Page 22

Tegneserier

K7-BULLETIN 13.2.1992

o

22

.

Hare Syversen: Uken

"oreen Br r - - - -.- - -

M

KJEt-JTI;; NAVN..J

SoH

SoKRATES OEt PLATON

o

VAR

FORLØ-

pERNE.

TiL

FiL050FiEN •••

R

T

E N

BRCID JE~ SKAL

GI JtRE

ET

E"KSEMÆL.I AV EN fRPNsKMANN~

DESCA

MEN

HVA MED MEG

. DA?!

K7 Bulletin nr 04 - våren 1992  
K7 Bulletin nr 04 - våren 1992  

Trond Dazenko Harald Krogh Stein Dale ArentKragh Helleveien 30 5035 Bergen-Sandviken Telefon 258007/959208 K7-Bulletin er utgitt av Norges H...