Page 14

Fra vår Østlandskorrespondent:

Kultur-rapport fra Østlandet Når dette skrives innledes «Tigerstadens » konkurrent til Festspillene - UKE 39. A bringe noe utførlig referat fra alle begivenheter under denne uke vil føre for langt - selv i et så kulturorientert organ som K7. Imidlertid er det en annen uke som nettopp er avsluttet her øst, UKA 68. Og det er det jo flere «bergensere» enn jeg som har opp daget. Det merket man. Revyen er jo i Oslo som hos oss den begivenhet som står i sentrum for UKA. Selv var jeg meget spent da jeg entret ABCteateret på premieren, smokingkledd og medaljebehengt - som det seg hør og bør ved slike anledninger. Spent men på samme tid lettet for at det ikke var ens egen revy som skulle få premierepublikens krit iske dom . Og så kom det «Snikende Ullteppe». Og etter første akt var man enig om at et ullteppe aven slik kvalitet kunne man for skams. skyld ikke engang sende til Biafra. Som kollega av revyfolkene i Oslo kunn e man jo i grunnen ikke si slikt, men denne første akten er noe av det svakeste jeg har sett. Det er dette spørsmålet om humor da. Det er jo som kjent en del mennesker som ikke synes humor er morsomt. Dem om det. I pausen gikk det an å dri kke Martini. Andre akt var bedre enn første . Selv om det ikke sier så mye. Men det var ting i denne akten som var meget gode; dessverre var det også i denne akten litt for mange ting av «første-akts » kvalitet som ødela for et godt helhetsinntrykk. Hvis jeg skal gi en samlet vurdering av revyen , kan jeg dessverre ikke gi den annen karakteristikk enn «lite vellykket ». Man bør imidlertid karakterisere tekster og skuespillerprestasjoner hver for seg. Skuespillerne var nemlig jevnt over meget gode. Tekstene langt, langt derifra. Det var en del gode ideopplegg som bare var svært dårlig utnyttet. Synd . For man så for seg det helt gode revynummer av og til. Men så kom det bare ikke. Nok en gang har man slått fast at det å lage revy om Vietnam & Co. er svært vanskelig . A lage gode satiriske te kster om disse 14

verdensproblemene, det er ikke lett nei. Når man da midt oppe i dette får ting hvor man bare prøver å være morsom - da skurrer det jo litt. Særlig hvis man tenker form , linje. Instruksjon og regi var ujevn . Dag Aakeson Moe hadde ikke vært udelt heldig . Men av og til fikk man ting som virkelig var perler . Her må jeg nevne «Sjømannspotpurri ». Orkesteret låt bra, og var artig plasert. I «2. etg. » på en platting relativt dypt inne på scenen . Oslo-Uka's revy «Snikende Ullteppe» (tittelen på revyen er ikke den beste jeg har hørt, og hadde forøvrig - så vidt jeg greidde å oppfatte ingen sammenheng med revyens form eller innhold) fikk en blandet mottagelse i Oslo-pressen. Jeg tror revysjefen skal være svært glad for at «kulturavdelingen » i «Bergens Tidende » ikke har kommentert hans produkt. Erik A. Engebretsen.

SAMMENKOMST PA HYBELEN? Her er et forslag til meny for 4. Ost Creme Chåteau ......... ... . . kr. 3,05 Norsk Camembert ...... .... » 2,90 1 stykke sveitserost .. . .. ..... » 4,00 Kjeks Cream Cracker .... .. . .... . . . kr. 1,50 Bris ............... . ...... . . » 1,50 Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,50 Frukt 1 kg druer

kr. 3,90

Øl 4 langpils ... . ... ... . ....... kr. 11 ,00 Tilsammen ..... ... . . . . . . . . kr. 29,45 Pr. person ca. kr. 7,40. Alle varer fåes hos

KOLSTAD'S dagligvarer i Sparebankbygget.

K7 nr 05 - 1968  

Eksklusivt intervju med Einar M. Bull Trivsel = effektivitet? * * AV INNHOLDET: DIRMUS mot nye høyder EKKO i Gøteborg Hybelsituasjonen