Page 16

lB

TORSDAG 28. JANUAR 1993

o Et strømlinjeformet opplegg møtte de 30 deltakerene på årets Lurkentur til Geilo - i hvertfallliker Lurkenstyret å hevde dette. Torsdag morgen stod vi glade og fornøyde på togstasjonen med billetten i venstre jakkelomme, akkurat slik vi hadde fått beskjed om. Den eneste som manglet var lederen for turen, Geir Moe, alias "EI Presidente". Han ankom 10 sekunder før avgang, og så kunne turen begynne. rh1

Lise Bugge

Mengder med løssnø møtte oss i bakken, og vi lekte oss de r innti l vinden blåste oss over til After-SlO og Julebord på Vestlia Hotell. Der

det derimot satt en glimrende løy~,

og vi konkurrerte om hvem som var best på ski i IlQen timer. GUllene målte ty til diverse knep for å slå jentene i stafetten, mens Anne-Linn og Espen vant i parkjøring.

ble to av turens deltakere allfor opptalt av hverandre etter !iervitørenes

smak, og de fikk beskjed om at klining ved desertbordet var uønskel.

Den forelskede, unge mannen sattei stedet til livs et dusin egg, og resten av gjengen var glade for at paret bodde på egen hytte. Vi andre sjekket inn på Vandrchjcmmet. der vi ble litt uenige med betjeningen om hva som var normal tid for å sove. De ville ha stillhet etler kJokken 23. mens vi ble vekket av at nattevakten hakket vekk is klokken 6. EUer.; gjkk samboerskapet der knirkefritt.

Vi

bast~ j

snø...

noen After-Ski i ordets rette forEn annen begivenhet denne fredagen var selvsagt 3. kontrollere ru alt

stand. Så var det jo også noen som var i den grad opptatt av alkohol-

stod brn til med eksamensresultatene. Vistilteossopppårekkeograd

delen av oppholdet at dc så seg nødt til å æise hjem et par dager for tidlig.

og ringte til Studentekspedisjonen. Hun vi snakket med der syntes etterhvert det blc en mistenkclig stor samling av NHH-studenter på clt

sted og lurte derfor p3. om vi stod nede på Merino og ikkc gadd 3. gå opp trappen!

Grunnet langvarige snøstormer, hang ikke stoleheisene Jengerså hØyt over bakken. Delte skapte visse problemer for El Preside nte Himself. Han glemte å følge oppfordringene om å heve skituppene, og denned falt han elegant av stolheisen og

Også denne dagen fri sknet været til

unngikk akkurat å bli halshugget av

i den grad at vi fØlte at vi gikk i Kagges fotspor. Da vi ikke er like

neste stol. Det samme snø været

fasinert av å måle krefter med natu-

gjorde at vi etterhve rt fikk orienteringsproblemer selv m idt i

Pt isll.os t tter ballin.

Fredagen skulle de t arrangeres telemarksrenn, mcn løypen var så

ren som han, forflyttet vi oss til

Geilosenttum. Løsrungenbleågjøre

Vi gjorde oss selvsagt grundig kjent

Dennesiste dagen haddc vi også råd

vanskelig at selv Furuselh hadde

nænnestchotellog sloossnedforan

slalombrillene til en fast følgesvenn

med Geilos uteliv, og lørdagen ble

fløyet inn en trener fra Oslo, så nå er

kjørt ut i førsle port. Neste dag ble

pcisendcr. Forenkelte varikkedette

på shoppingturene.

de mest intensestudiene foretau. Da feiret vi nemlig bursdagen til en av de kvinnelig deJtakerene. Den ferske 22-åringen skaffet seg som vanlig en "date" i bakken neste dag. Det samme gjorde en ivrig seileri nne som også deltok på ture n. Men gutta ble nok skuffet (hvis de i det hele tatt dukket opp). Mens jentene stod og

alle i Lurken klare for NM i telemark.

ventet kom det nemlig en bonde kjøre nde på snescooter. Jentene fremviste sitt søteste smil, viste frem

Ti l tross for de litesamarbeidsvi llige værgudene, hadde vi et supert opphold på Geilo. Men den dyktige arrangementskomiteen kunne dessverre ikke gjørenoe med fon::lesnin+ ger som kal let i del fjerne, og etterhvert var tiden innc forcl nytt møte med NSB. De mest forutseende tok toget som gikk kl. 1430 fra Geilo og ankom Bergen 5 minuuer forsinket.

leggene og sane tommelen i været.

De som ville leke kakse på Holmset

Denned fikk de seg haik med sne-

par timer. og som derfor ventet li l

scooteren i stetlct. Ogmens de varpå

neste tog, brukte noe lengen id. KJok-

tu r med bonden, lagde vi andre hopp i bakken. Skipatrul~·~ var veldig

ken 6 mandag morgen trilleltogct

ivrige på å rive ned hoppene våre.

keI...

Men etter å ha bygget flere hopp. klarte vi endelig å brekke et par ski.

Lurken i sitt

r~lte

dement.

inn på perrongen. kun 7 umcrforsin-

K7 Bulletin nr 01 - våren 1993  

nr. I torsdag 28. januar vårgang 1993 12 fEB. 1993 SISUOTEKET t

K7 Bulletin nr 01 - våren 1993  

nr. I torsdag 28. januar vårgang 1993 12 fEB. 1993 SISUOTEKET t