Page 1

FITXA D’ANÀLISI CRÍTICA D’UN PRODUCTE 1. Quines qualitats destaquen del producte? Són reals o imaginàries? Són específiques d'aquest producte o les posseeixen molts altres? S'enuncia alguna qualitat falsa? 2. Es ven amb el producte un valor afegit? A quines necessitats bàsiques del receptor s'apel·la? (Felicitat, seguretat, acceptació...) 3. Es transmeten estereotips a través de la imatge o del so? ( home/ dona, blanc/ negre, ric/ pobre... 4. Quantes dones i homes apareixen? Quin paper representa la dona? Hi ha una imatge estereotipada de l’home o la dona? 5. A quin receptor tipus es dirigeix el missatge publicitari? 6. Quins valors fomenta? (solidaritat, competitivitat, consumisme, etc...) 7. És veraç? Descobreixes trets de publicitat enganyosa o subliminal?

8 Contrast amb la realitat. Quin és el preu del producte? Et sembla barat o car segons el que ofereix? Quin és la qualitat real del mateix? Què altres productes similars existeixen al mercat i quant costen? Fins a quin punt és realment necessari o es pot prescindir d'ell? Podries construir-ho o elaborar-ho tu? El seu consum o ús pot danyar el medi ambient? Conté algun element nociu per al mateix? Pot perjudicar la teva salut o la d'uns altres? Pot fer-te realment feliç? Creus que és un producte necessari per a la vida diària? Es basa l’anunci en aquesta suposada necessitat?

Les mentides de la publicitat  

Fitxa d'anàlisi d'un producte

Les mentides de la publicitat  

Fitxa d'anàlisi d'un producte

Advertisement