Page 20

Kultur

Wall Street Poker - en stilstudie i grådighet og umoral Michael Lewis; Wall Street Poker (Liars Poker) Roman Hjemmet-gruppen, kr. 259,Bull t::.;;;./ _ _ _ _ _ _ _ _J_O_R Salomon Brothers, ambisjoner og grådighet, "the Big Swinging Dicks" ogjappeveldet på sitt beste - Michael Lewis har skrevet en bok som tar opp åttiårenes bonanza blant obligasjonsmeglerne på Wall Street med nerve og intensitet. De fleste siviløkonomer in spe har sett Stones Wall Street. De fleste har vel også blitt ambivalent fascinert av Gordon Gekkos lemfeldige omgang med moral, mennesker og penger. Nå er denne symptoma-

tiske figuren fra åttiårene blitt autentisk legemliggjort gjennom Lewis bok. Her beskriver forfatteren selv karrieren fra være en "simpel" trainee, til å bli en såkalt "Big Swinging Dick" med slutthandler i millionklassen. Lewis arbeidsgiver, Salomon Brothers, bygget seg opp til å bli en av verdens største og mest lønnsomme investeringsbanker gjennom åttitallet. Hele boken er autentisk, med autentiske navn på de ansatte og en nitidig beskrivelse av dagliglivet i firmaet. Boken tar for seg alle sider ved det mangeslunkne og grådige jappeliv som ble et varemerke for Wall Street. Virksomheten ble drevet grådig og hardt, både fra meglerne i New York, og fra meglerne i London. Noe av bokens viktige og ikke minst artige poeng, ligger i Lewis ' skrivekunst og evne til å formidle de mange småting fra meglertilværelsen. De små nyanser og enkelthendelser - alt er med på å danne et bilde av livet som megler, uten bruk av påtrengende store bokstaver. Forfatteren beskriver lekende lett den spesielle bedriftskulturen hos Salomon, de sære personlighetene (les "The Human Piranha"),

og den lettvinte omgangen med sannheter og andre folks penger. Lewis har skrevet en bok som er fascinerende og høyst umoralsk. Verst av alt - dette er autentisk materiale med virkelige navn og beskrivelser. Et minus er imidlertid den norske tittelen "Wall Street Poker" . Dette er en tittel som sikkert er salgsfremmende, men som gir et flåsete førstehåndsinntrykk. (På engelsk er den kalt "Liars Poker," og denne tittelen er knyttet direkte opp mot en viktig enkelthendelse i begynnelsen av b0ken.) Ønsker du å få en førstehåndskjennskap til bonanzaen og hvordan finansmarkedet var i åttiårene, så les boken. Som Sunday Times så treffende uttrykte det: "If you thought Gordon Gekko of the Wall Street movie was an implausibly corrupt piece of fiction, see how you like the real thing. This rip-the-lid-off account of the bond-dealing brouhaha is the work of a real-life bond salesman ...... Readall about it; headlong greed, inarticulate obscenity."

K7-BULLETIN 13.2.1992

K7 Bulletin nr 04 - våren 1992  
K7 Bulletin nr 04 - våren 1992  

Trond Dazenko Harald Krogh Stein Dale ArentKragh Helleveien 30 5035 Bergen-Sandviken Telefon 258007/959208 K7-Bulletin er utgitt av Norges H...