Page 19

K7-BULLETIN 13.2.1992

Bedriftspresentasjon Bedriftens navn: GECO AlS Dato : Tirsdag 18.02.92 Sted: AudB Tid : Kl. 19.15 Påmelding: via NU's postkasser innen mandag 17.02. kl. 16.00. Andre opplysninger: 4 ledige stillinger. Se oppslag for nænnere stillingsbeskrivelser. Intervju vil finne sted senen:.

I nfo/Leserbrev

OL -Tipping

Finansgruppen

OL du tippet til OL ?

Skattereformen Har du full oversikt over de nye skattereglene? det bør du i alle fall få før eksamen i bedriftsøkonomisk analyse. For å hjelpe akkurat deg, arrangerer Finansgruppen skatteseminaronsdag 19. februar i auditorium A kl 17.15. Temaet er: Enoversikteliginnføring i skatterefonnen 1992, og vi har fått som foreleser en kapasitet på området, nemlig Knut Boye.

Følg med på 4*5 km langrenn kvi,n ner 17.2 kl.lO.00 • 4*10 km langrenn menn 18.2 kl. 9.30 på storskjenn i Klubben l Vi sørger for OL-stemning i ektePers.Sos.still Pers.Sos. og Bergensaksjonen

19

Sosialdemokratisk Studentforbund SSF NHH avholder årsmøte mandag 17.2 kl 19.15 i Aud 21. Saker: Infonnasjon Valg Planer for videre arbeid Medlemmer og intresserte er hjertelig velkommen! -

AIESEC

Handelsgruppen

Trøndermafiaen

AIESEC kunngjør herved at den årlige, tradisjonsrike & . kvalitativt oppbyggelige \

UNI-STOREBRAND:

GENERALFORSAMLING

SWING-KVELD

Et forsikringsselskap i forandring Førstkommende tirsdag får vi besøk av direktørfor strategi og utvikling, KnutFalcke i Uni-Storebrand. Han vil holde foredrag om temaet ''Er norsk forsikringsbransje klar for å møte Europa 1/1-93?" Han vil også belyse problemne rundt oppkjøpet av svenske Skandia, og vi spør: Hva er hensikten bak oppkjøpet? Vil et eventuelt fusjonert selskap få for mye markedsmakt? Hvordan kan et storselskap tjene forsikringstakerne dersom de rar monopolstilling? Dette kan du blant annet få svar på om du møter opp:

Trøndennafia'n holder GENERALFORSAMLING torsdag 13.02. kl 1900 i Klubben.

Det blir Swing-kveld i Klubben neste torsdag (20/2). Vi begynner med et repetisjonskurs kl. 19002000. Deretter er det fritt fram for alle fram til kl. 2400. Pris: kr. 10.

Tirsdag 18. februar. Aud. A klokkenl9.15

Den som venter på noe godt, ' venter aldri forlenge. I dag kl. 2000 i Campus!

Forbrødrings-get -together går av stabelen om kort tid. Møt opp i TV-stuen på Hatleberg i det Herrens år 1992 klokken 19.00, mens oldebarna infmoer seg etter skoletid, klokken 20.00. Fra menyen: Potluck •••• Fra vinkjelleren: Hva De måtte h a. Fra ølkjelleren: Selges on sile.

* Ny Gudfar innstiftes. * Lysholm og kaffe vil bli tilgjengelig. * Så og si møteplikt! * Gjelder selvsagt kun mine edle artsfrender. Gudfaren

Svæve ru' Svæverist for en kveld .

Torsdag 13/2-92 Videokveid: "Wild at Heart" Kl. 20.00

Lett servering i pausen. VELKOMMEN!

