Page 3

1illililg 23. november

3

Julebulle

Sjekk den baren!

f). ...

~

.

"V\,;vbJ"!1"'"

i2!'

'"<t,

SNART FERDIG: Slik vil Sjekkbar se ut på Homecoming 22. januar.

Sjekkbar vil stå ferdig til Homecoming 22. januar. Fire sponsorer har gått inn med betydelig pengesummer slik at Klubben blir et enda bedre sted å være. AV M ARTE R AMUZ E RIKSEN

Salgssjef i UKEN Stian Lund har i samarbeid med Kjernestyret fått avtalen med bedriftene i havn. 8 måneder har

gått siden første bedrift ble kontaktet om sponsing, til Nescafe sa ja for kun kort tid siden. Møter, epost og telefoner har resultert i et bidrag på 200000 kroner til bygging av baren.

Profesjonelt arbeid Sjekkbar slik den er nå vil bli revet og bygget opp igjen av profesjonelle snekkere. Sitteplassene vil bli plassert i fire båser, en for hver sponsor. Denne byggingen vil bli dekket av sponsorene, men også

skolen og studentforeningen har bidratt til at lokalet blir som ønsket. - Administrasjonen på skolen har vært veldig positive hele veien, de ønsket seg virkelig et bra lokale sentralt i Klubben, sier Lund. Skolen har bidratt med penger slik at det elektriske skal fungere bra, samtidig som Formannskapet har stilt en garanti dersom man mot formodning skal bruke mer enn ca 225 000 kroner, som sannsynligvis blir budsjettet.

Bra lokale Sponsoravtalene som er inngått varer i 4 år, og når de går ut i mars 2004 er det opp til studentforeningen om man vil fortsette samarbeidet med bedriftene. Uten sponsorer ville man aldri hatt midler til å foreta forbedringer i den grad det har blitt gjort i løpet av det siste året, mener Lund - Hvis vi ikke hadde dekket Sjekkbaroppussingen ved hjelp av eksterne midler, ville alternativet vært å la lokalet

Stipend for titfeålilng&arlJeid~ i siviløKonomstudief -~::~/:::,-

To ganger i året deler Arthur Ari.dersen ut stipend som skal' stimulere til utarbeidelse av gode skriftlige utredninger innen økonomiske- og administrative fag. Denne høsten kom det inn 22 søknader om stipend. Følgende 3 utredninger ble tilde!t stipend: 1: «RO-PAX 1999; Modulær-bygging og markedsanalyse». Skrevet av Olaf Gresvik og Johnny Glærum. Fordypningsområde: Internasjonal økonomi og ~konomisk politikk.

2: «Børsintroduksjon som strategisk virkemiddel». Skrevet av Bjarte Vindenes. Fordypningsområde: Finansiering og finansiell økonomi. 3: «Et empirisk studie av kapitalmarkedet med f<?rm~l å bestemme i hvilken.gradny regnsKapslov for fusjoner og oppkjøp kan påvirke aksjekurser». Skrevet av Jan Storli Eriksen. Fordypningsområde: Finansiering og finansiell økonomi. Søk,nadsfrist for neste stipend er 1. mars 2000.

stå slik det er i dag, eller rett og slett fjerne hele baren. Det ville vært synd, sier Lund. Med de midlene man nå har fått, har vi iKKe bare et bra lokale ved store arrangementer som UKEN, men studenter og ansatte har også fått et flott pauserom på dagtid.

Bulle opplyser: I Bulle nr. 10 skrev vi saken 'Trynetildeling på Hatleberg', og fortalte om Johannes Karlsen som hadde mast seg til hybel på studenthjemmet. Det har imidlertid vist seg at per§onen Bulle intervjuet presenterte seg med falskt navn. Historien er for øvrig korrekt gjengitt. Det er tvilsomt om vi hadde trykket saken dersom vi var klar over at det ble brukt pseudonym. Likevel respekte'rer vi at vedkommende nå ikke ønsker å få sitt navn offentliggjort.

K7 Bulletin nr 12 - 1999  

Jul, hoho! i en bolle, og hell blandingen over. Rør til smøret er smeltet. Knekk Når du har fått det som du vil ha det, limer du delene samm...

K7 Bulletin nr 12 - 1999  

Jul, hoho! i en bolle, og hell blandingen over. Rør til smøret er smeltet. Knekk Når du har fått det som du vil ha det, limer du delene samm...