Page 9

Foran en milepel 1 vart musikalske butikkliv •

I 5 år har Direksjonsmusikken forberedt den begivenh et som skal vederfares oss i slutten av oktober d.å. Det bør derfor ikke undre noen når de festligheter som skal omgi 5-års jubileet får et omfang og en reisning som savner sidestykke i orkestrets historie. Velorienterte elskere av kultivert hornmusikk vil vite å verdsette dette meningsfylte utsagn. Om en skulle våge seg på en karakteristikk av det forestående jubileum , måtte det nærmest bli denne: En kompakt syntese av de mest givende elementer i Festspillene og Studenteruken , strukturert i pakt med den sangvinsk fremtidsrettede kulturkonstruktivisme som er så særegen for Direksjonsmusikken. Feiringen av jubileet vil som følge av det verdiladede innholdets volum strekke seg over flere dager. Apningen vil bli markert ved et arrangement i Konsertpaleet torsdag den 24. oktober. De følgende dager vil by på en strålende rekke varierte tilstelninger, som bl.a. inkluderer festforestilling i teatret, bankett med ball , offentlige seremonier og musikalske tilkomster i tallrike sosiale sammenhenger. Tildragelsen vil selvfølgelig ikke gå upåaktet henover menneskeheten . Det er meget som tyder på at Den Norske Turistforenings 100-års jubileum vil blekne en smule i sammenlikning med Direksjonsmusikkens 5-årsjubileum. Dette er ikke så merkelig når en vet at Turistforeningen på tross av sitt mangeårige virke ikke har maktet å stable på bena et hornmusikkorps, mens Direksjonsmusikken på sin side stadig vandrer omkring på viddene. Til Turistforeningens ros skal det imidlertid sies at den forutså Direksjonsmusikkens 5-års jubileum, og forsøkte å motvirke utfallet av sammenlikningen ved å få utgitt en serie på tre frimerker, mens Direksjonsmusikken har funnet det riktig å innskrenke seg til ett - riktignok ett av høyere skjønnhetsverdi og dristigere presentasjon.

o

livert hornmusikk i inn- og utland . Mange profesjonelle publisister vil også vende Det blir - forståelig nok stillet store forventninger til jubileet blant elskere av kulMexico ryggen i de oppspilte jubileumsdagene. En venter derfor voldsomme innrykk av jublende skarer ultimo oktober. Da forholdene i Bergen - så mye godt det enn kan sies om dem - jo unektelig er noe trange for vårt eminente orkester, bør en være forberedt på at adgangen til de forskjellige jubileumsarrangementer for mange vil fortone seg like håpløs som en passasje gjennom nåløyet for kamelen. Det er sannsynlig at deltakelse i de fleste arrangementer vil bli forbeholdt eldre og yngre medlemmer og venner av Direksjonsmusikken samt spesielt inviterte representanter for innen- og utenlandske kulturinstitusjoner. Direksjonsmusikken har imidlertid alltid skolens og studentenes beste for øye. Den kraft som driver orkestret frem til de unike kunstneriske prestasjoner som gang på gang slår oss i avmakt, suger det fra sin kjærlighet til vårt skolemiljø. Den største glede Direksjonsmusikken kan ta med seg i jubileumsfestivitasen er derfor vissheten om at de fleste studenter og ansatte ved skolen vil kunne være med orkestret i feiringen . Denne gleden vil Direksjonsmusikkens Gamle Venner at orkestret skal få med seg til sin store milepel. Venneforeningen vil derfor i tiden fremover selge medlemskort som gir adgang til alle jubileumsarrangementer (så langt kapasiteten tillater - vær tidlig ute!) I høyblokken kan kortene kjøpes for en billig penge hos professor Olav Harald Jensen og undertegnede. I studentfløyen selger Direksjonsmusikantene og Inge Reithaug, Per Hoveisen og andre gamle musikkvenner disse ettertraktede kortene. La oss så sammen se frem til det oppblåste hornmusikkhendel. Bjørn Egeland

9

K7 nr 05 - 1968  
K7 nr 05 - 1968  

Eksklusivt intervju med Einar M. Bull Trivsel = effektivitet? * * AV INNHOLDET: DIRMUS mot nye høyder EKKO i Gøteborg Hybelsituasjonen