Lørdag 15/2-92 Casino Kl. 19.00 kr. 30,-

li

Et åpent hatbrev til Vestlandsmeieriet (alle dets ansatte og eiere) Jeg hater dere. Jeg hater den latterlige innretningen dere kaller melkekartong. Jeg , håper dere alle sammen får vemmelige, ' uhelbredelige sykdommer: Og når dere omsider havner i Helvete, etter et langt og smertefullt liv på jorden, blir det vask av kjøleskap og kjøkkengulv fra ett om morgenen til elleve om kvelden. De to resterende timer går med til å drikke melk, blandet med urin, fra denne tåpelige innretningen deres. Fordømte tornhodede bondeknøler. Med vennlig hilsen Anders Blix PS. Jeg håper Pat Bateman kommer og spiser innvollene deres.

Grøt Kjære Egil Thorsaas. i Takk for et langt innlegg i forrige nummer av Bulle. Leserbrev sparer meg for det arbeidet det ville vært å prøve og finne på noe annet å skrive om. Likevel synes jeg du har mistolket meg såpass grovt at jeg fmoer det nødvendig li komme med et svar. Du siterer fra min leder: "NHHS bør se på andre løsninger når det gjelder valg av KKU til UKE-semestre," og hevder at jeg krever KKU's avgang. Dette er helt galt. Dette , betyr ikke at det nåverende KKU gjør en så dårlig jobb at de bør byttes ut. Mitt poeng er at det alltid har vært vanskelige arbeidsforhold for KKU når UKEN skal arrangeres.

Kanskje ville det vært en bedre løsning at UKEN i fremtiden hadde ansvaret for KKU i hele det gjeldende semester? Jeg vil derfor hevde at min argumentasjon ikke er så "urimelig at den faller på sitt eget grunnlag" (Argumenter som er dårlige pleier forøvrig å falle på sin egen urimelighet, ikke på sitt eget grunnlag) Med andre ord, jeg går ikke rundt grøten.

Hvorvidt en KKU-representant ba om å bli slaktet er tolkningsspørsmål som det er vanskelig å argumentere for eller i mot. Det bør kanskje nevnes at det var flere fra KKU som uttalte seg, og at noen av dem sågar gjentok seg selv. De tre edrue Bullerepresentantene som var tilstede er ihvertfall ikke i tvil om dette. Så til min mye omtalte jakke. Jeg glemte den ikke igjen! På den nå så mye omtalte kvelden var det knapt tredve mennesker tilstede. Langt over hahparten,av de tilstedeværende var bekjente av meg. Jeg anså det derfor som rimelig try gt å legge fra meg jakken ved siden av der jeg satt. At jakken var borte etter at jeg hadde vært på en liten rundreise på huset var derfor en overraskelse. Jeg ble selvfølgelig veldig bitter. Et par tusen kroner er tross alt en fonnue for en fattig student. En festreportasje er for meg en subjektiv opplevelsesskildring. Det at jakken ble borte er nevnt for å gi et inntrykk av hvor elendig jeg følte meg. Det er ikke

ment som kritikk av KKU. Noen av dere har beklaget at den ble borte, og jeg er fullstendig klar over at dere ikke har mulighet til å gardere dere mot tyveri. Det er bare så forferdelig bittert at detfmnes så uhederlige sjeler på NHH. En annen feil er at du tror reportasjen handler kun om 1G<U. Den handlet i utgangspunktet om en Plingfest. Omtale av matchen og Kjell Kr. Rike var derfor helt på sin plass. Helt til slutt viljeg komme med en innrømmelse. Det var litt bråkjekt og komme med såpass hard kritikkk av KKU på et såm tidlig tidspunkt. Lykke til videre, vi sees i Klubben.

Espen Kristiansen

Vi gjør oppmerksom på at dette er et leserbrev, og derfor ikke redaksjonelt stoff. (Red,)

K7 Bulletin nr 04 - våren 1992  
K7 Bulletin nr 04 - våren 1992  

Trond Dazenko Harald Krogh Stein Dale ArentKragh Helleveien 30 5035 Bergen-Sandviken Telefon 258007/959208 K7-Bulletin er utgitt av Norges H...