Page 15

Fra vår Østlandskorrespondent 2.:

HOW TO SUCCEED ... Fra stud. NHH til direktør på en dag. -

41 1847, vær så god .

- Ja - altså - kan jeg få snakke med Einar Marentius Bull? -

Er det Generalsekretær Bull De mener?

-

Hva? Ja -

-

Hvem kan jeg melde?

jo ...

- Stud. NHH sen .

nei konsulent Engebret-

(Pause) ikke med ham

Er De der - nei dessverre han kan nok snakke med Dem nå. Han sitter opptatt Halvard Lange . Men De kan få treffe på Theatercafeen kl. 15.30. - Adjø .

Man blir jo litt matt etter en slik telefonsamtale. Jeg mener så absolutt at vi var dus - ja så avgjort dus - Einar og jeg for en del uker siden . Man tenker : hva har han som ikke jeg har? (Det kunne være siviløkonomeksamen . men ... ) En ting er i hvert fall sikkert, Europabevegelsen i Norge har fått en Generalsekretær fra Alta. Han er siviløkonom med 2'er i samfunn , men snakker både nordnorsk og fransk flytende . Hans Bergenstid har satt preg på både Bergen, NHH og ham selv. Han har lært serveringsdamene på Wessel om rødvinskvaliteter (Einar har vært ett år i Frankrike) , vært adm . dir. og leilighetsdirigent i Direksjonsmusikken og et av de drivende medlemmer i den ærverdige sportsklubben «FYK». -

Generalsekretær -

Europabevegelsen.

\l.et De etter fire dager i jobben selv hva det

hele dreier seg om? Latterlig spørsmål. Selvsagt. Jeg har som vanlig full oversikt. Vi kan forresten godt være dus i dag - i anledning av morgendagen . Jeg fyller 26 år i morgen. - Gratulerer! Takk. Sitt ned . Jubilanten vil forøvrig være bortreist på dagen - skriv det. - Det var Europabevegelsen .

-Ja. - Ja, jeg mener, hva er det - hva står den for? - De vet altså ikke det? Vel - Det vil føre for langt å gi en fullstendig orientering om dette her og nå. Men kort : Europabevegelsen er det organ som arbeider for utviklingen av et Europas Forenede Nasjoner. Og når jeg her sier Europa, så mener jeg hele Europa. Men det har foreløpig vært vanskelig å få i stand et samarbeid med de øst-europeiske landene. Hele dette spørsmålet er jo særlig aktuelt i disse dager da tollmurer avtrappes - felles markeder etableres - og de moderne kommunikasjonsmidler nesten visker ut avstandene landene imellom. Hver enkelt nasjon skal selvsagt beholde sin kultur, sitt språk og sine verdifulle nasjonale særpreg . Men dette vil NHH-studentene få anledning til å stifte nærmere og grundigere kontakt med senere. Jeg vil nemlig ganske snart få i stand en Europa-konferanse på høyskolen , hvor jeg selv fremskaffer kvalifiserte foredragsholdere til å gi studentene en grundig innføring i dette interessante spørsmål. - Er du selv grepet av denne tanken du arbeider med å spre informasjon om?

15

K7 nr 05 - 1968  

Eksklusivt intervju med Einar M. Bull Trivsel = effektivitet? * * AV INNHOLDET: DIRMUS mot nye høyder EKKO i Gøteborg Hybelsituasjonen

K7 nr 05 - 1968  

Eksklusivt intervju med Einar M. Bull Trivsel = effektivitet? * * AV INNHOLDET: DIRMUS mot nye høyder EKKO i Gøteborg Hybelsituasjonen

Advertisement