Page 12

Hva gjorde Remb,

-

ten

På kjøpesenteret Galleriet i l;; e; skovskunst fra Rembrandt til l dre en et dansk ektepar kunne stillingen ? Uansett hva en må stillingen en kanskje til nå I

Bulle,

D

S tein

et første erotiske som møtte oss var 2.-kullisten Runa Urheim fra Halloi, som jobbet i utstillingens resepsjon. Følelsene var tydeligvis gjensidige, så hun slapp derfor Bulles to utsendte gratis inn. Utstillingen begynte som seg , hør og bør med Adam og Eva i paradis, der de ble jaget utav Edens hage. Hva har ikke mennesket gått glipp av p.g.a. det fatale eplebittet. Ikke nok med at Eva åt av eplet, hun lurte det også inn på Adam. Katastrofe! Vel, menneskeheten har overlevd for det, noe som ikke var vanskelig å forstå etter å ha sett utstillingen. Konklusjonen må bli at mennesket har hatt et frodig seksualliv, også før vår tid! På de eldste bildene gikk motiver fra hentet fra adelsmiljøet mye igjen. Det skal ikke så mye til for å ftlosofere rundt deres liv og levnet, noe som stod i sterk motsetning til de lavere klassene. Motiver fra denne gruppen kom først på bilder fra 1800-tallet.

a.t.,I •••••

2.

En del av utstillingen var særlig blikkfangende, Utstillerene hadde fått lånt en kopi av soverommet til Katarina den 2. av Russland. Etter at hennes mann dØ& så altfor tidlig, ftkkhun utstyrt værelset på en ganske spesiell måte. Veggene ble dekorert med en kvinne, som lar seg forføre av Djevelen. Om hun følte at det var skjødet som tok overhånd og lurte henne kunne bare hun selv svare på. Det som derimot er sikkert, er at hun hadde et enormt forbruk av menn. I ettertiden har kunstkjennere sagt at dette tyder på en stor livsapetitt, noe en ikke trenger å være kunstelsker for å skjønne. Det var ikke bare denne delen av utstillingen som gav uttrykk for stor fantasi . Om all fantasien er like aktuell får nå så være, men den fremkalite latter hos svært mange av de kunst-elskende besøkende. Da har den hatt sin misjon, og det er det som var målet med utstillingen i utgangspunktet. Dette var i alle fall intensjonen til eierene av utstillingen, men det er ikke å komme utenom at Galleriet ser at

Erotiske Runa

, det er penger å hente. I byens a viser har det vært en del kritiske røster som har hevet på øyenbrynene, og kritisert dette. Bulle er av den oppfatning at dette får være den enkeltes sak, men artikkelforfatteren oppfordrer til å komme seg ned dit for å vurdere selv.

.'r

I•• 1 .., .....

Å hente inn kommentarer fra folk viste seg å være svært enkelt. Læstadianernes tid er over i Norge, så de fleste var svært pratevillige. Bare et eldre ektepar nektet å

samarbeide da vi ba om en kommentar og Ol ta et bilde av dem. Men rykter fra Galleriet fOI at det har vært en usedvanlig stor tilstrømmi . eldre besøkende på akkurat denne utstilli Mye større en hva som er vanlig ved andre uts ger de har hatt. Beate, som går på Ex-phil, gil i dybden av bildene, og lurte svært på hva 1 medarbeidere skulle gjøre når vi kom hjem kunne bare lure, men jeg gjorde det ikke. (Hl fotograf Morten gjorde, vet jeg ikke.) Bulles arbeider, som tidligere har overhørt samtaler på nytt over en samtale, denne gang melli ektepar. De stod høylytt og diskuterte hvon

K7 Bulletin nr 04 - våren 1992  
K7 Bulletin nr 04 - våren 1992  

Trond Dazenko Harald Krogh Stein Dale ArentKragh Helleveien 30 5035 Bergen-Sandviken Telefon 258007/959208 K7-Bulletin er utgitt av Norges H...