Page 11

Studentarbeid

K7-BULLETIN 13.2.1992

11

Kollegierepresentantenes For å hedre seg selv hadde de avgående Kollegierepresentantene selv arrangert en høytidelig seremoni på sitt Merino-kontor "Lobbyen. " (Har navnet noe med kollegierepresentantenes arbeidsmåter å gjøre?) Panisk redsel for å gå i glemmeboken ved å tre tilbake til van- - Jl studentstatus, førte til høytidelig invitasjon av Bulle, med en sterk oppfordring om å ta bilder. Bu l It.:"

Morten

avskjed~

fleste møtene. Allikevel klarte han alltid å oppsummere møtene i løpet av to minutter. Med andre ord et glimrende par, en som prater og en som trekker konklusj oner. Morten Hellevang vil også bli husket for sine lange ben; han rakk nemlig ned til gulvet fra benken på stupet som ble brukt av Kong Haakon.

~~~~~ / --------~~~

Om programmet for hendelsen var imponerende, så var utfØrelsen noe mer haltende. Sterk tvil om de inviterte i de hele tatt kom, og Kollegierepresentant Dag Bjørndals uteblivelse førte til kom-"'-'~ntarer som "Veit du kossen dag e' i dag," og "Han må da være voksen nok til å komme etter å ha fått beskjed to ganger?" Rektor stilte ihvertfall opp, om ikke i egen person, så ihvertfall i ånden, i form av et bilde på veggen. He' .. i noe .kJe. Etter fem minutters utålmodig venting følte de handlekraftige representanter at her måtte noe skje, så Halvor Moen ble klappet fram som første taler. I tillegg til den nødvendige lovprisning av sine forgjengere, fortalte han også engasjert om utdanningssystemet på 1200-tallet, der studentene hadde makt til både å ansette og å si opp lærere og rektorer. Et drømmende blikk avslørte at han heller ikke var fremmed for tanken om innføre samme system ved NHH. Ukjente fakta.

Grundig etterforskning fra Kollegieaspirantene hadde også fått fram hittil ukjente sider ved de avgående representantene. Tore Kristiansen ble portrettert som en aktiv kaffekoppvelter, alltid bærende på en masse papirer, mens Morten Hellevang stort sett satt (sovende?) tilbakelent under de

In'.en .artnere FØrstekonsulent Rita Thorstenson kommenterte utviklingen i representantenes arkivsystem, fra å fly rundt med en bunke papirer under armen til flotte permer i en omfangsrik bokhylle. Hva disse permene inneholdt, fIkk vi derimot aldri vite. Hun etterlyste også en "snylteplante" hun hadde gitt representantene tidligere. Disse hadde kommet til at det ikke var nok å spytte på planten for å vanne den, og måtte derfor inrømme at den var død. Avdukingen

Det største øyeblikket var imidlertid avdukingen av Kollegierepresentantenes portretter. Det ble uttrykt engstelse for at sengetøyet som dekket bildene skulle rive ned hele taket fordi det var så godt festet, men avdukingen gikk alikevel knirkefritt. Og på veggen åpenbarte de to avgåtte representantene seg i all sin velde, nydelig pyntet med bånd og sløyfer. Under bespisningen etterpå kom det imidlertid fram at sløyfene var rester av snoren som ble klippet over ved innvielsen av representantenes kontor for ett år siden. På grunn av dårlig klipping var mengden av snor ulikt fordelt, så Morten Hellevangs portrett var noe magert dekorert. Hans kommentar til bildene får markere slutten på en era i Kollegiets historie: "Ja,ja - vi var jo ikke så verst alikevel."

Vi har f ått nytt navn. Sammen med reisebyråer rundt i verden, er vi nå et av verdens største reisebyrå for ungdom og studenter. Vår o ppgave er å sende ungdom, student er og akademike re ut i verden på egen hånd! Det gir deg reisefordeler. Reisefordeler som du bare får hos KILROY traveis. SKAFF DEG VÅR NYE FERIEGUIDE - RING 02 - 853001

Osl o Un iversitetssentret o g Nedre Slottsgt, 23 , Tl f , 02-853200

Ås Moervei en 10, Tlf , 09-941120 Bergen Parkveien 1, Tlf,05-326400

Tromsø Breivika Tlf, 083-75820

travels

K7 Bulletin nr 04 - våren 1992  

Trond Dazenko Harald Krogh Stein Dale ArentKragh Helleveien 30 5035 Bergen-Sandviken Telefon 258007/959208 K7-Bulletin er utgitt av Norges H...

K7 Bulletin nr 04 - våren 1992  

Trond Dazenko Harald Krogh Stein Dale ArentKragh Helleveien 30 5035 Bergen-Sandviken Telefon 258007/959208 K7-Bulletin er utgitt av Norges H...

Advertisement