Page 6

6

ØKONOMI OG SAMFUNN

K7 Bulletin tirsdag 6. februar

LÆRDOMMENE A — Dersom man skal lære, må man tørre å gjøre noen feil, sier Victor Norman.

kning har et godt stykke å gå. – Når jeg ser tilbake på det jeg lærte som student mellom 2000 og 2005, er det absolutt mangler som jeg håper man tok lærdom av etter finanskrisen, sier Reinertsen.

Eirik Helgaker eh@k7bulletin.no

Lett å skylde på økonomer I kjølvannet av finanskrisen var det flere som stilte spørsmål ved økonomifaget, og evnen til å kunne motvirke og forutse økonomiske kriser. Victor Norman, professor emeritus ved Norges Handelshøyskole (NHH), sier at man bør fokusere på å lære å takle kriser, mer enn man bør prøve å forutse dem.

The Economist prydet i 2009 forsiden av bladet med et bilde av en økonomisk lærebok som smelter. Maria B. Reinertsen, samfunnsøkonom og forfatter, er blant dem som mener at økonomisk ten-

– I ettertid ville omverdenen mene at finanskrisen var økonomiutdanningens skyld, heldigvis kom man til konklusjonen at det var galt. Den kritikken som ble rettet mot makroøkonomi som fag er delvis berettiget. Den treffer litt i den forstand at den makroøkonomiske konsensusen som utviklet seg frem til finanskrisen ikke hadde noe fast grunnlag, sier Norman. Reinertsen opplever også at det er lett å skylde på økonomer etter en finanskrise. – Men det er en anklage som må presiseres. Det var flere kjente økonomer, blant andre Robert Schiller, som advarte mot at den mulige boligboblen i USA

kunne føre til en finanskrise. Men det var få som så den store sårbarheten finansmarkedet hadde, sier hun. WIntegrert i undervisning Kort tid etter starten på finanskrisen i 2007 satte Norges Handelshøyskole (NHH) i gang tiltak for å forstå finanskrisen. Resultatet ble en overhaling av undervisningsmateriellet. – Det var en felles enighet på NHH om at dette var noe vi ikke kunne forholde oss passive til. Vi startet høsten 2007 et femårig forskning- og formidlingsprogram på krise, omstilling og vekst. Den gikk ut på både å følge krisen, se på årsa-

Norges Handelshøyskole: Har endret pensum siden finanskrisen.

FOTO: VARDE SOLUTIONS

Profile for NHH Alumni

K7 Bulletin #1 2018  

K7 Bulletin #1 2018  

Profile for nhhalumni
Advertisement