Page 11

biler alltid er under montering , intet annet enn imponerende. Gjennomsnittslønnen for ufaglært arbe idskraft i fabrikken er ca. 11 Sv. kr. pr. time, det er likelønn for kvinner og menn , og bedriftskantinen har en årlig omsetning på 6.7 mill. kr.! Neste post på programmet var et møte på Handelshogskolan i Goteborg hvor tidl. adm . dir., nå styreformann i Svenska IBM holdt foredrag over emnet «Datafilosofien i dag , i morgen og i overmorgen ». Dette ble imidlertid en stor skuffelse, vi som hadde bestått grunnkurseksamen i organisasjon og systemanalyse ble ihvertfall ikke særlig beriket ved foredraget. Men siden IBM spanderte øl og smørgås i studentenes «Taverna» etterpå, ble jo ikke kvelden bortkastet. Neste dag åpnet med besøk på Eriksberg sk ipsverft, et av de større i Sverige, men allikevel et stykke etter Arendalsvarvet og Gotaverken som også ligger i Goteborg . Eriksberg hadde også et helt nytt administrasjonsbygg , og det var imponerende å se hva som her var gjort for de ansattes sosiale vel ferd. Her var det to mindre idrettshaller, en for håndball og en for tennis og badminton . I kjelleren var det foreløpig 4 bowlingbaner,

men det skulle bygges 4 til. Ellers var det selvfølgelig dusjer og en meget bra badstu . Selve skipsverftet var ka nskje ikke så voldsomt imponerende, men det var interessant å komme ombord i en nettopp ferdigbygget 20000-tonner som var blitt høytidelig overlevert bare få timer før, og var klar til å gå fra beddingen. Eriksberg eies av Brostrom-konsernet, som ved siden av Wallenberg kan sies å beherske en stor del av svensk næringsliv. I den forbindelse kan nevnes at Dan-Axel Brostroms datter Anna-Lena er Sveriges rikeste kvinne, og at noen av oss hadde den store ære å stå i drosje-kø sammen med henne utenfor Liseberg. Denne uskyldige historien utviklet seg jo endel etterhvert som den ble fortalt diverse ganger, og til slutt omtalte vi bare Brostrom som «svigerfar Dan-Axel »! Så var turen kommet til Sveriges og Nordens største bedrift, SKF, Svenska kugellagerfabriken . Noen tørre tall vil fortelle litt om konsernets størrelse : 65000 ansatte , 59 fabrikker og 39 salgskontorer over hele verden , årlig salg på vel 3.5 mrd . sv. kr. og en årsproduksjon på ca . 400 mill. kule- og rullelager. SKF hadde stilt et par av sine unge, dyktige

Typisk kontorlandskap. 11

K7 nr 05 - 1968  

Eksklusivt intervju med Einar M. Bull Trivsel = effektivitet? * * AV INNHOLDET: DIRMUS mot nye høyder EKKO i Gøteborg Hybelsituasjonen