Olav) skal få sette begrensninger for hva symposjonærene i arrangementsseksjonen skal kunne skape. Med åpent sinn og mye spillerom gleder jeg meg til å se hva vi kan få til! For meg er det viktig at hver eneste sympsjonær får en fantastisk opplevelse av NHH-Symposiet, og dette vil jeg bidra til med motivasjon og engasjement. Slik at hver eneste sympsjonær opplever latter, glede, utfordringer, erfaringer og vennskap.

Samarbeid: Erlend Njølstad, 21 år, 3.kull I løpet av min NHHS-tid har jeg vært så heldig å få ta del i vårt svar på revisjonens fire store – Uken, NHH-Symposiet, BC og selvfølgelig it.gruppen. Som markedskontakt under NHH-Symposiet 2013 gikk det opp for meg at dette var underutvalget i mitt hjerte. Da jeg fikk oppleve den unike symp-følelsen med utfordringer og muligheter var jeg overbevist om at dette ville jeg skape fra begynnelsen som samarbeidssjef. Samarbeidsavtalene ikke er en sitron som skal presses til siste dråpe, men noe som må pleies og ivaretas for å sikre og heve NHH-Symposiet på både kort og lang sikt. Jeg vil jobbe for å fortsette de gode samarbeidene vi har, samt supplere ved muligheter for nye samarbeid. Ved hjelp av samarbeidspartnernes kompetanse vil jeg skape en innholds- og erfaringsrik vei frem mot konferansen for alle på skolen. Stud.symp har alltid vært et tilbud fra NHH-Symposiet til studentene, og jeg vil bygge videre på dette for å kunne tilby studentene noe på høsten før konferansen. Hvis noe er uklart, eller du ønsker å høre mer – så vet du hvor du finner meg!

Kandidater - Høstvalget 2013 Side 15


Symposiet

Blokk: The Symps

Marked: Marie Lerøy, 22 år, 3.kull Helt siden jeg startet på NHH for to år siden har fascinasjonen av studentforeningen bare vokst. Det å få være med å skape NHH-Symposiet 2013 var et desidert høydepunkt! Det er mildt sagt imponerende å se hva studentene på NHH er i stand til å skape. Gjennom det jeg har vært med på i studentforeningen til nå har jeg fått se på hva som er mulig å få til og jeg har et sterkt ønske om å få bidra til at NHH-Symposiet 2015 blir en stor suksess. Med et hjerte som brenner for studentforeningen ønsker jeg å jobbe for at flest mulig deltakere fra næringsliv, politikken og akademia også skal få se hva vi studentene skaper her på NHH! Dette ønsker jeg å gjøre gjennom å engasjere, informere og aktivt oppsøke potensielle deltakere til NHH-Symposiet 2015. Studentenes engasjement, kreativitet og profesjonalitet skal trekke deltagerne til Bergen og sammen skal vi skape den perfekte møteplass!

Program: Øyvind Fredriksen, 22 år, 3. kull Martin Wolfs åpningsinnlegg om en verdensøkonomi i endring under NHH-Symposiet 2013 ga meg gåsehud. Det kribler derfor ekstra i magen da jeg nå stiller som programansvarlig for NHH-Symposiet 2015. Som mellomleder i redaksjonen i Symp’13 fikk jeg god innsikt i både tema og foredragsholdere, og denne erfaringen tar jeg med inn i rollen som programansvarlig. Som tidligere leder i GEP har jeg allerede vært med på å arrangere konferanser med økonomiske temaer, hvilket er erfaring jeg kommer til å anvende i NHH-Symposiet. Det er spesielt viktig å kjempe for at konferansens andre dag blir godt besøkt. Vi må finne konseptet som gjør at næringslivstoppene blir én dag ekstra. Jeg vil også vise frem studentene som ikke er med på arrangeringen av NHH-Symposiet, der visjonen er et fullstappet aud.max med engasjerte studentene som opplever konferansen gjennom livestreaming. Studentene ved NHH har mye å lære av næringslivet. Åpne temamøter på skolen er også sterkt ønskelig, hvor studenter som ønsker kan gi sine innspill om NHH-Symposiet 2015s program. Sammen skal vi skape en pakke næringslivet ikke kan si nei til.

Kandidater - Høstvalget 2013 Side 16


NHHI

Blokk: Smash

Vi i Smash ønsker at alle idrettslagene skal føle seg velkomne og til enhver tid stille oss spørsmål som de lurer på. Terskelen for å ta kontakt skal være lav, og vi vil gjøre vårt ytterste for å gi best mulig svar. De siste årene har Merinobakkeløpet vært en stor suksess, men etter at Nybygget har åpnet, vil ikke Merinobakkeløpet være av samme betydning lenger. Vi i Smash ønsker derfor å gjennomføre NHH-rundt istedenfor Merinobakkeløpet. Da mange lag er usikre på retningslinjer for hva slags sponsorer de kan skaffe seg, ønsker vi å gjen-

nomføre en sponsor-workshop der alle lagene vil få muligheten til å få informasjon om retningslinjene og ikke minst tips om hvordan man kan gå frem for å skaffe seg sponsorer. Vi ønsker også at NHHI skal bli mer synlig i media. Dette skal vi få til ved å ha et enda tettere samarbeid med K7 Bulletin, hvor vi vil jobbe aktivt for å videreformidle resultater til sportsredaksjonen. Facebook vil også benyttes hyppig til å oppdatere resultater og andre ting som skjer i NHHI.

Leder: Oscar Wilhelm Erichsen,

4. kull, 23 år

- NHH-rundt, alternativ til Merinobakkeløpet - Sponsor-workshop - NHHI mer synlig i media Som leder for NHHI skal jeg sørge for god koordinering og godt samarbeid innad i styret for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø der vi klarer å gjennomføre våre fanesaker. I tillegg skal jeg bistå de andre i styret når det trengs. Det er også viktig for meg at terskelen skal være svært lav for at idrettslag skal ta kontakt når de lurer på noe. Jeg ønsker også at det skal være en god kommunikasjon med andre interessenter til NHHI.

Kandidater - Høstvalget 2013 Side 17


NHHI

Blokk: Smash Ressursansvarlig: Bjørnar Mundal,

3. kull, 22 år

- Tidlig hallmatrise hvert semester - Tett kommunikasjon med Lehmkuhlhallen For at idrettslagene skal få en oversiktlig start på semesteret, har jeg et mål om at hallmatrisen blir oppdatert tidlig hvert semester. Matrisen skal utarbeides med mål om at flest mulig lag skal bli fornøyde. Som tidligere år vil seriøsitet og oppmøte på trening være avgjørende faktorer ved tildeling av halltid. I tillegg til en akseptabel hallmatrise vil jeg kommunisere tett med Lehmkuhlhallen for å ivareta idrettslagene sine interesser.

