Page 1

1


LÆR AV DE BESTE – SAMMEN MED DE BESTE Løfter du blikket og utfordrer deg selv? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å ta din egen karriere på alvor og sørge for å holde deg faglig oppdatert i krevende tider. Faglig innsikt og forståelse er ferskvare i en omskiftelig verden. Informasjonsmengden i samfunn og næringsliv er stadig større og utviklingstakten er enorm. Hvordan beholder du oversikten og hvordan sikrer du din egen utvikling for å holde følge? NHH Executive bidrar til å skape trygghet for å ta gode beslutninger i krevende tider. NHH Executive er en arena hvor internasjonal forskning og innsikt møter næringslivets og forvaltningens behov i levende, aktuelle diskusjoner. Ledende fagpersoner hos oss, som forstår og er tett på viktige utfordringer i næringslivet, tar opp aktuelle og relevante problemstillinger. Dette utgjør fundamentet for våre MBA studier. I tillegg engasjerer vi næringslivsledere og politikere som foredragsholdere for å ivareta programmenes orientering mot samfunn og forvaltning. Ved å legge noen samlinger til anerkjente læresteder som HEC i Paris, NUS i Singapore og Bocconi i Milano, tar du også del i et internasjonalt executive læringsmiljø. Å ta en MBA grad ved NHH Executive gir deg tilgang til et unikt læringsmiljø. Sammen med et håndplukket kull av kvalifiserte og motiverte deltakere blir du en del av et engasjerende og effektivt studieopplegg. Her får du et nettverk av dyktige fagfolk, sentrale ledere og spesialister du kan lære av og sammen med. Vi vil at du skal bli en som andre velger å komme til når de trenger å sparre med noen eller få et råd. Som deltaker på et MBA studium ved NHH Executive får du treffe deltakere fra et bredt spekter av norsk næringsliv og forvaltning. Synergieffekten mellom teoretisk kunnskap og deltakernes praktiske erfaring skaper en intensiv, effektiv og engasjerende læringsprosess. Slik blir dette også en arena for å utvikle varige nettverk. NHH Executive gir deg mulighet til å lære av de beste – sammen med de beste. Velkommen til oss!

2


INGER STENSAKER Dekan, NHH

3


ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE ELLER STRATEGISK LEDELSE

Hva bør DU velge? Fra venstre: Trond Bjørnenak og Tor Øyvind Baardsen

4


Både MBA i økonomisk styring og ledelse (MØST) og MBA i strategisk ledelse (MASTRA) gir deltakerne grunnlag for å ta bedre og mer effektive beslutninger, men hva er egentlig likhetene og forskjellene på de to studiene? Vi har bedt de to programdirektørene svare selv. HVILKE LIKHETSTREKK FINNER DU MELLOM DE TO STUDIENE? – Begge studiene er bygget opp på den samme måten. Studiene er helhetlige, hvor studentgruppen følger hverandre gjennom to år og programmene ledes av en programdirektør. Faglig er det også store likheter. Begge studiene integrerer ledelsesfag og strategi med økonomi.

– Selve den faglige tilnærmingen er lik. Alt som blir formidlet er forskningsbasert. Studiene gir deltakerne god teoretisk kunnskap om hvordan de kan analysere sin praktiske hverdag i egen jobb. Begge studiene har som mål å gi studentene verktøy til å ta bedre beslutninger.

HVA ER DE VIKTIGSTE FORSKJELLENE? – På MØST går vi noe grundigere gjennom økonomiske verktøy som er viktige for å måle verdiskaping, vurdere investeringsalternativer og styre ressursbruk og aktiviteter i virksomheten. Målet er å gjøre deltakerne i stand til å bruke verktøyene på en god måte som leder eller i styresammenheng. MØST et bredt studium, hvor vi også lærer om eksempelvis internasjonal økonomi, strategiske analyser og ledelse.

