Page 24

Slunl(S(811C _ J

I løpet av studietiden er det ikke lite lesestoff en student skal igjennom. Derfor er det viktig at innsats og energi konsentreres om selve studiet - og at ikke tanken på økonomien skal gjøre studiet enda mer anstrengende. En konto i Bergens Privatbank vil hjelpe Dem til en mer oversiktlig økonomi samtidig som den gir nøkkelen til bankens utstrakte spesialse rvice for studenter. ~ Muligheter ti l Studiel ån -

Tilleggslån - Forskuddslån Etableringslån. ~ Oversiktlig økonomi med renter

av innestående. ~ Utenlandsstudentene kan få ord-

net med regelmessig overføring av oppholdsutgifter, semesteravgifter o.l. ~ De kan

nyte godt av bankens omfattende serviceprogram .

~

MULTI-KONTO - enklere å spare - enklere å låne etter 1 år kan De låne like meget som De har spart etter 11/2 år kan De låne 11/2 gang det De har spart etter 2 år kan De låne dobbelt så meget som De har spart. Be om brosjyre.

Vel kommen i

BERGENS PRIVATBANK J.

w.

EIDE A.S BERGEN

K7 nr 05 - 1968  
K7 nr 05 - 1968  

Eksklusivt intervju med Einar M. Bull Trivsel = effektivitet? * * AV INNHOLDET: DIRMUS mot nye høyder EKKO i Gøteborg Hybelsituasjonen