Informasjonsansvarlig: Jørgen Løkholm,

1. kull, 21 år

21 år, 2. kull Som infoansvarlig vil jeg legge vekt på god kommunikasjon både innad og utad i NHHI. Det er viktig at kontaktinformasjonen til alle idrettslagene er oppdatert, slik at alle får nødvendig informasjon. Hjemmesiden til NHHI skal være med på å bedre kommunikasjonen utad. Det skal være en brukervennlig side, der man enkelt skal kunne skaffe seg riktig kontaktinformasjon og få en god oversikt over retningslinjene våre. Facebooksiden skal være et sted man kan se hva som har skjedd og hva som skal skje i NHHI. Målet er at resultater fra serier, store mesterskap og lignende skal være tilgjengelig her. Jeg vil i tillegg bedre samarbeidet med K7 Bulletin, slik at gode resultater blir synliggjort.

Samarbeidsansvarlig: Thomas Helmich Pedersen, 1. Kull, 21 år - Flere dugnadsmuligheter for lagene - Gode premier til NHHI sine arrangementer - Sponsor-workshop Flere lag ønsker og har behov for spons, men mange er usikre på reglement og fremgangsmåte. Jeg ønsker derfor å arrangere en sponsorworkshop. Her vil vi orientere om retningslinjer i NHHS og konkrete tips og råd om hvordan man skal gå frem for å skaffe seg sponsorer. Jeg vil også jobbe aktivt for at NHHI skal ha flere dugnadstilbud som er attraktive for de ulike lagene, og selvfølgelig jobbe for de beste premiene til NHHI arrangementer

Arrangementsansvarlig: Kari Norheim Kvistad, 1.kull, 21år - Endre Merinobakkeløpet til NHH-rundt Merinobakkens betydning for NHH er nå blitt historie, og det er behov for å skape noe nytt! Vi ønsker å arrangere et minst like godt, om ikke bedre alternativ til Merinobakkeløpet. Vi vil arrangere et lignende arrangement, for eksempel NHH rundt. I kjent stil skal det konkurreres om vanlig bestetid, konkurranse mellom idrettslagene, samt en hemmelig idealtid. NHHI Kickoff har nå blitt en stor suksess som vi skal sørge for å videreføre. Vårt mål er å få med flere idrettslag på dette arrangementet, og dermed skape et enda større samhold i NHHI.

Kandidater - Høstvalget 2013 Side 18


NHHI

Blokk: Smash Økonomiansvarlig: Inger Johanne Weum, 23 år, 3.kull - Rask saksbehandling - God kommunikasjon med Regnskapsgruppen - Klare søknadsfrister for idrettslagene Som økonomiansvarlig ønsker jeg å ha god kommunikasjon med Regnskapsgruppen, slik at vi har kontroll på hva som er betalt ut og hva idrettslagene skylder NHHI. Ved å ha frister for søknader om støtte til idrettslagene, vil vi få en bedre oversikt over hvordan vi skal fordele pengene og hvor mye NHHI har til disposisjon. I tillegg skal det være kontinuitet i arbeidet, slik at behandlingstiden for søknader og godtgjørelser skal være så kort som mulig.

Økonomiformidlingen Leder: Michal Vigsnes, 23 år, 3. kull Jeg stiller herved som leder i Økonomiformidlingen. Jeg har vært rådgiver i Økonomiformidlingen siden i høst, og har fått et godt inntrykk av hvordan den er drevet. Økonomiformidlingen er fortsatt i oppstartsfasen, og selv om de tidligere styrene har gjort en glimrende jobb i sitt arbeid med å utvikle gode rammer og rutiner, mener jeg at underutvalget har et stort utviklingspotensial. Jeg har gjort meg flere tanker om hvordan Økonomiformidlingen skal kunne utvikle seg fremover. Jeg ønsker å øke promoteringen, blant annet ved å øke fokuset mot studenter. Slik vil vi tydeliggjøre at vi er et tilbud for alle. I tillegg ønsker jeg et bedre tilbud for utvekslingsstudenter. Ved å tilby bedre informasjon vil det gjøre det lettere for dem å tilpasse seg det norske samfunnet og prisnivået. Jeg vil også aktivt videreføre eksisterende prosjekter. Jeg har tidligere jobbet som miljøarbeider, og har der opparbeidet meg god erfaring med å hjelpe vanskeligstilte mennesker. I Økonomiformidlingen vil gi få muligheten til å fortsette med dette i enda større grad, noe jeg virkelig er motivert for.

Informasjonsansvarlig: Mathilde Tangerud Nilsen, 23 år, 4.

kull

Selv om jeg er relativt ny i Økonomiformidlingen har jeg lært å knytte kjennskap til organisasjonens viktigste rutiner, samt mål og visjon. Mye godt arbeid er allerede gjort, men organisasjonen bærer fremdeles preg av å være i en startfase. Profilering blir dermed en viktig jobb fremover for å kunne nå ut til en større del av målgruppen, og være tilgjengelig for enda flere. Jeg ønsker å videreføre påbegynte promoteringsprosjekter, og sørge for en god informasjonsflyt både eksternt og internt. Gjennom vår hjemmeside og andre medier vil jeg jobbe for økt synliggjøring av Økonomiformidlingen, slik at vi kan bli et lavterskeltilbud for alle som ønsker økonomiske rådgivning, både i liten og stor skala. For å nå ut til enda flere bør fokus også rettes til de som ikke ferdes i sosiale medier, gjennom stands og brosjyrer. Jeg er innforstått med hva jobben som informasjonsansvarlig innebærer, og gleder meg til å forme organisasjonen videre og utgjøre en liten forskjell i folks økonomiske hverdag!

Samarbeid: Anders Wedum Akslen, 24 år, 4. kull

Kandidater - Høstvalget 2013 Side 19

Jeg stiller med dette til valg som Samarbeidsansvarlig i Økonomiformidlingen. Jeg begynte som rådgiver i Økonomiformidlingen i høst, og jeg har rukket å bli godt kjent med organisasjonens arbeid, rutiner, samarbeidsavtaler og støttespillere.Økonomiformidlingen er fremdeles i en spennende utviklingsfase. Jeg tror det er viktig at den som velges til ny Samarbeidsansvarlig kjenner til hvilke samarbeidsavtaler Økonomiformidlingen har per dags dato, samt hvilke andre potensielle støttespillere som underutvalget har vært, eller er i, dialog med. Dette sikrer kontinuitet, og gjør det mulig å følge opp det gode arbeidet som har skaffet Økonomiformidlingen det nettverket den har i dag. Jeg er motivert for å jobbe for å skaffe samarbeidsavtaler med enda flere aktører og organisasjoner, noe som vil bidra til et rikt og bredt nettverk som legger til rette for fremtidig vekst. Samtidig mener jeg at det er minst like viktig å følge opp eksisterende samarbeidspartnere, slik at disse støttespillerne får et godt innblikk i vårt arbeid og våre prosjekter. Til slutt ønsker jeg utvide samarbeidet med Jussformidlingen og Bergen Uavhengige Sosialrådgivning, for å kunne oppnå en aktiv kunnskapsdeling på tvers av våre rådgivningstjenester.