– MASTRA er nok faglig sett noe bredere, selv om forskjellen ikke er så stor. For å si det litt populistisk inneholder den strategiske ligningen flere ukjente på MASTRA enn på MØST, men vi regner litt mindre her på MASTRA. Når det er sagt, er det selvfølgelig økonomi og måloppnåelse all strategi koker ned til.

HVEM PASSER STUDIET BEST FOR? – MØST passer for deg som inngår i en ledergruppe eller sikter mot dette. Deltakerne får faglig trygghet til å sitte i posisjoner der det tas viktige beslutninger. Av våre deltakere er det mange som allerede er ledere, men du vil ha like stort utbytte av studiet om du ikke er leder. Det er ikke noe krav om å ha økonomibakgrunn. På MØST får du ledelseskompetanse, strategisk kompetanse og ikke minst spisskompetanse innen økonomisk styring.

– MASTRA er uavhengig av bransje og sektor, men det passer best for de som har en viss erfaring. Deltakerne må kunne relatere sin praktiske erfaring til beslutningsprosesser og iverksettelse fra egen arbeidssituasjon. På MASTRA har vi økonomer, ingeniører, jurister, sykepleiere, samfunnsvitere og teologer. Det skaper et veldig variert og spennende nettverk i gruppen. Vi får mange tilbakemeldinger på hvor viktig akkurat dette elementet er.

HVIS DU SKAL OPPSUMMERE: HVA FÅR DELTAKERNE? – Ved å velge MØST får du et helhetlig og tverrfaglig program for å kunne fatte bedre beslutninger på grunnlag av strategi. Måten begge programmer er lagt opp, gir en enorm tilleggsdimensjon ved diskusjonene som oppstår i gruppen og med foreleserne. NHH har ikke bare de beste foreleserne, men også de beste diskusjonspartnerne.

TROND BJØRNENAK Programdirektør MØST

– Vi tilbyr et sted å løfte blikket og få påfyll og energi. På MASTRA er selvfølgelig økonomidimensjonen viktig, men også det som det ikke finnes så klare formler på, som iverksetting og ledelse. Studiet legger et grunnlag for å ta bedre beslutninger – og gir ”orken” til å gjennomføre dem.

TOR ØYVIND BAARDSEN Programdirektør, MASTRA

5


MBA I STRATEGISK LEDELSE Toårig masterprogram som gir deg verktøy for å ta bedre beslutninger. Studiet passer for deg som er eller vil bli leder. Studiet har et overordnet perspektiv på strategi og trekker inn ulike fagdisipliner som økonomi, ledelse, markedsføring, organisasjonsteori og økonomisk styring. Hvordan mobilisere ressursene slik at din bedrift får varige konkurransefortrinn? Gjennom teori og analyser av konkurransesituasjoner gir studiet deg verktøy til å utvikle strategier og rammeverk i din virksomhet. Dette vil gi deg et bedre grunnlag for å vurdere hvilke aktiviteter virksomheten bør involvere seg i. I studiet får du integrert teori og praktisk anvendelse rettet mot aktuelle problemstillinger i egen arbeidshverdag. Slik vil studiet bli både faglig interessant og direkte anvendbart for deg og din bedrift. Studiet gir deg en bred kompetanseplattform som vil være svært nyttig for å arbeide som leder, spesialist eller rådgiver både i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Fullført studium gir graden Master of Business Administration (MBA)

6


“I ettertid opplever jeg meg tryggere i lederrollen, jeg har fått mer faglig selvtillit og er blitt langt mer effektiv i mine beslutningsprosesser”. TOMAS NORDHEIM ALME

DIPS, Medisinsk direktør og produktsjef

PROGRAMOVERSIKT Toårig studium på deltid, fire moduler fordelt på 15 intensive samlinger.

