Page 4

ANNO 1973:

Bergen -studentbyen uten hybler? Vår medarbeider nærer alvorlige bekymringer for de kommende studenter og deres boligsituasjon. Studentmassen som må søke seg hybel utenom hybelhusene vil i løpet av to år være steg et med mer enn 30%. I 1973 vil vi ha 8500 studenter. Og det bygges få nye hybler.

NHH har fått 160 flere studenter i år. Har alle fått hybel? Vi spør fru Nordenborg i Bokhandelen . - Ja, alle har et sted å bo, men altfor mange bor midlertidig og dårlig . Husleiene er dessuten også steget - opp til 200-250 kroner. Det er enkelte som tar altfor høye priser i forhold til den standard som de tilbyr. - Har NHH fått nye hybelkontakter i år? - Bare få. Det har vært verre enn noen gang å skaffe hybel til de nye studentene. Dessuten mister vi noen hybler også. Det kommer klager over besøk på rommene. Studentene må huske at de leier en privat hybel - olte en del av folks hjem . Og da kan man ikke oppføre seg som om man bodde på Hatleberg . Men det er mye positivt også, mange vil ikke ha andre leieboere enn Handelshøyskolestudenter. Og det er hyggelig å høre. Men så ringer telefonen . En hybelvertinne som ikke kan hjelpes, bortsett fra av den studenten som skylder henne 75 kroner for hybelen han har hatt. Slikt tærer på den sparsomme goodwill vi har. Da kan det være bra å ha Hatieberg å ty til. - Men skal nå Hatleberg helt overlates NHHstudentene? Det kan adm . direktør Heidal i Samskipnaden svare på. - Forutsatt at forholdet mellom antall Universitets- og NHH-studenter er det samme som i dag, vil Handelshøyskolen disponere 400 av 420 enheter på Hatleberg når Fantoft blir ferdig i 1970. Men det kan jo tenkes at det vil bli en forholdsvis større økning av Universitetsstudenter. - Hvor mange hybler vil Samskipnaden ha når Fantoft er ferdig utbygget?

4

- I begynnelsen av 1970 skal vi i alt ha 2000 romenheter på hybelhusene mot 1200 i dag. Utbyggingen nå er i samsvar med stortingsvedtak i 1963. - Men holder prognosen fra -63? Nei , etter den skulle Bergen ha 4000 studenter i 1970, mens vi allerede i høst har 5000. Vi regner med at Universitetet vil ha 6000 studenter i 1970, 7500 i 1973 - i tillegg kommer så Handelshøyskolen . - Har man konkrete planer for den videre utbygging? Ikke ennå. Spørsmålet vil bli tatt opp med myndighetene senere. Men det haster med å erverve tomter. Vi vet at et område på Fantoft er blitt regulert til boligbygging. - Er det planer om utvidelse av Hatleberg? - Ikke foreløpig . - Oppmunterer Samskipnaden til bygging av nye hybler? - Administrasjonen har så mange gjøremål at det er det helt umulig for oss å klare. Direktør Ragnar Johannessen, Samskipnaden , har fulgt Bergens utvikling til Universitetsby fra starten av. - Vi har hatt en større kampanje i år enn noen gang tidligere for å dekke hybel behovet. Det er viktig at den nye student får et fast sted å bo fra starten av. Husk at alt flyter for ham når han kommer hit første gang . - Hvorfor ikke la de nye studentene komme inn på hybelhusene? - Det er jo studentene selv som bestemmer dette. Men det ville uten tvil være en fordel om i hvert fall en kvote av de nye studentene kunne komme inn . Det ville bli bedre kontakt mellom yngre og eldre studen-

K7 nr 05 - 1968  
K7 nr 05 - 1968  

Eksklusivt intervju med Einar M. Bull Trivsel = effektivitet? * * AV INNHOLDET: DIRMUS mot nye høyder EKKO i Gøteborg Hybelsituasjonen