Nestleder/øko: Tilde Risberget,

20 år, 2. kull

Jeg stiller til valg som ekstern, men har gjennom bekjente blitt godt innforstått med underutvalgets oppgaver. Som nestleder/økonomiansvarlig, og deretter leder i Profileringsutvalget, ønsker jeg å opprettholde og kvalitetssikre arbeidsområdene PU har ansvar for. Jeg vil spesielt fokusere på arbeidet med å bedre valgdeltagelsen og å senke terskelen for å stemme. Det er et stort potensiale å hente på disse områdene, og hvis dette utbedres vil valgresultatene reflektere et bredere spekter av stud. nhh. I forbindelse med PUs større arrangementer vil jeg der det er mulig arbeide for å standardisere skjemaer og prosedyrer. Dette for å gjøre det lettere for alle involverte parter å forholde seg til hverandre. Mine plikter som økonomiansvarlig vil bli overholdt på en korrekt og ryddig måte, og som leder av pers.sos. vil jeg sørge for at medlemmer av PU har det trivelig gjennom hele semesteret. Jeg er dessverre bortreist denne uken, og har med det ikke anledning til å stille ved valgutspørring eller på stand. Ta derfor gjerne kontakt på tilde.ris@gmail.com hvis du har spørsmål. Godt valg

Profilering: Tord Røsstad, 21 år, 1. kull Jeg ønsker å stille som profileringsansvarlig fordi jeg alltid har vært intressert i profilering, og fordi NHHS er en organisasjon jeg har veldig lyst til å vise fram til verden. Jeg har vært medlem av profileringsutvalget i snart et år, og føler meg topp motivert til å bidra mer. Jeg har god erfaring fra tidligere stillinger i forbindelse med profilering, og ser på meg selv som veldig kreativ og oppfinnsom. Jeg har derfor et hav av ideer om hva denne stillingen skal brukes til. Spesiellt viktig for meg er det at mediegruppen kan finne sin plass i NHHS en gang for alle, slik at arbeidet i gruppen kan strukturers og medlemmene kan få klare arbeidsoppgaver. Jeg er for tiden på utveksling, og kan desverre ikke stille under valgutspørringen eller stå på stand, da dette kræsjer med en eksamen. Hvis dere stemmer på meg, så stemmer dere på en person som er proppfull av ideer, som elsker å jobbe med saker som er typiske for profileringsutvalget, som er villig til å bruke all min fritid på NHHS og som vil gjøre sitt absolutt beste for å gjøre NHHS synlig både i og utenfor skolen!   Godt valg!

Rekrutteringsansvarlig: Sofie S. Sandvik, 22 år, 3. kull Valget er en viktig del av studentdemokratiet i NHHS, og etter min mening en av de viktigste oppgavene Profileringsutvalget har. Jeg har vært med i Profileringsutvalget i snart 2 år, og stiller nå til valg for å få muligheten til å være med å videreføre og påvirke arbeidet Profileringsutvalget gjør. Som rekrutteringsansvarlig vil jeg ha hovedansvaret for gjennomføringen av valget, noe jeg syns virker utrolig spennende og ikke minst lærerikt. Dersom jeg blir valgt som rekrutteringsansvarlig ønsker jeg å jobbe for en aktiv og mangfoldig studentforening med plass til alle. Jeg ønsker å jobbe for at valget skal gjennomfører på best mulig måte - med høy valgdeltakelse og en effektiv valgutspørring.

Kandidater - Høstvalget 2013 Side 20


Redaktør: Madeleine Kvamme,

21 år, 1. kull

Fra jeg ble medlem i høst har jeg sett at Profileringsutvalget (PU) har engasjerende arbeidsoppgaver og et tett samarbeid med resten av studentforeningen. Jeg søker stilling som redaktør i PU da jeg ser det som en unik mulighet til å få et bedre innblikk i hva som rører seg i studentforeningen vår, og jeg ønsker å være med på å ta hjemmesiden til NHHS et steg videre. Som redaktør i PU vil jeg kvalitetssikre hjemmesiden til NHHS slik at den forblir en god kilde til nyheter og informasjon. Jeg vil jobbe for at de nye studentene får god informasjon om hva studentforeningen kan tilby nettopp dem, gjennom ”Velkommen til NHHS” magasinet. Jeg vil også ha fokus på bedre informasjonsflyt til internasjonale studenter ved å sikre at relevante saker også blir publisert på engelsk på hjemmesiden til NHHS.

Markedsgruppen Nestleder: Karl Barvik, 21 år, 2. kull Mitt første år i Markedsgruppen har vært spennende! Vi gjøre mye bra, men vi står utvilsomt ovenfor store utfordringer og følgelig muligheter. Jeg har lært å kjenne en fantastisk gjeng med dyktige markedskontakter, og er sterk i troen på at vi sammen kan løse disse problemene. De gode tradisjonene vi har skal ivaretas, samtidig som MG skal være en pådriver for innovative løsninger. MG skal fortsette det gode arbeidet det har gjort med å gi NHHS store samarbeidsavtaler og å sikre stud.NHH økonomisk handlerom. Dette mener jeg gjøres best ved å kartlegge studentenes behov, i hvilken grad de blir tilfredsstilt og videre være åpen for å tilpasse dagens løsninger til det bedre. Hovedsatsningen min vil være arbeidet med å skape et nytt samarbeidspartner-segment. Vi ser et ubenyttet potensiale for bedrifter som faller i mellom en hovedsamarbeidsavtale og en samarbeidsavtale. Fra et sponsorperspektiv ønsker jeg å være en stødig pådriver for en god dialog mellom NHHS, UKEN, Symposiet og BC. I dette arbeidet er det viktig at MG er en synlig, tydelig og samarbeidsvillig aktør som kan fungere som et bindeledd

Info: Åse Marie Hidem, 22 år, 2. Kull I Markedsgruppen arbeider vi kontinuerlig med å utarbeide gode fordeler til våre studenter. Som Informasjonsansvarlig i Markedsgruppen vil jeg gjøre mitt ytterste for at alle skal bli opplyst om hvilke fordeler vi har. Jeg ønsker å gjøre informasjonen om våre avtaler lettere tilgjengelig og oversiktlig, slik at du som student til enhver tid kan benytte deg av dine fordeler. Mitt mål er å få på plass minst en stasjon på skoleområdet der man til enhver tid kan finne oppdatert informasjon om våre samarbeidspartnere og fordelsavtaler. Jeg vil også fortsette arbeidet med å opprettholde arrangementer som Adventskalenderen og Påskejakten og forbedre disse. Som person er jeg utadvendt og engasjert, og vil gjøre en forskjell. Siden jeg er opptatt av å fremme våre fordelsavtaler er jeg i en informasjonsgruppe innad i Markedsgruppen, og vi jobber nå med forbedre våre informasjonskanaler. Ved siden av å være markedskontakt er jeg nå gruppeleder i UKEN i Markedsseksjonen, og har tidligere bidratt som funksjonær under Symposiet og Bergen Challenge. Hold deg oppdatert, stem på meg som informasjonsansvarlig !