EKSTERNE RAMMEBETINGELSER

• Det makroøkonomiske konkurransebildet • Konkurranseanalyse • Utenlandssamling, Europa • Økonomiske og politiske betingelser

INTERNANALYSER

• Ressurser og aktiviteter • Merkeledelse • Bedriftens grenser • Ekspansjon

STRUKTURELL IVERKSETTING

• Økonomisk styring • Konsernstrategi • Utenlandssamling, Asia eller USA • Motivasjon og insentiver

LEDELSE

• Ledelse og forhandling • Ledelse og omstilling • Avslutning med presentasjon

7


MBA I ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE Toårig masterprogram som gir deg verktøyene til å forstå utfordringer, ta bedre beslutninger og lede virksomheter til økt verdiskaping. Studiet passer for deg som er eller vil bli leder og som ønsker å anvende økonomiske styring og ledelse i et helhetlig perspektiv. Du vil få en grundig forståelse av bedriftsøkonomiske modeller og verktøy, sett fra et strategisk ledelsesmessig ståsted. Gjennom studiet får du detaljert innføring i hvordan regnskap, finansielle instrumenter, strategiske analyser og andre verktøy kan brukes for å øke verdiskapingen i din virksomhet. I tillegg vil du få integrere teori og praktisk anvendelse rettet mot aktuelle problemstillinger i egen arbeidshverdag. Slik blir studiet både faglig interessant og direkte anvendbart for deg og din bedrift. Studiet gir deg en bred kompetanseplattform som vil være svært nyttig for å arbeide som leder, spesialist eller rådgiver både i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Fullført studium gir graden: Master of Business Administration (MBA).

8


“For meg var MØST et virkemiddel for å ta et nytt karrieresteg. Jeg hadde behov for å fylle opp verktøykassen med konkrete modeller og metoder for å analysere og forstå komplekse problemstillinger og dermed bidra mer substansielt i ledelsen av selskapet”. KRISTINE LANGVA

Wärtsilä Gas Solutions, Finance Director

PROGRAMOVERSIKT Toårig studium på deltid, fire moduler fordelt på 15 intensive samlinger.

STRATEGISK LØNNSOMHETSANALYSE • Introduksjon til økonomisk styring og ledelse • Strategisk lønnsomhetsanalyse 1: Avkastningskrav og produktlønnsomhet • Strategisk lønnsomhetsanalyse 2: Kunder, kjøpe eller produsere selv

PRESTASJONSMÅLING OG REGNSKAPSANALYSER

• Strategisk analyse og prestasjonsmåling • Strategisk analyse og revisjon • Teamledelse og Beyond Budgeting • Utenlandssamling, Europa

PROSJEKTANALYSE OG FINANS

• Prosjektanalyse 1 og strategisk prising • Prosjektanalyse 2 og endringsanalyse • Finansmarkeder og finansielle instrumenter • Verdsettelse, fusjoner og oppkjøp

LEDELSE OG STYRINGSSYSTEMER • Organisasjonskultur og ledelse, internhandel og bonussystemer • Utenlandssamling, Asia eller USA • Bedriftsspill og forhandlingsledelse • Avslutning med aktuelle tema

9


EXECUTIVE MBA I OSLO Hovedandelen av samlingene foregĂĽr i Oslo. Hvert program har to utenlandssamlinger til anerkjente lĂŚresteder som HEC i Paris, Bocconi i Milano og NUS i Singapore.

10


STUDIESTART OG SØKNADSFRIST MBA I ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE Oppstart september. Søknadsfrist 1. juni.

MBA I STRATEGISK LEDELSE Oppstart januar/februar. Søknadsfrist 1. november. Det praktiseres fortløpende opptak frem mot søknadsfrist. Det betyr at ved å søke tidlig kan du få tidlig svar på studieplass. Vi tar forbehold om at studiet kan være fulltegnet før denne datoen.

OPPTAKSKRAV

Minst tre års universitets-/høyskoleutdanning og tre/fire års relevant arbeidserfaring etter endt utdanning.

SØKNAD Søknadsskjema finner du på nhh.no/executive.

11


Helleveien 30 N-5045 Bergen Telefon: 55 95 96 00 executive@nhh.no nhh.no/executive

12

Profile for NHH Alumni

Executive MBA  

Executive MBA  

Profile for nhhalumni
Advertisement