Page 2

l

2

".,-,

K7-BULLETIN 13.2.1992

Pr offen

Bull 111ene

Om penger, interesse og litt til. Egentlig ganske morsomt, dette å sitte en kveld og bruke opp godt over 100.000 kroner. En kjempesjanse man sjelden får. Siden det ikke er ens egne penger, bruker man kanskje litt ekstra, akkurat som når man blir spandert på ute på byen. Selv pm investeringsforslagene denne gangen bar preg av måtehold og sparing, er det skremmende hvis man har en slik slapp holdning til NHHS' midler. Dette er tross alt penger som et stort antall studenter har jobbet mye og hardt for. Om alle møtedeltakerene hadde denne likegyldige holdningen på Foreningsmøtet forrige torsdag vites ikke, men faktum er at behandlingen av investeringene sto helt i skyggen av debatten om Studenthuset. Forslagene ble vedtatt på løpende bånd, med unntak av Grafisk Senter sitt forslag, kun bremset opp av nødvendige formaliteter.

Bulle - for hvem?

Det at møtedeltakeIsen på FM er ~åpass lav at m~n kan "lobbe" igjennom sine forslag uten særlige pro blemer er ille nok. Får man så på toppen av det hele møtedeltakere som mister interessen mot slutten av møtet fordi det varer for lenge, er ikke styreformen ved NHH lenger demokratisk~ men et tilnærmet enevelde. Det er de som gidder som sitter med makten, ikke fordi de streber etter den, men fordi alle andre gir opp. Man kan også stille et spørsmålstegn ved styrets innstilling til investeringsforslagene. Det er klart at styret skal være det kritiske organ når det gjelder å bruke foreningens penger, men man må også vurdere nytteverdien av investeringene. Det er ingen vits i å investere i gammel teknologi og halvgodt utstyr, hvis man ønsker å bevare og videreutvikle NHHS' allerede ganske profesjonelle profil. Styrets redsel for å bruke penger, også på seg selv, førte til at det ble fremmet forslag om en betraktelig økning av investeringene til styret. Mest sannsynlig ikke helt alvorlig ment, men så var også styrets vurdering av egne behov ganske komisk. Styret skal berømmes for langsiktig økonomisk tenking. Men planlegging er mer enn inntekter og utgifter. Det er også vurdering av fremtidige behov, lenger fram enn en styreperiode. Er man i NHHS som i politikken mer opptatt av egne resultater enn den totale nytten, gir resultatet seg selv. Kanskje ikke så nøye, hadde man hatt en bred deltakelse fra stud. NHH. Men med dårlig oppmøte og liten vilje til å sette seg inn i saker, blir styrets rolle som anbefalende makt meget sentral. Forøvrig må styret bare berømmes for sin innsats for å trekke folk til Foreningsmøtene. Løfter om forbedring av FM som hørtes ut som valgflesk under valgutspørringen før jul var en realitet forrige torsdag. Fortsett i den samme stilen, og dere har gode sjanser til å gjeninnføre demokratiet i NHHS.

Som produsent av utallige trykksaker har jeg gjennom årene lært meg å tenke: ''Til hvem?" Hvem skal ha interesse av å lese det jeg nå lager? Hva tenker de, hva opptar dem, hvordan kan de nås? På Universitetet kalte vi hvemmeme kort og godt for målgruppe. Når j eg kikker på Bulle tenker jeg ofte på dette lille "hvemmelige" ordet. Når forsidene prydes av hårete bryst, tissemenn og andre bekvemmeligheter har det en lett tendens til å by meg litt imot. Hva blir det neste kan man jo tenke. Hva med en nyhet? Hva med flere nyheter? Bulle er i en unik situasjon. Bare for å nevne noen få viktige elementer: Dere harpotensielle lesere i fleng. (NHHgruppens ansatte og studentene teller ganske mange trykksverteinteresserte.)

I tillegg har Bulleredaksjonen både tekniske.og bemanningsmessige muligheter som går mange lokalaviser en høy g: Tidligere redaksjonsmedlemmer som n sitter meget vel plassert i sentrale nyhetsredaksjoner er også en ressurs. Kjenner jeg folk som Hugo Lauritz Jensen (Dagens Næringsliv), Espen Brynsrud (Aftenposten) eller Jørn Lekve (Bergens Tidende) rett, vil de mer enn gjeme stille opp for å gi redaksjonen private joumalistkurs. En stille stund med dem kan jo være både informerende og inspirerende. Før vi slipper ordet inspirerende; Både rektor, redaktøren for Sosialøkonomen og redaktøren for NHH-Silhuetten stiller gjeme til et inspirerende møte med Bulleredaksjonen! Beste ønsker for en god utgivelse.

Tomy E. Aarbakke Redaksjonen har sete midt i et av landets mest pulserende og spennende fagligmiljø . ·

Stå på! K7-Bulletin er utgitt av Norges Handelshøyskoles Studentforening Helleveien 30 5035 Bergen-Sandviken Telefon 258007/959208

Redaksjon: Morten Kvammen (Ansv. red. & Foto) Line Riise Jensen (Red.sekr. & Øko.) Svein Hedels Il (Misantrop) Espen Kristiansen Christian Nybø Silja Kristoffersen

Trond Dazenko Harald Krogh Stein Dale ArentKragh Jon Gjerde Vidar Karlsbakk Runar Thommasen III

Trykk: Mediatrykk NS

Annonser.

Lay-out og sats:

1/1 side 6000 1/2 side 3000 1/4 side 1800

Grafisk Senter NHHS: Erik Aadland Roar Henden

Spaltemm. 4,Tillegg for uferdig matriale

K7 Bulletin nr 04 - våren 1992  

Trond Dazenko Harald Krogh Stein Dale ArentKragh Helleveien 30 5035 Bergen-Sandviken Telefon 258007/959208 K7-Bulletin er utgitt av Norges H...

K7 Bulletin nr 04 - våren 1992  

Trond Dazenko Harald Krogh Stein Dale ArentKragh Helleveien 30 5035 Bergen-Sandviken Telefon 258007/959208 K7-Bulletin er utgitt av Norges H...