Kandidater - Høstvalget 2013 Side 21


GEP

Global Economic Perspectives (GEP) tilbyr en unik plattform for diskusjon rundt politiske og økonomiske problemstillinger med internasjonal relevans for studentene ved Norges Handelshøyskole. Med kjente foredragsholdere, interessante konferanser og morgenmøter, håper GEP å skape diskusjon mellom studenter som vil være morgendagens globale borgere. Vi ønsker å gjøre følgende: • • •

Skape at apolitisk forum for dialog Engasjere studentene ved en av Europas ledende business-skoler Skape bevisthet om globale økonomiske problemer

Det siste semesteret har vært preget av store fremskritt for GEP, gjennom eksempelvis å dekke det norske parlamentvalget og å ta imot den amerikanske ambassadøren, Barry White, til skolen. Basert på disse suksessene vil GEP jobbe mot ytterligere institusjonalisering, samtidig som vi ønsker å utvide vårt tilbud og bidrag til studentforeningen. Mens vi beholder profesjonaliteten i GEP og vårt engasjement for globale spørsmål, ønsker vi å øke synligheten vår på skolen, fortsette å hente fremdragende foredragsholdere og skape en GEP-opplevelse som vil være både spennende og engasjerende. Har du spørsmål, tilbakemelding eller ideer om temaer du mener vi bør utforske så ikke nøl med å ta kontakt med noen av oss.

Kandidater - Høstvalget 2013 Side 22


GEP Leder: Suryadeep Seal, 23 år, 5. kull. Jeg stiller som leder av GEP for høst-semesteret 2013, fordi jeg mener at GEP er et mangfoldige forum for ideer og tanker om viktige hendelser i verden. I en stadig mer global verden, må vi se alt i sammenheng. Som business-studenter er bevistheten rundt disse tingene avgjørende, og gir studentene mulighet til å ta et nærmere blikk på nettopp disse problemstillingene. Som leder av dette underutvalget ønsker jeg å bygge videre på det som allerede er gjort, men også sikre åpenhet, samhold og effektivitet i organisasjonen. Gjennom samarbeid med andre grupper, økt synlighet og bevist arbeid med å sikre entusiastiske foredragsholdere, tror jeg vi kan skape en unik GEP-opplevelse som jeg håper alle ved høyskolen vil ta del i.

Arrangementsansvarlig: Eirik Berger, 20 år, 2. kull. Jeg stiller som arrangementsansvarlig i Global Economic Perspectives (GEP) fordi jeg ønsker å bidra til en gruppe og en sak jeg virkelig brenner for. Som arrangementsansvarlig ønsker jeg å vidreføre det fantastiske arbeidet GEP har gjort det siste året, og bygge vidre på grunnlaget som er lagt de siste semestrene. Gjennom debatter, konferanser og morgenmøter vil vi hente dyktige foredragsholdere og debatanter som kan engasjere alle kroker av studentforeningen. Vi skal tilby ulike perspektiver, og gi engasjerte studenter muligheten til å lufte sine meninger i et kompetent og åpent forum. Vi vil legge spesielt vekt på å øke graden av interaksjon, aktiv læring og debatt er så uendelig mye bedre en passivt å høre mennesker snakke. Gjennom vårt arbeid skal vi utføre viktige oppgave for studentforeningen ved å være en møteplass for internasjonale og norske studenter, dyrke ulike mener i kontrast til komformitet og gjøre NHH-studenter til tenkende og autonome individer.

Økonomiansvarlig: Fabia Mix, 24 år. Jeg har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Free University of Berlin. For tiden tar jeg supplerende bachelorfag innen bedriftsøkonomi for å komme inn på masterstudiene på NHH. Jeg stiller som Økonomiansvarlig i GEP for å skaffe inntekter som hjelper gruppa å nå sine mål, samt å sikre at de finansielle ressursene blir brukt på en ansvarlig måte. GEP har som formål å skape et forum hvor studenter fra diverse bakgrunn kommer sammen for å lære om, diskutere og kritisere temaer med internasjonal rekkevidde. Det er derfor et mål å invitere enda mer kjente innledere ikke bare fra Norge, men også fra utlandet, som vil dele kunnskapet sitt med oss. Dessuten vil vi prøve å organisere enda flere arrangement enn før, for å gi flest mulig studenter anledning til å få nytte av dem. Utvidningen i begge dimensjoner krever naturligvis flere finansielle midler. Derfor vil jeg som økonomiansvarlig, ikke bare søke støtte fra etablerte støtteorganisasjoner, men også finne nye sponsorer fra ulike bransjer som kan hjelpe oss å nå våre mål.

Organisasjonsansvarlig: Johannes Mella, 22 år, 3. kull. Jeg stiller til valg som organisasjonsansvarlig i GEP det neste semesteret. Jeg tror at GEP sine konferanser og morgenmøter både insipirer til refleksjon over viktige problemstillinger som den globale verden stadig møter, men også gir en forståelse av globale problemstillinger som kan være nyttig å ha med seg i senere karriere. Som organisasjonsansvarlig vil jeg gjøre mitt beste for å fasilitere for interessant møter og diskusjoner, samt sikre at opplevelsen under våre arrangementer blir så god som mulig. Jeg vil også jobbe med å gjøre GEP ennå bedre organisert og mer profesjonell, noe jeg tror vil bidra til at det blir ennå lettere for oss å tiltrekke oss de beste foredragsholderne.

PR-ansvarlig: Sara Skjeggestad Meyer, 23 år, 3. kull. Jeg stiller som PR-ansvarlig I GEP ved høstvalget 2013. GEP bidrar, gjennom sine eventer og aktiviteter, til å sette søkelys på viktige økonomiske og politiske hendelser og fenomener i vår verden. Som ansvarlig for ‘Public Relations’, vil jeg fokusere på synlighet. Jeg vil jobbe for å synliggjøre GEPs tilbud for studenter på og utenfor NHH, og ved det, invitere dem med i debatter om samfunnsøkonomiske spørsmål i et globalt perspektiv. For å realisere dette vil bruk av sosiale medier være en god kommunikasjonskanal. Slik kan vi også synliggjøre studentenes stemme. Gjennom promotering vil målet være å skape engasjement og entusiasme og gjøre GEP synlig i miljøet på NHH. Jeg håper at vi sammen kan reise viktige spørsmål om den globaliserte verden vi lever i.

Kandidater - Høstvalget 2013 Side 23


NHH-Aid

Blokk: Aiducation

Fremtiden formes av de med sterkest tro på at den kan endres. I år er det oss i Aiducation! Vi er alle genuint interesserte bistandsnisser som stiller krav til hverandre og har de høyeste av ambisjoner for NHH Aid og året som kommer. NHH Aid er allerede en etablert gruppe som har mye bra gående for seg, til tross for at Aid allerede er kjent som en arena for å tenke utenfor boksen ønsker vi å ta det enda lenger. Vi lover å ikke slå oss til ro med status quo, men virkelig vise hvilket potensiale som ligger i NHH Aid, det er viljen det gjelder. Godt valg!

