Page 23

KAN EN BEDRIFT' FO,RSIKRE LYSE HODER? Javisst -

det også.

Personalet er en av produksjonsfaktorene i en bedrift. Når man forsikrer maskinparken hvorfor skulle man ikke kunne forsikre de ansatte? Brage- Fram dekker behovet for personalforsikring gjennom gruppeIivs- og pensjonsforsikring , foruten «brain insurance ", og har en egen spesialstab som yter bedriftene assistanse i juridiske spørsmål og annet som faller naturlig i denne sammenheng. Brage- Fram er et livs- og pensjonsforsikringsselskap med 232 ansatte og en forvaltningskapital i 1967 på 877 mill . kroner. Hovedkontoret er i

Oslo, men man har avdelingskontorer i 25 byer og representanter i alle kommuner. De innkomne midler blir av finansavdelingen plassert i f.eks. pantelån, ihendehaverlån og faste eiendommer, deriblant mange nybygg , med det mål å forene god avkastning med høy sikkerhet. Innen selskapet har man en avansert, systematisk undervisningsvirksomhet. Hånd i hånd med dette foretas eksperimenter både i markedsføring og administrasjon med registrering og testing av resultatene. De erfaringer som er høstet er nyttiggjort i selskapets arbeid , og dette har bidratt til å skape et aktivt og stimulerende miljø.

BRAGE-FRAM Ll VS - OG P ENS J O NSF ORS IK RI N G AlS

23

K7 nr 05 - 1968  
K7 nr 05 - 1968  

Eksklusivt intervju med Einar M. Bull Trivsel = effektivitet? * * AV INNHOLDET: DIRMUS mot nye høyder EKKO i Gøteborg Hybelsituasjonen