Page 5

ter. Men det ser ut til at vi i stedet skal få en enda sterkere oppsplitting av studentmiljøene. Det er ikke gunstig at vi får kun NHHstudenter på Hatleberg . Det blir et mannssamfunn uten piker. Kan løsningen være et nytt hybelbygg nær Hatleberg? - Jeg skulle tro det. Og for Universitetsstudenten skulle det være like greitt å bo på Hatleberg som på Fantoft. Et raskt regne-stykke forteller at mens 3800 studenter må skaffe seg bosted utenom hybelhusen e i dag vi l tallet være steget til 5000 om to år. Og dette mens man er inne i en sterk utbyggingsperiode. - Bygges det private hybler? Vi spør salgssjef Greni hos Namtvedt. - Ja, på Voss, i Førde og Sogndal bygges det nesten ikke et hus uten hybelleilighet. Men i Bergen-distriktet hører det til sjeldenhetene ! Folk har kanskje råd til å bygge uten hybel , og de vil helst være alene. Så, det er lønnsomt å bygge hybelleilighet? - Husbanken gir i hvert fall en meget god belåning på hybelleiligheter. Så god at faktisk en del av selve leiligheten kan finansieres av det lånet. Mange bygger dessuten i skrå-

bakke med full kjeller og den delen skulle være lett å utnytte til hybler. Har dere da typehustegninger med hybel? Nei , da må kunden få forandret på tegningen . Skal han ha husbanklån må hybelen ha egen inngang og ligge fullstendig adskilt fra leiligheten ellers. Arealbegrensningene er meget strenge og hybelleiligheten skal ikke kunne innlemmes i boligen forøvrig . Det er dette som kalles sosial boligbygging . - Har dere planer for å bedre hybelsituasjonen? - Vi har nye planer. Kom igjen nærmere jul. Og vi er spente. Privat hybelbygging må stimuleres. Med dagens krav til husbanklån får man ingen fleksibel løsning . En helt selvstendig hybelenhet kan umulig brukes til barna eller svigermor hvis det skulle trenges. Det er tydelig at gapet mellom Samskipnadens tilbud og studentenes etterspørsel vil bli betraktelig større. Om fem år vil Bergen ha 8500 studenter, pluss et øket antall elever ved en rekke andre skoler. Og dette i en by der det nesten ikke bygges private hybler. Bør initiativet til å bedre forholdet komme lat fra studentene?

Rasjonalisering Vårt arbeidsfelt er i stadig vekst, og vi vil gjerne få kontakt med akademikere med kvalifikasjoner og interesse for konsulent yrket. A være rådgivere for andre er både krevende og ansvarsfullt. Til gjengjeld gir yrket gode økonomiske kår og rik personlig utvikling. Etter opplæring i vår arbeidsteknikk blir konsulentene tildelt arbeidsoppgaver under ledelse av våre oppdragsledere. Gjennom praktisk arbeid og studier utvikles konsulentene til rådgivere for våre klienter. Interesserte bes ta kontakt med oss nå eller senere for nærmere opplysninger om vårt firma og konsulent yrket.

HARTMARK & CO. - I R 'AS RADG IVERE I ORGAN ISASJO N OG BEDR 1FTSLEDELSE MUNKEDAMSVN. 59b - OSLO 1 - SENTRALBORD 330190

5

K7 nr 05 - 1968  
K7 nr 05 - 1968  

Eksklusivt intervju med Einar M. Bull Trivsel = effektivitet? * * AV INNHOLDET: DIRMUS mot nye høyder EKKO i Gøteborg Hybelsituasjonen