Page 3

3

K7-BULLETIN 13.2.1992

Bulle 'or I O år s~den, H. ft6runr 1982. Kåre P. Hagen, Øk. Politikk:: " .... skjult informasjon eller hidden information .... ... skjulte handlinger - eller hidden actions......prinsipal-agent problemet - eller the principal-agent problem........ja, jeg kan litt engelsk j eg også. Dessuten høres det jo så mye finere ut på engelsk!" "Kan det være slik at morstrygden fører til økt andel ugifte mødre? Morstrygden gir jo ingen p reventive incitamenter!" (Om moral hazard.) "Det må ikke lønne segfor notoriske idioter å ta siv.øk. eksamen. Dene eksamen dere får her, kan ikke hvem som helst få, ihvertfall ikke en tilfeldig forbipasserende i Helleveien. "

Hva de ville med Bulle for ti år siden er stort sett det samme som vi vil med Bulle nå. Les dette derfor med stor interesse! Hva vi vII med Bulle'

I praksis står den sittende Bulle redaksjonen helt fritt når det gjelder utformingen av avisen. Resultatet av dette har vært at innholdet og presentasjonsformen av stoffet varierer ganske mye fra uke til uke og helt enormt hvis vi ser på det fra semester til semester. Det hele har kort sagt blitt bestemt av hva slags mennesker som til enhver tid har sittet iredaksjonen, deres holdninger, standpunkter og tanker om avisen. Et siste punkt er også hvor mye tid og arbeid de har vært villige til å bruke.

"Der er noe muffens inni der...... "

Jostein Lillestøl om overhead'en. Jeg har visst tulla litt nå. ØØHHHH!!!" Jostein Lillestøl, før han fortsetter med å tulle like mye.

Gatenavn på lesesalen?

<

Trofaste lesesalslitere på Merino (som Bulle's reporter i dette tilfellet) har i det siste kunnet legge merke til en ny detalj i dette så stille og uforanderlige rom. Som bildet viser har det blitt hengt opp "gateskilt" av papir og tape. Vi vet ikke nå hvem som står for dette, men har kommet til at dette egentlig er en meget god ide! Hvilke problemer oppstår ikke på denne skolen når man skal prØve å beskrive for hverandre hvor man sitter på lesesalen? Denne er jo stor, og langs veggene står der rekke på rekke med lese-båser som er helt like. Bulle mener altså at man rett og slett burde gi navn til alle båsene så alle kunne ha en slags "adresse" på lesesalen. Fleip? Nei, forslaget er faktisk seriøst ment. Den jevne student her ved skolen er en meget opptatt person og vanskelig å få tak i. Med en lesesal-adresse ville man lettere vite hvor man kunne legge igjen beskjeder hvis noe hastet og lignende. Å bruke posthyllene er som kjent en ganske langsom måte ånå frem til folk på. Hva mener leserne? Burde man følge trenden fra de to første og plukke navn fra forskjellige verdensbyer? Kanskje samle seg om navn fra samme by i hvert område av salen for å ha litt orden på sakene? Bulle synes at dette kunne ha blitt både artig og praktisk, og oppfordrer folk til å gi oss tilbakemeldinger på ideen. "Gatekart" kan trykkes av Bulle hvis forslaget faller i god jord.

Rabulist's redaksjonelle linje har vel ikke utkrystallisert seg helt enda. Vi føler ar når det gjelder tema og innhold så har vi svingt fra det ytterste "lavpannede" til det virkelige seriøse. Dette er vårt 4. nummer av Bulle. Gjennom disse åpningsutgavene har vi lært en masse. En lærdom som har fått oss til å stoppe opp et øyeblikk for å spørre oss selv og dere andre hvordan vi egentlig ønsker at skoleavisen vår skal se ut. De tanker vi har kommet med frem til skal vi presentere her. Har noen ideer, er de mer enn velkomne. Bulle skal være et forum for debatt. Men vi ønsker ikke debatt for enhver pris. Til tross for at vi er et fullstendig "uansvarlig" organ kommer vi ikke til å fornedre oss til å ta i bruk sleivspark for å få reaksjoner. Alt har sin pris, også ren krangel. En pressens "trå varsomt" plakat gjelder også for oss. Bulle skal også være et korrektiv. Alle som har vært medlem av et utvalg vet hvor lite som mottas i form av positiv eller negativ kritikk. Slik informasjon eller feedback er noe alle trenger-, deriblant selvsagt også Høyblokka. Helst bør krtikken være konstruktiv i den forstand at den peker på alternative måter å gjøre tingene på. Noe som ikke alltid er like lett. Bulle må også bringe informasjon fra utvalg og underutvalg. At vi har et slikt organ som leses av de fleste, er en del av forutsetningene for det høye aktivitetsnivået. Samtidig bør en avis som vår ha en viss spennvidde og variasjon i de forskjellige nummerne. Altså ikke havne i kun en bås hvor man bare leverer russeavis-humor eller den motsatte ytterlighet og blir like tørr som for eksempel Bedriftsøkonomen. Vi har nå introdusert våre planer for "vårt" Bulle. Til nå har de fleste av oss tatt Bulle i sin nåværende form for gitt. Debatten om hvorvidt dette er en vellykket form for skoleavis gjenstår. Få er klar over at det koster minst kr. 50 000 hvert år. Vi tror ikke det, men vi er selvsagt interesserte i ideer og tips for hvordan vi innenfor de nåværende rammer kan gjøre avisen bedre. VIGJ0RUANSETTV ART ALLERALLERBESTEFORÅFAENBRAAVISFORALLE. NEMLIG

Med enkle midler kunne man organisere hverdagen betydelig.

K7 Bulletin nr 04 - våren 1992  

Trond Dazenko Harald Krogh Stein Dale ArentKragh Helleveien 30 5035 Bergen-Sandviken Telefon 258007/959208 K7-Bulletin er utgitt av Norges H...

K7 Bulletin nr 04 - våren 1992  

Trond Dazenko Harald Krogh Stein Dale ArentKragh Helleveien 30 5035 Bergen-Sandviken Telefon 258007/959208 K7-Bulletin er utgitt av Norges H...

Advertisement