Page 3

3

TORSDAG 28. JANUAR 1993

GMED

Melodi: Bamsefars gebursdag

Tekst Sangria En 24 år gammel medstudent gikk

På s kolen skaJ det nå bli fest for jentene i Sangria. Koret fyller 10 år

søndag løs på inventaret i kjelleren i

sludentfløycnhcrpåhøyskolen. Det ble voldet skader i kor-rommel, Annc-Magang og på dametoalettet i

o mtrent på denne tida

kjelleren.

Refr. Hipp hurra, her blir del fest. Mye sang, og mang en gjest.

Bulle fAr opplyst av styret at de matr1elJe skadene ikke er så store,

men at oppryddingen kan bli kostbar. Skadene som ervoldct blir ikke

En vinterkveld- vil glede mest på jubileumsfest.

dekket av noen forsikring . da staten (NHH)erselvassurandør,ogswdcntforeningens forsikring bare dekker

Det øves, trenes jevnt og lJUn av jentene i Sangria.

skader ved innbudd. noe del ikke er snakk om her.

Skal showet vårt bU bli bm til slutt, må vi jobbe hele tida. Refr.

Detsynges, diktes dagen lang. Deteræ~ kkenok

med "Vann-

seng "-sang. Kvelden kan bU ganske lang når vi først er i gang.

Hit kommer folk fra fjern og nær, og gamle sangerister. De gir et bidrag eller to,

av showet slår det gnister.

Refr.(!)

Refr.(2)

Hei og hå, her blir det fest.

lala laIa

I undertøy, ja uten vest. Dristigbet det er en gest på Jubileumsfest.

'i?0ti/1€ T

U'~1"Cl/4~

Hipp hurra for Sangrial som er så snill og glad.

i

~~ -...... lar;-

( . se ellers Bulle's infoside)

McKinsey & Company ønsker velkommen til en presentasjon om karrieremuligheter som management-konsulent hos oss: Når:

Onsdag, 3. februar 1993 kl. 17:30

Hvor:

SAS Royal Hotel, Bryggen

Påmelding:

Ring Carina Selje; telefon: 02-862500 innen 1. februar

McKinsey & Company, Inc. er et internasjonalt management konsulentfirma med 50 kontorer i 25 land. Vi er mer enn 2.500 konsulenter og nesten like mange støttepersonell. Vi bistc1r toppledere i private og offentlige institusjoner med,:} løse problemstillinger innen strategi, organisasjon, og operasjonell effektivitet. V.:}r m;}/selning er todelt: ;} hjelpe v.:}re klienter med;} gjennomføre store og varige forbedringer; samt .1 bygge et firma som tiltrekker. utvikler, stimulerer og beholder meget kompetente mennesker

!

-,

. "\'

,.

{;(

"

"

., 1+' • I I

J

1/

K7 Bulletin nr 01 - våren 1993  

nr. I torsdag 28. januar vårgang 1993 12 fEB. 1993 SISUOTEKET t

K7 Bulletin nr 01 - våren 1993  

nr. I torsdag 28. januar vårgang 1993 12 fEB. 1993 SISUOTEKET t