Page 13

folk til vår disposisjon noen timer og vi fikk et par interessante foredrag om ordrerutiner og rene bedriftsøkonomiske analyseproblemer med hensyn til salg , ordreinngang og produk~;on. Det er utrolig hvor interessante slike ting kan bli , når eksemplene tas fra det praktiske næringsliv. Etterpå var det enkel , men god servering , og den obligatoriske spørsmålsstilling var svært givende. Til slutt kan nevnes at formannen i styret heter Jacob Wallenberg . Onsdag stod Turitz & Co. på programmet. Det er moderselskapet til varehuskjedene Grand og EPA. Varehusene er jo mye mer utbredt i Sverige enn hos oss, for tiden finnes det i Sverige 99 EPA-varehus og 3 Grandvarehus. Den største konkurrenten, Tempo, h ar et lignende antall. I motsetning til mange amerikanske kjeder av dette slag eier EPA ·,gen produserende bedrifter, men baserer seg på innkjøp fra hele verden. Det eneste unntaket er brødvarer, som de produserer selv i sine 53 bakerier. EPA har p.t. tre varehus i Norge, i Moss, Sarpsborg og på Linderud ved Oslo. Hos Turitz & Co. var det foredrag av innkjøpssjefen , driftssjefen og marketingsjefen , riktig et celebert knippe. På spørsmål om siviløkonomenes muligheter i svensk varehandel , fikk vi det svar at vi var velkommen , men at vi ikke kunne regne med å bli bedre lønnet enn en kar som kom rett fra gymnaset. I svensk varehandel må man tydeligvis gå den lange vei nedenfra for å komme til topps. Ellers kan nevnes at Turitz & Co. har 13000 ansatte og en omsetning på 1.4 mrd . kr. DanAxel Brostrom er medlem av styret. . Neste post : Goteborgs havn . Vi ble ønsket velkommen av havnedirektøren som bl.a. sa at en av hans store oppgaver var å gjøre Goteborg til Norges største havn! Det gir jo nokså dystre perspektiver for Norge, og etter

en befaring på de enorme havneanleggene og etter å ha hørt om de planer som foreligger, skjønte vi at det må gjøres noe drastisk hjemme hvis ikke havnedirektørens drøm skal gå i oppfyllelse. Særlig imponerte den nye Skandiahavnen , en spesial havn for trailer-, palle- og containerlast. Goteborg har nå to oljeraffinerier og det forhandles om bygging av nok et, noe som vil befeste Goteborgs stilling som Sveriges største havn. Torsdag ble ekskursjonen avsluttet med en visitt til EOL-ICA, en engros-organisasjon noe tilsvarende det norske K0FF. Dette var vel det minst interessante av alle bedriftsbesøkene, men det var kortvarig og kaffen var god. Ifølge denne lille rapporten kunne man kanskje tro at vi besøkte bedrifter fra morgen til kveld og ikke hadde anledning til å studere Goteborg og dens folke- og ikke minst natteliv nærmere. Dette er naturligvis galt. Døgnet ble av de fleste maksimalt utnyttet, slik at man også fikk med seg det ikke uvesentlige sosiale tilsnitt en slik tur skal ha. Svenska synden fikk vi også med oss, selv om den for de aller flestes vedkommende kun var representert i form av ganske saftige publikasjoner til salgs i Porr-shop'en ved Svinesund . Det eneste vi var skuffet over på denne turen, var den mottagelse vi fikk på Handelshogskolan av studentene der. De viste ingen særlig interesse for oss i det hele tatt (med noen hederlige unntak, selvfølgelig), og noe miljø i likhet med vårt kunne man vanskelig spore. Men vi nordmenn klarer oss utmerket alene vi , bare vi får øl nok, så konklusjonen på denne turen må bli, stor suksess på alle måter. På vegne av deltagerne vil jeg få takke EKKO-formann Leif Lervik for det store arbeid han har nedlagt, vel blåst! buts

(Annonse) Sekretær søkes til å ta seg av fan-mail i forbindelse med oppslag på forenings-

Societets-nytt Vår sjefsredaktør har bestilt time hos byfogden for seg og sin Margunn .

tavlen . Heldagsstilling . Henvendelse: Einar K. Bade

13

K7 nr 05 - 1968  

Eksklusivt intervju med Einar M. Bull Trivsel = effektivitet? * * AV INNHOLDET: DIRMUS mot nye høyder EKKO i Gøteborg Hybelsituasjonen