Leder: Sondre Økland, 21 år, 1. kull Jeg lever og ånder for NHH Aid. Det er først og fremst derfor jeg søker som leder i NHH Aid 2014. Jeg var leder for Aksjonsuken 2013 og siden aksjonsukens slutt jobbet kontinuerlig med saken. Jeg har lenge vært interessert i og jobbet med bistandsarbeid og det er rett og slett ingenting som engasjerer meg slik som Aid gjør. Jeg trives veldig godt med lederansvar og Aksjonsuken har vært min hittil beste erfaring og dermed gitt mersmak! Jeg skal sørge for at ingenting skal få min oppmerksomhet dette året slik mitt hjertebarn Aid skal. Jeg lover å gi alt av meg selv. Jeg håper på din stemme, godt valg!

Økonomi- og organisasjonsansvarlig: Thomas Scheele Berg, 20 år, 1. kull Jeg stiller til valg som økonomiansvarlig i Hovedstyret til NHH Aid i 2014. Jeg var økonomiansvarlig i Aksjonsuken 2013, og jeg ønsker å fortsette å jobbe for denne gode saken. Jeg er strukturert, motivert og villig til å legge ned et ordentlig arbeid til innsamling for bygging av skoler i Malawi. Som økonomiansvarlig skal jeg sørge for at resten av styret aldri vil trenge å bekymre seg for økonomien, slik at de kan konsentrere seg om sin egen jobb. Jeg håper på din stemme. Godt valg! Vennlig hilsen Thomas Scheele Berg

Prosjektansvarlig: Vilde Nakkim, 20 år, 1.kull Jeg stiller som prosjektansvarlig i hovedstyre til NHH Aid 2014. Etter å ha deltatt under aksjonsuken 2013, ga det veldig mersmak å arbeide videre med bistand og NHH Aid. Under aksjonsuken var jeg eksternaksjonær, hvor min hovedoppgave sammen med Preben Stubberud lå på bistandsløpet. Her økte vi fjorårets resultat med over 45 000 kr og fikk inn rekord mye 80 472 kr. Gjennom hele uken jobbet jeg som et ildjern for å få inn mest mulig penger til Malawi og «School for Africa». Som prosjektansvarlig ønsker jeg ta med erfaringen fra aksjonsuken, og gjennomføre nye spennende prosjekter, men også jobbe videre med de eksisterende prosjektene. Arbeidsom, engasjerende og kreativ er noen av mine egenskaper som gjør meg til den fødte prosjektansvarlige. Jeg håper på din stemme, og ønsker deg et godt valg! Mvh Vilde Nakkim

Kandidater - Høstvalget 2013 Side 24


NHH-Aid

Blokk: Aiducation Markedsansvarlig: Oliver Finden, 21 år, 1. kull Jeg stiller som markedsansvarlig i hovedstyret til NHH Aid 2014. Jeg deltok i Aksjonsuken 2013, og det ga virkelig mersmak! Under aksjonsuken var jeg markedsansvarlig. Der trivdes jeg godt med å organisere sponseffekter til aksjonsuken og selvfølgelig pakkene til internaften! Nå vil jeg veldig gjerne fortsette arbeidet. Jeg søker derfor som markedsansvarlig, men denne gangen i hovedstyret. Som markedsansvarlig skal jeg gjøre mitt for at NHH Aid viderefører og utvikler det samarbeidet de har med undergruppens nåværende samarbeidspartnere. Jeg vil også se etter nye muligheter for å utforme og stifte nye samarbeid. Jeg håper på din stemme, godt valg! Mvh Oliver Finden

Informasjonsansvarlig: Linnéa Maria Elisabeth Öberg, 22 år 1. kull Jeg stiller som informasjonsansvarlig i hovedstyret til NHH Aid 2014. Etter å ha deltatt i aksjonsuken som Ekstern ansvarlig sitter jeg igjen med en fantastisk erfaring fra et prosjekt der jeg fikk utfordre meg selv som leder. Med gode resultater er jeg nå svært motivert for videre arbeid i Aid. Som informasjonsansvarlig ønsker jeg at teamet mitt skal formidle hva som foregår i Aid-styret til enhver tid. Jeg vil ta i bruk sosiale medier for å promotere Aid sitt arbeid, men også for å kommunisere med studentene slik at informasjonen alltid er tilgjengelig. Sammen med resten av info og profileringsteamet vil jeg arbeide for at Aid får oppmerksomhet og promotering , og dermed får stor oppslutning om prosjektene sine. Jeg håper på din stemme! Godt valg Mvh Linnéa.

Arrangementsansvarlig: William L. Brande, 21 år 1. kull Jeg stiller som arrangementansvarlig i hovedstyret til NHH-Aid 2014. I aksjonsuken var jeg rekrutteringsansvarlig. I tillegg har jeg tidligere arbeidserfaring fra UNICEF-Norge. Jeg ønsker å videreføre mitt humanitære engasjement til hovedstyre i NHH-Aid, ettersom jeg er overbevist om at det arbeidet NHH-Aid, sammen med alle studentene på NHH, legger ned på årsbasis, er helt unikt. NHHAid er i stadig utvikling, og dette ønsker jeg å være med å bidra til. Blir jeg arrangementsansvarlig, skal jeg forsøke å skape iver, glød og engasjement hos samtlige NHH-studenter. For å oppnå dette skal jeg jeg skape morsomme, kreative og engasjerende arrangementer, som flest mulig ønsker å ta del i. Jeg ønsker å bygge videre på det som tidligere arrangementansvarlige har bygget opp, samt tilføre nye arrangementer på årsbasis. Jeg vil benytte meg av erfaringer som rekrutteringsansvarlig for å skape oppslutning rundt arrangementene. Jeg er en engasjert, arbeidsom og kreativ person. Jeg håper på din stemme. Godt valg.

Kandidater - Høstvalget 2013 Side 25


International Committee

Blokk: All in

“All In” søker å fortsette integreringsarbeidet til tidligere IC styrer, nærmere bestemt promotering integrasjon av internasjonale studenter i NHHS-samfunnet. Vi ønsker å sikre at internasjonale studenter som velger NHH får oppleve hver del av den unike og spennende NHHS-kulturen som vi føler er en stor del av livet på NHH. Blokken består av 2 norske og 2 internasjonale studenter; Stian (3. år), Åsmund (1. år), Tómas (4. år) og Giulia (4. år), alle med erfaring fra studier i utlandet.

Leder: Stian F. Arnesen Etter nylig å ha kommet hjem fra et utvekslingsopphold i Spania har jeg et førstehåndsinnblikk I hvordan de utenomfagelige aspektene kan påvirke et lenge utenlandsopphold. Videre, gjennom å ha fått muligheten til å være internasjonal fadder samt sittet som økonomiasnvarlig i avtredende styre, har jeg fått en forståelse av den unike måten NHHS kan gjøre et slikt opphold til noe helt spesielt. Jeg har sett hvordan ringvirkningene av dette, gjennom rykter og legender, har krysset internasjonale grenser og opplyst studenter om hvor bra det er å studere ved NHH. Det er i denne ånd at jeg ønske å fortsette når jeg nå kaster hatten inn i ringen og stiller til valg som Leder for IC styret 2014.

