Page 17

- Ja så avgjort. Jeg kan gjerne jobbe til 10 om kvelden med disse tingene uten at det koster meg noe. - Uten overtidsbetaling . - Ja 'ka f. . . Jeg har da god nok lønn. (Av diskresjonshensyn skal vi her unnlate å referere hva Generalsekretæren tjener) . - Jeg liker forøvrig å arbeide med egen privatsekretær. -

Nå . . . Hvorfor det?

- Tja, vel drøm da?

- 5 års-jubileet er jo like rundt hjørnet. Vi regner med å se deg der i full aktivitet. - Beklager. Da er nok jeg og Lange (legg merke til rekkefølgen) en tur i Brussel og prater litt med Spaak og de gutta der nede eller forresten - var det i Strasbourg - jeg husker ikke riktig. Men konferer min sekretær, hun vet det. Hun er jo betalt for det. Dessuten er ikke Lange særlig musikalsk og jeg måtte jo tatt med ham hvis jeg skulle lagt om programmet, så - beklager.

er ikke det alle stud .NHH 'ers

- Dis - done (uttales di då), blir det mye brukt i saksbehandlingen?

- Har Generalsekretæren åpnet forhandlinger om forbindelser?

- Ja, spesielt når saker og ting begynner å bli vanskelige. En av de fine tingene ved jobben er forresten at jeg har det svært fritt. Jeg kommer og går når jeg vil.

Nei. Man skal opprettholde et korrekt forhold til sin sekretær. Det står det i hvert fall i teorien . - Men er det ikke et begrep som heter trivsel på arbeidsplassen. - Vel - jeg er jo ny - kunne muligens øke arbeidsinnsatsen men. .. Alt er så usikkert foreløpig i denne jobben . Jeg liker ikke denne usikkerheten. Den minner meg om den følelsen jeg hadde på lesesalen - de tre gangene jeg var der. Jeg savner sikkerheten. Som den man hadde over en halv pils i «Klubben» etter en hard dag. Dette med sikkerheten er viktig for meg . Jeg beveger meg jo kun i toppskiktet. Blant Lange, Brofoss og de andre gutta. Representasjonsregningene og bestemmelsene rundt disse har jeg forresten studert nøye. Det ser meget gunstig ut. -

Kelner, kaviar og champagne!

- Vel ... altså, nei for så vidt være okai.

jo -

det skulle vel

- Det vanlige spørsmålet. Ut i næringslivet - vekk fra studiene - er det en vanskelig omstill ingsprosess ? - At resultatet til stadighet er avhengig av din egen iderikhet, din egen arbeidsinnsats kan jo av og til virke jævlig nok. Men spennende og utfordrende er det. Jeg får jo til stadighet bevis for teoriens mangelfullhet. Men - siv.øk.-tittelen er jo god å ha. Studiet ved NHH gir deg en viss indre selvstendighet pluss en viss porsjon flexibilitet. - A være en musikalsk siv.øk. fordel i arbeidslivet?

er det en

Så svært musikalsk har jeg nå aldri vært, selv om jeg har vært adm.dir. i Dir.mus. Det var visst ingen som merket det!!??

Har du tenkt å ta opp konkurransen med vit.ass. Egeland? - Nei , det blir vanskelig . Hans arbeidsrytme er dog litt for vanskelig å kopiere. - Det virker jo avgjort som du er opptatt av ditt arbeid . Men Europabevegelsen og tanken bak den har den noe å gi oss andre NHH studenter? - Oss NHH studenter takk. - A - unnskyld. - Det er jo innlysende at den har noe å gi dere studenter. Alle siviløkonomer vil jo i stadig økende grad få med de europeiske markedsdannelser å gjøre. Har du personlig hatt vanskeligheter med sosial tilpassing her i Oslo? - Jeg har jo etter hvert lært meg å snakke norsk - så nå går det ikke så verst. - Avdeling for sentimentalitet. Savner du noe ved Bergen? - Ja. En hel del. Både «Klubben», HatIeberg og Wessel. Dessuten er den medmenneskelige tonen kjønnene imellom mer formell her i Oslo. Men slik er det vel mer eller mindre i resten av Europa, så det er vel best å venne seg til dette med en gang. Forresten - hvordan føles det å jobbe, hr. Engebretsen? -

Jo takk. Hyggelig å høre. Skål , hr. Engebretsen. Det har du altså ikke glemt? Nei, 'ka f .. .

Dermed la Einar M. Bull av seg Generalsekretærminen , og vi hadde det svært så hyggelig resten av ettermiddagen og kvelden.

Erik A. Engebretsen 17

K7 nr 05 - 1968  

Eksklusivt intervju med Einar M. Bull Trivsel = effektivitet? * * AV INNHOLDET: DIRMUS mot nye høyder EKKO i Gøteborg Hybelsituasjonen