Page 7

Uken Games ,

K7-BULLETIN 13.2.1992

7

UkenGames-laget elter at de hadde tapt.

Dopingskandaler og ondsinnet sladder, skitne tricks og korrupte dommere. Alt man kan ønske seg aven idrettsturnering anno 1992 fantes i Stemmemyrshallen forrige fredag. Til og med idrett. Midt i hek,tiske forberedelser til Uken arrangerte Pers. sos. og Uken Games internturnering i volleyball.

UKE-turneringen:

Når nettene blir høye Bulle

, .<

.

Vet de egentlig hvor ballen er?

Trond

Da Bulle nådde åstedet litt ut på dagen, kunne det ved første øyekast virke som om vi haddegåu glipp av hele moroa. Bortsett fra det allerede utslåtte Ukestyret i sine tropedresser, var salen sterkt, preget av tradisjonelt gymtøy . Fra de ytterst glisne tribunene fulgte et tilsynelatende halvhjertet publikum det som foregik..1c på parketten, og det hele virket rett og slett urovekkende sivilisert. Var dette alt? Var dette representativt for den grønne horde som skal sette byen på hodet i mars? Heldigvis ikke. Etter henvendelse til sekretariatet flldc vi vite at det var tid for kvartfmaler. Etterhvert begynte da også ting å skje. Anført aven mer eller mindre nystemt gjeng fra Optimum våknetpublilrum til liv igjen,

Dommeren selv benektet selvfølgelig dette, og presiserte at han hadde spilt mot Dirmus i en tidligere kamp. Han måtte imidlertid innrømme at dette trolig bare hadde vært til Direktørenes fordel, og ble kort etter hentet ned fra dommerstolen og forvist til den andre semifinalen. Dette, etter sigende sammen med for korte dopingpauser, knakk Dirmus-Iaget. Billettgruppens andrelag, som hadde slått sitt eget førstelag i kvart'en, fikk lett match og gikk videre til finale. Bra billettører

ninger til bølgen servert i lokalet."

trompetist og diverse fløyter hevet også lydnivået seg etterhvert mot anstendige høyder. Endelig!

Skandale

I den andre enden av salen ble kreativiteten avgjørende da revyens forfatterstab gjorde kål på laget fra PR/effekt. Dermed var det etter en lang dag klart for Den Store Finalen mellom forfatterstaben og billett Il. Et verdig punktum på en turnering som til tross for svikt på kostymefronten så ut til å være vellykket.

Det var nå duket for turneringens kanskje aller mest interessantekamp. På den ene siden; Uken Garnes, ansvarlige for den påstått sportslige delen av Uken. På motsatt side av nettet; kanskje detmiDst sportslige på skolen, nemlig Dirmus. Det var på dette tidspunkt et mysBillettørene stakk til slutt av med terium for alle, inkludert musiseieren, og står dermed som regjekantene selv, hvordan de hadde rende IntemUkemestre i volleyklart å nå så langt. Senere kom det ball frem til våren 1994. imidlertid frem at de sebrastripede Og så var det endelig helg. hadde inntatt større mengder dop i form av flytende B-vitaminer. Da Dirmus så gikk hen og vant Kun kvartfinalen, var skandalen et fak- , Stup inn i solen! 25,turn, og vi henvendte oss til taperne for å få en forklaring. Kjøpt

og betalt

Her kom det frem at dommeren, til daglig kjent sOIJl revysjef, var medlem av Dirmus, høyst inkompetent og åpenbart kjøpt og betalt.

SuPersoI til minipris alle dager! Velkommen til nytt soIsenter i Stemmemyrshallen - åpent hele dagen! Selllbeljening - ta med 2 x 10.- + 1 x 5,til poIettautomaten. • Samme tilbud også i Åstvithallen og Sentralbadel. Leverandør: NS Sunny, ut 28 33 30

K7 Bulletin nr 04 - våren 1992  
K7 Bulletin nr 04 - våren 1992  

Trond Dazenko Harald Krogh Stein Dale ArentKragh Helleveien 30 5035 Bergen-Sandviken Telefon 258007/959208 K7-Bulletin er utgitt av Norges H...