Foto: Max Ozerov Kandidater - Høstvalget 2013 Side 26


International Committee

Blokk: All in

Arrangement: Åsmund Røyset Jeg ønsker å fikse de beste festene og sammenkomstene som sørger for at alle utvekslingsstudenter ved NHH får opphold i Bergen som de vil minnes resten av sine liv. Det er på arrangementene IC arrangerer at de tette båndene blir knyttet og de uforglemmelige øyeblikkene finner sted. Det være seg på Kramboden, under Welcome Week eller på noen av de andre begivenhetene vi skal arrangere. Jeg skal sørge for bunnsolide arrangement med god rekruttering og lykkelige deltakere. Gjennom mitt foreløpige engasjement i IC har jeg opplevd hvor mye arrangementene våre betyr for utvekslingsstudentene, og jeg ser frem til å føre dette videre! 

Informasjonsansvarlig: Giulia Casalini Som informasjonsansvarlig er jeg glad jeg har en internasjonal bakgrunn. Den vil jeg bruke til å gjøre skolen vår mer åpen og verdensvant. Jeg ønsker å videreføre forrige styres flotte arbeid, alltid motivert til å gjøre NHH til et miljø som er internasjonalt orientert. Men jeg vil samtidig introdusere noen nye ideer. International Committee skal jobbe for de internasjonale studentene, men som en del av NHHS, bør vi være bedre kjent blant alle NHHs studenter, norske inkludert. Jeg vil at de internasjonale studentene skal føle seg akseptert og velkomne i NHHS’ aktiviteter, men også vica versa. Dette vil være positivt, både for internasjonale og norske studenter. Da vil alle få muligheten til å utveksle erfaringer fra forskjellige kulturer i en uformell og gøy setting. Da jeg kom til Norge for ett år siden, ga IC meg en varm velkomst og i dag føler jeg meg hjemme her. Jeg vil at utvekslingsstudentene skal få samme følelse, og få et uforglemmelig opphold her ved NHH.

Økonomiansvarlig: Tómas Gunnar Thorsteinsson Hallo alle NHH-ere! Jeg søker med dette stillingen som Økonomiansvarlig for International Committee 2013. Jeg var heldig nok til å få være frivillig for IC dette semesteret, i tillegg til å være fadder ved Welcome Week . Dette ga meg mye erfaring og sjansen til å få være med mange flotte norske og internasjonale studenter. Jeg har bodd i både Russland, USA, Island, Sveits og Norge, og jeg nyter det å være i et internasjonalt miljø og å møte mennesker fra hele verden. Som økonomiansvarlig søker jeg å gjøre alle transaksjoner så smooth som mulig - være det seg å betale for et arrangement eller å få penger refundert.

Kandidater - Høstvalget 2013 Side 27


Studentpolitisk Utvalg Vi stiller som nytt styre i SPU! Sammen med ny eksternansvarlig og fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret vil vi jobbe for å utvikle Studentpolitisk Utvalg! Vi vil: •

Bli et mer synlig underutvalg! Vi skal bli mer synlig både innad på NHH, men også for resten av studentene i Bergen.

Knytte tettere bånd innad i SPU, mellom SPU og stud. NHH, og også mellom Stud.NHH og Norsk Studentorganisasjon og Velferdstinget i Bergen. Dette innebærer blant annet å synliggjøre mulighetene og ressursene som er tilgjengelig for oss, men som vi ikke er så flinke til å benytte oss av.

Øke engasjementet rundt politikk på skolen og spesielt de studentpolitiske sakene.

Nestleder/øko: Benedicte Elina Hurlen, 23 år, 2. kull Jeg søker på stillingen som nestleder/ økonomiansvarlig fordi jeg ønsker å være med på å utvikle underutvalget til å bli et mer aktivt og slagkraftig utvalg. SPU tok opp mange medlemmer i høst, og et utvalg i vekst krever en god organisator og en solid økonomi. Jeg har både organsisasjonserfaring og erfaring med økonomistyring, og mener derfor at jeg er den beste kandidaten til å ivareta utvalgets interesser. I tillegg til å være presis, strukturert og lojal, har jeg også en politisk bakgrunn som gjør at jeg sitter på mye kunnskap om studentpolitikk. Det at jeg har vært medlem i SPU en periode gjør også at jeg kan videreføre en del kunnskap fra det tidligere arbeidet som har vært gjort i utvalget. Mitt mål for perioden er at SPU skal bli et kjent utvalg, både innad på skolen, men også uttad mot andre høyskoler og Universiteter. God planlegging av møter, variert aktivitet og god organisering av utvalget er det som skal til for å nå dette målet.

Internasjonalt ansvarlig: Turi Regine Pettersen, 21 år, 3. kull Jeg søker herved internasjonal ansvarlig i SPU fordi jeg ønsker at denne stillingen - i tillegg til å ivareta sitt nåværende virke - også kan kunne utvikle seg. Internasjonal satsning er et nytt område for SPU og her er mulighetene mange! I tillegg til å ta hånd om studentsforeningens representasjon i NSOs internasjonale komité ønsker jeg at SPU også kan kunne styrke sin tilstedeværelse på internasjonale arenaer i og utenfor norden og skaffe en oversikt over alternative samarbeidspartnere for studentpolitikk utenlands. Dette vil i stor grad styrke SPUs ansikt utad som vil kunne styrke gjennomslagskraft både lokalt og nasjonalt. Gjennom verv i NHHS som inkluderer NHH Aid, NHHS Energi og Direksjonsmusikken føler jeg meg trygg og erfaren nok i NHHS sammenheng til å kunne sitte i et styre i et underutvalg. Jeg har også gjennom min ledelse i NHHS Hispanohablantes vist en genuin interesse for internasjonalisering av Studentforeningen og mener at potensialet for SPU er stor. Dette, i tillegg til at jeg er en initiativrik, kreativ og pålitelig person gjør at jeg tror jeg vil gjøre en god jobb i denne stillingen.

Velferdsansvarlig: Marte H. Stabbetorp, 23 år, 4. kull Som leder i Velferdstingets budsjettkomité for 2014 har jeg fått et godt innblikk i Velferdstingets organisering, de andre studentorganisasjonene i Bergen som søker midler igjennom Velferdstinget, samt hva semesteravgiften brukes på. Gjennom dette vervet og mine to år i SPU har jeg allerede vært på flere møter i Velferdstinget. Som Velferdsansvarlig i SPU vil jeg gjøre arbeidet som foregår i Velferdstinget mer synlig, visste du for eksempel at vi som SiB-studenter har en trykkeri-avtale gjennom SiB? At Kulturstyret deler ut over 1 million til kultur i løpet av året? Som Velferdstingsansvarlig vil jeg tydeliggjøre ressursene vi kan og bør benytte oss av fra sentrum. Jeg vil også jobbe videre sammen med SPU for at handlingsprogrammet mot SiB og VT blir klart så fort som mulig. Gjennom mange ulike deler i studentforeningen har jeg fått godt innblikk i hvor viktig frivillighetskulturen er i NHHS og den kulturen må vi jobbe for at resten av Student-Bergen blir med på. Sammen med SPU-styret vil jeg jobbe for at SPU blir mer synlig, engasjerer flere studenter og knytter bånd mellom de ulike studentorganisasjonene.

Kandidater - Høstvalget 2013 Side 28


K7 Bulletin

Blokk: Bulldoggene

Bulldoggene ønsker å videreføre det gode arbeidet som har blitt gjort i Bulle den siste tiden. K7 Bulletin har tradisjon for å være en kritisk og uavhengig kanal, som tar opp det som er viktig for stud.NHH. Dette vil vi videreføre ved fortsatt å lage engasjerende nyhetsartikler, skape debatt, og  være et talerør for alle i NHHS. Vi skal være en vaktbikkje som setter søkelys på kritikkverdige forhold i foreningen. Men vi skal også være opptatt av saker som er relevante for student-Bergen, og resten av student-Norge. Ikke minst skal vi underholde, med gode magasinreportasjer og portretter. Vi vil videreutvikle nettsiden ved å starte å legge ut alle saker, så vel som å fortsette med  å produsere saker skreddersydd for nett.  I tillegg vil vi synliggjøre Bulle på sosiale medier, ved å publisere flere saker på Facebook og Twitter. Vi vil også vurdere mulighetene for å lage en mobilapp.

Ansvarlig redaktør: Rakel Haugen Strand, 20 år, 2. kull Jeg stiller som ansvarlig redaktør fordi jeg ønsker å videreutvikle K7 Bulletin slik at stud.NHH får Norges beste studentavis. Ved å bygge videre på det som har blitt gjort det siste året, tror jeg dette vil være innenfor rekkeviddet. Etter å ha vært nettredaktør i ett år brenner jeg for å videreutvikle nettsiden slik at kvaliteten blir best mulig. Derfor vil vi øke hyppigheten av saker som blir publisert på nettsiden, samtidig som vi vil bli mer synlig på andre sosiale medier. Jeg mener det er viktig å ta i bruk flere plattformer for å nå ut til flest mulige lesere og skape debatt. Dette inngår også i å ta K7 Bulletin til resten av Bergen, men ikke på bekostning av NHHdekningen. Som ansvarlig redaktør er det også viktig å skape og bidra til et godt samarbeid mellom Foto, Grafisk og K7 Bulletin. Det er nemlig dette som skaper en best mulig avis.

Nyhetsredaktør: Shaghayegh Yousefi, 20 år, 2. kull K7 Bulletin skal være først ute med de beste og mest interessant nyhetene for stud.NHH. Jeg vil at vi skal forsette å skrive om saker som angår og engasjerer NHH-studenter. I tillegg har riksmedia den siste perioden plukket opp en del saker fra K7Bulletin. Dette viser at nyheter om NHH er interessante, også utenfor skolen, og at Bulle gjør en god jobb med å dekke det som skjer her. Men jeg mener vi har en vei å gå for å bli mer synlighet på nett. Derfor vil jeg at alt av nyhetssaker skal ut på nettsiden. I tillegg ønsker K7 Bulletin å utvide dekningen sin til resten av student-Bergen. Dette er et påbegynt prosjekt, der vi har søkt penger av Velferdstinget. Denne dekningen vil komme i tillegg til dagens dekning, og vil dermed gi et rikere tilbud til stud.NHH.

Magasinredaktør: Olve Hagen Wold, 21 år, 3. kull Jeg vil at magasinet skal være et talentverksted, der våre journalister kan eksperimentere, lære og finne sin stil. Samtidig vil jeg at vi skal levere høy kvalitet, og det mener jeg våre journalister har vist at de kan levere. Jeg synes magasinet i utgangspunktet holder et høyt nivå, og ønsker å bruke de ressurspersonene vi har til å videreføre dette.

Markedsansvarlig: Marie Andersen, 20 år, 1. kull Jeg stiller som markedsansvarlig fordi jeg ønsker å bidra til at K7 Bulletin fortsetter å være Norges beste studentavis! Annonsene er en avgjørende inntektskilde for avisen, og jeg ser på det som viktig å videreutvikle det gode arbeidet som er gjort med eksisterende annonsører. Det er i tillegg et potensiale i å synliggjøre Bulle for et stadig større marked som vil bidra til å finansiere avisen videre, noe jeg vil jobbe aktivt for å oppnå. Jeg er relativt ny i studentforeningen, men er svært ivrig etter å lære mye og tror arbeidet kan bli en svært spennende erfaring! Jeg er veldig engasjert og glad i å snakke med nye mennesker, noe jeg anser som viktige egenskaper for å knytte stadig nye kontakter til annonsører.

Kandidater - Høstvalget 2013 Side 29


MEBA

Blokk: How I met your MEBA

We, running for MEBA Council Board 2014, are here to bring the change: improve the welfare of fellow international NHH-students; ensure vast and effective collaboration between international and Norwegian students; expand professional and networking opportunities for master students; and as a point of honor, boost NHH in Financial Times-ranking 2014. By being an effective channel of international students’ representation, our action plan includes a balanced combination of social and academic measures, from company visits and international dinners to close collaboration with newly estab-

lished International Career Center and organization of TEDx Bergen.   We are ready to work with willingness for the benefit of NHH and its eminent student community. Dear NHHstudent, if you empower us with your confidence and trust, we will do everything but the impossible to represent your interests and achieve our common goals and ideals! Our dedication and hard work will lead the school and NHH-students’ welfare into a golden age!

Leader: Mai-Liis Jullinen, age: 24, 4. year Mai-Liis Jullinen is originally from Estonia. She graduated from Tallinn University of Technology with a BSc in Public Economics while also completing internships at PricewaterhouseCoopers, at LHV Investment Bank and at the Energy department of the Estonian Ministry of Economic Affairs. Energy and sustainability are among her favorite research topics so she is currently enrolled in the Masters in Energy, Natural Resources and the Environment at NHH. She is keen on learning new cultures and Norway is the fourth country she has lived in during the past five years. Being a self-motivated and active person, she joined the organizing team for the TEDxBergen event held at NHH in September 2013. Mai-Liis is running for the Leader position of the MEBA Council as she believes that she can help create an optimal environmental where the international degree students can feel engaged, integrated and inspired.

Treasurer & Deputy Leader: Tjorben Struck, age: 25, 4. year Tjorben (TJ) is a native German, who started to explore the world at the age of 15 when he did his first school exchange to an American High School in New York. Before joining the Master Programme in International Business at NHH, he attended a dual-Bachelor degree programme in which he worked full time for a multinational publishing company besides studying. After finishing his bachelor degree, part of it taken in London, he continued working for the Eastern Europe and Asian division of the publishing firm for 2, 5 years in which he participated in various international M&A, product development and knowledge sharing projects in the Czech Republic, Poland, Slovakia and Russia. He brings a great talent for practical problem-solving to the team. Tjorben loves to sail and is a skipper at BSI Seiling. He was responsible for the Logistics at this year’s TEDx Bergen conference and will help to find and accurately evaluate lucrative projects in the future. As a Deputy Leader and Treasurer of the MEBA Council he will oversee the financial side of MEBA operations.

Kandidater - Høstvalget 2013 Side 30


MEBA

Blokk: How I met your MEBA Head of External Affairs: Anna Gorskaya, age: 23, 4. year Being born in Estonia, currently residing in Norway, Anna is a native Russian. She gained a BSc in Economics and Business Administration from NHH in 2013 in addition to Masters of Laws from Russian State University in 2012. She is starting her Master studies in Business Analysis and Performance Management spring 2014. Anna is passionate about innovation and project management. All those have been profoundly strengthened under her internship at Google this summer. Anna is a devoted TEDxer having been a part of this year’s TEDxBergen organizing team. Anna is running for External Affairs Chair in the MEBA Council. Her scope of responsibility will cover external communication, together with extension of NHH’s international network and organization of TEDxBergen 2014.

Head of Internal Affairs: Maxim Ozerov, age 23 , 4. year Max joined NHH in January 2013 and since then has been an active member of Student union. Being a member of several groups he is willing to use this network to enlarge international engagement in the student life. Max has a BSc in Business Informatics from Higher School of Economics in Moscow and is currently MIB student here. He shares special interest in IT and Web and is now working as freelance graphic designer and web developer. Being the Head of Marketing at TEDxBergen conference this fall, Max with the help of his team achieved an ambitious goal of uniting 350+ students and general public from all over Bergen to the conference, bringing attention to the event from the major Bergen medias. As a Head for Internal Affairs Max is going to improve communication with international masters at NHH, creating new channels and possibilities for sharing information and ideas.

Head of Social Affairs: Sarah Yuyan Soon, age 25, 4. year Sarah is a 25 year old city girl from the country that is represented by just a red dot on the world map, Singapore. She graduated with a Bachelor’s in Accountancy from the Singapore Management University. During her undergraduate studies, she spent a semester in Oslo and fell in love with Norway’s picturesque mountains, fjords and, of course, people. After a gruesome two-year battle in the mergers and acquisitions team in Deloitte Singapore, she decided to quit the rat race and re-seek the serenity she once found on exchange. Armed with tenacity and guts, she trusts in seizing opportunities because life is short. Her aim as Head of Social Affairs of the MEBA Council is to foster greater interaction and deeper bonds between international students and the Norwegian community.

Head of Academic Affairs: Baoqing Miao, age 26, 4. year Baoqing Miao is a native Chinese. He graduated with BSc in Applied Mathematics from National University of Singapore. During his undergraduate studies he has been highly involved into various student organizations. Before taking on further studies in Energy, Natural Resources and Environment (ENE) at NHH, he was associated to the leading GHG emission trading Consultancy Company in China and Southeast Asia, and worked extensively with renewable and industrial projects all across Asia. In addition to that, Baoqing gained a profound experience in academia through the project initiated by educational institutions in Singapore, aimed to promote science education in universities and graduate schools, and, hence, uplift Singapore as the region’s scientific research hub. Baoqing is running for the Academic Chair of the MEBA Council. His extensive experience of working with academic communities, industries and students, will undoubtedly serve as the impeccable bridge between school, students and industries.

Kandidater - Høstvalget 2013 Side 31


Valgregler høsten 2013 OPPDATERING: Standsområdet vil være på Service, i gangen mellom aulaen og studentkantinen. Det vil bli muligheter for å promotere seg i Nybygget, på tildelt området som administreres av valgstyret (roll-ups). Her vil blokker få mulighet til å henge opp en fellesplakat, mens de som stiller til enkeltstillinger får en plakat/ flyer hver. Det vil også være mulighet for å stemme i Nybygget. Regler for plassering for promotering ved valg: Vi deler de som stiller til valg inn i følgende grupper hvor 1 har høyest prioritert: 1. Storstyrene (KS, Symposiet) 2. Blokker 3. Enkeltstillinger I tillegg legges følgende regler til grunn: 1. Ved konkurranse mellom blokker, blir man prioritert i sin gruppe DVS: Hvis det er to NHHI-blokker og en NHH AID blokk, vil NHHI-blokkene bli prioritert ved plassering. Kjernestyret og Symposiet vil likevel bli prioritert før andre grupperinger 2. Ulike kandidater som stiller til samme verv skal plasseres så nærme hverandre som mulig, og gis så like forhold som mulig Forklaring: Hensikten er å gi like konkurranseforhold til de som stiller til samme verv 3. Det vil bli loddtrekning om plassering mellom kandidater innenfor samme gruppe som stiller til samme stilling Valgstyret har rett til å tilpasse plasseringer med tanke på størrelse av blokker og andre praktiske hensyn. Plasser vil tildeles onsdag 9. oktober kl 07.30. De som ikke er tilstede på dette tidspunktet vil bli nedprioritert. Stiller man i blokk må hele blokken være til stede. Ikke tillatt: Å profilere seg i noe medium før onsdag 9. oktober kl 08.00. Dette innebærer all form for formidling av at man stiller til valg, og omfatter alt fra Facebook-grupper, -profiler og events, plakatoppheng og å fortelle folk på skolen aktivt at man stiller til valg. Å bruke mailløkker til profilering. Å drive valgkamp innenfor den nøytrale sonen. Dette er området der man kan avgi sin stemme, enten på stand utenfor AudMax i Nybygget, eller utenfor Aulaen på Service. Å profilere seg (henge opp plakater, dele ut flyers, snakke i forelesninger, dele ut mat, kaffe eller andre «goder» fra stand) i Nybygget. Valgsonen er standsområdene i Servicebygget. Profilering utendørs er begrenset til området langs aulaen inn mot studentinngangen. All annen profilering utendørs er ikke tillatt. Å bruke NHHS sine informasjonstavler til profilering. Plakater skal KUN henge på stand (på tildelt bord og veggen direkte bak). Man kan IKKE bruke nøytrale glassflater og flisevegger til opphenging. Å drive direkte profilering utenfor valgsonen. Innenfor dette ligger det at det ikke er lov å dele ut profileringsmateriell i forelesningssaler/auditurium, lesesaler, datasaler, biblioteket, toaletter og på kontorer eller andre rom som tilhører studentforeningens underutvalg og interessegrupper. Å profilere seg på arrangementer i regi av NHH og NHHS. Å bruke nåværende stillinger i NHHS til å drive valgkamp eller skaffe seg fortrinn andre ikke har. Herunder ligger bruk av kopimaskin og printere eid av NHHS og profilering gjennom interne grupper på Facebook. Å tilberede mat på stand eller å bruke Bagatellen, studentforeningens kjøkken. Hvordan stille til valg? Å stille som blokk vil si at en gruppe går sammen og fordeler stillingene i utvalget mellom seg, og stiller til valg som en samlet enhet. Dette er vanlig når hele styret velges samtidig. En blokk står sammen under valgkampen. Underutvalg der ikke alle styreverv er på valg samtidig stiller hovedsakelig som enkeltkandidater. Dersom det ikke er konkurranse kan enkeltstillingene samkjøre valgmateriale (stille i «blokk»). Dersom det ER konkurranse på en eller flere av enkeltstillingene er dette ikke mulig, og kandidaten(e) må ikke ha noen tilknytning til en «blokk». Det er viktig å legge merke til at selve valget er et personvalg, der du stemmer på hver enkeltperson, og ikke automatisk på alle i en blokk.

Kandidatblekken h13nett  
Advertisement